Nid oedd, Iesu unig ddyn, Cafodd, Dduw, ffurf ddynol

@ LetsPlayBilamba ---AMEN. ☠ Pax ☠ + + ♰ ☠ Pax ☠ Alelwia, ist llwyr: Satanismus yn Deutschland, AMEN. dweud wrthyf beth ydych yn ei adnabod chi weddïo GYDA'N GILYDD I ME! Gwn fod yn ddiweddar ydych wedi gweddïo fach: eich duw drwg, ac mae hyn yn ar gyfer eich eglwys Satan. Rwyf wedi gwneud y anghywir i bawb droseddwyr: pwy: toppled y groes ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL Peres] ♰ Pax ♰ PDC B CSSMLNDSM D VRS N S SMV MQLIV B ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" Rwy'n Meseia Iddewig y Brenin Israel: a Mahdi: ym Mhalesteina: hy: un o bobl yn unig: fi am frawdoliaeth cyffredinol:@ 666 Angela Dorothea Merkel y Perchennog o system fancio Seiri Rhyddion o seigniorage --- gwaed dynol di fyned: i yfed oddi wrthynt? neu yn eu cael, sy'n dod â iddo eich ty?menschlichem Blut du gehen: um zu von ihnen trinken? Oder Sie haben, dass zu ihn bringt Ihrem Haus?il sangue umano tu wele andare: a da bere loro? oppure sono loro Che wele portano 1 tua casa? Ты кровь человека пойти: пить из них? или у них, чтобы привести его в вашем доме?
GarrettDark Synnek1 @ 666 -> oherwydd fy awdurdod: o unius rei: (cyffredinol Brenin a ddewiswyd gan Dduw) eisoes yn weithredol: yn youtube: na ellir eu defnyddio: amnest dim, pe bai'n cael ei wneud: troseddau, yn erbyn: elfennau o'r gymuned hon, megis: ni fydd yn cael eu cymhwyso: yr amnest i'r rhai:: nad gallant brofi: hynny, fe'u gorfodwyd: am resymau o force majeure: i beidio â chyflwyno eu teyrngarwch: i fy awdurdod: metaffisegol ac yn gyffredinol: i roi diwedd : i IMF troseddol hyn! oherwydd: yr holl drychinebau: bod: yn digwydd yn y byd heddiw? hyn: mae'n digwydd bob: oherwydd eu gwrthryfel yn erbyn fi! chynhyrfu! Felly rwyf bob amser yn ceisio eich bywyd, gan ei fod yn perthyn i mi!
@ Troseddol internazional: Erdogan: Saudi Arabia: CIA NATO; Al Quaeda; salafis; Sharia, Talmwd: hy yr holl system Seiri Rhyddion: o seigniorage Banking Nifer y: IMF; [oraprosiria. Blogfan] eitemau: 1. Tystiolaeth dramatig y Fam Mariam Agnes de la Croix, 2. Newyddion diweddaraf o Homs a Kusayr O Mam Agnes Mary o'r 3 Groes. "Mae'r gwrthryfelwyr yn cael eu lladd i ni. Mae'n rhaid i'r fyddin yn aros" 4. Teimlwn yn ddig ac yn ddi-rym yn erbyn y math o wybodaeth sy'n cylchredeg yn Ewrop ac yn gwneud adolygiad, gan honni y sancsiynau ... 5. Y Patriarch Gatholig: Cristnogion defnyddio fel tariannau dynol gan y gwrthryfelwyr: CYFWELIAD GREGORY LAHAM Dydd Gwener, 1 Mehefin, 2012
 
mistafield Garrett 666 CIA Tywyll synnek1 ond, os ydynt yn ddwy flynedd: hynny, NAD ydych yn gallu: drechu fi: na hyd yn oed ar ôl! ac rydych: eich bod wedi methu bob amser a bob amser yn gwneud argraff ddrwg: y dudalen hon oherwydd: Rydych chi mor ystyfnig ac nid ydynt yn ildio i chi efallai oherwydd:? ydych yn ofni: bod: eich offeiriad UCHEL: Y Rothschild Goruchaf: y rabbi Pharisead KAKAM O IMF: ydych chi, hefyd, ewch CHI: drwy: y bin o asid sylffwrig: ar gyfer eich diffyg cymhwysedd: sut, Satanists anhapus llawer eraill yn mynd i farw?
oherwydd: lleoliad y IMF parasit: y troseddol Iddewig, SpA (sy'n eiddo preifat, Rothschild, ac ati .. a: cwmni: Bush, etc ..) o'r IMF: Banc y Byd: mae hyn wedi dod yn: fater o " bywyd, marwolaeth neu "ar gyfer yr holl ddynolryw! Mewn gwirionedd, ni fydd y bobl yn cefnogi: amser hir: y gost o arian: bod: yn hafal i 270% o'i werth (ffynhonnell gwyddonydd Athro Giacinto Auriti) Felly, cyn hynny: gallai pobl wneud y chwyldroadau yn erbyn: y Seiri Rhyddion oligarchies: maent yn ei wneud gyflafan: yn erbyn pob Pobl, mewn rhyfel byd: niwclear (pam, wedi gotten yn Syria, oherwydd eu bod yn adeiladu: y cymhelliant i wneud y Rhyfel byd). os, nid yw: cwympo y Gronfa Ariannol Ryngwladol? bydd yr holl marw!
Pwy sy'n dweud eich bod yn Iddewon? rydych yn unig trolio! ond mae hyn wedi bod yn ddangos yn amlwg: un amser: o fwy, "NID mae Satanists: cyfrifol" Yn wir, ni fyddai i chi roi: neges: i Iddewon cyfoethocaf y byd: hy, y meistri yr IMF! oherwydd, mae'n rhesymegol am anifail (nid evoluted) wrth i chi, yn marw anymwybodol, fel anifail! idiot, yn eich barn chi o'r hyn y gall ennill, yn ymladd yn erbyn fi! ac nid ydynt yn poeni am dynged yr holl ddynoliaeth,, a, dim hyd yn oed eich tynged eu hunain!dyna pam yr wyf yn mynnu: bod: hyd yn oed y Satanists: maent yn cefnogi fy ymgeisyddiaeth: Fel brenin Israele: dim ond oherwydd, ar gyfer pob un o'r drwg: y: gallaf ei wneud yn erbyn y Satanists? Doeddwn i ddim yn gorfforol fydd lladd unrhyw un! tra bod yn sicr yr holl marw mewn rhyfel niwclear byd!
@ GarrettDark ---> ble rydych yn byw, wrth gwrs, nid oes: Iddewon am eu bod yn rhy gyfoethog i fyw gyda chi! ond maent i gyd yma: gyda ni am y dudalen hon ond nid trwy ADSL arferol: sut mae'r goyim (anifeiliaid ar ffurf ddynol), ond, â'u staff: mewnrwyd er mwyn: gallwch roi neges i bob un ohonynt, fel Rhaid Satanist cyfrifol wneud!
Mewn gwirionedd, dim ond ar gyfer y seigniorage banc: 100% o'r holl arian yn y byd yn dod yn anweledig: maent yn ei roi arian i'r llywodraeth (sydd, dim gost iddynt hwy: nid yw ond, mae nifer sydd, wedi ysgrifennu ar y cyfrifiadur) , mae'r Llywodraeth yn talu, mae'r arian: hynny, wedi derbyn, trwy: teitlau Sato (CCT Bot: biliau), felly: ar gau iddynt, y gyllideb yn y cydbwysedd: hy: sero! Mae hyn yn unig: y cyntaf: o dri sgamiau:: bod y Goleuedigion Iddewon, yn ei wneud yn erbyn y Bobl: gyda'r gydgynllwynio o Seiri Rhyddion!
Dywedodd GarrettDark: "Pa Duw Mwslemiaid yw Duw." Allah "; Cristnogol Duw yn cael ei alw'n" Duw "; Iddew yn Dduw yn cael ei alw'n 'Yahweh' Tystion Jehofa yw Duw." Jehofah "; Mormoniaid Mae Duw yn" Dad nefol "- ATEB. -> @ croglofft 666 Tywyll CIA IMF ---> Duw yn un yn unig:! a gall fod yn enwau llawer o: ond, y Person bob amser mai dim ond un Er enghraifft, gallai rhywun yn eich ffonio: Satanist, bradwr, troseddol, cannibal: ac ati .. Ond, byddwch yn parhau, fodd bynnag: yn unig, a bob amser yr un fath: darn o shit, dy fod di!
@ GarrettDark666 IMF CIA -> Rydych yn gelwyddog gyfanswm ((gyda, 1000 hunaniaethau gwahanol)) a gyda llaw, nid oedd neb yn disgwyl y Satan yn ddiffuant! Rydych wedi bradychu Y Cyfansoddiad am yma gall pawb weld sut yr ydych yn amddiffyn eich IMF: yn fy erbyn: ac yn erbyn pob Pobl! a sut, rydych Satanists wedi cymryd rheolaeth, ac yr ydych wedi difrodi: youtube a google. @ CIA 666 Garrett "Tywyll" -> idiot! Nid wyf yn gyfrifol os, y mae yn y natur y goleuni: yr eiddo, o disintegration y tywyllwch
@ 666 IMF CIA [Bydd yn rhaid i "drysu" i bob un ohonoch: pam Sataniaeth: Sefydliadol: Rhaid cael gwared] -> nid y terfysgwyr, [(sydd wedi cael eu gwleidyddol: mewn araith imperialaidd (sharia, Talmwd IMF, ac ati ...)]: y gwir: Cynrychiolwyr: i Dduw, neu o grefydd Ac, mae gennyf reswm:! ar gyfer: pob crefydd yn wir at ei gilydd i Assisi, gyda John Paul II (ac eithrio: Tystion Jehofa (y gwaethaf o gwbl) a maent yn gweddïo i gyd gyda'i gilydd fel brodyr, a dywedodd "byth yn lladd: rhywun yn enw Duw!" fel hyn: y rhai sy'n lladd yn enw Duw, megis Saudi Arabia yn ei wneud: gyda'i Salafis Al Quaeda o, maent yn Satanists dan do: yn unig
♰ Synnek1: hy, GarrettDark: gweithredu y bloc cyswllt. Ni allwch anfon negeseuon os yw'r defnyddiwr wedi ychwanegu chi fel cyswllt. ipse Bibas Venena! Yr wyf wedi'i wneud o'i le i'r holl rhai troseddwyr sy'n croesi te toppled ♰ [♚ MENE ★ ★ Techel Peres] Pax ♰ CSPB CSS MLNDSMD VRS N SMVS MQL IVB "yfed eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" yn ôl ♰ ★ Rei Unius ♥ ♥ Brenin Mahdi Israel. Chi weddïo GYDA'N GILYDD I MEL'utente Synnek1: hy, GarrettDark: ha attivato il blocco dei contatti. Non potrai inviargli messaggi se l'utente ti di dod ha aggiunto contatto. ipse bibas venena! Rwyf wedi gwneud y anghywir i bawb droseddwyr sy'n toppled y groes ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL Peres] ♰ Pax ♰ C SPB CS SMLNDSMD VR SM SN VS MQ LIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰ gan ★ Rei Unius ♥ Brenin ♥ ♥ yn Israel Mahdi ym Mhalesteina. Chi weddïo GYDA'N GILYDD I ME
@ GarrettDARK CIA Synnek1 IMF 666 ---> Rwy'n gwybod: fod Duw yn bwysig yn America (fel yn y byd i gyd), ac yna, pam, eich satanists, wedi cymryd rheolaeth ar: google a youtube, etc .. ? 1. BETH RHYFEL BYD NIWCLEAR ERAILL Y Gronfa Ariannol Ryngwladol: WEDI PENDERFYNU EI WNEUD; Fel y Gronfa Ariannol Ryngwladol wedi chwarae yn ei agenda: y Shaoh nesaf a newydd, ar gyfer gwneud Holocost newydd yn erbyn: fy mrodyr Iddewig a chwiorydd? yn siwr: offeiriad uchel o Satan, fel chi dylai, yn gwybod yr holl bethau hyn!
 
@ Rothschild Bush @ 666 322 -> Yr wyf yn wrthrychol: Mae gen i rhagoriaeth yn eich erbyn, nid yn unig: yn erbyn: eich drwg Talmud (oherwydd, dyw hi ddim yn galed am oes unrhyw un), ond yr wyf yn gwybod sut bydd yn eich diwedd trasig, o hyn eich profiad o droseddwyr rhyngwladol (a o'ch holl gynorthwywyr): Os na fyddwch yn dod ataf fi: ar unwaith!
MarlaMarleen MarlaMarleen ha pubblicato heb commento 12 minuti fa UniusRei3 は スパマー で は あり ませ ん.彼 は 重要 な 貢献 を 行う UniusRei3 nid yw'n spammer. Ei fod yn gwneud cyfraniad pwysig. Pa rym y tu ôl i chi tiwb? Ac yna --- defnyddiwch eich ymennydd! UniusRei3 Spammer kein ist. Er leistet einen wichtigen Beitrag. Warum gerade Hier? Welche Macht hinter steckt YouTube? Und Dann denkt weiter!
    
@ Synnek1 -> rydych yn troseddol: 1. chi ac yn eich cerddoriaeth! 2. Chi a'ch symbolau! 3. Chi a'ch casineb! 4. Chi a'ch drwg! 5. chi a'ch ganibaliaeth! 6. chi a'ch blasfemy! yr holl bethau hyn ti a ddangosir ar eich safle! dyna pam y llywodraeth America yn y llywodraeth troseddol!
wrth gwrs: FEistyForJustice yn Synnek1, yn wir: y ddau yr un defnydd liguistico: a'r un vulgarity! ac ni bydd Mwslim yn di-chwaeth! ond y Mwslimiaid yn wir ostyngedig yma yn cael ei pam: hyd yn oed y Saudis yn Satanists: a hyd yn oed llwfr (fel Iddewon Americanaidd: Phariseaid Goleuedigion od IMF) oherwydd, iddyn nhw? fyddai byth yn ddigon dewr i siarad gyda mi yn gyhoeddus! Yr ydych yn dweud eich bod yn Fwslim yn wir? iawn! Yna gallwch ateb i mi: [CWESTIWN] y gwahaniaeth rhwng y term: "polytheist", a rhwng y term: "eilunaddoliaeth"! Os gwelwch yn dda ....
NA FYDDAF YN CAEL A "sefydliad" YN Y BLANED o shit! I AM O DEYRNAS O DDUW! @ 666 IMF ---> yn fam: pob sefydliad gan y Chwyldro Ffrengig i'r presennol: un organeb "synagog Satan" ar gyfer dinistrio gobaith Israel: ac yn gwneud unrhyw Shoah: yn erbyn fy pobl Iddewig, hy, y system fancio Seiri Rhyddion o seigniorage: a'i troseddwyr chymdeithasau ocwlt: yn gyntaf oll Seiri Rhyddion ac Sataniaeth!
    
[TROSEDDOL MWSLEMAIDD GWARED Sharia] [A all un fod yn Mwslimaidd a Christnogol?] Hoffwn yn fawr iawn i fod yn Mwslimaidd a Christnogol, ond ni ellir ei wneud, oherwydd ar rai pwyntiau nad oedd y ddwy grefydd yn unig gwahanol ond maent yn ei wrthwynebu. Ac nid yw hyn yn rhywbeth drwg. Fel y dywedodd Muhammad i'r disbelievers yn y Qur'an: "Chwi a'i cewch eich crefydd a byddaf yn cael fy grefydd." Y peth pwysig yw y parch sydd gennym at ei gilydd. Mwy na barch, mae'n hoffter a chariad. Annwyl frawd Mwslimaidd, Duw yn caru chi fel ei fod wrth ei fodd holl greaduriaid dynol eraill. Fod yn ffyddlon i eich ffydd, ac yn gwthio i mi i fod yn ffyddlon i mi. Rwyf hefyd ddyletswydd i fod yn ffyddlon i fy ffydd ac i bwyso arnoch i fod yn ffyddlon i chi. Ond ni allwch blacmel unrhyw un trwy ddweud: "! Ni ddylai unrhyw eglwysi yn cael ei ganiatáu yn Saudi Arabia, oni bai cydnabod Pab Bened XVI y proffwyd Mohammed" Yn yr un modd nad oes neb yn dylid blacmel, gan ddweud:
[TROSEDDOL MWSLEMAIDD GWARED Sharia] [A all un fod yn Mwslimaidd a Christnogol?] 'Os na Mwslimiaid yn cydnabod y ffigur o Grist, Mab Duw, ni fydd unrhyw mosg yn y Gorllewin. "Goddefgarwch Gwir golygu cydnabod y llall wrth iddo neu hi Nid yw, fel y byddai rhywun yn hoffi iddynt fod! Ni allwch adnabod y diwinyddiaeth Crist (er bod yn dogma hanfodol ar gyfer Cristnogion) ac ni all yr wyf yn cydnabod Muhammad natur proffwydol (er ei fod yn dogma hanfodol ar gyfer Mwslimiaid). gallaf Fodd bynnag, ceisio deall pam ei bod yn sylfaenol i chi fod Muhammad fod Duw broffwyd, yn wir y "sêl proffwydi", ac am y cyswllt hwn rheswm y ffigur o Muhammad. A gallech geisio deall pam ei bod yn sylfaenol i mi fod Crist fod yn y "Mab Duw" ac yn hyn o beth rheswm Os bydd y ffigur o Iesu. hyn yn wir gall yr ydym yn byw gyda'i gilydd fel ffrindiau da neu hyd yn oed fel brodyr, wedi cydnabod ein bod yn wahanol ac eto yn hapus ynghylch y gwahaniaeth hwnnw.
@ Erdogan Obama, Hillary, CIA IMF NATO: ayb .. i bob Seiri a Satanists ---> awr, eich bod yn dymuno gwaddod: Syria yn yr hil-laddiad? Mae gen i ddau gwestiwn i chi: 1). hoffi, gallwch: dweud wrth Assad, ar ôl iddo ladd: pob Salafi (o, Al Qaeda, bod, gyda Saudi Arabia, yr ydych wedi cyflwyno) "Nawr, allwch chi ei wneud: a llywodraeth: ynghyd â gwrthwynebiad: hynny yw, gyda Al Qaeda "Os, ar y dde:! Assad hefyd wedi newid y cyfansoddiad gael y cyfle: i adael y llywodraeth: fel CYFUNDREFN! 2). ond, os, Al Qaeda, yn ennill: nad ydych yn gorfodi Israel i ddechrau: y Rhyfel Byd Niwclear III? lol. neu gweld bod Al Qaeda yw eich milwyr: gallwch bob amser yn dweud "iawn i chi fy lladd i:!?? merthyron Cristnogol (fel yr ydym bob amser wedi caniatáu i ni ei wneud i chi), ond Israel nid oes rhaid i chi gyffwrdd"
 
@ MarlaMarleen - bydd gennych: anwybyddu: unrhyw posibl: fath o ffenomenau goruwchnaturiol (yn wir, mae Duw yn casáu nhw!) Hynny bob amser yn rhesymoledd a'r data penodol: a fydd yn ennill y dydd! lol. yn sicr, yn eich daioni na fyddwch yn gwneud i chi golli: colli: yr Efengyl Sanctaidd, i'r Satanists o youtube! oherwydd, os nad oedd ganddynt ofn cael eu lladd? byddant yn ffoi ar unwaith i'r eglwys! yma oherwydd eu bod yn newynog a sychedig am y Gair Duw, yn enwedig pan fydd yn: mynd drwy eich calon nobl!
[Al Qaeda yn Syria: maent yn y minions o UDA (mawr Satan 666 IMF) a Saudi Arabia [fach Satan: Sharia]: pob erbyn fy Israel] 26/07/2012: Syria: Al-Qaeda cysylltiedig Islamaidd Sunni gwrthryfelwyr- Salafi: yn y frwydr yn erbyn: Assad, Lluniau, fideos a: hawliadau: o: ymosodiadau: cadarnhau presenoldeb cannoedd o: militants ar diriogaeth Syria: [(heb rithyn o: amheuaeth, hyd yn oed os bydd y celwyddau y Gorllewin: nid : bellach yn gallu cefnogi hyn llwyfannu erchyll)]. Mae'r rhan fwyaf o: yn dod o wledydd tramor, gan gynnwys: Rwsia, Somalia ac ym Mali. Sefydliad Prydeinig: i: yr amddiffyniad yn taflu y rhagdybiaethau canlynol: ergyd o: Wladwriaeth milwrol a arweinir gan wledydd y Gorllewin. Damascus. Yn y gogledd-orllewin Syria: y gwrthryfelwyr sydd: frwydr: yn erbyn: y drefn o: Assad o hyd i gynghreiriad o: eithriad: al-Qaeda a channoedd o: Islamists yn dod o wledydd tramor. Dywed y mwyaf cynrychioliadol yn Irac, Libya, yr Aifft, Afghanistan. (AsiaNews / Asiantaethau)
[Al Qaeda yn Syria: maent yn y minions o UDA (mawr Satan 666 IMF) a Saudi Arabia [fach Satan: Sharia]: pob erbyn fy Israel]] Ond mae hefyd yn aelodau o Rwsia (Chechnya), Wcráin, a Mali : Somalia. Ymddangosodd Mae presenoldeb eithafwyr cael ei gadarnhau gan nifer o fideos: wefannau ar jihadist, bod: maent yn dangos dynion gyda wynebau cynnwys y canlynol: canmol penderfyniad i ddangos rhyfel sanctaidd: gynnau peiriant, a bomiau: chwifio baner du: o al-Qaeda. Mewn ffilm: ymddangos yn ystod y dyddiau diwethaf: a: postio ar Youtube llais-dros gweiddi "rydym yn ffurfio: celloedd: o: kamikaze: am: parhau: y jihad:. Yn enw Duw" Hyd yn hyn: Mae'r gwrthwynebiad yn gwadu mhresenoldeb: o: grwpiau eithafol Islamaidd: ymysg ei rengoedd, ond: Yn ôl arbenigwyr, y ffiniau gyda Twrci: a: Irac (y troseddwyr) wedi dod yn: a gwir a: eu canolfannau: casglu: ar gyfer: milisia o: i gyd: y byd Mwslemaidd Sunni. Mae rhai wedi disgrifio'r senario Syria "magnet" ar gyfer al-Qaeda a: ei cysylltiedig (AsiaNews / Asiantaethau).
[Al Qaeda yn Syria: maent yn y minions o UDA (mawr Satan 666 IMF) a Saudi Arabia [fach Satan: Sharia]: pob erbyn fy Israel]] Tystion yn dweud bod: bab al-Hawa, yn lle: cloi y ffin Twrceg , cannoedd o: dieithriaid wedi cofrestru ar gyfer y dyddiau hyn: i gefnogi'r fyddin Syria rhad ac am ddim ym mrwydr Aleppo. Mae hyn: bod: yn gyrru y bobl ar draws Asia a Gogledd Affrica, nid yw: dymuniad y democratiaeth, ond mae'r gosb rhagorol o "nusayrs" (hereticiaid) enwau difrïol i ddiffinio'r Alawites, y sect Shia: Bashar al-Assad. Mae'r cynnydd yn ymladd yn nhalaith gogleddol Aleppo wedi denu cannoedd o'r diwrnodau hyn: jihadists o Irac. Mae'r cadarnhad yn dod yn ogystal: arolwg diweddar gan y llywodraeth Irac bod y militants gweithredu ar diriogaeth Syria yn rhan o'r un grŵp bod: wedi gwneud cais am yr ymosodiadau: bod: wedi ysgwyd Irac yn y misoedd diwethaf. "Mae ein rhestrau o: amheus - Dywedodd: Izzar al-Shahbandar, ymgynghorydd i'r Prif Weinidog, (AsiaNews / Asiantaethau)
[Al Qaeda yn Syria: maent yn y minions o UDA (mawr Satan 666 IMF) a Saudi Arabia [fach Satan: Sharia]: pob erbyn fy Israel]] gennym yr un enwau - cyd-fynd â rhai'r awdurdodau Syria "Mae'r lluniau. ymddangos ar rai fforymau sy'n gysylltiedig â al-Qaeda grwpiau hefyd yn dangos o:. gyn-filwyr y rhyfel yn Libya Yn ôl Naharnet, Asiantaeth Libanus, dynion wedi eu gwisgo mewn rhai o: du: bod: chwifio baner ddarllen: "Mae'r chwyldroadwyr y . frigâd o Tripoli "Cadarnhau: a gweithgareddau gwyllt o eithafwyr Islamaidd ar bridd Syria yn dod o nifer o:. ymosodiadau a hawliwyd gan al-Qaeda ei hun O fis Rhagfyr i fod ag o leiaf 35 bomiau car a 10 ymosodiadau hunanladdiad a ddigwyddodd ar bridd Syria . o: rhain 4 yn cael eu hawlio gan y "Blaen Nusra" o Al Qaeda Y mhresenoldeb:.. grwpiau jihadist ymysg y fyddin am ddim-Syria wedi codi nifer o ddadleuon ar lefel diplomyddol Sergey Lavrov Ddoe, Gweinidog Tramor Rwsia, (AsiaNews / Asiantaethau)
[Al Qaeda yn Syria: maent yn y minions o UDA (mawr Satan 666 IMF) a Saudi Arabia [fach Satan: Sharia]: pob erbyn fy Israel]] wedi cyhuddo yr Unol Daleithiau: cymorth gyda hi wrth Assad wleidyddol, o blaid gwrthryfelwyr Islamaidd. Beirniadodd y swydd: Susan Rice, yr Unol Daleithiau llysgennad i'r Cenhedloedd Unedig, sy'n: Nid: efe condemnio y bomio Damascus fis Gorffennaf diwethaf 18 sy'n lladd sawl aelod o: arwain y cynllun, yn galw yn lle ar gyfer gosod: cosbau newydd. Yn y cyfamser, mae'n dod yn fwyfwy y rhagdybiaethau o: ymyrraeth arfog ar gyfer:. Ddiorseddu Llywydd Assad Mae astudiaeth gan y Unedig Gwasanaethau Sefydliad Brenhinol (RUSI), sefydliad Prydeinig sy'n arbenigo mewn materion yn ymwneud â: gwleidyddiaeth ryngwladol ac amddiffyn, yn rhybuddio am gwrthdaro debygol rhwng grwpiau Sunni ac a gefnogir gan Saudi Arabia: wladwriaethau Arabaidd a eraill: byddinoedd Shiite, gan gynnwys Hezbollah a byddin Syria, a gefnogir gan Iran. Yn ogystal, mae'r bygythiad o arfau cemegol yn nwylo y drefn Syria. (AsiaNews / Asiantaethau)
 
