Erdogan Obama, Hillary, CIP SVF NATO

@ Erdogan ಒಬಾಮ, ಹಿಲರಿ, ಸಿಐಎ ಐಎಮ್ಎಫ್ ನ್ಯಾಟೋ: ಇತ್ಯಾದಿ .. ಎಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಸನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೇಟನಿಸ್ಟ್ ಗೆ ---> ಈಗ, ನೀವು ಅವಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು: ಸಿರಿಯಾ ಈ ನರಹತ್ಯೆಯ ರಲ್ಲಿ? 1): ನಾನು ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ. ಇಷ್ಟ, ನೀವು: "ಈಗ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು ಎಲ್ಲಾ Salafi (ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಜೊತೆಗೆ, ನೀವು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು ಎಂದು, ಅಲ್ ಖೈದಾ,, ಆಫ್):: ಸರ್ಕಾರ: ಅವನು ಕೊಂದ ನಂತರ, ಅಸ್ಸಾದ್ ಹೇಳಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿರೋಧವನ್ನು: ಅದು ಇದು ಅಲ್ ಖೈದಾ "ಬಲ, ನೀವು: ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡಲು:: ಒಂದು ಪ್ರಭುತ್ವದ ಅಸ್ಸಾದ್ ಸಹ ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಲು ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲಾಯಿಸಿತು! 2). ಆದರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ, ಅಲ್ ಖೈದಾ, ವಿನ್ಸ್: ನೀವು ಇಸ್ರೇಲ್ ಆರಂಭಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲು ಇಲ್ಲ: ವಿಭಕ್ತ ಮೂರನೇ ವಿಶ್ವಯುದ್ಧ? LOL. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಬಹುದು: ಅಥವಾ ಅಲ್ ಖೈದಾ ನಿಮ್ಮ ಪಡೆಗಳು ಎಂದು ಕಾಣಬಹುದು "!? ಸರಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಕೊಲ್ಲಲು: (ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಎಂದು) ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಹುತಾತ್ಮರುಗಳ, ಆದರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ನೀವು ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ"
26/07/2012: ಸಿರಿಯಾ: [ಸಿರಿಯಾದ ಅಲ್ ಖೈದಾ:: ಷರಿಯಾ]: ನನ್ನ ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು USA (ದೊಡ್ಡ ಸೈತಾನ 666 IMF) ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮಿನಿಯನ್ಸ್ [ಸಣ್ಣ ಸೈತಾನ ಅವು] ಅಲ್ ಖೈದಾ-ಮೈತ್ರಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಬಂಡಾಯ ಸುನ್ನಿ- Salafi: ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ: ಅಸದ್, ಫೋಟೋಗಳು, ವೀಡಿಯೊಗಳು ಮತ್ತು: ಹಕ್ಕು: ನ: ದಾಳಿ: ನೂರಾರು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿ: ಸಿರಿಯನ್ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳ: [(ಒಂದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಯಾವುದೇ: ಅನುಮಾನ, ಸಹ ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸುಳ್ಳು: ಇಲ್ಲ :) ಈ ಕುಣಿತ ವೇದಿಕಾ ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಮುಂದೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು]. ಅತ್ಯಂತ: Russia, ಸೊಮಾಲಿಯ ಮತ್ತು ಮಾಲಿಯಲ್ಲಿನ: ಸೇರಿದಂತೆ ವಿದೇಶೀ ಬರುತ್ತದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಂಸ್ಥೆ: ಕಾಲ: ಒಂದು ಶಾಟ್:: ರಾಜ್ಯ ಮಿಲಿಟರಿ ನೇತೃತ್ವದ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಊಹೆಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ. ಡಮಾಸ್ಕಸ್. ಎಂಬ ದಂಗೆಕೋರರ:: ಹೋರಾಟ: ವಿರುದ್ಧ: ಆಡಳಿತ: ಸಿರಿಯಾದ ವಾಯುವ್ಯ ವಿನಾಯಿತಿ:: ಅಲ್ ಖೈದಾ-ಮತ್ತು ನೂರಾರು: ಅಸದ್ ಒಂದು ಮಿತ್ರ ಕಂಡು ಇಸ್ಲಾಮಿಸ್ಟ್ಗಳು ವಿದೇಶೀ ಬನ್ನಿ. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ಇರಾಕ್, ಲಿಬಿಯಾ, ಈಜಿಪ್ಟ್, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ಥಾನ ಇವೆ. (AsiaNews / ಏಜೆನ್ಸೀಸ್)
[ಸಿರಿಯಾದ ಅಲ್ ಖೈದಾ: ಅವರು USA (ದೊಡ್ಡ ಸೈತಾನ 666 IMF) ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಮಿನಿಯನ್ಸ್ ಅವು [ಸಣ್ಣ ಸೈತಾನ: ಷರಿಯಾ]: ನನ್ನ ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಎಲ್ಲಾ]] ಆದರೆ Russia (ಚೆಚೆನ್ಯಾ), ಉಕ್ರೇನ್, ಮತ್ತು ಮಾಲಿ ಸದಸ್ಯರ ಇವೆ: ಸೊಮಾಲಿಯಾ. ತೀವ್ರವಾದಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಹಲವಾರು ವೀಡಿಯೊಗಳು ಮೂಲಕ ದೃಢವಾಗುತ್ತದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು: jihadist ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಆ: ಅವುಗಳು ಆವರಿಸಿದ ಮುಖಗಳನ್ನು ಪುರುಷರು ಪ್ರಕಾರ: ಪವಿತ್ರ ಯುದ್ಧ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಮೆಚ್ಚುಗೆ: ಮೆಶಿನ್ಗನ್ಗಳನ್ನು, ಮತ್ತು ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು: ಕಪ್ಪು ಧ್ವಜವಾದ: ಅಲ್ ಖೈದಾ-ಆಫ್. ಒಂದು ಚಿತ್ರ: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು: ಮತ್ತು: ಯುಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಶರೀರವಾಣಿ yells "ನಾವು ರೂಪಿಸುವ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ: ಜೀವಕೋಶಗಳು: ನ: ಅಪಾಯಕಾರಿ: ಕಾಲ: ಮುಂದುವರೆಯಲು: ಜಿಹಾದ್:. ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ" ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ: ನ:: ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಸಂಘಟನೆಗಳ: ವಿರೋಧ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ ತನ್ನ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳನ್ನು ನಡುವೆ, ಆದರೆ: ತಜ್ಞರು, ಟರ್ಕಿ ಗಡಿ: ಮತ್ತು: ಇರಾಕ್ (ಅಪರಾಧಿಗಳು) ಪಡೆದಿವೆ: ಸಂಗ್ರಹ: ನಿಜವಾದ ಮತ್ತು: ತಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರಗಳು: ಫಾರ್: ಎಲ್ಲಾ:: ಸುನ್ನಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಗತ್ತಿನ ಸೇನೆಯ. ಕೆಲವು ಅಲ್ ಖೈದಾ-ಫಾರ್ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿರಿಯನ್ "ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್" ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು: ಅದರ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು (AsiaNews / ಏಜೆನ್ಸೀಸ್).
[ಸಿರಿಯಾದ ಅಲ್ ಖೈದಾ: ಅವರು USA (ದೊಡ್ಡ ಸೈತಾನ 666 IMF) ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಮಿನಿಯನ್ಸ್ ಅವು [ಸಣ್ಣ ಸೈತಾನ: ಷರಿಯಾ]: ನನ್ನ ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಎಲ್ಲಾ]] ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: Bab ಅಲ್-Hawa, ಬದಲಿಗೆ: ಟರ್ಕಿಷ್ ಗಡಿ ಲಾಕ್ , ನೂರಾರು: ಅಪರಿಚಿತರಿಗೆ ಈ ದಿನಗಳ ನಮೂದಿಸಿದ: ಅಲೆಪ್ಪೊ ಕದನದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಸಿರಿಯನ್ ಸೇನೆಯ ಬೆಂಬಲಿಸಲು. ಈ: ಎಂದು: ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಈ ಜನರು ಡ್ರೈವುಗಳನ್ನು, ಅದು: ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಆಸೆ, ಆದರೆ Alawites, ಶಿಯಾ ಆಫ್ ಪಂಥದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು "nusayrs" ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷೆ (ಅಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿಗಳು) ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೆಸರು: ಬಾಶಾರ್ ಆಲ್-ಅಸ್ಸಾದ್. ಇರಾಕ್ನಿಂದ jihadists: ಅಲೆಪ್ಪೊ ನ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಹೋರಾಟ ಹೆಚ್ಚಳ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ. ದೃಢೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಬರುತ್ತದೆ: ಇರಾಕಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸಿರಿಯನ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳು ಅದೇ ಗುಂಪು ಭಾಗವಾಗಿರುವ: ದಾಳಿಗಳು ಹೇಳಿದರು: ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಇರಾಕ್ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿದ ಹೊಂದಿವೆ: ಆ. "ಆಫ್ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು: ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ - ಹೇಳಿದರು: Izzar ಅಲ್-Shahbandar, ಪ್ರಧಾನಿ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿದ್ದರು, (AsiaNews / ಏಜೆನ್ಸೀಸ್)
. ಸಿರಿಯನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ "ಚಿತ್ರಗಳು -] ನಾವು ಅದೇ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು [ಸಿರಿಯಾದ ಅಲ್ ಖೈದಾ:: ಷರಿಯಾ]: ನನ್ನ ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು USA (ದೊಡ್ಡ ಸೈತಾನ 666 IMF) ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮಿನಿಯನ್ಸ್ [ಸಣ್ಣ ಸೈತಾನ ಅವು] ಅಲ್ ಖೈದಾ-ಗುಂಪುಗಳು ಸಂಬಂಧ ಕೆಲವು ಫೋರಮ್ಸ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು ಸಹ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ:. ಕಪ್ಪು:: ಲಿಬ್ಯಾ ಯುದ್ಧದ ಅನುಭವಿ Naharnet, ಏಜೆನ್ಸಿ ಲೆಬನಾನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವರು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು: "ಆಫ್ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳ: ಓದಲು ಒಂದು ಬ್ಯಾನರ್ ಝಳಪಿಸುತ್ತಿರುವ . ಆಫ್ ಟ್ರಿಪೋಲಿ ಆಫ್ ದಳ "ದೃಢೀಕರಣ: ಸಿರಿಯನ್ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ತೀವ್ರವಾದಿಗಳ ಒಂದು frenetic ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸಂಖ್ಯೆ ಬರುತ್ತದೆ:. ಅಲ್ ಖೈದಾ-ಸ್ವತಃ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಾಳಿಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಗೆ ಸಿರಿಯನ್ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕನಿಷ್ಠ 35 ಕಾರ್ ಬಾಂಬ್ ಮತ್ತು 10 ಆತ್ಮಾಹುತಿ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು . ನ: ಈ 4 ಅಲ್ ಖೈದಾ ಆಫ್ "ಫ್ರಂಟ್ Nusra" ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆದವು ಉಪಸ್ಥಿತಿ:. ಮುಕ್ತ ಸಿರಿಯನ್ ಸೇನೆಯ ನಡುವೆ jihadist ಗುಂಪುಗಳು ಒಂದು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿವಾದಗಳು ಹಾಕಿದೆ ನಿನ್ನೆ ಸೆರ್ಗೆ Lavrov, ರಶಿಯನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ, (AsiaNews / ಏಜೆನ್ಸೀಸ್. )
ಪರವಾಗಿ ತನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ವಿರೋಧಿ ಅಸ್ಸಾದ್ ಜೊತೆ ಬೆಂಬಲ,:] ಅಮೇರಿಕನ್ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿದ್ದಾನೆ [ಸಿರಿಯಾದ ಅಲ್ ಖೈದಾ:: ಷರಿಯಾ]: ನನ್ನ ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು USA (ದೊಡ್ಡ ಸೈತಾನ 666 IMF) ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮಿನಿಯನ್ಸ್ [ಸಣ್ಣ ಸೈತಾನ ಅವು] ಇಸ್ಲಾಮಿಗ ಬಂಡುಕೋರರು. ಸುಸಾನ್ ರೈಸ್, ಯುಎನ್ ಅಮೇರಿಕದ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ, ಆ: ಇಲ್ಲ: ಅವರು ಸ್ಥಾನ ಟೀಕೆ ಅವರು ಹಲವಾರು ಸದಸ್ಯರು ಕೊಂದ ಕೊನೆಯಾಗಿ ಜುಲೈ 18 ಡಮಾಸ್ಕಸ್ ದಾಳಿ ಖಂಡಿಸಿತು: ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ, ತೆರಿಗೆಯು ಬದಲಾಗಿ ಕರೆ: ಹೊಸ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು. ಫಾರ್ ಸಶಸ್ತ್ರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು:: ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸಿತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಸ್ಸಾದ್ ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಊಹೆಗಳನ್ನು ಆಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಯಲ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸೇವೆಗಳು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ (RUSI), ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಯನವು: ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ, ಸುನ್ನಿ ಗುಂಪುಗಳು ನಡುವೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಘರ್ಷಣೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಿಂದ ಬೆಂಬಲ: ಅರಬ್ ಮತ್ತು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳು: ಷಿಯಾ ಪಂಥಿ ಸೇನೆಯನ್ನು ಹೆಜ್ಬೊಲ್ಲಾಹ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇರಾನ್ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ ಸಿರಿಯನ್ ಸೇನೆಯ,. ಜೊತೆಗೆ, ಸಿರಿಯನ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಬೆದರಿಕೆ. (AsiaNews / ಏಜೆನ್ಸೀಸ್)
[ಸಿರಿಯಾದ ಅಲ್ ಖೈದಾ: ಷರಿಯಾ]:: ಅವರು USA (ದೊಡ್ಡ ಸೈತಾನ 666 IMF) ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮಿನಿಯನ್ಸ್ [ಸಣ್ಣ ಸೈತಾನ ಅವು ನನ್ನ ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಎಲ್ಲಾ]: ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಇಸ್ರೇಲ್ ವರೀಸ್ ಎಂದು: ಈಗಾಗಲೇ ವಿತರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಅನಿಲ ಮುಖವಾಡಗಳನ್ನು] ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಸಿರಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ. ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಇಲ್ಲ:: ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಬಳಕೆ: ಡಮಾಸ್ಕಸ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಯೋಜನೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಭದ್ರತಾ ಇರಿಸುತ್ತದೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, Shimon ಪೆರೆಸ್, ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ: ಸಿರಿಯಾ ತಂದೆಯ ಭಾರಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅಥವಾ ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಆರ್ಸೆನಲ್:: ಹೆಜ್ಬೊಲ್ಲಾಹ್:: ಲೆಬನೀಸ್ ಷಿಯಾ ಪಂಥಿ ಮೂಲಭೂತವಾದಿಗಳು ಮಾಡಲು ಆಡಳಿತ ಕುಸಿತ, ಪೆರೆಸ್ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸಂಭಾವ್ಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆತಂಕಗಳು ಅಥವಾ ಇರಾನ್, ಆದರೆ: ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಗುಂಪುಗಳು ಸಂಬಂಧ: ಸಹ ಕಳ್ಳತನದ ಮೂಲಕ ಅಲ್-ಖೈದಾ. (AsiaNews / ಏಜೆನ್ಸೀಸ್)
] ಮೈಕೆಲ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್, Rusi ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಅಗತ್ಯ ಮೊದಲು [ಸಿರಿಯಾದ ಅಲ್ ಖೈದಾ:: ಷರಿಯಾ]: ನನ್ನ ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು USA (ದೊಡ್ಡ ಸೈತಾನ 666 IMF) ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮಿನಿಯನ್ಸ್ [ಸಣ್ಣ ಸೈತಾನ ಅವು] ಯುದ್ಧದ ಕುಸಿದವು: ಆ. ": - ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ - ನಾವು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದು ಆದರೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸ್ವತಃ ಆ: ನಾವು ಅಲ್ಲ ಆಫ್ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ: ನಮಗೆ." ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ವಾದ: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳ ಸಂದರ್ಭಗಳ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಆಮೂಲಾಗ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯು ರಚಿಸಿದ: ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ: ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು. ಈಗಾಗಲೇ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು 2001 ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಬಂಡಾಯ ಗುಂಪುಗಳು, ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪಡೆಗಳು: "Rusi ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಸಲಹೆ. ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿರುದ್ಧ:: ಆಳ್ವಿಕೆಯ (AsiaNews. 2011 ರಲ್ಲಿ ಲಿಬಿಯಾ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಂದು ಶಾಟ್ ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು / ಏಜೆನ್ಸೀಸ್)
Synnek1 7 ನಿಮಿಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ: ಪ್ರೀತಿ ನೀವು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು ಸಿಗುತ್ತವೆ ... - ಉತ್ತರ -> ಎಲ್ಲಾ ಸೈತಾನನ ಅನುಯಾಯಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಫ್ರೈಡ್ ಇದೆ! ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಸೈತಾನ ರಾಜ್ಯದ ದ್ವೇಷ ಮತ್ತು ವರ್ಣಭೇದ ವಲಯ! ಸೇಟನಿಸ್ಟ್ ಪ್ರೀತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
UniusRei3 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್[ನೀವು ಈ ಒಂದು ದಿನ ನೀವು ಒಂದು ಪೆಟ್ಟು ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು, ಆ, ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ], ಹೌದು ಜೀಸಸ್, ದೇಶ ದೇವರ ಮಗ ದೇವರು ಯೋಗ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ [ನೀವು, ಈ ಒಂದು ದಿನ ನೀವು ಒಂದು ಪೆಟ್ಟು ಕಾರಣವಾಗುವ, ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ] "... ನಾನು ಆಲ್ಫಾ ಮತ್ತು ಒಮೆಗಾ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೆಂಬ ಮತ್ತು ಇವರು ಮತ್ತು, ಬರಲು ಆಲ್ಮೈಟಿ ಇದು" (ರೆವ್ 1.8): ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಎಂದು. ತಥಾಸ್ತು "Surely ನಾನು ವೇಗವಾಗಿ ಬರುವ ನಾನು". ನಾನು ಜೀಸಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಗೊತ್ತು! (ರೆವ್ 22, 20). ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ದೇವರು, ಅವನು ದೇವರ ಮಗ. ಅವರು ಪವಿತ್ರ ಮೂರ್ತಿ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ದೇವರ ತಂದೆಯ, ದೇವರ ಪುತ್ರ ಮತ್ತು ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದ! ಜೀಸಸ್ ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಮಾನವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇವರು. (ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರೊಬ್ಬನ)
@ YHWH ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ದೇವರು, ಇತ್ಯಾದಿ [ನೀವು ಈ ಒಂದು ದಿನ ನೀವು ಒಂದು ಪೆಟ್ಟು ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು, ಆ, ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ]. .. -> ಜೀಸಸ್ ದೇವರು! ಜೀಸಸ್ ಗ್ಲೋರಿ ರಾಜ ಇದು! ಜೀಸಸ್ ರಾಜರ ಇದು! ಇದು ಒಂದು ಸುಂದರ ಹಾಡು. ಈ ಜೀಸಸ್ ಪ್ರೀತಿ. ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ಲೋರಿ. 1:29 ರಿಂದ 34 ಜಾನ್. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ರಚಿಸಲು, ದೇವರ ನಂಬಿಕೆ ಆದರೆ ನೀವು ದೇವರನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಏನು ತುಂಬಾ ಕುತೂಹಲ? ವೇಳೆ ಸಹ ನಾನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಧರ್ಮದ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ. ಪದ "ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್" ಎಂದರೆ-ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಾಡಿದ. ಕ್ರೈಸ್ತರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ತರಹದ ಎಂದು ಒದ್ದಾಡುತ್ತಾರೆ. ರೋಮನ್ನರು 9.5 ಜೀಸಸ್ ದೇವರ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, Hebrews1 ದೇವತೆಗಳು ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳುವುದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ! ಮತ್ತು ನಮಗೆ "ಮಾನವರು" ಇಲ್ಲ ಎಂದು? ಸಹ ನೀವು wan't ಇಲ್ಲ: ದೇವರ ಪದಕ್ಕೆ: ನೀವು ಹೇಳಿದೆ: ಒಂದು ದಿನ ಬಿಲ್ಲು ನಿಮ್ಮ ಮಂಡಿಯಿಂದ ಜೀಸಸ್ ಮೊದಲು
 
(AsiaNews) [ಶರಿಯಾ ರಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಸೈತಾನ ಪೂಜೆ: ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು] ಮಾನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಶೋಷಣೆಗೆ ಅಪಾಯ, ಟಿವಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಬರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬರ್ನಾರ್ಡೊ Cervellera ಮೂಲಕ 'ಧರ್ಮಭ್ರಷ್ಟತೆ,' ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಮರಳಿ. ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧ ಒಂಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಾದ್ರಿಗಳು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಿ ಬಯಸುವ ಮುಸ್ಲಿಮರ baptise ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೂ, ಪರಿವರ್ತನೆ ದೇವರು, ತಂದೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಎಂದರೆ, ಮತ್ತು ಒಂದು, ತನ್ನ ಜೀವನದ ನೀಡಿದ ಜೀಸಸ್ ಗಂಡಾಂತರ ಒಂದು ಜೀವನ ಹಾಕುವ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. (AsiaNews) - ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನೊಟ್ರೆಡೆಮ್ ಡಿ Kabylie ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಾಜಿ ಮುಸ್ಲಿಂ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫೆ Bilek, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮ ಮತಾಂತರ ಕುರಿತು ಒಂದು ಟೇಪ್ ಪೋಸ್ಟ್.
 
(AsiaNews) [ಶರಿಯಾ ರಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಸೈತಾನ ಪೂಜೆ: ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು] ಮೊದಲ 'ಡೀಯು ಕ್ವೆಬೆಕ್ ಎಂದು Merci' ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರ ಶೋಷಣೆಗೆ ಕುರಿತಾಗಿತ್ತು ಪ್ರಸಾರ,, (ದೇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು) ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೇರ 8 ರಂದು ಧರ್ಮ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ , ಒಂದು ಫ್ರೆಂಚ್ TV ಚಾನೆಲ್. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫೆ Bilek 1950 ರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಜೀರಿಯಾ ಜನಿಸಿದರು ಮತ್ತು 1961 ರಿಂದ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮಾಡಿದೆ. ಎಡಿಶನ್ಸ್ Qabel (2011 ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಸೆರ್ಫ್ (1999) ಮತ್ತು ಸೇಂಟ್ ಆಗಸ್ಟಿನ್ raconté ಎ ಮಾ ಹರೆಯದ ಹುಡುಗಿ ಮೂಲಕ (ಸಂತ ಅಗಸ್ಟೀನ್ ಎಂದು ನನ್ನ ಮಗಳು ಹೇಳಿದಂತೆ) ರ ಅನ್ algérien ಎನಿಸುತ್ತದೆ ಟ್ರೆಸ್ catholique (ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ನಲ್ಲದ ಅಲ್ಜೇರಿಯಾ),,: ಎರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಲೇಖಕ ). 1990 ರ ನೊಟ್ರೆಡೆಮ್ ಡಿ Kabylie (ಫ್ರೆಂಚ್), ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸುವಾರ್ತೆ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ-ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಧರ್ಮಭ್ರಷ್ಟತೆ, ಸಾವಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಪರಾಧದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ Bilek ಅಪಾಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತಾಂತರ ಮುಖ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
(AsiaNews) [ಶರಿಯಾ ರಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಸೈತಾನ ಪೂಜೆ: ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು] ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್, ಚರ್ಚ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು ಅವರು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮುದಾಯಗಳು ಎದುರಿಸುವ ಇರಬಹುದು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಭಯದ ಔಟ್ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸುವ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ತಡೆಯಲು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲು ಆದ್ಯತೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪಾದ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಷಪ್ಪರ ಆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗಿ. ನಿಷೇಧಿಸಿತು baptising ಎಂದು? ಕೆಲವು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ, ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರಬ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಷಪ್ ಸದಸ್ಯರು ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಒಂದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್-ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ಏಕೆಂದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ತನ್ನ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಬೆದರಿಕೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆರಕ್ಷಕ ಈ ಆದ್ದರಿಂದ-ಎಂದು ಮತಾಂತರದ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಭ್ರಷ್ಟತೆ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಳವಳ ಇತ್ತು. "ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ನಾವು ಪರಿವರ್ತನ ಅದು ಇರಬಹುದಾದ ಊಹಿಸಿ," ಒಂದು embittered ಬಿಷಪ್ ಹೇಳಿದರು.
(AsiaNews) [ಶರಿಯಾ ರಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಸೈತಾನ ಪೂಜೆ: ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು] ಇದು ಕ್ರೈಸ್ತಮತದ ಮಠಾಧಿಪತಿ ಮಾತ್ರ ಈ ದೇಶದ ಅಂದಿನ ಆರಾಧನಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಮಾರ್ಗ ತೋರುತ್ತದೆ ಫಾರ್ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ಗಳನ್ನು ವಿರುದ್ಧ ಎಂದು ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನಿಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮೊರಾಕೊ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನವರೆಗೆ ಆಲ್ಜೀರಿಯಾ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ dioceses ಏಕೆಂದರೆ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸುವ ಮುಸ್ಲಿಮರ baptise ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಇದು "ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾನೂನಿಗೆ ಅದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲು." ಎಫ್ಆರ್ ಸಮೀರ್ ಖಲೀಲ್ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಆತ ಅದರ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ವಿನಂತಿಯನ್ನು 13 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಭೇಟಿಯಾದರು ನೆನಪಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್, ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತರುವ, ಅವನನ್ನು ಧರ್ಮಭ್ರಷ್ಟತೆ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಿದ್ದನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಲಸೆ, ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪಾದ್ರಿ ಹಾನಿಕರವಾಗಬಹುದು ಒತ್ತಾಯಿಸಲು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ, ಈ ಬಾರಿ, ಸುವಾರ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ತಮ್ಮದೇ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಭಾವೀ.
(AsiaNews) [ಶರಿಯಾ ರಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಸೈತಾನ ಪೂಜೆ: ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು] ಈಜಿಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಪಾದ್ರಿಗಳ ಸಹ baptising ಮುಸ್ಲಿಮರು ತಪ್ಪಿಸಲು ಒಲವು; ಕೆಲವೇ ಪಾದ್ರಿಗಳು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. AsiaNews, ದಶಕಗಳ ಈಜಿಪ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಒಬ್ಬ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ baptising "ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲದ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಚರ್ಚ್ ಹೊರಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಹುಡುಕಬಹುದೆಂಬುದನ್ನು ಕಾರಣ ಎರಡನೇ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವಿರುದ್ಧದ." ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ, ಈ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಅನವಶ್ಯಕ ಮತ್ತು ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ ಮೋಕ್ಷ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ. ಈ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರ ಮೋಕ್ಷ ಬಗ್ಗೆ ದೇವತಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಸ್ಥಳ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಸುವಾರ್ತೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ Dominus Iesus ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟ್ರೈನಲ್ ಗಮನಿಸಿ ಎರಡೂ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಒಂದು 'ಕಾಣುವ' ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಸಂಯೋಜನೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೇಳು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಸಾಕು.
(AsiaNews) [ಶರಿಯಾ ರಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಸೈತಾನ ಪೂಜೆ: ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು] ಹೆಚ್ಚು ಯಾವುದು, ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಒಂದು ಜೀವ ಬದಲಾಗುವ ಅನುಭವ, ಜೀವನದ ಮತಾಂತರ ತಂದೆಯ ಗ್ರಹಿಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಒಂದಾಗಿದೆ. ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮರಣದ ನಂತರ ಕೆಲವು ಭವಿಷ್ಯ ಶಾಶ್ವತ 'ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಈಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಇತರರು ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ತೋರಿಕೆಯ ಆಚರಣೆ ಆದರೆ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಭರವಸೆಯ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ಗೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಸಮನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು '' ಸೌರ 'ದೇವರ Vs ಕುರಾನ್ ತಂದೆಯ' ಚಂದ್ರನ 'ದೇವರು, ನಂಬಿಕೆ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ನೊಟ್ರೆಡೆಮ್ ಡಿ Kabylie ರಂದು, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫೆ ದೇವರ ತನ್ನ ಹೊಸ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಒತ್ತುನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮತಾಂತರ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. "ಖುರಾನ್ ದೇವರ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರ ಒಂದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಏಕೆ, ಮೊಹಮ್ಮದ್,, ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫೆ ಆಗಲು ಇರಲಿಲ್ಲ"
(AsiaNews) [ಶರಿಯಾ ರಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಸೈತಾನ ಪೂಜೆ: ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತಾಂತರ ಮಾತುಕತೆ] ಆತ ಕೇಳಿದಾಗ. ", ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಇನ್ನೂ ಮುಸ್ಲಿಮರಾಗಿದ್ದರೂ (ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಈಗಲೂ), ನಾನು ಸುವಾರ್ತೆಯ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿಸ್ಮಯಗೊಂಡರು ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಜನರ ನಡುವೆ ಅದರ ಆಚಾರ ಅಭ್ಯಾಸ ನಂತರ," ಅವರು ಉತ್ತರ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದರು. "ಗಾಸ್ಪೆಲ್ ಬರುತ್ತದೆ ಬೆಳಕು ತುಲನಾತ್ಮಕ ಕೆಲವು ಮೇರೆಗೆ ಒಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಆಫ್ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಬಯಸಿದೆ ಯಾರಾದರೂ ಕುರಾನಿನ ನೋಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಪದ 'ಬೆಳಕು' ಜೊತೆ 'ದೇವರ, ಬದಲಿಗೆ ವೇಳೆ ಖುರಾನ್ ಬೆಳಕಿನ ಗಾಸ್ಪೆಲ್ ಸೌರ ಇದು ಆ, ಚಂದ್ರನ ಆಗಿದೆ. " "ದೇವರು ಒಂದು ಎಂಬುದು, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅಂದರೆ, ನಾವು ನೀಡಿದ ಇರಬಹುದು ಯಾವುದೇ ಹೆಸರು, ನಾನು ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ ಏನೋ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಂಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಿ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು."
(AsiaNews) [ಶರಿಯಾ ರಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಸೈತಾನ ಪೂಜೆ: ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು] "ಆದರೂ, ಯೇಸುವಿನ ದೇವರು ದೇವರ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮತ್ತು ಆತನೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಬಯಸಿದೆ ಎಂದು, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಎಂದು, ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಪುರುಷರಿಗೆ, ಯಹೂದ್ಯರು ಮೊದಲ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬಹುದು ಬಂದರು ನೀವು ಅವನ ಜೀವನದ ನೀಡಲು! ' ಇಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ, ನಾನು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಹಿಂಜರಿಯದಿರಿ. ನಾನು ಒಮ್ಮೆ, ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ, ಆದರೆ ಎರಡು ಬಾರಿ. ನಾನು ಕುರಾನ್ ನಾನು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು (ಆದರೆ ಕೆಲವು ಅಲ್ಲ) ಒಂದು ವಿಷಯಲೋಲುಪತೆಯ ಮತ್ತು ಭೌತವಾದಿ ಸ್ವರ್ಗ (ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ನನ್ನ ದೇವರು ಮತ್ತು ಲಾರ್ಡ್ 'ತಿಳಿವಳಿಕೆ' ನ ನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣವಲಯದ ಸೂರ್ಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ ದೂರ ಐಡಲ್ ರಜೆಯ ಕಲೆಗಳು ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನನಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತಾನೆ ಸುರ 38, 50-52). " ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದನ ಹೊಂದಿವೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗೆ? ಎರಡು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫೆ ಎಲ್ಲಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
(AsiaNews) [ಶರಿಯಾ ರಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಸೈತಾನ ಪೂಜೆ: ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು] ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಜೀಸಸ್ ". ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬ, ಕುರಿ ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ", ಎಂದು ಇತರ ಸಮಯದಲ್ಲೇ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ "ಓ ನಾವು ನೀನು ತಮ್ಮ dowers ಹಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವೆ ಯಾರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನಿನ್ನ ಗೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಪ್ರವಾದಿ;! ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಬಲಗೈ ಹೊಂದಿದೆ ಸಹಾ". (ಸುರ 33, 50) "" ನಮಗೆ ಗಂಭೀರ ಇರಲಿ. ಇದನ್ನು ಹೇಳಲು ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ 'ಇದೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇವರ;' ಇದು ತಮ್ಮ ಜೀಸಸ್ ನನಗೆ 'deifies' ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಅವರು ನನಗೆ, ಅತ್ಯಲ್ಪ ವರ್ಮ್ ಆಸಕ್ತಿ ಅಂದರೆ. [. . .] ಇಂತಹ ಬಹಿರಂಗ ನನ್ನ ಕರೆ ಆಗಿತ್ತು. "ಜೀಸಸ್, ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯ ತಂದೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಹ ಧರ್ಮಭ್ರಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಅವನ ನಂತರ ಬರುತ್ತದೆ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ.
(AsiaNews) [ಶರಿಯಾ ರಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಸೈತಾನ ಪೂಜೆ: ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು]? ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ", ಹೇಳುತ್ತದೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬಿಡಲು ರೆಡಿ ಒಂದು ಜೀಸಸ್ ಕೇಳುತ್ತದೆ ಏನು ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಔಟ್ ಪ್ರೀತಿಯ, ನಾವು ಕಷ್ಟವೆನಿಸುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು . ಅನುಯಾಯಿಗಳಾದರು ಮಾಡುವುದು ಇದು ತಂದೆಯ ತುಟಿ 'ಹೌದು' ಹೇಳಲು ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ;. ಬೇರೆ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಆಗಿದೆ "ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ನಿಂದ ಬರುವ ನಮಗೆ ಆ, ಈ ಒಬ್ಬರ ಹಿಂದೆ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಮುರಿದು ಅರ್ಥ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಂದೆಯ ನೈತಿಕ ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಂದು. "" ನಾನು ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ, (ನಾವು ಅದೇ ದೇವರ ಅಲ್ಲಿಂದಾಚೆಗೆ) ಒಂದು ನಿಲುವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು. ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೇ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಾಯಲು ಇದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅನುಸರಿಸಲು ಅಲ್ಲ, ಈ ರೂಪಾಂತರ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅಲ್ಲ, ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಲು ಅನೇಕ ಸುಲಭ ಮನ್ನಿಸುವ ಇವೆ. ಪರಿವರ್ತನೆ ಬೇಡಿಕೆಯುಳ್ಳದ್ದು ಮತ್ತು ಅವನ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. "
(AsiaNews) [ಶರಿಯಾ ರಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಸೈತಾನ ಪೂಜೆ: ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು]. "ಕನಿಷ್ಠ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಉಚಿತವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ, ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಯುವ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಏನು ಜೀಸಸ್ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧಿಸಲು ಇಲ್ಲ "ಸಲ್ಲಿಕೆ" ಆದರೆ ಅವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. " "ಈ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ದೇವರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪುರುಷರು ಅಥವಾ ಗುಲಾಮರು ಎಂದು ನಮಗೆ ರಚಿಸಲು ಡಸ್ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಆಧರಿಸಿ, ದೇವರು ಅದೇ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಾನು apostates ಅಥವಾ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ;.?. ಇತರ ರಲ್ಲಿ, ನಾನು ಉಡಾಳ ಮಗ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅವರು ಕ್ಷಿತಿಜದ ಮೇಲೆ ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಾ ತನ್ನ ಸೇವಕರನ್ನು ಕರೆಗಳು ತನ್ನ ತಂದೆ, ಅಪೇಕ್ಷಿತ. " "ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಲೀವಿಂಗ್ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಜೀವನ ಅಪಾಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ವೆಸ್ಟ್ ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರರು ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರು, ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಯಾರು ಸಹಾಯ.". ನಾನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಮುಸ್ಲಿಮರ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಆದರೆ ಖುರಾನ್ ದೇವರ ಮಾತನಾಡುವ ಇಲ್ಲ. ಮುಸ್ಲಿಮರು ನನ್ನ ಸಹೋದರರು ಇವು; ಬಹುಶಃ ಒಂದು ದಿನ, ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನನ್ನ ಸಹೋದರರು ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರು ಇರಬಹುದು "" 1990 ರ, ಇದು ಕೇವಲ ಭರವಸೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಹ ನನಗೆ ಲಾರ್ಡ್ ಹಿಗ್ಗು ಮತ್ತು ಹೊಗಳುವುದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಬಂದಿದೆ.. ದೇವರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ! ಜೀಸಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಪುರುಷರು ಉಳಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮುಸ್ಲಿಮರು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

