خشم خدا بر شما آن است

♰ PAX ♛ وحشت در زمان داشتن کودکان از تاریکی است. آمین @: هندوها و مسلمانان و کمونیست ها و اسرائیل. من تو را محکوم برای: جنایتکاران ایدئولوژیکی و عملی، نفرت و حسادت خود را منبع همه شر و نژادپرستانه است. این موج قاتل شما؟ من نفرت و نژادپرستی خود را رد: به نام خداوند مهربان و مقدس است. چه کسی به شما می دهد: اجازه به قتل و غارت، تحقیر مسیحیان؟ شما دهان جهنم زیر پای خود را باز! شما همه فرزندان شیطان، شما را به دوزخ! [PAX ♰ ★ ★ ♰] ♰ من اشتباه انجام می شود به تمام کسانی که مجرم چه کسی صلیب را سرنگون ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel پرز ♚] PAX ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "بنوشید سموم ساخته شده توسط خودتان" ♰♰ PAX ♛ وحشت در زمان داشتن کودکان از تاریکی است. آمین @: هندوها و مسلمانان و کمونیست ها>. چهره از این آزار و اذیت، به جرم برنامه ریزی و سازماندهی شده توسط دولت به هزینه از مسیحیان و بی گناه است. آدم ربایی و تجاوز به عنف دختران مسیحی، و غیره .. ما نگاه ناتوان، تخریب و آخرین بقایای آن: این در کلمات جناب بندیکت شانزدهم، "باقی مانده، از کلیساهای شرقی، که بسیار برای غنای معنوی بشریت انجام می شود، به طور ناگهانی، وجود ندارد یکی از بالا بردن صدای شما را! "پاسخ> شیطان پرستی از مسلمانان، قبل از ورود این تفاله از مسلمانان، که حرمت حرمت اسلام من نفرین.[ستد بردگان مسیحی بین سودان و عربستان سعودی] نابود والدین مسیحی در سودان، بچه ها تبدیل به بردگان در عربستان سعودی. بنیادگرایان، که توسط دولت سودان در عمل، به انجام قتل، می خواستم در طول جرم، در خارطوم، از اسقف اعظم کاردینال: Gebriel Zubeir Wako.You همه فرزندان شیطان، شما به مقصد جهنم! [★ ♰ PAX ♰ ★] ♰ اشتباه من به تمام کسانی که جنایتکاران که صلیب را سرنگون انجام ♰. [♚ MENE ♛ TECHEL ♛ پرز ♚] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "نوشیدن سم خود را ساخته شده توسط خودتان" ♰
وابسته به بخشنامه پاپ "جنس Humanum" از SSLeo سیزدهم: "فراماسونری، ساختار محکم و تا حد زیادی، گسترده در واقع، دیگر پنهان کردن نیات خود، آنها پا می خیزند، با قاطعیت در مقابل، عظمت خدا را در افکار عمومی و آشکارا، آنها توطئه برای سرنگونی است. کلیسای مقدس، هدف از محروم: به طور کامل، در صورت امکان، مردم مسیحی از مزایای رفت و به عیسی مسیح نجات دهنده ما ناله، این شر، ما، با انگیزه شده توسط موسسه خیریه، ما اغلب مجبور به خدا تکیه می کنند در این شرایط : "نگاه کن، سر و صدا دشمنان خود را بزرگ به وجود آمد، و کسانی که نفرت شما سر خود را افزایش داده اند. علیه مردم خود را، در پناه نیت بد، و در برابر توطئه های محافظت شده شما. آنها گفتند: «بیا و پرتاب او، از رده سازمان ملل" (ص 82.2-4).
1/4 [شریعت در ایالات متحده]: اوکلاهما ممنوعیت سنگسار، قطع اعضای بدن برای دزدی، اعدام برای مرتد، مسلمانان فریاد "اسلام هراسی". یک فعال مسلمان در شهر اوکلاهما ثبت دادخواست پنجشنبه گذشته به چالش کشیدن رای دهندگان تایید شده اندازه گیری است که میله اوکلاهما قضات ایالتی، از در نظر گرفتن شریعت، کد اسلام بر اساس قرآن و آموزه های حضرت محمد در فرموله rulings.You به همه فرزندان شیطان، شما برای دوزخ! [★ ♰ PAX ♰ ★] ♰ اشتباه من به تمام کسانی که جنایتکاران که صلیب را سرنگون انجام ♰. [♚ MENE ♛ TECHEL ♛ پرز ♚] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "نوشیدن سم خود را ساخته شده توسط خودتان" ♰
2/4 [شریعت در ایالات متحده]: دولت 755 سوال، که سه شنبه گذشته با 70 درصد آرا به تصویب رسید، اعلام کرد که "احکام قانونی از کشورهای دیگر و یا فرهنگ" خارج از محدوده را به دادگاه اوکلاهما. "به طور خاص، دادگاه باید به قانون بین المللی و یا قانون شریعت در نظر بگیرند، آن را بار خوانده شده است. این کت و شلوار، زمینه توسط Muneer عواد، مدیر فصل امور خارجه شورای روابط اسلامی آمریکایی (CAIR)، می پرسد، دادگاه منطقه ای فدرال برای جلوگیری از مقامات از تایید referendum.You به همه فرزندان شیطان، شما برای به مقصد جهنم! [★ ♰ PAX ♰ ★] ♰ اشتباه من به تمام کسانی که جنایتکاران که صلیب را سرنگون انجام ♰. [♚ MENE ♛ TECHEL ♛ پرز ♚] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "نوشیدن سم خود را ساخته شده توسط خودتان" ♰
 
3/4 [شریعت در ایالات متحده]: آقای عواد می گوید این اقدام ناقض متمم اول، محافظت می کند که "آزادانه" مذهب و رسمی را ممنوع "استقرار دین." جلسه روز دوشنبه راه اندازی شد. شکایت مدعی اوکلاهما از بقیه جدا کرده است اسلام "کلاله عمیق،" مسلمانان consigning مانند آقای عواد "به جایگاه بی فایده در جامعه سیاسی است." قانون شریعت برای حکومت برخی از کشورهای مسلمان استفاده می شود و بر اساس آموزه های قرآن و آموزه های حضرت Muhammad.You همه فرزندان شیطان، شما را به دوزخ! [★ ♰ PAX ♰ ★] ♰ اشتباه من به تمام کسانی که جنایتکاران که صلیب را سرنگون انجام ♰. [♚ MENE ♛ TECHEL ♛ پرز ♚] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "نوشیدن سم خود را ساخته شده توسط خودتان" ♰
4/4 [شریعت در ایالات متحده این است که چهره واقعی اسلام از اساسی است. این نشان دهنده یک مورد کلاسیک از اسلام گرایان افراطی در تحمیل قانون شریعت در آمریکا است. شریعت قانون تمرین در این کشور اسلامی است. شریعت ناسازگار است به هر قانون به جامعه غرب، به ویژه در آمریکا! نه ... نه .... نه. بگو نه به شریعت. ما در حال حاضر قانون امور خارجه ما و قانون اساسی داشته باشد. ما هیچ قانون دیگری است که در خارجی در دادگاه های ما معرفی لازم نیست. ما نگه داشتن شریعت دادگاه آمریکا! متحد تمام دولت ایالات متحده امریکا! پاسخ> شریعت است satanism.You هستند همه فرزندان شیطان، شما را به دوزخ! [★ ♰ PAX ♰ ★] ♰ اشتباه من به تمام کسانی که جنایتکاران که صلیب را سرنگون انجام ♰. [♚ MENE ♛ TECHEL ♛ پرز ♚] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "نوشیدن سم خود را ساخته شده توسط خودتان" ♰
♰ PAX ♛ وحشت در زمان داشتن کودکان از تاریکی است. آمین @:. است. هندوها و مسلمانان و کمونیست ها و اسرائیل،> خداوند ابراهیم، ​​در نام عیسی، در حال نفرین و تحت تاثیر قرار: از شیاطین، تمام کسانی که کشور و ملت، که همراه با اسرائیل، کرده اند دین خود را، حس هویت ملی، از سال ساخته شده است مسیحیان در این زمینه، به طور خودکار خائن و دشمن کشته شوند. خدا به مرگ و بدبختی ضربه، تمام کسانی که در مورد حفظ قانون در برابر توهین به مقدسات، شریعت، و هویت مذهبی در ID اصرار دارند. برای نابودی این مجرمان؟ ما از شما سپاسگزارم. شما همه فرزندان شیطان، دوزخ! [★ ♰ PAX ♰ ★] ♰ اشتباه من به تمام کسانی که جنایتکاران که صلیب را سرنگون انجام ♰. [♚ MENE ♛ TECHEL ♛ پرز ♚] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "نوشیدن سم خود را ساخته شده توسط خودتان" ♰
♰ PAX ♛ وحشت در زمان داشتن کودکان از تاریکی است. آمین @: اسرائیل. یهودیان و مسیحیان: بیش از حد، و بسیاری از اعمال خصومت در اسرائیل مرتکب شده علیه ضد صهیونیستی که بوده است. یک مسیحی در اسرائیل؟ به معنی برای اطمینان تحت آزار و اذیت می شود! نام عیسی را لعنت می کنم به ضد یهود، و سبع ضد یهود بسیاری از آنها را، که صهیونیست ها و فراماسون روشن از حق الضرب بانکی و صندوق بین المللی پول: از کابالا و تلمود است. برای نابودی این مجرمان؟ ما از شما سپاسگزارم. شما همه فرزندان شیطان، شما را به دوزخ! [PAX ♰ ★ ★ ♰] ♰ من اشتباه انجام می شود به تمام کسانی که مجرم چه کسی صلیب را سرنگون ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel پرز ♚] PAX ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "بنوشید سموم ساخته شده توسط خودتان" ♰
♰ PAX ♛ وحشت در زمان داشتن کودکان از تاریکی است. آمین @:. هندوها و مسلمانان و کمونیست ها> امروز، مسیحیان بزرگ ترین جامعه در جهان است که با مصونیت از مجازات به ناحق مورد آزار و اذیت! شما باید به جای تعجب نیست، اگر من با وزارت الهی من به شما صدمه دیده را دوست دارم کسانی از شما که صادقانه و مسالمت آمیز هستند، من برادری جهانی صلح = شالوم +. سلام. اما من موظف به انجام شر به جنایتکاران و فرزندان خود را. شما لازم نیست به پذیرفتن پول از این جنایتکاران از عربستان سعودی، که مورد سوء استفاده قرار من "مقدس اسلام"، برای اهداف سیاسی جهان را به تسخیر. شما همه فرزندان شیطان، دوزخ! [★ ♰ PAX ♰ ★] ♰ اشتباه من به تمام کسانی که جنایتکاران که صلیب را سرنگون انجام ♰. [♚ MENE ♛ TECHEL ♛ پرز ♚] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "نوشیدن سم خود را ساخته شده توسط خودتان" ♰
در نام خداوند YHWH و عیسی مسیح به بیت لحم، I lorenzojhwh، شریعت لعنت، و تمام جنایتکاران مسلمان از عربستان سعودی و جهان، که آنها را تبدیل مقدس اسلام، یک ایدئولوژی امپریالیسم و ​​از شیطان پرستی، به نابود برادری جهانی و برای انجام اسلاید خون بسیاری از شهدا بی گناه مسیحی. شما همه فرزندان شیطان، دوزخ! [★ ♰ PAX ♰ ★] ♰ اشتباه من به تمام کسانی که جنایتکاران که صلیب را سرنگون انجام ♰. [♚ MENE ♛ TECHEL ♛ پرز ♚] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "نوشیدن سم خود را ساخته شده توسط خودتان" ♰
[ترسناک؟ در مدرسه شیطان پرستی!] در هلند از هیولا از حزب سیاسی خود را از pedophiles (زایمان طبیعی). پورنو کودکان و جنس در 12 سال. بازیگران پورنو در 16 سال، قانونی رابطه جنسی با حیوانات، اجرا برهنه در هر نقطه، هر قانونی مواد مخدر، و غیره .. یک فیلم ترسناک به کارگردانی دیک Maas، در برابر سنت نیکلاس، که الهام گرفته از شکل "بابا نوئل" بیرون آمد. از بین بردن و بی حرمتی، ارزش سنت محبوب نسل های آینده است. بیش از حد ترسناک، همچنین در فیلم آخر هری پاتر. چه اتفاقی می افتد وقتی آسیب مسیحیت خود را؟ لعنت است برای همه کسانی که به هر دلیلی از همدستان این vandalization منفی و احساس انسان است. شما همه فرزندان شیطان، شما را به دوزخ! [PAX ♰ ★ ★ ♰] ♰ من اشتباه انجام می شود به تمام کسانی که مجرم چه کسی صلیب را سرنگون ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel پرز ♚] PAX ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "بنوشید سموم ساخته شده توسط خودتان" ♰♰ PAX ♛ وحشت در زمان داشتن کودکان از تاریکی است. آمین @ XXXxThemessiahxXXX ->. شما احساساتی و کودکانه، با این تاریخ از یهودستیزی است. هر بنیادگرای مسیحی کتاب مقدس، مثل من، او می داند از کامل ترین یهودی است. در حالی که او با تمام وجود خود را در معبد یهودی زندگی می کند. اسراییل همه چیز را به من است! شما همه فرزندان شیطان، شما را به دوزخ! [PAX ♰ ★ ★ ♰] ♰ من اشتباه انجام می شود به تمام کسانی که مجرم چه کسی صلیب را سرنگون ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel پرز ♚] PAX ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "بنوشید سموم ساخته شده توسط خودتان" ♰♰ PAX ♛ وحشت در زمان داشتن کودکان از تاریکی است. رهائی ده. @ XXXxThemessiahxXXX-> 1. چرا شما تا معاند در برابر حقیقت است؟ 2. زیرا ما باید حاکمیت ما و از دست دادن پول خود را به SPA خصوصی افراد (حق الضرب بانکی) پرداخت می شود؟ 3. چرا که ما نیز مجبور به پرداخت بهره به نام (بدهی عمومی)، 4. با ذخیره کسری، بانکداری تجاری ایجاد پول از هیچ چیز، یعنی، که ما وام مسکن را دریافت می کنید، ما در هزینه استقراض می رسند 270٪؛ 5. وجود ندارد، یک پروژه مسیحی برای تسلط بر جهان 6. اگر وجود دارد؟ خواهد بود از شیطان پرستی! در واقع، من برای رفع خستگی از حاکمیت: چون خوشبختی را تنها می تواند وجود داشته باشد، در خارج از یک ایدئولوژی است که در برادری جهانی، 7. چرا که از این سیستم، که: 50 میلیون نفر در سال می میرند از گرسنگی، و غیره ... 1 درصد از جمعیت صاحب 50 درصد از منابع این سیاره است. شما می توانید در این همه همدست باشد؟ مطمئنا شما در حال رفتن به جهنم!ما می رویم مدت زمان طولانی: بیشتر و بیشتر، آن است که هدف از روشن. ما از آن به بعد افتاده پایین تر از این فلز با شیطانی سنگ و پس از آن، آنچه ما از شیطان چپ، به منظور بهبود و یا رفتن؟ WWnuclear 3 تحت نزول خود را. قبل از افزایش دوباره. شما در سال 2013 مرده است. شما همه از دست رفته! ipse Bibas Venena! اشتباه من به تمام آن دسته از جنایتکاران که سرنگون صلیب ♰ [♚ MENE ★ ★ Techel پرز] PAX ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "بنوشید سموم ساخته شده توسط خودتان" ★ ReiUnius ♰ ♥ شاه ♥ ♥ اسرائیل مهدی انجام می شود
(تیموتی 2 و 3): 1 شما همچنین باید بدانید که در زمان های اخیر خواهد بود لحظات سخت است. دو مرد، دوستداران پول خودخواه، خود پسند و مغرور، blasphemers، نافرمان به والدین، ناسپاس، بی دین، 3 بدون عشق، ناعادلانه، شاکیان های کاذب، به بی اختیاری، دشمنان مقاوم خوب، 4 خیانتکار، بی شرمانه توسط غرور، کور، متصل به لذت به جای خدا، 5 با ظاهر عبادت، اما انکار قدرت در داخل است. اشتباه من به تمام آن دسته از جنایتکاران که سرنگون صلیب ♰ [♚ MENE ★ ★ Techel پرز] PAX ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "بنوشید سموم ساخته شده توسط خودتان" ★ ReiUnius ♰ ♥ شاه ♥ ♥ اسرائیل مهدی انجام می شود
TheMrPantokrator گفت: خوب، من کلام را مورد مطالعه قرار نمی ... من یک کمی، به بررسی کتاب مقدس به طور کامل. - پاسخ> روح القدس، که در شما است، احساس مشترک است که بازتابی از "دانش تزریق"، دانش مطلق است که انسان در زمینی در بهشت ​​قبل از سقوط است. پس از آن این است که: وقتی که ما در خدمت خدا و گناه رها کردن، با جهان خود محور: این دانش داده شده است، پشت به ما در شهود خود را به خاطر تو معصوم! چرا از آن است **** یک جانور مطلق است، او نادان است!
 