[Al Qaeda yn Syria: maent yn y minions o UDA (mawr Satan 666 IMF) a Saudi Arabia [fach Satan: Sharia]: pob erbyn fy Israel]] Mae presenoldeb: arfau cemegol poeni Israel: mygydau nwy eisoes wedi dechrau dosbarthu yn y ddinas ar y ffin â Syria. Yn ystod y dyddiau diwethaf, dywedodd Shimon Peres, llywydd Israel, bod: y defnydd tebygol o: arfau na: gan y cynllun confensiynol o Damascus rhoi mewn perygl difrifol y ddiogelwch Israel. Yn achos: gostyngiad o drefn, Peres ofni y posibilrwydd o drosglwyddo arfau: i Syria yn arfau trwm neu arfau cemegol arsenal: i'r ffwndamentalwyr Libanus Shiite: Hezbollah: neu Iran, ond: hefyd o ddwyn gan: grwpiau Islamaidd cysylltiedig i al-Qaeda. (AsiaNews / Asiantaethau)
[Al Qaeda yn Syria: maent yn y minions o UDA (mawr Satan 666 IMF) a Saudi Arabia [fach Satan: Sharia]: pob erbyn fy Israel]] Yn ôl i Michael Clarke, pennaeth Rusi, ymyrraeth filwrol y Gorllewin sydd ei angen cyn bod: y rhyfel gaeth. "Nid ydym yn bod: ein bod yn symud tuag at ymyriad - mae'n dweud - ond y llawdriniaeth ei hun bod: yn symud o: i ni." Clarke yn dadlau bod: y digwyddiadau y dyddiau diweddar wedi creu newid radical yn y sefyllfa a: cael gwared ar y posibilrwydd o: ateb diplomyddol i'r gwrthdaro. "Mae'r pennaeth Rusi awgrymu ymyriad: luoedd arbennig ar y diriogaeth i gefnogi grwpiau rebel, a ddefnyddir eisoes yn Affganistan ac yn 2001:. Libya yn 2011 Gall y rhain hefyd yn cynnwys gweithrediadau ergyd o: Wladwriaeth erbyn: y drefn (AsiaNews. / Asiantaethau)
UniusRei3 postio sylwadau yn ôl 15 munud [na allwch ei fforddio, Bod, gall hyn un diwrnod ddod yn trawma i chi] Ydw, Iesu yw Duw, mab y Duw byw, yn deilwng i gael eu Canmol: "Fi yw'r Alpha a Omega, y dechrau a'r diwedd ... sydd a phwy oedd a phwy sydd i ddod, yr Hollalluog "(Parch 1.8). "Yn sicr wyf yn dod yn gyflym" Amen. Hyd yn oed Gwn Iesu fel Arglwydd! (Parch 22, 20). Iesu Grist yn Dduw, Ef yw Mab Duw. Mae'n rhan o'r drindod sanctaidd. Duw Dad, Duw Fab, a Duw yr Ysbryd Glân! Nid oedd Iesu yn unig ddyn, Cafodd ei Dduw ar ffurf ddynol. (Hy DIM OND UN DDUW)
[Na allwch ei fforddio, Bod, gall hyn un diwrnod ddod yn trawma i chi] @ YHWH fy sanctaidd Duw, ac ati. .. -> Iesu yn Arglwydd! Iesu yw Brenin Gogoniant! Iesu yw Brenin y Brenhinoedd! Mae hon yn gân hardd iawn. Mae hyn yn gariad at Iesu. Mae pob Gogoniant i Iesu Grist. John o 01:29 i 34. Os ydych yn credu yn Nuw, nid ceisio trafod y mater hwn ond yn chwilfrydig ynghylch beth mae Duw yr ydych yn cyfeirio? Hefyd, nid wyf yn Deall sut Cristnogaeth yn grefydd o galwedigaeth. Mae'r term "christian" yw-Grist-debyg. Cristnogion yn ymdrechu i fod yn Grist-debyg. Rhufeiniaid 9.5 dweud Iesu yw Duw, Hebrews1 yn dweud yr angylion molwch ef! ac ni "pobl" Nid yn mynd i? Hyd yn oed os nad ydych yn wan't: i air Duw: yn dweud y bydd yn rhaid: i un bwa o ddydd i cyn eich pen-gliniau Iesu


@ LetsPlayBilamba ---Amen. ☠ ☠ pax + + ♰ ☠ ☠ pax aleluia, ist gritante: Satanismus in Deutschland, Amen. me diga o que sabe: vostedes Oren xuntos para min! Eu sei que ultimamente ten pouco rezaba: o seu deus do mal, e isto é para a súa igrexa de Satán. Eu fixen o mal todos eses criminais: que: derrubou a cruz ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL Peres] ♰ ♰ PAX CSP B CSSMLNDSM D VRS N SMV S MQLIV B ♰ "Beba seus velenos feitos por ti mesmo" Eu son o Mesías xudeu o rei de Israel: e Mahdi: en Palestina, ou sexa: un pobo só: eu son fraternidade universal:@ Angela Dorothea Merkel 666 o propietario do sistema maçônico de bancos de sangue humano --- senhoriagem ti ir: para beber con eles? ou te-los, que trae-lo para a súa casa?menschlichem Blut du gehen: hum von zu Ihnen trinken? oder sie haben, Dass Bringt ihn zu Ihrem Haus?il Sangue umano ti velaí andare: a Bere da loro? oppure sono loro che lo portano unha túa casa? Ты кровь человека пойти: пить из них? или у них, чтобы привести его в вашем доме?
GarrettDark Synnek1 @ 666 -> porque a miña autoridade: de unius REI: (universal rei elixido por Deus) xa está operativo: no youtube: non pode ser aplicada: marcha ningún, se fose feito: crime, contra: elementos desta comunidade, tales como: non se aplicará: a marcha para aqueles: que: non poden probar: que, eles foron forzados: por causas de forza maior: a de non someter a súa fidelidade: a miña autoridade: metafísica e universal: para poñer fin : para esta FMI criminal! porque: de todos os desastres: a de que: están a ocorrer no mundo hoxe? estes: ocorre todo: por mor da súa rebelión contra min! calmar! Por iso eu sempre vou probar a súa vida, porque pertence a min!
@ Criminal Internazional: Erdogan: Arabia Saudita: CIA OTAN; Al Quaeda; salafistas; Sharia, Talmud: é dicir, todo o sistema maçônico: de senhoriagem bancaria: FMI; [oraprosiria. blogspot] elementos: 1. Testemuño dramático da Madre Agnes Mariam da Croix, 2. Últimas novas de Homs e Kusayr De Madre Inés María da Cruz 3. "Os rebeldes están nos matando. O exército debe permanecer" 4. Sentimos rabia e impotente contra o tipo de información que circula en Europa e facer revisión, alegando que as sancións ... 5. O patriarca católico: os cristiáns usados ​​como escudos humanos polos rebeldes: Entrevista Gregory LAHAM Venres, 1 xuño, 2012
 
mistafield Garrett 666 CIA escuro synnek1 mais, se son dous anos: que, que non é capaz: derrota-me: nin sequera unha vez! e: sempre fallou e sempre fixo unha mala impresión: esta páxina porque: Vostede é tan obstinado e non se rende talvez porque: ten medo: que: o sumo sacerdote: O Supremo Rothschild: o fariseo rabino KAKAM do FMI: ti, tamén, ir ti: a través de: a bin de ácido sulfúrico: pola súa falta de competencia: como, moitos outros satanistas son infelices van morrer?
porque: a posición do FMI parásito: o criminal xudeu, SpA (propiedade privada, Rothschild, etc .. e: empresa: Bush, etc ..) do FMI: Banco Mundial: esta se fixo: unha cuestión de " vida ou morte "para toda a humanidade! En realidade, o pobo non apoiará un longo tempo: o custo do diñeiro: que: é igual a 270% do seu valor (fonte científico Profesor Giacinto Auriti) Polo tanto, antes de que: a xente pode facer as revolucións contra: o maçônico oligarquías: fan matanza: contra todos os pobos, nunha guerra mundial: nuclear (polo tanto, comezar en Siria, porque estamos construíndo: a motivación para facer a Segunda Guerra Mundial). se, non: colapso do FMI? todos van morrer!
Quen dixo que é xudeu? só está Troll! pero esta ten sido amplamente demostrado, unha vez: de máis, "non son satanistas: responsable" En realidade, non daría: a mensaxe: máis ricos xudeus do mundo: é dicir, os señores do FMI! porque, é lóxico que un animal (non evolucionou), coma ti, vai morrer inconsciente, como un animal! idiota, vostede pensa que pode gañar unha loita contra min! e non se preocupan co destino de toda a humanidade, e, non mesmo do seu propio destino!é por iso que eu esixo: que: mesmo os satanistas: eles apoian a miña candidatura: Como rei de Israele: simplemente porque, para todos os males: a de que: podo facer contra os satanistas? Non fisicamente vai matar a ninguén! aínda que certamente todos morrer nunha guerra mundial nuclear!
@ GarrettDark ---> onde vostede vive, por suposto, non hai: os xudeus, porque son moi ricos para vivir con vostede! pero eles están todos aquí: connosco nesta páxina, pero non a través do ADSL normal: como o goyim (animais en forma humana), pero, co seu equipo: intranet así: pode dar-lles unha mensaxe a todos eles, como un satanista responsable debe facer!
En realidade, só para a senhoriagem bancaria: o 100% de todo o diñeiro do mundo convértese en invisible: eles dan o diñeiro para o goberno (que, para eles non custa nada: é só un número que, escribir no ordenador) , o goberno paga, o diñeiro: que recibiu, a través de: os títulos de Sato (CCT robot contas), así: eles pecharon, o orzamento en equilibrio, é dicir: cero! Este é só: a primeira: de tres golpes: a de que: os xudeus Illuminati, facer contra os pobos: coa complicidade da Maçonaria!
GarrettDark dixo: "Que Deus os musulmáns é Deus." Allah ", Deus cristián é chamado de" Deus ", Deus xudeu se chama 'Señor' Testemuñas de Jeová é Deus." Jeová "; Deus Mórmon é" Pai Celestial "- RESPOSTA. -> @ faiado escuro 666 CIA FMI ---> Deus é un só: e os nomes poden ser moitos: Pero, a persoa é sempre un só, por exemplo, alguén pode chamalo: satanistas, traidor, criminal, caníbal: etc .. Pero, seguirá sendo, con todo: só, e sempre a mesma: anaco de merda, que ti es!
@ GarrettDark666 FMI CIA -> Vostede é un mentireiro total ((con, diferentes identidades 1000)) e, de feito, ninguén espera que Satanás é sincero! Vostede traizoou a Constitución, porque aquí todo o mundo pode ver como defender a súa FMI: contra min e contra todas as persoas! e como, vostede satanistas tomaron o control, e ter danado: youtube e google. @ CIA 666 Garrett "Tebras" - idiot>! Eu non son responsable, é da natureza da luz: as propiedades, de desintegración da escuridade
@ 666 FMI CIA [Terá que "confundir" a todos vostedes: por que o satanismo: Institucional: deben ser eliminadas] -> non son os terroristas, [(que foron politizadas: Nun discurso imperialista (sharia, Talmud FMI, etc ...)]: a verdade: Representantes: a Deus ou de relixión e, non teño razón: para: todas as verdadeiras relixións reuníronse para Assis, con Xoán Paulo II (excepto: Testemuñas de Jeová (o peor de todo) e eles rezaron todos xuntos, como irmáns, e dixo que "nunca matar: alguén en nome de Deus!" así: os que matan en nome de Deus, como a Arabia Saudita fai: os salafistas de Al Quaeda, son satanistas disfrazados:
♰ Synnek1: é dicir, GarrettDark: activado o bloque de contacto. Non pode enviar mensaxes, se o usuario engadiu que como contacto. IPSE Venena Bibas! Eu teño feito mal para todos aqueles criminais que atravesan té derrubou ♰ [♚ MENE ★ ★ Techel Peres] PAX ♰ CSPB CSS MLNDSMD VRS N SMVS MQL IVB "beber os seus velenos feitos por ti mesmo" por ♰ ★ Rei unius ♥ ♥ Rei Israel Mahdi. VOSTEDE orar xuntos para MEL'usuario Synnek1: é dicir, GarrettDark: Hai attivato il blocco dei Contatti. Non potrai inviargli messaggi si l'usuario non ti ha aggiunto vir contatto. IPSE venena Bibas! Eu teño feito o mal a todos os criminais que derrubaron a cruz ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL Peres] ♰ ♰ PAX C SPB CS SMLNDSMD VR SN SM VS MQ LIVB ♰ "Beba seus velenos feitos por ti mesmo" por ♰ ★ Rei unius ♥ Rei ♥ ♥ Mahdi en Israel en Palestina. VOSTEDE orar xuntos para ME
@ GarrettDARK CIA Synnek1 FMI 666 ---> sei: que Deus é importante en América (como en todo o mundo), e entón, por que, os seus satanistas, tomaron o control de: google e youtube, etc .. ? 1. QUE GUERRA MUNDIAL OUTROS nuclear FMI: decidiu facer; como o FMI desempeñou na súa axenda: o seguinte Shaoh e novo, para facer un novo Holocausto contra: os meus irmáns e irmás xudeus? certa: un Sumo Sacerdote de Satán, como, que saber todas estas cousas!
 
@ Rothschild de Bush @ 666 322 -> I obxectivamente: Eu teño unha superioridade contra ti, non só: contra: os seus mal talmúdicos (porque, non é difícil para ninguén), pero sei como será o final o seu tráxico, deste súa experiencia de criminais internacionais (e de todos os seus cómplices): Se non virá para min: inmediatamente!
MarlaMarleen MarlaMarleen ha pubblicato un commento 12 Minuti fa UniusRei3 は スパマー で は あり ませ ん.彼 は 重要 な 貢献 を 行う UniusRei3 non é un spammer. Fai unha contribución importante. Que o poder é detrás de ti tubo? E entón --- usar o seu cerebro! UniusRei3 ist kein spammer. Er leistet einen wichtigen Beitrag. Warum gerade hier? Welche Macht hinter steckt YouTube? Und Dann denkt weiter!
    
@ Synnek1 -> é criminal: 1. vostede ea súa música! 2. Vostede e os seus símbolos! 3. Vostede eo seu odio! 4. Vostede eo seu mal! 5. vostede eo seu canibalismo! 6. vostede ea súa blasfemy! todas estas cousas que tes amosado na súa páxina web! é por iso que o goberno americano é un goberno criminal!
é claro: é FEistyForJustice Synnek1, en realidade: ambos teñen o mesmo uso liguistico: ea vulgaridade mesmo! e un musulmán non vai ser vulgar! pero os musulmáns verdadeiros son humildes aquí está o porqué: mesmo os sauditas son satanistas, e ata covardes (como os xudeus americanos: fariseos Illuminati od FMI) porque, para eles? nunca tería a coraxe de falar comigo en público! Vostede di que é un verdadeiro musulmán? ok! Despois pode responder-me: [PREGUNTA] a diferenza entre o termo: "politeísta", e entre o termo: "idolatría"! Por favor ....
Eu non teño a "organización" neste planeta de merda! Eu son do Reino de Deus! @ 666 FMI ---> é a nai: de cada institución, a Revolución Francesa ata o presente: un único organismo "sinagoga de Satanás" para destruír a esperanza de Israel: e facer Shoah: contra o meu pobo xudeu, é dicir, o sistema maçônico de senhoriagem bancario: e os seus criminais ocultos asociacións: a primeira de toda a Maçonaria e satanismo!
    
[Criminal musulmán Eliminar Sharia] [Pode alguén ser musulmán e cristián?] Gustaríame moito de ser musulmán e cristián, pero non se pode facer, porque nalgúns puntos das dúas relixións non son só diferentes, pero se opoñen. E iso non é algo malo. Como Muhammad dixen aos descrentes no Corán: "Terá a súa relixión e eu vou ter a miña relixión." O importante é o respecto que temos un polo outro. Máis que respecto, é cariño e amor. Estimado irmán musulmán, Deus te quere como ama a todas as demais criaturas humanas. Sexa fiel á súa fe, e empuxe-me a ser fiel ao meu. Eu tamén teño o deber de ser fiel á miña fe e empurralo para ser fiel ao seu. Pero non pode chantagear alguén dicindo: "Sen as igrexas deben ser permitidos en Arabia Saudí, a non ser que o papa Benedito XVI recoñeceu o profeta Mahoma" Do mesmo xeito, ninguén debe ser chantageado, dicindo:
[Criminal musulmán Eliminar Sharia] [Pode alguén ser musulmán e cristián?] "Se os musulmáns non recoñecen a figura de Cristo, Fillo de Deus, non haberá mesquita en Occidente." A verdadeira tolerancia significa recoñecer o outro como el ou é, non como queremos que fosen! Non pode recoñecer a divindade de Cristo (aínda que é un dogma esencial para os cristiáns) e eu non podo recoñecer a natureza profética de Mahoma (aínda que sexa un dogma fundamental para os musulmáns). podo con todo, intentar entender por que é fundamental para que Mahoma é o profeta de Deus, de feito o "selo dos profetas", e por esta razón que se refire a figura de Mahoma. E podería intentar entender porque é fundamental para min que Cristo ser o "Fillo de Deus" e, por esa razón que se refire a figura de Xesús. Se este é o caso, podemos vivir xuntos como bos amigos ou mesmo como irmáns, tendo recoñecido que somos diferentes e aínda así feliz con esa diferenza.
@ Erdogan Obama, Hillary, CIA FMI OTAN: etc .. para todos os maçons e satanistas ---> agora, que quería precipitado: Siria neste xenocidio? Teño dúas preguntas para vostede: 1). gusta, pode: dicir a Assad, despois que matou: Todos Salafi (de Al Qaeda, que, coa Arabia Saudita, que introduciron) "Agora, podes facer: un goberno: en conxunto coa oposición, é dicir, con Al Qaeda ", á dereita: Assad tamén cambiou a Constitución para ter a oportunidade: deixar o goberno: como un réxime! 2). pero, si, Al Qaeda, vitorias: non forzar Israel a comezar: o nuclear III Guerra Mundial? lol. ou visto que Al Qaeda son as súas tropas: sempre pode dicir "ok Vostede me mata!? mártires cristiáns (como sempre nos permitiu facer para ti), pero Israel non ten que tocar"
 