@ Erdogan Obama, Hillary, CIP SVF NATO: utt .. visiem mūrnieki un Satanists ---> tagad, ka jums vēlas nogulsnēm: Sīrijai šajā genocīdā? Man ir divi jautājumi jums: 1). patīk, jūs varat: saki Assad, kad viņš ir nogalināts: visus Salafi panta par, Al Qaeda, ka, ar Saūda Arābijas, Jums ir ieviesušas) "Tagad jūs varat darīt: valsts: kopā ar opozīciju, proti, ar al Qaeda "Ja, labi! Assad bija arī mainīja konstitūciju, lai būtu iespēja: atstāt valdībā kā REŽĪMS! 2). bet, ja, Al Qaeda, uzvaras: tu neliec Izraēla sākt: Kodoliekārtu Pasaules kara III? lol. vai redzējis, ka Al Qaeda ir tavi kareivji: jūs varat vienmēr teikt: "ok Tu mani nogalināt!? Christian mocekļi (kā mēs esam vienmēr ļāva mums darīt, lai jums), bet Izraēla jums nav pieskarties"
[Al Qaeda Sīrijā: tie ir minions no ASV (lielais Sātans 666 SVF) un Saūda Arābija [mazs sātans: šariata]: visi pret manu Izraēla] 26/07/2012: SĪRIJA: Al-Qaida sabiedroto islāma nemiernieku sunnītu- Salafi: Cīņā pret: Assad, fotogrāfijas, video un: pretenzijas skaits: no: uzbrukumiem: apstiprinātu klātbūtni simtiem: kaujinieki par Sīrijas teritorijā: [(bez ēnas: šaubu, pat tad, ja meli no Rietumiem: nav : vairs spējīga atbalstīt šo drausmīgs Iestudējuma)]. Lielākā: nāk no ārvalstīm, tostarp: Krievija, Somālija un Mali. Britu organizācija: par: aizsardzības throws pieņēmumus par: shot: Valsts militārā vadīto Rietumu valstis. Damaska. Ņemot Sīrijas ziemeļrietumu skaits: nemiernieki PVO: cīņa skaits: Pret mērs no: Assad atrasts sabiedrotais par: izņēmumu: al-Qaida un simtiem: islāmisti nāk no ārvalstīm. Nozīmīgākajām valstis ir Irāka, Lībija, Ēģipte, Afganistāna. (AsiaNews / aģentūras)
[Al Qaeda Sīrijā: tie ir minions no ASV (lielais Sātans 666 SVF) un Saūda Arābijas [mazs sātanam: šariata]: visi pret manu Izraēlu]] Bet ir arī deputāti no Krievijas (Čečenija), Ukrainu un Mali: Somālija. Gada ekstrēmistu klātbūtne ir apstiprināta ar vairākiem video parādījās: pēc Džihāda mājas lapām, ka: viņi liecina vīrieši ar kurām sejām, ka: slavēt svētā kara redzamas: ložmetējiem un bumbas: ilgviļņu melno karogu: al-Qaeda. Kādā filmā: parādījās pēdējās dienās: un: ievietojis Youtube ieskaņojot kliedz "mēs veidojam: šūnas: no: kamikaze: par: turpinās: džihāds. Arī Dieva vārdā" Līdz šim: opozīcija noliedz klātbūtni garantēšana:: islāma ekstrēmistu grupās: starp tās rindās, bet: Pēc ekspertu domām, ar Turciju robežas: un: Irākā (noziedznieki) ir kļuvuši: taisnība un: to centriem: kolekcijā: par: miliciju uz: visi: sunnītu musulmaņu pasaule. Daži ir aprakstīts scenāriju Sīrijas "Magnets" Al Qaeda un: tās filiāles (AsiaNews / aģentūrām).
[Al Qaeda Sīrijā: tie ir minions no ASV (lielais Sātans 666 SVF) un Saūda Arābijas [mazs sātanam: šariata]: viss pret manām Izraēlas]] Liecinieku saka, ka: Bab al-Hawa, nevis: bloķēšanas Turcijas robežas , simtiem skaits: svešinieki ir stājušies šajās dienās: atbalstīt brīvu Sīrijas armiju cīņā ar Aleppo. Šo: ka: vada šos cilvēkus visā Āzijā un Ziemeļāfrikā, tas nav: vēlme demokrātijas, bet pamācoša sodīšana "nusayrs" (ķeceri) nievājošu vārdu definēt Alawites, tad sektas Shia skaits: Bashar al-Assad. In cīņā ziemeļu provincē Aleppo pieaugums ir piesaistījis simtiem šajās dienās: jihadists no Irākas. Apstiprinājums nāk arī: Nesenā pētījumā, ko Irākas valdība, ka kaujinieki darbojas no Sīrijas teritorijā, ir daļa no grupas, ka: ir pieprasīta uzbrukumus: kas: iedragāja Irākai pēdējo mēnešu laikā. "Mūsu saraksti: aizdomīgs - teica: Izzar al-Shahbandar, padomnieks premjerministra, (AsiaNews / aģentūras)
[Al Qaeda Sīrijā: tie ir minions no ASV (lielais Sātans 666 SVF) un Saūda Arābija [mazs sātans: šariata]: viss pret manām Izraēlas]] mums ir tādas pašas nosaukumus - atbilst tiem no Sīrijas varas iestādēm "attēlus. parādījās dažos forumos, kas saistīti ar al-Qaeda grupu liecina arī par:. veterānu kara Lībijā Pēc Naharnet, aģentūra Libāna, vīrieši ir tērpti daži: melns: kas: vicinot plakātu, ka lasīt: "Šā revolucionāru Of The . brigāde Tripoli "apstiprināšana: pēc traks darbības islāma ekstrēmistu uz Sīrijas augsnes nāk no skaita, par:. uzbrukumiem uzrādītās al-Qaeda pati No decembra līdz vismaz 35 automašīnu sprādzieniem un 10 pašnāvnieku uzbrukumiem, kas notikuši uz Sīrijas augsnes . no: tiem 4 bija pieprasījis "Front Nusra" Al Qaeda ir klātbūtne: Džihāda grupu vidū brīvās Sīrijas armija ir devusi daudzas domstarpības par diplomātiskā līmenī Vakar Sergejs Lavrovs, Krievijas ārlietu ministrs, (AsiaNews / aģentūrām.. )
[Al Qaeda Sīrijā: tie ir minions no ASV (lielais Sātans 666 SVF) un Saūda Arābija [mazs sātans: šariata]: visi pret manu Izraēlu]] apsūdz ASV par: atbalstīt ar viņas politisko anti Assad, labu islāma nemierniekiem. Viņš kritizēja stāvokli: Susan Rice, ASV vēstnieks ANO, proti: ne: viņš nosodīja bombardēšanu Damaskā pagājušajā jūlijā 18 Šī nogalināti vairāki locekļi: vadošo shēmas, aicinot tā vietā uzliekot: jaunas sankcijas. Tikmēr, tā arvien vairāk kļūst par pieņēmumi: bruņotie intervences meklēšanai: gāzt prezidentu Assad. Karaļa Apvienotās Services institūta RUSI) un Lielbritānijas organizācija, kas specializējas jautājumos pētījums: starptautisko politiku un aizsardzības un brīdina par iespējamo sadursmi sunnītu grupām un to atbalsta Saūda Arābijas: Arābu un citu valstu šiītu kaujinieku, tostarp Hezbollah un Sīrijas armija, atbalstīja Irānu. Turklāt draudi ķīmisko ieroču no Sīrijas režīma rokās. (AsiaNews / aģentūras)
[Al Qaeda Sīrijā: tie ir minions no ASV (lielais Sātans 666 SVF) un Saūda Arābija [mazs sātans: šariata]: viss pret manām Izraēlas]] To klātbūtne: ķīmisko ieroču raizēm Izraēlai, ka: ir jau sākusies izplata gāzmaskas pilsētā uz robežas ar Sīriju. Pēdējo dienu laikā, Šimons Peress, Izraēlas prezidents, sacīja, ka: iespējamā izmantošana: ieroči nav: ar standarta shēmu Damaskas nopietni apdraud drošību Izraēlas. Gadījumā: kritiena no režīma, Peress baidās iespējamo nodošanu ieroču skaits: Sīrijas smago ieroču vai ķīmisko ieroču Arsenal: uz Libānas šiītu fundamentālisti skaits: Hezbollah: vai Irānas, bet: arī zādzības pēc: islamistu grupas saistīts uz al-Qaeda. (AsiaNews / aģentūras)
[Al Qaeda Sīrijā: tie ir minions no ASV (lielais Sātans 666 SVF) un Saūda Arābija [mazs sātans: šariata]: viss pret manu Izraēla]] Saskaņā ar Michael Clarke vadītājs Rusi, Rietumu militārā iejaukšanās ir nepieciešama pirms ka: karš deģenerējusies. "Mēs neesam ka mēs virzāmies uz intervenci - viņš saka - bet ķirurģija pati ka kustas uz: mums." Klārks apgalvo, ka: pēdējo dienu notikumi ir radījuši radikālas izmaiņas situācijā, ka: noņem iespēju: diplomātisku risinājumu konfliktam. "Par Rusi vadītājs ierosināja iejaukšanās: īpašas spēkiem teritorijā, atbalstot nemiernieku grupu, kas jau izmantota Afganistānā un 2001. Gads: Lībijas 2011.gadā Šie pasākumi var ietvert arī nošauti: Valsts Pret: The režīmu (AsiaNews. / aģentūras)
Synnek1 ir publicējis komentāru 7 minūtes atpakaļ: mīlestība varētu saņemt jūs nogalina ... - Atbilde -> Viss sātaniska ir jābaidās MĪLESTĪBU! Faktiski, no sātana valstība ir valstība naidu un rasismu! satanists nezina mīlestību.
UniusRei3 ievietojis komentāru 15 minūtes atpakaļ[Jūs nevarat atļauties, Ka, tas var kādu dienu kļūt traumu jums] [Jūs nevarat atļauties, Ka, tas var kādu dienu kļūt traumu jums] Jā Jēzus ir Dievs, dēls dzīvā Dieva, cienīgi Lai slavēts: "Es esmu Alfa un Omega, sākums un gals ... kas ir un kas bija un kas nāks, Visvarenais" (Atkl 1,8). "Protams Es nāku drīz" Āmen. Pat es zinu, ka Jēzus kā Lord! (Atkl 22, 20). Jēzus Kristus ir Dievs, Viņš ir Dieva Dēls. Viņš ir daļa no svētās Trīsvienības. Dievs Tēvs, Dievs Dēls un Dievs Svētais Gars! Jēzus nebija vienkārši cilvēks, viņš bija Dievs cilvēka veidolā. (Ti, tikai viens Dievs)
[Jūs nevarat atļauties, Ka, tas var kādu dienu kļūt traumu jums] @ YHWH mans svēts Dievs, utt. .. -> Jēzus ir Kungs! Jēzus ir Ķēniņš Glory! Jēzus ir Ķēniņš Kings! Tas ir ļoti skaista dziesma. Tas ir mīlestība uz Jēzu. Visi Slava Jēzum Kristum. John no 1:29 līdz 34. Ja tu tici Dievam, nevis mēģina apspriest šo jautājumu, bet ļoti ziņkārīgs par to, ko Dievs jūs atsaucoties uz? Arī es nesaprotu, kā kristietība ir reliģija okupācijas. Termins "kristīgā" nozīmē-Kristus-patīk. Kristieši cenšas būt Kristus līdzīgi. Romiešiem 9,5 saka Jēzus ir Dieva, Hebrews1 saka eņģeļi slavēt viņu! un mēs "cilvēki" nav gatavojas? Pat ja jums nav wan't: ar Dieva vārdu: saka jums būs: uz vienas dienas priekšgala uz jūsu ceļgaliem pirms Jēzus
 
(AsiaNews) [Saūda sātanisms ir šariata: musulmaņu konvertēt runā par Kristu], kurus Bernardo Cervellera Līdz nāk atklāti televīzijā, ar briesmām atzīšanas un vajāšanu pēc 'atkrišanu, "Muhameds Kristofs atguva nozīmīgumu pārbūves un kristības. Musulmaņu tautu, dažādu bīskapi un priesteri atsakās kristīt musulmaņus, kuri vēlas kļūt par kristieti. Vēl pārbūve nozīmē revolūciju attiecībās ar Dievu, tēvs, un Jēzus, kurš atdeva savu dzīvību, par vienu padodas viss liekot savu dzīvi riskam. (AsiaNews) - Pirms dažām dienām atpakaļ, Notre Dame de Kabylie Iesūtīts kaseti, kurā bijušais musulmanis, Mohammed Christophe Bilek, stāstīja par savu pāreju uz kristietību.
 
(AsiaNews) [Saūda sātanisms ir šariata: musulmaņu konvertēt runā par Kristu] oriģināls raidījums, kas vērsta uz kristiešu vajāšanu, 1. parādījās "Dieu merci" (Paldies Dievam), liecina, ka nodarbojas ar reliģijas gada 8 Direct , Francijas televīzijas kanālu. Mohammed Christophe Bilek dzimis Alžīrijā 1950.gadā un ir dzīvojis Francijā kopš 1961. Viņš ir autors divas grāmatas: ANO algérien pas très katoļu (ne ļoti katoļu Alžīrija), ko publicējusi Serfs (1999) un Saint Augustin raconté à ma fille panta Saint Augustine, kā teicis manai meitai), ko publicējusi Éditions Qabel punkta 2011 ). 1990, viņš nodibināja Notre Dame de Kabylie (franču valodā), kas mājas lapā veltīta starp musulmaņiem evaņģelizāciju un musulmaņu-kristiešu dialogs. Šajā video, Bilek uzsver riska Islāmu seju, kad apsūdzēts atkrišanu un nodarījumu, kas var tikt sodīti ar nāvi.
(AsiaNews) [Saūda sātanisms ir šariata: musulmaņu konvertēt runā par Kristu] Tomēr viņš uzstāj uz svarīgumu kristībām, tad ar Jēzus Kristus satikšanās un sadarbība ar Baznīcu. Viņa uzskati ir pretrunā tiem priesteriem un bīskapiem musulmaņu valstīs, kas dod priekšroku, lai atturētu vai pat liegt kristību musulmaņiem, kuri vēlas, lai pārvērstu no bailēm par sekām tās un kristiešu kopienām varētu saskarties. Vai kristīja aizliegta? Dažas nedēļas atpakaļ, kādā arābu valstī, Tuvajos Austrumos bīskaps pastāstīja, ka policija draudējusi slēgt vienu no savām kopienām, jo ​​dalībnieki bija reklamētas ar kristīgo musulmaņu sanāksme dialogu. Policija bažas, ka tas varētu būt pirmais solis ceļā uz tā saukto proselytizing un atkrišanu. "Ja šī ir reakcija uz tikšanos par dialogu, iedomājieties, kas tas būtu, ja mēs būtu pārveidi," sarūgtināta bīskaps teica.
(AsiaNews) [Saūda sātanisms ir šariata: musulmaņu konvertēt runā par Kristu] Nav brīnums tad, ka mācītājs ir pret konversiju un kristīšanos par tikai tas, šķiet, ir veids, kā saglabāt maz ticības brīvība, kas pastāv valstī, jautājums. Tādās vietās kā Marokā, un vēl nesen Alžīrija, situācija ir tāda, ka bīskapijas tika uzdots ne kristīt musulmaņus, kuri vēlas pāriet uz katolicisms, jo "vietējie likumi aizliedz to." Fr Samir Khalil atceras, ka pirms dažiem gadiem, viņš tikās ar musulmani, kura pieprasījums kristībām, tika noraidīts 13 gadus. Kristības, viņš teica, dotu viņam daudz nepatikšanu, piespiest viņu emigrēt, lai izvairītos no izpildīts atkrišanu, un apdraud priesteris veicošais kristības. Un vēl, visu šo laiku, tā sauktais pārvērst pētījuši evaņģēlijus un par savu katehismu un aizvadīja dzīvi lūgšanām.
(AsiaNews) [Saūda sātanisms ir šariata: musulmaņu konvertēt runā par Kristu] Ēģiptē, kristiešu garīdzniekiem arī tendence izvairīties kristīja musulmaņi un tikai daži priesteri ir darījuši tik slepeni. Runājot ar AsiaNews un reliģisko kurš ir bijis Ēģiptē gadu desmitiem, teica, ka kristīja par katru cenu "ir pret Vatikāna II koncila, jo Padome norādīja, ka nav kristieši var atrast arī pestīšanu ārpus baznīcas." Netieši, tas nozīmē, ka kristība nav nepieciešama un ka cilvēki atrast pestīšanu atbilstoši to apstākļiem. Šī nav vieta, kur sākt teoloģisku diskusiju par Kristū ticībā un ne-kristieši pestīšanu. Pietiek tā teikt, ka gan Dominus Iesus un evaņģēlija piezīme par dažiem evaņģelizācijas aspektu atgādināt, cik svarīgi ir "redzamā" un sociāli svarīga piederība Kristum un Baznīcai.
(AsiaNews) [Saūda sātanisms ir šariata: musulmaņu konvertēt runā par Kristu] Kas ir vairāk, kristības ir dzīves mainās pieredzi, viens, kas maina islāmu dzīves uztveri. Izmaiņu šeit un tagad, nevis kādā nākamajā programmā mūžīgās dzīve pēc nāves. Šī iemesla dēļ, piedāvājot pārējiem kristības nav virspusēja akts, bet dzīves un šajā cerību dāvanu. Kristīts vai ne kristīts, nav līdzvērtīgi. Kristiešu 'saules' Dievu vs Korāna 's "Mēness' Dievu, Ticība maina klāt dziļu un jēgpilnu veidā. Uz Notre Dame de Kabylie, Muhameds Kristofs izskaidro viņa pārveidošanu, uzsverot savu jauno izpratni par Dievu. "Ja Korāns Dievs ir tāds pats kā no kristiešiem, kāpēc es, Mohammed, kļūst Kristaps,"
(AsiaNews) [Saūda sātanisms ir šariata: A musulmaņu pārvērst runā par Kristu], viņš sev jautāja. "Dzīvojot islāmu, pielietojot tās priekšrakstiem cilvēku vidū, kuri vēl ir musulmanis (viņa ģimene joprojām ir), es joprojām žilbt ar atklāšanas Evaņģēlija," viņš teica kā atbilde. "Gaismas ka nāk no Evaņģēlija liecina salīdzinājumu, kas balstīta uz noteiktu pieņēmumu Ikviens, kurš vēlas runāt par islāmu Dievam jāatsaucas uz Korāna.. Ja mēs aizstāt vārdu 'Dievs' ar 'gaismu" tad Qur'an gaisma ir mēness, ka Evaņģēlijs ir saules. " "Vai Dievs ir viens, ti, autors, neatkarīgi nosaukumu mēs varētu devuši viņam ir kaut ko es varu pieņemt Ja mēs iestrēdzis uz šo premisu, tas nebūtu nepieciešams atstāt Islāmu un kļūst kristietis.."
(AsiaNews) [Saūda sātanisms ir šariata: musulmaņu konvertēt runā par Kristu] "Bet, Jēzus nāca, lai atklātu, vispirms jūdiem, tad uz visiem cilvēkiem, ka" Dievs ir jūsu Tēvs, ka Dievs jūs mīl un vēlas, lai jūs kopā ar Viņu lai dotu jums savu dzīvību! " Pēc šādiem vārdiem, es nevilcinieties vienu mirkli. Es pieņemt šo piedāvājumu, nevis vienreiz, bet divreiz. Es zinu, ka Korāns padara piedāvājumu, kurā es varētu pelnījuši (bet tas nav zināms), miesīgi un materiālists debesis ( Sūra 38, 50-52), kas man atgādina vairāk reklāmām brīvdienas plankumi gaidīšanas prom laiku zem tropu saules nekā no pārliecības par "zināt" manu Dievu un Kungu. " Kas par attēliem, mums ir Kristus un Mohammed? Divi citāti teic, ka tas viss par Mohammed Christophe.
(AsiaNews) [Saūda sātanisms ir šariata: musulmaņu konvertēt runā par Kristu] Vienā gadījumā, Jēzus sacīja: ". Es esmu labais gans Labais gans atdod savu dzīvību par savām avīm," savukārt otrs, Muhameds ir teicis "O Pravietis Esam veikuši likumīgu tev tavus sievas, ko Tu esi samaksājis savas dowers;! un tos, kurus tavs labo roku piemīt". (Sūra 33, 50) "" Būsim nopietni. Tā ir viena lieta, proti, "ka ir tikai viens Dievs visiem," tas ir cita lieta ir sacīt, ka Viņš ir ieinteresēts mani pavisam niecīgs tārps, ciktāl viņš deifies "mani Jēzū. [. . .] Šāda atklāsme bija mans aicinājums "Jēzu, cilvēka brīvība bez iesnieguma Mohammed Christophe arī runā par atkrišanu un nāves iespējamību, kas nāk no pēc viņu..
(AsiaNews) [Saūda sātanisms ir šariata: musulmaņu konvertēt runā par Kristu] Kristus saka: "Vai esat gatavi sekot man un atstāj visu, kas man Kad cilvēks saprot, kas Jēzus jautā, no mīlestības, mēs varam redzēt, cik grūti? . ir sekot Viņam tā ir arī viena lieta teikt "jā", ar savām lūpām,. tas ir vēl viens atstāt visu aiz Viņam "Tiem no mums, kas nāk no islāma, tas nozīmē, laužot ar savu pagātni, ģimeni un sabiedrību, kā arī savām morāles vai garīgas pārliecības. "" Es saku, tas ir daudz vieglāk saglabāt musulmani, nevis ieņemt nostāju (jo mums ir tāds pats Dievs). Ir daudz viegli attaisnojumi nevar padarīt pārtraukumu, nepieņemt šo transformāciju, nevis nomirt sev, nevis sekot Kristum. Konversija ir prasīga un to nevar izdarīt bez viņa palīdzības. "
(AsiaNews) [Saūda sātanisms ir šariata: musulmaņu konvertēt runā par Kristu]. "Tas ir tas, ko bagātie jaunieši Evaņģēlijā nevarēja darīt, jo, vismaz sākumā, viens ir brīvi jāvienojas Jēzus neuzliek par mani kāds "iesniegums", bet tikai brīvība mīlēt Viņu. " "Šis ir svarīgs atšķirība Vai Dievs rada mūs kā brīvie vīrieši vai vergiem Atkarībā no mūsu atbildi, Dievs nav tas pats Vienā gadījumā es riskēt ar sodu atvēlētās apostates vai neticīgajiem;?.. Bet otrā, es esmu izšķērdētājs dēls gaidāms viņa tēvs, kurš aicina visus savus kalpus, tiklīdz viņš redz viņu pie horizonta. " "Atstājot Islāmu ir bīstama Tas tiek darīts, riskējot savu dzīvi.. Tādējādi, dārgie brāļi un māsas Rietumos, laipni un palīdzēt tiem, kas to dara.". Es uzstāju. Es nerunāju par Dievu musulmaņiem, bet no Dieva uz Korāna. Musulmaņi ir mani brāļi, varbūt kādu dienu, tie varētu būt mani brāļi un māsas Kristū "" Kopš 1990, tas ir ne tikai cerība, bet tas ir arī realitāte, kas ir veikusi man priecāties un slavēt to Kungu.. Alleluia! Jēzus ir nācis, lai glābtu visus cilvēkus, musulmaņi iekļauti. "