♰ PAX ♛ وحشت در زمان داشتن کودکان از تاریکی است. آمین @: LiveLongPakistan: -> فرهنگ برای بقا ضروری است قبل از صحبت کردن در کتاب مقدس، خداوند به بشریت، هوش و مهربانی، از هر مرد صحبت می کند. اما کسی که گوش دادن به خدا در دل خود، به عنوان خواهد او را به خدا در کتاب مقدس گوش؟ به همین دلیل است که همه ملت های مسلمان یک هیولا کابوس، یک سیستم بی رحمانه جنایتکارانه است. از آنجا که در قوانین خود این است که آنها متحمل تبعیض میان شهروندان بر اساس مبانی مذهبی است. در اینجا، به اندازه آنها، مسلمانان و کسانی که مسئول جنایات شنیع و همه خشونت ها، که ترین نادان، شریر و متعصب در میان آنها، و آنها می توانند در مقابل مسیحیان انجام دهید. خدا لعنت به این احمق ها. هیچ مسلمانی که به سمت راست علنا ​​به آزادی مذهب را به رسمیت نمی بهشت ​​را وارد کنید. در واقع، جهنم پر است از تعدادی از آنها است.
شاهزاده با شکوه از شبه نظامیان آسمانی، سنت مایکل فرشته، ما دفاع در مبارزه با تمام قدرت از تاریکی و شرارت معنوی خود را. بیا به کمک مردان توسط خدا در تصویر و شباهت او آفریده شده، و در یک قیمت عالی از استبداد شیطان بخشوده. شما توسط کلیسا به عنوان نگهبان و حامی آن محترم است، و پروردگار به شما سپرده است روح که یک روز اشغال کرسی از بهشت ​​است. بنابراین خدا از صلح برای برگزاری خرد شیطان را زیر پاهای ما را دعا کنید، بنابراین می تواند به داشتن بردگان برای مردان و صدمه کلیسای. بالا با نماز خود را ارائه، چرا که به محض فرود، بر ما رحمت الهی او، و شما می توانید زنجیره ای تا اژدها، آن مار کهن و شیطان، و زنجیر آن را ورطه فشار، که از آن دیگر نمی تواند از راه بدر کردن روح. [♚ MENE ♛ ♛ Techel پرز ♚] PAX ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB IV ب Ipsa Venena Bibas بنوشید سموم ات را هم خودت.
دفع کردن شما، روح نجس و شیطانی قدرت، تهاجم دشمن شیطان صفت، با تمام سپاه خود را، جلسات و فرقه های شیطانی، در نام و قدرت، و خداوند ما عیسی مسیح +: ریشه کن شده باشد کلیسای خدا، تبدیل دور از روح بازخرید: خون ارزشمند از + بره الهی. از حالا به بعد، جسورانه نیست، مار حیله گری، به فریب نژاد بشر، آزار و اذیت کلیسای خدا، و به لرزش و معما، مانند گندم، منتخب خدا + آن فرمان می دهد تا شما، خداوند متعال است. [♚ MENE ♛ TECHEL ♛ پرز ♚] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ Ipsa Venena Bibas Bevi دانشگاه فنی stesso من tuoi veleni. ★ REI Unius پاسخ DI Israele ★ سبحان الله! ♰
می ایستد، خداوند و دشمنان خود را به پراکنده برسد. فرار قبل از او، کسانی که از او متنفرم. نابودی به دود محو دور: به عنوان موم ذوب شده در آتش، به طوری که، گناهکاران هلاک قبل از مواجهه با خدا شما را دفع کردن، روح نجس و شیطانی قدرت، تهاجم دشمن شیطان صفت، با تمام سپاه خود را، جلسات و فرقه های شیطانی به نام و قدرت خداوند ما عیسی مسیح:. [♚ MENE ♛ TECHEL ♛ پرز ♚] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ Ipsa Venena Bibas Bevi دانشگاه فنی stesso من tuoi veleni. ★ REI Unius پاسخ DI Israele ★ سبحان الله! ♰
شیطان، شما ممکن است از کلیسای خدا ریشه کن شده است، به نوبه خود به دور از روح بازخرید خون ارزشمند بره الهی. از حالا به بعد، جرات، مار حیله گری، به فریب: نژاد بشر، آزار کلیسای خدا، و به لرزش و معما، مانند گندم، منتخب خدا دستورات خدا،. [♚ MENE ♛ TECHEL ♛ پرز ♚] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ Ipsa Venena Bibas Bevi دانشگاه فنی stesso من tuoi veleni. ★ REI Unius پاسخ DI Israele ★ سبحان الله! ♰
بنابراین، نفرین اژدها، و لژیون اهریمنی، ما شما را شکستن خدای زنده، خدای حقیقی، خدای مقدس، خدا که دنیا را دوست داشت که قربانی آن خود را تنها پسر مولود، به طوری که هر کس معتقد است که در او باید نابود نیست، بلکه زندگی ابدی؛ متوقف فریب موجودات انسانی و ریختن آنها، زهر نفرین ابدی، متوقف می شوند مضر باشند به کلیسا و برای قرار دادن موانع برای آزادی خود. [♚ MENE ♛ TECHEL ♛ پرز ♚] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ Ipsa Venena Bibas Bevi دانشگاه فنی stesso من tuoi veleni. ★ REI Unius پاسخ DI Israele ★ سبحان الله! ♰
دور شو، شیطان، مخترع و استاد از همه فریب، دشمن رستگاری انسان است. جایی برای مسیح، که در آن شما پیدا کرده اند، هیچ یک از آثار خود را به شما بدهد، راه را برای کلیسای مقدس، کاتولیک و کلیسای وابسته به پاپ، که مسیح با خون خود فتح. فروتن خود را در زیر دست قدرتمند خدا، لرز، و فرار به درخواست تجدید نظر است که ما از آن نام مقدس و وحشتناک عیسی مسیح را که می لرزد جهنم، که فضائل از بهشت، قدرت و قلمرو آنها هستند را مشاهده کنید، که Cherubim و ستایش Seraphim: پیوسته، گفت، مقدس، مقدس، مقدس، خدا Sabaoth. [♚ MENE ♛ TECHEL ♛ پرز ♚] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ Ipsa Venena Bibas Bevi دانشگاه فنی stesso من tuoi veleni. ★ REI Unius پاسخ DI Israele ★ سبحان الله! ♰★ ReiUnius ♥ مهدی ♥ پادشاه اسرائیل ★ سبحان الله! ♰ CSSMLCrux Sacra تحصن Mihi لوکس (می صلیب مقدس بود برای من نور).★ ReiUnius ♥ مهدی ♥ پادشاه اسرائیل ★ سبحان الله! ♰ NDSMDNon دراکو تحصن Mihi Dux (اژدها راهنمای من).★ ReiUnius ♥ مهدی ♥ پادشاه اسرائیل ★ سبحان الله! CSPBstand ♰ Sancti Patris Benedicti چلیپا (صلیب مقدس پدر بندیکت).★ ReiUnius ♥ مهدی ♥ پادشاه اسرائیل ★ سبحان الله ♰ VRSNSMVVade یکپارچهسازی با سیستمعامل Satana nunquam suade mihi vana (دور شو شیطان پیشنهاد به من چیزهای بیهوده تو)★ ReiUnius ♥ مهدی ♥ پادشاه اسرائیل ★ سبحان الله ♰ SMQLIVBSunt مالا quae libas! ipse venena bibas (نوشیدنی به شما ارائه دهد بد است. نوشیدنی که زهر خود را)
♰ PAX ♛ وحشت در زمان داشتن کودکان از تاریکی است. آمین @ XXXxThemessiahxXXX ->. مثل همیشه به حمایت از اسرائیل و برای محافظت از جهان از تروریسم است. پاسخ>. شما تروریست واقعی! تروریست های واقعی یهودیان از صندوق بین المللی پول است که، روچیلد و راکفلر است. که لابی یهودی روشنفکر، که تفاله شیطان است. اگر شما خیلی منحرف نیست؟ شاید مسلمانان خواهد بود خوب! شما در نهایت در اوایل تخریب: شما همه از دست رفته! ipse bibas venena! اشتباه من به تمام کسانی که جنایتکاران که صلیب را سرنگون انجام ♰ [♚ MENE ★ TECHEL ★ پرز] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "نوشیدن سم خود را ساخته شده توسط خودتان" ♰ توسط ★ ReiUnius ♥ شاه ♥ اسرائیل ♥ مهدی
 