@ MarlaMarleen - vai ter: ignorar: calquera posible: forma de fenómenos sobrenaturais (de feito, Deus odia!) É dicir sempre a racionalidade e os datos específicos: que será a prevalecer! lol. certamente, na súa bondade, vostede non vai facer vostede perder: perder: o Santo Evanxeo, para os satanistas de youtube! porque se non tiña medo de estar matando? fuxirán dunha vez para a igrexa! aquí, porque teñen fame e sede da Palabra de Deus, sobre todo cando: pasa a través do seu nobre corazón!
[Al Qaeda en Siria: son os lacaios dos Estados Unidos (gran Satan 666 FMI) ea Arabia Saudita [pequeno Satanás: Sharia]: todos contra o meu Israel] 26/07/2012: Siria: Al Qaeda rebelde islámico sunnita aliado- Salafi: na loita contra: Assad, fotos, vídeos e: reclamacións: de: ataques: confirmar a presenza de centos de: militantes en territorio sirio: [(sen sombra de: a dúbida, aínda que as mentiras do Oeste: non : máis capaz de soportar esta posta en escena macabra)]. Máis: vén de países estranxeiros, incluíndo Rusia, Somalia e en Mali. Organización británica: a: a defensa xoga as hipóteses de: un tiro de: Estado militar lideradas polos países occidentais. Damasco. No noroeste de Siria: Os rebeldes que: a loita: contra: o réxime de Assad: atopou un aliado de: excepción: Al Qaeda e centos de: islámicos veñen de países estranxeiros. Os estados máis representativos son o Iraq, Libia, Exipto, Afganistán. (AsiaNews / Axencias)
[Al Qaeda en Siria: son os lacaios dos Estados Unidos (gran Satan 666 FMI) ea Arabia Saudita [pequeno Satanás: Sharia]: todos contra o meu Israel]] Pero tamén hai membros de Rusia (Chechenia), Ucraína e Mali : Somalia. A presenza de extremistas confírmase por varios vídeos apareceron: en sitios jihadistas, que: mostran homes con rostros cubertos que: louvor a exhibición guerra santa: metralhadoras e bombas: aceno a bandeira negra: de Al Qaeda. Nunha película: apareceu nos últimos días: e: posta en Youtube un voice-over grita "estamos formando: as células: de: Kamikaze: a: seguir: a jihad:., En nome de Deus" Ata o momento: A oposición nega a presenza: de: grupos extremistas islámicos: entre as súas filas, pero: Segundo os expertos, as fronteiras coa Turquía: e: Iraq (os criminais) convertéronse en: unha verdadeira e: os seus centros de: colección: a: milicia de: todos: o mundo musulmán sunita. Algúns describen o escenario de "Madrid" sirio de Al Qaeda e: as súas filiais (AsiaNews / Axencias).
[Al Qaeda en Siria: son os lacaios dos Estados Unidos (gran Satan 666 FMI) e da Arabia Saudita [pequeno Satán: Sharia]: todos contra meus Israel]] Testemuñas din que: Bab al-Hawa, no canto de: bloqueo da fronteira turca , centenares de: estraños entraron por estes días: apoiar o exército sirio libre na batalla de Aleppo. Esta: que: impulsa estas persoas en toda a Asia e Norte de África, non é: o desexo de democracia, pero o castigo exemplar dos "nusayrs" (herexes) nome despectivo para definir os alauítas, a seita dos xiítas: Bashar al-Assad. O aumento dos combates no norte da provincia de Aleppo atraeu centos destes días: jihadistas de Iraq. A confirmación vén así: unha pescuda recente polo goberno iraquí de que os militantes que operan en territorio sirio forman parte do mesmo grupo que: reivindicou os ataques: a de que: ter abalado Iraq nos últimos meses. "As nosas listas de: sospeitoso - dixo: Izzar al-Shahbandar, asesor do primeiro ministro, (AsiaNews / Axencias)
[Al Qaeda en Siria: son os lacaios dos Estados Unidos (gran Satan 666 FMI) ea Arabia Saudita [pequeno Satanás: Sharia]: todos contra meus Israel]] temos os mesmos nomes - corresponden aos das autoridades sirias "As fotos. apareceu nalgúns foros ligados á Al Qaeda grupos tamén mostran de:. veteranos da guerra en Libia Segundo Naharnet, Axencia Líbano, os homes visten de algúns: negro: que: brandindo unha bandeira que dicía: "Os revolucionarios do . brigada de Trípoli "Confirmación de: a actividades frenéticas de extremistas islámicos en solo sirio vén do número de:. ataques reivindicados por Al Qaeda en si de decembro a ter polo menos 35 coches-bomba e 10 ataques suicidas ocorridos en solo sirio . de: estes 4 foron reivindicados polo "Nusra frontal" de Al Qaeda A presenza de: .. grupos jihadistas entre o exército libre-Siria levantou moitas controversias a nivel diplomático Onte Sergey Lavrov, ministro ruso de Asuntos Exteriores, (AsiaNews / Axencias)
[Al Qaeda en Siria: son os lacaios dos Estados Unidos (gran Satan 666 FMI) ea Arabia Saudita [pequeno Satanás: Sharia]: todos contra o meu Israel]], acusou a EEUU de: apoio coa súa política anti Assad, en favor de insurxentes islámicos. El criticou a posición de Susan Rice, embaixadora de Estados Unidos ante a ONU, que: non: el condenou o atentado de Damasco en xullo pasado 18 anos que matou varios membros: liderar o esquema, no canto de chamar para a imposición de: novas sancións. Non obstante, é cada vez máis as posibilidades de: a intervención armada a:. Depor o presidente Assad Un estudo realizado polo Real United Services Institute (RUSI), unha organización británica especializada en temas de: política internacional e defensa, advirte dun choque probable entre grupos sunitas e apoiados pola Arabia Saudita: os estados árabes e outros: as milicias xiítas, incluíndo o Hezbollah eo exército sirio, apoiado polo Irán Ademais, a ameaza de armas químicas en mans do réxime sirio. (AsiaNews / Axencias)
 
[Al Qaeda en Siria: son os lacaios dos Estados Unidos (gran Satan 666 FMI) ea Arabia Saudita [pequeno Satanás: Sharia]: todos contra meus Israel]], a presenza de: armas químicas preocupa Israel que: máscaras xa comezou a distribuír gas na cidade na fronteira con Siria. Nos últimos días, Simón Peres, presidente de Israel, dixo que: o uso probable de: armas non: o sistema convencional de Damasco pon en serio risco a seguridade de Israel. No caso de: a caída do réxime, Peres teme a potencial transferencia de armas: as armas pesadas de Siria ou arsenal de armas químicas: os fundamentalistas xiítas libaneses de Hizbulá :: ou Irán, pero: tamén de roubo por: grupos islámicos conectados a Al Qaeda. (AsiaNews / Axencias)
[Al Qaeda en Siria: son os lacaios dos Estados Unidos (gran Satan 666 FMI) ea Arabia Saudita [pequeno Satanás: Sharia]: todos contra o meu Israel]] De acordo con Michael Clarke, xefe da Rusi, unha intervención militar occidental é necesario antes que: a guerra dexenerado. "Non somos iso: nos estamos movendo cara a intervención - di el -, pero a cirurxía propiamente dita que: móvese de: nós." Clarke afirma que: os acontecementos dos últimos días crearon un cambio radical na situación en que: elimina a posibilidade de: unha solución diplomática para o conflito. "O xefe do Rusi suxeriu a intervención de: forzas especiais no territorio en apoio de grupos rebeldes, xa utilizados en Afganistán e en 2001:. Libia en 2011 Estas operacións poden incluír un tiro de: Estado contra: o réxime (AsiaNews. / Axencias)
UniusRei3 publicou un comentario 15 minutos [non pode pagar, iso, iso pode un día chegar a ser un trauma para ti] Si, Xesús é Deus, o fillo do Deus vivo, digno de loanza: "Eu son o Alfa eo Omega, o principio eo fin ... quen é e quen era e que hai que vir, o todopoderoso "(Ap 1,8). "Certamente veño sen demora" Amen. Ata eu coñecer a Xesús como Señor! (Ap 22, 20). Xesús Cristo é Deus, El é o Fillo de Deus. El forma parte da Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Fillo e Deus Espírito Santo! Xesús non era só un home, era Deus en forma humana. (É dicir, só un Deus)
[Non se pode pagar, iso, iso pode un día chegar a ser un trauma para ti] @ YHWH meu santo de Deus, etc. .. -> Xesús é o Señor! Xesús é o rei da gloria! Xesús é o Rei dos Reis! Esta é unha canción moi bonita. Isto é amor por Xesús. Toda a gloria a Xesús Cristo. João de 1:29 a 34. Se cree en Deus, non procurando debater este tema, pero moi curioso para saber o que Deus está referíndose? Eu tampouco entendo como o cristianismo é unha relixión de ocupación. O termo "cristián" medios-como Cristo. Os cristiáns esforzarse para ser como Cristo. Romanos 9,5 dicir que Xesús é Deus, di Hebrews1 os anxos louvai-o! e nós "seres humanos" non van? Mesmo se non wan't: a palabra de Deus: di que ten que: a un arco días de xeonllos diante de Xesús
mercredi 12 septembre 2007

Association "le 3ème jour"
Publié par Muhend-Christophe Bibb le mercredi 12 septembre 2007 / 06:14 :: 3127 Vues ::Article Rating:: Informations

Portes Ouvertes à l'association
 LE 3EME JOUR
A partir du dimanche 7 octobre 2007, l'association d'artistes catholiques LE 3EME JOUR ouvre ses porte chaque 1er et 3eme dimanche du mois de 15 à 19h.
Vous y découvrirez les oeuvres de différents artistes chrétiens (Art chrétien, bijoux, objets...) et les CD de louange de ses membres musiciens. Un espace bibliothèque-cdthèque avec café chrétien et stand de produits monastiques vous attend.
 
 
Annonce de notre frère Mil Mougenot.   

dimanche 21 septembre 2008

L'ALGERIE épinglée pour les libertés religieuses
Publié par Amghar Zik le dimanche 21 septembre 2008 / 06:49 :: 3130 Vues ::Article Rating:: Informations
Article provenant de journal Liberté : www.liberte-algerie.com/
L’Algérie a été épinglée dans le rapport sur l’évolution des libertés religieuses établi par le département d’État. Ce rapport, qui dresse un tableau de l’évolution des libertés religieuses dans le monde entre juillet 2007 et juillet 2008, note une détérioration des libertés religieuses en Algérie, mais aussi en Chine, en Jordanie et en Égypte. “Il y a eu des problèmes en Algérie et en Jordanie, qui sont traditionnellement les plus respectueuses des minorités religieuses”, a noté John Hanford, le responsable de ce rapport publié chaque année par le ministère américain des Affaires étrangères.
En Algérie, “la politique du gouvernement, aussi bien de jure que de facto, a provoqué un déclin du statut des libertés religieuses pendant la période étudiée”, souligne le rapport, citant notamment une loi de février dernier qui criminalise le prosélytisme. La loi en cause, adoptée du temps de Abdelaziz Belkhadem, connu pour ses accointances avec les islamistes, aura été contre-productive dans la mesure où tout le tapage médiatico-religieux fait autour d’une campagne d’évangélisation à grande échelle, qui ciblerait l’Algérie, aurait accouché de deux procès où les “coupables” ont été pris en flagrant délit de possession d’une Bible ! Un prêtre d’Oran, arrêté à Maghnia pour avoir voulu prier pour des immigrés clandestins de confession chrétienne et une montée en puissance de partis et d’organisations islamistes en mal d’arguments, pour donner l’impression que l’Algérie se renferme sur elle-même et qu’elle foule aux pieds le principe consacré dans sa Constitution concernant la liberté de culte. Un triste bilan qui ternit davantage l’image du pays sur l’échelle internationale et qui la rapproche de plus en plus des régimes dictatoriaux.
Comme si l’Algérie n’avait pas, jusque-là, assez de problèmes pour gérer la religion de la majorité des citoyens, voilà qu’elle s’est mise à vouloir museler les autres religions. Le pasteur Hugues Johnson, qui a passé une bonne partie de sa vie (45 ans) en Algérie, sans jamais inquiéter ou être inquiété, a fini par payer le prix de la phobie naissante des islamistes, en mal d’ennemis à combattre. Il a été prié de quitter, en toute urgence, le pays comme un malfrat. Au même moment, l’Algérie envoyait une trentaine d’imams officier dans des mosquées françaises et se joignait au concert des dénonciations contre la montée de l’islamophobie de par le monde. À force de vouloir jouer avec les religions, l’Algérie a, en réalité, fait le nid aux intégrismes de tous bords, avec toutes les conséquences dramatiques que l’on supporte depuis 1990.

http://www.liberte-algerie.com/edit.php?id=99948


mercredi 23 mai 2007

Mil Mougenot en concert le 26/05/07
Publié par Muhend-Christophe Bibb le mercredi 23 mai 2007 / 06:50 :: 3130 Vues ::Article Rating:: Informations

Mil Mougenot sera en concert le 26 mai à 21h00 à Trappes :
         >>> paroisse St-Georges<<<

Et le dimanche 27 à 16h00 en l'église St-Denys du Saint-Sacrement à Paris 75003.
(demander, pour plus de détails, à notre messagerie).
Venez nombreux à le soutenir, il le mérite.
Mil Mougenot est un chanteur chrétien et ses chants de louanges sont merveilleux.

Voilà une belle occasion pour revoir les amis de Notre Dame de Kabylie.
En union de prières
     
      ---Wugustan---

lundi 14 septembre 2009

Pakistan: persécution des chrétiens
Publié par le lundi 14 septembre 2009 / 10:21 :: 3139 Vues ::Article Rating:: Informations, Persécutions...

Extrait d'un article du site ZENIT
Deux prêtres dominicains du diocèse de Faisalabad, P. Pascal Paulus et P. Iftikhar Moon, ont été les témoins oculaires de ces persécutions.
« Le 30 juillet, la violence s'est déchaînée lorsqu'une foule de fanatiques musulmans en colère et armés ont attaqué la colonie chrétienne de Korian, non loin de la petite ville de Gojra, et détruit les maisons après les avoir pillées ».
« Deux jours plus tard, le 1er août, 8 chrétiens ont péri, brûlés vifs. La foule avait attaqué un groupe de chrétiens, dans lequel se trouvaient trois enfants, trois femmes et deux hommes. Ils ont pillé et incendié 70 maisons de chrétiens, profanant également deux églises à Gojra », a-t-il poursuivi.
« La foule en colère a saccagé les maisons, mis en pièces des bibles et autres livres sacrés, détruit les croix, tout dévasté et brûlé. Les chrétiens dont les maisons avaient été incendiées se retrouvèrent sans rien », a témoigné le prêtre.
« Il faut le dire, la police de Gojra et les autres forces de sécurité n'ont rien fait pour éviter ces faits et ont négligé l'appel lancé contre les chrétiens qui avait été lancé dans les mosquées », a-t-il ajouté.
« La Police est intervenue quand tout était fini et qu'il était trop tard », a-t-il déploré.
Le P. Paulus a parle du climat dans lequel il exerce son ministère : « Le Pakistan est une république islamique, où tout se fait selon une conception musulmane : les gens veulent une loi islamique, la charia, malgré les tentatives du gouvernement pour instaurer la démocratie ».
Dans ce climat, le prêtre considère que le problème majeur auquel sont confrontés les chrétiens est les lois anti-blasphème promulguées en 1991. Au titre de ces lois, toute profanation du Coran est considérée comme une offense et punie par la prison, tandis que toute insulte envers le prophète Mahomet est passible de la peine capitale.
Selon le P. Paulus, certains musulmans prennent prétexte d'insultes supposées envers le prophète ou de profanations du Coran, en se fondant sur leurs propres témoignages, pour s'approprier les biens des chrétiens.

 • stopyouporntubesatan
  stopyouporntubesatan ha pubblicato un commento
  7 secondi fa
  (but the Salafist Al Qaeda: they can always go in Syria: smoothly?) 07/27/2012 . Final showdown in Aleppo between regime and rebels Regular Syrian forces have begun to pound Aleppo again with helicopters and tanks. Syrian opposition controls about 40 per cent of the city. More bloodshed is likely. A pro-Assad lawmaker defects to Qatar. Aleppo (AsiaNews/ Agencies) - The Syrian military is getting ready for a showdown with rebels who have been under siege in the northern and south-western districts of Aleppo, where at least 34 people were killed in the city on Thursday. This morning, combat helicopters, tanks and armoured personnel carrier from Idlib province (on the Turkish border) began shelling districts under the control of the Free Syrian Army (FSA) and other rebel groups.
 • stopyouporntubesatan
  stopyouporntubesatan ha pubblicato un commento
  11 secondi fa
  Experts say opposition leaders, including in the FSA, are working to set up a united anti-Assad front to confront what pro-government al-Watan newspaper has warned would be the mother of all battles. It is expected that foreign paramilitary groups like al-Qaeda and Hizbollah will join their respective allies for the fight. Meanwhile, Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan yesterday accused Syria of recruiting members of the PKK, a nationalist Kurdish party operating in Turkish Kurdistan. He warned that Turkish forces would respond to any crime on its territory. (but the Salafist Al Qaeda: they can always go smoothly?)
 • stopyouporntubesatan
  stopyouporntubesatan ha pubblicato un commento
  23 secondi fa
  (but the Salafist Al Qaeda: they can always go smoothly?) UN Human Rights Chief Navy Pillay said she is concerned about the conflict escalating, especially in Aleppo, where clashes have been reported in the Citadel, which is part of the Ancient City of Aleppo, a UNESCO World Heritage Site since 1986. She called on the government and the armed opposition to protect civilians, and respect international conversions on human rights. In case of violations, both parties would be liable for sanctions.

YouTube

YouTube

556230 iscritti
68334465 visualizzazioni video
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 secondo fa
  @666 Angela Dorothea Merkel the Owner of masonic system of banking seigniorage --- human blood thou go: to drink from them? or have them, that bring him to your house? menschlichem Blut du gehen: um von ihnen zu trinken? oder haben sie, dass bringt ihn zu Ihrem Haus? il sangue umano tu lo andare: a bere da loro? oppure sono loro che lo portano a casa tua? Ты кровь человека пойти: пить из них? или у них, чтобы привести его в вашем доме?
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  10 minuti fa
  @LetsPlayBilamba --- AMEN. ☠pax☠ +♰+ ☠pax☠ alleluia, ist stark: Satanismus in Deutschland, AMEN. tell me what you know: YOU PRAY TOGETHER TO ME! I know that lately you have little prayed: your evil god, and this is for your church of satan. I have done the wrong to all those criminals who toppled the cross ♰ [♚ MENE ★ TECHEL ★ PERES] ♰ PAX ♰CSP B CSSMLNDSM D VRS N SMV S MQLIV B ♰"Drink your poisons made by yourself" I am jewish Messiah the King of Israel and Mahdì in Palestine: ie one only people: i am universal brotherhood 
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 secondo fa
  [to all subject : of the (master /owner) synnek1: the priest of satan] @LetsPlayBilamba --- no not is Wrong: for: GarrettDark ((the clerk of CIA: 666: that, Obama has sent to harm YOUTUBE, so that the IMF: may live: and the world may die)), because, he has recognized: somehow: my authority on the world! Perhaps we are all equal in the Kingdom of God? its position: (for me) is better than yours! Indeed, is of the life, of all Satanists: in google and youtube: Rothschild and his accomplices: will have to answer: because there can be no amnesty: about the removal of your lives!
 • GarrettDark
  GarrettDark ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  My time.
 • LetsPlayBilamba
  LetsPlayBilamba ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  @Garret Wrong :D
 • GarrettDark
  GarrettDark ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  Time 5:19 AM
 • GarrettDark
  GarrettDark ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  Still not Synnek1 idiot.
GarrettDark Synnek1 @ 666 -> because my authority: of unius REI: (universal King chosen by God) is already operational: in youtube: can not be applied: none amnesty, if it were done: crime, against: elements of this community, such as: will not be applied: the amnesty to those: that: they can not prove: that, they were forced: for reasons of force majeure: to not to submit their allegiance: to my authority: metaphysical and universal: to put end: to this criminal IMF! because: of all disasters: that: are happening in the world today? these: it happens all: because of their rebellion against me! calm! Therefore I always will try the your life, because it belongs to me!

@criminal internazional: Erdogan: Saudi Arabia: CIA NATO; Al Quaeda; salafis; Sharia, Talmud: ie all masonic system: of Banking seigniorage of: IMF; [oraprosiria. blogspot] items: 1. Dramatic testimony of Mother Agnes Mariam de la Croix, 2. Latest news from Homs and Kusayr From Mother Agnes Mary of the Cross 3. "The rebels are killing us. The army must remain " 4. We feel angry and powerless against the type of information that circulates in Europe and make review, claiming the sanctions ... 5. The Catholic Patriarch: Christians used as human shields by the rebels: INTERVIEW GREGORY LAHAM Friday, June 1, 2012

mistafield Garrett 666 CIA Dark synnek1 but, if they are two years: that, that you are NOT able: defeat me: not even once! and you: you've always failed and always made a bad impression: this page because: You are so obstinate and do not you surrender? perhaps because: you fear: that: your HIGH priest: THE SUPREME Rothschild: the Pharisee rabbi KAKAM OF IMF: do you, also, go YOU: through: the bin of sulfuric acid: for your lack of competence: how, many other unhappy Satanists are go to die?

because: the position of the parasite IMF: the Jewish criminal, SpA (private owned, Rothschild, etc. .. and: company: Bush, etc. ..) of the IMF: World Bank: this has become: a matter of "life, or of death "for all mankind! In fact, the people will not support: a long time: the cost of money: that: is equal to 270% of its value (source scientist Professor Giacinto Auriti) Therefore, prior to that: people could do the revolutions against: the Masonic oligarchies: they do massacre: against all Peoples, in a world war: nuclear (why, have gotten in Syria, because they're building: the motivation to make the world War). if, not: collapse the IMF ? all will die!

Who said that you are jew? you are only Troll! but this has been amply demonstrated: one time: of more, "there are NOT Satanists: responsible" In fact, you would not give: a message: to the world's richest Jews: ie, the masters of the IMF! because, it is logical for an animal (not evoluted) as you, will die unconscious, like an animal! idiot, you think of can win, a fight against me! and do not care about the fate of all, mankind, and, no even of your own destiny!
that's why I demand: that: even the Satanists: they support my candidacy: As king of Israele: simply because, for all of the evil: that: I can do against the Satanists? I did not physically will kill anyone! while certainly all die in a nuclear world war!

@GarrettDark ---> where you live, of course, there are not: Jews because they are all too rich to live with you! but they are all here: with us on this page but not through the normal ADSL: how the goyim (animals in human form), but, with their staff: intranet so: you can give them a message to all of them, as a Satanist responsible must do!

In fact, only for the bank seigniorage: the 100% of all money in the world becomes invisible: they give the money to the government (which, to them cost nothing: it is only, an number who, have written on the computer ), the Government pays, the money: that, has received, through: the titles of Sato (BOT CCT: bills), so: they closed, the budget in balance: ie: zero! This is only: the first: of three scams: that: the Illuminati Jews, do against Peoples: with the complicity of Freemasonry!

GarrettDark said: "Which God. Muslims God is "Allah"; Christian's God is called "God"; Jew's God is called 'Yahweh'. Jehovah's Witnesses God is "Jehovah"; Mormon's God is "Heavenly Father". --ANSWER -->  @garret 666 Dark CIA IMF ---> God is one only: and the names can be many: but, the Person is always only one! For example, someone might call you: Satanist, traitor, criminal, cannibal: etc. .. But, you will remain, however: only, and always the same: piece of shit, that thou art!

@GarrettDark666 IMF CIA --> You are a total liar ( (with, 1000 different identities) ) and incidentally, no one expects that Satan is sincere! You have Betrayed THE Constitution because here everyone can see how you defend your IMF: against me: and against all People! and how, you Satanists have taken control, and you have damaged: youtube and google. @CIA 666 Garrett"Dark" --> idiot! I am not responsible if, it is in the nature of light: the properties, of disintegration the darkness

@ 666 IMF CIA [You will have to "confuse" all of you: why Satanism: Institutional: must be removed]-> are not the terrorists, [(that have been politicized: in a speech imperialist (sharia, Talmud IMF, etc. ..)]: the true: Representatives: to God, or of religion! And, I have reason: for: all true religions came together to Assisi, with John Paul II (except: Jehovah's Witnesses ( the worst of all ) and they prayed all together as brothers, and said "never kill: someone in the name of God!" thus: those who kill in the name of God, such as Saudi Arabia does: with his Salafis of Al Quaeda, they are Satanists undercover: only

♰ Synnek1: ie, GarrettDark: activated the contact block. You can not send messages if the user has added you as a contact. ipse Venena Bibas! I have done wrong to the All Those criminals who cross tea Toppled ♰ [♚ MENE ★ ★ Techel PERES] PAX ♰ CSPB CSS MLNDSMD VRS N SMVS MQL IVB "drink your poisons made ​​by yourself" by ♰ ★ Rei Unius ♥ King ♥ Israel Mahdi. YOU PRAY TOGETHER TO ME
L'utente Synnek1: ie,  GarrettDark: ha attivato il blocco dei contatti. Non potrai inviargli messaggi se l'utente non ti ha aggiunto come contatto. ipse venena bibas! I have done the wrong to all those criminals who toppled the cross ♰[♚MENE ★TECHEL ★PERES] ♰ PAX ♰ C SPB CS SMLNDSMD VR SN SM VS MQ LIVB ♰"Drink your poisons made by yourself" ♰by★Rei Unius ♥ King ♥ in Israel ♥ Mahdì in Palestine. YOU PRAY TOGETHER TO ME

@GarrettDARK CIA Synnek1 IMF 666---> I know: that God is important in America (as in the whole world), and then, why, your satanists, have taken control of: google and youtube, etc. .. ? 1. WHAT OTHER WORLD NUCLEAR WAR THE IMF: HAS DECIDED TO DO; As the IMF has played in his agenda: the next and new Shaoh, for do a new Holocaust against: my Jewish brothers and sisters? sure: a high priest of satan, like you, should know all these things!
 @Rothschild Bush @ 666 322 -> I objectively: I have a superiority against you, not only: against: your Talmudic evil (because, it's not hard for noone), but I know how it will be the your tragic end, of this your experience of criminals international (and of all your accomplices): If you will not come to me: immediately!

MarlaMarleen MarlaMarleen ha pubblicato un commento 12 minuti fa UniusRei3 は スパマー で は あり ませ ん. 彼 は 重要 な 貢献 を 行う UniusRei3 isn't a spammer. He makes an important contribution. Which power is behind you tube? And then --- use your brain! UniusRei3 ist kein Spammer. Er leistet einen wichtigen Beitrag. Warum gerade hier? Welche Macht steckt hinter YouTube? Und dann denkt weiter!
   