@ Erdoganas B. Obama, Hillary, CŽV TVF NATO: ir tt .. visų masonai ir satanistų ---> Dabar, kad jūs norėjo nuosėdoms gauti: Sirija šiuo genocidu? Turiu du klausimus jums: 1). norite, galite pasakyti Assado, po to, kai jis nužudė visą Salafi, "Al Qaeda", kad su Saudo Arabija, jūs įvesta) "Dabar jūs galite padaryti: vyriausybės: kartu su opozicija, tai yra, su "Al Qaeda" Jei teisus:! Assad taip pat nepakeitė konstitucijos galimybę: palikti vyriausybę: REŽIMAS! 2). tačiau, jei "Al Qaeda", laimėjo: jūs neturite priversti Izraelį pradėti: Branduolinė III pasaulinis karas? Lol. ar matė, kad "Al Qaeda" yra jūsų kariai visada galite pasakyti "ok, Jūs mane nužudyti!?? krikščionių kankiniams (kaip mes visada leido mums daryti su tavimi), tačiau Izraelis jūs neturite liesti"
[Al Qaeda "Sirija: jie pasekėjai, JAV didelis šėtonas 666 TVF) ir Saudo Arabija [mažas Šėtono: šariatas]: nuo mano Izraelio] 26/07/2012: SIRIJA:" Al Qaeda "giminingos islamo sukilėlių sunitų- salafi: kovos su Assado, Nuotraukos, video ir pretenzijos:: išpuoliai: patvirtinti šimtų: kovotojai dėl Sirijos teritorijoje: [(be šešėlio: abejonių, net jei Vakarų melas: ne : jau galėtų paremti šį makabriškas sustojimo)]. Daugiausia: ateina iš užsienio šalių, įskaitant Rusiją, Somalyje ir Malyje. Britų organizacija:: gynyba meta prielaidos: shot: Valstybės karinės vadovaujamos Vakarų šalys. Damaskas. Sirija šiaurės vakaruose: maištininkus, kurie: kova: nuo: režimas: Assad rado sąjungininką: išskyrus: al-Qaeda "ir šimtai: islamistai, ateina iš užsienio šalių. Tipiškiausios valstybės: Irakas, Libija, Egiptas, Afganistanas. (AsiaNews ir agentūros)
[Sirijoje Al Qaeda ": jie yra JAV didelis šėtonas 666 TVF) ir Saudo Arabija pasekėjai [mažas šėtonas: šariatas]: visi nuo mano Izraelio]] Bet yra taip pat iš Rusijos (Čečėnija), Ukrainos ir Malyje nariai: Somalis. Ekstremistų buvimas yra patvirtintas kelių vaizdo atsirado: apie džihado svetainių, kad: jie vaizduojami vyrai su, kuriems veidus, kad: pagyrimas šventojo karo rodyti: kulkosvaidžiai, ir bombas: juoda vėliava mojuoja: "al Qaeda". Filmą: pastarosiomis dienomis pasirodė ir paskelbtas Youtube balso per šaukia "mes formavimas: ląsteles:: Kamikaze:: toliau: džihadą: Dievo vardu" Iki šiol opozicija neigia buvimą:: islamo ekstremistines grupes: tarp savo gretas, tačiau: Anot ekspertų, sienos su Turkija ir: Irake nusikaltėliai) tapo tikra ir jų centrai: kolekcijos: : milicija: visiems: sunitų musulmonų pasaulis. Kai kurie aprašyti scenarijaus Sirijos "magnetas" al-Qaeda ir jos filialai (AsiaNews ir agentūros).
[Sirijoje Al Qaeda ": jie yra JAV didelis šėtonas 666 TVF) ir Saudo Arabija pasekėjai [mažas šėtonas: šariatas]: visi nuo mano Izraelio]] liudytojai sako, kad: Bab al-Hawa, vietoj blokavimo Turkijos sienos šimtai: svetimi įvedėte šių dienų, remti laisvą Sirijos kariuomenę Alepas mūšio. Šis kad vairuoja šių žmonių visoje Azijoje ir Šiaurės Afrikoje, tai nėra: demokratijos troškimą, bet pavyzdinis bausmė "nusayrs" (eretikai) menkinantis pavadinimas apibrėžti Alawites, šiitų sekta: Bashar al-Assad. , Kovojant šiaurinėje provincijoje Aleppo padidėjimas pritraukė šimtus šių dienų: džihadistus iš Irako. Patvirtinimas ateina taip pat: Neseniai atlikta apklausa Irako vyriausybe, kad kovotojai, veikiantys Sirijos teritorijoje yra tos pačios grupės, kad: žuvo išpuolius: kad: suplakti Iraką pastaraisiais mėnesiais. "Mūsų sąrašai: įtartinas - sakė: Izzar al-Shahbandar", Ministro Pirmininko patarėjas, (AsiaNews, agentūrų)
[Al Qaeda "Sirija: jie pasekėjai, JAV didelis šėtonas 666 TVF) ir Saudo Arabija [mažas Šėtono: šariatas]: visi nuo mano Izraelio]] mes turime tuos pačius vardus - sutampa su Sirijos valdžios institucijas" nuotraukų. pasirodė kai kurių forumų, susijusių su "al Qaeda" grupių taip pat rodo: veteranų karo Libijoje Pasak į Naharnet, agentūra Libane, vyrai yra apsirengęs: juoda, kad:, mojuojantis su reklama, kuri skaityti: "revoliucionieriai Tripolyje brigada ": per pašėlęs veiklos islamo ekstremistų Sirijos dirvožemio patvirtinimas ateina iš skaičių: nepareikalauja al-Qaeda pati atakų Nuo gruodžio iki ne mažiau kaip 35 automobilių sprogdinimų ir 10 savižudžių išpuolių, kurie įvyko Sirijos dirvožemio : jų 4 buvo teigiama Front Nusra "Al Qaeda" iš buvimas: džihado grupių, laisvai Sirijos kariuomenės sukėlė daug ginčų dėl diplomatinio lygio Vakar Sergejus Lavrovas, Rusijos užsienio reikalų ministras, (AsiaNews ir agentūros. )
[Al Qaeda "Sirijoje: jie yra už JAV (didelis šėtonas 666 TVF) ir Saudo Arabija [mažas Šėtono: šariatas]: visi buvo prieš mano Izraelio]] apkaltino JAV: parama su savo politinės kovos Assado, pasekėjai Islamistų sukilėliai. Jis kritikavo padėtį: Susan Rice, JAV ambasadorius Jungtinėse Tautose, kad: ne: jis pasmerkė bombardavimą Damasko praėjusių metų liepos 18 nužudė kelis narius: pirmauja schemą, tad vietoj to, įvedus naujų sankcijų. Tuo tarpu, ji vis labiau tampa prielaidos: ginkluota intervencija: nuversti Prezidentas Assad. Royal United Services Institute RUSI), Didžiosios Britanijos organizacijos, kuri specializuojasi klausimais tyrimas: tarptautinės politikos ir gynybos, įspėja apie galimą konfliktą tarp sunitų grupių ir remia Saudo Arabija: arabų ir kitų valstybių: šiitų grupuočių, įskaitant Hezbollah ir Sirijos kariuomenė, remiama Irano. Be to, cheminių ginklų grėsmė Sirijos režimo rankose. (AsiaNews / Agentūros)
[Al Qaeda "Sirija: jie yra JAV didelis šėtonas 666 TVF) ir Saudo Arabija pasekėjai [mažas Satan: Šariatas].: Visi nuo mano Izraelio]] buvimas: cheminių ginklų jaudina Izraelį, kad: jau pradėtas platinti dujokaukių miesto sienos su Sirija. Pastarosiomis dienomis Izraelio prezidentas Shimonas Peresas sakė, kad greičiausiai naudojimas: ginklai ne įprastinės schemos Damasko kelia rimtą pavojų Izraelio saugumui. : Režimo žlugimo, Peresas baiminasi, galimą perdavimą ginklų: Sirijoje sunkiųjų ginklų ar cheminių ginklų arsenalą: Libano šiitų fundamentalistų: Hezbollah: arba Irane, bet taip pat nuo vagystės: islamo grupės, susijusios su "al Qaeda". (AsiaNews / Agentūros)
[Al Qaeda "Sirija: jie pasekėjai, JAV didelis šėtonas 666 TVF) ir Saudo Arabija [mažas Šėtono: šariatas]: visi nuo mano Izraelis]] Michael Clarke, Rusi vadovo teigimu, Vakarų karinė intervencija yra būtina prieš kad: karas išsigimė. "Mes esame ne tai, kad: mes judame link intervencijos, - sako jis, - bet operacija pati, kad:: mus juda." Clark teigia, kad pastarųjų dienų įvykiai sukūrė situaciją, kad iš esmės pasikeičia: pašalina galimybę: diplomatinis konflikto sprendimas. "Rusi vadovas pasiūlė įsikišimo: specialiųjų pajėgų Afganistane ir 2001 metais, jau naudojami sukilėlių grupuočių paramos teritorijoje: 2011 m. Libijos Šios operacijos taip pat gali apimti: kulka valstybę nuo: režimo [AsiaNews,. / Agentūros)
Synnek1 paskelbė komentarą prieš 7 minutes: meilė gali gauti, kai žuvo ... - ATSAKYMAS -> Visos satanistinė turėjo bijoti meilės! Iš tiesų, Šėtono karalystė yra neapykantos ir rasizmo karalystė! satanistai pažintumėte meilę.
UniusRei3 posted komentarą prieš 15 minučių[Jūs negalite sau leisti, kad vieną dieną gali tapti jums traumos] [Jūs negalite sau leisti, kad, tai vieną dieną gali tapti jums trauma] Taip Jėzus yra Dievo, gyvojo Dievo Sūnus, vertas Garbė: "Aš esu Alfa ir Omega, pradžia ir pabaiga ..., kuris yra ir kuris buvo ir kuris ateis, Visagalis" (Apr 1,8). "Žinoma, aš einu greitai:" Amen. Net aš žinau, Jėzų kaip Viešpatį! (Apr 22, 20). Jėzus Kristus yra Dievas, Jis yra Dievo Sūnus. Jis yra šventosios trejybės dalis. Dievas Tėvas, Dievas Sūnus ir Dievas Šventoji Dvasia! Jėzus buvo ne tik žmogus, Jis buvo Dievas žmogaus pavidalu. (Ty tik vienas Dievas)
[Jūs negalite sau leisti, kad vieną dieną gali tapti jums trauma] @ YHWH mano šventas Dievas, ir tt. .. -> Jėzus yra Viešpats! Jėzus yra šlovės Karalius! Jėzus yra Karalių Karalius! Tai labai graži daina. Tai meilė Jėzui. Visos Garbė Jėzui Kristui. John nuo 1:29 iki 34. Jei tiki Dievu, o ne bando aptarti šį klausimą, bet labai smalsu, ką Dievas turite omenyje? Taip pat aš nesuprantu, kaip krikščionybė yra religija okupacijos. Terminas "krikščionis" reiškia Kristaus patinka. Krikščionys siekiame būti Kristaus panašų. Romiečiams 9,5 sako, kad Jėzus yra Dievo Hebrews1 sako angelai pagirkite jį! ir mums "žmonės" nesiruošia į? Net jei jūs neturite wan't: Dievo žodis sako, jums reikės: vienos dienos laivapriekio į savo kelio, priešais Jėzų
 
(AsiaNews) [Saudo satanizmo, šariato: Musulmonų konvertuoti kalbama apie Kristaus] Bernardo Cervellera., Išeina viešai per televiziją, su pavojaus pripažinimo ir persekiojimo "apostazę" Mohammedas Christophe kartą patvirtino atsivertimo bei krikšto svarbą. Musulmonų tautų, įvairių vyskupai ir kunigai atsisako krikštys musulmonus, kurie nori tapti krikščionių. Vis dėlto, "konversija" reiškia revoliuciją į santykį su Dievu, tėvo, ir Jėzus, kuris atidavė savo gyvybę už vieną suteikia viską pradėti savo gyvenimą gresia. (AsiaNews) - Prieš kelias dienas, Notre Dame de Kabylie svetainė paskelbė vaizdajuostę, kurioje buvęs musulmonas, Mahometas Christophe Bilek, kalbėjo apie savo atsivertimą į krikščionybę.
 
(AsiaNews) [Saudo satanizmo, šariato: Musulmonų konvertuoti kalba apie Kristaus] pirminės transliacijos, kuri orientuota į krikščionių persekiojimą, pirmą kartą pasirodė "Dieu Merci" (Ačiū Dievui), rodo, kad susijęs su religijos Direct 8 Prancūzijos TV kanalas. Mohammedas Christophe Bilek gimė Alžyre 1950 metais ir nuo 1961 metų gyvenantis Prancūzijoje. Jis yra dviejų knygų autorius: Un Algerien pas très Catholique (nelabai katalikų Alžyro), paskelbta Cerf (1999) ir Saint Augustin raconté à ma fille (šv. Augustino pasakyta, kad mano dukra), paskelbė Éditions buvusių iki 2011. ). 1990-aisiais jis įkūrė Notre Dame de Kabylie (prancūzų kalba), svetainės skirtas evangelizacijai tarp musulmonų ir musulmonų-krikščionių dialogo. Video Bilek pabrėžia rizikos musulmonų paverčia veidą, kai kaltinamas išdavystės, nusikaltimas, kad gali būti nubaustas mirtimi.
(AsiaNews) [Saudo satanizmo, šariato: Musulmonų konvertuoti kalba apie Kristaus] Nepaisant to, jis reikalauja krikšto svarbą, susitikimas su Jėzumi Kristumi ir Bažnyčios ryšių su. Jo peržiūros eiti prieš kunigų ir vyskupų, musulmonų šalyse, kurie nori įtikinti ar net paneigti krikštą musulmonai, kurie norite konvertuoti iš baimės pasekmes, jie ir krikščionių bendruomenės gali susidurti. , Krikštijo uždrausta? Prieš kelias savaites, Arabų šalyse, Artimuosiuose Rytuose vyskupas man pasakė, kad policija grasino uždaryti vieną iš savo bendruomenių, nes buvo reklamuojami krikščionių ir musulmonų dialogo susitikimą. Policija buvo susirūpinęs, kad tai gali būti pirmas žingsnis link taip vadinamo prozelitizmo ir apostazė. "Jei tai yra reakcija į susitikimą dėl dialogo, įsivaizduoti, kas būtų, jei turėtume konversiją", - sakė susierzinusi vyskupas.
(AsiaNews) [Saudo satanizmo, šariato: Musulmonų konvertuoti kalba apie Kristaus] Tai nenuostabu tada, kad prelatas prieš konversijos ir krikštynų temomis tik tai, atrodo, yra būdas išsaugoti šiek tiek garbinimo laisvės, egzistuoja toje šalyje, klausimas. Tose vietose, pavyzdžiui, Maroko, ir iki šiol Alžyras, situacija yra tokia, kad vyskupijos buvo nurodyta ne krikštys musulmonus, kurie norite konvertuoti į katalikybę, nes "vietiniai įstatymai uždrausti jį." Fr Samir Khalil prisimena, kad prieš kelerius metus, jis susitiko musulmonas, kurio prašymas buvo atmestas dėl 13 metų krikšto. Krikštas, jam buvo pasakyta, atneš jam daug problemų, priversti jį emigruoti, išvengti vykdomos atsimetimo, ir kelia pavojų atliekantį kunigą krikšto. Ir dar, visą šį laiką turėtų būti konvertuoti tirtas Evangelijas ir apie savo Katekizmas ir vadovavo maldų gyvenimą.
(AsiaNews) [Saudo satanizmo, šariato: Musulmonų konvertuoti kalba apie Kristų] Egipto krikščionių dvasininkai taip pat linkęs išvengti krikštijo musulmonus, tik keli kunigai slapta. Kalbėdamas AsiaNews, religinio, kuris buvo Egipto dešimtmečius, sakė, kad krikštijo bet kokia kaina "prieš Vatikano II Susirinkimo, nes Taryba teigė, kad nekrikščionių taip pat galite rasti išgelbėjimą už Bažnyčios ribų." Netiesiogiai, tai reiškia, kad krikštas yra nereikalinga ir, kad žmonės suprato išganymą pagal jų padėtį. Tai nėra vieta pradėti teologinį diskusijas apie tikėjimą Kristumi ir nekrikščionių išganymo. Pakanka pasakyti, kad abi Dominus Jėzų ir doktrinos pastabos dėl kai kurių evangelizacijos aspektų pakartoti Kristaus ir Bažnyčios "matomas" ir socialiai atitinkamas asmuo yra apdraustas svarbą.
(AsiaNews) [Saudo satanizmo, šariato: Musulmonų konvertuoti kalba apie Kristų] Kas yra daugiau, krikštas yra gyvenimas keičiasi patirtis, kad keičia convert gyvenimo suvokimą. Pasikeičia čia ir dabar, o ne kai kuriose būsimose "amžinojo gyvenimo po mirties. Dėl šios priežasties, siūlanti kitiems krikšto nėra paviršutiniškas veika, bet dabarties gyvenimo ir vilties dovana. Būti krikštijami ar nėra pakrikštyti, nėra lygiaverčiai. Krikščionių "saulės" Dievas vs Koranas "mėnulio" Dievas, tikėjimas keičia dabartį giliai ir prasmingai. Notre Dame de Kabylie Mohammedas Christophe aiškina apie savo atsivertimą, pabrėždama savo naują supratimą apie Dievą. "Jei Korane Dievas yra tas pats, kaip krikščionių, kodėl aš, Mahometas, tapti Christophe,"
(AsiaNews) [Saudo satanizmo šariato: A Musulmonų konvertuoti kalba apie Kristaus] paklausė jis save. ", Gyvenęs islame, praktikavo jo įsakymus tarp žmonių, kurie vis dar yra musulmonų (jo šeima vis dar yra), aš ir toliau turi būti apakinti Evangelijos atradimas", - sakė jis kaip atsakymą. "Šviesa, kuri ateina iš Evangelijos siūlo palyginimą, pagal tam tikra prielaida Kiekvienas, kuris nori kalbėti apie islamo Dievo turi būti nuoroda į Koraną. Jei mes vietoj žodžio" Dievas "su" šviesos ", Korano šviesa yra mėnulio, kad Evangelija yra saulės. " "Ar Dievas yra vienas, ty kūrėjo, bet pavadinimą mes galime davė jam, ką aš galiu priimti. Jei mes pakimba su šia prielaida, ji nebūtų būtina palikti islamą ir tapo krikščionių."
(AsiaNews) [Saudo satanizmo, šariato: Musulmonų konvertuoti kalba apie Kristaus] "Tačiau Jėzus atėjo atskleisti, visų pirma žydams, tada visiems žmonėms, kad" Dievas yra jūsų Tėvas, kad Dievas jus myli ir nori su juo siekiant suteikti Jums savo gyvybę! " Po tokių žodžių, aš nedvejodama vieną akimirką. Priimti pasiūlymą, ne vieną, bet du kartus. Aš žinau, kad Koranas pasiūlymas, kurį aš gali vertos bet tai nėra tikri) kūniškas ir materialistas dangų ( Sura 38, 50-52), kuri man primena daugiau skelbimų atostogų dėmių IDLE nuo laiko pagal atogrąžų saulės, nei tikrumo "žinojimo" savo Dievą ir Viešpatį. " Ką apie vaizdus, ​​mes turime Kristaus ir Mohammed? Du kabučių pasakyti viskas Mohammed Christophe.
(AsiaNews) [Saudo satanizmo, šariato: Musulmonų konvertuoti kalba apie Kristaus] Vienu atveju, Jėzus sakė: "Aš esu gerasis ganytojas: gerasis ganytojas nustato savo gyvybę už avis", o kitoje, Mahometas papasakojo "O pranašas, teisėtas tau tavo žmonas kam tu sumokėjo savo dowers;! ir tiems, kuriems yra tavo dešinioji ranka turi" (Sura 33, 50). "" Leiskite mums būti rimtas. Tai vienas dalykas pasakyti "yra tik vienas Dievas visiems;" tai kita pasakyti, kad jis domina mane, nereikšminga kirminu, kad jis "deifies," mane Jėzaus. [. . ] Toks apreiškimas buvo mano pašaukimas. "Jėzus, žmogaus laisvė be pateikimo Mohammed Christophe taip pat kalba apie išdavystės ir mirties galimybė, kad ateina iš jo.
(AsiaNews) [Saudo satanizmo, šariato: Musulmonų konvertuoti kalba apie Kristų] Kristus sako: "Ar jūs pasiruošę sekti paskui mane, ir palikti viską už mane Kai žmogus supranta, ką Jėzus klausia, iš meilės, mes galime pamatyti, kaip sunku? . yra sekti Juo taip pat 1 dalykas, kad pasakyti "taip" lūpos;. kitą, kad palikti viską atsilieka Jam "iš mūsų, kurie ateina iš islamo, tai reiškia, įsibrovus su savo praeities, šeimos ir bendruomenės, kaip pat savo moralinių ar dvasinis tikrumo. "Aš sakau, tai yra daug lengviau likti musulmonų, o ne pozicijos (nes mes turime tą patį Dievą). Yra daug lengvų pasiteisinimų negali padaryti pertrauką, nepriimti šią transformaciją, o ne mirti sau, o ne sekti Kristumi. Konversijos reikalauja ir negali būti padaryta be jo pagalbos. "
(AsiaNews) [Saudo satanizmo šariato: musulmonų konvertuoti kalba apie Kristų]. "Tai, kas turtingas jaunimo Evangelijos negalėjo padaryti, nes, bent jau pradžioje, turi laisvai susitarti Jėzus nenustato man bet "pateikimas", bet tik laisvė jį mylėti. " "Tai svarbus skirtumas Ar Dievas sukurti mus kaip laisvų žmonių ar vergų Priklausomai nuo mūsų atsakymo, Dievas yra ne tas pats Vienu atveju rizikuojate bausmę už išdavikus ar netikinčiųjų saugomos.? Kita vertus, aš esu palaidūnas sūnus tikimasi jo tėvas, PSO ragina visus savo tarnus, kaip greitai jis mato jį horizonto. " "Leaving islamą yra pavojinga. Tai daroma rizikos savo gyvenimą. Taigi, brangūs broliai ir seserys Vakaruose, sveikiname ir padėti tiems, kurie tai padaryti.". Aš reikalauju. Aš ne kalbėti apie musulmonus Dievo, bet iš Korano Dievo. Musulmonai yra mano broliai, galbūt vieną dieną jie gali būti mano broliai ir seserys Kristuje "Nuo 1990 metų, tai ne tik viltis, bet taip pat buvo realybė, kuri padarė mane džiaugtis ir šlovinti Viešpatį. Aleliuja! Jėzus atėjo gelbėti visus žmones, musulmonai. "


@ Ердоган Обама, Хилари ЦИА ММФ НАТО: итн .. за сите Масон и сатанистите ---> сега, што ќе посака за талог: Сирија во овој геноцид? Имам две прашања за вас: 1). сакате, можете да: се каже да Асад, откако тој има убиено: сите Salafi (на Ал Каеда, кои, со Саудиска Арабија, ќе имаат воведено) "Сега, можете да направите: влада: заедно со опозицијата: што е, со Ал Каеда "Ако, во право:! Асад, исто така, го промени Уставот за да имаат можност: да ја напуштат владата: како РЕЖИМ! 2). но, ако, Ал Каеда, победи: вие не го присили Израел да започне: за нуклеарна светска војна? lol. или гледа дека Ал Каеда се вашите војници: секогаш може да се каже "ок Ти ме убие!? христијанските маченици (како што секогаш ни овозможи да направам за да ви), но Израел не мора да се допре"
[Ал Каеда во Сирија: тие се потчинети на САД (голема сатана 666 ММФ) и Саудиска Арабија [мали сатаната: шеријатот]: сите против мојот Израел] 26/07/2012: Сирија: Ал Каеда сојузничките исламски бунтовници сунитски- Salafi: во борбата против: Асад, фотографии, видеа и: тврдења: од: напади: го потврди присуството на стотици: милитанти на територијата на Сирија: [(без сенка на: сомнение, дури и ако лагата на Западот: Не : не се во можност да го поддржи овој грозни стоп)]. Повеќето: доаѓа од странски земји, вклучувајќи: Русија, Сомалија и во Мали. Британската организација: за: одбрана фрла претпоставките на: да се сними на: Државен воено-предводена од западните земји. Дамаск. Во северозападниот дел на Сирија: бунтовниците кои: борба: против: режимот на: Асад најде сојузник на: исклучок: Ал Каеда и стотици: исламистите доаѓаат од странски земји. Најрепрезентативните држави се Ирак, Либија, Египет, Авганистан. (AsiaNews / агенции)
[Ал Каеда во Сирија: тие се потчинети на САД (голема сатана 666 ММФ) и Саудиска Арабија [мали сатаната: шеријатот]: сите против мојот Израел]] Но, исто така има и членови од Русија (Чеченија), Украина, и Мали: Сомалија. Присуството на екстремистите е потврдена од страна на неколку видеа појави: на џихад веб-сајтови, кои: тие покажуваат мажи со покриени лица кои: пофалби на света војна резултати: митралези и бомби: мавтајќи со црното знаме: на Ал-Каеда. Во филм: се појави во последниве неколку дена: и: испратени на YouTube еден глас го вика "ние сме формирање: клетки: на: камикази: за: продолжи: на џихад:. Во името на Бога" До денес: Опозицијата го негира присуството: на: исламски екстремистички групи: меѓу своите редови, но: Според експертите, на границите со Турција: и: Ирак (криминалците) станаа: вистинска и: нивните центри на: колекција: за: милиција на: сите: сунитски муслимански свет. Некои од нив имаат опиша сценарио Сирија "магнет" за Ал Каеда и: неговите филијали (AsiaNews / агенции).
[Ал Каеда во Сирија: тие се потчинети на САД (голема сатана 666 ММФ) и Саудиска Арабија [мали сатаната: шеријатот]: сите против мојот Израел]] Сведоците велат дека: Баб ал-Hawa, наместо на: заклучување на турската граница , стотици: странци влегле за овие дена: за поддршка на слободен сириската војска во битката на Алепо. Ова: дека: вози овие луѓе низ Азија и Северна Африка, тоа не е: желбата на демократијата, но примерно казнување на "nusayrs" (еретици) навредлив име да се дефинираат Alawites, сектата на шиитскиот: Башар ал-Асад. Зголемување во борбите во северната провинција Алепо го привлече стотици од овие дена: џихадисти од Ирак. Потврда доаѓа како: една неодамнешна анкета од страна на ирачката влада дека милитантите кои работат на територијата на Сирија се дел од иста група дека: не ја презеде на напади: дека: ја потресуваат Ирак во последниве месеци. "Нашата листа на: сомнително - рече: Izzar ал-Shahbandar, советник на премиерот, (AsiaNews / агенции)
[Ал Каеда во Сирија: тие се потчинети на САД (голема сатана 666 ММФ) и Саудиска Арабија [мали сатаната: шеријатот]: сите против мојот Израел]] имаме исти имиња - одговараат на оние на Сирин власти "На фотографиите. се појави на некои форуми поврзани со групи на Ал каеда покажуваат на:. ветерани од војната во Либија Според Naharnet, Агенцијата Либан, мажите се облечени во некои од: црна: дека: мавтаат со банер на кои пишуваше: "На револуционери на . бригада на Триполи "Потврда за: френетичен активностите на исламските екстремисти за сирискиот почва доаѓа од бројот на:. напади тврди од страна на Ал-Каеда себе Од декември да имаат најмалку 35 автомобили-бомби и 10 самоубиствени напади што се случија на сирискиот почвата . на: овие 4 се тврди од страна на "фронт Nusra" на Ал Каеда Во присуство на:. џихадистички групи меѓу слободна сириската армија покрена многу контроверзии на дипломатско ниво Вчера, Сергеј Лавров, руски министер за надворешни работи, (AsiaNews / агенции. )
[Ал Каеда во Сирија: тие се потчинети на САД (голема сатана 666 ММФ) и Саудиска Арабија [мали сатаната: шеријатот]: сите против мојот Израел]] ги обвини САД за: поддршка со својот политички анти Асад, во корист на исламистички бунтовници. Тој го критикуваше ставот на: Сузан Рајс, американски амбасадор во ОН дека,: Не: тој го осуди бомбашкиот напад на Дамаск последните 18 јули во кои загинаа неколку членови на: водечки шема, повикувајќи наместо за наметнување на: нови санкции. Во меѓувреме, таа се повеќе станува претпоставките на: вооружените интервенција за: депонира претседателот Асад. Една студија од страна на Кралскиот институт за (Руси), британски организација специјализирана за прашања на: меѓународната политика и одбрана, предупредува на веројатно судир меѓу сунитските групи и поддржан од Саудиска Арабија: Арапите и други држави: шиитските милиции, вклучувајќи ги и Хезболах и Сирискиот армија, поддржана од Иран. Покрај тоа, заканата на хемиско оружје во рацете на сирискиот режим. (AsiaNews / агенции)
[Ал Каеда во Сирија: тие се потчинети на САД (голема сатана 666 ММФ) и Саудиска Арабија [мали сатаната: шеријатот]: сите против мојот Израел]] Присуството на: хемиско оружје загрижува Израел дека: веќе започнаа со дистрибуција на гас маски во градот на границата со Сирија. Во последниве денови, Шимон Перес, израелскиот претседател, изјави дека: најверојатно употреба на: оружје не: од страна на конвенционалните шема на Дамаск става на сериозен ризик за безбедноста на Израел. Во случај на: а падот на режимот, Перес стравува од потенцијалните трансфер на оружје: да тешко оружје на Сирија или хемиско оружје арсенал: на либанската шиитска фундаменталисти: Хезболах: или Иран, но: исто така на кражба од: Исламски групи поврзани со Ал-Каеда. (AsiaNews / агенции)
[Ал Каеда во Сирија: тие се потчинети на САД (голема сатана 666 ММФ) и Саудиска Арабија [мали сатаната: шеријатот]: сите против мојот Израел]] Според Мајкл Кларк, шеф на Руси, еден западен воена интервенција е потребно пред дека: војната дегенериран. "Ние не сме дека: ние се движиме кон интервенција - вели тој - но самата операција дека: потези на: нас." Кларк тврди дека: настаните од последните неколку дена се создаде една радикална промена во ситуацијата дека: отстранува можноста од: дипломатско решение на конфликтот. "Шефот на Руси предложи интервенција на: специјалните сили на територијата во знак на поддршка на бунтовнички групи, веќе се користи во Авганистан и во 2001 година. Либија во 2011 година Овие операции, исто така може да вклучува и шут на: Државен Од: на режимот (AsiaNews. / агенции)
Synnek1 има објавено коментар 7 минути: љубовта може да ви убиени ... - ОДГОВОР -> Сите Satanist се плашете се од ЉУБОВ! Всушност, царството на сатаната е царството на омраза и расизам! сатанистите не знаат љубов.
UniusRei3 испратени коментар 15 минути[Не можете да си ги дозволат, тоа, ова еден ден може да стане траума за вас] [Вие не може да си дозволат, тоа, ова еден ден може да стане траума за вас] Да Исус е Бог, Синот на живиот Бог, достоен да да се пофали: "Јас сум Алфа и Омега, почетокот и на крајот ... кој е и кој беше и кој треба да дојде, Семоќниот" (Rev 1.8). "Сигурно доаѓам брзо" Амин. Дури и јас знам на Исус како Господ! (Rev 22, 20). Исус Христос е Бог, дека Он е Син Божји. Тој е дел од светото тројство. Бог Отец, Бог Син и Бог Светиот Дух! Исус не беше само човек, Тој е Бог во човечки облик. (Т.е. само еден Бог)
[Не можете да си ги дозволат, тоа, ова еден ден може да стане траума за вас] @ YHWH мојот Светиот Бог, итн. .. -> Исус е Господ! Исус е Царот на Славата! Исус е крал на кралевите! Ова е многу убава песна. Ова е љубов кон Христа. Сите Слава на Исус Христос. Јован 1:29 до 34. Ако верувате во Бога, не се обидува да дебатираат за ова прашање, но многу љубопитни за тоа што Бог ви се однесуваат на? Исто така не ми е јасно како христијанството е религија на окупација. Терминот "христијанин" значи-Христос-како. Христијаните се стремиме да бидеме Христос-како. Римјаните 9,5 велат дека Исус е Бог, Hebrews1 вели дека Ангелите му фалат! и нас "луѓето" не се случува во моментов? Дури и ако не wan't: на зборот на Бога: вели дека ќе имаат: еден ден да се поклонат на колена пред Исус
 
(AsiaNews) [Саудиска сатанизам во шеријатот: А муслиманска конвертирате зборува за Христос] од страна на Бернардо Cervellera Со излегувањето отворено на телевизија, со опасноста од препознавање и прогон за "одметнување" reasserted Мохамед Кристоф важноста на конверзија и крштевање. Во муслиманските земји, различни епископи и свештеници одбиваат да ја крсти муслимани кои сакаат да станат христијани. Сепак, конверзија значи револуција во однос со Бог, Отецот, и Исус, кој го даде својот живот, за еден дава се што ставање живот еден на ризик. (AsiaNews) - Пред неколку дена, на веб-сајтот на Нотр Дам де Kabylie испратиле лента во која поранешен муслиман, Мохамед Кристоф Bilek, зборуваше за неговото преобратување во христијанството.
 