این است: هزینه پول پرداخت شده به یهودیان: شیطان پرستان [(1)] 100٪: حق الضرب بانکی: تخریب حاکمیت ☠] یورو یا دلار می پردازد. با Bott و CCT) + [(2)] ☠ بدهی عمومی 100٪ (بهره) است. + [(3)] * ☠ ذخیره کسری هزینه 70٪ برای تولید یک وام از بانک. + [(4)] ☠ تورم است. + [(5)] رکود اقتصادی ☠. + [(6)] ☠ ترقیق پولی. + [(7)]، 3 WW هسته ای ☠ اجتناب ناپذیر و ضروری به بازسازی این صندوق بین المللی پول، در عمل، کشور خسته شده حق الضرب و بدهی: بر اساس. "جنگ: بزرگترین کسب و کار در تمام دوران بله، خانمها و آقایان، این است که سرمایه داری، به جهان ما را از شیطان + [(8)] ☠ NWO شیطانی روشنفکر یهودی پاسخ> ☠ این سیستم خوش آمدید. فاسد! است بر روی شما سقوط همه، این استقبال همه شما را در به جهنم ☠ ☠ 3 درجه WWnuclear ♰ توسط ★ ReiUnius ♥ شاه ♥ اسرائیل ♥ مهدی
روشن فکران، فراماسونری یهودی NWO صندوق بین المللی پول ♰ PAX ♛ ترور در زمان داشتن کودکان از تاریکی. رهائی ده. @ XXXxThemessiahxXXX->. خدا است که در گروه شاهد، اما این خبر خوب برای شما و همه مردان NWO، این شیطان پرستان، فراماسون ها، مثل شما نیست، کنیسه شیطان را، هر کس می داند: که ECB و FED: در حال خصوصی از بانک های مرکزی متعلق به: آبگرم، و شما نیست؟ برای این ما می میرند! شما می توانید به روح القدس دروغ گفتن و می گویند: "من فکر می کنم شما هم در تئوری های توطئه معتقدند هیتلر نازی ها در آلمان خود را به سوار شدن به قدرت، گفت: یهودیان قدرت بیش از حد استفاده می باشد." ، اما او هیچ کمتر نژادپرستانه در تلمود شما! هیتلر یک جنایتکار بود، اما دروغ نیست، مثل شما. شما نفرین می کنم، در نام عیسی مسیح، همراه با تمام شیطان پرستان: نژاد تمام خود را از moneylenders. برای دروغگو، برای قاتلان:. [♚ MENE ★ TECHEL ★ پرز] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "نوشیدن سم خود را ساخته شده توسط خودتان" ♰ توسط ★ ReiUnius ♥ شاه ♥ اسرائیل ♥ مهدی
تصمیم خود را امروز! این روز بسیار با شکوه است، چرا که کشتار می شوند بسیاری از شیطان پرستان [★ ♛ ♰] [برای زندگی] با تشکر: پدر من، در نام عیسی مسیح: پروردگار من و پادشاه برای: جرم و تخریب هر نوع از شیطان پرستی و مخالفت: در ملکوت من: با تشکر از شما ما از شما سپاسگزارم از طرف: کلیسای عیسی مسیح، خداوند واقعی و انسان واقعی: تشکر از شما برای: روح القدس در سراسر این سیاره است. شما همه از دست رفته! ipse bibas venena! اشتباه من به تمام کسانی که جنایتکاران که صلیب را سرنگون انجام ♰ [♚ MENE ★ TECHEL ★ پرز] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "نوشیدن سم خود را ساخته شده توسط خودتان" ♰ توسط ★ ReiUnius ♥ شاه ♥ اسرائیل ♥ مهدی"بنوشید سموم ساخته شده توسط خودتان" ♰ CSPBCS SMLNDSM DVRSN SMVSMQLIVB سبحان الله ♛ ♰ شیطان است frocio = بهم بستن. در نام عیسی: satanist، از بین برود! خداوند شما را در کشتار اختصاص یافته است. قضات 1-5 هنگامی که مردار خود را حل شده است، آنچه باقی مانده است؟ یوتیوب خود را لغو نمی کند، بنابراین در اینجا باقی می ماند حداقل شرم و خداوند خود را به یک نمونه وحشتناک. به نظر می رسد شیرین وسوسه، اما آنها پنجه به پاره کردن: روح. اشتباه من به تمام کسانی که جنایتکاران که صلیب را سرنگون انجام ♰ [♚ MENE ★ TECHEL ★ پرز] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "نوشیدن سم خود را ساخته شده توسط خودتان" ♰ توسط ★ ReiUnius ♥ شاه ♥ اسرائیل ♥ مهدی♰ PAX ♛ وحشت در زمان داشتن کودکان از تاریکی است. آمین @ اولتیماتوم به تمام شیطان پرستان ->. من از طرف خدا برای کشتن شیطان پرستان مسلح است، اما بسیاری از چیزها را به شیطان تعلق دارد: این واقعیت که شما جوان هستید؟ کم کردن سرعت: خشم خدا بر شما! پس از آن همه آثار شیطان در شما حذف! شیطان بدون شوخی است. شیطان غاصب سلطنت ما است و ما دیگر نمی توانیم برده از دروغ خود را! یکی به من: روح القدس از هر چیزی بزرگتر است. من خوشحال هستم: من در حال حاضر به دست آورد. ipse bibas venena! اشتباه من به تمام کسانی که جنایتکاران که صلیب را سرنگون انجام ♰ [♚ MENE ★ TECHEL ★ پرز] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "نوشیدن سم خود را ساخته شده توسط خودتان" ♰ توسط ★ ReiUnius ♥ شاه ♥ اسرائیل ♥ مهدی
روح القدس که در من است: همان روح: بوش سوختن موسی، که می تواند کنترل نمی شود که نمی تواند پایدار بماند :: شیطان پرستان روشن و: همدستان خود را NWO، بدون امیدوارم فقط خدا و lorenzojhwh: "ReiUnius می توانید کشتن اما ... هر قتل جرم "خیانت": در برابر پادشاهی من، هر کس می کشد امروز (27-06-2010) او را باید بمیرد روح القدس است که در من: شورشیان: شریعت، sionism شیطان پرستان: و همدستان آنها که هیچ امیدی در برابر من، برای 3rdWWnuclear؟ من آخرین امید ipse venena bibas! من اشتباه به تمام کسانی که جنایتکاران که صلیب را سرنگون انجام ♰. [♚ MENE ★ TECHEL ★ پرز] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN، SMVS MQLIVB ♰ "نوشیدن سم خود را ساخته شده توسط خودتان" ♰ توسط ★ ReiUnius ♥ شاه ♥ اسرائیل ♥ مهدی
♰ PAX ♛ وحشت در زمان داشتن کودکان از تاریکی است. آمین: صهیونیست شریعت satanist [★: PAX ♰]. شادی! من: قدرت برای تحقق بخشیدن به رویای شما از عشق! به زودی شما می توانید با شیطان شما باشد! از: جهنم: هزاران نفر از دوستان شما به شما می گویند: بیا به من در آتش unquenchable، در ناامیدی مطلق جان 8.44 می گوید: "شما را از پدر شما هستند: شیطان و می خواهید انجام دهید: خواسته ها و آثار پدر خود را او قاتل و دروغگو را از ابتدا و نه ایستادن در حقیقت، به همین دلیل، هیچ حقیقت در او وجود دارد که او نهفته است از او سخن می گوید و چرا از او قاتل دروغگو، پدر از دروغ "است.؟ ipse bibas venena! اشتباه من به تمام کسانی که جنایتکاران که صلیب را سرنگون انجام ♰ [♚ MENE ★ TECHEL ★ پرز] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "نوشیدن سم خود را ساخته شده توسط خودتان" ♰ توسط ★ ReiUnius ♥ شاه ♥ اسرائیل ♥ مهدی
♰ PAX ♛ وحشت در زمان داشتن کودکان از تاریکی است. آمین: صهیونیست شریعت satanist [★: PAX ♰]. شادی! شما میخوام از بدبختی زجر حوادث تومور بیماری برای کسانی که در وب می میرند: همه اشکال جنسی، وحشت، شیطان پرستی، فلز، ابتذال. من «ReiUnius" در نام عیسی مسیح: من دستور که اولین بیماری خطرناک است که که به تفکر خود را فکر می کنم؟ خود است که دریافت می کنید: که منجر به مرگ! شما عاشق: لعنت؟ سقوط بر او! بنوشید سموم ساخته شده توسط خودتان: رهائی ده. ✙ Halleluja ✙ ♥. ♔ تبرک در قلب تمام نژاد انسان است. ipse bibas venena! اشتباه من به تمام کسانی که جنایتکاران که صلیب را سرنگون انجام ♰ [♚ MENE ★ TECHEL ★ پرز] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "نوشیدن سم خود را ساخته شده توسط خودتان" ♰ توسط ★ ReiUnius ♥ شاه ♥ اسرائیل ♥ مهدی
تمام لعنت: ساخته شده توسط خدا برای محافظت از این وزارتخانه؟ سبحان الله: این نظر که برای شما ترسناک هستند؟ اما شما از بدترین به عنوان خوانده شده: در حال حاضر! پرواز بشقاب نمونه! بیگانگان هستند اصلاح شده ژنتیکی است که بدن را به شیاطین داده می شود: این است که یک شاه ماهی قرمز "روشنفکر" که ما distracts از مشکلات واقعی است. توقف: ترسناک، پورنو بانکی حق الضرب .. در آماده سازی: 3 درجه WWnuclear! چرا که صندوق بین المللی پول نمی تواند سقوط، کردن: از جنگ، به همین دلیل، این طبیعت خود را برای بازسازی آن است. ipse bibas venena! اشتباه من به تمام کسانی که جنایتکاران که صلیب را سرنگون انجام ♰ [♚ MENE ★ TECHEL ★ پرز] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "نوشیدن سم خود را ساخته شده توسط خودتان" ♰ توسط ★ ReiUnius ♥ شاه ♥ اسرائیل ♥ مهدی
در اینجا بسیاری در حال حاضر دور گرفته شده: پاک: نا مناسب ویدئویی خود را! و شما؟ من در برابر شما، زمان او به نام عیسی مسیح، برای حفاظت از کودکان که در اینجا هستند. شما می خواهید به ادامه بروید از بد به بدتر؟ شما می توانید با خدا مبارزه کنند؟ حالا من می خواهم به شما ملاقات نماز جهانی و دائمی همه شما، برای خوب از جهان: هر دوشنبه از زندگی خود را، از 20 تا 21 من با تو باشم، در ایمان، در کوه های زیتون را برای همیشه لطفا برای ! بدون توجه به مذهب خود و یا به الحاد خود را، lorenzojhwh هنوز هم در نزدیکی شما است! هر کسی می خواند بندیکت، این طرد سنت: نماز در قرن پنجم برای دریافت آزادی: ipse venena bibas! اشتباه من به تمام کسانی که جنایتکاران که صلیب را سرنگون انجام ♰ [♚ MENE ★ TECHEL ★ پرز] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "نوشیدن سم خود را ساخته شده توسط خودتان" ♰ توسط ★ ReiUnius ♥ شاه ♥ اسرائیل ♥ مهدیخدا بیامرزد و به شما کمک: شورشیان را مجازات خواهد شد اگر از یوتیوب و وب سایت برداشته: فیلم برای کودکان مناسب نیست. در نام عیسی مسیح: من دستور داده اند، به هر روح: فریب حسادت خانواده انحراف فحشا افسردگی بیماری کر و لال ترس دجال غرور کوری بردگی:! برو! ترور در اختیار داشتن طول می کشد: پسران از تاریکی بر روی همه انسانها. سبحان الله. ipse bibas venena! اشتباه من به تمام کسانی که جنایتکاران که صلیب را سرنگون انجام ♰ [♚ MENE ★ TECHEL ★ پرز] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "نوشیدن سم خود را ساخته شده توسط خودتان" ♰ توسط ★ ReiUnius ♥ شاه ♥ اسرائیل ♥ مهدی
شما Satanist؟ شما یک رسوایی به کودکان است؟ lorenzojhwh: در نام عیسی مسیح، تصمیم گرفتند که یوتیوب برای سلامتی شما خوب است: دور شو! شما می توانید تعداد کسانی که جان خود را از دست داده؟ شما می خواهید به دروغ شیطان را باور؟ همه می دانند که او دروغگو است! شما لغو کانال شما بد است؟ یا یوتیوب خود را در شرم ابدی خود را به عنوان سنگ قبر باقی می ماند؟ خون عیسی مسیح بر شما برای ذخیره یا نابود. چگونه بسیاری از مردم دیده می شود که به شیطان قربانی شده اند؟ : این قربانیان، آنچه که می خورید ipse bibas venena؟ اشتباه من به تمام کسانی که جنایتکاران که صلیب را سرنگون انجام ♰ [♚ MENE ★ TECHEL ★ پرز] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "نوشیدن سم خود را ساخته شده توسط خودتان" ♰ توسط ★ ReiUnius ♥ شاه ♥ اسرائیل ♥ مهدی
در نام عیسی مسیح: من دستور داده اند که: تخریب از فیلم های بد، در یوتیوب و تمام وب .. شورشیان؟ آنها خواهد شد در معرض تخریب قرار است. ipse bibas venena! اشتباه من به تمام کسانی که جنایتکاران که صلیب را سرنگون انجام ♰ [♚ MENE ★ TECHEL ★ پرز] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "نوشیدن سم خود را ساخته شده توسط خودتان" ♰ توسط ★ ReiUnius ♥ شاه ♥ اسرائیل ♥ مهدی
[جهنم: Mt.18.8، 5،22، 5.30، قطعا جهنم بر روی زمین، وقتی که یکی از خود را خاموش و در خودخواهی و را رد: عشق به خدا آغاز شد. بنابراین شروع می شود که: روند تخریب خود: احساس گناه: نفرت، خشونت، تحقیر. که شما دریافت خواهید کرد برای اذیت کردن دیگران و نقض آزادی خود را از مذهب است. جهنم احتمال شدید از آزادی انسان، آن را از بین می برد و تمام تلاش های ساخته شده توسط خدا برای نجات یکی از بندگان خود است. LOL. 2/3 از انسان برای پایان دادن به در جهنم! سبحان الله! [♚ MENE ★ TECHEL ★ پرز] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "نوشیدن سم خود را ساخته شده توسط خودتان" ♰ توسط ★ ReiUnius ♥ شاه ♥ اسرائیل ♥ مهدی
[جهنم: Mt.18.8، 5،22، 5.30،] شیطان می خندد و با تشکر. دانستن که کمی باقی مانده است که او هنوز هم زنده است. شیطان نیز، بانکدار یهودی صندوق بین المللی پول، که خنده هنوز 11-09 آنها سرگرم کننده شما هنوز هم. چرا، شما در حال مرگ هستند از حق الضرب بانک! JHWH "بر روی زمین و در میان همه ملل شناخته می شود، در برابر چشمان ما:. خود را برای انتقام خون بندگان خود را در نهایت به شما افزایش یابد: JHWH: ناله از زندانیان، با قدرت دست خود را به خداوند متعال: و شما را نجات دهد کسانی که به مقصد به مرگ شد! "✙ ♥. ♔ خوش آمدید در زندگی من! ♥. ♔. [♚ MENE ★ TECHEL ★ پرز] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "نوشیدن سم خود را ساخته شده توسط خودتان" ♰ توسط ★ ReiUnius ♥ شاه ♥ اسرائیل ♥ مهدی
چگونه شیطان پرستان فراماسون ها، بانکداران، سیاستمداران و روشن من باید دوباره کشتن، قبل از اینکه در نظر گرفته؟ [برای انسانها]. به تمام کسانی که: دست خود را با خون بیگناهان آغشته شده؟ شما قاتل، به عنوان "همدستان"؟ برای خون عیسی مسیح بر روی صلیب قربانی بی گناه کامل، من به تو سفارش: طاعون از طلسم شیطانی: "شما از این علامت از قابیل، به بدن خود را در روح تو را نفرین" در واقع، روح شما مرده است، سقوط در روح شما. سبحان الله! شما طاعون پر از حشرات یا جانوران موذی، خار دردناک در لعنت جسم خود را داشته باشد! تا زمانی که شما نخواهد بود جسد. آمین. حمد خدا را CSPB CSSMLNDSMDVR SNSMVSMQLIVBpax "" نوشیدن سم خود را ساخته شده توسط خودتان
نام گرانبها و خون عیسی مسیح به بیت لحم: 1 است. در پای صلیب بره بی گناه، از همه شما "روشن" است. 2. دور شو Satana! رفتن در جهنم! 3. بر شما و بر روی همه چیز مال شما است: سرطان، سرطان خون و بیماری های جهنم است. آمین! سبحان الله! 4. هجوم، وسواس، ظلم و ستم بر شما و مال شما. آمین. سبحان الله! 5. خشم خدا بر شما آن است که یک بار غیر قابل تحمل است. ipse bibas venena!
آمین. ipse bibas venena!
ipse bibas venena!
آمین. آمین. ipse bibas venena!

ipse bibas venena!ipse bibas venena!
ipse bibas venena!