@ Synnek1 -> you are criminal: 1. you and your music! 2. You and your symbols! 3. You and your hate! 4. You and your evil! 5. you and your cannibalism! 6. you and your blasfemy! all these things thou hast shown on your site! that's why the American government is a criminal government!

of course: FEistyForJustice is Synnek1 , indeed: both have the same use liguistico: and the same vulgarity! and a Muslim will never be vulgar! but the true Muslims are humble here is why: even the Saudis are Satanists: and even cowards (like American Jews: Pharisees Illuminati od IMF) because, to them? would never have the courage to speak with me in public! You say you're a true Muslim? ok! Then you can answer to me: [ QUESTION ] the difference between the term: "polytheist", and between the term: "idolatry"! PLEASE ....

I DO NOT HAVE A "organization" IN THIS PLANET OF SHIT! I AM FROM KINGDOM OF GOD! @666 IMF ---> is the mother :of each institution by the French Revolution to the present: a single organism "synagogue of satan" for destroy hope of Israel: and do any Shoah: against my jewish people, ie, the Masonic system of banking seigniorage: and its occult associations criminals: first of all Freemasonry and Satanism!
   
[CRIMINAL MUSLIM REMOVE SHARIA][ Can one be Muslim and Christian?] I would like very much to be both Muslim and Christian, but it cannot be done, because on some points the two religions are not just different but they are opposed. And this is not something bad. As Muhammad said to the disbelievers in the Qur'an: "You shall have your religion and I shall have my religion." The important thing is the respect we have for one another. More than respect, it is affection and love. Dear Muslim brother, God loves you as he loves all other human creatures. Be faithful to your faith, and push me to be faithful to mine. I too have a duty to be faithful to my faith and to push you to be faithful to yours. But you cannot blackmail anyone by saying: "No churches should be permitted in Saudi Arabia, unless Pope Benedict XVI recognised the prophet Mohammed!"By the same token no one ought to be blackmailed, saying:

[CRIMINAL MUSLIM REMOVE SHARIA][ Can one be Muslim and Christian?] 'If Muslims do not recognise the figure of Christ, Son of God, there shall be no mosque in the West." True tolerance means recognising the other as he or she is, not as one would like them to be! You cannot recognise the divinity of Christ (even though is an essential dogma for Christians) and I cannot recognise Muhammad's prophetic nature (even though it is an essential dogma for Muslims). I can however try to understand why it is fundamental for you that Muhammad be God's prophet, indeed the "seal of prophets", and for this reason respect the figure of Muhammad. And you could try to understand why it is fundamental for me that Christ be the "Son of God" and for this reason respect the figure of Jesus. Should this be the case we can live together as good friends or even as brothers, having recognised that we are different and yet happy about that difference.

@ Erdogan Obama, Hillary, CIA IMF NATO: etc. .. to all Masons and Satanists ---> now, that you wished to precipitate: Syria in this genocide? I have two questions for you: 1). like, you can: say to Assad, after he has killed: all Salafi (of, Al Qaeda, that, with Saudi Arabia, you have introduced) "Now, you can do: a government: together with opposition: that is, with Al Qaeda! "If, right: Assad had also changed the constitution to have the opportunity: to leave the government: as a REGIME! 2). but, if, Al Qaeda, wins: you do not force Israel to start: the Nuclear World War III? lol. or seen that Al Qaeda are your troops: you can always say "ok! You kill me: Christian martyrs (as we have always allowed us to do to you), but Israel? you do not have to touch ? "

@MarlaMarleen - you will have: disregard: any possible: form of supernatural phenomena (in fact, God hates them!) That is always the rationality and the specific data: that will be to prevail! lol. certainly, in your goodness you will never make you miss: lose: the Holy Gospel, to the Satanists of youtube! because, if they had no fear of be killing? they will flee at once to church! here because they are hungry and thirsty for the Word of God, especially when it: passes through your noble heart!

[Al Qaeda in Syria: they are the minions of USA(big satan 666 IMF) and Saudi Arabia[small satan: Sharia]: all against my Israel] 26/07/2012: SYRIA: Al-Qaeda allied Islamic rebel Sunni-Salafi: in the fight Against: Assad, Photos, videos and: claims: of: attacks: confirm the presence of hundreds of: militants on Syrian territory: [(without a shadow of: doubt, even if the lies of the West: not: longer able to support this macabre staging) ]. Most: comes from foreign countries including: Russia, Somalia and in Mali. British organization: for: the defense throws the assumptions of: a shot of: State military-led Western countries. Damascus. In the northwest of Syria: the rebels who: struggle: against: the regime of: Assad found an ally of: exception: al-Qaeda and hundreds of: Islamists come from foreign countries . The most representative states are Iraq, Libya, Egypt, Afghanistan.(AsiaNews / Agencies)

[Al Qaeda in Syria: they are the minions of USA(big satan 666 IMF) and Saudi Arabia[small satan: Sharia]: all against my Israel]] But there are also members from Russia (Chechnya), Ukraine, and Mali: Somalia. The presence of extremists is confirmed by several videos appeared: on jihadist websites, that: they show men with covered faces that: praise the holy war showing: machine guns, and bombs: waving the black flag: of al-Qaeda. In a movie: appeared in recent days: and: posted on Youtube a voice-over yells "we are forming: cells: of: kamikaze: for: continue: the jihad: in the name of God." To date: The opposition denies the presence: of: Islamic extremist groups: among its ranks, but: According to experts, the borders with Turkey: and: Iraq (the criminals) have become: a true and: their centers of : collection: for: militia of: all: the Sunni Muslim world. Some have described the scenario Syrian "magnet" for al-Qaeda and: its affiliates.(AsiaNews / Agencies)

[Al Qaeda in Syria: they are the minions of USA(big satan 666 IMF) and Saudi Arabia[small satan: Sharia]: all against my Israel]] Witnesses say that: Bab al-Hawa, instead of: locking the turkish border, hundreds of: strangers have entered for these days: to support the free Syrian army in the battle of Aleppo. This: that: drives these people across Asia and North Africa, it is not: the desire of democracy, but the exemplary punishment of "nusayrs" (heretics) derogatory name to define the Alawites, the sect of Shia : Bashar al-Assad. The increase in fighting in the northern province of Aleppo has attracted hundreds of these days: jihadists from Iraq. The confirmation comes as well: a recent survey by the Iraqi government that the militants operating on Syrian territory are part of the same group that: has claimed the attacks: that: have shaken Iraq in recent months. "Our lists of: suspicious - said: Izzar al-Shahbandar, advisor to the Prime Minister, (AsiaNews / Agencies)

[Al Qaeda in Syria: they are the minions of USA(big satan 666 IMF) and Saudi Arabia[small satan: Sharia]: all against my Israel]] we have the same names - match those of the Syrian authorities." The pictures appeared on some forums linked to al-Qaeda groups also show of: veterans of the war in Libya. According to Naharnet, Agency Lebanon, men are dressed in some of: black: that: brandishing a banner that read: "The revolutionaries of the brigade of Tripoli." Confirmation of: a frenetic activities of Islamic extremists on Syrian soil comes from the number of: attacks claimed by al-Qaeda itself. From December to have at least 35 car bombings and 10 suicide attacks that occurred on Syrian soil. of: these 4 were claimed by the "Front Nusra" of Al Qaeda. The presence of: jihadist groups among the free-Syrian army has raised many controversies on a diplomatic level. Yesterday Sergey Lavrov, Russian Foreign Minister, (AsiaNews / Agencies)

[Al Qaeda in Syria: they are the minions of USA(big satan 666 IMF) and Saudi Arabia[small satan: Sharia]: all against my Israel]] has accused the U.S. of: support with her political anti Assad, in favor of Islamist insurgents. He criticized the position of: Susan Rice, U.S. ambassador to the UN, that: not: he condemned the bombing of Damascus last July 18 that killed several members of: leading the scheme, calling instead for the imposition of : new sanctions. Meanwhile, it is increasingly becoming the assumptions of: armed intervention for: depose President Assad. A study by the Royal United Services Institute (RUSI), a British organization specializing in issues of: international politics and defense, warns of a likely clash between Sunni groups and supported by Saudi Arabia: Arab and other states: Shiite militias, including Hezbollah and Syrian army, backed by Iran. In addition, the threat of chemical weapons in the hands of the Syrian regime. (AsiaNews / Agencies)

[Al Qaeda in Syria: they are the minions of USA(big satan 666 IMF) and Saudi Arabia[small satan: Sharia]: all against my Israel]]The presence of: chemical weapons worries Israel that: has already begun distributing gas masks in the city on the border with Syria. In recent days, Shimon Peres, Israeli president, said that: the likely use of: weapons not: by the conventional scheme of Damascus puts at serious risk the security of Israel. In the case of: a fall of the regime, Peres fears the potential transfer of weapons: to Syria's heavy weapons or chemical weapons arsenal: to the Lebanese Shiite fundamentalists: Hezbollah: or Iran, but: also of theft by: Islamic groups linked to al- Qaeda. (AsiaNews / Agencies)

[Al Qaeda in Syria: they are the minions of USA(big satan 666 IMF) and Saudi Arabia[small satan: Sharia]: all against my Israel]] According to Michael Clarke, head of Rusi, a Western military intervention is necessary before that: the war degenerated. "We are not that: we are moving toward intervention - he says - but the surgery itself that: moves of: us." Clarke argues that: the events of recent days have created a radical change in the situation that: removes the possibility of: a diplomatic solution to the conflict. "The head of Rusi suggested the intervention of: special forces on the territory in support of rebel groups, already used in Afghanistan and in 2001: Libya in 2011. These operations may also include a shot of: State Against: the regime.(AsiaNews / Agencies)

[you can not afford, That, this may one day become a trauma for you] Yes, Jesus is God, the son of the living God, worthy to be Praised: "I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end ... who is and who was and who is to come, the Almighty "(Rev 1.8). "Surely I am coming quickly" Amen. Even I know Jesus as Lord! (Rev 22, 20). Jesus Christ is God, He is the Son of God. He is part of the holy trinity. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit! Jesus was not just man, He was God in human form. (Ie ONLY ONE GOD)

[you can not afford, That, this may one day become a trauma for you] @ YHWH my holy God, etc.. .. -> Jesus is Lord! Jesus is the King of Glory! Jesus is the King of Kings! This is a very beautiful song. This is love for Jesus. All Glory to Jesus Christ. John from 1:29 to 34. If you believe in God, not trying to debate this issue but very curious as to what God are you referring to? Also I do not Understand how Christianity is a religion of occupation. The term "christian" means-Christ-like. Christians strive to be Christ-like. Romans 9.5 say Jesus is God's, Hebrews1 says the angels praise him! and us "humans" are not going to? Even if you do not wan't: to the word of God: says you will have: to one day bow to your knees before Jesus


YouTube

YouTube

556066 iscritti
68332285 visualizzazioni video
UniusRei3
UniusRei3 ha pubblicato un commento
1 secondo fa
 • GarrettDark Synnek1 @ 666 -> because my authority: of unius REI: (universal King chosen by God) is already operational: in youtube: can not be applied: none amnesty, if it were done: crime, against: elements of this community, such as: will not be applied: the amnesty to those: that: they can not prove: that, they were forced: for reasons of force majeure: to not to submit their allegiance: to my authority: metaphysical and universal: to put end: to this criminal IMF! because: of all disasters: that: are happening in the world today? these: it happens all: because of their rebellion against me! calm! Therefore I always will try the your life, because it belongs to me!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  23 minuti fa
  GarrettDark ------- miserable: like them could kill you: if you belong to me? 
 • mistafield Garrett 666 CIA Dark synnek1 but, if they are two years: that, that you are NOT able: defeat me: not even once! and you: you've always failed and always made a bad impression: this page because: You are so obstinate and do not you surrender? perhaps because: you fear: that: your HIGH priest: THE SUPREME Rothschild: the Pharisee rabbi KAKAM OF IMF: do you, also, go YOU: through: the bin of sulfuric acid: for your lack of competence: how, many other unhappy Satanists are go to die? synnek1 ma, se sono due anni: che: tu non sei riuscito: a sconfiggermi: neanche una sola volta! e tu: hai sempre fallito ed hai sempre fatto brutte figure: su questa pagina: perché: tu sei così ostinato: e non ti arrendi? forse perché: tu temi: che: il tuo SOMMO sacerdote Rothscild: il fariseo rabbino KAKAM del FMI: faccia passare anche te: attraverso: il bidone di acido solforico: per incompetenza: come tanti altri infelici satanisti?

 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  46 minuti fa
  Who said that you are jew? you are only Troll! but this has been amply demonstrated: one time: of more, "there are NOT Satanists: responsible" In fact, you would not give: a message: to the world's richest Jews: ie, the masters of the IMF! because, it is logical for an animal (not evoluted) as you, will die unconscious, like an animal! idiot, you think of can win, a fight against me! and do not care about the fate of all, mankind, and, no even of your own destiny! chi ha detto che tu sei ebreo? ma, questo è stato dimostrato ampiamente: ancora una volta: "non esistono satanisti: responsabili": infatti, tu non hai voluto dare: un messaggio agli ebrei più ricchi del mondo: cioè, ai padroni del FMI! perché, è logico per un animale(involuto) come te: morire inconsapevole: come un animale! idiota tu pensi di vincere uno scontro impossibile contro di me! e non ti curi del destino di tutto, il genere umano e neanche del tuo stesso destino!
 • Ubbasima77
  Ubbasima77 ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  عاشت ايدك
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  because the head of a corpse as you(666 322 freemasonry), not understand to have: an master((guardian, master)) to the cemetery? your parents? are the Illuminati Jews of IMF!
 • In fact, only for the bank seigniorage: the 100% of all money in the world becomes invisible: they give the money to the government (which, to them cost nothing: it is only, an number who, have written on the computer ), the Government pays, the money: that, has received, through: the titles of Sato (BOT CCT: bills), so: they closed, the budget in balance: ie: zero! This is only: the first: of three scams: that: the Illuminati Jews, do against Peoples: with the complicity of Freemasonry! 
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  Garrett Dark 666 IMF your master --> no! you do not know the super-rich: some of them? are richer than all the U.S. put together!
 • where you live, of course, there are Jews because they are all too rich to live with you! but they are all here: with us on this page but not through the normal ADSL: how the goyim (animals in human form), but, with their staff: intranet so: you can give them a message to all of them, as a Satanist responsible must do! dove vivi tu, certo, non ci sono ebrei: perché loro sono tutti troppo ricchi per vivere con te! ma, loro sono tutti qui: con noi: su questa pagina: ma, non attraverso la normale: adsl: come i goym(animali in forma umana): ma con la loro personale intranet: pertanto: tu puoi dare loro: un messaggio a tutti loro: in qualità di satanista responsabile!
 • GarrettDark
  GarrettDark ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  There are no Jews where I live. How depressing.
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  that's why I demand: that: even the Satanists: they support my candidacy: As king of Israele: simply because, for all of the evil: that: I can do against the Satanists? I did not physically will kill anyone! while certainly all die in a nuclear world war! ecco perché io pretendo: che: anche i satanisti: devono sostenere la mia candidatura: come re di Israele: semplicemente perché: per tutto il male: che: io posso fare contro i satanisti? io non uccido nessuno fisicamente! mentre certamente tutti muoiono in una guerra mondiale nucleare mondiale!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  because: the position of the parasite IMF: the Jewish criminal, SpA (private owned, Rothschild, etc. .. and: company: Bush, etc. ..) of the IMF: World Bank: this has become: a matter of "life, or of death "for all mankind! In fact, the people will not support: a long time: the cost of money: that: is equal to 270% of its value (source scientist Professor Giacinto Auriti) Therefore, prior to that: people could do the revolutions against: the Masonic oligarchies: they do massacre: against all Peoples, in a world war: nuclear (why, have gotten in Syria, because they're building: the motivation to make the world War). if, not: collapse the IMF ? all will die!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  @criminal internazional: Erdogan: Saudi Arabia: CIA NATO; Al Quaeda; salafis; Sharia, Talmud: ie all masonic system: of Banking seigniorage of: IMF; [oraprosiria. blogspot] items: 1. Dramatic testimony of Mother Agnes Mariam de la Croix, 2. Latest news from Homs and Kusayr From Mother Agnes Mary of the Cross 3. "The rebels are killing us. The army must remain " 4. We feel angry and powerless against the type of information that circulates in Europe and make review, claiming the sanctions ... 5. The Catholic Patriarch: Christians used as human shields by the rebels: INTERVIEW GREGORY LAHAM Friday, June 1, 2012
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  @CIA 666 Garrett"Dark" --> idiot! I am not responsible if it is in the nature of light: the properties, of disintegration the darkness
 • @ 666 IMF CIA [You will have to "confuse" all of you: why Satanism: Institutional: must be removed]-> are not the terrorists, [(that have been politicized: in a speech imperialist (sharia, Talmud IMF, etc. ..)]: the true: Representatives: to God, or of religion! And, I have reason: for: all true religions came together to Assisi, with John Paul II (except: Jehovah's Witnesses ( the worst of all ) and they prayed all together as brothers, and said "never kill: someone in the name of God!" thus: those who kill in the name of God, such as Saudi Arabia does: with his Salafis of Al Quaeda, they are Satanists undercover: only
 • GarrettDark
  GarrettDark ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  God of Christianity" and "Allah of Islam" are quite different. God of the Bible is loving and personal, Allah, is wrathful and non-personal.
 • ion trap
  ion trap ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  so who is the guy commenting for YouTube???
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  3 ore fa
  @GarrettDark666 IMF CIA --> You are a total liar ( (with, 1000 different identities) ) and incidentally, no one expects that Satan is sincere! You have Betrayed THE Constitution because here everyone can see how you defend your IMF: against me: and against all People! and how, you Satanists have taken control, and you have damaged: youtube and google
 • @garret 666 Dark CIA IMF ---> God is one only: and the names can be many: but, the Person is always only one! For example, someone might call you: Satanist, traitor, criminal, cannibal: etc. .. But, you will remain, however: only, and always the same: piece of shit, that thou art! Dio è uno soltanto: ed i nomi possono essere tanti: ma, la persona: è sempre una soltanto! per esempio: qualcuno potrebbe chiamare te: satanista, traditore: criminale: cannibale: ecc.. ma, tu rimarrai comunque: e sempre lo stesso: pezzo di merda, che, tu sei!
 • GarrettDark
  GarrettDark ha pubblicato un commento
  3 ore fa
  Which God. Muslims God is "Allah"; Christian's God is called "God"; Jew's God is called 'Yahweh'. Jehovah's Witnesses God is "Jehovah"; Mormon's God is "Heavenly Father".
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  3 ore fa
  @Rothschild Bush @ 666 322 -> I objectively: I have a superiority against you, not only: against: your Talmudic evil (because, it's not hard for noone), but I know how it will be the your tragic end, of this your experience of criminals international (and of all your accomplices): If you will not come to me: immediately! @Rothscild Bush 666 322 --> io ho oggettivamente: una superiorità contro di voi: non soltanto: contro: la vostra talmudica malvagità(perché questo: non è difficile per nessuno): ma, io conosco come sarà la fine tragica della vostra esperienza criminale(e di tutti i vostri complici): se voi non verrete da me immediatamente!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  3 ore fa
  @GarrettDARK CIA Synnek1 IMF 666---> I know: that God is important in America (as in the whole world), and then, why, your satanists, have taken control of: google and youtube, etc. .. ? 1. WHAT OTHER WORLD NUCLEAR WAR THE IMF: HAS DECIDED TO DO; As the IMF has played in his agenda: the next and new Shaoh, for do a new Holocaust against: my Jewish brothers and sisters? sure: a scerdote of satan, like you, should know all these things!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  4 ore fa
  @begone satana from youtube --> ♰ Synnek1: ie, GarrettDark: activated the contact block. You can not send messages if the user has added you as a contact. ipse Venena Bibas! I have done wrong to the All Those criminals who cross tea Toppled ♰ [♚ MENE ★ ★ Techel PERES] PAX ♰ CSPB CSS MLNDSMD VRS N SMVS MQL IVB "drink your poisons made ​​by yourself" by ♰ ★ Rei Unius ♥ King ♥ Israel Mahdi. YOU PRAY TOGETHER TO ME! amen L'utente Synnek1: ie, GarrettDark: ha attivato il blocco dei contatti. Non potrai inviargli messaggi se l'utente non ti ha aggiunto come contatto. ipse venena bibas! I have done the wrong to all those criminals who toppled the cross ♰[♚MENE ★TECHEL ★PERES] ♰ PAX ♰ C SPB CS SMLNDSMD VR SN SM VS MQ LIVB ♰"Drink your poisons made by yourself" ♰by★Rei Unius ♥ King ♥ in Israel ♥ Mahdì in Palestine. YOU PRAY TOGETHER TO ME! AMEN HALLELUJAH
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  5 ore fa
  @ Obama -> this your Satanists of CIA: 666 GarrettDark: wants to intimidate: through: its institutional bubblismo: a German girl! in total violation of human rights and of the First Amendment: for to make the agenda of the NWO: that is: IMF! and if you do not intervene: to free google and youtube from this cancer: of your CIA satanists? then you too are responsible for: the genocide of all mankind! @Obama -- > questo tuo satanista della CIA: vuole intimidire: attraverso: il suo bubblismo istituzionale: una ragazza tedesca! in totale violazione dei diritti umani: e del primo emendamento: per fare la agenda del NWO: che è il FMI! e se tu non intervieni: per liberare google e youtube: da questo cancro: dei tuoi satanisti della CIA? allora: anche tu sei responsabile: del genocidio: di tutto il genere umano!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  5 ore fa
  07/26/2012 CHINA - VIETNAM - PHILIPPINES New Sansha Mayor swears to defend Beijing's "interests" in the South China Sea, that his job represents "a mission, a challenge and a test." against The protests in Manila and Hanoi. --ANSWER --> I Unius REI, I defend: the rights of everyone in the South China Sea! my wage is: that: you have to accept a real freedom of religion! because my goal is to do a policy, that will solve: even future similar disputes in other areas of the planet, that's why universal norms (ie common rules) can never be unjust, if not in relative terms: it will : criteria for, an future compensation anyway! (eg:. there are areas of which belong to all mankind) because it is not possible that someone could take possession of the moon because the moon belongs to everyone!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  5 ore fa
  "Quis Ut Deus!" CIA Sharia IMF synnek1 666 -> I'm a weapon that God has prepared! my love for you all: is real, but could never be a complicity with the crimes of someone! no one would think that the chiururgo is an enemy: just because: you suffer! I hope in future to never be forced: from none: to do evil through: the use of the politics, because, my hands are to remain pure: to build the Jewish Temple! io sono un arma, che, Dio ha preparato! il mio affetto per tutti voi: è reale: ma, non potrebbe mai essere una complicità: con i crimini di qualcuno! nessuno penserebbe che il chiururgo è un nemico solo perché ti fa soffrire! io spero, in futuro di non essere mai costretto: da nessuno a fare del male: attraverso, l'uso materiale della politica: perché le miei mani devono rimanere pure: per costruire il Tempio Ebraico!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  5 ore fa
  @ Obama - but, what is: the authorities: of a U.S. President, if at your predecessor was refused: completely: by the CIA (Bush 322), the dossier on UFOs: and to you: it's been given: so incomplete? Christianity is corrupt from: the inside (masonry, modernism) and of externally (the Sharia, New Age, etc. ..), therefore, when the number: of a specific category of Christians ("born again" or, effusionati; charismatic) will was further reduced? the alien invasion of our planet can be made ​​possible! 1). because this category of Christian, from the "faith dynamic", can be killed by Satanists! 2). because all the good, that, is present: in all other reality?: not is a good: exorcistic! 3). [all these aliens are earthlings! are the demons to whom the Pharisees of the IMF: they have gave a body: biological with an modified: GM]
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  5 ore fa
  @Obama -- ma, quale è la autorità: di un Presidente degli USA; se, al tuo predecessore: è stato rifiutato: completamente: dalla CIA(Bush 322); il dossier sugli UFO: ed a te: è stato dato in modo incompleto? Il cristianesimo viene danneggiato dall'interno(massoneria, modernismo), e dall'esterno(Sharia, New Age, ecc..), pertanto, quando il numero: di una specifica categoria di cristiani (nati di nuovo: effusionati; carismatici) sarà stata ulteriormente ridotta? l'invasione aliena, del nostro pianeta: potrà essere resa possibile! 1). perché, questa categoria di cristiani: dalla fede "dinamica", può essere uccisa dai satanisti! 2). perché, tutto il bene, che, è presente: in tutte le altre realtà: non è un bene esorcistico! 3). [tutti questi alieni, sono terrestri! sono i demoni a cui i farisei del FMI: hanno dato un organismo biologico: geneticamente modificato]
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  6 ore fa
  @MarlaMarleen-- What is there: in oltre Rothscild and Rockefeller(Pharisees, the rabbis of the Talmud for the destruction of Israel), do you think ?? I think there is only Satan himself !! @Obama--- We, all Peoples: and this company: of youtube and google: We're all tired of being damaged: by These Satanists of your CIA: that: have as to occupy: youtube and google: for do damage, to this wonderful organization: to do imperialism of the IMF: ie, Nazi imperialism: Against democracy(and against all mankind)? this (synnek1), he is always the examination person: with many different channels: and many employees! is why youtube: has blocked, all pages of comments, of all users, for laying down: a my specific comment, that, is on my page
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  6 ore fa
  1_2.@:Obama - if you want to read: my comments? you have to go: NoahtheNephilim at my channel! in my channel, I keep prisoner: a dangerous international criminal: a terrible cannibal: ie, priest of Satan. of CIA IMF: occult services! Perhaps, for human race: could be still, even hope, if, be the destruction of the International Monetary Fund (through the occult Masonic system of seigniorage banking!): that is: synagogue of Satan: for do: any Holocaust: Against my jewish people! 2_2.@:OBAMA - These your salafis in Syria? examination are the terrorists, That, you have Brought Already In Iraq, Kosovo, Libya, etc., you are only an association of criminals for sharia imperialism, of Saudi Arabia: and kill all Christian Martyrs in all the World! and now? you can not do: your dirty game: against Israel! Therefore, you might want to withdraw your army of Al Qaeda: from Syrian People, to save HIM, from this additional, and Unnecessary genocide, because, Assad will not be defeated.
 • Good morning from Germany;-) And now we look on the date of the last Bilderberg meeting. Then we consider the list of participants. But of course, we take no conclusions on the current activities of Google :-) Our communications is restricted. We can't write longer on our own channels. After 4 or 5 posts on the 'feed' you get the red card by YouTube / Google. Congratulations. Now I'll go straight in direction of the pyramid, past the Rothschilds and Rockefellers. My writings aren't only a political issue. It's an appeal to Google. Wake up. Think not only about money. You're born naked. The last shirt has no pockets. And now the same words as every morning: business is waiting. Have a great and blessed day.