(AsiaNews) [Саудиска сатанизам во шеријатот: А муслиманска конвертирате зборува за Христос] Оригиналната емитува, која се фокусираше на гонењето на христијаните, прв пат се појави во "Dieu Merci" (Фала му на Бога), покажуваат дека се занимава со религијата на Директен 8 , француски телевизиски канал. Мохамед Кристоф Bilek е роден во Алжир во 1950 година и живее во Франција од 1961 година. Тој е автор на две книги: Un algérien pas Tres catholique (А не е многу Католичката алжирски), објавен од страна Cerf (1999) и Свети Августин raconté е магистрирано fille (Свети Августин како што е кажано во мојата ќерка), објавен од страна на изданија Qabel (2011 ). Во 1990-тите, тој ја основал Нотр Дам де Kabylie (на француски), веб-сајт посветен на евангелизација меѓу муслиманите и муслиманско-христијанскиот дијалог. Во видеото, Bilek нагласува ризикот муслимански конвертити лице кога обвинет за одметнување прекршок што може да биде казнет со смрт.
(AsiaNews) [Саудиска сатанизам во шеријатот: А муслиманска конвертирате зборува за Христос] Сепак, тој инсистира на важноста на крштевањето, средбата со Исус Христос и припадност со Црквата. Неговите ставови одат против оние на свештеници и епископи во муслиманските земји, кои претпочитаат да ги одвратат, па дури и го негираат крштевање за муслиманите кои сакаат да го конвертирате од страв за последиците што и христијанските заедници може да се соочи. Е крштевање на забранети? Пред неколку недели, а епископ во една арапска држава на Блискиот Исток ми рече дека полицијата се закани дека ќе го затвори едно од неговите заедници поради тоа што членовите ги рекламира христијанско-муслиманските состанок за дијалог. Полицијата беа загрижени дека ова може да биде првиот чекор кон т.н. преобратување и отпадништво. "Ако ова е реакција на состанок за дијалог, замислете што би било ако имавме реализација", изјави огорчен епископ.
(AsiaNews) [Саудиска сатанизам во шеријатот: А муслиманска конвертирате зборува за Христос] Тоа е Не е ни чудо дека Епископот е против конверзии и крштевки за само се чини дека ова е начин да се зачува малку слобода на обожување што постои во земјата во прашање. Во места како Мароко, Алжир и до неодамна, ситуацијата е таква што епархии биле наложено да не се крсти муслимани кои сакаат да се претворат во католицизмот затоа што "локални закони го забрани." Fr Самир Калил се сеќава дека пред неколку години, тој се сретна со еден муслимански чие барање за крштевање беше одбиен за 13 години. Крштевањето, му било кажано, ќе му донесе многу проблеми, го принудат да емигрираат да избегнат да бидат погубени поради отпадништво, и го загрози свештеник вршење на крштевањето. А сепак, за сето ова време, на-ќе биде конвертирате проучувале Евангелието и катехизам по своја и водеше живот на молитви.
(AsiaNews) [Саудиска сатанизам во шеријатот: А муслиманска конвертирате зборува за Христос] Во Египет, на христијанската свештенството, исто така, има тенденција да се избегне Крштението муслимани, а само неколку свештеници го направиле тоа во тајност. Во изјавата за AsiaNews, религиозен кој е во Египет со децении, вели дека крштевање по секоја цена "е во спротивност со Вториот ватикански совет, бидејќи Советот рече дека не-христијани, исто така, може да се најдат спасение надвор од Црквата." Имплицитно, тоа значи дека крштевањето е непотребно и дека на луѓето да најдат спасение во согласност со нивните околности. Ова не е место да се започне теолошка расправа за верата во Христа и за спасението на не-христијани. Доволно е да се каже, дека и двете Dominus Iesus и белешка доктринарен на некои аспекти на евангелизација повторам важноста на "видлива" и општествено релевантни припадност кон Христа и Црквата.
(AsiaNews) [Саудиска сатанизам во шеријатот: А муслиманска конвертирате зборува за Христос] Она што е уште поважно, крштевањето е го менува животот искуство, една која ја менува перцепцијата на Претвори на живот. Промени се случуваат во овде и сега, а не во "вечните" некои идни живот после смртта. Поради оваа причина, нудејќи други крштевањето не е површна дело, туку дарот на животот и надеж во сегашноста. Биде крстен или не се крсти не се еквивалентни. Христијани 'соларни "Бог Vs на Куранот" Месечината "Бог, вера менува сегашноста во длабока и смислен начин. На Нотр Дам де Kabylie, Мохамед објаснува Кристоф неговото преобратување истакнувајќи неговиот нов разбирање на Бога. "Ако Бог на Куранот е иста како онаа на христијаните, зошто јас, Мохамед, да станат Кристоф",
(AsiaNews) [Саудиска сатанизам во шеријатот: А муслиманска Претвори зборува за Христос] тој се прашуваше. "Ја живее во исламот, практикуваат нејзините прописи меѓу луѓето кои се уште се муслимани (неговото семејство се уште е), јас и понатаму се заслепени од откритието на Евангелието", рече тој по пат на одговор. "На светлината која доаѓа од Евангелието укажува на споредба, еден врз основа на одредени просторијата. Секој кој сака да се зборува за Бог на исламот мора да се однесува Куранот. Ако ние го замени зборот" Бог "со" светлина ', светлината на Куранот е Месечината, кои на Евангелието е соларната енергија. " "Дали Бог е еден, односно креатор, без оглед на името ние можеби и го даде, е нешто што може да го прифати. Ако ние се држат до оваа просторија, тоа не би било неопходно да се напушти исламот и да стане христијанин."
(AsiaNews) [Саудиска сатанизам во шеријатот: А муслиманска конвертирате зборува за Христос] "Сепак, Исус дојде да се открие, прво на Евреите, а потоа на сите луѓе, дека" Господ е вашиот Отец, дека Бог те љуби и сака да со Него да ви даде Својот живот! " По такви зборови, јас не двоумете се еден момент. Јас ја прифатат понудата, не еднаш, туку двапати. Знам дека Кур `анот го прави понуда во која можам да ја заслужуваат (но тоа не е сигурно) а телесното и материјалист небото ( Сура 38, 50-52), кој ме потсетува повеќе на реклами за одмор места да работам далеку времето под тропски сонцето отколку на сигурност на 'знаејќи "мојот Бог и Господ." Што е со слики имаме на Христос и Мухамед? Два цитати речеме дека сето тоа за Мохамед Кристоф.
(AsiaNews) [Саудиска сатанизам во шеријатот: А муслиманска конвертирате зборува за Христос] Во еден случај, Исус рече: ". Јас сум добар пастир добар пастир го дава својот живот за овците", додека во други, Мохамед е кажано "о пророку Ние направивме дозволено да тебе ти жени на кои ти плаќаат нивните dowers;! и оние кои твојата десна рака поседува". (Сура 33, 50) "" Да бидеме сериозни. Тоа е една работа е да се каже "не е само еден Бог за сите;" тоа е уште една да се каже дека Тој е заинтересиран за мене, незначителни црв, до степен до кој тој deifies "во мене во Исус. [. . .] Ваквите откровение беше мојот повик. "Исус, слобода на човекот без поднесување Мохамед Кристоф, исто така, зборува за отпадништво и можноста за смрт, која доаѓа од по него.
(AsiaNews) [Саудиска сатанизам во шеријатот: А муслиманска конвертирате зборува за Христос] Христос вели: "Дали сте подготвени да ме следи и да ја напушти сè за мене кога еден сфаќа она што Исус го прашува, од љубов, можеме да видиме колку е тешко тоа? . е да го следат Исто така е еден нешто да се каже "да" со еден усните;. тоа е друга, за да оставиме се зад себе за Него "За оние од нас кои доаѓаат од исламот, тоа значи кршење со една минатото, семејството и заедницата како како и на моралниот или духовна сигурност. "" Јас велат дека тоа е многу полесно да се остане муслиман, не заземе став (бидејќи имаме ист Бог). Постојат многу лесно изговори не да се направи пауза, да не ја прифати оваа трансформација, а не за да умре во себе и не да го следат Христа. Конверзија бара и не може да се направи без негова помош. "
(AsiaNews) [Саудиска сатанизам во шеријатот: А муслиманска конвертирате зборува за Христос]. "Тоа е она што на богатите младите во Евангелието не можеше да стори, затоа што, барем на почеток, еден слободно мора да се согласат Исус не им ги наметнува на мене некоја "поднесување", но само слободата да го сакам. " "Ова е важна разлика Дали Бог не создаде како слободни луѓе или робови Во зависност од нашиот одговор, Бог не е иста Во еден случај, јас ризикуваат казна резервирана за apostates или неверниците;.?. Во другиот, јас сум блудниот син очекува од страна на неговиот татко, кој се нарекува сите негови службеници веднаш штом тој го гледа на хоризонтот. " "Оставањето исламот е опасно. Тоа се прави на ризикот од нечиј живот. Така, драги браќа и сестри во Западот, добредојде и помогне на оние кои го прават тоа.". Јас инсистирам. Јас не зборувам за Бог на муслимани, но на Бога на Куранот. Муслимани се мои браќа, можеби еден ден, тие можат да бидат мои браќа и сестри во Христа "" од 1990 година, ова не само што е надеж, но тоа исто така е реалност што ме натера да се радуваат и Го фали Господа.. Алилуја! Исус дојде да ги спаси сите луѓе, муслимани се вклучени. "

 1. Notizie relative a siria al qaeda

  1. Gli Usa temono un ruolo di Al Qaeda in Siria
   Globalist.it‎ - 20 ore fa
   La Cia pensa che la rete jihadista dell'Iraq si sia spostata per combattere il regime di Damasco e appropriarsi della rivolta popolare contro ...
  1. La Voce della Russia‎ - 2 giorni fa
 2. SIRIA/ Wazne (Al Jazeera): Al Qaeda pronta a impadronirsi delle ...

  www.ilsussidiario.net/News/.../7/.../SIRIA...Al-Qaeda.../303572/
  19 lug 2012 – Per KAMEL WAZNE, il presidente Assad è ancora molto lontano dal capitolare ed entrambe le forze in campo combatteranno fino all'ultimo ...
 3. Al Qaeda Insinuating Its Way Into Syria's Conflict - NYTimes.com

  www.nytimes.com/.../al-qaeda-insinuating-its-... - Traduci questa pagina
  1 day ago – The terrorist network has helped to alter the Syrian revolution, injecting the weapon it perfected in Iraq — suicide bombings — into the battle ...
 4. Al Qaeda siriana e il complotto internazionale

  www.sirialibano.com/siria.../al-qaeda-siriana-e-il-complotto-internazi...
  2 giu 2012 – Ad ogni episodio di violenza che si registra in Siria, il regime di Damasco attribuisce la responsabilità a dei generici terroristi di al Qaeda.
 5. Al-Qaida affiliates operating in Syria, says William Hague | World ...

  www.guardian.co.uk › ... › World newsSyria - Traduci questa pagina
  11 Jun 2012 – Britain has for the first time raised the spectre of al-Qaida operating in Syria, while at the same time accusing Damascus of brutally targeting ...
 6. siria al qaeda - News

  www.lettera43.it/tag/siria+al+qaeda
  19 giu 2012 – siria al qaeda, leggi tutti gli articoli per il tag siria al qaeda, news e approfondimenti su Lettera43.it.
 7. Syria's al Qaeda boomerang – CNN Security Clearance - CNN.com ...

  security.blogs.cnn.com/.../syrias-al-qaeda-boomerang/16 lug 2012
  Since the start of the uprising in Syria there has been great concern about al Qaeda in Iraq infiltrating the ...
 8. AGI.it - Siria: Ban Ki-moon, "c'e' al Qaeda dietro le stragi di Damasco

  www.agi.it/.../201205181514-est-rt10179-siria_ban_ki_moon_c_e_a...
  18 mag 2012 – (AGI) - New York, 18 mag. - Secondo il segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, 'deve esserci Al Qaeda dietro' le stragi del 10 ...
 9. Immagini relative a siria al qaeda

   - Segnala immagini non appropriate
 10. syria-al-qaeda-flag - Informare Per Resistere

  www.informarexresistere.fr/2012/...syrian.../syria-al-qaeda-flag/
  5 giorni fa – una brigata delle FSA con la bandiera nera di Al Qaeda 20120720.
 11. Successi in Siria rilanciano al Qaeda in Iraq - NENA News

  nena-news.globalist.it/Detail_News_Display?ID=31062
  2 giorni fa – Gli Usa temono un ruolo di Al Qaeda in Siria · Londra sotto accusa. In aula i file Wikileaks · Raffaella Fico nuda e col pancione vale 1 milione di ...
 12. Cristiani in Siria, al-Qaeda nello Yemen | Kelebek Blog

  kelebeklerblog.com/2012/05/.../cristiani-in-siria-al-qaeda-nello-yeme...
  3 mag 2012 – Due notizie da ciò che si conviene chiamare Medio Oriente. La Siria – che in senso ampio, comprende la Palestina – è il luogo in cui è nato il ...

=============================
 • [CRIMINAL MUSLIM REMOVE SHARIA][ Can one be Muslim and Christian?] I would like very much to be both Muslim and Christian, but it cannot be done, because on some points the two religions are not just different but they are opposed. And this is not something bad. As Muhammad said to the disbelievers in the Qur'an: "You shall have your religion and I shall have my religion." The important thing is the respect we have for one another. More than respect, it is affection and love. Dear Muslim brother, God loves you as he loves all other human creatures. Be faithful to your faith, and push me to be faithful to mine. I too have a duty to be faithful to my faith and to push you to be faithful to yours. But you cannot blackmail anyone by saying: "No churches should be permitted in Saudi Arabia, unless Pope Benedict XVI recognised the prophet Mohammed!"
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  4 secondi fa
  [CRIMINAL MUSLIM REMOVE SHARIA][ Can one be Muslim and Christian?] By the same token no one ought to be blackmailed, saying: 'If Muslims do not recognise the figure of Christ, Son of God, there shall be no mosque in the West." True tolerance means recognising the other as he or she is, not as one would like them to be! You cannot recognise the divinity of Christ (even though is an essential dogma for Christians) and I cannot recognise Muhammad's prophetic nature (even though it is an essential dogma for Muslims).
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  14 secondi fa
  [CRIMINAL MUSLIM REMOVE SHARIA][ Can one be Muslim and Christian?] I can however try to understand why it is fundamental for you that Muhammad be God's prophet, indeed the "seal of prophets", and for this reason respect the figure of Muhammad. And you could try to understand why it is fundamental for me that Christ be the "Son of God" and for this reason respect the figure of Jesus. Should this be the case we can live together as good friends or even as brothers, having recognised that we are different and yet happy about that difference.


Première « martyre chrétienne » en Arabie saoudite

Des enfants chrétiens sont crucifiés pour inciter leurs parents à quitter le pays

Persécution en Grande-Bretagne de musulmans devenus chrétiens

Harcèlement de la jeune Habiba Kouider

LE MESSIE ET SON PROPHETE...

Situation des Chrétiens en Algérie

SILENCE!!! On tue des chrétiens en Inde, en Irak et...

Père Avril: 60 ans de sacerdoce

Un fils du Hamas converti au christianisme

Le témoignage d'un missionnaire sur les convertis en terre d'islam

Le peuple de Lybie massacré par Kadhafi

ALGERIE : ENTREE EN APPLICATION DES LOIS SUR LES CULTES NON MUSULMANS

Mahomet n'aurait pas existé, selon Muhammad Sven Kalish

Attentat dans une église de Bagdad: 58 morts et 78 blessés

Soudan appel à l'aide: chrétiens enlevés et crucifiés

En religion pas de contrainte! (Coran sourate 2, 256)

AFP: Les conversions au christianisme crispent les islamistes

C'est pour rire : l'Algérie mieux que l'Enfer...

Saint Augustin de Pavie à Souk-Ahras…

Procès d'un Egyptien demandant d'être reconnu chrétien ce 2/09

Des voix s'élèvent pour dénoncer la persécution des chrétiens

Le rabbin et le Messie

Ce qu'a vraiment dit le pape en Afrique

Nouvel archevêque pour ALGER, en remplacement de Mgr Teissier

La Sharia et la loi Anglaise: Une Europe Affaiblie abandonne l’humanisme

La Croix est-elle sur le point d'être mangée par le Croissant en Orient?

Merci à Marie, en cette veille de l'Assomption!

L’évangélisation, appel à la liberté, le prosélytisme, contraire au christianisme

Le Pape va baptiser un musulman

Loué sois-Tu Seigneur pour frère Charles

« Pais mes agneaux… Pais mes brebis ! »

Après la mort de Jean-Paul II ...

EGLISE BRÛLEE A TIZI-OUZOU (Algérie)

La Kabylie est punie...

Un dialogue de sourds…

Le nouvel archevêque d'Alger

Culte chrétien empêché à TIZI OUZOU

Nomination du nouvel évêque de Constantine et d'Hippone

Soutien intellectuel envers les chrétiens d'Algérie

Ali Agça dit avoir abjuré l'Islam

Le Hamas saccage une église, une école et un couvent à Gaza

Les chrétiens de Gaza

Le Vatican insiste sur la réciprocité dans le dialogue islamo-chrétien

Au Sri-Lanka qui persécute-t-on, au Maroc qui expulse-t-on?

Le Dieu de la Bible est-Il celui du Coran?

TUTTSRA INEM FELLANEGH !

Chers amis et frères en Christ,

Bienvenu au Président Barack Obama...

L'Islamisme, l'évangélisation, le geste du Pape du 22/03 et l'Algérie

Au Maroc évangéliser est un délit

Un notable chiite dit tout haut ce que beaucoup pense tout bas

Homélie de Mgr Rey sur les attaques médiatiques contre l'Eglise

Incroyable: la peste noire en Kabylie!

Traduisez donc le Coran en berbère!

Le Vatican répond aux critiques concernant le baptême de Magdi Allam

Le nouveau Forum est arrivé !! Venez vite le découvrir ...

Les 4 chrétiens devant le juge ce 28/11 en Algérie

Rencontrer Jésus… cœur à cœur !

Aman d laman, la foi passe par l'eau

L'Algérie et la liberté de culte

ALLELUIA!!! pour Noël et pour cette bonne nouvelle:

Bonnes fêtes de Pâques!!!

Avec les saints qui nous ont précédés

Appel pour nos frères chrétiens du Maroc

Mais on tue aussi des Algériens en Afrique du Sud

Les chrétiens, ex-musulmans, ne veulent plus se cacher

Les BRÛLEURS algériens

MISE AU POINT à "la christianophobie algérienne"

Une fondation contre l’évangélisation

Sa Sainteté Benoît XVI défend l’universalité des droits humains à l’ONU.

Un deuxième otage chrétien tué par les Talibans

Aux visiteurs de bonne volonté.

Malaisie: l'usage du mot "Allah" interdit aux non-musulmans et à l'Eglise catholique...

Pakistan: persécutions (Complément à l'article du 02/08/09)

L'ALGERIE épinglée pour les libertés religieuses

Mil Mougenot en concert le 26/05/07

Association "le 3ème jour"

Le SYNODE AFRICAIN a pris fin hier

Je pleure avec vous...

Bonne nouvelle!

PITIE SEIGNEUR !!!

À LINDA

AGHRIBS, en Kabylie, ne veut pas du Salafisme

Le COURAGE et la honte

Le père Ghislain Mulumbu nous a quitté.

SACRILEGE: Profanation de l’Eucharistie en Malaisie

Il y a ceux qui découragent et ceux qui encouragent.

L'Arabie Saoudite veut expulser les travailleurs Coptes

Congratulations, espérances et prières !

INVITATION À LA MEDITATION

20000 musulmans assiègent une église en Égypte

Pakistan: Viol et assassinats de femmes et de jeunes filles chrétiennes

Pakistan : six chrétiens tués pour avoir "profané" le Coran. Accusation sans fondement.

Irak : Les chrétiens sont abattus sur place (article mis à jour)

WAJIHA, retenons le nom de cette Saoudienne

MERE QABEL à CHARTRES

ACHARNEMENT sur les COPTES en EGYPTE

L'archevêque d'Alger, Mgr BADER demande l'abrogation de la loi de 2006

INVRAISEMBLABLE!

Nouvelle attaque meutrière contre les Coptes

Le Vatican et l'Islam...

L'insulte, autre forme de persécution, en France même

ADIOS ALGERIA, VIVA ESPAÑA!!!

Assassinat d'un chrétien syro-catholique malgré le paiement d'une rançon

Il est tout sauf catholique, sauf chrétien fondamentaliste...

À Dominique et à un certain nombre d’amis.

Persécution des chrétiens au Pakistan.Voeux du Vatican pour la fin du Ramadhan

Diffusion de l'Appel des Chrétiens du Monde Musulman

VOTATION SUISSE (suite)

Quand on admire l'Occident en Arabie Saoudite...

Un musulman dénonce les persécutions antichrétiennes

Nouveau déchaînement antichrétien au Nigéria: plus de 500 morts

NUL N'EST DE TROP dans l'EGLISE

Coran en Tamaziγt : ingérence wahhabite en Kabylie

Construction d’édifices musulmans en Europe, catholicisme des caves en Algérie.

14 siècles après, on cherche toujours à islamiser la Kabylie

Le discours du pape à l'université de Ratisbonne.

Christianophobie algérienne >> Voir mise au point du 19/07/09

Algérie: silence on tue, mais allez voter!

Le pape dénonce les persécutions contre les chrétiens

CONTRE INFORMATION

Merci à la Norvège qui interpelle l'Arabie Saoudite!

ASIA BIBI a passé son 2ème Noël en prison

Les régimes arabes ont passé des années à spolier leurs pays

Le pouvoir, en ALGERIE, veut contrôler INTERNET

De l'Islam à l'orthodoxie

Devenir musulman?

Nouveau procés de chrétiens en Kabylie

Informations sur les églises de BEJAIA par Mustapha

Convocation d'un synode spécial sur le Moyen-Orient

Jésus bafoué en France

Les catholiques sont-ils encore des citoyens à part entière?

Le cardinal Tauran au Pakistan pour ASIA

Colloque à Alger sur la liberté religieuse

Votation suisse: peur ou courage?

Gloire à Dieu et paix aux hommes de bonne volonté!

Le Pape demande la réciprocité aux musulmans

Le chef libyen à Rome provoque le Pape et l'Italie

Mgr Bader, archevêque d'Alger: peut-on dialoguer si nous sommes des infidèles?

C'est ça... la jeunesse algérienne!

Les autorités algériennes, en Kabylie, refusent la liberté de culte

SOS libertés en Algérie

Les 8 non-jeûneurs relaxés

À BON ENTENDEUR SALUT!

Régenérer la société koweïtienne par des esclaves à peau blanche

Lettre ouverte à Luc Chatel, ministre de l'éducation

RAMADAN, parlons en...

Des Pieds-Noirs sont caillassés à Nîmes

Islam et intelligence des musulmans

Bravo à l'Oeuvre d'OrientÀ lire, à découvrir (24)
Association Fraternité Notre-Dame de Kabylie -Lalla n-Jerjer- (16)
BIBLIOGRAPHIE (1)
Bienvenue (1)
Bienvenue et Objectifs (3)
Chronique des évènements du dialogue... (39)
Conversion, baptême et fidélité (18)
Du vocabulaire de l'islam (13)
Expression - Awal (114)
Fichiers audios (50)
Informations (173)
La 1ère période: les Libyens, Numides et Africains (1)
La période chrétienne: I-IX siècles de notre ère (10)
La période musulmane (7ème siècle à aujourd'hui) (11)
Mère Qabel (spiritualité) (48)

Persécutions... (113)
Prières et louanges (62)
Réponses chrétiennes aux objections musulmanes (46)
Tableau historique et religieux (1)
Témoignages (26)
Tuttriwin d-teẓallit (prières en kabyle) (11)

» 26/07/2012 15:26
YouTube

YouTube

555396 iscritti
68318658 visualizzazioni video

 • MarlaMarleen
  MarlaMarleen ha pubblicato un commento
  14 minuti fa
  UniusRei3 は スパマー で は あり ませ ん. 彼 は 重要 な 貢献 を 行う UniusRei3 isn't a spammer. He makes an important contribution. Which power is behind you tube? And then --- use your brain! UniusRei3 ist kein Spammer. Er leistet einen wichtigen Beitrag. Warum gerade hier? Welche Macht steckt hinter YouTube? Und dann denkt weiter!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 secondo fa
  (AsiaNews) [ saudi satanism in Sharia: A Muslim convert talks about Christ ] by Bernardo Cervellera By coming out openly on TV, with the danger of recognition and persecution for 'apostasy,' Mohammed Christophe reasserted the importance of conversion and baptism. In Muslim nations, various bishops and priests refuse to baptise Muslims who want to become Christian. Yet, conversion means a revolution in the relationship with God, the father, and Jesus, who gave his life, for one gives up everything putting one's life at risk. (AsiaNews) - A few days ago, the website of Notre Dame de Kabylie posted a tape in which a former Muslim, Mohammed Christophe Bilek, talked about his conversion to Christianity.
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  13 secondi fa
  (AsiaNews) [ saudi satanism in Sharia: A Muslim convert talks about Christ ] The original broadcast, which focused on the persecution of Christians, first appeared in 'Dieu Merci' (Thank God), a show that deals with religion on Direct 8, a French TV channel. Mohammed Christophe Bilek was born in Algeria in 1950 and has lived in France since 1961. He is the author of two books: Un algérien pas très catholique (A not very Catholic Algerian), published by Cerf (1999) and Saint Augustin raconté à ma fille (Saint Augustine as told to my daughter), published by Éditions Qabel (2011). In the 1990s, he founded the Notre Dame de Kabylie (in French), a website devoted to evangelisation among Muslims and Muslim-Christian dialogue. In the video, Bilek highlights the risk Muslim converts face when accused of apostasy, an offence that can be punished by death.
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  23 secondi fa
  (AsiaNews) [ saudi satanism in Sharia: A Muslim convert talks about Christ ] Nevertheless, he insists on the importance of baptism, the encounter with Jesus Christ and affiliation with the Church. His views go against those of priests and bishops in Muslim countries, who prefer to dissuade or even deny baptism to Muslims who want to convert out of fear for the consequences they and Christian communities might face. Is baptising banned? A few weeks ago, a bishop in an Arab country in the Middle East told me that police threatened to close one of his communities because members had advertised a Christian-Muslim meeting on dialogue. Police were concerned that this might be the first step towards so-called proselytising and apostasy. "If this is the reaction to a meeting on dialogue, imagine what it would be if we had a conversion," an embittered bishop said.
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  35 secondi fa
  (AsiaNews) [ saudi satanism in Sharia: A Muslim convert talks about Christ ] It is no wonder then that the prelate is against conversions and baptisms for only this seems to be the way to preserve the little freedom of worship that exists in the country in question. In places like Morocco, and until recently Algeria, the situation is such that dioceses were instructed not to baptise Muslims who want to convert to Catholicism because "local laws ban it." Fr Samir Khalil remembers that a few years ago, he met a Muslim whose request for baptism was rejected for 13 years. Baptism, he was told, would bring him a lot of trouble, force him to emigrate to avoid being executed for apostasy, and endanger the priest performing the baptism. And yet, for all this time, the would-be convert studied the Gospels and the catechism on his own and led a life of prayers.
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  56 secondi fa
  (AsiaNews) [ saudi satanism in Sharia: A Muslim convert talks about Christ ] In Egypt, the Christian clergy also tends to avoid baptising Muslims; only a few priests have done so in secret. Speaking to AsiaNews, a religious who has been in Egypt for decades, said that baptising at any cost "is against the Second Vatican Council because the Council said that non-Christians can also find salvation outside the Church." Implicitly, this means that baptism is unnecessary and that people find salvation according to their circumstances. This is not the place to start a theological debate about the faith in Christ and the salvation of non-Christians. Suffices it to say, that both Dominus Iesus and the Doctrinal note on some aspects of evangelization reiterate the importance of a 'visible' and socially relevant affiliation to Christ and the Church.
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 minuto fa
  (AsiaNews) [ saudi satanism in Sharia: A Muslim convert talks about Christ ] What is more, baptism is a life-changing experience, one that alters the convert's perception of life. Changes occur in the here and now, not in some future 'eternal' life after death. For this reason, offering others the baptism is not a superficial deed but a gift of life and hope in the present. Being baptised or not being baptised are not equivalent. Christians' 'solar' God vs the Qur'an's 'lunar' God, Faith changes the present in a profound and meaningful way. On Notre Dame de Kabylie, Mohammed Christophe explains his conversion by stressing his new understanding of God. "If the God of the Qur'an is the same as that of the Christians, why did I, Mohammed, become Christophe,"
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 minuto fa
  (AsiaNews) [ saudi satanism in Sharia: A Muslim convert talks about Christ ] he asked himself. "Having lived in Islam, practiced its precepts among people who are still Muslim (his family still is), I continue to be dazzled by the discovery of the Gospel," he said by way of answer. "The light that comes from the Gospel suggests a comparison, one based on a certain premise. Anyone who wants to talk about the God of Islam must refer to Qur'an. If we replace the word 'God' with 'light', the light of the Qur'an is lunar, that of the Gospel is solar." "Whether God is one, i.e. the creator, whatever the name we might have given him, is something I can accept. If we stuck to this premise, it would not be necessary to leave Islam and become Christian."
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 minuto fa
  (AsiaNews) [ saudi satanism in Sharia: A Muslim convert talks about Christ ]"Yet, Jesus came to reveal, first to the Jews, then to all men, that 'God is your Father, that God loves you and wants you with Him to give you His life!' Upon such words, I do not hesitate one moment. I accept the offer, not once, but twice. I know that the Qur'an makes an offer in which I may deserve (but that is not certain) a carnal and materialist heaven (Sura 38, 50-52) that reminds me more of ads for vacation spots to idle away the time under the tropical sun than of the certainty of 'knowing' my God and Lord." What about the images we have of Christ and Mohammed? Two quotes say it all for Mohammed Christophe.
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 minuto fa
  (AsiaNews) [ saudi satanism in Sharia: A Muslim convert talks about Christ ] In one case, Jesus said, "I am the good shepherd. A good shepherd lays down his life for the sheep," whilst in the other, Mohammed is told "O Prophet! We have made lawful to thee thy wives to whom thou hast paid their dowers; and those whom thy right hand possesses" (Sura 33, 50)." "Let us be serious. It is one thing to say 'there is but one God for all;' it is another to say that He is interested in me, insignificant worm, to the extent that he 'deifies' me in Jesus. [. . .] Such revelation was my calling." Jesus, man's freedom without submission Mohammed Christophe also speaks about apostasy and the possibility of death that comes from following him.
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 minuto fa
  (AsiaNews) [ saudi satanism in Sharia: A Muslim convert talks about Christ ] Christ says, "Are you ready to follow me and leave everything for me? When one realises what Jesus asks, out of love, we can see how difficult it is to follow him. It is also one thing to say 'yes' with one's lips; it is another to leave everything behind for Him. "For those of us who come from Islam, this means breaking with one's past, family and community as well as one's moral or spiritual certainties." "I say it is much easier to remain a Muslim, not take a stance (since we have the same God). There are many easy excuses not to make the break, not to accept this transformation, not to die in oneself and not to follow Christ. Conversion is demanding and cannot be done without his help."
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  2 minuti fa
  (AsiaNews) [ saudi satanism in Sharia: A Muslim convert talks about Christ ] "This is what the rich youth in the Gospel could not do, because, at least at the start, one must freely agree. Jesus does not impose on me any "submission" but only the freedom to love him." "This is an important difference. Does God create us as free men or slaves? Depending on our answer, God is not the same. In one case, I risk the punishment reserved for apostates or unbelievers; in the other, I am the prodigal son expected by his father, who calls all his servants as soon he sees him on the horizon." "Leaving Islam is dangerous. It is done at the risk of one's life. Thus, dear brothers and sisters in the West, welcome and help those who do it."
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  2 minuti fa
  (AsiaNews) [ saudi satanism in Sharia: A Muslim convert talks about Christ ]"I insist. I am not talking about the God of the Muslims but of the God of the Qur'an. Muslims are my brothers; perhaps one day, they may be my brothers and sisters in Christ." "Since the 1990s, this has not only been a hope but it has also been a reality that has made me rejoice and praise the Lord. Alleluia! Jesus has come to save all men, Muslims included."