[♚ MENE ♛ ♛ Techel پرز ♚] ★ ★ پیدایش 02:07 و خداوند به شکل انسان را از گرد و غبار از زمین، و نفس را به سوراخ های بینی او نفس از زندگی و انسان روح زنده شد.CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB جان 18:36 عیسی پاسخ داد: "پادشاهی من از این دنیا نیست: اگر پادشاهی من از این دنیا، بندگان من، مبارزه، چون من به دست یهودیان شده بود: اکنون پادشاهی من از اینجا. "CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB 1 قرنتیان 06:09 بدانید شما که نه گناهکار باید پادشاهی خدا به ارث می برند؟ v'illudete نه fornicators، و نه مشرکان، و نه زناکاران، نه همجنسگرایان، و نه sodomites،CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB 1 قرنتیان 6:10 و نه دزد، نه طماع، و نه مستان، و نه revilers، و نه دزدان پادشاهی خدا به ارث می برندCSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB 1 قرنتیان 6:11 و از جمله برخی از شما بودند: اما شما شسته شده، شما را تقدیس شدند، شما در نام عیسی مسیح خداوند و توسط روح خدای ما توجیه شدCSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB 1Corinthians 15:50 در حال حاضر این من می گویم، برادران، که گوشت و خون می تواند پادشاهی خدا را به ارث می برند، و نه بدن تجزیه، فاسد نشدنی را به ارث می برند.CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB 1 قرنتیان 15:51 بنگر، من نشان شما رمز و راز: نه همه خواب است، اما باید همه عوض شود،CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB 1 قرنتیان، در یک چشم بر هم زدن، در لحظه 15:52 در ترومپت آخرین. برای ترومپت صدا، و مرده باید مطرح شود فاسد نشده، و ما باید عوض شود.CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB 1 قرنتیان 15:53 ​​برای این فساد باید فساد ناپذیری و این فانی باید در جاودانگی قرار داده قرار داده است.CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB 1 قرنتیان 15:54 بنابراین زمانی که این فساد پذیر باید در فساد ناپذیری قرار داده و این فانی را باید در جاودانگی قرار داده خواهد شد و سپس در مورد گفت که نوشته شده است آمده:CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB 1 قرنتیان 15:55 "O مرگ، پیروزی تو مرگ O، نیش تو کجا است؟"CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB 1 قرنتیان 15:56 نیش مرگ گناه است، و قدرت گناه، قانون است؛CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB 1 قرنتیان 15:57 اما به لطف به خدا، که به ما عطا پیروزی را از طریق خداوند ما عیسی مسیح.CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB 1 قرنتیان 15:58 بنابراین، برادران محبوب من، صبور و غیر منقول، همیشه فراوان در کار خداوند، دانستن است که رنج خود را بیهوده به پروردگارپاسخ: راز سند "barbaralee15"برو به وبلاگ من .. snippits و slappits و خواندن چیزهایی که من در مورد چیزهایی که می صحبت می گویند. من در مورد آن نوشته شده است. یکی از چیزهایی است من نمی دانم که اینجا وجود ندارد و در مورد نوشته نشده است.نشانه های جادویی علوم اسرار امیز از قبیل علم ارواح یهودیانآیا بعنای یهودیان تولد نمایندگیپرده برداری از بعنای تولد قطعات 1 تا 5 (3 را به پایان برساند این حال)یم HaShoah، 2009، حقیقت آیا بررسی نمی ترسند(در باره هولوکاست)جنبش رادیکال توسط یهودیان همجنسگرایان اجراhttp://snippits-and-slappits.blogspot.comاسرائیل، تلمود در عملافشای چپ شیطان در پشتحقیقت در مورد ADLپاکسازی قومی و اسرائیلیهودیت دوست هیچ کس نیست.اسرائیل شروع به تبلیغات حقیقت آناسرائیل غیرنظامیان فلسطینی را هدف قرار ندهدپروتکل های صهیون ~~ پرایمرhttp://snippits-and-slappits.blogspot.com[برای میسون] ♰ PAX ♛ در زمان داشتن ترور: کودکان از تاریکی .. تفتیش عقاید یهودیان علیه moneylenders ها بود است وشیطان پرستان! از آن ساخته شده آنها را به خنده نیست، بلکه تنها آنها را مصمم تر: درواقع، آنها اختراع کرده اند فراماسونری و از طریق این: آنها همچنین ایجاددموکراسی و کمونیسم. از آنجا که روشن است: تنها سلطنت و کلیسای کاتولیک:آنها مانع به قدرت بی حد و حصر آنها از پول، رسانه ها و توطئه بود.روشنفکر را برنده شده اید، اما شما بخندید نه چندان. از آنجا که: شما به عنوان یک مرددر برابر خائن در برابر خدا و مردم، در آینده 3 سوم و برنامه ریزیWWnuclear: [PAX ♰ ★ ★ ♰] ♰ اشتباه من به همه کسانی که مجرمان انجام می شودسرنگون صلیب ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel پرز ♚] PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVSMQLIVB "نوشیدن سموم خود را ساخته شده توسط خودتان" "شما همه از دست رفته!" Luke19.27. ★ شده توسط:ReiUnius ♰: ♥ شاه: اسرائیل: ♥ مهدیREI برو unius جدایی است: وحدت از کلدر واقع، من آتش به من از برادری جهانیدوست دارم همه مردم است. اما من شیطان را دوست ندارد.[PAX ♰ ★ ★ ♰] ♰ اشتباه من به همه کسانی که سرنگون جنایتکاران انجام می شودصلیب ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel پرز ♚] PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB"بنوشید سموم ساخته شده توسط خودتان" "شما همه از دست رفته!" Luke19.27. ★ شده توسط:ReiUnius ♰: ♥ شاه: اسرائیل: ♥ مهدی♰ PAX ♛ در زمان داشتن ترور: کودکان از تاریکی. آمین. ArabianRhythm @ -> دین اسلام است که عدالت و صلح را می دهد! شاید، اما امروز از مرگ 400 نفر از مسیحیان، بی گناه را به عنوان هر روز است! شما جنایتکاران واقعی، از آنجا که شما به آزادی مذهب احترام نمی گذارند. شما به سرطان در جهان است. 2 سال گذشته، من به دفاع از مسلمانان این است که مستند شده است. من چه کرده ام به دست آورده؟ هیچ چیز! مسیحیان بی گناه، ادامه پیدا کند، هنوز هم، در تمام کشورهای مسلمان کشته شوند. شما برای آن را نفرین شده! من تصمیم گرفتم به محافظت مسلمان بیشتر صهیونیست ها، که من در گذشته بود. شما در حال رفتن به جهنم به سرعت، برای آینده 3 سوم WWnuclear [PAX ♰ ★ ★ ♰] ♰ اشتباه من به تمام کسانی که مجرم چه کسی صلیب را سرنگون انجام ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel پرز ♚] PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "نوشیدن سم خود را ساخته شده توسط خودتان" "شما همه از دست رفته!" Luke19.27. ★: ReiUnius ♰: ♥ شاه: اسرائیل: ♥ مهدی
♰ PAX ♛ در زمان داشتن ترور: کودکان از تاریکی. آمین. یهودیان لابی _AT_>. حرومزاده: روشن پسران سگ! یک سال پیش من یک مقاله نوشت: اسلامی iperialismo]: "تنها ادم سفیه و احمق از پادشاه عربستان سعودی، متوجه نیست که NWO - پاسخ> روشن فقیر مردم، با بانکداری حق الضرب، و لیبی، عربستان سعودی، و غیره .. 1. دادن پول به خرید تبدیل اسلامی است. 2. در هند، برای seducing دختران ثروتمند هندو، مسلمان به حرکت موتور سیکلت قدرتمند و جایزه نقدی دریافت می کنند. و غیره .. این در world.ecc است. این است که هدف از لابی یهودی از بین بردن مسیحیت به گسترش اسلام؟ [PAX ♰ ★ ★ ♰] ♰ اشتباه من به تمام کسانی که مجرم چه کسی صلیب را سرنگون انجام ♰ [♚ MENE ♛ ♛ پرز Techel ♚] PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB نوشیدن سموم خود را ساخته شده توسط خودتان "" شما همه از دست رفته "Luke19.27. توسط ★: ReiUnius ♰: ♥ شاه: اسرائیل: ♥ مهدی
پروردگار من و خدای من مانند جانوران، همه دشمنان خود را به صندوق ها بریزند، در صورت تمام زمین: سبحان الله آمین تشکر در نام عیسی مسیحبنابراین برای تمام ابدیت را برای همیشه در نام عیسی مسیح آمین سبحان الله. شما برای دوزخ! [PAX ♰ ★ ★ ♰] ♰ اشتباه من به تمام کسانی که مجرم چه کسی صلیب را سرنگون انجام ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel پرز ♚] PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "نوشیدن سموم خود را ساخته شده توسط خودتان" "شما همه از دست رفته "Luke19.27 با ★: ReiUnius ♰: ♥ شاه: اسرائیل: ♥ مهدی
لابی یهودی ملعون به جرم تقلب و شیطان پرستی شما باید به درد فنجان خشم YHWH به سوختن در حال حاضر در حال حاضر در نام عیسی مسیح آمین حمد خدا را می نوشند. شما برای دوزخ! [PAX ♰ ★ ★ ♰] ♰ اشتباه من به تمام کسانی که مجرم چه کسی صلیب را سرنگون انجام ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel پرز ♚] PAX ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "نوشیدن سموم خود را ساخته شده توسط خودتان" "شما همه از دست داده "Luke19.27 توسط ★: ReiUnius ♰: ♥ شاه: اسرائیل: ♥ مهدی
♰ PAX ♛ در زمان داشتن ترور: کودکان از تاریکی. آمین. @ یهودی لابی ->. حرومزاده: روشن پسران سگ! اگر شما مسیحیت را در دفاع از همجنسگرایان 4 کسانی که در حال حاضر در واتیکان، کسانی که می گویند: "طبیعت بشر مثبت است." که مدرنیست ها نمی دانم لعنت از کتاب مقدس و 1900 سال مسیحیت (یکی دیگر از شاهکارهای خود را ماسونی). خب، البته، شما نیز تبدیل خواهد شد مسلمانان: این است، که شما کار کرده اند؟ شما برای دوزخ! [PAX ♰ ★ ★ ♰] ♰ اشتباه من به تمام کسانی که مجرم چه کسی صلیب را سرنگون انجام ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel پرز ♚] PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "نوشیدن سموم خود را ساخته شده توسط خودتان" "شما همه از دست رفته "Luke19.27 با ★: ReiUnius ♰: ♥ شاه: اسرائیل: ♥ مهدی♰ PAX ♛ در زمان داشتن ترور: کودکان از تاریکی. آمین. @ یهودی لابی ->. شیطان پرستی است، نه برنامه ریزی شده است که شما برای انجام این کار را به نفع خود یک پیروزی است. از آنجا که خداوند تصمیم به مسدود کردن / توقف سلطه بر جهان شما بد است. اسلام پیروز خواهد شد: با این حال، اگر شما به سرعت اجرا کنید cover.You همه فرزندان شیطان، شما را به دوزخ! شما برای دوزخ! [PAX ♰ ★ ★ ♰] ♰ اشتباه من به تمام کسانی که مجرم چه کسی صلیب را سرنگون انجام ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel پرز ♚] PAX ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "نوشیدن سموم خود را ساخته شده توسط خودتان" "شما همه از دست داده "Luke19.27 توسط ★: ReiUnius ♰: ♥ شاه: اسرائیل: ♥ مهدی
♰ PAX ♛ در زمان داشتن ترور: کودکان از تاریکی. آمین. @ یهودی لابی ->. شما بازگردانده اگر نه / نه به مسیحیت واقعی که شما کرده اند خراب را! و من به شما درست یهودیت: کسانی که برای دوران مدرن تکامل یافته! بین 50 سال؟ همه ما مسلمانان می باشد! شما برای دوزخ! [PAX ♰ ★ ★ ♰] ♰ اشتباه من به تمام کسانی که مجرم چه کسی صلیب را سرنگون انجام ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel پرز ♚] PAX ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "نوشیدن سموم خود را ساخته شده توسط خودتان" "شما همه از دست داده "Luke19.27 توسط ★: ReiUnius ♰: ♥ شاه: اسرائیل: ♥ مهدی
ادم سفیه و احمق 123serio "گفت:. life. پاسخ؟ همه از تو متنفر بازنده و در حال حاضر همه از دین کم شما متنفر هستم یک شخص غیر روحانی صرف، من، هیچ مذهب کتاب مقدس کتاب مقدس اسرائیل اسرائیل به این معنا است که از همه چیز اسرائیل! دولت او نیاز دارند، نه برای زندگی:. [یهودی معبد قوی بیشتر] شما در دوزخ [PAX ♰ ★ ★ ♰] ♰ من اشتباه انجام می شود به تمام کسانی که مجرم چه کسی صلیب را سرنگون ♰ [♚ MENE ♛ ♛ پرز Techel ♚] PAX ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "نوشیدن سموم ساخته شده توسط خودتان" "شما همه از دست رفته" Luke19.27 با ★: ReiUnius ♰: ♥ شاه: اسرائیل: ♥ مهدی♰ PAX ♛ در زمان داشتن ترور: کودکان از تاریکی. آمین. @ یهودی لابی ->. اما اسرائیل YHWH، است که قوم یهود من است: برادران من، با عدالت، و عشق، من به تمام یهودیان، منجر شود در دین موسی: و من همه یهودیان را در واقعی شالوم از موسی: جلال خدا، که من در تمام مردم جهان به ارمغان بیاورد، است که در تاریخ بشریت سوابق: شما برای دوزخ! [PAX ♰ ★ ★ ♰] ♰ اشتباه من به تمام کسانی که مجرم چه کسی صلیب را سرنگون انجام ♰ [♚ MENE Techel پرز ♚] PAX ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB نوشیدن سموم خود را ساخته شده توسط خودتان "" شما همه از دست رفته "Luke19.27 با ★: ReiUnius ♰: ♥ شاه: اسرائیل: ♥ مهدی
♰ PAX ♛ در زمان داشتن ترور: کودکان از تاریکی. آمین. @ یهودی لابی ->. من ReiUnius برادری جهانی است. من احکام دهگانه موسی، یعنی قانون طبیعی است. شما برای دوزخ! [PAX ♰ ★ ★ ♰] ♰ اشتباه من به تمام کسانی که مجرم چه کسی صلیب را سرنگون انجام ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel پرز ♚] PAX ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "نوشیدن سموم خود را ساخته شده توسط خودتان" "شما همه از دست داده "Luke19.27 توسط ★: ReiUnius ♰: ♥ شاه: اسرائیل: ♥ مهدی♰ PAX ♛ در زمان داشتن ترور: کودکان از تاریکی. آمین. @ به دنیای ناامید تماس: لابی یهودی زیرک بوده اند، با پول و سنگ تراشی دین مسیحی به فاسد است، و به دست گرفتن کنترل در جوامع مسیحی: خوب! در حال حاضر، در حال حاضر: اسلام غیر قابل توقف است! یهودیان؟ شما همه مرده! اگر شما یک اخلاق جدید غربی برقرار نیست، از طریق ReiUnius، که پادشاه اسرائیل؟ شما، بیش از حد یهودیان، همه مسلمانان تبدیل خواهد شد شما نیز، مثل همه ما البته! زمین که اسلام برنده؟ است که اسیر شده برای همیشه! شما برای دوزخ! [PAX ♰ ★ ★ ♰] ♰ اشتباه من به تمام کسانی که مجرم چه کسی صلیب را سرنگون انجام ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel پرز ♚] PAX ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "نوشیدن سموم خود را ساخته شده توسط خودتان" "شما همه از دست داده "Luke19.27 ★ شده توسط!ReiUnius ♰: ♥ شاه: اسرائیل: ♥ مهدی♰ PAX ♛ در زمان داشتن ترور: کودکان از تاریکی. آمین. @ یهودی لابی ->. آمین، به شما می گویم، که هیچ کدام باید عذاب WWnuclear 3 را فرار .. صلح، صلح و امنیت، گریه نکن وقتی که وجود دارد این است نه صلح و امنیت وجود دارد. هیچ مردی نباید سازه: صلح بدون خدا. شما در دوزخ! [PAX ♰ ★ اشتباه من به تمام کسانی که مجرم چه کسی صلیب را سرنگون انجام ♰ [♚ MENE Techel پرز] ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "نوشیدن سم خود را ساخته شده توسط خودتان" توسط پادشاه ReiUnius اسرائیل، مهدی "شما همه از دست رفته "Luke19.27 با ★: ReiUnius ♰: ♥ شاه: اسرائیل: ♥ مهدی♰ PAX ♛ در زمان داشتن ترور: کودکان از تاریکی. آمین. @ یهودی لابی ->. CIA (شیطان پرستان واقعی) است، می گویند که قربانی کردن انسان از شیطان 100.000 هر سال است. کنترل و تسلط، موسسات و مذاهب. اما، با متافیزیک هوش سوداگرانه من: من می دانم، 200.000 که هر ساله، قربانی انسان به شیطان. شیطان پرستی، فراماسونری به عنوان بانکی حق الضرب؟ پایه و اساس (مخفی)، از نهادهای غربی ما هستند. شما در دوزخ! [PAX ♰ ★ اشتباه من به تمام کسانی که مجرم چه کسی صلیب را سرنگون انجام ♰ [پرز Techel MENE] ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "نوشیدن سموم ساخته شده توسط خود" توسط پادشاه ReiUnius اسرائیل، مهدی "شما همه از دست رفته ! "Luke19.27. ★: ReiUnius ♰: ♥ شاه: اسرائیل: ♥ مهدیاگر درست است جرم و جنایت از حق الضرب؟ سپس تمام استراحت، درست است! شما برای دوزخ! [PAX ♰ ★ ★ ♰] ♰ اشتباه من به تمام کسانی که مجرم چه کسی صلیب را سرنگون انجام ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel پرز ♚] PAX ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "نوشیدن سموم خود را ساخته شده توسط خودتان" "شما همه از دست داده "Luke19.27 توسط ★: ReiUnius ♰: ♥ شاه: اسرائیل: ♥ مهدی♰ PAX ♛ در زمان داشتن ترور: کودکان از تاریکی. آمین. @ یهودی لابی ->. حرومزاده: روشن پسران سگ! اگر شما مسیحیت را در دفاع از همجنسگرایان 4 کسانی که در حال حاضر در واتیکان، کسانی که می گویند: "طبیعت بشر مثبت است." که مدرنیست ها نمی دانم لعنت از کتاب مقدس و 1900 سال مسیحیت (یکی دیگر از شاهکارهای خود را ماسونی). خب، البته، شما نیز تبدیل خواهد شد مسلمانان: این است، که شما کار کرده اند؟ شما همه فرزندان شیطان، شما را به دوزخ! [PAX ♰ ★ ★ ♰] ♰ من اشتباه انجام می شود به تمام کسانی که مجرم چه کسی صلیب را سرنگون ♰ [♚ MENE ♛ Techel پرز ♚] PAX ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "نوشیدن سموم خود را ساخته شده توسط خودتانMrLEONEXIII گفت: هیچ شواهدی وجود دارد که سازمانها وجود دارد: راز: ماسونی و شیطانی، صورت گرفت، حتی امروز، مراسم قربانی انسان است، به عنوان یک عنصر برای حفظ یک توطئه سکوت؟ - پاسخ>. CIA (شیطان پرستان واقعی) است، می گویند که قربانی کردن انسان از شیطان 100.000 هر سال است. کنترل و تسلط، موسسات و مذاهب. اما، با متافیزیک هوش سوداگرانه من: من می دانم، 200.000 که هر ساله، قربانی انسان به شیطان. شیطان پرستی، فراماسونری به عنوان بانکی حق الضرب؟ پایه و اساس (مخفی)، از نهادهای غربی ما هستند. اگر درست است جرم و جنایت از حق الضرب؟ سپس تمام استراحت، درست است! شما برای دوزخ! [PAX ♰ ★ ★ ♰] ♰ من اشتباه انجام می شود به تمام کسانی که مجرم چه کسی صلیب را سرنگون ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel پرز ♚] PAX ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "نوشیدن سموم خود را ساخته شده توسط خودتان♰ PAX ♛ در زمان داشتن ترور: کودکان از تاریکی. آمین. @ یهودی لابی ->. حرومزاده: روشن پسران سگ! شیطان پرستی است، نه برنامه ریزی شده است که شما برای انجام این کار را به نفع خود یک پیروزی است. از آنجا که خداوند تصمیم به مسدود کردن / توقف سلطه بر جهان شما بد است. اسلام پیروز خواهد شد: با این حال، اگر شما به سرعت اجرا کنید cover.You همه فرزندان شیطان، شما را به دوزخ! [PAX ♰ ★ ★ ♰] ♰ من اشتباه انجام می شود به تمام کسانی که مجرم چه کسی صلیب را سرنگون ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel پرز ♚] PAX ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "نوشیدن سموم خود را ساخته شده توسط خودتان♰ PAX ♛ در زمان داشتن ترور: کودکان از تاریکی. آمین. @ یهودی لابی ->. حرومزاده: روشن پسران سگ! شما Yif / نه مسیحیت حقیقی را به من بدهد، که شما را خراب! و من به شما درست یهودیت: کسانی که برای دوران مدرن تکامل یافته! بین 50 سال؟ همه ما مسلمانان می باشد! شما همه فرزندان شیطان، شما را به دوزخ! [PAX ♰ ★ ★ ♰] ♰ من اشتباه انجام می شود به تمام کسانی که مجرم چه کسی صلیب را سرنگون ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel پرز ♚] PAX ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "نوشیدن سموم خود را ساخته شده توسط خودتانادم سفیه و احمق 123serio "گفت: همه از تو متنفر بازنده و در حال حاضر همه متنفر دین کم خود را life. پاسخ> من یک شخص غیر روحانی صرف، من، هیچ مذهب کتاب مقدس کتاب مقدس اسرائیل اسرائیل به این معنا است که از همه چیز اسرائیل است.؟؟ دولت او لازم نیست، برای زنده: [یهودی معبد قوی بیشتر] اما آن است که اسرائیل از YHWH، است که قوم یهود من: برادران من، با عدالت، و عشق، من به تمام یهودیان، سرب در دین حقیقی موسی: و من تمام یهودیان، آوردن در واقعی شالوم موسی: جلال خدا، که من در تمام مردم جهان به ارمغان بیاورد، است که در تاریخ بشریت سوابق: من ReiUnius: [؟ اگر کسی می کند مترجم گوگل اثار ادبی دیگران را سرقت کردن می تواند حتی بهتر از من می نویسم] اخوان جهانی من احکام دهگانه موسی، یعنی قانون طبیعی همه شما فرزندان شیطان، شما دوزخ PAX ♰! ★ ★ ♰] ♰ من اشتباه انجام می شود به تمام کسانی که مجرم چه کسی صلیب را سرنگون ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel پرز ♚] PAX ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "نوشیدن سموم خود را ساخته شده توسط خودتان
♰ PAX ♛ در زمان داشتن ترور: کودکان از تاریکی. آمین. @ به جهان> تماس ناامید]: لابی یهودی زیرک بوده اند، با پول و سنگ تراشی فاسد دین مسیحی، و به دست گرفتن کنترل در جوامع مسیحی: خوب! در حال حاضر، در حال حاضر: اسلام غیر قابل توقف است! یهودیان؟ شما همه مرده! اگر شما یک اخلاق جدید غربی برقرار نیست، از طریق ReiUnius، که پادشاه اسرائیل؟ شما، بیش از حد یهودیان، همه مسلمانان تبدیل خواهد شد شما نیز، مثل همه ما البته! زمین که اسلام برنده؟ است که اسیر شده برای همیشه! شما همه فرزندان شیطان، شما را به دوزخ! [PAX ♰ ★ ★ ♰] ♰ من اشتباه انجام می شود به تمام کسانی که مجرم چه کسی صلیب را سرنگون ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel پرز ♚] PAX ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "نوشیدن سموم خود را ساخته شده توسط خودتان
آمین، آمین، به شما می گویم، که هیچ کدام باید عذاب WWnuclear 3 را فرار .. صلح، صلح و امنیت، گریه نکن وقتی که وجود دارد این است نه صلح و امنیت وجود دارد. هیچ مردی نباید سازه: صلح بدون خدا. شما در دوزخ! [PAX ♰ ★] اشتباه من به تمام کسانی که مجرم چه کسی صلیب را سرنگون انجام ♰ [♚ MENE Techel پرز] ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "نوشیدن سم خود را ساخته شده توسط خودتان" توسط پادشاه ReiUnius اسرائیل، مهدیToaArgon94 گفت: همه شیطان پرستان، ملحدان، قاتل، دزد، دروغگو، زناکاران، مشرکان، همجنسگرایان، bisexuals، و دگرجنسگونگان در جهنم برای تمام ابدیت مگر اینکه توبه بسوزاند. آمین! شما برای دوزخ! [PAX ♰ ★ من اشتباه انجام می شود به تمام کسانی که مجرم چه کسی صلیب را سرنگون ♰ [♚ MENE Techel پرز.] ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "نوشیدن سموم شما ساخته شده توسط خود" توسط پادشاه ReiUnius اسرائیل: مهدی♰ PAX ♛ در زمان داشتن ترور: کودکان از تاریکی. آمین. کره جنوبی ایران عربستان سعودی، سومالی، یمن، موریتانی افغانستان بوتان مالدیو پاکستان ترکمنستان ازبکستان چین لائوس اریتره کومور چچن، عراق، قطر، الجزایر مصر لیبی نیجریه Azerbairgian هند میانمار ویتنام برونئی کویت عمان سودان تاجیکستان تانزانیا ترکیه متحده عربی، مراکش، کوبا، جیبوتی اردن سری لانکا سوریه تونس Biellorussia اتیوپی اندونزی بنگلادش بحرین، کنیا، قرقیزستان فلسطینی: آزار و اذیت قرار شهدای مسیحی، که می گویند "برادری جهانی: برابری عشق" به این ترتیب، شما توافق می کنید به شیطان. ReiUnius سیاسی این وزارتخانه؟ شما صدمه دیده است! آمین! شما برای دوزخ! [PAX ♰ ★ من اشتباه انجام می شود به تمام کسانی که مجرم چه کسی صلیب را سرنگون ♰ [♚ MENE Techel پرز.] ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "نوشیدن سموم شما ساخته شده توسط خود" توسط پادشاه ReiUnius اسرائیل: مهدی
من REI unius. Unius REI مشروعیت هر قدرت است: هر دو سیاسی و معنوی است که. این است که چرا: من شروع به کشتن 500 میلیون نفر! این قربانی من: در تمام طول مدت سلطه من بر زمین. این جنایتکاران به طور غیرقانونی از آن زمان به بعد، تنها به طور غیر قانونی، آنها را در زمان قدرت سیاسی و یا معنوی. آنها در خارج از احساسات من هستند: آنها به طور غیرقانونی یعنی: REI unius: برادری جهانی، REI unius: متافیزیک به است انسانی personalistic است: REI unius: قانون طبیعی است، یعنی تصویر و شباهت خدا: انسان، REI unius: مردم بد می تواند منجر به احساس گناه و جنون، و به مرگ. آمین! شما برای دوزخ! [PAX ♰ ★ ★ ♰] ♰ من اشتباه انجام می شود به تمام کسانی که مجرم چه کسی صلیب را سرنگون ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel پرز ♚] PAX ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "نوشیدن سموم خود را ساخته شده توسط خودتان
کره شمالی، ایران، عربستان سعودی، سومالی، یمن، موریتانی مالدیو افغانستان اریتره Buthan لائوس ازبکستان چین پاکستان ترکمنستان کومور عراق Quatar ویتنام چچن مصر لیبی الجزایر میانمار هند Azerbairgian برونئی نیجریه عمان سودان، کویت متحده عربی امارات تاجیکستان تانزانیا جیبوتی مراکش، ترکیه، اردن، سریلانکا، سوریه، کوبا Biellorussia فلسطینی بحرین بنگلادش، اندونزی، اتیوپی تونس کنیا قرقیزستان. آمین! شما برای دوزخ! [PAX ♰ ★ ★ ♰] ♰ من اشتباه انجام می شود به تمام کسانی که مجرم چه کسی صلیب را سرنگون ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel پرز ♚] PAX ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "نوشیدن سموم خود را ساخته شده توسط خودتان
هر سال 160.000 مسیحیان شهادت از نفرت برای مسیح کشته شدند]: از 50 بیشتر ملت جنایتکاران در جهان: 1. کره شمالی، 2. ایران 3. عربستان سعودی 4. سومالی؛ 5. یمن 6. مالدیو 7. موریتانی، 8. افغانستان 9. بوتان، 10. چین، 11. لائوس، 12. ازبکستان، 13. پاکستان، 14. ترکمنستان، 15. اریتره، 16. کومور، 17. چچن، 18. عراق 19. قطر 20. مصر، 21. الجزایر، 22. Azerbairgian 23. هند، 24. میانمار، 25. لیبی، 26. در نیجریه، 27. عمان 28. کویت، 29. برونئی، 30. سودان، 31. تاجیکستان، 32. تانزانیا، 33. ترکیه، 34. امارات متحده عربی، 35. مراکش، 36. کوبا، 37. جیبوتی، 38. اردن، 39. سریلانکا 40. سوریه، 41. تونس، 42. Biellorussia، 43. فلسطینی ها، 44. بحرین، 45. بنگلادش، 46. اتیوپی، 47. اندونزی، 48. قرقیزستان، 49. کنیا، 50. ویتنام است. من خدای زنده سوگند می خورم: به نام عیسی مسیح: خون شهیدان شما خفه خواهد کرد. من می خواهم برای گرفتن روح تو: "شما به زودی به جهنم!" msgstr "شما همه از دست رفته!" Luke19.27. ★: ReiUnius ♰: ♥ شاه: اسرائیل: ♥ مهدی
XXXxThemessiahxXXX گفت: شما یک نازی ترویج پاکسازی قومی مذهبی هستند. پاسخ> برخی از حقیقت در آنچه به شما می گویند وجود دارد، در واقع، در حالی که دوست من "discepolobenedetto"، در حال آماده سازی خود برای شروع یک کلیسا و مردگان را] زنده است. او برای انجام این کار ایمان دارد. مشکل من این است، من می توانم روز را انجام دهید: 500 میلیون نفر از جنایتکاران، آن دسته از: NWO صندوق بین المللی پول، ماسون، روشنفکر، شیطانی، شریعت صهیونیستی: همه نژادپرستانه است. اما، من فکر می کنم یهودیان خوب است، بسیاری دیگر هستند که به اعتقاد من تمام مردم خوب هستند، من معتقدم که تنها رهبران خیانت نموده اند. اگر بد است در همه افراد وجود دارد؟ از آنجا که وجود دارد آن را بد بعضی از معلمان مثل شما! شما روشن خواهد شد: ترفندهای جنایتکارانه خود به یهودیان با صهیونیست ها اشتباه گرفته! شما در حال حاضر بیش از حد به نژاد انسان کامل با جرم مطلق آسیب برساند: از حق الضرب و شرکت های بانکداری آمریکا: من در حال حاضر نوک برای شما "از توپ من!"♰ PAX ♛ در زمان داشتن ترور: کودکان از تاریکی. آمین. مسلمانان @ -> چگونه آنها می توانند برای من صحبت کنید؟ مسلمانان همه خیانت حرمت اسلام، از آنجا که آن را برای اولین بار خیانت محمد. قانون شریعت در حال حاضر جنایت علیه بشریت تا کنون است. در واقع، این دین اصل است که به یک ایدئولوژی تبدیل شده است، را به تسخیر جهان است؟ اما این شیطان پرستی است. جنایی: آن است که طرح تسلیم خشونت: دیکتاتوری است. لعنتی، قاتل، دزد و ناعادلانه، نژادپرستانه و الاغ متعصب و نادان. نفرین بر شما است: و برای فرزندان خود، شر هرگز ترک: از شما آن است که سرنوشت خود را.