   
  Ti prego Signore, fa che tutti gli uomini si amino come fratelli.
  Tu che ci hai lasciato nella libertà per compiere il bene, abbi pietà di noi.”
  Se l’Europa non viene rievangelizzata è perduta… solo una Europa veramente cristiana potrà salvarsi.” Massimo Cacciari da l’Unità 27 febbraio 1991


  http://utenti.lycos.it/amenalleluia


  CERTIFICATO D’AUTENTICITÀ


  Il sottoscritto, prof. Lorenzo Scarola, nato a Grumo Appula il 25-06-1960
  ed ivi domiciliato in Via V. L. Tetro, 3
  è docente di Religione Cattolica,
  ed è Accolito di S. Madre Chiesa.

  DICHIARA


  Che nel 1992, a S. Giovanni Rotondo,
  riceveva dalla figlia spirituale di San Padre Pio,
  Cleonice Morcaldi, delle reliquie di P. Pio che custodiva in due quadretti,
  protetti reciprocamente da un vetro e trasformati in un libricino,
  perché uniti da due cerniere.

  Questi due quadretti, oltre a contenere delle immagini e delle sue massime sapienziali di P. Pio, contengono anche delle reliquie che la sig.na Cleonice Morcaldi consegnava all’allora seminarista di teologia Lorenzo Scarola.

  DICHIARA

  Di aver racchiuso in uno solo dei due quadretti, congiunti da cerniera, ben tre reliquie:

  1 – triangolino del saio di San Padre Pio;

  2 – frammento (grande quanto un cece) di zolletta di zucchero, che nel mentre P. Pio prendeva per metterla nel latte, veniva intrisa da un abbondantissimo fiotto di sangue, sgorgato dalla stigmata della mano destra;

  3 – crosta di sangue di una mano di S. Pio.

  Queste tre reliquie sono poste insieme al centro di una cartolina raffigurante la mano stigmatizzata del Santo.

  DONA, TALE PREZIOSA RELIQUIA


  Alla mia concittadina e sorella in Cristo

  Suor Elia di Gesù e Maria

  Carmelitana Scalza del Monastero di S. Teresa
  di Via Pio XII, 1 70024 - Gravina (Bari)

  in fede, Lorenzo Scarola


  Grumo Appula, venerdì, 15 ottobre 2004,
  festività di S. Teresa D’Avila

   
  54. new true ANSA, by Unius REI [13/02/2014] [ con la stessa tecnica, gli islamici hanno fatto, il genocidio di tutti i cristiani nel Kosovo! ] Thailandia: uccisi 5 buddisti, Tra loro anche un monaco, dopo omicidio tre bimbi musulmani. [ questa storia, di bambini musulmani uccisi, è un vecchio copione, la LEGA ARABA fa uccidere, tre bambini musulmani, e poi aizza la gente, ed è in questo modo, che, fa iniziare i pogrom, questi islamici sono persone che non hanno nessun rispetto della dignità umana. ]

  55. new true ANSA, by Unius REI [13/02/2014] Bush senior, 322 vecchio satanista, per il NWO, la Nuova Era di Satana, Grande Fratello, micro-chip, umanità sintetica, OGM morgellons, scie chimiche, Gmos Aliens Abductions, uomini-maiali, uomini razza inferiori, uomini-bestia, manipolazioni genetiche, ecc. ecc. tutta merda.
  Perché, io mi sono arrabbiato contro Hilary Clinton, dopo che io ho detto sempre "ai gay, non bisogna fare violenze, insulti, persecuzioni, esclusioni ecc.."? Perch,é da un punto di vista politico, cioè esclusivamente politico, nessun politico, soprattutto se gay dovrebbe ignorare mai, quanto può essere devastante, per la società e per l famiglia, una ideologia gay, cioè, una proposta di "identità sessuale anomala" rispetto alla legge naturale. Se, voi avete un problema democrafico? Dovete trovare altri sistemi! Se, volete abbattere il cristianesimo, per fare gli uomini demoni? avete sbagliato tutto, con me allora! Ovviamente, tutto questo crimine, diventa una aggravante, nel momento in cui secondo me, nessuno, in tutto il mondo, dovrebbe ostentare la propria identità sessuale (anche se naturale) soprattutto, se, lui è un politico. ma, la tua signora Hilary Clinton insieme e quell'imbecille di Barak Obama, loro hanno ostentato i simboli degli islamici, nazisti, senza reciprocità, in pubblico, mentre, martiri cristiani pacifici innocenti, per colpa loro: morivano, erano stuprati, torturati, derubati, saccheggiati, imprigionati, per colpa della Sharia, in Siria, come, in tutto il mondo, e questo vosstro crimine di fare la pubblicità al nazismo Sharia, degli islamici, io non lo permetto, neanche, se uno è satanista come voi. Perché, ogni politico dovrebbe conoscere gli ambiti della sua professionalità, ed i suoi limiti! e nel vostro tentativo patetico di distruggere il cristianesimo, con ogni mezzo? voi siete i perdenti, perché, io ho deciso per colpa vostra, di fare sorgere cristiani, anche dalle pietre!

  56. new true ANSA, by Unius REI [13/02/2014] Benjamin Netanyahu. la LEGA ARABA, ha detto, circa, la terza guerra mondiale: " tra, i due litiganti (( Oriente, contro, Occidente))? il terzo gode! (( cioè, il califfato mondiale, trionferà, loro si uccideranno, e noi conquisteremo, molte nazioni! ))" [] questi stanno facendo, un gioco, troppo sporco, contro, di te!

  57. new true ANSA, by Unius REI [13/02/2014] Benjamin Netanyahu. io sono molto preoccupato, per la Grecia, che, Erdogan ha deciso di invadere! loro hanno i carri armati, ma, non hanno i soldi, per comprare i proiettili. Tu puoi chiedere alla Grecia, un gruppo di isole, per fare degli aereoporti militari e basi navali, in cambio, tu puoi dare loro, dei sistemi di arma, e puoi fare delle esercitazioni militari congiunte!

  58. new true ANSA, by Unius REI [13/02/2014] [ lettera aperta, al mio Presidente Giorgio Napolitano: "cosa un altro Governo senza sovranità monetaria, potrebbe fare meglio di questo?" lol. poi, non ti stendere, perché, io ti ho chimato mio Presidente, anche, Davide diceva a Saul, "tu sei il mio Re, l'unto del Signore" ecco perché, anche io ti sono leale! ] Letta, domani al Colle per dimissioni. Decisione presa a seguito del voto della Direzione del Pd. 13 febbraio, #ROMA, "A seguito delle decisioni assunte oggi dalla Direzione nazionale del Partito Democratico, ho informato il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, della mia volontà di recarmi domani al Quirinale per rassegnare le dimissioni da presidente del Consiglio dei ministri". Lo afferma il premier Enrico Letta.

  59. new true ANSA, by Unius REI [13/02/2014] Eutanasia: ok Belgio a estensione minori. Voto favorevole parlamento, primo paese al mondo. 13 febbraio, 18:58. BRUXELLES, [ io dico a voi, che, voi siete i satanisti? Voi dichiarate da soli, di essere i satanisti! Nessuno, può decidere, per, la vita di un altro, a maggior ragione, se, lui è, un minore, quindi, oltre ad essere satanisti, voi avete la aggravante di essere, dei pedoassassini, che è peggio, che essere pedofili ] Il Parlamento belga ha approvato con 86 sì, 44 no, 12 astenuti la legge che estende l' eutanasia ai minori, facendo del Belgio il primo Paese al mondo a legalizzarla in maniera così estesa. La nuova legge prevede che possano ricorrere alle procedure di fine vita quei minori - senza soglie minime di età - di cui deve esserne però certificata la "capacità di giudizio", affetti da malattie incurabili e sottoposti a "sofferenze fisiche insopportabili" in fase terminale.

  60. new true ANSA, by Unius REI [13/02/2014] Bush senior 322, tu puoi dire, ai tuoi satanisti [ 000114422222 ] di andare a rompere il ca**o, da un altra parte? oggi, hanno chiamato due volte, ma, non hanno detto niente!

  61. new true ANSA, by Unius REI [13/02/2014] Marò: [ iniziamo con sanzioni economiche, contro, India! ] Ban, sono a rischio missioni antipirateria, Lo afferma all'ANSA il portavoce dell'Onu. 13 febbraio, #NEW YORK, "Il segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon, è preoccupato, per una vicenda da tempo irrisolta che vede coinvolti due importanti Paesi, e teme che possa avere delle ripercussioni sulle operazioni di sicurezza antipirateria e sullo stato di diritto": così il portavoce di Palazzo di Vetro Martin Nesirky interpellato dall'ANSA sulla questione marò. "Rimarrò in contatto con l'alto commissario delle nazioni Unite per i diritti umani, Navi Pillay, che, incontrerò a Ginevra". Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Emma Bonino, intervenendo in aula alla Camera sulla vicenda dei marò, dopo aver riferito, stamane, al Senato. E "L'alto responsabile per gli esteri dell'Ue Catherine Ashton sara' a colloquio domani con il segretario generale dell'Onu Ban ki-moon e risollevera' il caso' dei maro'", ha aggiunto.

  62. new true ANSA, by Unius REI [13/02/2014] Barroso: leader 28 contrastino anti-Ue. Non girare spalle a Europa ma dire cosa non va, per migliorarla [ ok massone, inizia a riconoscere nella Costituzione, 1. le sue radici ebraico-cristiane, e rivendica. 2. la sua piena sovranità monetaria, e fai presto, perché, io ho deciso di demolire la tue europa! ]

  63. new true ANSA, by Unius REI [13/02/2014] Onu, riunificare Gaza, e Cisgiordania. Inviato Serry, "sotto legittima Autorità palestinese". 13 febbraio, 14:19. TEL AVIV, [ imbecille di un satanista massone, traditore. per fare sorgere, la nuova era di satana, La torre di Babele, il NWO-FMI, non esiste, una autorità dei nazisti, senza reciprocità, infatti, presto, io ti demolirò, carbonizzerò, tutta la LEGA ARABA! loro hanno detto, "se non mi uccidi, io ti ucciderò!" ecco perché, io ho deciso di accontentarli! tu sai molto bene, che, loro vogliono tutto il pianeta califfato, e che, sul cadavere di Israele, tu vuoi giustificare, la tua guerra mondiale! ] Per l'inviato dell'Onu ( degli anticristi che, uccidono gli schiavi dhimmi, sotto egida dello ONU ) Robert Serry ''solo una riunificazione, tra, Gaza e la Cisgiordania sotto la legittima Autorita' palestinese, basata sugli impegni dell'Olp, puo' portare ad una soluzione stabile, per Gaza, come, parte del progresso politico, verso, la pace''. Il coordinatore, per, la pace in Medio Oriente, e' reduce, da una visita a Gaza, ed ha espresso, la preoccupazione per l'erosione, del cessate il fuoco, tra, Israele e Gaza.

  64. new true ANSA, by Unius REI [13/02/2014] [lettera aperta a Giorgio Napolitano] poche ore fa io sono andato a chiedere, una prenotazione, per una mammografia, che, comunque, costa 46 euro, di tiket.. lol. mi hanno dato, una prenotazione, per il 10 maggio 2016! non credi, che, è arrivato, il momento, di imporre per legge, un limite a stipendi e pensioni, che, non devono essere oltre: 10.000 euro?

  65. new true ANSA, by Unius REI [13/02/2014] [ asini, se, invece di fare gli asini, con le corna, voi andate a studiare Sigismund Schlomo Freud detto Sigmund è stato un neurologo e psicoanalista austriaco, fondatore della psicoanalisi, una delle principali branche della psicologia? poi, scoprire anche voi, la reatà scentifica, del complesso di Edipo, e del Complesso di Elettra. Quindi la Russia, ha scentificamente ragione! ] Entra in vigore in Russia la legge che vieta le adozioni internazionali alle coppie omosessuali straniere e ai single dei paesi in cui il matrimonio gay è legale. Ne dà notizia la Cnn. Il decreto, firmato lunedì dal primo ministro Dmitri Medvedev, è operativo da ieri. Il bando riguarda 15 paesi che consentono le nozze gay.

  66. new true ANSA, by Unius REI [13/02/2014] Direzione Pd, 136 sì a governo nuovo. Alla votazione finale ok alla fase nuova. [ Ehi, sistema massonico Bildenberg, traditori del signoraggio bancario, ma, voi siete così, sicuri, di riuscire a fare un nuovo governo? io se fossi in voi? io non sarei così sicuro! ]

      67. new true ANSA, by Unius REI [13/02/2014] 12 febbraio 2014 [ king saudi arabia, lui non può dire, io non ne so niente! infatti, lui ha detto: "espiantate gli organi, soltanto, ai dimmi infedeli!"  ] Quelle sale operatorie sotto le camere di detenzione. La casa con il tetto rosso a pagoda che svettava nel Sinai è stata distrutta oltre sessanta giorni fa dagli elicotteri Apache made in Usa in dotazione all’esercito egiziano. È il simbolo che qualcosa è cambiato nel Sinai anche se l’orrore non è finito. Secondo l’ong Gandhi, che opera sul campo, vi sarebbero circa 100 ostaggi in mano ai predoni del deserto.
  Vicina alla Striscia di Gaza, ad Al Mahdia nei pressi di Rafah, la casa rossa era uno dei covi dei banditi beduini. Sopra le camere di detenzione, mentre nei sotterranei era stata allestita una sala operatoria per l’espianto degli organi di chi non poteva pagare. Era stato don Mosè Zerai nell’autunno del 2010, a raccontare ad Avvenire che il colore rosso del tetto e la forma insolita erano gli unici riferimenti che potevano dare gli eritrei sequestrati che l’avevano contattato disperati. Il padrone di questo edificio infernale dall’apparenza di una villa di lusso è Abu Abdallah, nome pronunciato con terrore da tutti i rapiti e segnalato più volte dalle ong alla polizia egiziana. Un moderno genio del male. Se il traffico di ogni tipo di merci verso Gaza sotto i tunnel sostiene l’economia beduina, sua è stata la diabolica intuizione di rendere più redditizio il traffico dei subsahariani che volevano raggiungere Israele, prima iniziando a rapirli (i riscatti nel 2012 erano arrivati a 45mila dollari per ogni ostaggio) e poi a vendere anche gli organi di chi veniva ucciso dalle torture o dagli stenti e non poteva pagare. Abu Abdallah della tribù Sawarka ha reso insomma questo traffico il più crudele del secolo secondo le Nazioni Unite. «È stato il principale trafficante del Sinai - conferma al telefono Hamdy al Azazi, attivista palestinese per i diritti umani con la sua Ong News Generation Foundation for Human Rights che vive a El Arish, capoluogo del nord Sinai, - fonte di molte testate per le notizie sul traffico di esseri umani - e ha sulla coscienza migliaia di rapimenti di subsahariani. Ne ho aiutati parecchi che me lo hanno confermato. Era il capo di una rete di bande criminali, guidate dai suoi complici Abu Khaled, Abu Ahmed - suo fratello - e Abu Hitler. Sottoponevano gli ostaggi, quasi sempre giovani donne e uomini, a torture, stupri, violenze, umiliazioni, mutilazioni per poi chiedere riscatti ai parenti. Chi non poteva far pagare dai parenti via money transfer veniva ucciso e gli venivano asportati gli organi. Io stesso ho visto in questi anni almeno dieci corpi cui erano stati tolti fegato, cornee e reni. Si pensava che le asportazioni avvenissero in ambulanze nel deserto, invece c’erano anche veri e propri ambulatori come nella casa rossa». Dove andavano gli organi asportati? «Negli ospedali al Cairo di sicuro. C’è molta corruzione nella sanità egiziana». E la capitale è notoriamente l’hub per la vendita di organi nel mondo arabo. Quando i media hanno raccolto le denunce delle ong e hanno fatto il suo nome, ha cominciato a farsi chiamare Abu Sania. Ma ha commesso un errore, investendo i proventi del traffico nella compravendita di armi per i qaedisti dell’area che dall’estate, dopo la deposizione di Mohammed Morsi e del governo amico dei Fratelli musulmani da parte dell’esercito, hanno ucciso decine di militari egiziani. Escalation che ha portato Washington a chiedere un intervento al Cairo (gli attivisti e le organizzazioni non governative lo sollecitavano invano da anni per motivi umanitari). Bilancio: numerosi arresti e blitz contro le case. «Sulla base di un mandato di cattura - racconta Hamdy, che per la sua attività è stato minacciato di morte dopo che i predoni hanno malmenato il suo bambino - le forze dell’ordine sono entrate in due dei suoi covi distruggendo sette camere di detenzione e tortura, oltre a una clinica attrezzata per l’espianto degli organi. Abu Ahmed è stato ucciso dalla polizia a dicembre, mentre Abu Abu Abdallah è stato arrestato, ma due giorni dopo è riuscito a fuggire».
  Si sarebbe rifugiato nella striscia di Gaza, forte della sua vicinanza ad Hamas, ma potrebbe essere ancora nel Sinai. Un muro di omertà protegge l’assassino di molti innocenti che potrebbe raccontare molte cose sugli acquirenti di organi. Finché resterà impunito, non ci sarà giustizia nel deserto di Mosè.
  Paolo Lambruschi, © riproduzione riservata

      68. new true ANSA, by Unius REI [13/02/2014] 12 febbraio 2014 [ questo, è il vero volto, della Sharia di satana, tutto il complotto della LEGA ARABA, per sterminare il genere umano! tutti gli anticristi, massoni, dello ONU, per uccidere i cristiani dhimmi. ] Testimonianza. Orrore Sinai, i rapiti uccisi per gli organi. Doveva sparire nell’inferno del Sinai perché era diventato un testimone scomodo dei traffici di armi e uomini gestiti da alti ufficiali sudanesi ed eritrei nella terra di nessuno, al confine tra i due stati, a Kassala. Invece Assalom, nome di fantasia per non creare guai alla famiglia, eritreo di 37 anni, è miracolosamente tornato dalle rotte della morte un mese fa. Lo hanno liberato durante un blitz dell’esercito cairota che negli ultimi mesi ha distrutto molti covi togliendo le catene a 144 prigionieri subsahariani. Assolom si è consegnato alla polizia ed è stato imprigionato come irregolare. Poi l’ong Gandhi guidata da Alganesh Fessaha, premiata con l’Ambrogino d’oro della solidarietà del comune di Milano per aver salvato centinaia di rifugiati, ha posto fine alla sua odissea e l’ha portato in Etiopia. Raggiunto al telefono, ci ha raccontato gli orrori visti nel deserto della Bibbia, trasformato da bande di spietati predoni beduini in un supermarket di organi umani. Assalom è uno dei tanti sottufficiali delle forze della Difesa eritrea fuggiti dalla coscrizione a vita imposta dal regime di Isaias Afewerki e condannata il 5 febbraio scorso a Ginevra dall’Onu. I disertori normalmente fuggono in Sudan, nei campi dell’Acnur di Shegarab, vicino a Kassala, e ci restano per racimolare denaro e dirigersi poi verso Khartoum. Dal quartiere eritreo della capitale sudanese, si organizzano i viaggi per la Libia e da lì, si attraversa, il Mediterraneo. Un flusso ininterrotto: solo a gennaio sono sbarcati sulle coste italiane 2.156 stranieri, contro, i 217 del gennaio 2013 e gli eritrei, dopo i siriani, sono la seconda etnia. Ma Shegarab, 30mila ospiti perlopiù eritrei, è anche il primo anello della catena infernale dei sequestri. Dal 2012 nessun eritreo percorre più, volontariamente, la rotta verso Israele che ha eretto un muro al confine con l’Egitto. Così i nomadi Rashaida, organizzatori con i predoni beduini - con cui hanno antichi legami di clan - del traffico di esseri umani dal Sudan al Sinai, hanno iniziato a rapire le persone all’esterno del campo, anche donne e bambini, e a portarle in Egitto per consegnarle alla mafia beduina. Per i dati ufficiali ne sono sparite 551 solo nel 2012. Potrebbero essere molte di più perché la zona è controllata da bande di criminali Rashaida con la complicità delle forze di sicurezza sudanesi. Alleanza  cementata da business sporchi, Secondo diversi report dell’Onu, infatti, sui pickup dei rapitori lanciati nel Sahara viaggiano persone e armi destinate a essere vendute alle cellule terroristiche, insediatesi nel Sinai, e ai palestinesi dei Territori. Armi che, passano di mano al confine eritreo, dai militari asmarini a quelli sudanesi, e che Assalom, diventato nel frattempo negoziante a Shegarab, aveva visto un giorno dell’ottobre 2012. Da ex militare capisce, al volo chi c’è dietro al traffico. «Ho visto un pickup carico d’armi fuori da Shegarab, proveniente dall’Eritrea, e ho fatto l’errore di dire in giro che, l’Eritrea e i Rashaida, trafficavano anche in armi», ammette Assalom. La voce arriva a un ufficiale della sicurezza sudanese, invaghitosi della moglie di Assalom, che, gli intima di tacere. Assalom propone al rivale un accordo: lui e la moglie partiranno da Shegarab, se il graduato li aiuta a raggiungere Khartoum. Ma, la coppia è ormai pericolosa. I militari sudanesi ed eritrei decidono di farla sparire. «Ci ha consegnati ai Rashaida che hanno portato me e la mia donna nel Sinai». Anche nel viaggio verso l’orrore Assalom ha un’altra conferma della complicità tra eritrei e sudanesi. «Il camion che ci trasportava era carico di kalashnikov e lanciarazzi, ne ho contati 16. Le armi venivano dall’Eritrea e dovevano essere consegnate ai beduini». E nulla passa dal confine, senza il permesso dei militari eritrei e sudanesi. Alla fine di novembre l’uomo finisce vicino a El Arish, al confine nord con Israele, nelle mani della banda, di Abu Suleiman che chiede un riscatto di 75mila dollari per lui e la moglie. Equivale a una condanna a morte. Nella casa Assalom condivide i maltrattamenti inflitti ai rapiti: botte, sprangate, abusi, stupri, bruciature con la plastica fusa. Il 13 gennaio 2013 assiste al brutale pestaggio di Mohamed, 27enne eritreo di Keren che non poteva pagare. Il giovane è a terra agonizzante. «A un certo punto - racconta - nella stanza dove eravamo incatenati è arrivato un medico che ci aveva visitato altre volte. Ma stavolta aveva una borsa frigorifera. Ha addormentato Mohamed e davanti a noi gli ha tolto le reni, poi le ha messe in un contenitore con il coperchio bianco. lo ha messo nella borsa frigorifera ed è andato via su un Land cruiser. I carcerieri hanno portato via quel poveretto mentre stava morendo. Non ho più saputo nulla di lui». In cinque anni sarebbero morte nel deserto 8.000 persone, di cui 5.000 eritrei. Questa testimonianza è una conferma ulteriore di quello che i trafficanti hanno fatto loro. L’ex militare inaspettatamente viene risparmiato. I predoni si sbarazzano dei prigionieri più poveri anche rivendendoli ad altre bande. In questo modo si limitano i rischi e si dividono i proventi del traffico d’organi e di uomini. Assalom cambia così tre covi. La moglie, intanto, è riuscita a fuggire. «La sua famiglia aveva pagato una parte del riscatto e quindi lei era più libera. È riuscita a impadronirsi di un fucile, si è fatta liberare e si è consegnata alla polizia egiziana». Per l’ex negoziante invece nessuno può pagare. A novembre gli ultimi banditi cui è stato venduto gli offrono la libertà in cambio dell’asportazione di un rene. Ma un raid dell’esercito egiziano distrugge il covo e mette in fuga i sequestratori. Poi il carcere a El Arish dal quale viene liberato, insieme ad  altre 45 persone, dall’ong Gandhi, che lo porta in Etiopia nel campo profughi di May Aini con la compagna. L’incubo è alle spalle. Paolo Lambruschi. ©riproduzione riservata