YouTube

YouTube

555270 iscritti
68317360 visualizzazioni video
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 secondo fa
  » 07/26/2012 16:41 ISLAM - CHRISTIANITY A Muslim convert talks about Christ by Bernardo Cervellera By coming out openly on TV, with the danger of recognition and persecution for 'apostasy,' Mohammed Christophe reasserted the importance of conversion and baptism. In Muslim nations, various bishops and priests refuse to baptise Muslims who want to become Christian. Yet, conversion means a revolution in the relationship with God, the father, and Jesus, who gave his life, for one gives up everything putting one's life at risk. Rome (AsiaNews) - A few days ago, the website of Notre Dame de Kabylie posted a tape in which a former Muslim, Mohammed Christophe Bilek, talked about his conversion to Christianity. The original broadcast, which focused on the persecution of Christians, first appeared in 'Dieu Merci' (Thank God), a show that deals with religion on Direct 8, a French TV channel. [site of this saint martyr ---> http://www.notredamedekabylie.net/CONTACT/tabid/61/Default.aspx
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  @ Erdogan Obama, Hillary, CIA IMF NATO: etc. .. to all Masons and Satanists ---> now, that you wished to precipitate: Syria in this genocide? I have two questions for you: 1). like, you can: say to Assad, after he has killed: all Salafi (of, Al Qaeda, that, with Saudi Arabia, you have introduced) "Now, you can do: a government: together with opposition: that is, with Al Qaeda! "If, right: Assad had also changed the constitution to have the opportunity: to leave the government: as a REGIME! 2). but, if, Al Qaeda, wins: you do not force Israel to start: the Nuclear World War III? lol. or seen that Al Qaeda are your troops: you can always say "ok! You kill me: Christian martyrs (as we have always allowed us to do to you), but Israel? you do not have to touch ? "
 • @Rothscild Obama --> i vostri satanisti di google? mi hanno tolto(bloccato) di nuovo la ADSL
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  @Erdogan Obama, Hillary, ecc.. a tutti i massoni e satanisti ---> ora, che, voi avete voluto precipitare la Siria in questo genocidio? io ho due domande per voi: 1). come, voi potrete più dire ad Assad: dopo che, lui avrà ucciso: tutti i salafiti (di Al Quaeda: che, con l'Arabia Saudita, voi avete introdotto) "adesso, tu puoi fare: un Governo insieme alle opposizioni: cioè, insieme ad Al Quaeda! Se, proprio: Assad aveva anche cambiato la Costituzione, per avere la possibilità: di lasciare il Governo: come regime! 2). e se vince Al Quaeda: voi non costringere Israele ad iniziare: la 3° Guerra Mondiale nucleare? lol. oppure visto: che: Al Quaeda sono le vostre milizie: voi potete sempre dire: "ok! voi uccidete pure: i martiri cristiani, ma Israele? voi non lo dovete toccate?"
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  @ MarlaMarleen - you will have: disregard: any possible: form of supernatural phenomena (in fact, God hates them!) That is always the rationality and the specific data: that will be to prevail! lol. certainly, in your goodness you will never make you miss: lose: the Holy Gospel, to the Satanists of youtube! because, if they had no fear of be killing? they will flee at once to church! here because they are hungry and thirsty for the Word of God, especially when it: passes through your noble heart!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  [Al Qaeda is in Syria:are salafis of the U.S. (Big satan 666 IMF) and Saudi Arabia [small SatanAllah: of Sharia]: Against my Israel] 26/07/2012: SYRIA: Al-Qaeda-allied Sunni Islamic rebel Salafi: In The Fight Against: Assad, Photos, and Videos: claims: of: attacks: confirm the presence of has hundreds of: militants on Syrian Territory: [(Without a shadow of: doubt, even if the lies of the West: not : Longer Able to support this macabre staging)]. Most: Including comes from foreign countries: Russia, Somalia and Mali. British organization: for: the defense throws the assumptions of: a shot of: State military-led Western countries. Damascus. In the northwest of Syria: the rebels who: struggle: Against: the regime of: an ally of Assad found: exception: al-Qaeda and has hundreds of: Islamists as from foreign countries. The most representative states are Iraq, Libya, Egypt, Afghanistan. (AsiaNews
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  [Al Qaeda is in Syria:are salafis of the U.S. (Big satan 666 IMF) and Saudi Arabia [small SatanAllah: of Sharia]: Against my Israel]] But there are Also members from Russia (Chechnya), Ukraine, and Mali: Somalia. The presence of extremists is Confirmed by Several videos appeared: on jihadist websites, that: They show men with covered faces that: praise the holy war showing: machine guns, and bombs: waving the black flag: of al-Qaeda. In a movie: appeared in recent days: and: posted on Youtube in voice-over yells "we are forming: cells: of: kamikaze: for: continue: the jihad in the name of God." To date: The Opposition Denies the presence: of: Islamic extremist groups: ranks among the ITS, but: According to experts, the borders with Turkey: and: Iraq (the criminals) Have Become: a true and: Their centers of: collection: for: militia of: all: the Sunni Muslim world. Some have sheet on the Syrian landscape "magnet" for al-Qaeda and: its affiliates. (AsiaNews
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  [Al Qaeda is in Syria:are salafis of the U.S. (Big satan 666 IMF) and Saudi Arabia [small SatanAllah: of Sharia]: Against my Israel]] Witnesses say that: Bab al-Hawa, instead of: locking the turkish border , has hundreds of: Strangers have Entered for These Days: free to support the Syrian army in the battle of Aleppo. This: that: These drives people across Asia and North Africa, it is not: the desire of democracy, but the exemplary punishment of "nusayrs" (heretics) derogatory name to define the Alawites, the sect of Shia: Bashar al-Assad. Increase in the fighting in the northern provinces of Aleppo has Attracted has hundreds of These Days: jihadists from Iraq. The confirmation comes as well: a recent survey by the Iraqi government That the militants operating on Syrian Territory are part of the examination group that: has Claimed the attacks: that: have shaken Iraq in recent months. "Our lists of: suspicious - said: Izzar al-Shahbandar, advisor to the Prime Minister, (AsiaNews
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  [Al Qaeda is in Syria:are salafis of the U.S. (Big satan 666 IMF) and Saudi Arabia [small SatanAllah: of Sharia]: Against my Israel]] we have the names examination - Match Those of the Syrian authorities. "The pictures appeared on some forums linked to al-Qaida groups of Also show: veterans of the war in Libya. According to Naharnet, Agency Lebanon, men are dressed in some of: black: that: That brandishing a banner read: "The Revolutionaries of the brigade of Tripoli. "Confirmation of: a frenetic Activities of Islamic extremists on Syrian soil comes from the number of: Claimed attacks by al-Qaeda itself. From December to have at least 35 car bombings and 10 suicide attacks on Syrian soil That occurred . of: 4 These Were Claimed by the "Front Nusra" of Al Qaeda. The presence of: jihadist groups among the free-Syrian army has raised many Controversies on a diplomatic level. Yesterday Sergey Lavrov, Russian Foreign Minister, (AsiaNews
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  [Al Qaeda is in Syria:are salafis of the U.S. (Big satan 666 IMF) and Saudi Arabia [small SatanAllah: of Sharia]: Against my Israel]] has the U.S. Accused of: support with her political anti Assad, in favor of Islamist insurgents. He Criticized the position of: Susan Rice, U.S. ambassador to the UN, that: not: he condemned the bombing of Damascus last July 18 That Killed Several members of: leading the scheme, calling instead for the imposition of: new sanctions. Meanwhile, it is increasingly Becoming the assumptions of: armed intervention for: deposed President Assad. A study by the Royal United Services Institute (RUSI), a British organization specializing in issues of: international politics and defense, Warns of Likely to Clash Between Sunni groups and supported by Saudi Arabia: Arab and other states: Shiite militias, Hezbollah and Including Syrian army, backed by Iran. In Additions, the threat of chemical weapons in the hands of the Syrian regime. (AsiaNews
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  [Al Qaeda is in Syria:are salafis of the U.S. (Big satan 666 IMF) and Saudi Arabia [small SatanAllah: of Sharia]: Against my Israel]] The presence of: chemical weapons worries Israel that: Distributing has Already Begun gas masks in the city on the border with Syria. In recent days, Shimon Peres, Israeli president, said that: Likely the use of: weapons not: by the conventional scheme of Damascus puts at serious risk the security of Israel. In the case of: a fall of the regime, Peres Fears the potential transfer of weapons: to Syria's heavy weapons or chemical weapons arsenal: to the Lebanese Shiite fundamentalists: Hezbollah or Iran, but: also of theft by: Islamic groups linked to al-Qaeda. (AsiaNews )
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  [Al Qaeda is in Syria:are salafis of the U.S. (Big satan 666 IMF) and Saudi Arabia [small SatanAllah: of Sharia]: Against my Israel]] According to Michael Clarke, head of Rusi, a Western military intervention is Necessary before that: the war degenerated. "We are not that: we are moving Toward intervention - he says - but the surgery Itself that: moves of: us." Clarke argues that: the events of recent days have created a radical change in the situation that: Removes The Possibility of: a diplomatic solution to the conflict. "The head of the intervention of Rusi Suggested: Special Forces on the Territory in support of rebel groups, and Already used in Afghanistan in 2001: Libya in 2011. These operations may Also includes a shot of: State Against: the regime. (AsiaNews )
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  Synnek1 has published a comment 7 hours ago: love might get you killed ... - ANSWER ------------ All Satanist have BE AFRAID OF LOVE! In fact, the kingdom of Satan is the realm of hate and racism! Satanists not know the love. is why, rabbis IMF 666 talmud they want kill Israel
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  [You can not afford, That, this may one day become a trauma for you] Yes Jesus is God, the son of the living God, worthy to Praised be: "I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end ... who is and who was and who is to come, the Almighty" (Rev 1.8). "Surely I am coming quickly" Amen. Even I know Jesus as Lord! (Rev 22, 20). Jesus Christ is God, He is the Son of God. He is part of the holy trinity. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit! Jesus was not just man, He was God in human form. (Ie ONLY ONE GOD) Jesus is Lord! Jesus is the King of Glory! Jesus is the King of Kings! This is a very beautiful song. This is love for Jesus. All Glory to Jesus Christ. John from 1:29 to 34. If you believe in God, not trying to debate this issue but very curious as to what God are you referring to? Also I do not Understand how Christianity is a religion of occupation. The term "christian" means-Christ-like. Christians strive to be Christ-like. Romans 9.5 say Jesus is God's,
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  (AsiaNews ) INDIA [ You will go: Quickly: at day of your injury : Satanic Hindu] Jesus is God, the son of the living God: "I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end ... who is and who was and who is to come, the Almighty "(Rev 1.8 ) . Karnataka, more anti-Christian violence. An appeal to the new president of India. Since 2012, 20 incidents perpetrated by the State in the ultra-nationalist Hindus. The latest victims are six Pentecostal Christian families (Gadag district) and an evangelical community (Bijapur district), Attacked in the privacy of Their homes. False accusations of forced conversion trigger violence. There Have Been 20 incidents of Violence Against Christians in Karnataka since 2012. The script says Sajan George, the Global Council of Indian Christians (GCIC), is always the same: "systematic attacks Against the Christian community; blatant invasions of privacy by Hindu extremists in the sacred
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  (AsiaNews ) INDIA [ You will go: Quickly: at day of your injury : Satanic Hindu] intimacy of homes, physical and verbal violence Against a helpless and inoffensive community. "According to the president of the GCIC, They Are" serious violations of the rights of every Indian citizen, and a debasement of human Dignity of Christians. "To Stop These incidents, the Protestant leader has appealed to Also Pranab Mukherjee, India's new president, to" protect and defend the rights Enshrined in our Constitution. " In His speech yesterday at the official inauguration, the newly Elected head of state has promised to act as guarantor and guardian of the Indian Charter. The last two attacks dates to July 22. In the first case, the victims are six families of Gypsy Church, at Pentecostal Church of Gadag district. A dozen activists of the Sangh Parivar have raided the home of a Christian, During a prayer service.


  attention! Voici quelques articles écrits sur mon serveur de google et youtube...
  Mais attention!
  Mais attention! dans ma vraie vie? Je conseillerais jamais avec cette langue exaspéré par langue esteme!
  et cela est dû au fait que j'ai inventé les chiffres pour personnalités politiques virtuelles et universel tous versez pour la fraternité universelle

  DOVE SONO I MASSONI LE BESTIE DI SATANA REGIME BILDENBERG in ArABIA SAUDITA shariah? DOVE SONO? Dove è quella bestia di Maometto il falso profeta? dove?] [ la più grande assurdità criminale della Comunità internazionale è stata quella che mentre da un lato proibiva il genocidio localizzato ad Assad cioè di poter usare le armi chimiche al contempo si serviva del terrorismo islamico jihadista che è 1000 volte peggiore che aveva ed ha tuttora il diritto di fare ogni genocidio a suo piacimento su tutto il territorio nazionale! INFATTI SONO SPARITI DEFINITIVAMENTE I CRISTIANI DI TURCHIA KOSOVO IRAQ E SIRIA. mentre non hanno più un futuro tutti i cristiani di tutta l'Africa.. in Arabia Saudita se tu sei un cristiano andato a lavorare? ti tolgono il passaporto e ti riducono ad uno stato dhimmi di schiavitù tu non hai nessun sindacato o associazione governativa a tua tutela.. se tu preghi con un amico in casa o se tu fai gli auguri di Natale alla Mamma tua che sta in Europa per telefono? tu rischi la pena di morte come detentore di droghe o come calunnia di apostasia blasfemia! ] QUESTI SONO I FARISEI ENLIGHTEND MASSONI GENDER ANGLO-AMERICANI CHE HANNO PIANIFICATO IL GENOCIDIO DI TUTTI GLI ISRAELIANI PERCHé loro SONO SOLTANTO GOYM SENZA GENEALOGIE PATERNE!

  Ebrei mi hanno chiesto circa i sacrifici cruenti da fare nel Terzo Tempio Ebraico... ANCHE GESù come Isacco hanno tentato di evitare il loro sacrificio MA QUESTO ERA INEVITABILE NELLA VOLONTà DEL PADRE perché IL PECCATO DIVENTA QUALCOSA DI INFINITAMENTE DANNOSO irreversibile una sepazione insuperabile per accedere alla presenza della santità di Dio JHWH. Inoltre anche io come Mosé Gesù e Isacco noi noi siamo tutti uomini molto miti che non vorremmo mai fare della violenza contro nessuna creatura... MA IL SACRIFICIO ESPIATORIO PER IL PECCATO è INEVITABILE e certamente il sacrificio cristiano sacramentale eucaristico è assai più cruento e spaventoso antropofagio in confronto al sacrificio di un animale.. anche per questo ci sarà un solo sacrificio espiatorio simbolico al mattino ed alla sera nel Terzo Tempio ebraico così come la Parola di Dio ha già profetizzato che deve essere!
  Alleluia Santa PASQUA il Signore Gesù è veramente risorto.. alleluia hallelujah amen. e tra i tanti aspetti negativi sociali politici ed economici (il valore delle case è crollato i fitti vengono decurtati la tassazione sugli immobili aumenta ma il parassito sistema bancario usurocratico e parassitario esso satana Spa Fmi pretende sempre il suo contratto di mutuo ipotecario da induzione al suicidio ecc.. ) Soltanto Cristo Risorto è patrimonio insostituibile per noi noi che possiamo sperare solo in lui... ecco perché noi siamo impegnati ad essere trovati da lui accettevoli e con una retta coscienza

  attualmente io non vedrei la mia persona come un leader politico ma come un "ispettore" che è trasversale a tutte le forze di destra e di centro destra e che funga da stimolo affinché la politica diventi nuovamente qualcosa che parte dal popolo ed in cui il popolo può essere coinvolto. ed essere protagonista della politica come dice la Costituzione. In realtà di sedi di partito aperte al pubblico tutti i giorni?
  no non c'è traccia di questo a Bari.

  non vi lasciate fuorviare dalla imponente documentazione che su lorenzo scarola
  che esiste in internet perché nella mia vita reale io non dico quelle cose
  Infatti nella vita reale raramente io parlo di religione e la mia struttura mentale è quella dell'agnostico razionale che lascia la sfera del spirituale religioso nella coscienza interiore... Ma il spirituale politico deve essere potenziato Patria Famiglia Tradizioni
  religiose sovranità monetaria e sovranità politica libertà individuali sono la nostra identità!
  Don't be led astray by the impressive documentation on lorenzo Scarola which exist on the internet because in my real life I do not say those things In fact in real life rarely I speak of religion and my mind-set is that of rational agnostic which leaves the sphere of religious spiritual in inner consciousness and ...
  But the policy must be enhanced in mode ideologic and in spiritual mode Home family religious traditions monetary sovereignty and political sovereignty individual freedom are our identity!
  ======================
  Ne pas être dévoyé par la documentation impressionnante sur lorenzoJHWH qui
  existent sur internet parce que dans ma vraie vie je ne dis pas ces choses
  En fait dans la vraie vie rarement je parle de religion et mon état d'esprit c'est que d'agnostique rationnelle qui quitte la sphère du religieux spirituel dans la conscience intérieure et... Mais la politique doit être renforcée en mode idéologique et en mode spirituel la maison la famille de traditions religieuses de souveraineté monétaire et de la souveraineté politique liberté individuelle sont notre identité!

  my HOLY JHWH - tu sai tutto i satanisti cannibali di CIA youtube e google? SONO LE UNICHE PERSONE DI CUI MI POSSO FIDARE! io con loro non ho segreti loro sanno tutto di me.. come io so tutto di loro e infatti SOLTANTO delle bestie di satana come loro potevano fare il crimine dell'11-settembre contro le Torri Gemelle come ha detto il Presidente Francesco Cossiga pubblicamente sulla stampa italiana.. loro sono un personale altamente affidabile ecco perché anche io come le bestie di satana di Rothschid il sommo sacedote di satana Bush 322 Kerry anche io mi fido ciecamente di loro!
  UE Israele Cina Russia - AMMAZZATE la Arabia SAUDITA schiacciate il serpente alla testa.. e perché i farisei anglo americani hanno deciso che la Africa deve essere islamizzata? LI BISOGNA MANDARE LE TRUPPE
  ====================
  Questo è solo un calcolo matematico non è una opinione! [[ NESSUNO può pensare di tacere di essere complice di questo satanismo e di poter sperare ancora nel Regno di Dio ecco perché io ho visto tanti Vescovi cadere nell'Inferno! ]] Ecco in breve la situazione finanziaria del mondo
  1- gli "illuminati" o vertice satanico sono 60 famiglie (per lo più di banchieri ebrei) questi hanno il 50% della massa monetaria visibile del mondo! Come?
  Attraverso la riscossione del debito pubblico [tasse] e attraverso le multinazionali il monopolio dell'energia della chimica delle armi delle banche!

  2- hanno anche il doppio di tutta la massa monetaria visibile nel mondo. Come?
  Mettono in passivo la carta colorata (banconote) in attivo i titoli di Stato che il governo emette per pagare le banconote e quindi chiudono il bilancio a zero!

  3- La conseguenza è che "60 famiglie di satanisti detengono i tre quarti (3/4) di tutta la potenza finanziaria e istituzionale (massoneria) del mondo! "
  CONCLUSIONE 60 famiglie hanno "generato" un POPOLO (invisibile come il signoraggio) di quasi un milione di satanisti-massoni attraverso questi di fatto hanno il controllo reale del nostro pianeta.
  Il mondo non ha più un futuro! Allora preparati a prendere il micro chip! Preparato per te ha dentro il tuo nome in codice con affianco il "666". Questo ti renderà bionico e sostituirà la tua carta di credito e il conto in banca ecc... ma secondo Apocalisse che ha parlato di ciò nei minimi dettagli tecnici già 2000 anni fa tu in Paradiso con questo "coso" non potrai più entrare. Questo micro chip è il marchio della bestia e noi siamo vicini agli ultimi tempi!
  "Morte e Vita si sono affrontate in un prodigioso duello. Il Signore della vita era morto; ma ora vivo trionfa." - sequenza pasquale
  Questo documento è stato ideato scritto e pubblicato il giorno di Pasqua del Signore 23 marzo 2008 ore 640.

  Here shortly the financial situation of the world
  1 - him "illuminated" or satanic vertex is 60 families (for it more than Jewish bankers) these have the 50% of the visible monetary mass of the world! As? Through the collection of the debt I publish [taxes] and through the multinationals the energy's monopoly of the chemistry of the weapons of the banks!
  2 - they also have the double one of the whole visible monetary mass in the world. As? Put in passive the colored paper (banknotes) in active the state funds that the government utters for paying the banknotes and therefore they close the budget to zero!
  3 - The consequence is that "60 families of satanism hold the three quarters (3/4) of the whole financial and institutional power (freemasonry) of the world! "
  CONCLUSION A People (invisible as the seignorage) of almost a million satanisti-freemasons it has of made the control of our planet.
  The world doesn't have a future anymore! Well prepared to take the micro chip! Prepared for you it has inside your name in code with I place side by side the "666". This will make you bionic and it will replace your credit card and the account in the bank etc... but according to Apocalypse that has spoken 2000 years ago already of this to the least technical details you in Heaven with this "coso" you cannot enter anymore. This micro chip is the mark of the beast and us are near to the last times!
  "Death and Life are faced in a prodigious duel. The Lord of the life was dead; but I now live it triumphs." - Easter sequence
  This document has been conceived writing and published the day of Easter of the Lord 23 March 2008 hours 640. Per l'onore dovuto a Yeshua Ha Mashiach Notzri
  detto Gesù di Nazareth.
  my JHWH holy - CONSECRATION TO THE MOST SACRED HEART OF JESUS.. Padre mio e di Gesù tu lo sai in youtube io ho amato più di tutti due agenti segreti i sacerdoti di satana della CIA Ihatenewlayout and Synnek1 ie 187AudioHostem insieme ad un agente segreto del Kuwait.. per amore di loro e di me tu perdona salva rigenera e benedici tutto il Genere Umano! VIENI OH SPIRITO SANTO A RINNOVARE LA FACCIA DELLA TERRA!
  my JHWH - tu lo puoi dire a tutti ... io non avrei mai voluto essere e non vorrei mai essere Unius REI.. QUESTO è UN LAVORO TROPPO DURO TROPPO ALTRUISTICO.. PERCHé IL MONDO POSSA SOPRAVVIVERE AI SATANISTI FARISEI SALAFITI ISLAMICI MASSONI E A TUTTE LE BESTIE DI SATANA CHE IL TALMUD SPA FMI PERVERSO HA DIFFUSO PER IL MONDO!
  i satanisti della CIA erano invidiosi che io avevo trovato una spiritualmente matura collaboratrice tedesca sulla pagina di youtube/user/youtube
  https//www.youtube.com/user/MarlaMarleen/discussion così la hanno intimidita questa ragazza e hanno lei costretto al silenzio ed io non so se lei è viva o se lei è stata uccisa dai satanisti tedeschi dove ogni anno fanno 30.000 sacrifici umani sull'altare di Merkel Satana!
  ==================
  Rothschild Spa 322 NWO AIPAC 666 parassiti usurai - è inutile che strepitate voi dovete venire con me nel deserto saudita tra i rettili come voi!
   ============
  my JHWH - io ti sono debitore del mio lavoro estenuante per riscattare il sangue innocente di tutti i martiri innocenti della storia di tutto il Genere Umano e per dimostrare ai martiri e a tutti i Popoli che il loro sangue innocente sulla terra non è caduto inutilmente.
  a Ayman Al Zawahri ( a quello che ha il segno di Caino shariah sulla fronte bestia di satana LEGA ARAba califfato saudita sulla fronte )
  ===================
  IL SATANISMO DELLA SHARIAH
  io ho donato ad un martire cristiano pakistano 250 euro DOVE il Pakistan UNA RAGAZZA CRISTIANA di 14 anni è STATA STUPRATA NELLA CASERMA DELLA POLIZIA e dove vengono calunniati ed uccisi per blasfemia e quindi LORO NON SI RIVOLGEREBBERO MAI AGLI INQUIRENTI PAKISTANI.. Il mio amico in realta è stato derubato di 2000 euro da truffatori che con wester Union hanno preteso inoltro del denaro prima in India e poi in Sud Africa.. inoltro di denaro che è stato reso possibile utilizzando unicamente un amico del Barein ... TUTTO QUESTO è AVVENUTO CON LA MILLANTATA SPERANZA di poter andare a lavorare in Canada.. ma anche Interpol non mi ha risposto FORSE RISPONDEREBBERO A VOI.. PER LA VOSTRA BUONA AZIONE DI PASQUA? io non ho nulla da pretendere dal vostro servizio come un atto dovuto...
  di tutta questa disavventura io ho la documentazione elettronica
  se la Interpol non volesse ignorare anche il vostro impegno caritativo e oblativo..

  se poi noi vogliamo mandare al diavolo il denaro di 2000 dollari circa che è stato rubato al nosto amico pakistano e per il quale lui si è indebitato con la sua famiglia...
   in realtà quello che è importante per lui è di venire a lavorare in Italia
  per uscire dall'inferno islamico di oppressione angoscia violazione deprivazione sfruttamento che sono uno stato reale di schiavitù
  se voi conoscete un posto di lavoro per lui
  per realizzare questa colletta io offro 250 euro.
  =====================
  la ideologia si serve di considerazioni storiche distorte come "Governo Mondiale Ebraico" o come "protocolli anziani di SION" ma la mia metafisica è così semplice e perfetta che non ha bisogno del dato religioso o del dato storico ECCO PERCHé IO SONO LA FRATELLANZA UNIVERSALE io non ho bisogno di deportare le persone di contendere sfere di influenza perché ogni persona del pianeta ha gli stessi diritti e gli stessi doveri quindi io rimuoverò soltanto gli impedimenti a questo diritto universale alla uguaglianza ed al pari accesso a beni e servizi! NON SO CHE FARMENE DELLA IDEOLOGIA DELLA STORIA O DI UNA QUALCHE VISIONE RELIGIOSA DELLA VITA!
  Mr. Ayman Al Zawahri SHARIAH IE SAUDI ARABIA AGENDA - tu preferisci i confini del 1967 oppure tu preferisci avere tutta la Palestina? OK! IO TI DO TUTTA LA PALESTINA E TU MI DAI IL DESERTO DELLA MADIANA ED IL DESERTO EGIZIANO.. perché quando tu avrai condannato la shariah poi vivere con i musulmani sarà una vera felicità di amore!
  e se i Farisei Rothschild Spa saranno costretti a ritornare.. E LORO CERTAMENTE VERRANNO SONO COSTRETTI A VENIRE poi anche il "signoraggio bancario" che è il potere dei satanisti crollerà! Quindi come crollerà il califfato mondiale poi anche il Nuovo Ordine Mondiale crollerà perché io sono la FRATELLANZA UNIVERSALE

  Mr. Ayman Al Zawahri SHARIAH - non è con la violenza che l'ISLAM potrà conquistare il mondo! .. tu usi una tecnica medioevale quando non esistono più i crociati.. perché i satanisti massoni FARISEI USURAI VAMPIRI SPA 322 rOTHSCHILD sono felici del lavoro di satana che tu stai facendo! MA non è facendo il male a persone innocenti che qualcuno potrebbe sperare di entrare in Paradiso.. ecco perché Il TUO CORANO è "LA MERDA!

  UniusRei3
  Mr. Ayman Al Zawahri SHARIAH - se tu credi che facendo uccidere i martiri cristiani tu puoi riuscire a fermare i satanisti massoni farisei bildenberg? poi tu sei uno scemo che lui cerca di spegnere un fuoco utilizzando la benzina.. perché durante la guerra mondiale? non potrebbe pù esistere una proporzione quantitaiva circa il numero dei cadaveri.. e quello che tu farai? sarà quello di fare condannare l'ISLAM su tutto il pianeta!
  Mr Ayman Al Zawahri SHARIAH - io non ho mai condiviso nulla di ogni violenza che i satanisti americani hanno fatto contro poveri musulmani innocenti! TU INVECE ISTIGHI AD UCCIDERE I CRISTIANI INNOCENTI PER ESSERE TUTTI GLI ISLAMICI SULLO STESSO LIVELLO DEI FARISEI SATANISTI ENLIGHTENed 322 BUSH E ROTHSCHILD il vampiro I TUOI SOSTENITORI E FINANZIATORI! .. TU CON TUTTI GLI ISLAMICI SHARIAH? TU SEI LA ABOMINAZIONE! ... non ci potrebbe mai essere per voi una speranza in Paradiso! Io non avrei nessun motivo di contrastare i palestinesi se la shariah fosse condannata.. perché come è documentato da molti video in ShalomGerusalemme io in passato io ho sempre difeso i palestinesi!
  UniusRei3

  a Ayman Al Zawahri ( a quello che ha il segno di Caino shariah sulla fronte bestia di satana LEGA ARAba sulla fronte )
  The Politic Messiah of Israel unius REI. This is the eternal efficacy of the Word of God, that is, a political prophecy unfinished! A universal reconciliation of all the earth, and between, the earth and the sky.
  2 Samuel 78-16.
  8. Now, then you say, well, my servant David Thus says the LORD of hosts "I took you from the sheepfold, from following the sheep, because you were the leader of my people Israel.
  9. I've been with, you, everywhere you went, and have cut off all your enemies before you, and I have made your name great as, that of the great, which are upon the earth.
  10. Assign you a seat (Kingdom of Palestine) for my people Israel, and, will plant them, because staying in his house, and, not, is more disturbed, and the wicked, not, continue to oppress them, as in the past ,
  11. from the day I commanded judges over my people Israel. I will give you rest from all your enemies. In addition, the Lord will declare that he will build a house.
  12. When your days are fulfilled and, will rest with you, your fathers, I will raise after you, your offspring, who will come from your own body and, I will establish his kingdom. [Unius REI].
  13. He shall build a house for my name and I will establish forever, the throne of his kingdom.
  14. I will be to him a father, and he shall be a son [unius REI]. when hurt, I will chasten him with, the rod of men and, with, shots of the sons of men,
  15. but my mercy, not, will depart, such as I took it from Saul, whom I removed before you.
  16. And your home, your kingdom will be made balances forever before me and, your throne shall be established for ever "[unius REI].
  The Politic Messiah of Israel unius REI. This is the eternal efficacy of the Word of God, that is, a political prophecy unfinished! A universal reconciliation of all the earth, and between, the earth and the sky.
  Isaiah 11.1. Then a twig out of the stem of Jesse, and a shoot shall sprout from its roots.
  2. The Spirit of the LORD shall rest upon him [unius REI]. and the spirit of wisdom, intelligence, the spirit of counsel and of might, the spirit of knowledge and of fear of the Lord.
  3. His delight is in the fear of the Lord, not judge according to appearance, not give judgments by word of a king, [unius REI]
  4. but he shall judge the poor with, justice, and will make fair decisions for the poor of the country. Smite the earth with the rod of his mouth and, with the breath of his lips shall he slay the wicked [unius REI].
  5. Righteousness will be his belt around his waist, and the faithfulness the girdle of his reins. [Unius REI].
  6. The wolf also shall dwell with the lamb and the leopard shall lie down with the kid, the calf and the young lion and the fatling together, and a child shall lead them. (Universal Brotherhood)
  7. And the cow with the bear, their young shall lie down together, and the lion shall eat straw as the ox. (Universal Brotherhood)
  8. The infant will play on the hole of the asp, and the weaned child will put his hand in the viper's den.
  9. They will neither harm nor destroy in all my holy mountain, for the country will be filled with the knowledge of the LORD as the waters cover the sea (true theology).
  10. On that day that the root of Jesse will stand as a banner for the nations, the nations seek, and the place of his rest shall be glorious.
  11. In that day it shall be that the Lord will stretch out his hand a second time to recover the remnant of his people survived and Assyria, Egypt, Pathros, and, from Ethiopia, from Elam, from Shinar and, from Hamath and from the islands of the sea.
  12. He will raise the banner for the nations, gather the expelled Israel and, gather together the dispersed of Judah from the four corners of the earth.
  13. The jealousy of Ephraim will disappear and, the adversaries of Judah shall be cut off; Ephraim not more envy Judah, and Judas not it will be more hostile against Ephraim.
  14. They will descend to flight on the shoulders of the Philistines toward the west, along plunder the children of the east, they shall lay their hands on Edom, and, of Moab, and the children of Ammon will their subjects.
  15. The LORD will destroy completely the language of the sea of ​​Egypt, and, with the power of his breath his wave his hand and the river, dividing it hit him in seven channels, like this it can be cross with, the sandals.
  16. There will be a road for the remnant of his people that is left from Assyria, like, there was one for Israel when they came out of the land of Egypt.
  The Politic Messiah of Israel unius REI. This is the eternal efficacy of the Word of God, that is, a political prophecy unfinished! A universal reconciliation of all the earth, and between, the earth and the sky.