♰ PAX ♛ در زمان داشتن ترور: کودکان از تاریکی. آمین. @ یهودیان. دین شما خراب شده است، به طور کامل، توسط کاتبان و Pharisees، که از بابل با تلمود آمد، آن را پنهان نشانه های پنهان از آن که پدران خود را در نهان مردوک قسم می خورم: به شیطان پرستان، این استپردازش شده است، بچه های شب زنده دار پرشین فروم و Golem: روشن آنها، با توجه به بدن، شیاطین بیگانگان، شما می باشد بدترین نژاد پرستی و شیطان پرستی، برای دامنه از نژاد بشر است. شما بدتر از muslmani. شیطان پرستی شما کامل است، نمی توان بیش از حد، شما همیشه انجام داده اند بد، به مردم مسیحی، که به اقدامات محافظتی در برابر شما مجبور شدند. قاتلان، extortionists ها، کوسه ها حق الضرب بانک وام می دهند. شما می توانید این سیاره را به سرسرا جهنم تبدیل
♰ PAX ♛ در زمان داشتن ترور: کودکان از تاریکی. آمین. مسیحی. پروتستان-PAX ♰ ♛ در زمان داشتن ترور: کودکان از تاریکی. آمین. @>. بیزاری، فکر می کنم که هر کس تفسیر و سؤال از کتاب مقدس یا کلیسای ندارد، او می تواند یک مرتد است. همه کسانی که تشخیص مسیح را به عنوان مرد واقعی است، و همچنین خدای حقیقی، آنها حق دارند که خود را مسیحی و حق مصونیت از بودن مشرکان متهم است. این جهان با ارزش است، زیرا آنها مسیحیان، که آنها خورد. که فراماسونری و لابی یهودی اجازه داد، با استفاده از آنها شیطان پرستی ایدئولوژیک و عملی، نظم جهانی صندوق بین المللی پول، کنترل از غرب را به عهده گرفت. اگر نور در تاریکی، و نمک، طعم بیشتر هنگامی که آن را وضعیت ناامید ما این است؟
♰ PAX ♛ در زمان داشتن ترور: کودکان از تاریکی. آمین. @ ToWorld: -> UNIVERSAL اعلام: یادداشت برداری: از تاریخ بشر است. مقرر: ما روح و مقدس - در تمام جهان 1. انسان اختصاص داده شده به دین (مذهب) هم اکنون می توانید باید در سیاست دخالت دارند: هرگز! 2. هیچ مردی متعلق به ماسون ها یا رمز دیگری مرتبط: فرسایش بلافاصله و اداری عمومی و دفتر است در فرایند کیفری. 3. تمام جوامع مخفی را لغو کرده اند. این فرمان دارای اثر فوری در تمام انسانها: آنها ممکن است آسیب دیده و به ضرب گلوله، آنها برای ما همه مجرم هستند: این ✙ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQL IVB نوشیدن سموم خود را ساخته شده توسط خودتان ✙ MENE Techel پرز ✙ پایان بازی در نام عیسی مسیح "شما همه از دست رفته "Luke19.27 ★ ReiUnius توسط: ♰ ♥ ♥ پادشاه اسرائیل: مهدی و
مزمور 11: 14 بر من رحمت، ای خداوند، شما شاهد بدبختی من، کار دشمنان من، من شما پاره از درب مرگ، 15. آنها ممکن است ستایش خود را، اعلام شادی در نجات خود را در خارج از شهر صهیون. 16 نفر را به گودال که آنها حفر شده که از شبکه کشیده اند پای آنها گرفتار می شود غوطه ور شوید. ✙ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQL IVB نوشیدن سم خود را ساخته شده توسط خودتان ✙ MENE Techel پرز ✙ پایان بازی در نام عیسی مسیح: "شما همه از دست رفته" Luke19.27. ReiUnius توسط ★ ♰ ♥ ♥ ♥ پادشاه اسرائیل مهدی
مزمور 11:17. حضور خداوند، عدالت به ستمکاران افتاد به شبکه، از دست او کار می کنند. 18. بازگشت به ستمکاران در جهنم، که همه ملت ها فراموش خدا. 19. برای فقرا فراموش نخواهد شد، امید مبتلا نخواهد شد نا امید کرد. ✙ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQL IVB نوشیدن سم خود را ساخته شده توسط خودتان ✙ MENE Techel پرز ✙ پایان بازی در نام عیسی مسیح: "شما همه از دست رفته" Luke19.27. ReiUnius توسط ★ ♰ ♥ ♥ ♥ پادشاه اسرائیل مهدیمزمور 11: 20 بوجود می آیند، پروردگارا، مرد غالب: در مقابل شما مردم در نظر گرفته است. 21. پر کنید و آنها را با ترس، خداوندا، می دانم که در افرادی که مرگبار هستند. ✙ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQL IVB نوشیدن سم خود را ساخته شده توسط خودتان ✙ MENE Techel پرز ✙ پایان بازی در نام عیسی مسیح: "شما همه از دست رفته" Luke19.27. ReiUnius توسط ★ ♰ ♥ ♥ ♥ پادشاه اسرائیل مهدیهند: هند نیروهای پلیس برای ساکت کردن خواهر مادر ترزا. آنها هستند که به اتهام آدم ربایی و تبدیل از کودکان است. رد اتهامات، کودکان به راهبه ها بازگردانده شدند. کاظم پریور Sangh سازماندهی علیه فردا تظاهرات در راهبه ها و "قاچاق کودک" خود را. نا امنی نیز وارد کارناتاکا که در آن برخی از کلیساهای پنطیکاستی، بسته شد در حالی که در جایگاه خوبی با documents.For نابودی این مجرمان؟ ما از شما سپاسگزارم. شما همه فرزندان شیطان، شما را به دوزخ! [PAX ♰ ★ ★ ♰] ♰ من اشتباه انجام می شود به تمام کسانی که مجرم چه کسی صلیب را سرنگون ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel پرز ♚] PAX ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "نوشیدن سموم خود را ساخته شده توسط خودتان[به عنوان مسلمان در برابر شیطان و قانون توهین به مقدسات]. پاکستان: تظاهرات در سراسر جهان حکم اعدام آسیا بی بی. بانگ زد: علی دایان حسن - به خصوص در برابر گروه های آسیب پذیری که در معرض تبعیض مورد استفاده قرار می گیرد: اجتماعی و سیاست. "صدیق مسیح، یکی از بستگان خانواده، آمده است:" آسیا و معصوم است. روستاییان در حال گرفتن انتقام شخصی است. "عدم تحمل، خشونت علیه زنان و عدم احترام، حقوق بشر در جهان، بسیاری از موارد مشابه وجود دارد، ایران است که سکینه. داستان 37 ساله بی بی آسیا پاکستان، که قرار بود با حلق آویز برای توهین به مقدسات به اعدام محکوم شد از همتای ایرانی خود، تعدادی از مردم در سراسر جهان را به نفع خود بسیج متفاوت است.وابسته به بخشنامه پاپ "جنس Humanum XIII از SSLeo: فراماسونری در مقابل -> نژاد انسان، پس از آن، به حسادت از لوسیفر که رفتی، طرز ناراحت کننده ای از طرف خدا خالق و دهنده، از چیزهای فراطبیعی، به دو رشته مختلف و در میان دشمنان خود تقسیم از آنها، به مبارزه بدون استراحت: برای پیروزی حقیقت و خوبی، از سوی دیگر: برای همه که به فضیلت و حقیقت را بر خلاف. اولین پادشاهی خدا بر روی زمین است ... از سوی دیگر پادشاهی شیطان است، تحت حوزه خود و مردم فوق العاده، ... رد قانون ابدی و الهی را به اطاعت و سعی کنید به دست آوردن اهداف خود، بدون در نظر گرفتن خدا و خداوند در مقابل اغلب دو این عرصه، مانند دو شهر، با مخالفت با قوانین، مارشال، در پایان می رسد در مقابل، [PAX ♰ ★ ★ ♰] ♰ من اشتباه به همه کسانی که جنایتکاران را سرنگون متقابل ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel پرز ♚] PAX ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB انجام می شود "نوشیدنی سموم ساخته شده توسط خودتان[برای کسب اطلاعات، اگر دعا با هم به من] چراغ اخطار []: [بزرگ] بانکداران: Globalist و دوستان آنها، مانند جورج سوروس: صندوق بین المللی پول-NWO و حق الضرب بانکی است، که باید مورد بررسی قرار گیرد بازداشت و روشن است. به شما ضربه مار کمی در سر او؟ و سپس تمام بدن بزرگ و طولانی او از عروسک های خیمه شب بازی های سیاسی: آنها خواهد شد از تمام کنترل خود آزاد است. به سرعت، من بر تخت من نشستن در اورشلیم! در واقع همه مردم را درک خواهد کرد، که ما در لبه صخره! [♰ ★] "آمین" شد و گفت: در نام عیسی مسیح. اشتباه من است به تمام کسانی که جنایتکاران که عبور سرنگون چای [MENE Techel پرز] CSPBCSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB انجام می شود "نوشیدن سموم خود را ساخته شده توسط خودتان است." شما همه از دست رفته! "Luke19.27 ★: ReiUnius ♰: شاه ♥: اسرائیل: ♥ مهدی♰ PAX ♛ در زمان داشتن ترور: کودکان از تاریکی. آمین. @ جهان: + یوتیوب> که من مانند نوح نجات زندگی از همه: مارمولک (روشن)، تمساح (شریعت) عقرب (صهیونیست ها)، مار (به چند دسته از شیطان پرستان فراماسون و)، و غیره. بنابراین، در حالی که، به عنوان "unius REI،" من هرگز در هیچ شکلی از خشونت های سیاسی استفاده کنید. با این حال، به عنوان lorenzojhwh، در راه فراطبیعی، من از خدا، دریافت شده به عنوان یک هدیه است: مرگ از 500 میلیون مجرمان: آزاد همه فقرا در سراسر جهان است. اگر 1 شورشی در مقابل خدا همدست خوب، با سکوت خود را جرم مطلق از صندوق بین المللی پول-NWO: سپس شما انجام می شود نه تعجب اگر شما شروع به احساس های مختلف، "آمین" شد گفت: در نام عیسی [♰ ★] من به اشتباه به همه کسانی که مجرم که عبور چای سرنگون [MENE Techel پرز] CSPBCSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "نوشیدن سموم خود را ساخته شده توسط خودتان. که ما شرط می بندم شما خواهید بود در سال 2013 مرده شما زنده نخواهد بود در سال 2014 برای گفتن" انجام می شود شما غلط است! "CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB متی 03:07 اما هنگامی که او Pharisees بسیاری و Sadducees های به غسل ​​تعمید او را دیدم، او به آنها گفت، "شما Vipers می، که به شما آموخته است برای فرار از خشم به خون ریزی؟CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB متی 23:13 "و اما وای بر شما کاتبان و Pharisees، منافقان، از آنجا که آنها بسته پادشاهی از بهشت ​​در مقابل مردم، از آنجا که شما درآمد، و نه اجازه بده که کسانی که وارد در حال تلاش برای ورود به است.CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB متی 23:14 [وای بر شما کاتبان و Pharisees، منافقان، زیرا خانه های بیوه زنان را ببلعند و نماز طولانی را برای نشان کردن، من می دانم که تو محکوم بزرگ دریافت خواهید کرد.]CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB متی وای 23:15 نزد شما، کاتبان و Pharisees، منافقان، از آنجا که شما در سفر دریا و زمین برای ساختن یک کسیکه تازه بدینی وارد شود، و زمانی که برای شما، شما آن را دو بار به عنوان یک کودک از جهنم از شما.CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB متی 23:16 "وای بر شما، راهنماهای کور، که می گویند: اگر کسی به معبد سوگند، آن چه مهم نیست، اما اگر شما توسط طلا معبد قسم می خورم موظف است.CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB متی 23:17 شما احمق کور! چه بزرگ است، طلا یا معبد که sanctifies در طلا است؟CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB متی 23:18 و اگر یکی، به شما می گویند، سوگند یاد شده توسط محراب، آن چه مهم نیست، اما سوگند توسط هدیه ای است که در بالا مورد نیاز است.CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB متی 23:19 کور! چه بزرگ است: هدیه محراب sanctifies، هدیه ای است که؟CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB بنابراین متی 23:20 و هر کس باید توسط محراب قسم می خورم، سوگند از آن و همه که به پایان رسیده است؛CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB متی 23:21 و او که توسط معبد سوگند سوگند از آن و آن کس که ساکن و حاکم است؛CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB متی 23:22 و او که سوگند آسمان، سوگند توسط تاج و تخت خدا و به او که نشسته است.CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB متی وای 23:23 نزد شما، کاتبان و Pharisees، منافقان، از آنجا که به شما پرداخت ده یک گرفتن از نعناع و رازیانه و زیره سبز، و غفلت از مسائل به میزان قانون: عدالت، رحمت، و ایمان است. اینها چیزهایی است که مورد نیاز انجام می شود، بدون غفلت دیگران است.CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB متی 23:24 شما راهنماهای کور، که فشار پشه و شتر را فرو برد.CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB متی وای 23:25 نزد شما، کاتبان و Pharisees، منافقان، از آنجا که در خارج از فنجان و ظرف را تمیز هستند، اما در داخل بیش از حد و اخاذی.CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB متی 23:26 تو فریسی کور، پاک برای اولین بار در داخل از بشقاب و فنجان، که من تمیز در خارج تبدیل خواهد شد.CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB متی وای 23:27 نزد شما، کاتبان و Pharisees، منافقان، مانند جزء ادم بد باطن و خوش ظاهر هستند، زیرا به شما sepulchres، که در واقع به نظر می رسد خارج از زیبا، اما در درون پر از استخوان مردان مرده و از همه uncleanness.CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB متی 23:28 حتی به طوری جزء ظاهر به نظر می رسد پارسایان در نزد مردان است، اما درون شما پر از ریا و شرارت است.CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB متی وای 23:29 نزد شما، کاتبان و Pharisees، منافقان از آنجا که مقبره برای پیامبران شما ساخت و تزیین گور از شایستگانCSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB متی 23:30 و گفت، "اگر ما در روز از پدران ما زندگی می کردند، ما نمی خواهد بود همدستان در ریختن خون پیامبران!"CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB متی 23:31 بنابراین شما بر علیه خودتان شاهد به کودکان از کسانی که پیامبران را به شهادت رساندCSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB متی 23:32 و نیز اندازه گیری پر از پدران شما!CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB متی 23:33 شما افعی، شما نوزادان Vipers می، چگونه به فرار از نفرین جهنم؟اگر کشیش شما گناهان شما را ببخشد، شما را به یک کلیسا کاذب تعلق دارد. CSPB CSSMLNDSMD ♰ ♰ ♰ جان VRSN SMVS، MQLIVB 20.23] اگر شما را ببخشد گناهان بخشیده است و کسی که آنها را نمی بخشیدم، آنها را حفظ است. "کلیسای: یکی، مقدس، کاتولیک، پاپ، رومی، ارتدوکس ها، اعتراض، آسمان: LOL تمام دیگران نادرست است.اگر شما بدن مسیح را نخورید و نوشیدن خون خود را واقعی، شما را به یک کلیسا کاذب تعلق دارد. CSPB CSSMLNDSMD ♰ ♰ ♰ جان VRSN SMVS MQLIVB 6،48 به 58 عیسی گفت: "همانا، قطعا من نزد شما می گویند، مگر اینکه شما عادت به خوردن گوشت پسر انسان و نوشیدن خون خود را، شما باید زندگی در شما [54] او که خورد گوشت و نوشیدنی های خون من حیات جاودانی دارد و من او را در روز گذشته افزایش است. [55] برای گوشت من غذا درست است و در خون من است نوشیدنی واقع است. [56] او که می خورد گوشت و نوشیدنی تابع خون من در من من و من به او [48] من نان زندگی کلیسای:. یک، مقدس، کاتولیک، پاپ، رومی، ارتدوکس ها، اعتراض، آسمان: تمام دیگران دروغ هستند!اگر کلیسای خود را می آموزد که کتاب مقدس به تنهایی برای نجات کافی است، شما را به غلط تسالونیکیان Church.2 2.15] بنابراین، برادران، ایستادگی سریع و نگه داشتن سنت است که شما باید به حرف ما را به عنوان نامه تدریس تعلق دارند. کلیسای یکی از مقدس، کاتولیک، پاپ، رومی، ارتدوکس ها، اعتراض، آسمان: همه دروغ هستند!اگر کلیسا خود را می گوید: "ایمان تنها" منجر به رستگاری، شما را به غلط یک کلیسا تعلق دارند. جیمز 2.24 [20] اما خم شدن تو می دانم، من و تو باطل، که ایمان بدون آثار بی فایده است؟ [21] ابراهیم، ​​پدر ما بود، شاید با این نسخهها کار نه توجیه زمانی که او ارائه اسحاق پسر خود را پس از محراب [24] شما که انسان کار می کند و نه توسط ایمان تنها توجیه است. یکی از مقدس، کاتولیک، پاپ، رومی، ارتدوکس ها، اعتراض، آسمان: تمام دیگران دروغ هستند [26] بدن بدون روح مرده است، پس ایمان بدون آثار morta.La کلیسای!اگر کلیسای مری تماس بگیرید: "خوبان" و "مادر خدا"، شما را به یک کلیسا کاذب تعلق دارد. CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ♰ ♰ لوقا 1.41-48 [43] چگونه است که مادر از پروردگار من به من می آید؟ [48] ​​او، املاک و های کم handmaiden خود را در نظر گرفته شده است. در حال حاضر در تمام نسل ها با من تماس beata.La کلیسای مقدس، کاتولیک، پاپ، رومی، ارتدوکس ها، اعتراض، آسمان: همه دیگران نادرست!اگر کلیسای مریم، مادر مؤمنان تماس، شما را به یک کلیسا کاذب تعلق دارد. CSSMLNDSMD CSPB ♰ ♰ ♰ جان VRSN SMVS MQLIVB 19.26 [27] سپس او را به شاگرد گفت: "ببین مادر شما" و از آن ساعت، شاگرد او را به خانه اش انجام گرفت. مکاشفه 12.17] سپس اژدها با زن عصبانی بود و رفت به جنگ علیه بقیه فرزندان خود، نگه داشتن فرمان خدا و در آغوش شهادت عیسی مسیحاگر کلیسای شما می آموزد که غسل ​​تعمید ضروری است به نجات نیست، شما را به Chiesa.1Pietro نادرست 3.21 تعلق دارند. کلیسای یکی از مقدس، کاتولیک، پاپ، رومی، ارتدوکس ها، اعتراض، آسمان: همه دروغ هستند!اگر کلیسا خود را فاقد روحانیت و اسقف ها، شما را به غلط یک کلیسا تعلق دارند. 5.10 کشیش تیتوس 1.7اگر کشیش خود را در شخص مسیح صحبت نمی کنم، شما را به یک کلیسا کاذب تعلق دارد. CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB لوقا 10.16کلیسای یکی از مقدس، کاتولیک، پاپ، رومی، ارتدوکس ها، اعتراض، آسمان: همه دروغ هستند!اگر کلیسای خود را مصون از خطا نیست، شما به یک کلیسا کاذب تعلق دارند.متی 16.18-20اگر کلیسای خود را انکار می کند که اطاعت از قدرت زمینی کلیسا به دلیل لازم است برای نجات، شما را به غلط یک کلیسا تعلق دارند.رومیان 13.1-2اگر کلیسای شما می آموزد که آثار خوب لازم برای نجات، شما را به غلط یک کلیسا تعلق دارند. متی 25:31-46کلیسای یکی از مقدس، کاتولیک، پاپ، رومی، ارتدوکس ها، اعتراض، آسمان: همه دروغ هستند!اگر کلیسای شما می آموزد که تمام گناه همان، برابر است، شما را به غلط یک کلیسا تعلق دارند. 1 CSPB CSSMLNDSMD ♰ ♰ ♰ جان VRSN SMVS MQLIVB 5.16اگر تمام دنیا متنفر کلیسا، شما به کلیسای اشتباه تعلق دارند. متی 10.16-25کلیسای یکی از مقدس، کاتولیک، پاپ، رومی، ارتدوکس ها، اعتراض، آسمان: همه دروغ هستند!هر نوع از شیطان پرستی: که به عنوان علف هرز انگلی خیلی سریع رشد می کند، و سپس به سرعت مانند نی بسوزد. تمام فداکاری ها و از خودگذشتگی، مبارزه بسیار سخت: برای بقا، از نسل های قبلی، آنها همه شکست خورده: در زندگی Satanist، "است که او را ترک کنید فرزندان هدیه ای ارزشمند از زندگی، که او تا به حال منتقل نخواهند شد. عفونت شیطان:؟ همه چیز در شیطان پرستی است زودگذر است ایدئولوژیک جنایی شکار موفقیت درخشان از نی، که در شعله به پایان می رسد، از ابدیت از ناامیدی MENE Techel پرز ♚] PAX CSPB CSSMLNDSMD VRSN ♰ ReiUnius مهدی پادشاه اسرائیل! است.اه! اه! اه! اه! اه! اه! اه! کودکان نفرین شیطان: شیطان پرستان اسلامفراماسون ها و صهیونیست ها. من مخالف: شما را به جهنم ناامیدی عجله! مانندموش های آتشین، از سوختن نفت هم بزنید، سرخ کردن: به طور مداوم، بدون پیدا کردن امیدمرگ: چون شما در حال حاضر مرده! آمین: نفر-> "! Eius: در: OBITU:: Presentía: MUNIAMUR" [♚ MENE ♛ ♛ Techel پرز ♚] PAX ♰ ♰ CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB ♰ "زهر خود را می نوشید" ♰ ReiUnius پادشاه اسرائیل.CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB لوقا 1:46 و مریم گفت: "روح من خداوند بزرگCSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB لوقا 1:47 و شادی روح من در نجات دهنده ای خدای من،CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB لوقا 1:48 املاک و های کم handmaiden خود او در نظر گرفته شده است. در حال حاضر در تمام نسل ها با من تماس خجسته،CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB لوقا 1:49 چون من کارهای بسیار خوبی را انجام داده اند شکست ناپذیر است. مقدس نام او است.CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB لوقا 1:50 و رحمت خود را از نسلی به نسل دیگر بر روی کسانی که او را از ترس می باشد.CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB لوقا 1:51 او به قدرت بازوی خود را نشان داده شده است، او پراکنده کسانی که در غرور خود مفتخر بودند؛CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB لوقا 1:52 سرنگون قدرتمند، و برداشته تا پست است؛CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB لوقا 1:53 او را پر کرده است گرسنه با چیزهای خوب، و او را فرستاده است غنی از دور خالی.CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB لوقا 1:54 او کمک کرده است اسرائيل بنده خود، و آگاه از رحمت،CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB لوقا 1:55 او به پدران ما، صحبت به ابراهیم و فرزندان خود را برای همیشه. "CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB لوقا 1:56 و مریم با الیزابت در حدود سه ماه باقی مانده و پس از آن به خانه اش رفت.مزمور 110 (109) نام: 7Lungo راه شما را از این جریان می نوشیمو بلند کردن سر خود را. مزمور 110 (109): 4The خداوند قسم خورده است و نمی خواهدتوبه: "تو برای همیشه لطفا برای یک کشیش پس از سفارش از Melchizedek." 5The خداوند استدست راست شما خواهد شد در روز غضب خود پادشاهان را شکننده می کند.6. قضاوت مردم:در میان اجسادآن را سر از زمین های وسیع سرکوب کند.مزمور 110 (109): 2Lo عصای سلطنتی از قدرت خود راگسترش خداوند از صهیون: "حکومت در میان دشمنان شما.3. شاهزاده از روز خود راکوه های مقدس، خورشید،مثل شبنم، مولود شما. "مزمور 110 (109): 1. داوود. مزمور.خداوند می گوید: پروردگار من:"نشستن به دست راست من تا دشمنان خود رادر زیر پای خود را. "CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB لوقا 16:19 "یک مرد ثروتمند که ملبس به لباس در کتانی بنفش و خوب، و هر روز او خود را سرگرم پر زرق و برق وجود دارد؛CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB لوقا 16:20 و گدا، به نام لازاروس، که خود را درب بود و پر از زخم وجود دارد،CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB لوقا 16:21 و میخواهم با سقوط از جدول مرد ثروتمند، و حتی سگ آمد به لیسیدن زخم خود تغذیه می شود.CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB لوقا 16:22 این اتفاق افتاد که گدا مرد و توسط فرشتگان به آغوش ابراهیم انجام شد، آن مرد ثروتمند نیز درگذشت و به خاک سپرده شدCSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB لوقا 16:23 و در جهنم، در عذاب، او نگاه به بالا و دیدم ابراهیم دور، و لازاروس در آغوش خود؛CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB لوقا 16:24 و گفت: «پدر ابراهیم، ​​بر من رحمت عطا و ارسال لازاروس به شیب نوک انگشت خود را در آب برای خنک کردن زبان من، برای من عذاب در این شعله"CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB لوقا 16:25 ابراهیم گفت: "پسر، به یاد داشته باشید که شما را در زندگی خود چیزهای خوب خود را دریافت و به همین سان لازاروس چیز بد: اما در حال حاضر او آرامش است، و تو عذاب.CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB لوقا 16:26 علاوه بر این همه، میان ما و شما یک شکاف بزرگ وجود دارد، چرا که کسانی که از اینجا به شما نمی تواند عبور کند، و نه گام به دور از ما وجود دارد. "CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB لوقا 16:27 و او گفت: "خواهش می کنم، پس، پدر O، که او شما را به خانه پدر من،CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB لوقا 16:28 برای من پنج برادر، بنابراین بیان این چیزها را به آنها هستند، و به این مکان عذاب نمی آمدند. "CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB لوقا 16:29 ابراهیم گفت: "آنها موسی و انبیا گوش دادن به آنها"CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB لوقا 16:30 و او: "نه، ابراهیم پدر: اما اگر کسی از مردگان می رود، آنها توبه"CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB لوقا 16:31 ابراهیم جواب داد: "اگر می شنوند موسی و پیامبران، آنها را نمی توان متقاعد حتی اگر یک مرده را افزایش می دهد."2 تسالونیکیان 2:09 آمدن یک یاغی خواهد بود که کار شیطان نمایش داده شده در همه انواع معجزات تقلبی، نشانه ها و شگفتی های دروغ،2 تسالونیکیان 2:10 و با هر نوع فریب از unrighteousness در آنها که هلاک به دلیل دریافت کردند عشق به حقیقت نیست و به همین ترتیب ذخیره می شود.2 تسالونیکیان 2:11 بنابراین خداوند آنها را می فرستد خطا قوی است که آنها باید باور دروغ است؛2 تسالونیکیان 2:12 به طوری که تمام کسانی که حقیقت را از آنان معتقد بودند اما تا به حال لذت unrighteousness.خدا، خداوند در کلام او گفت:تثنیه 29:28 مخفی خداوند، متعلق به خدا است، اما درچیزهایی که به ما و فرزندان ما نشان داد برای همیشه، که ماتمام کلمات این قانون است.harrisgila گفت: "رسول خدا (ص) گزارش داد خدا گفت:" من ایجادبندگان در دین حق، اما شیاطین آنها را گمراه. "پیامبر(علیه السلام) همچنین گفت، fitrah "پدر و مادر او" هر کودک است که در یک کشور به دنیا آمد "و سپساو یک یهودی، مسیحی یا زرتشتی، یک حیوان می دهد بدو تولد تافرزندان طبیعی. آیا شما متوجه بود که مثله شده به دنیا آمد؟ »(جمع آوری شده توسطآل Bukhaaree و مسلمان). پاسخ این است که شیطان! عمل: تهدیدی برای صلح استتروریسم مطلق! هرگز: فقط شیطان می تواند از این بگو خدا هرگزبه این می گویند! در این راه، حتی موسی و یا عیسی مسیح شیطان! شما دیوانه!به شما هستند، در مقابل همه شواهد از تاریخ، خارج از هر گونه واقعیت تاریخی! ایناعتقادات خود را؟ برای شما نیست: حق کشتن مسلمانان که تبدیلبه مسیحیت است. به همچنین شما، بیش از حد، به شیطان شریعت: murderessدست خود را با خون بیگناهان آغشته است. شما به جهنم غوطه ور خواهد شد: برای کشتناز سوی دیگر بندگان خدا است و مانند شما؟Demiahl گفت: توقف ایجاد بسیاری از توهمات ذهنی در مورد شیطان، فرشتگان و انواعخدایان ... نهم است که وجود دارد. ادیان تیره ذهن مردمقرن ها، فقط یک سرطان ریشه کن می شود. فقط در آن صورت مسالمت آمیز می تواند زندگی می کنند.- پاسخ> 200.000 واقعی: فداکاری انسان به شیطان (من می دانم و می گویند)100.000 فداکاری رسمی: انسان به شیطان (منبع: FBI)برای چه کسی و به همین دلیل: شما کاری انجام دهید؟Demiahl گفت: توقف بسیاری از توهمات ذهنی شیطان و فرشتگانخدایان مختلف ... هیچ یک از آن وجود دارد. ادیان تیرهذهن مردم را برای قرن ها، فقط یک سرطان ریشه کن می شود. تنها خواهد شد و سپسمسالمت آمیز می تواند زندگی می کنند.- پاسخ> REAL 200.000: قربانی انسان به شیطان (بنابراین و من می گویم)100.000 افسران: قربانی انسان به شیطان (منبع: اف بی آی)به همین دلیل و برای چه کسی به شما کاری انجام دهید؟[پایان بازی به نام عیسی مسیح: "شما همه از دست رفته!" Luke19.27] سبحان الله! حتی یک کودک می تواند به شما بگوید: "شما بروید قوی، مثل یک روح سر در گم!" قلعه شکسته شد! اگر هنوز هم ایستاده؟ از آنجا که هریک از آنها کشتن و یا در 3rdWWnuclear برای سرزنش از سقوط از صندوق بین المللی پول با همه کشتار همه مردم است. 666 صندوق بین المللی پول سازمان سیا "کنیسه از satana را" -> دروغ و تهمت و ابتذال هستند که زبان خود را از پدر شیطان! ، هیچ کس در روی این کره خاکی زندگی می کنند: بدون این که در توافق: با توجه به قوانین طبیعی: من می دانم که همه دشمنان خدا خواهد مرد! ipse Bibas Venena! اشتباه من به همه آن دسته از جنایتکاران که عبور چای سرنگون ♰ [♚ MENE ★ ★ Techel پرز] PAX ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "نوشیدن سموم ساخته شده توسط خودتان" ♰ ★ REI Unius ♥ شاه ♥ ♥ انجام می شود اسرائیل مهدی: به عنوان مثال: پادشاهی فلسطین. دعا با هم به من: اگر در YouTube دوست دارم: برای خاک خود را؟ او شما را دوست دارم![پایان بازی به نام عیسی مسیح: "شما همه از دست رفته!" Luke19.27]
 