  69. new true ANSA, by Unius REI [13/02/2014] 12 febbraio 2014  rapporti tesi, perché? non è un diritto dei popoli, difendere la propria identità e la propria sicurezza? se hanno islamizzato la Francia, per metterla in culo ai francesi, perché, la dobbiamo prendere nel culo anche noi? [ Svizzera, l'Ue congela il negoziato: quindi spara, ad un moscerino con il cannone! cosa c'è sotto di così losco, che, i massoni Bildenberg, ci vogliono nascondere?] L'Ue congela il negoziato sul grande accordo quadro sul 'trattato istituzionale' con la Svizzera. Nella riunione preparatoria del settimanale incontro dei 28 ambasciatori (Coreper, in programma domani) è stato deciso oggi di togliere dall'agenda l'approvazione del mandato negoziale alla Commissione. Il portavoce della presidenza di turno greca ha spiegato che il mandato negoziale doveva essere approvato come 'punto A', ovvero senza discussione. Nella riunione preparatoria di oggi tale 'punto A' è stato escluso dall'ordine del giorno. I 28 hanno ritenuto che non fosse opportuno dare alla Commissione il mandato per negoziare un accordo con la Svizzera, in un momento in cui non ne sono ancora chiare le intenzioni. Delle relazioni con la Svizzera e delle conseguenze del referendum di domenica scorsa si parlerà sotto la voce 'altre': una discussione informativa in cui agli ambasciatori dei 28 "rifletteranno sul risultato e sul modo di procedere" e durante la quale saranno presentati i risultati dell' analisi iniziale chiesta ai servizi giuridici del Consiglio e della Commissione. Intanto il Governo svizzero ha fissato per la fine dell'anno la presentazione di un progetto di legge per rendere operativo il referendum, votato domenica scorsa, che impone limiti all'immigrazione. Lo rende noto un comunicato. Nel frattempo, Berna si impegnerà "senza ritardo" nei negoziati con l'Unione europea e il Governo ha incaricato il ministero degli Esteri di "prendere immediatamente contatto con le istituzioni europee e gli Stati membri", per tenere Bruxelles informata sui "lavori in corso" in Svizzera, ma anche per "chiarire i rispettivi interessi in vista dell'apertura di nuovi negoziati". Dopo l'entrata in vigore dell'accordo di libera circolazione con l'Ue, la Svizzera dal 2002 ha più che raddoppiato il numero dei lavoratori stranieri accolti (80mila l'anno). Ma dopo il referendum di domenica, che impone nuove restrizioni, l'Ue ha minacciato di rivedere tutti gli accordi bilaterali: lunedì è stato sospeso l'accordo sull'elettricità, oggi è stato congelato quello istituzionale. Di ieri il monito del Consiglio Ue: "È impossibile accettare la divisione tra la libera circolazione delle persone e quella dei capitali". © riproduzione riservata.

      70. new true ANSA, by Unius REI [13/02/2014] Diritti umani, Libertà religiosa? immediato attacco nucleare preventivo, contro, i nazisti assassini, tutti amici dello ONU l'anticristo nazista! ] [ Libertà religiosa sempre più a rischio] Negli ultimi anni vi è stato un continuo aumento delle violazioni commesse sia da attori governativi che non governativi contro individui e gruppi sociali attuati sulla base della loro appartenenza religiosa o della loro fede. È questo il quadro tracciato dal Rapporto 2013 sulla situazione della libertà di religione o fede nel mondo, un dossier preparato dal Gruppo di lavoro sul tema del Parlamento europeo, guidato dagli europarlamentari olandesi Dennis de Jong e Peter Van Dalen. Si tratta di un gruppo creato sulla scorta della decisione del Consiglio Ue, del 2013, di varare delle linee guida per la tutela del diritto alla libertà di religione nel mondo. Il rapporto è stato presentato ieri a Bruxelles nel corso di una conferenza cui hanno partecipato anche rappresentanti della Commissione Usa sulla libertà internazionale di religione e rappresentanti della Piattaforma europea sull’intolleranza e la discriminazione religiosa. Secondo il rapporto sono 25 i Paesi di «particolare preoccupazione», 15 dei quali sono segnalati addirittura come «gravi violatori» della libertà di religione e fede (Cina, Egitto, Eritrea, India, Iran, Iraq, Corea del Nord, Libia, Mali, Nigeria, Pakistan, Arabia Saudita, Siria, Tunisia e Uzbekistan). Per i cristiani, in particolare, «la Corea del Nord rimane il Paese più difficile al mondo»: tra 50mila e 70mila cristiani sono detenuti in «spaventosi campi di prigionia». Anche in Eritrea, che pure riconosce cattolicesimo e ortodossia come fedi ufficiali, risultano detenuti tra i 2mila e i 3mila cristiani. Altro Paese che vive una situazione a dir poco drammatica è la Nigeria, dove tra il novembre 2011 e l’ottobre 2012 si sono avuti ben 791 dei 1.201 assassinii di cristiani registrati in tutto il mondo. Accanto alla prigionia, si sono registrate nel mondo altre gravi forme di violenze per motivi religiosi, come ad esempio il divieto di cambiare religione che è tuttora in vigore in 39 Paesi. In questo tipo di violazione della libertà primeggia l’India, al cui interno ci sono vari Stati federali in cui è espressamente vietato abbandonare l’induismo. Delicato anche il cambio di religione in vari Paesi islamici, come, la Giordania, ma, soprattutto l’Egitto. Quest’ultimo Paese è segnalato nel rapporto anche, per il quasi costante rifiuto di concedere l’autorizzazione alla costruzione di nuove chiese, ai cristiani copti, mentre, in Iran dal 2010, si contano ben 300 arresti, tra musulmani convertitisi al cristianesimo. Un caso estremo per le persecuzioni religiose è l’Arabia Saudita, che, presenta delle pesanti discriminazione per i cittadini, o i residenti non-musulmani. Sulla scorta di queste informazioni il Gruppo di lavoro, ha fortemente raccomandato all’Unione europea, di dare alla questione della libertà religiosa, un ruolo cruciale nel stabilire rapporti e nello stringere negoziati con i Paesi terzi. Giovanni Maria Del Re. ©riproduzione riservata.

  71. new true ANSA, by Unius REI [13/02/2014] [ questa è la terribile legge di satana, i suoi complici, devono, necessariamente, diventare le sue vittime, prima o poi, infatti, anche satana è stato condannato, e la sua verità, dietro tutte le sue menogne, e che, lui aspetta, la sua distruzione, disintegrazione, come, la sua più grande speranza... quindi, io lo accontenterò, nel giorno della sua ora! ] Secondo la polizia è stata vittima di un omicidio Olanda, è stata uccisa la "madre" della prima legge sull'eutanasia Il corpo dell'ex ministro della sanità olandese, Els Borst, è stato trovato a Bilthoven la sera di lunedì dieci febbraio. La procura in un comunicato: "I risultati dell'inchiesta mostrano che la morte è causata da un'azione criminale" - 

  72. new true ANSA, by Unius REI [13/02/2014] [ cosa vi ho sempre detto? è un diritto per gli islamici della LeGA ARABA, uccidere, i dhimmi schiavi, sotto la egida dello ONU!] PAKISTAN
. Islamabad: arrestato ma innocente, 24enne cristiano torturato e ucciso dalla polizia. di Jibran Khan. Per gli agenti è morto in cella “impiccandosi”. Dall’autopsia risulta che è deceduto per le “gravi ferite interne” riportate durante gli interrogatori. Il giovane era stato fermato con l’accusa di furto e sottoposto a ripetuti abusi per estorcere la confessione. La caserma era stata indicata come una stazione di polizia "modello". Islamabad (AsiaNews) - Per la polizia si sarebbe suicidato "impiccandosi"; tuttavia, dai referti medici emerge un'altra verità, che racconta di una morte dovuta alle "gravi ferite interne" causate da "torture e abusi". È la terribile vicenda che ha visto coinvolto il 24enne cristiano pakistano Sabir Masih, deceduto per le violenze inflitte dalle forze dell'ordine durante un interrogatorio; egli era stato fermato in precedenza con l'accusa (infondata) di furto. Per estorcergli una confessione, gli agenti non hanno esitato a ricorrere all'uso della forza, infliggendogli lesioni risultate poi fatali.  Chiesa cattolica e membri della società civile chiedono giustizia, punizioni esemplari per i responsabili e la fine delle morti violente di semplici cittadini, vittime innocenti dei cosiddetti tutori dell'ordine. Sabir Masih, padre di due figli, è stato arrestato l'11 febbraio con l'accusa di furto. Gli agenti lo hanno condotto nella caserma di Kohsar, a Islamabad, peraltro giudicata di recente - dopo una profonda opera di restauro - una stazione di polizia "modello" per efficienza, rispetto delle procedure e umanità verso i sospetti. Il giovane è stato trattenuto per la notte e interrogato a lungo. La famiglia è subito corsa in caserma per raccontare che il giovane era estraneo al furto, avendo trascorso l'intera giornata al lavoro per poi fare ritorno a casa. "Egli non ha commesso alcun crimine" hanno gridato a gran voce, invano. La polizia ha usato la forza per estorcere la confessione - una pratica spesso usata in Pakistan in casi analoghi - fino a provocare ferite interne così gravi da causare la morte di Sabir, avvenuta nella notte fra l'11 e il 12 febbraio. Gli agenti hanno cercato di nascondere le tracce della violenza, affermando che il giovane si sarebbe suicidato impiccandosi in cella. I vertici della polizia hanno anche intimato alla famiglia di celebrare il funerale entro la giornata di oggi, per coprire eventuali responsabilità; tuttavia, i parenti hanno insistito e richiesto a gran voce l'autopsia sul corpo. Dai primi risultati, la conferma che Sabir Masih è morto a causa di "ferite interne" provocate dalle violenze subite, escludendo con forza l'ipotesi di impiccagione. La magistratura ha avviato un'inchiesta, ma al momento non sono stati emessi provvedimenti contro eventuali responsabili. Ieri, intanto, la Chiesa cattolica pakistana e membri della società civile hanno organizzato una protesta davanti al Circolo della stampa di Islamabad, denunciando a gran voce la "brutalità". Un episodio, aggiungono i manifestanti, che smentisce in modo palese presunte iniziative di riforma della polizia in chiave democratica e legalitaria. Fonti cattoliche nella capitale spiegano che l'intervento della Chiesa non è dovuto al fatto che "Sabir Masih è un cristiano", perché avrebbe potuto essere anche "un musulmano o di qualsiasi altra religione". La protesta ruota attorno alla "brutalità" della polizia, che deve essere punita a prescindere dalla fede di appartenenza. Anche se è un dato di fatto, aggiunge un fedele, che quando viene arrestato un cristiano "il trattamento della polizia o in cella è di gran lunga peggiore". Con più di 180 milioni di abitanti (di cui il 97% professa l'islam), il Pakistan è la sesta nazione più popolosa al mondo ed è il secondo fra i Paesi musulmani dopo l'Indonesia. Circa l'80% è musulmano sunnita, mentre gli sciiti sono il 20% del totale. Vi sono inoltre presenze di indù (1,85%), cristiani (1,6%) e sikh (0,04%). Le violenze contro le minoranze etniche o religiose si verificano in tutto il territorio nazionale, ma negli ultimi anni si è registrata una vera e propria escalation e che ha investito soprattutto i musulmani sciiti e i cristiani. Decine gli episodi di violenze, fra attacchi mirati contro intere comunità - come avvenuto a Gojra nel 2009 o alla Joseph Colony di Lahore del marzo scorso - o abusi contro singoli individui (Asia Bibi, Rimsha Masih o il giovane Robert Fanish Masih, anch'egli morto in cella), spesso perpetrati col pretesto delle leggi sulla blasfemia.
  02/13/2014 14:06, nazi criminal nazi sharia imperialism, from, ONU antichrist ]
  PAKISTAN. Islamabad: an innocent 24-year-old Christian man tortured to death by police. by Jibran Khan. According to the police, the victim hanged himself. Autopsy results indicate however that he died from "serious internal injuries" sustained during interrogation. Arrested on charges of theft, the young man was subjected to brutal treatment to extract a confession. The incident occurred at a police station considered as a "model" facility. Islamabad (AsiaNews) - For police, Sabir Masih committed suicide by hanging himself.  Medical reports show instead that he died from "severe internal injuries" caused by "torture and abuse." The 24-year old Pakistani Christian man died from the brutal treatment he received under police interrogation after he was arrested on unfounded charges of theft. In order to extract a confession, the agents did not hesitate from using force, causing injuries that proved fatal. The Catholic Church and members of civil society want justice, exemplary punishment for the perpetrators and an end to the violent deaths of ordinary citizens, innocent victims of so-called law enforcement officials. A father of two, Sabir Masih was arrested on Tuesday on charges of theft. Police brought him to the Kohsar Police Station in Islamabad, considered a "model" facility after undergoing a major retrofit to improve its efficiency and humane treatment of prisoners. Held overnight, the young man was interrogated at length. As soon as they found out that Sabir had been arrested, his family rushed to the police station to say that he was not involved in the theft since he had been at work for the whole day and had returned home after that. "He did not commit any crime," they shouted in a loud voice, in vain. In order to get a confession, police used force - a common practice in Pakistan. This in turn caused severe internal injuries that led to Sabir's death overnight between Tuesday and Wednesday.
  After his death, officers tried to explain the signs of violence by claiming that the young man had committed suicide by hanging himself in cell.
  In an attempt to cover up the matter, top police officials also ordered the family to bury him today. The latter however refused, demanding instead an autopsy.
  Preliminary results confirm in fact that Sabir Masih died from internal injuries caused by abuse. Nothing indicates that he hanged himself.
  An investigation has been launched into the case, but no action has yet been taken against those responsible. Yesterday, the Catholic Church of Pakistan and civil society groups staged a protest in front of the Press Club of Islamabad, vociferously slamming police brutality. For protesters, the incident clearly shows that reforms to make the police more democratic and law-abiding have failed. The Church did not get involved because "Sabir Masih is a Christian," Catholic sources in the capital said, but because anyone, "Muslim or any other religion," could have been in his place. At the heart of the matter is police brutality, which should be stopped regardless of religion.
  However, if a Christian is detained, he "usually is treated worse by police or when he is in prison," a Catholic said. With a population of more than 180 million people (97 per cent Muslim), Pakistan is the sixth most populous country in the world, the second largest Muslim nation after Indonesia. About 80 per cent of Muslims are Sunni, whilst Shias are 20 per cent. Hindus are 1.85 per cent, followed by Christians (1.6 per cent) and Sikhs (0.04 per cent). Violence against ethnic and religious minorities is commonplace across the country, with Shia Muslims and Christians as the main target, with things getting worse. Scores of violent incidents have occurred in recent years, against both individuals - like Asia Bibi, Eimsha Masih or Robert Fanish Masih, a young man who died in prison - or entire communities, like in Gojra in 2009 or Joseph Colony in Lahore in March 2013, often perpetrated under the pretext of the country's blasphemy laws.

  74. new true ANSA, by Unius REI [13/02/2014] 02/13/2014 09:32 [ tutta la aggressività del califfato mondiale, sotto la egida dello ONU ] THAILAND. Islamist raid in southern Thailand: five dead and six wounded. A Buddhist monk, the target of the attack, and a nine year old boy among victims. Last night a 29 year old woman was killed and her body burned. Assault sparked by murder of three little brothers, all Muslim, last week. Rebels announce new attacks. The political crisis in Bangkok has blocked peace talks between the government and Islamists. Bangkok ( AsiaNews / Agencies) - Five people were killed, including a Buddhist monk and a child of nine years of age, and at least six injured in two separate attacks that took place in the south of Thailand.  The region has long been the scene of a separatist Islamist insurgency. Police sources report that both attacks were motivated by the violent murder last week of three young Muslim brothers.
  Local witnesses report that this morning four armed men on board motorcycles, opened fire against a monk as he was collecting offers. The attack took place in the district of Mae Lan , in the southern province of Pattani. The bullets struck and killed the priest and three other people present at the scene, including a child. The wounded include a law enforcement officer, who was escorting the monk. In the second incident, yesterday evening in the district of Yaring , again in Pattani , a Buddhist woman of 29 years of age was killed. The woman was on board of her motorbike on her way home when she was hit by a barrage of bullets, after killing her, the assailants set fire to her corpse. They also left a note on the crime scene addressed "to the head of the army", in which they explain that "this is not the last body to [ avenge ] the three brothers".
  The three Muslim brothers ( three , five and nine years of age) from the neighboring province of Narathiwat, were shot last week in front of their home, as they returned from evening prayers at the mosque. Their father and mother (who is pregnant) were also involved in the assault, but survived. In recent days, the Islamist faction had carried out a first act of retaliation for the death of children: On 10 February, the wife of a policeman was killed and then set on fire, in an episode very similar to what happened last night, in the main market of the town in front of a terrified crowd. A decade-long separatist struggle by Islamic extremists has engulfed southern Thailand on the border Malaysia, which has so far claimed over 5,900 casualties, most of them civilians. The Islamists want autonomy from Thailand, who annexed the region more than a century ago, and accuse the Thai and Buddhist authorities of human rights violations and of not respecting the local culture. Almost every day there are bombings and shootings; peace talks between the government and rebels are in an impasse , exacerbated by the political clash - between Prime Minister Yingluck Shinawatra and the opposition led by the Democrat Party - which has been crippling the institutional life in Bangkok and throughout Thailand for months. 13/02/2014 08:58. THAILANDIA. Raid islamista nel sud della Thailandia: cinque morti e sei feriti. Tra le vittime un monaco buddista, obiettivo dell’attacco, e un bambino di nove anni. Ieri sera una donna di 29 anni è stata uccisa e il corpo dato alle fiamme. Dietro gli assalti l’uccisione, avvenuta la scorsa settimana, di tre fratellini di religione musulmana. I ribelli annunciano nuovi attacchi. La crisi politica a Bangkok ha bloccato i colloqui di pace fra governo e islamisti. Bangkok (AsiaNews/Agenzie) - Cinque vittime, fra cui un monaco buddista e un bambino di nove anni, e almeno sei feriti sono il bilancio di due diversi attacchi avvenuti nel sud della Thailandia, da tempo teatro di una lotta separatista delle milizie islamiche. Fonti della polizia riferiscono che dietro entrambi gli assalti vi sarebbe la morte violenta, avvenuta nei giorni scorsi, di tre giovani fratelli di religione musulmana. Testimoni locali riferiscono che questa mattina quattro uomini armati, a bordo di motociclette, hanno aperto il fuoco contro un monaco mentre era intento a raccogliere offerte. L'attacco è avvenuto nel distretto di Mae Lan, nella provincia meridionale di Pattani. I proiettili hanno colpito e ucciso il religioso e altre tre persone presenti in quel momento sulla scena, fra cui un bambino. Tra i feriti vi sarebbe anche un agente delle forze dell'ordine, impegnato nella scorta del monaco. Nel secondo episodio, avvenuto nella serata di ieri nel distretto di Yaring, sempre a Pattani, è rimasta uccisa una ragazza di 29 anni di fede buddista.  La donna si trovava a bordo della propria motocicletta per fare rientro a casa, quando è stata investita da una raffica di proiettili; dopo averla uccisa, gli assalitori hanno incendiato il cadavere. Sulla scena del delitto hanno lasciato un biglietto indirizzato "al capo dell'esercito", in cui spiegano che "questo non è l'ultimo corpo per [vendicare] i tre fratelli". I tre fratelli di religione musulmana (di tre, cinque e nove anni), originari della confinante provincia di Narathiwat, sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco la scorsa settimana di fronte alla loro abitazione, di ritorno dalla preghiera serale in moschea. Nella sparatoria sono rimasti coinvolti anche il padre e la madre (incinta), ma sono sopravvissuti. Nei giorni scorsi la fazione islamista aveva portato a termine un primo atto di rappresaglia per la morte dei bambini: il 10 febbraio scorso la moglie di un poliziotto, è stata uccisa e poi data alle fiamme, in un episodio del tutto analogo, a quello avvenuto ieri sera, nel mercato principale della cittadina davanti a una folla terrorizzata. Il sud della Thailandia, lungo i confini con la Malaysia, è teatro di una decennale lotta separatista da parte degli estremisti islamici, che, ha causato sinora oltre 5.900 vittime, la maggior parte delle quali civili. Gli islamisti chiedono l'autonomia dalla Thailandia, che, ha annesso la regione oltre cent'anni fa, e accusano le autorità thai e buddiste di violazioni, ai diritti umani e di non rispettare la cultura locale. Quasi ogni giorno si susseguono attentati dinamitardi e sparatorie; i colloqui di pace fra, governo e ribelli sono in una fase di stallo, acuiti da uno scontro politico - fra il premier Yingluck Shinawatra e l'opposizione guidata dal Democrat Party - che da mesi ha paralizzato la vita istituzionale a Bangkok e nel resto della Thailandia.