  [Il Politico Messia di Israele Unius REI. Questa è la efficacia eterna della Parola di Dio. Cioè, una profezia politica incompiuta! Una universale riconciliazione su tutta la terra, e tra la terra e il cielo.] 2 Samuele 78-16. 8. Ora, dunque dirai, cosí, al mio servo Davide Così, dice l'Eterno degli eserciti "Io ti presi dall'ovile, mentre seguivi le pecore, perché, tu fossi il capo d'Israele, mio popolo. 9. Sono stato con te, dovunque, sei andato, ho sterminato tutti i tuoi nemici, davanti a te, e ho reso il tuo nome grande come quello dei grandi, che, sono sulla terra. 10. Assegnerò un posto(Regno di Palestina) ad Israele, mio popolo, e ve lo pianterò perché dimori in casa sua, e non sia più disturbato, e i malvagi non continuino ad opprimerlo, come nel passato, 11. dal giorno in cui io ho stabilito dei giudici sul mio popolo Israele. Ti darò riposo, da tutti i tuoi nemici. Inoltre, l'Eterno ti dichiara, che, egli ti costruirà una casa.

   kingIsraelUniusREI CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. 33 CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB.
  [Il Politico Messia di Israele Unius REI. Questa è la efficacia eterna della Parola di Dio. Cioè, una profezia politica incompiuta! Una universale riconciliazione su tutta la terra, e tra la terra e il cielo.] 12. Quando, i tuoi giorni saranno compiuti e tu riposerai con i tuoi padri, io innalzerò dopo di te, la tua discendenza, che, uscirà dalle tue viscere e stabilirò il suo regno.[Unius REI]. 13. Egli edificherà una casa al mio Nome e io renderò stabile per sempre, il trono del suo regno. 14. Io sarò per lui un padre ed egli mi sarà un figlio;[Unius REI]. quando farà del male, lo castigherò con verga d'uomo e con colpi di figli d'uomini, 15. ma la mia misericordia non si allontanerà, come l'ho ritirata da Saul, che io ho rimosso davanti a te. 16. La tua casa e il tuo regno saranno resi saldi per sempre davanti a me e il tuo trono sarà reso stabile per sempre"[Unius REI].

   kingIsraelUniusREI CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. 33 CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB.
  Il Politico Messia di Israele Unius REI. Questa è la efficacia eterna della Parola di Dio. Cioè, una profezia politica incompiuta! Una universale riconciliazione su tutta la terra, e tra la terra e il cielo.] Isaia 11,1. Poi un ramoscello uscirà dal tronco di Isai, e un germoglio spunterà dalle sue radici. 2. Lo Spirito dell'Eterno riposerà su lui[Unius REI]. spirito di sapienza e d'intelligenza, spirito di consiglio e di potenza, spirito di conoscenza e di timore dell'Eterno. 3. Il suo diletto sarà nel timore dell'Eterno, non giudicherà secondo le apparenze, non darà sentenze per sentito di re, [Unius REI] 4. ma giudicherà i poveri con giustizia, e farà decisioni eque, per gli umili del paese. Colpirà il paese con la verga della sua bocca e col soffio delle sue labbra farà morire l'empio [Unius REI]. 5. La giustizia sarà la cintura dei suoi lombi, e la fedeltà la cintura dei suoi fianchi.[Unius REI].

   kingIsraelUniusREI CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. 33 CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB.
  [Il Politico Messia di Israele Unius REI. Una universale riconciliazione su tutta la terra, e tra la terra e il cielo.] 6. Il lupo abiterà con l'agnello e il leopardo giacerà col capretto; il vitello, il leoncello e il bestiame ingrassato, staranno insieme e un bambino li guiderà. (Universal brotherhood) 7. La vacca pascolerà con l'orsa, i loro piccoli giaceranno insieme, e il leone si nutrirà di paglia come il bue.(Universal brotherhood) 8. Il lattante giocherà sulla buca dell'aspide, e il bambino divezzato metterà la sua mano nel covo della vipera. 9. Non si farà né male né distruzione su tutto il mio monte santo, poiché, il paese sarà ripieno della conoscenza dell'Eterno, come le acque ricoprono il mare(la vera teologia).10. In quel giorno avverrà che la radice di Isai, si ergerà come una bandiera per i popoli; le nazioni lo cercheranno, e il luogo del suo riposo, sarà glorioso.

   kingIsraelUniusREI CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. 34 CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB.
  [Il Politico Messia di Israele Unius REI. Questa è la efficacia eterna della Parola di Dio. Cioè, una profezia politica incompiuta! Una universale riconciliazione su tutta la terra, e tra la terra e il cielo.] 11. In quel giorno avverrà che il Signore stenderà la sua mano una seconda volta per riscattare il residuo del suo popolo superstite dall'Assiria e dall'Egitto, da Pathros, e dall'Etiopia, da Elam, da Scinar e da Hamath e dalle isole del mare. 12. Egli alzerà il vessillo per le nazioni, raccoglierà gli espulsi d'Israele e radunerà i dispersi di Giuda dai quattro angoli della terra. 13. La gelosia di Efraim scomparirà e gli avversari di Giuda saranno annientati; Efraim non invidierà piú Giuda, e Giuda non sarà più ostile, contro Efraim. 14. Essi piomberanno a volo sulle spalle dei Filistei verso occidente, insieme saccheggeranno i figli dell'oriente; metteranno le loro mani su Edom, e su Moab, e i figli di Ammon saranno loro sudditi.

   kingIsraelUniusREI CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. 34 CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB.
  [Il Politico Messia di Israele Unius REI. Questa è la efficacia eterna della Parola di Dio. Cioè, una profezia politica incompiuta! Una universale riconciliazione su tutta la terra, e tra la terra e il cielo.] 15. L'Eterno distruggerà interamente la lingua del mare d'Egitto, e con la potenza del suo soffio agiterà la sua mano sul fiume e lo colpirà dividendolo in sette canali, così da poterlo attraversare con i sandali. 16. Vi sarà una strada per il residuo del suo popolo rimasto in Assiria, come, ce ne fu una per Israele il giorno che uscì, dal paese d'Egitto. @Rothschild 666 IMF and Bush 322 NWO -- ragazzi, voi avete ordinato, la interruzione di tutti i sacrifici umani sull'altare di satana?  halleluijah. amen "was said in Jesus's name. I has done wrong, to the All Those criminals, who toppled the cross [ MENE Techel PERES ] C SPBCSSM LNDSMD VRSN SM VS MQ LIVB" Drink your poisons made ​​by yourself. " You are all lost !" Luke 19. 27, by Rei unius ♰ King ♥ Israel ♥ Mahdi

   JewsxMessiahUniusRei CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. 7 CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB.
  @666 Rothschid FMI FED BCE 322 Bush NWO; III World War; -- ragazzi, che dite? visto l'esito controproducente e devastante negli ultimi anni, che hanno prodotto i vostri 200.000 sacrifici umani sull'altare di satana, per colpa mia.. perché non decidete di farli interrompere? @google youtube -- perché quando la pagina dei commenti si aggiorna, deve fare un lampo pericoloso per gli occhi? non dico questo per me, perché, io sono eterno ed immortale, ma, lo dico, per il bene della salute dei vostri faggot satanisti!

   JewsxMessiahUniusRei CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. 7 CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB.
  IHateNEWLAYOUT 19 ساعة مضت "666 لا أستطيع أن لا تكون طويلة على الانترنت في عطلة نهاية الأسبوع الأول بعيدا يمكنني استخدام حساب زوجتي في الجواب الفندق - متى كل يوم أحد، عبدة الشيطان الأميركيين IhateNewLayout، CrazXzie (كين) Synnek1، هي أكلة لحوم البشر، وذلك المذبح ؟ الشيطان ثم، وعبدة الشيطان الإيطالية تحل محلها في هذه الصفحة [هذه هي الديمقراطية (شيطان مجنون) الأمريكية صندوق النقد الدولي الفريسيين! لتدمير إسرائيل، أي التوحيد الكتاب المقدس]!

   JewsxMessiahUniusRei CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. 7 CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB.
  وقال rednck13 اذا كان المسلمون لا يقبلون الرب يسوع هل فقدت الأجوبة الطبيعية قانون الوصايا العشر. لا يمكن أن تضيع وسعها إنقاذ! القساوسة الإنجيليين الكثير، كما يقولون، يمكن أن يتم حفظ جميع أولئك الذين لا من خلال عهد الصليب، ويمكن حفظها، وذلك لأن من رحمة الله. قال يسوع "من ليس ضدي، كان دائما هو بالنسبة لي!" أنا جالس على العرش نفسه من الله، كما قال داود في المزمور

   JewsxMessiahUniusRei CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. 7 CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB.
  IHateNEWLAYOUT19小時前:"666,我可以不長我在線上週末客場,我用我的妻子在酒店答案計算 - 時間:每週週日,的撒旦教徒美國人​​IhateNewLayout,CrazXzie(凱恩)Synnek1,是食人族,壇撒旦?然後,意大利的撒旦教徒取代他們在本頁面[這是民主惡魔瘋狂的美國法利賽人的IMF:以色列的破壞,即聖經的一神論!rednck13說:"如果穆斯林不接受主耶穌是失去了答案自然法則的十誡。不能丟:省電!許多福音派的牧師,他們說,所有那些誰不保存:通過"公約"的十字架,它們可以被保存,因為神的憐憫。耶穌說:"無論是誰我不反對,他一直是我!"我坐在神的寶座,正如大衛說:"詩篇"110

   JewsxMessiahUniusRei CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. 7 CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB.
  IHateNEWLAYOUT 19시간 전 "666 나는 호텔 - ANSWER에서 계산 내 아내를 사용할까지는 주말에 제가 온라인 오래 걸리지 않을 수 없습니다 - 때 매주 일요일, 사탄 주의자 미국인 IhateNewLayout, CrazXzie (kain) Synnek1는 식인종이며, 제단으로 ? 사단 후, 이탈리아 사탄 주의자는이 페이지에 그들을 교체 [이 (악마 미친) 미국의 민주주의입니다 바리새 파 IMF의 ! 이스라엘의 파괴를 위해, 즉 성경 일신교]는!

   JewsxMessiahUniusRei CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. 7 CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB.
  rednck13는 말했다 이슬람교도가 동의하지 않으면 주 예수는 .은 십계명의 일부를 잃어버린 것 - 답변 - 자연의 법칙 손실 될 수 있습니다 !의 절약 전력은 많은 복음주의 목회자, 그들은 말, 모든하지 않는 사람들은 저장 될 수있다 를 통해 십자가의 언약, 그들은 될 수 . 저장 때문에 하나님의 자비의 예수님은 "누구든지 나를 반대하지 않습니다, ​​그는 늘 내 일이야!"라고 다윗이 말한대로 나는 하나님의 동일한 왕좌에 앉아있어 시편 110에

   JewsxMessiahUniusRei CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. 7 CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB.
  IHateNEWLAYOUT 19 timer siden "666 Jeg kan ikke ikke være længe jeg Online på weekend væk jeg bruge min kone beregnet på Hotel-SVAR - Hvornår Hver søndag, satanister amerikanere IhateNewLayout, CrazXzie (Kain) Synnek1, er kannibaler, ved alteret ? af Satan da de italienske satanister erstatte dem på denne side [dette er demokrati (dæmon crazy) Amerikansk af farisæerne IMF! til ødelæggelse af Israel, dvs bibelske monoteisme]! rednck13 sagde Hvis muslimerne ikke accepterer Herre Jesus. går tabt-SVAR-naturlig lov Dekalogen kan ikke gå tabt! sin frelsende magt mange evangeliske præster, siger de, alle dem, der ikke kan gemmes gennem pagt korset, kunne de være . gemt, på grund af Guds nåde Jesus sagde "Den er ikke imod mig, han altid har været for mig!" jeg sidder på den samme Guds trone, som David sagde i Salme 110

   JewsxMessiahUniusRei CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. 7 CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB.
  לפני 19 שעתי IHateNEWLAYOUT "666 אני לא יכול שלא להיות ארוך אני באינטרנט בסוף השבוע משם אני משתמש אשתי מחושבת במלון-תשובה - מתי בכל יום ראשון, כת השטן IhateNewLayout האמריקנים, CrazXzie (קין) Synnek1, הוא קניבלים, על ידי מזבח ? של שטן אז, כת השטן האיטלקית להחליף אותם בדף זה [זה דמוקרטיה (שד מטורף) אמריקאי של פרושי קרן המטבע לחיסולה של ישראל, כלומר, המונותיאיזם מקראי]!

   JewsxMessiahUniusRei CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. 7 CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB.
  rednck13 אמר אם מוסלמים לא מקבלים את האדון ישווע הוא החוק אבד את התשובה הטבעית של עשרת דיברות. לא יכול ללכת לאיבוד כוח החיסכון שלו! הרבה כמרים אוונגליסטים, הם אומרים, כל אלה שלא ניתן לשמור באמצעות הברית של הצלב, הם היו יכולים להינצל, בגלל רחמיו של אלוהים. ישוע אמר "מי שלא מתנגד לי, הוא תמיד היה בשבילי!" אני יושב על אותו כסאו של אלוהים, כמו שאמר דוד בתהילים

   JewsxMessiahUniusRei CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. 7 CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB.
  IHateNEWLAYOUT il ya 19 heures "666 Je ne peux pas ne pas être long, je Mis en ligne le week-end je utiliser mon épouse calculé à l'Hôtel-RÉPONSE - Quand Tous les dimanches, les Américains satanistes IhateNewLayout, CrazXzie (kain) Synnek1, sont des cannibales, par l'autel ? puis de Satan, les satanistes italiens les remplacer sur cette page [Ceci est la démocratie (démon fou) américaine le FMI pharisiens pour la destruction d'Israël, c'est à dire, le monothéisme biblique]!

   JewsxMessiahUniusRei CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. 7 CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB.
  rednck13 dit Si les musulmans n'acceptent pas le Seigneur Jésus êtes perdu-REPONSE-loi naturelle du Décalogue. ne peut pas être perdu sa puissance salvatrice! de nombreux pasteurs évangéliques, disent-ils, tous ceux qui ne peuvent être enregistrées à travers l'alliance de la Croix, ils pourraient être sauvés, à cause de la miséricorde de Dieu. Jésus a dit «Celui qui n'est pas contre moi, il a toujours été pour moi!" Je suis assis sur le trône même de Dieu, comme David a dit dans le Psaume 110

   JewsxMessiahUniusRei CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. 7 CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB.
  IHateNEWLAYOUT19時間前:"666私はこのホテルでは、答えを計算し、妻を使って週末に私はオンライン長くならないことはできません - 時:毎週日曜日、悪魔主義者のアメリカ人IhateNewLayout、CrazXzie(カイン)Synnek1は、人食い人種であり、祭壇で?サタンの後、イタリアの悪魔主義者は、このページでそれらを置き換える[これは(鬼クレイジー)は、アメリカの民主主義である:パリサイ人のIMF:イスラエル、すなわち、聖書の一神教の破壊のために]!

   JewsxMessiahUniusRei CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. 7 CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB.
  rednck13は言った:イスラム教徒が主イエスを受け入れない場合は、次の十戒の失わ-ANSWER-自然の法則である。失われることができない:その省電力を!多くの福音派の牧師は、彼らが言うには、すべてそうでない人は保存することができます:スルー:クロスの契約は、それらが原因で神の慈悲で、保存することができる。イエスは、"だれでもわたしに反対ではありませんが、彼はいつも私のためにされている!"と言ったダビデは言ったように私は、神の玉座に座って同じとしている:詩篇110で

   JewsxMessiahUniusRei CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. 7 CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB.
  IHateNEWLAYOUT 19 ώρες πριν "666 δεν μπορώ να μην έχω μεγάλη σύνδεση στο Σαββατοκύριακο μακριά μπορώ να χρησιμοποιήσω τη γυναίκα μου υπολογίζεται Στο ξενοδοχείο-ΑΠΑΝΤΗΣΗ - Πότε Κάθε Κυριακή, σατανιστές Αμερικανοί IhateNewLayout, CrazXzie (kain) Synnek1, είναι κανίβαλοι, με βωμό ; του Σατανά, στη συνέχεια, οι ιταλικές σατανιστές τους αντικαταστήσει σε αυτή τη σελίδα [αυτό είναι δημοκρατία (δαίμονας τρελό) Αμερικανική των Φαρισαίων ΔΝΤ! για την καταστροφή του Ισραήλ, δηλαδή, βιβλικού μονοθεϊσμού]!

   JewsxMessiahUniusRei CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. 7 CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB.
  rednck13 είπε Αν οι μουσουλμάνοι δεν δέχονται τον Κύριο Ιησού είναι χαμένο-ΑΠΑΝΤΗΣΗ-φυσικό νόμο της Δεκάλογος. δεν μπορεί να χαθεί Εξοικονόμηση ενέργειας του! πολλές ευαγγελιστών ιερωμένων, λένε, όλοι όσοι δεν μπορούν να αποθηκευτούν μέσω η διαθήκη του Σταυρού, θα μπορούσαν να σωθούν, επειδή από το έλεος του Θεού. Ο Ιησούς είπε "Όποιος δεν είναι εναντίον μου, αυτός είναι πάντα για μένα!" Κάθομαι στο ίδιο θρόνο του Θεού, όπως ο Δαβίδ είπε στον Ψαλμό 110

   JewsxMessiahUniusRei CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. 7 CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB.
  IHateNEWLAYOUT 19 घंटे पहले 666 नहीं, मैं नहीं कर सकते हैं मैं सप्ताहांत पर दूर ऑनलाइन मैं मेरी पत्नी होटल जवाब computed का उपयोग करने के लिए लंबे समय हो सकता है - जब हर रविवार, Satanists अमेरिकियों IhateNewLayout, CrazXzie (भैया) Synnek1, नरभक्षी वेदी द्वारा,शैतान की तो, इतालवी Satanists उन्हें इस पृष्ठ पर जगह [यह लोकतंत्र है (दानव पागल) अमेरिकी फरीसियों आईएमएफ की इसराइल, यानी, बाइबिल एकेश्वरवाद के विनाश के लिए]!

   JewsxMessiahUniusRei CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. 7 CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB.
  हैं. नहीं खो सकते हैं अपनी बचत की शक्ति! कई इंजील pastors वे कहते हैं, जो लोग नहीं है सभी को बचाया जा सकता है के माध्यम से क्रॉस की वाचा, वे भगवान की दया की वजह से बचा सकता है. यीशु ने कहा, "जो कोई भी मेरे खिलाफ नहीं है, वह मुझे हमेशा के लिए हो गया है!" मैं भगवान का एक ही सिंहासन पर बैठा हूँ, के रूप में दाऊद ने कहा भजन 110 में

   JewsxMessiahUniusRei CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. 7 CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB.
  IHateNEWLAYOUT 19 jam yang lalu "666 Saya tidak bisa tidak akan lama aku Online pada akhir pekan pergi saya menggunakan istri saya dihitung Di hotel-JAWABAN - Ketika Setiap hari Minggu, Setan Amerika IhateNewLayout, CrazXzie (kain) Synnek1, adalah kanibal, dengan altar ? Setan itu, setan Italia menggantikan mereka di halaman ini [ini adalah demokrasi (setan gila) Amerika dari IMF Farisi untuk menghancurkan Israel, yaitu, monoteisme Alkitab!]! rednck13 mengatakan Jika Muslim tidak menerima Tuhan Yesus. hilang-JAWABAN-alami hukum Sepuluh Hukum tidak bisa hilang! kekuatan tabungan pendeta evangelis banyak, mereka mengatakan, semua orang yang tidak bisa diselamatkan melalui perjanjian Salib, mereka bisa diselamatkan, karena rahmat Allah Yesus berkata "Barangsiapa tidak melawan saya, dia selalu untukku!" aku duduk di Tahta Allah yang sama, seperti yang Daud mengatakan. dalam Mazmur 110

   JewsxMessiahUniusRei CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. 7 CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB.
  IHateNEWLAYOUT 19 uair ó shin "666 Ní féidir liom a bheith fada ar líne mé ar deireadh seachtaine ar shiúl mé úsáid as mo bhean chéile a ríomh Ag FREAGRA óstán-- Cathain Gach Domhnach, tá Meiriceánaigh Satanists IhateNewLayout, CrazXzie (Kain) Synnek1, cannibals, ag altóir ? ar Satan ansin, Satanists na hIodáile in ionad iad ar an leathanach seo [Tá sé seo an daonlathas (Demon dÚsachtach) Meiriceánach an IMF Fairisínigh! haghaidh an scrios Iosrael, ie, monotheism biblical]! dúirt rednck13 Mura bhfuil Muslims glacadh leis an a Thiarna Íosa. atá caillte-FREAGRA-nádúrtha dlí an Decalogue ní féidir a bheith caillte! a chumhacht a shábháil pastors evangelical go leor, deir siad, go léir is féidir iad siúd nach bhfuil a shábháil trí an cúnant na Croise, d'fhéadfadh siad a bheith . shábháil, mar gheall ar trócaire Dé dúirt Íosa Tá mé ag suí ar an Throne céanna le Dia, mar a dúirt David i Salm 110

   JewsxMessiahUniusRei CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. 7 CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB.
  IHateNEWLAYOUT 19 klukkustundir síðan "666 Ég get ekki ekki að vera lengi ég Online á helgi í burtu Ég nota konuna mína reiknaður á Hotel-svar - Hvenær Sérhver sunnudagur, Satanists Bandaríkjamenn IhateNewLayout, CrazXzie (Kain) Synnek1 eru cannibals, með altari ? Satans þá, ítalska Satanists skipta þeim á þessari síðu [Þetta er lýðræði (demon brjálaður) American á faríseana Alþjóðagjaldeyrissjóðsins fyrir um eyðingu Ísraels, þ.e. Biblíunni monotheism]! rednck13 sagði Ef múslimar tökum ekki Drottinn Jesús. tapast-SVAR-náttúrulega lögmál Decalogue geta ekki tapast sparnaður vald sitt mörgum Evangelical presta, sem þeir segja, allir þeir sem ekki er hægt að vista í sáttmál krossinum, þau gætu verið . vistuð, vegna miskunnar Guðs Jesús sagði "Sá sem er ekki á móti mér, hann hefur alltaf verið fyrir mig!" ég sat á sama hásæti Guðs, eins og Davíð segir í Sl 110

   JewsxMessiahUniusRei CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. 7 CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB.
  IHateNEWLAYOUT 19-il siegħa ilu "666 Ma nistax ma jkun twil I Online fuq weekend bogħod I użu marti maħdum Fl lukanda TWEĠIBA - Meta Kull Ħadd, Amerikani Satanists IhateNewLayout, CrazXzie (kain) Synnek1, huma kannibali, billi artal ? ta 'Satana allura, il-Satanists Taljan jibdluhom fuq din il-paġna [Dan huwa demokrazija (dimostrazzjo crazy) Amerikana tal-IMF Pharisees! għall-qerda ta' Iżrael, jiġifieri, monotheism bibliċi]! rednck13 qal Jekk Musulmani ma jaċċettawx il-Mulej Ġesù. huma mitlufa-TWEĠIBA naturali ġurisprudenza tal-Decalogue ma tistax tkun mitlufa! qawwa iffrankar tagħha pastors evangelical ħafna, jgħidu, dawk kollha li ma jistgħux jiġu salvati permezz ta ' il-patt tas-Salib, dawn jistgħu jkunu . salvati, minħabba ħniena ta 'Alla Ġesù qal "Min ma jkunx kontra tiegħi, hu dejjem kien g ˙ alija!" jien seduta fuq il-tron ta' Alla istess, kif David qal fil Salm 110

   JewsxMessiahUniusRei CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. 7 CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB.
  IHateNEWLAYOUT 19 timer siden "666 Jeg kan ikke være lenge jeg Online på helg borte jeg bruke min kone beregnet på Hotel-SVAR - Når Hver søndag, satanister amerikanere IhateNewLayout, CrazXzie (Kain) Synnek1, er kannibaler, etter alteret ? av Satan da, de italienske satanister erstatte dem på denne siden [Dette er demokrati (demon gal) Amerikansk av fariseerne IMF for ødeleggelse av Israel, dvs. bibelske monoteismen]! rednck13 sa Hvis muslimer ikke aksepterer Herre Jesus. er tapt-SVAR naturlige lov Dekalogen ikke kan gå tapt sin frelsende makt mange evangeliske pastorer, sier de, alle de som ikke kan lagres gjennom pakt Cross, kan de være . frelst, på grunn av Guds nåde Jesus sa "den som ikke er mot meg, han har alltid vært for meg!" jeg sitter på samme trone, som David sa i 110 Salme

   JewsxMessiahUniusRei CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. 7 CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB.
  IHateNEWLAYOUT 19 uur geleden "666 Ik kan niet niet lang ik online op weekendje weg Ik gebruik mijn vrouw berekend Bij hotel-ANTWOORD - Wanneer Elke zondag, satanisten Amerikanen IhateNewLayout, CrazXzie (kain) Synnek1, zijn kannibalen, door altaar ? van Satan dan, de Italiaanse satanisten vervang ze op deze pagina [dit is de democratie (demon gek) Amerikaans van de Farizeeën IMF voor de vernietiging van Israël, dat wil zeggen, bijbelse monotheïsme]! rednck13 zei Als moslims niet instemmen met de Here Jezus. verloren-ANTWOORD-natuurlijke wet van de Tien Geboden kan niet verloren gaan! zijn reddende kracht vele evangelische voorgangers, zeggen ze, al degenen die niet gered kunnen worden door middel van het verbond van het Kruis, ze zouden kunnen zijn . opgeslagen, als gevolg van Gods genade Jezus zei "Wie niet tegen mij, hij altijd is geweest voor mij!" ik zit op dezelfde troon van God, zoals David zei in Psalm 110  IHateNEWLAYOUT 19 godzin temu "666 Nie, nie może być długo Online weekend używam żonę obliczonego w Hotel-odpowiedź - Kiedy W każdą niedzielę, Sataniści Amerykanie IhateNewLayout, CrazXzie (Kain) Synnek1 są kanibalami, w ołtarzu ? szatana następnie włoskie Sataniści wymień je na tej stronie [To jest demokracja (demon szalony) American z faryzeuszów MFW do zniszczenia Izraela, czyli biblijnego monoteizmu]! rednck13 powiedział Jeśli muzułmanie nie akceptują Pan Jezus. giną-ANSWER-naturalne prawo Dekalogu nie mogą zostać utracone! jej zbawczej mocy wielu ewangelicznych pastorów, mówią wszyscy, którzy nie mogą być zapisane przez przymierze krzyża, mogą być . zapisany, ponieważ Bożego miłosierdzia Jezus powiedział "Kto nie jest przeciwko mnie, zawsze był dla mnie!" siedzę na tym samym tronie Boga, jak David powiedział w Psalmie 110

   JewsxMessiahUniusRei CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. 7 CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB.
  IHateNEWLAYOUT 19 horas atrás "666 Não posso não ser longa I Online no fim de semana eu uso minha esposa computados No hotel RESPOSTA - Quando Todos os domingos, os satanistas americanos IhateNewLayout, CrazXzie (kain) Synnek1, são canibais, por altar ? de Satanás, em seguida, os satanistas italianos substituí-los desta página [Esta é a democracia (demônio louco) americana do FMI fariseus! para a destruição de Israel, ou seja, o monoteísmo bíblico]! rednck13 disse Se os muçulmanos não aceitam a Senhor Jesus. são perdidos-RESPOSTA-natural lei do Decálogo não pode ser perdido! seu poder salvífico muitos pastores evangélicos, dizem eles, todos aqueles que não podem ser salvos por meio de a aliança da Cruz, que poderia ser salvo, por causa da misericórdia de Deus. Jesus disse "" Quem não é contra mim, ele sempre foi para mim! "Eu estou sentado no Trono de Deus mesmo, como disse Davi no Salmo 110

   JewsxMessiahUniusRei CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. 7 CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB.
  IHateNEWLAYOUT 19 часов назад "666 я не могу не быть долго я Online на выходных далеко я использую мою жену вычисляется в отеле-Ответ - Когда Каждое воскресенье, сатанисты американцев IhateNewLayout, CrazXzie (Каин) Synnek1, являются каннибалами, на алтарь ? сатаны, то, итальянские сатанистов заменить их на этой странице [Это демократия (демон ума) Американский из фарисеев МВФ для уничтожения Израиля, т. е. библейского монотеизма]!