در حال حاضر شیطان پرستان یا بیخدا، معتقدند با این حال، شما باید این زندگی را به "لذت بردن" = LOL. اما شما خوشحال به نظر نمی آید. LOL. همه با هم در اعتراض به جرم: علیه بانکی حق الضرب. این یک درخواست نیست: برای تبدیل خود را: نه! اما شما می توانید همچنان که خوک به انجام دوباره! خوب؟ ipse venena bibas! اشتباه من به تمام کسانی که جنایتکاران که صلیب را سرنگون انجام ♰ [♚ MENE ★ TECHEL ★ پرز] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "نوشیدن سم خود را ساخته شده توسط خودتان" ♰ توسط ★ ReiUnius ♥ شاه ♥ اسرائیل ♥ مهدینظریه تکامل؟ داستان از 150 سال، که داروین گفت که او نمی تواند کار کند، چرا از فسیل های انتقالی نشد. اما روشنفکر در ایدئولوژی NWO، امور مالی بین المللی یهودی، به عنوان مثال در یک جرم ایدئولوژیک تبدیل شده است، و اثبات خدا در برابر LOL. در حالی که آن را در برابر منطق است، از خدا بی انتها است. ipse bibas venena! اشتباه من به تمام کسانی که جنایتکاران که صلیب را سرنگون انجام ♰ [♚ MENE ★ TECHEL ★ پرز] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "بنوشید سموم ساخته شده توسط خودتان" ♰ توسط ★ ReiUnius ♥ شاه ♥ اسرائیل ♥ مهدی. برای کسب اطلاعات، اگر دعا با هم به مننظریه تکامل؟ مطمئنا، ما: شواهدی از تکامل در همین گونه است، اما ما تنها فسیلی است که: عبور از یک گونه دیگر است. آن نشان داده شده است؟ را نادرست به تصویر کشیده شده است: پس از. در حال حاضر: یافته های وابسته به فن استخراج و ذوب فلزات تصفیه شده در "فسیلی زغال سنگ"، «فسیلی polistrate» nephillim، همه این آزمایشات آن را اثبات کند: 1. سیل. 2. وجود تمدن پیشرفته پیش از طوفان نوح. از جمله: صدها نظر سنجی، اندازه گیری های به اشتراک بگذارید کشتی نوح در کوه آرارات: بازرسی: ارتش روسیه در زمان تزار نیکلای دوم [برای کسب اطلاعات، اگر دعا با هم به من]هند است. اوریسا: کشتار مسیحیان برای جلوگیری از توسعه و عزت tribals Dalits: مذاکرات کارشناس جامعه شناس، دلایل، خشونت علیه مسیحیان تبدیل به مسیحیت متقاضیان، آموزش و پرورش و رهایی به Tribals و Dalits اجازه می دهد، در بردگی. بنیادگرایی هندو، مانع از جستجو برای عدالت بیشتر است، و تحولات اجتماعی در حال وقوع است. برای نابودی این مجرمان؟ ما از شما سپاسگزارم. شما همه فرزندان شیطان، شما را به دوزخ! [PAX ♰ ★ ★ ♰] ♰ من اشتباه انجام می شود به تمام کسانی که مجرم چه کسی صلیب را سرنگون ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel پرز ♚] PAX ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB بنوشید سموم ساخته شده توسط خودتان "
اوریسا: هزاران نفر از پناهندگان و قربانیان جدید، قتل عام مسیحیان همچنان ادامه دارد. حداقل 10 هزار نفر. درخواست کمک. در پناهگاه ها، بیش از حد. پناه. در جنگل ها برای فرار از خشونت بنیادگرایان هندو. با توجه به "منابع موثق" ارائه شده توسط یک فعال مسیحی، خواهد بود "حداقل 100 نفر می باشد." برای نابودی این مجرمان؟ ما از شما سپاسگزارم. شما همه فرزندان شیطان، شما را به دوزخ! [PAX ♰ ★ ★ ♰] ♰ من اشتباه انجام می شود به تمام کسانی که مجرم چه کسی صلیب را سرنگون ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel پرز ♚] PAX ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB بنوشید سموم ساخته شده توسط خودتان "
هند: اوریسا: هیچ صلح برای مسیحیان حتی در اردوگاه های پناهندگان. حتی در اردوگاه های کار، وفادار پیدا بنیادگرایان که آنها را وادار به تبدیل به آیین هندو. کشیشان نیز تهدید و مورد آزار قرار گرفته است. اوریسا: شش کلیسا سوزانده می شود، صدها نفر از خانه های تخریب شده است. بیشتر و بیشتر مسیحی روستا از غارت و آتش سوزی رنج می برند، در حالی که پلیس غیر فعال باقی مانده است. وفادار با مرگ اگر عمل cristianesimo.lol تهدید می شود. اما، برای دولت اوریسا، وضعیت «تحت کنترل» بود.
اوریسا: کابوس شیطانی هند: تاسیس یک دروغ از تناسخ در جسم تازه، که پایه و اساس آیین هندو، که نژادپرستی مردمانی بی رحم در مقابل طبقات فرودست و حقارت زن است. ترس ضد مسیحی (که با شکوه و جلال آن را تضعیف می کند تمام این دروغ ها) در دهلی نو توسط دولت هندو و "VHP" هماهنگ است. برای نابودی این مجرمان؟ ما از شما سپاسگزارم. شما همه فرزندان شیطان، شما را به دوزخ! [PAX ♰ ★ ★ ♰] ♰ من اشتباه انجام می شود به تمام کسانی که مجرم چه کسی صلیب را سرنگون ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel پرز ♚] PAX ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "بنوشید سموم ساخته شده توسط خودتان" ♰