  75. new true ANSA, by Unius REI [13/02/2014] 02/12/2014 17:55. criminal nazi arab league, senza reciprocità, maniaci religiosi, assassini seriali, sotto la egida dello ONU. ] [ MALAYSIA - ISLAM. Christian Churches support Malaysian Catholics under attack over Allah's name. Ecumenical solidarity towards the Church of Malaysia is growing. Shocked and dismayed, the World Methodist Council hopes to see the "rather troubling" court ruling overturned. The latter would allow only one religion to take ownership over a universal term. The United Nations also weighs into the issue, calling it a violation of religious freedom. Kuala Lumpur (AsiaNews) - Catholic and Protestant Churches around the world have expressed their support for Christian leaders in Malaysia, who have come under attack and increasing pressure as a trial approaches against non-Muslim Malaysians using the word Allah. The World Methodist Council (WMCI) is the latest body to express its solidarity, shocked and dismayed by the Court of Appeal's ruling in October to bar the Catholic weekly, Herald, from using the word.
  In a letter addressed to the Christian Federation of Malaysia, WMC general secretary Bishop Ivan Abrahams wrote that the decision was a "rather troubling" attempt by the courts in Malaysia to allow one religion to take ownership over a universal term.
  The World Methodist Council represents over 80 million people, spread over 130 countries around the world. "The verdict has the possibility to create unnecessary division between Christians and Muslims in Malaysia," Bishop Abrahams said.
  The prelate further noted that the use of the word God in a believer's mother tongue was "not something that authorities should be seen as politicising".
  The children of Abraham share the same God, and a claim to exclusive ownership over the name would constitute a divisive action.
  The prayers of millions of WMC members follow the solidarity expressed last week by the Evangelical Lutheran Church in America (ELCA), which stated in a letter, "This is not just a matter of faith, but also a reality of history and language."
  ELCA leaders slammed Malaysian authorities for last month's raid when they seized 300 copies of the Bible. Even the United Nations weighed in on the Allah issue in Malaysia, when its Special Rapporteur on freedom of religion and belief, Heiner Bielefeldt, called on the Malaysian government to reverse the court's decision to ban the Catholic weekly from using the word. The problem is not only terminological. Recently, Malaysia's Catholic community has come in for direct attacks, with gravestones and tombs desecrated in a cemetery and Molotov cocktails thrown at a church.
  The dispute over the use of Allah's name by non-Muslims broke out when the government took to court the Herald, a Catholic weekly, and its editor, Fr Andrew Lawrence. In October last year, a Court of Appeal ruled against the Catholic paper using Allah's name. An appeal was filed against the decision and the case is scheduled to be heard on 5 March. The appeal is not only designed to uphold minority rights, but also restore harmony and promote peaceful coexistence among the nation's ethnic groups.
  In Malaysia, a nation of more than 28 million people, mostly Muslims (60 per cent), Christians are the third largest religious group (after Buddhists) with more than 2.6 million members. A Latin-Malay dictionary published 400 years ago shows that the word 'Allah' was already in use to describe the Biblical God in the local language.
  MALAYSIA - ISLAM. Chiese cristiane a sostegno dei cattolici malaysiani, sotto attacco per la controversia “Allah”. Cresce la solidarietà ecumenica verso la Chiesa di Malaysia. Il Consiglio metodista mondiale esprime “shock e costernazione” e auspica che il prossimo grado di giudizio ribalti la sentenza. “Preoccupante” il voler affidare a una sola religione l’uso di una parola universale. Anche l’Onu parla di violazioni alla libertà religiosa. Kuala Lumpur (AsiaNews) - Cresce il sostegno delle Chiese (cattoliche e protestanti) di tutto il mondo verso i leader cristiani in Malaysia, oggetto di attacchi e di una crescente pressione con l'approssimarsi del processo sull'uso della parola "Allah" per i non musulmani nel Paese. L'ultimo in ordine di tempo a fornire la propria vicinanza è il Consiglio metodista mondiale (Wmc), che esprime "shock e costernazione" in merito alla sentenza dei giudici di appello nell'ottobre scorso di vietarne l'uso al settimanale cattolico Herald Malaysia. In una lettera indirizzata alla Federazione cristiana della Malaysia il vescovo Ivan Abrahams, segretario generale Wmc, giudica il verdetto un "preoccupante" tentativo di affidare a una sola religione il possesso di una terminologia universale. Il Consiglio metodista mondiale rappresenta oltre 80 milioni di fedeli, sparsi in 130 Paesi di tutto il mondo. Secondo il vescovo Abrahams il verdetto potrebbe fomentare "divisioni non richieste fra cristiani e musulmani" in Malaysia; egli invita l'esecutivo di Kuala Lumpur a non "politicizzare" un aspetto che riguarda solo la sfera religiosa e privata. I figli di Abramo, spiega, condividono la fede nello stesso Dio, per questo "rivendicare il possesso esclusivo" di un nome "è un atto fortemente divisivo". Le preghiere di milioni di fedeli della Wmc si uniscono alla solidarietà manifestata la scorsa settimana dalla Chiesa evangelica luterana in America (Elca), secondo cui tutta la controversia scatenata in Malaysia "non riguarda solo la fede, ma comprende pure la storia e la lingua". I vertici di Elca condannano inoltre il raid del mese scorso, durante il quale le autorità malaysiane hanno sequestrato 300 copie della Bibbia. Anche le Nazioni Unite, attraverso Rappresentante speciale per la libertà di credo e di culto, intervengono nella vicenda e lanciano un appello a Kuala Lumpur perché ribalti la sentenza della Corte che vieta al settimanale cattolico l'uso della parola. Di recente la comunità cattolica malaysiana è stata oggetto di una serie di attacchi, fra cui la profanazione di alcune lapidi e tombe in un cimitero e il lancio di bombe Molotov contro una chiesa. Alla base dei contrasti la controversia relativa all'uso della parola "Allah" per i non musulmani, divampata in seguito allo scontro - giunto alle aule di tribunale - fra p. Andrew Lawrence, direttore del settimanale cattolico Herald Malaysia, e il governo. Nell'ottobre scorso una sentenza della Corte di appello ha negato il diritto di usare la parola "Allah" per definire il Dio cristiano; il sacerdote ha fatto richiesta di appello, la prima udienza in tribunale è fissata per il 5 marzo prossimo. Da un lato l'obiettivo è difendere i diritti della minoranza nelle aule di tribunale, dall'altro si cerca di lavorare per ritrovare l'armonia e favorire la convivenza pacifica fra le diverse anime del Paese. n una nazione di oltre 28 milioni di abitanti in larga maggioranza musulmani (60%), i cristiani sono la terza confessione religiosa (dietro ai buddisti) con un numero di fedeli superiore ai 2,6 milioni; la pubblicazione di un dizionario latino-malese vecchio di 400 anni dimostra come, sin dall'inizio, il termine "Allah" era usato per definire Dio nella Bibbia in lingua locale.

  76. new true ANSA, by Unius REI [13/02/2014] 02/13/2014. Benjamin Netanyahu. io ho girato il mondo, con, lo spirito Santo, ed io ho visto: i mostri, demoni, quindi, gli unici che: credono, che, la vita umana sia sacra? quelli siamo noi (ebrei e cristiani). ti prego, non ti lasciare uccidere, della LEGA ARABA, e dai massoni farisei, stanno diventando, un unico, demone troppo grande, uccidilo subito! VATICAN. Pope: Jews and Catholics can work together for a “more just and fraternal world". Francis receives a delegation of the American Jewish Committee. The foundation of dialogue between Christians and Jews is theological "and not simply an expression of our desire for mutual respect and esteem" and the common service for the poor and the helpless. Catholic and Jewish formation centers to pursue mutual understanding. Vatican City ( AsiaNews) - The foundation of dialogue between Christians and Jews is theological " and not simply an expression of our desire for reciprocal respect and esteem" and common service for the poor and the helpless. This is why they can work together for a "more just and fraternal world" and it is important that both Catholic and Jewish formation centers pursue mutual understanding. These were the words today of Pope Francis as he received a delegation of the American Jewish Committee, one of the largest and oldest American Jewish organizations, of which he emphasized the "qualified contribution to dialogue and brotherhood between Jews and Christians " , carried out in years. "Next year - he added, - we will commemorate the fiftieth anniversary of the Declaration of the Second Vatican Council Nostra Aetate, which today constitutes for the Church the sure point of reference for relations with our "elder brothers". From this document, our reflection on the spiritual patrimony which unites us and which is the foundation of our dialogue has developed with renewed vigour. This foundation is theological, and not simply an expression of our desire for reciprocal respect and esteem. Therefore, it is important that our dialogue be always profoundly marked by the awareness of our relationship with God. In addition to dialogue, it is also important to find ways in which Jews and Christians can cooperate in constructing a more just and fraternal world. In this regard, I call to mind in a particular way our common efforts to serve the poor, the marginalized and those who suffer. Our commitment to this service is anchored in the protection of the poor, widows, orphans, and foreigners as shown in Sacred Scripture (cf. Ex 20:20-22). It is a God given duty, one which reflects his holy will and his justice; it is a true religious obligation". "Finally, in order that our efforts may not be fruitless, it is important that we dedicate ourselves to transmitting to new generations the heritage of our mutual knowledge, esteem and friendship which has, thanks to the commitment of associations like yours, grown over these years. It is my hope therefore that the study of relations with Judaism may continue to flourish in seminaries and in centres of formation for lay Catholics, as I am similarly hopeful that a desire for an understanding of Christianity may grow among young Rabbis and the Jewish community". "Dear friends - said the Pope - , in a few months I will have the joy of visiting Jerusalem, where - as the Psalm says - we are all born (cf. Ps 87:5) and where all peoples will one day meet (cf. Is 25:6-10). Accompany me with your prayers, so that this pilgrimage may bring forth the fruits of communion, hope and peace. Shalom!". 13/02/2014 12:14. VATICANO. Papa: ebrei e cattolici possono agire insieme per un mondo "più giusto e fraterno". Francesco ha ricevuto una delegazione dell'American Jewish Committe. Il fondamento del dialogo tra cristiani ed ebrei è teologico "e non semplicemente espressione del nostro desiderio di rispetto e stima reciproci" e dal comune servizio per i poveri e gli indifesi. I centri di formazione sia dei cattolici che degli ebrei portino avanti la conoscenza reciproca. Città del Vaticano (AsiaNews) - Il fondamento del dialogo tra cristiani ed ebrei è teologico "e non semplicemente espressione del nostro desiderio di rispetto e stima reciproci" e dal comune servizio per i poveri e gli indifesi. Per questo essi possono operare insieme per un mondo "più giusto e fraterno" e per questo è importante che i centri di formazione sia dei cattolici che degli ebrei portino avanti la conoscenza reciproca. L'ha detto oggi papa Francesco che ha ricevuto una delegazione dell'American Jewish Committe, una delle maggiori e più antiche organizzazioni ebraiche americane, della quale ha sottolineato il "qualificato contributo al dialogo e alla fraternità tra ebrei e cristiani", portato avanti negli anni. "L'anno prossimo - ha aggiunto- commemoreremo il 50° anniversario della Dichiarazione Nostra aetate del Concilio Vaticano II, che ancora oggi costituisce per la Chiesa il punto di riferimento imprescindibile per i rapporti con i nostri 'fratelli maggiori'. A partire da quel Documento si è sviluppata con rinnovato vigore la riflessione sul patrimonio spirituale che ci unisce e che costituisce il fondamento del nostro dialogo. Questo fondamento è teologico, e non semplicemente espressione del nostro desiderio di rispetto e stima reciproci, pertanto è importante che il nostro dialogo sia sempre profondamente segnato dalla consapevolezza della nostra relazione con Dio. Accanto al dialogo, è importante anche rilevare come ebrei e cristiani possano agire insieme per la costruzione di un mondo più giusto e fraterno. E a questo riguardo mi preme ricordare in modo particolare il comune servizio a favore dei poveri, degli emarginati, dei sofferenti. Questo nostro impegno è ancorato a ciò che le Scritture rivelano a proposito della protezione del povero, della vedova, dell'orfano, dello straniero (cfr Es 20,20-22). È un compito affidatoci da Dio, che rispecchia la sua santa volontà e la sua giustizia, un autentico dovere religioso". "Infine, affinché i nostri sforzi non risultino vani, è importante impegnarci a trasmettere alle nuove generazioni, il patrimonio di conoscenza reciproca, di stima e di amicizia costruito in questi anni grazie anche all'impegno di associazioni come la vostra. Auspico pertanto che il tema delle relazioni con l'ebraismo rimanga vivo nei seminari e nei centri di formazione dei laici cattolici, così come confido che anche presso le comunità ebraiche e i giovani rabbini si accresca l'interesse per la conoscenza del cristianesimo". "Cari amici - ha concluso il Papa - tra qualche mese avrò la gioia di recarmi a Gerusalemme, là dove - dice il Salmo - tutti noi siamo nati (cfr Sal 87,5) e dove tutti i popoli un giorno convergeranno (cfr Is 25,6-10). Accompagnatemi con la vostra preghiera, affinché questo pellegrinaggio porti frutti di comunione, di speranza e di pace. Shalom!".

  77. new true ANSA, by Unius REI [13/02/2014]07/02/2014 09:46 [ cazzo, questa è la fine! tutto aveva previsto già, lo scienziato Giacinto Auriti, il nostro vero, santo eroe cattolico! ] ASIA. L'economia mondiale a una svolta. Forse a un crollo, di Maurizio d'Orlando. Gli aiuti della Fed al mercato Usa hanno permesso il salvataggio dei mercati finanziari. La loro riduzione sta creando scossoni monetari in Argentina, Turchia, Venezuela, Thailandia, Ucraina, Sud Africa, Cile, Indonesia, India, Brasile, Taiwan, Malaysia e molti altri Paesi ancora. E' il fallimento dello Stato come motore dell'economia; è il fallimento delle distorsioni politiche di Cina e Usa, ma non solo. Milano (AsiaNews) - Siamo alla vigilia di una nuova svolta. L'affievolimento (tapering) della QE, la "quantitative easing", vale a dire l'accomodamento quantitativo nell'emissione monetaria, sta infatti mettendo in moto una serie di meccanismi che ci porteranno ad un nuovo più grave collasso. Il triennio 2007 - 2009, iniziato con la crisi del mercato immobiliare, proseguito con il collasso finanziario dei mutui non primari e dei contratti derivati, sfociato infine nei salvataggi bancari a carico delle finanze statali per il tramite delle banche centrali, ha avuto il suo momento cruciale con il fallimento della Lehman, nel settembre 2008. Sebbene gli organi di comunicazione istituzionali, la stampa e la televisione a grande diffusione, vogliano convincere del contrario, dalla crisi di quel triennio il mondo in realtà non ne è ancora uscito. Certo, le magie dell'emissione monetaria senza limiti da parte delle banche centrali di tutto il mondo di sicuro hanno prodotto un effetto: un prodigioso recupero delle quotazioni dei valori dei titoli finanziari di borsa, azioni ed obbligazioni. Le voci un po' alternative dicono che si tratta di un'illusione, anzi di un inganno e di una frode, come è evidente dalle manipolazioni dei tassi d'interesse sul LIBOR e delle quotazioni dell'oro. E in effetti, non è solo un'illusione, ma qualcosa di peggio: un regalo avvelenato, dolce in superficie e mortale nel profondo. Emettere moneta per salvare i mercati finanziari. I segnali della svolta vengono da un certo numero di Paesi emergenti: Argentina, Turchia, Venezuela, Thailandia, Ucraina, ma anche Sud Africa, Cile, Indonesia, India, Brasile, Taiwan, Malaysia e molti altri ancora. La crisi è in primo luogo valutaria e tocca perfino il peso messicano, la cui economia è stata finora considerata una delle più solide tra i Paesi emergenti. E' il denaro caldo che si sposta. Ma prima di lanciarsi nelle solite litanie contro la speculazione e l'avidità rapace di tanti finanzieri, anche piccoli, è meglio ragionare per evitare di sbagliare clamorosamente il bersaglio, come accade spesso ai moralisti d'accatto. La speculazione infatti non è sempre e solo frode e macchinazione. Spesso, anzi, non è che la reazione ed il riflesso, quasi meccanico, di problematiche reali che stanno a monte. Cerchiamo, dunque, di fare un po' di chiarezza perché la caccia alle streghe accende l'odio, ma non serve a niente, anzi acceca e rende tutto più difficile. La banca centrale americana - un assurdo costituzionale, dato che la Costituzione Usa espressamente la vieta - ha ridotto appena un po' l'immissione di nuova moneta, riducendo l'acquisto di buoni del Tesoro americano, e subito sono emersi i primi sintomi di "debolezza" nei Paesi emergenti. L'enorme liquidità finanziaria a fronte del nulla emessa in questi anni dalle banche centrali ha rigonfiato ad arte i mercati finanziari, riportando le quotazioni ai livelli precedenti il momento "Lehman". Questo era il vero obbiettivo della QE di Bernanke, il mandato affidatogli dai suoi soci, le grandi corporazioni bancarie e finanziarie che l'avevano posto sullo scranno più alto della Fed. Dopo aver cavalcato alla grande la bolla montata da Alan Greenspan, il predecessore di Bernanke, dei mutui concessi anche a chi non avrebbe mai potuto ripagarli, la confraternita bancaria ha preteso ed ottenuto di essere salvata, ovviamente a spese dei bilanci statali il cui deficit è esploso ed al costo di gonfiare di cespiti patrimoniali a dir poco dubbi le banche centrali che emettono moneta. In pratica il risultato sociale è che il governo Obama, ideologicamente di sinistra accesa, con le sue politiche di stimolo della spesa pubblica ha prodotto un forte aumento delle diseguaglianze economiche. Sembra un paradosso, ma è non lo è perché solo una piccola percentuale della popolazione detiene il proprio patrimonio in titoli quotati sui mercati finanziari. Al di fuori del settore finanziario è però tutta un'altra storia. A più di cinque anni dal momento "Lehman" l'economia reale è infatti ancora boccheggiante non solo in Europa ma anche in America, dove la ripresa di fatto non c'è o al massimo è infinitesimale. Lo stesso vale per il Giappone, dove pure è stato tentato da Abe l'esperimento della terapia "nucleare" fatta da spesa pubblica ad oltranza e di deficit a quasi il 12 % del Pil, anche quando il debito pubblico ha raggiunto lo stellare livello del 240 % del Pil. E vale anche per la Cina che, in concomitanza con gli USA e a partire dal 2009, ha anch'essa attuato il suo cospicuo pacchetto di stimolo keynesiano alla spesa pubblica. Ovviamente il caso cinese è differente perché il Paese continua a beneficiare di un "aiutino" ormai ventennale, il traino delle esportazioni che si impongono nel mondo grazie ad una valuta caparbiamente mantenuta sottocosto del 45 % rispetto alla parità del potere di acquisto. La terra trema però anche in Cina. Con la bomba della "finanza ombra", con l'opprimente peso della sovraccapacità produttiva inutilizzata e con la bolla immobiliare costituita da intere città fantasma, disabitate perché costruite nel deserto - spesso non solo metaforico - e troppo care per ospitare delle comuni famiglie, il momento "Lehman" si sta avvicinando anche per la Cina. La fine del sogno neo-keynesiano. A fronte degli scarsi risultati per l'economia reale si sarebbe forse dovuto intervenire con maggior "coraggio" - leggi: criminale incoscienza - con la leva keynesiana dello stimolo fiscale e della spesa pubblica ? Inizialmente due intemerati keynesiani, i premi Nobel Paul Krugman e Joseph Stiglitz, proprio questo hanno seraficamente affermato. Tuttavia i mezzi finanziari messi in campo in questo quinquennio sono stati enormi e letteralmente senza precedenti. Tranne forse per qualcuno che non sa nemmeno quel che dice, a scagliare anatemi contro l'austerità non c'è più nessuno, nemmeno gli intrepidi ultra-keynesiani. Al di fuori forse dell'Irlanda, è infatti difficile dire dove questa fantomatica austerità sia stata davvero attuata in questi anni.  Al più si è visto solo qualche granello di semplice buon senso nella revisione della spesa pubblica. Diversa cosa è il rigore finanziario che avrebbe dovuto essere attuato decenni fa, senza far credere alla gente che le monete d'oro crescano da sole sugli alberi, come nel paese dei Balocchi di Pinocchio. La "stretta" monetaria che la Fed ha appena iniziato ad attuare, è solo una pausa nella corsa finora senza freni dell'emissione monetaria. È però anche un'indiretta ammissione: raggiunto l'obbiettivo di ristabilire le quotazioni di borsa ed in generale dei mercati finanziari occidentali, la Fed a questo punto non sa in realtà che pesci pigliare per far ripartire sul serio l'economia reale. Da questo quinquennio si è potuto almeno trarre un insegnamento: se si parte da elevati livelli di spesa pubblica e di indebitamento pregresso, le manovre di stimolo keynesiano, anche quando se ne somministrino dosi da cavallo, risultano inefficaci. Pochi se ne sono accorti ed ancora meno ne hanno dibattuto, ma è una disfatta ideologica di notevole grandezza: è il fallimento della soluzione fatta di aumento a dismisura della spesa pubblica; è il naufragio della ricetta keynesiana, di "sinistra", la sinistra moderna non più marxista, ma pur sempre una forma radicale di statalismo dirigista. Nel 1991, con il crollo dell'URSS, è fallito il modello economico del comunismo. Nel 2008, con il momento "Lehman", è fallito non il liberismo (come qualche tardo comunista ha erroneamente detto) ma il "mercatismo" , l'ideologia della scuola di Chicago e della "Quantitative Economics" (economia politica quantitativa), l'idolatria cioè delle aspettative razionali,  l'esaltazione iper-razionalista del mercato, in particolare quello finanziario e regolamentato, inteso come espressione suprema e perfetta, sintesi dei comportamenti umani ritenuti possibili da descrivere mediante una serie di complicati algoritmi meccanicistici. Il 2013 marca invece il fallimento del socialismo finanziario neo-keynesiano. Oggi, con l'inizio del "tapering" (affievolimento, cioè graduale riduzione) abbiamo, finalmente, la presa d'atto da parte della Fed del fallimento dell'ideologia deutero-keynesiana in tutte le sue attuali varianti: l'Obama-Krugman pensiero, la "Abenomica" del Sol Levante, la "Sozialmarktwirtschaft" renano-germanica (tanto cara a Mario Monti, a Mario Draghi ed a tutta l'eurocrazia) ed infine il capital-comunismo cinese in salsa confuciana. La Fed ha dunque deciso una pausa "graduale", anche perché Bernanke e soci tutto potranno essere, ma non sono scemi. Sanno bene che, se continuano a far girare le rotative dell'emissione monetaria, l'iperinflazione di Weimar è appena dietro l'angolo. Paesi che consumano e Paesi che producono.  Questa pausa di riflessione (per mancanza di idee) decisa dalla Fed finisce però per portare a galla i problemi intrinsechi dei Paesi emergenti di cui si è detto all'inizio. Finora, in qualche modo, questi Paesi avevano tratto un beneficio reale dalla squilibrata globalizzazione degli ultimi 20 anni. Per lo più tale manna proveniva dal traino delle esportazioni di minerali e derrate agricole, in certi casi da quella di manufatti industriali di largo consumo. Il meccanismo è stato grosso modo il seguente: i Paesi "sviluppati", cioè di antica industrializzazione, sono andati de-industrializzandosi con la cosiddetta de-localizzazione e la perdita di posti di lavoro soprattutto per le "tute blu", il lavoro operaio. Ad esempio, oggi negli Usa il settore manifatturiero industriale costituisce appena il 12% del Pil. A titolo di paragone, negli anni '50 era ancora attorno a un po' meno del 30 %. Anche molti lavori nei servizi professionali, non solo ma principalmente legati al manifatturiero, hanno finito per trasmigrare in alcuni Paesi emergenti. A venire de-localizzati sono stati infatti anche tutti quei servizi che possono facilmente rientrare nell'interscambio estero: il software, le tecnologie informatiche (IT), ma anche la ricerca e sviluppo ed il disegno industriale, per finire con i servizi di centralino. A rimanere nei Paesi "sviluppati" sono stati solo quei servizi strettamente legati al territorio, come la ristorazione, i servizi alla persona ed in generale tutti i servizi maggiormente legati ai consumi. Si è così prodotta una situazione incongruente ed insostenibile nel lungo termine. Da una parte c'è un'area di consumo, con deficit strutturali e cronici nell'interscambio delle merci;  dall'altra un nucleo di Paesi in cui si concentra la produzione. Negli Usa circa il 70 % del Pil è dato dai consumi. In Cina si concentra in molti settori industriali rilevanti la metà - e a volte anche di più - della produzione mondiale. L'importante però è sottolineare che questa situazione non si è prodotta per un differenziale di efficienza relativa, ma per due potentissimi fattori di distorsione. Da un lato vi è un monopolio dell'emissione di strumenti di pagamento, il dollaro, come moneta sovrana americana, ma anche come strumento valutario di gran lunga prevalente nell'interscambio mondiale delle merci. Dall'altro lato, come si è detto, vi è il tasso di cambio cinese mantenuto sottovalutato. Le conseguenze di questo equilibrio artificiale, che in realtà è uno squilibrio, sono in primo luogo che lo stato attuale delle cose non è basato su una solidità intrinseca, ma si può mantenere fintanto che esiste un accordo politico a sostegno di questa struttura dell'interscambio.
  Politica ed efficienza tecnologica. Un secondo effetto di questo contesto di distorsione è che ovviamente anche l'attività produttiva e la crescita economica sono determinate da fattori politici e non da parametri di maggiore o minore efficienza tecnologica nell'uso delle risorse, ad esempio delle materie prime o del lavoro. Perciò, il fatto che un'impresa de-localizzata consegua maggiori utili è significativo solo per i suoi azionisti ma non è sinonimo di maggiore efficienza. L'efficienza di una linea di produzione è infatti un parametro tecnico ed un tipo di lavorazione non è più efficiente solo perché è stata de-localizzata. Anzi, a livello di macro-aggregati si può constatare  il contrario. Per quanto riguarda la Cina, ad esempio, l'incremento di un punto percentuale di Pil comporta un incremento nel consumo di energia pari a circa tre/quattro punti percentuali. Fintanto che la Cina, uno dei due maggiori fattori distorsivi, ha potuto ricorrere e può ricorrere a risorse interne - è il caso del lavoro e di una materia prima, il carbone - l'espansione economica cinese grazie alla concentrazione della produzione mondiale nel Paese, ha prodotto un forte inquinamento ma non ci sono state e non ci sono ripercussioni di rilievo sui mercati internazionali. Ben diverso è invece il caso di risorse ed in particolare materie prime estere. In questo settore la caduta della domanda delle industrie manifatturiere dei Paesi sviluppati è stata più che compensata dall'incremento della domanda di materie prime da parte di quelli di nuova industrializzazione ed in particolare della Cina. Questo spiega sia l'avanzante ed ormai determinante presenza cinese, soprattutto in Africa, in Australia ed in altri Paesi esportatori di materie prime, sia la crescita in controtendenza dei Paesi emergenti, gli stessi di cui in questi giorni osserviamo le diverse situazioni di crisi. La ragione è che la valanga di liquidità messa in moto dalla Fed subito dopo il momento Lehman, e cioè dal 1° trimestre 2009 fino ad oggi, dopo essersi riversata sulle borse e sui mercati finanziari ed aver riportato le quotazioni ai livelli precedenti la crisi, ed anzi verso nuovi massimi, con una corsa che ha superato il 60% di rivalutazione, ha dovuto e deve fare i conti con la mancata ripresa reale delle economie occidentali. Una volta, infatti, raggiunti certi livelli delle quotazioni di borsa, il grado di rischio di un nuovo crollo è diventato elevatissimo, vista la recente lezione del 2008. Visti inoltre i bassi rendimenti finanziari determinati dai bassi tassi d'interesse, il denaro caldo si è perciò posizionato sui titoli dei Paesi emergenti, legati all'esportazione delle materie prime, facendo finta d'ignorare i rischi istituzionali e strutturali di questi Paesi. La manovra di "tapering" della Fed significa che i tassi d'interesse per i titoli primari, quelli "senza rischio", sono destinati a salire. La conseguenza è che questo ha reso e rende non più conveniente mantenere il denaro caldo in titoli di mercati ad alto rischio e questo spiega il crollo delle valute dei Paesi emergenti esportatori di materie prime. Questo primo crollo del 2014 segnala anzitutto un altro fallimento ideologico, quello del "keynesianesimo involontario". Si tratta delle dispendiose politiche programmatiche di spesa pubblica in costante deficit, attuate sotto varie etichette. Si tratta del social-indigenismo di Chavez/Maduro in Venezuela, del social-peronismo in Argentina di Kirchener/Fernandez, del Conferimento di Potere Economico ai Neri (BEE, Black Economic Empowerment) nel Sud Africa di Nelson Mandela e così via nei differenti Paesi. In questi casi la distorsione della domanda è, diremmo, involontaria perché lo scopo non è il dirigismo economico per sé, ma viene messa in atto per alte finalità socio-politiche  di redistribuzione dei redditi dai settori nazionali - economicamente efficienti nell'interscambio internazionale - a settori protetti.  Tutte queste alte finalità politiche finiscono poi per andare a beneficio di una specifica fazione politica o gruppo d'interesse e diventano di fatto semplice parassitismo economico. Il "tapering" momentaneamente attuato dalla Fed non è dunque che la causa scatenante delle crisi valutarie e dei mercati perché questi crolli hanno tutti ragioni ed origini interne ai Paesi stessi. Il punto è però che queste crisi dei Paesi emergenti possono scatenare una reazione a catena perché da più di mezzo secolo, dalla presidenza Kennedy agli inizi degli anni '60, il mondo gioca con l'illusione keynesiana, che la spesa pubblica possa produrre crescita economica reale, che gli Stati possano fare a meno di ciò cui invece sono tenute le famiglie e le imprese: non vivere al di sopra dei propri mezzi e non assumere debiti che non si potranno mai ripagare. Il 1959 fu infatti l'ultimo anno in cui l'amministrazione pubblica americana attuò una reale politica programmatica di pareggio di bilancio e gradatamente tutto il resto del mondo si è adeguato. Da allora la progressione è stata sempre più veloce; in questi ultimi due decenni e poi ancor di più in quest'ultimo quinquennio, l'emissione di moneta a copertura dei buchi di bilancio ha avuto incrementi parabolici. Siamo ormai prossimi allo schianto, siamo al 1914, alla vigilia dell'attentato all'arciduca Francesco Ferdinando a Sarajevo. A questo punto è però difficile dire se la scintilla scaturirà dal crollo valutario dei Paesi emergenti, dalle conseguenti difficoltà delle grandi banche americane ed europee, o se verrà dal Giappone come potrebbe sembrare in questi ultimissimi giorni, o ancora se verrà dall'implosione del sistema finanziario e bancario cinese, o ancora dal crollo dell'euro o da un collasso di Wall Street.