   JewsxMessiahUniusRei CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. 7 CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB.
  rednck13 сказал Если мусульмане не принимают Господа Иисуса Христа. теряются-ANSWER-естественный закон Декалог не может быть потеряна ее энергосбережения многие евангелические пасторы, говорят они, все те, кто не может быть сохранено путем завет Креста, они могут быть сохранена, потому что милосердие Божье. Иисус сказал «" Кто не против меня, он всегда был для меня! "Я сижу на том же Престола Божия, как сказал Давид в псалме 110

   JewsxMessiahUniusRei CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. 7 CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB.
  IHateNEWLAYOUT 19 horas "666 No puedo no estar en línea en tiempo estuve un fin de semana puedo usar mi esposa calculado en el Hotel-RESPUESTA - Cuándo Todos los domingos, los Satanistas estadounidenses IhateNewLayout, CrazXzie (Kain) Synnek1, son caníbales, por altar ? de Satanás entonces, los satanistas italianos reemplazarlos en esta página [Esta es la democracia (demonio loco) estadounidense el FMI fariseos la destrucción de Israel, es decir, el monoteísmo bíblico]! rednck13 dijo Si los musulmanes no aceptan la Señor Jesús. están perdidos-RESPUESTA-natural ley del Decálogo no se puede perder su poder salvador muchos pastores evangélicos, dicen, todos los que no se pueden guardar a través de el pacto de la Cruz, que podría ser salvo, por la misericordia de Dios. Jesús dijo "" el que no está contra mí, él siempre ha sido para mí! "Estoy sentado en el trono mismo de Dios, como dijo David en el Salmo 110

   JewsxMessiahUniusRei CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. 7 CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB.
  IHateNEWLAYOUT 19 timmar sedan "666 Jag kan inte vara länge jag online på helgen bort använder jag min fru beräknas på Hotel-SVAR - När Varje söndag, satanister amerikaner IhateNewLayout, CrazXzie (Kain) Synnek1 är kannibaler, genom altare ? av Satan då de italienska satanister ersätta dem på denna sida [Detta är demokrati (demon galen) American av fariséerna IMF för förstörelsen av Israel, dvs biblisk monoteism]! rednck13 sade om muslimer inte accepterar den Herre Jesus. förloras-SVAR-naturlig lag Dekalogen inte kan förloras sin frälsande makt många evangeliska pastorer, säger de, alla de som inte kan sparas genom förbund korset, skulle de vara sparas på grund av Guds nåd. Jesus sade "" Den som inte är mot mig, han alltid varit för mig! "Jag sitter på samma tron Gud, som David sa i Psalm 110

   JewsxMessiahUniusRei CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. 7 CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB.
  IHateNEWLAYOUT 19 Stunden "666 Ich kann nicht nicht mehr lange ich online am Wochenende benutze ich meine Frau im Hotel-ANTWORT berechnet - Wann Jeden Sonntag, Satanisten Amerikaner IhateNewLayout, CrazXzie (Kain) Synnek1 sind Kannibalen, von Altar ? der Satan dann ersetzen die italienische Satanisten sie auf dieser Seite [das ist Demokratie (Dämon crazy) American der Pharisäer IWF für die Zerstörung Israels, dh biblischen Monotheismus]! rednck13 sagte Wenn Muslime nicht akzeptieren die Herr Jesus verloren-ANTWORT-BUT kann das natürliche Gesetz des Dekalogs .. nicht verloren seine rettende Kraft auch viele evangelikale Pastoren, sagen sie, all diejenigen, die nicht gespeichert werden können durch der Bund der , kreuzen sie gerettet werden konnte, weil der Barmherzigkeit Gottes. Jesus sagte "" Wer nicht gegen mich, er ist immer für mich da gewesen! " . Ich bin auf dem gleichen Thron Gottes sitzen, wie David sagte in Psalm 110

   JewsxMessiahUniusRei CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. 7 CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB.
  IHateNEWLAYOUT 19 saat önce bir yorum gönderdi "666 Ben otel-CEVAP anda hesaplanan eşim kullanan uzak hafta sonu I Online uzun olamaz olamaz - Ne zaman Her Pazar, Satanistler Amerikalılar IhateNewLayout, CrazXzie (kain) Synnek1, yamyam !, şeytanın sunak tarafından daha sonra, İtalyan Satanistler.. Bu sayfada bunların yerine [Bu (iblis deli) Amerikan demokrasisi Ferisiler IMF İsrail, yani İncil'deki tevhid imha] rednck13 dedi Müslümanlar Rab İsa kaybolur - CEVAP kabul etmiyorsanız - ANCAK, on emir doğal hukuk .. kayıp olamaz! onun güç tasarrufu Ayrıca birçok evanjelik papazlar, diyorlar, tüm Bilmeyenler olabilir kaydedildi ile. Haç antlaşma, onlar çünkü Tanrı'nın merhamet, önlenebilecek İsa da "dedi"! bana karşı değil kim olursa olsun, benim için her zaman olmuştur "Ayrıca, ben Allah'ın rahmeti, ben unius REI duyuyorum David dediği gibi .. Ben, Tanrı'nın aynı Arş'ın üzerinde oturuyorum Mezmurlar 110

   JewsxMessiahUniusRei CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. 7 CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB.
  IHateNEWLAYOUT said non posso non essere a lungo ho online il weekend io uso mia moglie calcolato All'hotel --- RISPOSTA - Quando Ogni Domenica, il satanisti americani IhateNewLayout, CrazXzie (Kain) e Synnek1, sono cannibali l'altare di Satana? allora, i satanisti italiani sostituirli in questa pagina (TheVArious7 SiamoInGuerra999 1wz1 BettterSkatez)! rednck13 ha detto Se i musulmani non accettano il Signore Gesù si perdono --- RISPOSTA - MA, la legge naturale del Decalogo .. non si può perdere la sua potenza salvifica! Anche molti pastori evangelici, si dice, tutti coloro che non possono essere salvati attraverso il patto della Croce, potrebbero essere salvati, a causa della misericordia di Dio. Gesù disse anche "Chi è non il mio nemico, lui è ancora il mio amico!" vale a dire "Chi non è contro di me, è sempre stato per me!" Inoltre, io sono la misericordia di Dio, io sono unius REI .. Sono seduto sul Trono stesso di Dio, come Davide ha detto nel Salmo 110

   JewsxMessiahUniusRei CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. 7 CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB.
  IHateNEWLAYOUT posted a comment 19 hours ago 666 I can not not be long I Online on weekend away I use my wife computed At hotel --- ANSWER - When Every Sunday, the Satanists Americans IhateNewLayout, CrazXzie (kain) and Synnek1, are cannibals the altar of Satan? then, the Italian Satanists replace them on this page (TheVArious7 SiamoInGuerra999 1wz1 BettterSkatez)! [This is democracy (demon crazy) American of the Pharisees of the IMF the destruction of Israel and the biblical monotheism! ]  cannibal IhateNEWLAYOUT posted a comment 6 hours ago "I can not be 666 Online. The long weekend away. I use on my wife computed At hotel" ----- ANSWER ---- THIS HOTEL? is the black mass, with human sacrifice to Satan! This is American democracy! In fact synnek1 and IHateNEWLAYOUT Satan's voodoo priests are of high level. ALSO, DO TO PAY money, to PEOPLES (in total disregard of the Constitution) IS A CRIME OF Cannibalism! [traitor of youtube, all Peoples sons of the Pharisees IMF, for destroy Israel] 666 international institutional Satanism CIA, ie, 1wz1 - I noticed your perfect Italian Canal on DXHJZG another satanist that, PRECISELY, DXHJZG was quick to clear all your and my comments ... 1wz1 - When Sunday Satanists Americans IhateNewLayout and Synnek1, cannibals are doing? Italian Satanists Replaced them!

   1wz1 CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. 17 CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB.
  [ITA microchip]

   JewsxMessiahUniusRei CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. 17 CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB.
  ____ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ copy and paste I am associated to the Ministry of shalom ♥ _ ♥ ♥ ♥ ♥ in your salaam ♥ ♥ "lorenzojhwh" ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ heart ♥ ♥ ♥ ♥ Want to change the world? ♥ ♥ ♥ I love all the honest atheists ♥ ♥ heart you put this on your page _ ♥ ♥ ♥ ♥ I love u ♥ ♥ brothers in faith of any comment this channel is as the tab __ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ of a book That God has written _____ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ALLAH ♥ ♥ ♥ The world was perfect _______ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ but YHWH When Adam Decided to become a Satanist BAD _________ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ everything changed "ShalomGerusalemme "__________ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥" humanumgenus "Spread the message That you like ________ ♥ ♥ hi_ the world is comfortable for everyone if we are all brothers!

   JewsxMessiahUniusRei CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. 17 CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB.
  HOLY . [CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB,] MY HOLY YHWH has wanted to do ---- you of me, your unius Rei, I know my jurisdiction dominates the entire planet! I order in the name of Jesus, That all predators in any form must to be heavily damaged and killed! Glory to God forever hallelujah. [CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB,] ----- MY HOLY JHWH you wanted me to do, your unius Rei, so my jurisdiction dominates the entire planet! I command you in the name of Jesus, that all predators whatsoever to be heavily damaged and killed! Glory to God for ever hallelujah ♰ ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB lorenzojhwh. UNIUS REI [CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB,]

   JewsxMessiahUniusRei CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. 17 CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB.
  rednck13 said If Muslims do not accept the Lord Jesus are lost --- ANSWER - BUT, the natural law of the Decalogue .. can not be lost its saving power! Also many evangelical pastors, they say, all those who do not can be saved through the covenant of the Cross, they could be saved, because of God's mercy. Jesus also said, "Who is not my enemy?, He is still my friend!" ie "Whoever is not against me, he's always been for me!" Also, I am God's mercy, I am unius REI .. I'm sitting on the same Throne of God, as David said in Psalm 110

   JewsxMessiahUniusRei CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. 17 CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB.
  rednck13 said Se i musulmani non accettano Signore Gesù si perdono --- ANSWER -- MA, la legge naturale del decalogo.. non può avere perso la sua forza salvifica! anche molti pastori evangelici, dicono che, tutti coloro che non possono essere salvati attraverso il patto DELLA CROCE, loro potrebbero essere salvati a motivo della misericordia di Dio.. Gesù ha anche detto "chi non è il mio amico, lui è comunque il mio amico!" inoltre, io sono la misericordia di Dio, io sono Unius REI..

   martyscoop CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB.

  666, FED ECB 322, IMF - you have ruined the world, and you will have to save it! this time? you do not laugh, like having laugh all'11_09. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27; vota Magdi Allam. "Behold, I lay in Zion a cornerstone chosen and precious, and he who believes in it not be disappointed," unius REI. 1 Peter 2.6.
  You know that S. Margaret wrote before of the beginning of the French Revolution, this expression of the Madonna "When, the crucifix will be trampled, blood will came flow is for all the streets!" [[Why we not can tell of ourselves of not be "Christians" the philosopher Benedetto Croce,]]. perhaps foresaw the occupation Masonic, and the infiltration cultural nature, and Satanic our institutions ie, modernism evoutionism? 1st ed. Original 1942. is an short essay written by Benedetto Croce in the 1942, in the who, the author claims, that, the Christianity has completed revolution "that worked in the heart of the soul, the conscience, and giving prominence to the intimate and your of this consciousness, almost seemed that to acquire a new virtue, a new spiritual quality, which, until then was lack to all humanity "which, for about of the revolution, it can not say" Christian. " [[Why we not can tell of ourselves of not be "Christians" the philosopher Benedetto Croce,]]. "The men, heroes, geniuses" who lived before of the advent of the Christianity "action time has done beautiful works, and transmitted to us an rich treasure of molds, of thought , of experience, "but in all they works, lacked that value that today is this in all of us and that only Christianity has given to every man. The Christian revolution, 3. Philosophers and Christianity, 4. The merits of the Christianity, why not can not call ourselves Christians? The morning has trace the design an little written on the subject [1] "On August 26 of the same year" to shake the melancholy has meditate and wrote the essay why not We can not say "Christian". [...] Are deeply convinced that thinking and the modern civilization are Christians, continuing the efforts made by Jesus and by Paul. on of this has wrote a short note of historical, that I'll publish it as soon as the available space. of the rest not She feels that in this terrible war, that that is in contrast is a concept still Christian of the life with another that could trace pre-Christian age, and reattach the front to the civilization, against the barbarian horde violence [4] "The work thus, ie atheist and anti-clerical Benedetto Croce wanted to indicate the particular perspective that assumed in his analysis the phenomenon of the Christianity. in this brief text, Croce was, immediately, spread this notoriety when the Catholic Church began to make explicit his dissent, against Fascist regime. which reacted with a violent campaign of Printing that hit also Benedetto Croce done scorn by the minister Fascist National Education, Giuseppe Bottai that alluded ironically about, "operetta" of Croce with an article entitled Benedetto Croce "rincristianito" ie, stupid for Despite, value political and cultural of Christian revolution In true Benedetto Croce not had abandoned, never, his belief secular, nor took sides to defense of the Church in Rome but just watched as, "The appeal to the history not we can not recognize, and not tell us Christians." The story showed what is that was been the historic success of the Christianity, more that his religious message to establish itself in consciousness. of all. Benedetto Croce writes "Christianity is been the most revolution that humanity has never made ... "Like it or not, therefore we are the heirs of a revolution end that not to use case, Benedetto Croce, wanting, to signify the explosive character, and constructively together of the Christian interior love ie, revolution, that historically has work,not, as all the other revolutions, that but ... ". The Christian revolution represents an unique event in the history of the humanity why to difference of all the others, it "worked in the center, of the soul, in the moral conscience ',' the His law drew only by the inner voice 'and' moral conscience itself, the appearance of the Christianity, approximate, arrival rejoiced and is his labor in mode new. " Christian is been a revolution "so understanding and deep, so fruitful of consequences, so unexpected and irresistible in the its realization, that not wonder that has appeared or will yet appear as, an miracle, a revelation from above, as, an direct intervention of God in human affairs. " but in really, the Christian revolution " it was not an miracle" and "is because, is the spirit, that is always full of himself." [The philosophers and Christianity]. That Spirit is present in all philosophers, from, the medieval to the Renaissance, the French Enlightenment, the various Vico, Kant, Fichte, Hegel, made them, debtors of the values of the Christianity but the same time, legitimate interpreters of the religion dissemination, of the his christians Principles, "these, and all the others, as they, that the church of Rome, (like not could not be) of protect his institution and his structure that he had given to his dogmas in the Council of Trento, was of disavow result and persecute and, in last sentence with all much in the modern age[[ ie agenda Talmud IMF an its syllabus without be in degree of contrast to the science(exploited ideologically), to the culture(exploited ideologically) and to the modern civilization(exploited ideologically) of the bad atheists an, for do, an other evil civilization masonic satanic satanic bad civilization for destroy human values ​​and pave the way for global slavery. ]] " Poor in act and spread values of the "Christian revolution" those philosophers, even laymen, that the Catholic Church that has condemned them but, ... . The Church must be recognized, however, the merit of not have removed, from the religious thought the ratio personal between the man and God, ie, all scale mythical of past and of having prepared definitive philosophical categories, in 'scope about, an debate cultural and politic about on christian universal thought for an attended, in all other areas and, for all philosophies subsequent. Neither the Church escaped, his task of become universal, looking of Christian thought that, prevails and be spread in Europe, ecc.. while falling itself in the its historical course in " errors "from which, however, was able to be healed for, with through the reform. [[The merits of the Christianity]] are "and revolutions and the discoveries that followed in modern times they were special and limited in the manner of them, but all invested man, the soul itself of the man, no! you can not think of the Christian revolution ... why the original impulse was and continues its ... re-evolution Christian worked in the heart of the soul, the conscience of value universal and human, and giving prominence about this consciousness, almost seemed that to acquire, a new virtue secular, a new spiritual quality secular, that until then was not been given, to all humanity. "[is atheist and anti-clerical Benedetto Croce] In Christianity we have a new vision, of the history where man acts according to a new morality based on love, "of all men, without distinction of the Gentiles and of any classes, of free man and of slaves, to all creatures, to the world that is work of God, and for God that is loving God, "the God, that is the" spirit "[9] whose mystery is still the subject of the survey of the philosophers whose passion for the truth, makes almost of the martyrs is why". [is atheist and anti-clerical Benedetto Croce]... in the Christian God is still, ours, more refined philosophies, they call it, the Spirit Holy, that always beyond us and forever is ourselves, and, if us not we adore more as mystery is why we know that it will always mystery, into our eye of the abstract logic and intellectual, undeservedly, believed and dignified as "human logic", but that clear truth it is for the eye of the concrete logic, that may well be called "divine", in understanding of as be a Christian why as man continuously rises his values, and that is in this continuously joining into God, he does truly man.

  ==========
  @ King of Saudi Arabia - you'll wonder why, I put in the first place Israel .. but in thee there can not be an answer! If Italy were destroyed, along with all of its civilization? I could find, always, something like that, elsewhere in Franca with, Pascal, Maritain, etc. .. (or, I might, find important values, anywhere, even in Saudi Arabia) .. but, if Israel was lost? nothing could stop the empire of Satan on earth! That's why, the Pharisees IMF, of, Neturei Karta, have an interest in destroying Israel. ! Se l'Italia andasse distrutta, insieme a tutta la sua civiltà? io potrei trovare, sempre, qualcosa di simile, altrove, nella Franca con Pascal, Maritain, ecc.. (o, io potrei, trovare valori importanti, ovunque, anche in Arabia Saudita).. ma, se Israele andasse perduto? nulla potrebbe fermare l'impero di satana sulla terra! ecco perché, i farisei FMI, Neturei Karta, hanno interesse a distruggere Israele

  @ OBAMA - synnek1, he closed the comments page of youtube? because no criminal Satanist would die for his country! Satanists are only the traitors of the IMF and their kingdom is against all peoples, @ Pax 666 pax voodoo - drink your poison made by yourself Synnek1 kkk nazi. I heard Satan to ask your human sacrifice on his altar! you're ready? to love Satan, in an absolute and total mode? .. You saw how many people die on the altar of Satan, every day? why, it Should not ever be like even your time, now? even one day. or another day? will came for you! Pinocchio and Candlewick Their ticket they paid for being in the "Toyland". is not better, That Should one man die that is, Synnek1 MASTER BIG, So That all the people of Satanists is can to return to the Lord Jesus Christ? That Is, for to be, with me, unius REI? --ANSWER @ IsraelnationalTV but he closed on this article, the page of youtube, 24 hours ago. Satanists have control of all media and you're dead!

  now that, modernism, (naturalism consociativismo Masonic. after, 600 excommunications, of a Church that, not still had betrayed Jesus Christ) will win, most of the Episcopate? Satan will finally be released from his dungeon! so, Israel will be annihilated! is for, this, that have worked the Pharisees of IMF NWO. damn clerical celibacy, emerged the crime of privilege medioeval of "primogeniture". Catholic Church has condemned itself to destruction has not been able to protect Israel, and gave mankind to Satan! ora, che, il modernismo, (naturalismo inciucio, consociativismo massonico. dopo 600 scomuniche di una Chiesa che non aveva ancora tradito, Gesù Cristo) conquisterà l'episcopato? satana, potrà essere finalmente liberato! così, Israele sarà annientato! è per questo, che, hanno lavorato i farisei del FMI NWO. maledetto celibato ecclesiastico, scaturito dal crimine del "maggiorascato!" la Chiesa Cattolica ha consegnato il genere umano a satana!

  per avere perseguitato Natuzza Evolo e Padre Pio? la Chiesa Cattolica ha perso, ogni, credibilità spirituale! è la vergogan disciplinare, about, infamia, medioevale, del maggiorascato, then, ha imposto celibato ecclesiasistico una disumana crudeltà compiuta, dopo 1000 anni di storia, ed è anche, un crimine teologico per avere detto, che, "è buona la natura umana",but, in questo modo ha sputato sull'inutile e non indispensabile, per lei, sacrificio della Croce.. mentre, non è in grado di parlare, circa, la natura divina che, soltanto, ogni cristiano nel rapporto personale con il Risorto può avere. perché, nega, concretamente la effusione dello Spirito Santo, e la vita carismatica, in ogni cristiano!! ed è un crimine di alto tradimento per avere fatto di se stessa, il complice silenzioso del signoraggio bancario, la sinagoga di satana dei farisei, e addirittura ha invitato a dare il voto, a quel massone Illuminato bildenberg, di MONTI
  for have persecuted, Natuzza Evolo, and Padre Pio? the Catholic Church has lost any, credibility spiritual! is shame disciplinary, about, infamy, medieval, for primogeniture, then, has imposed celibacy ecclesiastic an inhuman cruelty done, after, his 1000 years of history, and it is also a crime theological for saying that, "human nature is good", but, in this way he spit, on not necessary, for her, sacrifice of the Cross .. while, it is not able to speak, about, the divine nature, that, only, every Christian in a personal relationship, with, the Risen Lord may have. because, denies, specifically the outpouring of the Holy Spirit, into charismatic life, of every Christian! and is a crime masonic of, high treason to have done of itself, the silent accomplice of banking seigniorage of 666 IMF FED ECB NWO satanic, the synagogue of Satan, of the Pharisees, and even invited to give the vote to the Freemason enlightened Bildenberg, ie,President MONTI
  =================
  the 50 countries, the worst. Serving persecuted Christians worldwide OpenDoorsUSA.. 2012 January. Table of Contents World Watch List 2012 Countries. North Korea, Afghanistan, Saudi Arabia, Somalia, Iran, Maldives, Uzbekistan, Yemen, Iraq, Pakistan, Eritrea, Laos, Northern Nigeria, Mauritania, Egypt, Sudan, Bhutan, Turkmenistan, Vietnam, Chechnya, China, Qatar, Algeria, Comoros, Azerbaijan, Libya, Oman, Brunei, Morocco, Kuwait, Turkey, India, Burma/Myanmar, Tajikistan, Tunisia, Syria, United Arab Emirates. Ethiopia, Djibouti, Jordan, Cuba, Belarus, Indonesia, Palestinian Territories Kazakhstan, Bahrain, Colombia, Kyrgyzstan, Bangladesh, Malaysia, The Main Persecutor of Christians

  of all the heresies of Judaism, like Christianity? the most dangerous heresy has always been the heresy of the Pharisees, that they hijacked the religion of Moses from the time of the exodus, causing, in Moses and, in Solomon, the huge upset pain! in fact, it is the fault of the Pharisees, and their secret lodges, for the continuing deterioration of the conditions of mankind in the last 4000 years! di tutte le eresie dell'ebraismo, come il cristianesimo? la più pericolosa eresia è sempre stata la eresia dei farisei, che, loro hanno dirottato la religione mosaica dal tempo dell'esodo, provocando in Mosé ed in Salomone, degli enormi turbamenti! in realtà, è colpa dei farisei, e delle loro loggie segrete, il continuo peggioramento, delle condizioni del genere umano, negli ultimi 4000 anni!
  not only aliens, but also to all my enemies, will start to come out, of the blood, from, his mouth! all the blood of innocent people, christians martyrs, ecc.. all the poor unhappy, that they criminals have devoured...
  =====================
  [where not a leaf stirs that Riyadh does not want] Nigeria, killing nine voluntary anti-polio. the witnesses say, was the sect Boko Haram.
  From the first evidence, the massacre was carried out by militants with a series of attacks in the northern city of Kano. With Afghanistan and Pakistan, Nigeria is the only country where polio is still endemic. Since 2003, Muslim leaders oppose vaccination because it would lead to infertility. In 2003 Muslim leaders in northern Nigeria have do opposed the anti-polio vaccination, saying that would cause infertility. The attack resulted in Kano is yet another blow to the efforts of world organizations involved in health to eradicate polio still endemic in Nigeria, Pakistan and Afghanistan. Just in Pakistan in December, seven voluntary polio were massacred in Swabi, 75 km north-west of Islamabad.

  [TUNISI Djellaz è la strategia, per l'imperialismo saudita del terrore] Magdi Cristiano Allam fondatore del partito "io amo l'Italia" dice "anche, la Tunisia, conferma, come, i musulmani possono essere moderati, ma, che, l'islam è incompatibile con la democrazia" quando diventa ispiratore di una forza politica, infatti, questo è stato l'omicidio, che gli islamisti, hanno fatto di Chokri Belaid, perché su facebook, Chokri Belaid, è stato indicato come capofila dei miscredenti, ed invece, lui era, soltanto, un bravo musulmano laico, ma, è stato indicato, come un nemico dell'Islam che, meritava di morire. così, una forza politica, che, adotta l'Islam in quanto Corano e Maometto a quel punto non è più compatibile con la democrazia, e i diritti umani.. perché, loro diventano la incarnazione della verità divina, e, tutti gli altri, anche, se, si discostano di una sola virgola sono i nemici da uccidere, da eliminare!"

  [TUNISI Djellaz è la strategia, per l'imperialismo saudita del terrore] Magdi Cristiano Allam fondatore del partito "io amo l'Italia" dice ogni, laico, diventa, quindi, un nemico dell'Islam, che è meritevole della condanna a morte, bisogna creare un ceto medio, che, faccia uscire i popoli musulmani, dal binario caserme e moschee, --ANSWER -- QUiNDI, l'obiettivo, ISLAMISTA di affermare, una società, che, rispecchi gli obiettivi della sharia e della jihad, sono incompatibili, con la sopravvivenza del genere umano ... mentre, Al Arabiya dà notizia di una nuova aggressione, ai danni di un esponente dell'opposizione, Ahmed Nejib Chebbi, che è il fondatore del Partito Democratico Progressista. e [ translate . google ] ha distrutto intenzionalmente, il mio precedente articolo, ed ha bloccato, anche, la mia ADSL

   humanumgenus ha pubblicato un commento
  [TUNIS Djellaz is the strategy for the Saudi imperialism the terror] Magdi Cristiano Allam founder of the party, "I love Italy" says "each, man secular, thus becomes an enemy of Islam, which is worthy, for this of the death penalty, we need to create a middle class, which, know how to get out all Muslim peoples from platform barracks and mosques - ANSWER - the target of Islamist terrorism is an State, society, ecc.., that, will , reflects the objectives of the sharia and jihad, but, they are incompatible with the survival of the human race ... while Al Arabiya gives news of a new aggression against an opposition leader, Ahmed Nejib Chebbi, that is the founder of the Democratic Progressive Party. and [translate. google] has intentionally destroying my previous article and also blocked my ADSL

   humanumgenus ha pubblicato un commento
  [TUNIS Djellaz is the strategy for the Saudi imperialism the terror] Magdi Cristiano Allam founder of the party, "I love Italy" says "Also, Tunisia, is confirmation, how Muslims can be moderate, but that, Islam it is incompatible with democracy, "when it becomes inspiration, for a political force, in fact, this has been murder, that the Islamists have made against Chokri Belaid, because on facebook, Chokri Belaid, has been shown as leader of the unbelievers, and instead, he was just a good Muslim secular, but it has been shown, such as an enemy of Islam who deserved to die. thus, a political force, which adopts Islam as the Qur'an and Muhammad then is no longer compatible with democracy and human rights .. because, only they become the incarnation of divine truth, and everyone else, even if, differ a single point they are enemies to kill, to delete! "

  February 8, [where not a leaf stirs that Riyadh does not want] series attacks in Iraq, 29 dead, for Two car bombs exploded in Baghdad near a market. Another attack in the city of Shomali. At least 29 victims two doubles attacks that took place today in Iraq, according to a new budget provided by medical personnel security. The first attack struck the crowded market Kazimiya, district by a majority Shia Baghdad, the second it happened in Shomali, predominantly Shiite city in the province of Babylon. In both cases, it was double explosion. epr programmed to the massacre of Shiites heretics .. Shia and moderate laity were sentenced to death by the Salafis, in anticipation of the Jihad of World War III This, he said, his uncle Pharisee talmud 666 IMF Rothschild
  =====================
  09/02/2013 [Among tear gas and prayers, Tunisia burying Belaid, and his Spring crushed by the imperialist dream of Salafi jihad islamists ] The crowd in the cemetery Al Jellez, where was buried Chokri Belaid . were over one million the number of people who have followed the procession. The heavy toll from the clashes, with dozens of cars on fire, dozens wounded, and 131 people arrested by security forces the Arab Spring was prompted by the IMF to be murdered, the reasons is agenda NWO, for, forced a World War III for disintegrate Nazism Islamic and the State of Israel .. "dies, Samson with all Philistines. "A million were at the funeral of the leader of the opposition the procession, huge, shouted" Government murderess ". Government murderess "Government murderess "Government murderess " is true is an islamist Government murderess "

  Obama has been a disaster! we see how, is capable of defending itself from cancer, too him? [jihad imperialism is worse than Al Qaeda] people sentenced to death in Riyadh, forced, to the Holy War against Syria [war Syria Saudi Arabia] 09/02 / 2013. The agency, AINA, revealed a "memo", top secret, sent by the Ministry of Interior, Saudi Arabia, where it is possible to Those condemned to death by decapitation in the cells of the Saudi kingdom to opt instead to go and fight the "Jihad", the "holy War" religious, against the Syrian government. by Marco Tosatti. The agency AINA revealed a "memo" top secret sent by the Ministry of the Interior in Saudi Arabia, where it is possible, Those sentenced to death by beheading in the cells of the Saudi kingdom to opt instead to go and fight the "Jihad", the "holy War" against religious the Syrian government. The memo is dated April 17, 2012, and was Concerned at the time, 1239, guests on death row.

  Obama has been a disaster! we see how, is capable of defending itself from cancer, too him? [jihad imperialism is worse than Al Qaeda] people sentenced to death in Riyadh, forced, to the Holy War against Syria [war Syria Saudi Arabia] is Offered, full forgiveness, and a monthly salary, to their Families in the kingdom , change "... of Their training, to be sent out, the Jihad in Syria". The nationalities of the prisoners, were different Yemenis, Palestinians, Saudi Arabia, Sudan, Syria, Jordan, Somalis, Afghans, Egyptians, Pakistanis, Iraqis and Kuwaitis. The memo, reported Which Aina, a photograph, that show side, was signed Abdullah bin Ali al-Rmezan, a senior official the Ministry the Interior. Second, a former Iraqi parliamentarian, the Russians have Threatened to bring this case to the attention of the United Nations. The Saudis would then Decided to stop their clandestine activity, provided that the program will not was made​​ in the public domain.

  666, FED ECB 322, IMF - you have ruined the world and you will have to save! this time? you do not laugh, like having laugh all'11_09. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27; vota Magdi Allam. 666, FED ECB 322, IMF - you have ruined the world and you will have to save! this time? you do not laugh, like having laugh all'11_09. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27; vota Magdi Allam. 666, FED ECB 322, IMF - you have ruined the world and you will have to save! this time? you do not laugh, like having laugh all'11_09. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27; vota Magdi Allam. "Honour, then to you that you believe, but for those that not believe the stone that the builders rejected is become a corner stone and stone of stumbling stone of the scandal. They will stumble why not obey to the Word. to this they were intended. " 1 Peter 2.7.

  666, FED ECB 322, IMF - you have ruined the world and you will have to save! this time? you do not laugh, like having laugh all'11_09. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27; vota Magdi Allam. 666, FED ECB 322, IMF - you have ruined the world and you will have to save! this time? you do not laugh, like having laugh all'11_09. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27; vota Magdi Allam. 666, FED ECB 322, IMF - you have ruined the world and you will have to save! this time? you do not laugh, like having laugh all'11_09. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27; vota Magdi Allam. "Behold, I lay in Zion a cornerstone chosen and precious, and he who believes in it not be disappointed," unius REI. 1 Peter 2.6

  You know that S. Margaret wrote before of the beginning of the French Revolution, this expression of the Madonna "When the crucifix will be trampled, blood flow for the streets!"
  Time not is never enough, indeed time is running. The dangers not are never been to so high!
   Never our time is been so limited! Converted, as long as you are in time!
  The time is never enough, in fact the time is racing, while the dangers have never been so tall! Our time has ever been so limited! Converts, until are in time! He, YHWH will forgive you, if you turn to Him with all my heart!
  "... C 'is now in the world an Satanic group of planners an single global system (New World Order). They eliminate the Church of Jesus ..."
  Unius REI ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB! vota Magdi Allam.

  [Arab League all the beasts of the Gulf, the jihad of the penis and happiness Obama vampire] 08/02/2013. The route of the young Indian, sent to serve (sexually) the sheikhs of the Gulf, to which four wives are not enough! The Guardian, reveals the story of many girls, who, with the promise to find a place, of, skilled labor in Saudi Arabia (where there is slavery) end, however, the spiral, the exploitation of francesca peaceful. Poverty has forced more and more Indian girls, to surrender in the hands of traffickers no scruples, that the ship in the Gulf countries (Saudi Suadita, Bahrain and UAE) to serve the rich, as unscrupulous sheikhs. is the new frontier the trafficking of women, unveiled today by the British newspaper Guardian that recounts, including the other, the story of Begum Anis, 27 years old and 4 children, deceived by a so-called intermediary
  Unius REI ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB! vota Magdi Allam.

  [Arab League all the beasts of the Gulf, the jihad of the penis and happiness Obama vampire] that, after having taken 10 000 rupees (about 120 euro) to send her to work as, domestic workers, in Saudi Arabia (where he would have earned 125 euro per month, that is, four times his wages home to hospital), he sold, at auction the prostitutes in Riyadh, for the consideration of 300 dollars. According to the National Crime Records Bureau In India there were 3,517 cases of human trafficking in 2011 (there were 3,422 in 2010). Events as a the of Begum Anis are frequent, admits Indian police that a few months intercepted a "load" of 40 women from the start at the airport in Delhi. The "sale" on almost always family of humble origins, illiterate, in some cases the victims (mostly women) end really clean a luxurious residence of petroleum
  Unius REI ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB! vota Magdi Allam.