YouTube

YouTube

561183 iscritti
68423629 visualizzazioni video
@ Saudi Arabia, Qatar and Turkey (the little Satan) for Al Quaeda salafis of sharia -> attacking another nation through terrorism? is the most infamous crime: that only, "the great Satan" of the IMF ((International Monetary Fund)) the U.S. 666. could afford to you! I promise to you, by the living God of my Patriarchs: Abraham, Isaac, Jacob, and Jesus Christ: "you'll pay all your many crimes: to have changed: your religion in a project for the imperialist conquest of the world!"
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 secondo fa
  [is an imperialist war of occupation!] Saudi Arabia, Qatar and Turkey are supporting: with: money and weapons to terrorist groups armed: that: they commit crimes: against: innocent civilians in Aleppo and Damascus. Foreign Minister Sirianao writes: Ban Ki-moon. The "armed terrorist groups" committed "horrible crimes" against civilians "innocent" in Aleppo, etc.. "A large number of mercenaries belonging to these terrorist groups - the letter says - they use civilians as human shields, killing those who disagree with their criminal strategy ..". The Syrian authorities, then, "invite all members of the Security Council to ask these terrorist groups armed to withdraw from the Syrian cities attached, to stop acts of terrorism and support the six-point plan of Kofi Annan" for a solution to political crisis. Meanwhile, Iran warned the West: "We will not allow the enemy to advance" in Syria.
 