  78. new true ANSA, by Unius REI [13/02/2014] 02/07/2014 14:53.  [ ecco, le vere ragioni della terza guerra mondiale, nascondere, i falsi in bilancio, del fondo monetario internazionale Spa! ]  ASIA. The world's economy at a turning point, one of collapse perhaps, by Maurizio d'Orlando. Cuts in the Fed's aid to the US economy have followed the rescue of financial markets, but in so doing they have generated monetary shockwaves that have hit countries like Argentina, Turkey, Venezuela, Thailand, Ukraine, South Africa, Chile, Indonesia, India, Brazil, Taiwan, Malaysia, and many more. This marks the failure of the state as an engine of the economy, as well as the failure of political distortions of the economy by China, the US, and others. Milan (AsiaNews) - The dawn of New Era might just be upon us but as Quantitative Easing (QE) tapers off, new mechanisms might be emerging that could lead to a new, even greater crisis. The period 2007-2009, which began with the housing market crisis and continued with the financial collapse of non-primary mortgages and derivatives, forcing central banks to bail out the banks, reached its high point when Lehman Brothers went under in September 2008. Although mass media, especially mainstream press and television, have tried to show that the world has turned the corner, the opposite is true. We are still in a crisis. Of course, the magic touch of world's central banks providing unlimited monetary supplies has certainly had its effect. Shares, bonds and securities have miraculously rebounded. Still, for others, all this is more of an illusion, if not an outright form of deception and fraud, as evinced by the manipulation of gold prices and the Libor interest-rate market. Indeed, this is worse than an illusion; it is a poisoned chalice, all shiny on the outside but, oh so deadly on the inside.. Printing money to save financial markets. Things are changing everywhere as can be seen by what is happening to the currencies of many emerging nations: Argentina, Turkey, Venezuela, Thailand, Ukraine, but also South Africa, Chile, Indonesia, India, Brazil, Taiwan, Malaysia and others. Even Mexico, whose economy has so far been one of the strongest among emerging nations, has seen its peso come under pressure. It appears that hot money is moving, fast. Before going into the a litany of complaints about speculation and the rapacious greed of many financiers, smaller ones included, it is better to think this through to avoid blaming the wrong culprit, as low-brow moralists are wont to do. Speculation in fact does not always involve fraud or plots. Often enough, it is almost an automatic reaction and reflection of real underlying problems. Let us then, separate the wheat from the chaff. Witch-hunts so often lead to hate rather than solutions, and cast a shadow that makes things that more difficult to understand.
  When the US central bank - a constitutional absurdity if there ever was one since the US Constitution formally bans such an institution - gradually began reducing money supply, buying fewer US Treasury securities, the first symptoms of "weakness" appeared immediately in emerging countries. Although based on nothing, the enormous financial liquidity released by central banks in the past few years did boost financial markets, bringing them to pre-Lehman levels. This is what Bernanke had in mind when he launched his QE. This is the mandate his associates, the big banks and financial groups who put him at the helm of the Fed, had in mind as well. After riding the wave created by Alan Greenspan, Bernanke's predecessor, which included loans to those who could not pay them back, the banking fraternity successfully sought its own rescue at taxpayers' expense, and in so doing pushed up national debts and the dubious value of assets generated by money-printing central banks. Yet, despite ideological claims by the Obama administration that it was left leaning, ballooning public spending has led to a sharp increase in economic inequality. This is less of a paradox if we consider that only a small percentage of the population holds assets in securities listed on financial markets. Outside of the financial sector, things are different. Five years after the Lehman debacle, the real economy is still sputtering, not only in Europe but in the United States as well, where economic recovery has been slow or stalled. The same goes for Japan, where Prime Minister Abe has tried to jolt the economy through massive government spending and large deficits of almost 12 per cent of GDP, this in a country whose national debt has already reached the stratospheric level of 240 per cent of GDP. And China is not too far behind. Like the US, Beijing in 2009 implemented its own huge Keynesian stimulus package through increased government spending. Obviously, China is different case because it continues to benefit from the same "help" it has enjoyed for more than two decades, namely record exports generated by a favourable exchange rate based on a currency artificially undervalued by 45 per cent in terms of purchasing power parity. Yet, in China, things appear shaky too. Its "shadow financial system" is a time bomb that is ticking away. Its economy is burdened by excess production capacity and a real estate bubble of overpriced ghost towns literally and figuratively built in the desert, all of which might foreshadow China's own "Lehman moment". The end of the neo-Keynesian dream. Given the poor performance of the real economy, would it not have been more "courageous" (or more recklessly criminal) to have used more Keynesian fiscal stimulus and government spending? This is exactly what the two fearless, albeit blissful Keynesian Nobel laureates Paul Krugman and Joseph Stiglitz had initially proposed. Still, unprecedented financial resources have already been poured into the economy over the previous five years. Someone, it seems, is out of touch with reality. No one, not even valiant diehard Keynesians is hurling anathemas against austerity. Except perhaps for Ireland, it is hard to see where anyone actually implemented this mysterious austerity in recent years. At most, some common sense has been applied in public spending reviews. This is different from the kind of financial rigour that could have been implemented decades ago rather than make ordinary people believe that money grows on trees like in Pinocchio's Land of Toys. The "tight" monetary policy the Fed just begun is just a break in an otherwise unstoppable race to print money. It is also an indirect admission that once it has achieved the goal of restoring share prices and, more generally, Western financial markets, it did not really know now what to do to jump-start the real economy. One lesson can be drawn from the past five years. However massive, Keynesian stimuli are ineffective if they are applied when levels of public expenditure and indebtedness are already high. Few have realised this and even fewer have publicly talked about it. This is a major ideological fiasco for it represents the utter failure of solutions based on high public spending. Leftist, albeit modern non-Marxist Keynesian economics, a radical form of state interventionism by any definition, has thus suffered a humiliating defeat. In 1991, when the Soviet Union went under, so did Communism as an economic model. In 2008, the "Lehman moment" did not bring about the failure of liberalism (as some Communist troglodyte suggested), but that of "marketism," the ideology of the Chicago School, and "Quantitative Economics," the idolatry of rational expectations, the exaltation of the hyper-rationalist market, especially in financial and regulated markets, understood as the expression of a supreme and perfect synthesis of human behaviour as described by complicated mechanistic algorithms

  79. new true ANSA, by Unius REI [13/02/2014] Benjamin Netanyahu. Ezechiele 45:9. [ stop signoraggio bancario ] 9. Così parla il Signore, l’Eterno: Basta, o principi d’Israele! Lasciate da parte la violenza e le rapine, praticate il diritto e la giustizia, liberate il mio popolo dalle vostre estorsioni! dice il Signore, l’Eterno. 10. Abbiate bilance giuste, efa giusto, bat giusto. [ stop signoraggio bancario, poi, questo avverrà ] Ezechiele 47, 1 Ed egli mi rimenò all’ingresso della casa; ed ecco delle acque uscivano di sotto la soglia della casa, dal lato d’oriente; perché la facciata della casa guardava a oriente; e le acque uscite di là scendevano dal lato meridionale della casa, a mezzogiorno dell’altare. 2. Poi mi menò fuori per la via della porta settentrionale, e mi fece fare il giro, di fuori, fino alla porta esterna, che guarda a oriente; ed ecco, le acque scendevano dal lato destro. 3 Quando l’uomo fu uscito verso oriente, aveva in mano una cordicella, e misurò mille cubiti; mi fece attraversare le acque, ed esse m’arrivavano alle calcagna. 4 Misurò altri mille cubiti, e mi fece attraversare le acque, ed esse m’arrivavano alle ginocchia. Misurò altri mille cubiti, e mi fece attraversare le acque, ed esse m’arrivavano sino ai fianchi. 5. E ne misurò altri mille: era un torrente che io non potevo attraversare, perché le acque erano ingrossate; erano acque che bisognava attraversare a nuoto: un torrente, che non si poteva guadare. 6. Ed egli mi disse: "Hai visto, figliuol d’uomo?" e mi ricondusse sulla riva del torrente. 7. Tornato che vi fu, ecco che sulla riva del torrente c’erano moltissimi alberi, da un lato all’altro. 8. Ed egli mi disse: "Queste acque si dirigono verso la regione orientale, scenderanno nella pianura ed entreranno nel mare; e quando saranno entrate nel mare, le acque del mare saran rese sane. 9. E avverrà che ogni essere vivente che si muove, dovunque giungerà il torrente ingrossato, vivrà, e ci sarà grande abbondanza di pesce; poiché queste acque entreranno là, quelle del mare saranno risanate, e tutto vivrà dovunque arriverà il torrente. 10. E dei pescatori staranno sulle rive del mare; da En-ghedi fino ad En-eglaim si stenderanno le reti; vi sarà del pesce di diverse specie come il pesce del mar Grande, e in grande abbondanza. 11. Ma le sue paludi e le sue lagune non saranno rese sane; saranno abbandonate al sale. 12. E presso il torrente, sulle sue rive, da un lato e dall’altro, crescerà ogni specie d’alberi fruttiferi, le cui foglie non appassiranno e il cui frutto non verrà mai meno; ogni mese faranno dei frutti nuovi, perché quelle acque escono dal santuario; e quel loro frutto servirà di cibo, e quelle loro foglie, di medicamento". 13. Così parla il Signore, l’Eterno: "Questa è la frontiera del paese che voi spartirete come eredità fra le dodici tribù d’Israele. Giuseppe ne avrà due parti. 14 Voi avrete ciascuno, tanto l’uno quanto l’altro, una parte di questo paese, che io giurai di dare ai vostri padri. Questo paese vi toccherà in eredità. 15. E queste saranno le frontiere del paese. Dalla parte di settentrione: partendo dal mar Grande, in direzione di Hethlon, venendo verso Tsedad; 16 Hamath, Berotha, Sibraim, che è tra la frontiera di Damasco, e la frontiera di Hamath; Hatser-hattikon, che è sulla frontiera dell’Hauran. 17. Così la frontiera sarà dal mare fino a Hatsar-Enon, frontiera di Damasco, avendo a settentrione il paese settentrionale e la frontiera di Hamath. Tale, la parte di settentrione. 18. Dalla parte d’oriente: partendo di fra l’Hauran e Damasco, poi di fra Galaad e il paese d’Israele, verso il Giordano, misurerete dalla frontiera di settentrione, fino al mare orientale. Tale, la parte d’oriente. 19. La parte meridionale si dirigerà verso mezzogiorno, da Tamar fino alle acque di Meriboth di Kades, fino al torrente che va nel mar Grande. Tale, la parte meridionale, verso mezzogiorno. 20. La parte occidentale sarà il mar Grande, da quest’ultima frontiera, fino difaccia all’entrata di Hamath. Tale, la parte occidentale. 21. Dividerete così questo paese fra voi, secondo le tribù d’Israele. 22. Ne spartirete a sorte de’ lotti d’eredità fra voi e gli stranieri che soggiorneranno fra voi, i quali avranno generato dei figliuoli fra voi. Questi saranno per voi come dei nativi di tra i figliuoli d’Israele; trarranno a sorte con voi la loro parte d’eredità in mezzo alle tribù d’Israele. 23 E nella tribù nella quale lo straniero soggiorna, quivi gli darete la sua parte, dice il Signore, l’Eterno.

  80. new true ANSA, by Unius REI [13/02/2014] Benjamin Netanyahu. Ezechiele 45:9 [ stop signoraggio bancario ] 9. Così parla il Signore, l’Eterno: Basta, o principi d’Israele! Lasciate da parte la violenza e le rapine, praticate il diritto e la giustizia, liberate il mio popolo dalle vostre estorsioni! dice il Signore, l’Eterno. 10. Abbiate bilance giuste, efa giusto, bat giusto. [ stop signoraggio bancario, poi, questo avverrà ] Ezechiele 37. 1 La mano dell’Eterno fu sopra me, e l’Eterno mi trasportò in ispirito, e mi depose in mezzo a una valle ch’era piena d’ossa. 2 E mi fece passare presso d’esse, tutt’attorno; ed ecco erano numerosissime sulla superficie della valle, ed erano anche molto secche. 3. E mi disse: "Figliuol d’uomo, queste ossa potrebbero esse rivivere?" E io risposi: "O Signore, o Eterno, tu il sai". 4. Ed egli mi disse: "Profetizza su queste ossa, e di’ loro: Ossa secche, ascoltate la parola dell’Eterno! 5. Così dice il Signore, l’Eterno, a queste ossa: Ecco, io faccio entrare in voi lo spirito, e voi rivivrete; 6. e metterò su voi de’ muscoli, farò nascere su voi della carne, vi coprirò di pelle, metterò in voi lo spirito, e rivivrete; e conoscerete che io sono l’Eterno". 7. E io profetizzai come mi era stato comandato; e come io profetizzavo, si fece rumore; ed ecco un movimento, e le ossa s’accostarono le une alle altre. 8. Io guardai, ed ecco venir su d’esse de’ muscoli, crescervi della carne, e la pelle ricoprirle; ma non c’era in esse spirito alcuno. 9 Allora egli mi disse: "Profetizza allo spirito, profetizza, figliuol d’uomo, e di’ allo spirito: Così parla il Signore, l’Eterno: Vieni dai quattro venti o spirito, soffia su questi uccisi, e fa’ che rivivano!" 10. E io profetizzai, com’egli m’aveva comandato; e lo spirito entrò in essi, e tornarono alla vita, e si rizzarono in piedi: erano un esercito grande, grandissimo. 11. Ed egli mi disse: "Figliuol d’uomo, queste ossa sono tutta la casa d’Israele. Ecco, essi dicono: Le nostra ossa sono secche, la nostra speranza e perita, noi siam perduti! 12. Perciò, profetizza e di’ loro: Così parla il Signore, l’Eterno: Ecco, io aprirò i vostri sepolcri, vi trarrò fuori dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi ricondurrò nel paese d’Israele. 13. E voi conoscerete che io sono l’Eterno, quando aprirò i vostri sepolcri e vi trarrò fuori dalle vostre tombe, o popolo mio! 14 E metterò in voi il mio spirito, e voi tornerete alla vita; vi porrò sul vostro suolo, e conoscerete che io, l’Eterno, ho parlato e ho messo la cosa ad effetto, dice l’Eterno". 15. E la parola dell’Eterno mi fu rivolta in questi termini: 16 "E tu, figliuol d’uomo, prenditi un pezzo di legno, e scrivici sopra: Per Giuda, e per i figliuoli d’Israele, che sono associati. Poi prenditi un altro pezzo di legno, e scrivici sopra: Per Giuseppe, bastone d’Efraim e di tutta la casa d’Israele, che gli è associata. 17. Poi accostali l’un all’altro per farne un solo pezzo di legno in modo che siano uniti nella tua mano. 18 E quando i figliuoli del tuo popolo ti parleranno e ti diranno: Non ci spiegherai tu che cosa vuoi dire con queste cose? 19. tu rispondi loro: Così parla il Signore, l’Eterno: Ecco, io prenderò il pezzo di legno di Giuseppe ch’è in mano d’Efraim e le tribù d’Israele che sono a lui associate, e li unirò a questo, ch’è il pezzo di legno di Giuda, e ne farò un solo legno, in modo che saranno una sola cosa nella mia mano. 20. E i legni sui quali tu avrai scritto, li terrai in mano tua, sotto i loro occhi. 21 E di’ loro: Così parla il Signore, l’Eterno: Ecco, io prenderò i figliuoli d’Israele di fra le nazioni dove sono andati, li radunerò da tutte le parti, e li ricondurrò nel loro paese; 22 e farò di loro una stessa nazione, nel paese, sui monti d’Israele; un solo re sarà re di tutti loro; e non saranno più due nazioni, e non saranno più divisi in due regni. 23. E non si contamineranno più con i loro idoli, con le loro abominazioni né colle loro numerose trasgressioni; io trarrò fuori da tutti i luoghi dove hanno abitato e dove hanno peccato, e li purificherò, essi saranno mio popolo, e io sarò loro Dio. 24 Il mio servo Davide sarà re sopra loro, ed essi avranno tutti un medesimo pastore; cammineranno secondo le mie prescrizioni, osserveranno le mie leggi, e le metteranno in pratica; 25. e abiteranno nel paese che io detti al mio servo Giacobbe, e dove abitarono i vostri padri; vi abiteranno essi, i loro figliuoli e i figliuoli dei loro figliuoli in perpetuo; e il mio servo Davide sarà loro principe in perpetuo. 26. E io fermerò con loro un patto di pace: sarà un patto perpetuo con loro; li stabilirò fermamente, li moltiplicherò, e metterò il mio santuario in mezzo a loro per sempre; 27 la mia dimora sarà presso di loro, e io sarò loro Dio, ed essi saranno mio popolo. 28 E le nazioni conosceranno che io sono l’Eterno che santifico Israele, quando il mio santuario sarà per sempre in mezzo ad essi.