  [Arab League all the beasts of the Gulf, the jihad of the penis and happiness Obama vampire] but much more frequently, are initiated into prostitution. The market offers opportunities to profit, not only trade, but also on the falsification of documents, which explain to the Guardian, the volunteers Indian Migrants' Rights Council, is privileged channels at the border, where corruption it is almost endemic. Last month, an employee of Air India he was arrested the airport in Delhi own for having printed a fake boarding pass to a "migrant for employment" with the complicity of an agent Police. Once they arrive at their destination, they discover Indian slaves that he had burned the bridges behind him. Trade unions in the Gulf not even exist for local workers.
  Unius REI ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB! vota Magdi Allam.

  [Arab League all the beasts of the Gulf, the jihad of the penis and happiness Obama vampire] According to a recent report Human Rights Watch immigrants that working in Saudi Arabia are hard at work from 15 to 20 hours daily without holidays, health care, neither lunch breaks. Then, there are brothels. Occasionally, there is a species of happy ending. Begum Anis was released from his wife (one of his wife) his "master" and has succeeded to return home in Hyderabad decided to denounce the agent which was his months of captivity, but, apparently, they've lost track of him.

  ===========================================
  03/16/1973 .
  The Freemasons and all other adorers of the devil ... it's all part, My children, to an evil plan for to reduce man to a state of enslavement to evil + (scientism, relativism, materalismo ) + (ideological messages) + (pornograzia) + (craziness) + (subliminal messages of any kind).
  We are large of masters in the world "enlightened" (original term), that now seek of "govern" the life of every man, woman and child (Net Work) ... for to lead mankind to the slavery.
  I assure you, My children, that is an octopus that is getting longer in all directions on earth for overpower the man and enslave him.
  These tentacles stretch for to promote an one world government and one world religion (New Age) ... a Church " of man" based on humanism, modernism and Satanism. "01-10 -1977. ". there is an piano in this when, for to plunge your world in a common dictatorship ..." 24/12/1976, "... is the work of Lucifer that use agents (SpA) for remove all the churches (religions) from your world and unite all mankind in the name of the peace and of the brotherhood under an one roof (NWO &. New Age. &. Net Work).
  At some point, My children, that you will think that it would be better to die, so great is evil that be shed in the world by the "Illuminati" (original term) and their agents!. "11/25/1978,". The Antichrist, "666", is in the world (techno-finance), in the your country (USA) ... He sows discord among nations. "05/14/1977,". 666 is entered in forces on the ground. His agents are time in the Vatican. We are seized of some of the highest positions in the ecclesiastical hierarchy. Took control of many governments. They're bringing the nations to the brink of the destruction. "05/08/1977, posts to Veronica Lueken, Bayside, New York. Mankind not find peace until to when it not know My Message and not put it in practice. " Jesus to Sister Faustina Kowalska. [Not is Can I pay taxes].
  In fact, the tax levy is of the 65%, while an euro that have in pocket we received an theft invisible equal to € 2.70. The tax is a true extortion, in fact, even blocks on birth productive activities, indeed, the entrepreneur that you do the calculations, says "who am I doing this?" Prof. Giacinto Auriti, secret government [But is also demonstration an secret government and Satanic behind of all pseudo democracies of the world. The first to disclose this criminal organization is been Jesus Christ of Bethlehem. in his invective against the Pharisees who today are the masters of the world and masters of the IMF. This revelation is occurred when the organization of the Illuminati was really secret and only the Lord could reveal it to the mystic Veronica Lueken, Bayside New York already in the 1973! Politics, magic and satanism. In the light of Joseph Cosco these premises that has published "Politics, magic and Satanism" claims that essential is return to national self-determination! The writer concludes that you have to abolish the ECB, the EU, multinationals, all supranational institutions for the crime already made of treason. strategy adopted by the Political of the Bilderberg Group. "Bilderbergers with the purpose of occult (and thus, in the hidden participants), for the establishment of an New World Order and of an World Government by 2012. Weapons Silent for the silent war "is a doctrine adopted by the Policy Committee of the Bilderberg Group during its first meeting in the 1954. A copy found in the 1969 was in possession of the services of Information of the U.S. Navy ". Organization; Group of the Bilderberg recruit politicians, ministers, financiers, Presidents of multinational moguls of the information, Reali, university professors, men of a number of fields that with their decisions can influence the world. Trilateral Trilateral (meets industrial and businessman of the three blocks continental USA, Europe, Japan / Asia) and Commission of Foreign Relationship (3D CFR that or never from 1921 brings together all the characters that manage the U.S.) ... "outer circle"? ? - "inner circle"?? (but these are crazy)! U. Agnelli, H. Kissinger, Mario Monti, ALL GOVERNORS of the CENTRAL BANK SPA. 33,000 bank accounts encrypted and cleanstreem called? 666, FED ECB 322, IMF - you have ruined the world and you will have to save! this time? you do not laugh, like having laugh all'11_09. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27; vota Magdi Allam. 666, FED ECB 322, IMF - you have ruined the world and you will have to save! this time? you do not laugh, like having laugh all'11_09. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27; vota Magdi Allam. not has idea to who can compete on an investigation of the gender, but I think that both interest of the appointed or suspected that an court [( ?) which one? views that to be of above of any jurisdiction?] enshrines their strangeness to the facts assumed also as hypothesis of Article The Lords of the World, Secret History of the family of the Rothschild and of the New World Order of Giorgio Bongiovanni. 666, FED ECB 322, IMF - you have ruined the world and you will have to save! this time? you do not laugh, like having laugh all'11_09. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27; vota Magdi Allam. The criminal power of the banking seigniorage is expropriated (seigniorage) of the 100%, and debt ( interest) of the 100% more. ulteriormante indebted to other interests for an 70% (interest on interest = unresolvable debt cost). therefore, as hypothesis of crime we have Association to crime, genocide, satanism, fraud, usury, incitement to suicide, induction and reduction to the slavery, exploitation of the prostitution, predation, treason of the Constitution, etc. etc ... So , the crime would be of these proportions, which necessarily must be concealed, but that, even not is been even coined a word for to define it. Agency Italian Illuminati Mario Monti. Upon complaint of Mr Tremonti in TV Padoa Schioppa, Prodi, Veltroni, group of people until then to me unknown the "Bilderbergers Italian. 1995 Giovanni and Umberto Agnelli, Mario Draghi, Renato Ruggiero, 1996 Franco Bernab is Mario Monti, Walter Veltroni. 1997 Carlo Rossella, Stefano Silvestri, 1998 Emma Bonino, Luigi Cavalchini, Rainer Masera, Tommaso Padoa-Schioppa, Siniscalco, 1999 Paolo Fresco, Francesco Giavazzi, Alessandro Profumo. Illuminati and the Black Nobility MASTERS OF Masonic lodges. PRIESTS of SATAN'S INTERNATIONAL. the United Nations, International Monetary Fund, the U.S. President, MULTINATIONAL ALL, ALL NET WORK and THE NATIONAL TELEVISION NETWORKS (FOR CONCEALMENT of the seigniorage) Hollywood major studios are and Record Companies International
  666, FED ECB 322, IMF - you have ruined the world and you will have to save! this time? you do not laugh, like having laugh all'11_09. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27; vota Magdi Allam. In the 1871 plan of Weishaupt was further includes an his American follower Albert Pike that Processes an document for the establishment of an NWO (New World Order ) through three world wars. Would be enlightened, all possessors of hyper riches, the families of Rothschild, ASTOR, BUNDY; COLLINS, DUPONT, FREEMAN, KENNEDY, LI; ONASSIS, Rockefeller, Rothschild, Russell, Van Duyn, the British Royal family, Bill Clinton , His Majesty the Prince Bernhard of Lippe of the Netherlands (former SS officer), that it is was the president until to when in the 1976 has had to resign for the scandal "Lockheed" and Joseph Retinger an "fixer" Polish
  Harriman, of the Morgan Guaranty.

   17 CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB.
  Shine bright like a diamond <3

   JewsxMessiahUniusRei CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. 17 CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB.
  Nella mia visione di notte io vidi, ed ecco uno simile a un figlio d'uomo, venire con le nubi del cielo. Si avvicinò al vegliardo e fu condotto alla sua presenza. E 'stato dato il potere, la gloria e il potere sovrano, tutti i popoli, le nazioni e gli uomini di ogni lingua lo adoravano. Il suo potere è un potere eterno, che non passerà, e il suo regno è tale che non sarà mai distrutto. (Dan 713,14) -- ANSWER -- SI! LUI È PROPRIO IL NOSTRO GESÙ

   JewsxMessiahUniusRei CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. 17 CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB.
  this is my anger against YHWH 1. I do not want to do unius REI! 2. is my fault, now, if life on this planet, will be extended for another 100 years, ending in about 300 years .. 3. but it's stronger than me .. I can not see the satanists taking control of the planet and that they kill all Muslims (as is happening in Syria), because if it is true that the King of Saudi Arabia is a piece of shit? However, it is also true that among Muslims there are too many good people! questa è la mia ira contro JHWH 1. io non voglio fare Unius REI! 2. per colpa mia, la vita su questo pianeta, si prolungherà di altri 100 anni, concludendosi circa tra 300 anni.. 3. ma, è più forte di me.. io non posso vedere i satanisti che prendono il controllo del pianeta e che, loro uccidono tutti i musulmani(come sta avvenendo in Siria), perché, se è vero che il Re dell'Arabia Saudita è un pezzo di merda? tuttavia, è anche vero che, tra i musulmani ci sono anche troppe brave persone!

   JewsxMessiahUniusRei CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. 18 CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB.
  they are Satanists, and are superior to American Government same! they have the artificial intelligence and aliens working with them! their goal is imperialism to conquer the world to Satan, and in fact, as demonstrated with me many times, they can see through my eyes, also, they are the "big brother" of the global control Because the computer microchip transponder? is equal to one square millimeter, therefore, their power in the New World Order is already operational! they are the sons of the Pharisees of the IMF ... that is, Satanist and Freemasonry! You should study the scientist Giacinto Auriti, a great saint, who, will not ever be proclaimed a saint! but these monsters, I have them stopped in a supernatural way! because the Holy Spirit has granted to me this victory. sure 666 322 IMF could continue in their mad agenda, but the outcome would not be favorable to them

   JewsxMessiahUniusRei CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. 18 CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB.
  quello che è stato più sorprendente per me è stato considerare come io devo avere dei cip sui nervi ottici, e nei due "lobi" del mio cervello, perché, io sento dei fruscii(ultasuoni) ma, dalla intensità di questi fruscii, io posso capire tante cose, circa quello che avviene nel mondo, è come se loro hanno cercato di prendere il controllo della mia mente(come hanno fatto con tutti i politici) ed invece io sono diventato un cavallo di troia nel loro sistema del NWO. inoltre il mio petto pelle cuore è stato attraversato da un lungo spillone, ed infatti, io ho percepito il foro nel cuore per un mese.. ma, tutto questo, ha fatto, portare alla disperazione tutti i satanisti del NWO, perché non riuscendo a prendere il controllo di me? loro hanno perso anche il controllo del genere umano! è arrivato il momento per JHWH, di ritornare! lol. ma se lui torna? io non so, quanti potranno rimanere in vita!

   JewsxMessiahUniusRei CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. 18 CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB.
  si, sono satanisti, e sono superiori al Governo Americano stesso! loro hanno l'intelligenza artificiale e gli alieni collaborano con loro! il loro obiettivo è l'imperialismo per conquistare il mondo a satana, ed infatti, come hanno dimostrato con me molte volte, loro sono il "grande fratello" del controllo globale poiché, il computer del microchip? è pari ad un millimetro quadrato, quindi, il loro potere nel NWO è già operativo! loro sono i figli dei farisei del FMI... cioè, satanisti e massoneria! tu dovresti studiare lo scienziato Giacinto Auriti, un grande santo, che, non potrà, mai essere proclamato santo! ma, questi mostri, io li ho fermati in modo soprannaturale! perché lo Spirito Santo ha concesso a me questa vittoria. certo 666 322 IMF potrebbero proseguire nella loro folle agenda, ma, l'esito finale non sarebbe più loro favorevole

   JewsxMessiahUniusRei CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. 18 CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB.
  IHateNEWLAYOUT publicado un comentario 6 horas atrás "No puedo ser 666 en línea El largo fin de semana en que uso mi esposa computarizada A hotel.". - RESPUESTA - ESTE HOTEL? es la masa de negro, con el sacrificio humano a Satanás! Esta es la democracia americana! De hecho synnek1 y IHateNEWLAYOUT los sacerdotes vudú de Satanás son de alto nivel. Además, ¿A PAGAR, el dinero, a los pueblos (en total desprecio de la Constitución) es un crimen de canibalismo! [traidor de youtube, todos los pueblos los hijos del FMI fariseos, para destruir a Israel] 666 institucional internacional CIA satanismo, es decir, 1wz1 - me di cuenta de su perfecto italiano Canal en DXHJZG otro satanista que, precisamente, DXHJZG se apresuró a borrar toda su y mis comentarios ... 1wz1 - Cuándo Domingo Satanistas estadounidenses IhateNewLayout y Synnek1, están haciendo caníbales? Satanistas italiano reemplazado!

   BladeLigerV CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. 19 CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB.
  if anything else, DON'T PUT ADS WITH SOUNDS!!! IT DEFEATS THE FUCKING PURPOSE OF THIS WEBSITE!!!

   JewsxMessiahUniusRei CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. 19 CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB.
  IHateNEWLAYOUT posté un commentaire il ya 6 heures «Je ne peux pas être 666 en ligne Le long week-end sur je utiliser ma femme calculée A l'hôtel.». - RÉPONSE - CETTE HÔTEL? est la masse noire, avec les sacrifices humains à Satan! C'est la démocratie américaine! En fait synnek1 et IHateNEWLAYOUT prêtres vaudous de Satan sont de haut niveau. Aussi, ne PAYER, l'argent, pour PEUPLES (au mépris total de la Constitution) est un crime de cannibalisme! [traître youtube, tous les peuples les fils du FMI pharisiens, pour détruire Israël] 666 institutionnelle internationale satanisme CIA, c'est-à 1wz1 - J'ai remarqué votre italien parfait Canal sur DXHJZG un sataniste que, précisément, DXHJZG n'a pas tardé à effacer toutes et mes commentaires ... 1wz1 - Quand le dimanche Américains satanistes IhateNewLayout et Synnek1, font cannibales? Satanistes italienne pour les remplacer!

   JewsxMessiahUniusRei CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. 19 CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB.
  IHateNEWLAYOUT inviato un commento 6 CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. "Non posso non essere in linea 666 Il lungo weekend su utilizzo mia moglie calcolato presso l'Hotel" - RISPOSTA - questo hotel? è la massa nera, con sacrifici umani a Satana! Questa è la democrazia americana! Infatti synnek1 e IHateNEWLAYOUT Satana sacerdoti voodoo sono di alto livello. INOLTRE, fare per pagare, i soldi, a POPOLI (in totale disprezzo della Costituzione) è un crimine di cannibalismo! [traditore di youtube, e di tutti i popoli figli del FMI farisei, per distruggere Israele] 666 satanismo istituzionale internazionale CIA, vale a dire, 1wz1 - ho notato il tuo perfetto italiano Canal DXHJZG un altro satanista come te che, PRECISAMENTE, DXHJZG si è affrettato a cancellare tutti i vostri e le mie osservazioni ... 1wz1 - Quando Domenica satanisti americani IhateNewLayout e Synnek1, stanno facendo cannibali? Satanisti italiana li hanno sostituiti!

   JewsxMessiahUniusRei CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. 19 CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB.
  @TheVArious7 -- "Drink your poisons made by yourself"♰ my JHWH-♚MENE♛TECHEL♛PERES♚] ♰ PAX ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.♰ Ipsa Venena Bibas Bevi tu stesso i tuoi veleni. ★Rei Unius Re di Israele★alleluia!♰ @SiamoInGuerra999--- "Drink your poisons made by yourself"♰ my JHWH-♚MENE♛TECHEL♛PERES♚] ♰ PAX ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.♰ Ipsa Venena Bibas Bevi tu stesso i tuoi veleni. ★Rei Unius Re di Israele★alleluia!♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ★ rrmbgpym->.For the God of Abraham JHWH on his Throne lorenzojhwh is the ♰ Rei Unius★ [★ ♰ Ipsa Venena Bibas you Drink your poisons himself. ★ alleluia REI unius King of Israel ★ hallelujah hallelujah ♰ ★ ♰ REI unius Mahdi ♥ ★ ♥ ★ hallelujah King of Israel! ♰ CSSML Crux Sacred Sit Mihi Lux (May the holy Cross ... [♚ MENE ♛ ♛ Techel PERES ♚] PAX ♰ ♰ ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES in Jesu's name]

  @SiamoInGuerra999 --- fermati bestia di un assassino nel nome di Gesù! @SiamoInGuerra999 -- tutti gli ebrei del mondo sanno che tu sei un satanista.. ma, tu sei complice degli assassini americani su questa pagina. il satanismo tuo non potrà mai essere una religione legittima, come anche il signoraggio bancario, anche se i massoni lo hanno legalizzato? tuttavia, esso non potrà mai essere legittimo! nessun cattolico farebbe il copia incolla dei miei commenti, perché, soltanto gli ebrei possono comprendere Unius REI. SiamoInGuerra999 --- tu sei un satanista, cioè una minaccia per tutto il genere umano , come i tuoi alieni.

   JewsxMessiahUniusRei CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. 19 CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. Segnala spam
  IHateNEWLAYOUT posted a comment 6 hours ago "I ​​can not not be 666 Online The long weekend away on I use my wife computed At hotel" - ANSWER - THIS HOTEL? is the black mass, with human sacrifice to Satan! This is American democracy! In fact synnek1 and IHateNEWLAYOUT Satan's voodoo priests are of high level . IHateNEWLAYOUT posted a comment 6 hours ago "I can not not be 666 Online The long weekend away I use on my wife computed At hotel" - ANSWER - THIS HOTEL? is the black mass, with human sacrifice to Satan! This is American democracy! In fact synnek1 and IHateNEWLAYOUT Satan's voodoo priests are of high level. ALSO, DO TO PAY money, at PEOPLES (in total disregard of the Constitution) IS A CRIME OF Cannibalism! [traitor of youtube, and of all Peoples sons of the Pharisees IMF, for destroy Israel] 666 international institutional Satanism CIA, ie, 1wz1 - I noticed your perfect Italian Canal on DXHJZG another satanist like you that, PRECISELY, DXHJZG was quick to clear all your and my comments ... 1wz1 - When Sunday Satanists Americans IhateNewLayout and Synnek1, cannibals are doing? Italian Satanists Replaced them!

  ALSO DO THE MONEY TO PAY THE PEOPLES (in total disregard of the Constitution) IS A CRIME OF Cannibalism! ALSO DO PAY THE MONEY TO THE PEOPLE (in total disregard of the Constitution) IS A CRIME OF CANNIBALISM! [traitor of youtube, and all Peoples sons of the Pharisees IMF, for destroy Israel] 666 international institutional Satanism CIA, ie, 1wz1 - I noticed your perfect Italian Canal on of DXHJZG that is, an almost perfect satanist like you that, PRECISELY, DXHJZG was quick to clear all your and my comments ... 1wz1 - When Sunday Satanists Americans IhateNewLayout and Synnek1, are cannibals, and they go to drink human blood, you Satanists Italian replaced them!


  also a form of carnival, that will involve as a character to represent, has its own responsibility, if he is bad. but a religious symbol is something much stronger. You're doing advertising for Satan. and here, there are many kids who think this is a game. while, it can become something very dangerous of which, you make yourself responsible. also agnostican(wood) burn. not only burns the idolatry (straw). If Revelation says, of a grain of rice [micro chip]? you will not enter in the sky! but you have much more than a grain of rice.ipse venena bibas! I have done the wrong to all those criminals who toppled the cross ♰ [♚MENE CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. TECHEL CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. PERES] ♰ PAX ♰ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. ♰"Drink your poisons made by yourself" ♰by CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. ReiUnius♥King♥Israel♥Mahdì

  1[Psalm17 I love you JHWH my strength]the earth shook & appeared the seabed. For the spirit of your fury from his mouth came a devouring fire he flew coals. glared at them with his arrows! Because JHWH save the humble people. With you, I can break any barrier. With my God, I can scale the walls. an expanse of dead bodies, I leave behind me! (psalm110). you have trained the my hands for battle, my arms to stretch a bow of bronze.ipse venena bibas! I have done the wrong to all those criminals who toppled the cross ♰ [♚MENE CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. TECHEL CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. PERES] ♰ PAX ♰ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. ♰"Drink your poisons made by yourself" ♰by CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. ReiUnius♥King♥Israel♥Mahdì

  2[Psalm17 I love you JHWH my strength] YOU have put me in charge of Nations. A people who did not know, they have served me. to hear me? immediately obeyed me! Foreigners tried the my favor, paled foreign men and come trembling out of their hiding places. In the name of Jesus order at my Spirit to be until at the end of the world slaughter of the satanists sharia & zionism Terror takes possession of the sons of darkness on all mankind. Alleluia! begone satana!ipse venena bibas! I have done the wrong to all those criminals who toppled the cross ♰ [♚MENE CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. TECHEL CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. PERES] ♰ PAX ♰ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. ♰"Drink your poisons made by yourself" ♰by CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. ReiUnius♥King♥Israel♥Mahdì

  Mary Immaculate Conception SAID Pray, My children, a constant vigilance of prayer. Pick up your cross and follow Me. I have wandered back and forth across your earth crying to you , begging that you listen to the counsel from Heaven. And I say this to you, for many of you are listening to the father of all liars, satan. Your world has become a playground for satan and his agents, for sin has become a way of life upon earth.ipse venena bibas! I have done the wrong to all those criminals who toppled the cross ♰ [♚MENE CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. TECHEL CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. PERES] ♰ PAX ♰ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. ♰"Drink your poisons made by yourself" ♰by CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. ReiUnius♥King♥Israel♥Mahdì

  Sure, God loves all his children. But you are a child of Satan and when with your bloody death will end your fucking life. It'll finally mercy for you will end. In fact, in Luke 19.27 - Jesus says And those enemies of mine who did not want me for their king, bring them here, and slay them before me" Alleluia! ipse venena bibas! I have done the wrong to all those criminals who toppled the cross ♰ [♚MENE CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. TECHEL CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. PERES] ♰ PAX ♰ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. ♰"Drink your poisons made by yourself" ♰by CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. ReiUnius♥King♥Israel♥Mahdì

  Revelation of St. John says "those who take the mark (666 or micro chip) will have to drink the cup of God". We're talking about something that is 1. size of a grain of rice 2. invisible because it is put into the body. But looking at you, one sees the spectacle of Carnival of an entire city. You and this joker of Satan, you are both whit serious psychological problems I have the right medicine for you, the fire of Sodom! AMEN! Alleluia! ipse venena bibas! I have done the wrong to all those criminals who toppled the cross ♰ [♚MENE CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. TECHEL CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. PERES] ♰ PAX ♰ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. ♰"Drink your poisons made by yourself" ♰by CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. ReiUnius♥King♥Israel♥Mahdì

  I prophesied about you misfortune, in the name of Jesus. AMEN Alleluia. Now go to die or remove your filth that is in your life. I have atheist friends in my lists, why i have love and esteem for them they are dignified positive honest. but you are filthy. You will can not overcome, the test of fire! You remove this site blasphemous, now. You will not see the 2013! your life is in danger. I command in Jesus' name the destruction of all Satanism, sharia sionism. ipse venena bibas! I have done the wrong to all those criminals who toppled the cross ♰ [♚MENE CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. TECHEL CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. PERES] ♰ PAX ♰ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. ♰"Drink your poisons made by yourself" ♰by CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. ReiUnius♥King♥Israel♥Mahdì

  throughout the world. Satanists of all of your lists? the doctor is calling them! satan-is-faggot. God has programmed me to win.
  I have the right medicine for you, the fire of Sodom! AMEN! Alleluia! ipse venena bibas! I have done the wrong to all those criminals who toppled the cross ♰ [♚MENE CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. TECHEL CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. PERES] ♰ PAX ♰ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. ♰"Drink your poisons made by yourself" ♰by CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. ReiUnius♥King♥Israel♥Mahdì

  satanist you're to listen to them rant and rave through programmed fake electronic music over and over and over again (broken record); and you and the illuminati use the same baphomet signs and worship the same lucifier. you should be a little bit more honest when you call others crazy, I mean really, especially with the things you do in the dark? And when you think no one can see you? ibex mountain goat you pervert. You will stand in judgment of you himself? my father God has already defeated your father satana devil, on the cross over 2000 years ago. you verminous worship so a real loser. How crazy is that? "Drink your poisons made by yourself"

  [end game the name of Jesus "You are all lost!" Luke19.27] Alleluia! Even a child can tell you "You go strong, like a damned soul!" All the fortresses were broken! if still standing? Because is they Kill each or is in 3rdWWnuclear for blame of the collapse of IMF with all the slaughter of all mankind. On this planet, no one can live according To Natural Laws I know all the enemies of God will die! ipse venena bibas! I have done the wrong to all those criminals who toppled the cross ♰ [♚MENE CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. TECHEL CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. PERES] ♰ PAX ♰ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. ♰"Drink your poisons made by yourself" ♰by CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. ReiUnius♥King♥Israel♥Mahdì

  [end game the name of Jesus "You are all lost!" Luke19.27]
   now satanists or atheists, believe However, You Have only this life to "enjoy" = lol. but you do not look happy. lol. all together go in a mass protest against seigniorage banking. this is not a request for your conversion no! But, you can continue to do the pig again! Ok?ipse venena bibas! I have done the wrong to all those criminals who toppled the cross ♰[♚MENE CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. TECHEL CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. PERES] ♰ PAX ♰ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. ♰"Drink your poisons made by yourself" ♰by CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. ReiUnius♥King♥Israel♥Mahdì

  theory of evolution? a tale of 150 years, that Darwin said he could not work, why were not found of transitional fossils. but enlightened have transformed in ideology of the NWO, international Jewish finance, ie in an ideological crime that is, proof against God lol. while it is against logic, since God is timeless. ipse venena bibas! I have done the wrong to all those criminals who toppled the cross ♰[♚MENE CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. TECHEL CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. PERES] ♰ PAX ♰ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. ♰"Drink your poisons made by yourself" ♰by CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. ReiUnius♥King♥Israel♥Mahdì

  theory of evolution? Sure, we have the evidence of evolution in the same species, but we do not have a single fossil that is the passage from one species to another. All those shown? Have been portrayed as false after. We have refined metallurgical findings in the "coal fossil"; "polistrate fossil"; the nephillim, all these tests prove it 1. Flood. 2. existence of advanced antediluvian civilization. among the hundreds of surveys, measurements Share Noah's Ark on Mount Ararat also the inspection Russian army at the time of Tsar Nicholas II

  CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVBrrmbgpym-CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB.For the God of Abraham JHWH on his Throne lorenzojhwh is the ReiUnius a power spiritual and political, authority metaphysics Universal ofthe human race. anyone who opposes his authority? he no has love for the natural law, will be punished as Exodus 20.12 says "his life will be shortened".
  ✙ ♥. ♔WELCOME in my LIVE!✙ ♥. This is the victory that has conquered the world; the Our Faith! 1 Giov5,4[♚MENE CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. TECHEL CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. PERES] ♰ PAX ♰ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. ♰"Drink your poisons made by yourself" ♰by CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. ReiUnius♥King♥Israel♥Mahdì

  On all those who are responsible&accomplices in the bank seigniorage? for having innocent blood shed, as seal of his power lorenzojhwh imposes the damn symbol of Cain on the murderers. This is decreed in the name of Jesus for the blood of Jesus every demon and man is bound at foot of the cross.
  ✙ ♥. ♔WELCOME in my LIVE!✙ ♥. This is the victory that has conquered the world; the Our Faith! 1 Giov5,4[♚MENE CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. TECHEL CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. PERES] ♰ PAX ♰ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. ♰"Drink your poisons made by yourself" ♰by CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. ReiUnius♥King♥Israel♥Mahdì

  how many many Satanists Freemasons, bankers, politicians and enlightened I must kill before being considered? to all those who have their hands stained with innocent blood? MURDERERS! As accomplices of IMF-NWO? For the blood of Jesus on the Cross the innocent victim perfect, I order on you a plague of evil spell! I order in the name of Jesus "You have the mark of Cain cursed! [♚MENE CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. TECHEL CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. PERES] ♰ PAX ♰ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. ♰"Drink your poisons made by yourself" ♰by CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. ReiUnius♥King♥Israel♥Mahdì

  Alleluia". Alleluia! you'll have a plague, a painful thorn in your flesh damn! AMEN. Alleluia you will be punished soon your own life is now in danger! God is stronger than anything and its time for you? may have expired ✙ ♥. ♔WELCOME in my LIVE!✙ ♥. This is the victory that has conquered the world; the Our Faith! 1 Giov5,4[♚MENE CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. TECHEL CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. PERES] ♰ PAX ♰ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. ♰"Drink your poisons made by yourself" ♰by CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. ReiUnius♥King♥Israel♥Mahdì

  there is a power 1. human, 2. supernatural, 3. super natural, 4. divine the my. I always to attack the summit! I go immediately to trample Satan and so in hell is spread the terror. So will in the world of men. I'm learning to perfect my faith in this recent days. So you can see the excellent victims that I will do for you, so that the project of our Jew TEMPLE can be accelerated.& Obstacles be broken! I have done the wrong to all those criminals who toppled the cross ♰[♚MENE CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. TECHEL CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. PERES] ♰ PAX ♰ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. ♰"Drink your poisons made by yourself" ♰by CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. ReiUnius♥King♥Israel♥Mahdì

  Obstacles? will become dust! the Lord raises his Torah, against talmud,& all those who dare challenge his authority supreme. I repealing the right of Jews to lend money to wear! to anyone! AMEN. Alleluia! All you have make against Jesus? inverted cross? are a lock for you! You can not enter in the Kingdom of God, but so you go to hell. I have done the wrong to all those criminals who toppled the cross ♰[♚MENE CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. TECHEL CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. PERES] ♰ PAX ♰ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. ♰"Drink your poisons made by yourself" ♰by CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. ReiUnius♥King♥Israel♥Mahdì

  [This is a threat I do not want to see Satanists, vulgar, evil, horror and porn on youtube, and this ordered in the name of Jesus] Don't take the teachings lightly. Please know that these teachings are in all the religions
  1. Have no other gods before YHWH (the Creator); 2. Don't make and worship "things" as gods; 3. Don't use God's name in vain; 4. Honor the Sabbath; 5. Honor the Father & Mother; 6. Don't murder; 7.Don't commit adultery; 8. Don't steal
  9. Don't bear false witness; 10.Don't covet.

  [freedom of God's children]. You are already free, if you want to be free is the truth!"all your debts have been paid". you will not be found guilty. you will free and happy? you'll be full of power of the Holy Spirit, just like me. you can get out of this prison you can break every chain Jesus is already on your side. 1 break with Jesus. very soon all your chains will fall. I have the power, of promise to you on behalf of God that no one can hurt you.

  [freedom of God's children]. I promise you in Jesus' name You'll be blessed happy protected! son, delete your site bad immediately. for the love of God Holy, all saints, good souls for the salvation of mankind, now destroy this site! I'm on your right while Jesus is on your left. Immediately delete this nightmare and you get, the freedom of God's children you can do. your example will be followed by millions of kids! you become famous for better or for worse? how you can to go all to hell? to millions?