Damascus to Ban Ki Moon: "Saudi Arabia, Qatar and Turkey maintain armed terrorist groups". but, United States and Turkey "will coordinate efforts to accelerate the political transition in Syria "and that the transition" should include the departure of Bashar al-Assad and meet the legitimate aspirations of the Syrian people (ok! but which peoples.? Christians must die here too?) ". OBAMA criminal too IMF @ 322 -> [ This is bullying : of Satanists of your CIA : 666 who have occupied youtube and google : for ruin this company !] 
 
@Obama - shame on you, These are your Satanists of the CIA, who occupied youtube and google for you and your criminal satanic IMF. @ MarlaMarleen uniusrei3@gmail.com. Posted to: MarlaMarleen. @ Friend criminal, 666 synagogue of god owl, Pharisee Rabbi Rothschild, of the IMF: International Monetary Fund --- remove the soul to a Satanist? Their greatest tragedy this is! Because without a soul? They are doomed to become zombies! "Because here They are forced to kill everyone: that: They are born: without: a soul." in this way: when the Satanists, they'll Realize That, They No Longer have the soul? They are forced to kill yourself, Each Other, and Perhaps, to kill also: the Masons, infact, also: Their are my enemies too! I do not know what can happen, @ my YHWH ---> I have stolen the soul of all my enemies! 
 • MarlaMarleen
  MarlaMarleen ha pubblicato un commento
  1 giorno fa
  Good morning UniusRei3. I can't comment on certain videos. But not always Yesterday, YouTube hasn't approved 7-8 comments of mine. It was no spam, but originals :-) I use the translator rare. He often disfigures the sense. I don't know what I'll think of all. The thing with the real names disturbs. Not personally by myself. But it's a incredible interference with private life. YouTube is a stooges of Google. But who's in fact behind Google? Now I must to work.

  Informazioni su "Your thoughts are the architects of your destiny"

  All my functions are disabled. Suddenly and unexpectedly. Don't know why. Currently my hands are tied.No subscription, no comments, no
  recommendations or anything else... Nothing. I've informed YouTube and asked for reasons. No person besides me has
  access for this channel. Last week I got an account warning (?). To my astonished question I got no reply
  Dear subscribers,
  if it fared in this way some other user, just let me know. In the past Google and
  his henchman YouTube have made impossible actions!!! Another act in this laughable spectacle? Exclusion of users who open their flap behind the scenes?
 • Synnek1
  Synnek1 ha pubblicato un commento
  6 giorni fa
  Hey, buddy! WE NEED YOU! Join [US]! >;-)
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 sett. fa
  [the stench of sulfur] 666 CIA youtube IMF 322: Synnek1(MrPeteBlood: is youtube master IMF CIA ): has published a comment: 1 hour ago: " WE WILL NEVER FORGET motherfucker! " -- ANSWER --> Yes, I KNOW, "YOU ARE AN LEGION of demons" of failed! because if you: (satanists freemasonry) were something of true value? you would have conquered the planet, already too long ago! but, that's the truth: "You are the eternal losers!" what I feel? is just a terrible stench of dead bodies and burnt human flesh: because only for your: big broken ass: they may think: that, the favor of Satan can be durable! and now? You have this whole page to show once again: when you're an asshole! YOUTUBE SHIT , DIRTY imf 666 ---> YOU ARE VULGAR? It is BECAUSE YOU ARE LOSING! you're a loser because you're gross!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 sett. fa
  Synnek1 ha pubblicato un commento: 14 minuti fa: IN "JESUS" NAME U WILL PAY! -- ANSWER--> @666 IMF CIA Sharia, FED ECB --> I'll burn the world: again! because there could not be another solution: as it was for Sodom? so it was in the days of Noah! criminal murderers of the Pharisees of the IMF 666: children of the devil! hell is the your size! is too fast the end of the cicadas! we all people in the Kingdom of GOD? we are waiting for your time! LOL. yes! lol. Jesus is came for your Rothshit 666 IMF lal... @HALLELUJAH -- I AM UNIUS REI --> you are afraid! why, everything collapses: in the NWO! mice that remain in the boat: ie, the synagogue of Satan, the IMF? drown! I'm on the bandwagon: the one who won!
 
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  12 minuti fa
  @ OBAMA 322 IWF -> [Dies ist Mobbing: der Satanisten Ihrer CIA: 666, die YouTube und Google beschäftigt haben: um diese Firma zu ruinieren! ] MarlaMarleen veröffentlicht: Alle meine Funktionen sind deaktiviert. Plötzlich und unerwartet. Ich weiß nicht warum. Derzeit meine Hände gebunden sind. Kein Abo, keine Kommentare, keine Empfehlungen oder irgendetwas anderes ... Nichts. Ich habe YouTube informiert und fragte nach Gründen. Niemand außer mir hat Zugriff für diesen Kanal. Letzte Woche habe ich ein Konto Warnung (?). Auf meine erstaunte Frage, bekam ich keine Antwort: Miniatur, [11 hours ago: MarlaMarleen veröffentlicht]: Sehr geehrter Teilnehmer, wenn sie es auf diese Weise einige andere Benutzer zu bekommen, lass es mich wissen. In der Vergangenheit Google und sein Handlanger YouTube Aktionen haben es unmöglich gemacht! Ein weiterer Akt in diesem lächerlichen Schauspiel?
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  12 minuti fa
  @ 322 OBAMA FMI -> [Esta es la intimidación: de los satanistas de la CIA: 666 que han ocupado YouTube y Google: para arruinar esta empresa! ] MarlaMarleen publicada: Todos mis funciones están deshabilitadas. De repente e inesperadamente. No sé por qué. Actualmente tengo las manos atadas. Sin suscripciones ni los comentarios, no hay recomendaciones o cualquier otra cosa ... Nada. He informado a YouTube y pidieron razones. Ninguna persona, aparte de mí tiene acceso a este canal. La semana pasada recibí un aviso de cuenta (?). A mi pregunta atónito, no tengo la respuesta: en miniatura, [11 horas: MarlaMarleen publicado]: Estimados abonados, si es que llegar a ella de esta manera algún otro usuario, sólo házmelo saber. En el pasado, Google y sus acciones esbirro de YouTube han hecho imposible! Otro acto de este espectáculo risible?
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  12 minuti fa
  @ 322 OBAMA FMI -> [Ceci est l'intimidation: des satanistes de votre CIA: 666 qui ont occupé youtube et google: à la ruine de cette entreprise! ] MarlaMarleen publié: Tous mes fonctions sont désactivées. Tout à coup, et de façon inattendue. Je ne sais pas pourquoi. Actuellement mes mains sont liées. Pas d'abonnement, aucun commentaire, aucune recommandation ou toute autre chose ... Rien. J'ai informé YouTube et a demandé pour des raisons. Nul autre que moi a accès à ce canal. La semaine dernière, j'ai reçu un avertissement de compte (?). A ma question étonnée, je n'ai obtenu aucune réponse: miniature, [il ya 11 heures: MarlaMarleen publié]: Chers abonnés, si elle y accéder de cette manière un autre utilisateur, faites le moi savoir. Dans le passé, Google et son acolyte actions YouTube ont rendu impossible! Un autre acte de ce spectacle risible?
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  13 minuti fa
  @OBAMA 322 IMF --> [This is bullying: of the Satanists of your CIA who have occupied youtube and google: to ruin this company! ] Their exclusion of users who open flap behind the scenes? About Your thoughts are the architects of your destiny, All my functions are disabled. Suddenly and unexpectedly. Do not know why. Currently my hands are tied.No subscription, no comments, no, Recommendations or anything else ... Nothing. I've informed YouTube and asked for reasons. No person besides me has: access for this channel. Last week I got an account warning (?). To my astonished question I got no reply, Dear subscribers, if it get to it in this way some other user, just let me know. In the past Google and His henchman YouTube actions have made ​​it impossible! Another act in this laughable spectacle? Their exclusion of users who open flap behind the scenes?
 • NoahTheNephilim
  NoahTheNephilim ha pubblicato un commento
  6 ore fa
  VIETNAM & all Muslims Country [all the nations that prevent the freedom of conscience and religion: they are criminals: certainly there will be consequences] 07/31/2012 13:51 VIETNAM Catholic dissident's mother sets herself on fire. Anger and bewilderment of Vietnamese by J.B. An Dang Dang Thi Kim Lieng's self-immolation in front of government offices in the southern province of Bac Lieu. Her daughter Maria Ta Phong Tan, a former policewoman converted to Christianity, is in jail awaiting trial. She faces up to 20 years in prison for propaganda against the state. Human rights activists and bloggers: specious accusations.
 • NoahTheNephilim
  NoahTheNephilim ha pubblicato un commento
  6 ore fa
  VIETNAM & all Muslims Country [all the nations that prevent the freedom of conscience and religion: they are criminals: certainly there will be consequences] Hanoi (AsiaNews) - The Vietnamese Catholic community is in shock over the death of Dang Thi Kim Lieng, mother of Mary Ta Phong Tan (pictured), a famous dissident in jail awaiting trial who faces up to 20 years in prison. The woman set herself on fire in front of government offices in the southern province of Bac Lieu, to protest against abuses by the prison authorities who hold her daughter, depriving her of basic rights. The mother died from severe wounds inflicted by the flames sparking the reaction of many bloggers in the country, who accuse the Communist Party and government leaders of a policy of repression and of systematically violating the freedom of religion and thought, with trumped-up charges including "spreading propaganda against the state."
 • NoahTheNephilim
  NoahTheNephilim ha pubblicato un commento
  6 ore fa
  VIETNAM & all Muslims Country [all the nations that prevent the freedom of conscience and religion: they are criminals: certainly there will be consequences] Without saying a word to family and friends, Dang Thi Kim Lieng went to the government offices in the province of Bac Lieu and self-immolated. Activists and lawyers who fight for human rights in Vietnam say that the woman died during her transport to the hospital in Ho Chi Minh City. However, neither police nor the official authorities have commented on the case or confirmed the event. Some relatives report that Dang recently appeared very concerned about the fate of her daughter Maria Ta Phong Tan, locked in a prison in the former Saigon, whom she has not seen since last September, the date of her arrest. The police maintain she is guilty of "subversive activities" and of having written "slander" published online, discrediting the Hanoi government and the Communist Party.
 • NoahTheNephilim
  NoahTheNephilim ha pubblicato un commento
  6 ore fa
  VIETNAM & all Muslims Country [all the nations that prevent the freedom of conscience and religion: they are criminals: certainly there will be consequences] The hearing in court against Mary Tan, 44, should begin on 7 August and there is a very real possibility she will be sentenced to decades in prison. She is a former police officer well known in Vietnam, because she denounced abuses and distortions of the prison system online (see AsiaNews 17/04/2012 Vietnamese government tries three bloggers for writing about strikes and justice). Her decision to convert to Catholicism also weighs against her, after an adolescence and childhood characterized by continuous "brainwashing" in Communist ideology. However, her encounter with a lawyer and activist for human rights sparked her desire to rediscover the faith that, over time, led her to baptism.
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  @ OBAMA 322 IWF -> [Dies ist Mobbing: der Satanisten Ihrer CIA: 666, die YouTube und Google beschäftigt haben: um diese Firma zu ruinieren! ] MarlaMarleen veröffentlicht: Alle meine Funktionen sind deaktiviert. Plötzlich und unerwartet. Ich weiß nicht warum. Derzeit meine Hände gebunden sind. Kein Abo, keine Kommentare, keine Empfehlungen oder irgendetwas anderes ... Nichts. Ich habe YouTube informiert und fragte nach Gründen. Niemand außer mir hat Zugriff für diesen Kanal. Letzte Woche habe ich ein Konto Warnung (?). Auf meine erstaunte Frage, bekam ich keine Antwort: Miniatur, [11 hours ago: MarlaMarleen veröffentlicht]: Sehr geehrter Teilnehmer, wenn sie es auf diese Weise einige andere Benutzer zu bekommen, lass es mich wissen. In der Vergangenheit Google und sein Handlanger YouTube Aktionen haben es unmöglich gemacht! Ein weiterer Akt in diesem lächerlichen Schauspiel?
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  @ 322 OBAMA FMI -> [Esta es la intimidación: de los satanistas de la CIA: 666 que han ocupado YouTube y Google: para arruinar esta empresa! ] MarlaMarleen publicada: Todos mis funciones están deshabilitadas. De repente e inesperadamente. No sé por qué. Actualmente tengo las manos atadas. Sin suscripciones ni los comentarios, no hay recomendaciones o cualquier otra cosa ... Nada. He informado a YouTube y pidieron razones. Ninguna persona, aparte de mí tiene acceso a este canal. La semana pasada recibí un aviso de cuenta (?). A mi pregunta atónito, no tengo la respuesta: en miniatura, [11 horas: MarlaMarleen publicado]: Estimados abonados, si es que llegar a ella de esta manera algún otro usuario, sólo házmelo saber. En el pasado, Google y sus acciones esbirro de YouTube han hecho imposible! Otro acto de este espectáculo risible?
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  @ 322 OBAMA FMI -> [Ceci est l'intimidation: des satanistes de votre CIA: 666 qui ont occupé youtube et google: à la ruine de cette entreprise! ] MarlaMarleen publié: Tous mes fonctions sont désactivées. Tout à coup, et de façon inattendue. Je ne sais pas pourquoi. Actuellement mes mains sont liées. Pas d'abonnement, aucun commentaire, aucune recommandation ou toute autre chose ... Rien. J'ai informé YouTube et a demandé pour des raisons. Nul autre que moi a accès à ce canal. La semaine dernière, j'ai reçu un avertissement de compte (?). A ma question étonnée, je n'ai obtenu aucune réponse: miniature, [il ya 11 heures: MarlaMarleen publié]: Chers abonnés, si elle y accéder de cette manière un autre utilisateur, faites le moi savoir. Dans le passé, Google et son acolyte actions YouTube ont rendu impossible! Un autre acte de ce spectacle risible?
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  @OBAMA 322 IMF --> [This is bullying: of the Satanists of your CIA who have occupied youtube and google: to ruin this company! ] Their exclusion of users who open flap behind the scenes? About Your thoughts are the architects of your destiny, All my functions are disabled. Suddenly and unexpectedly. Do not know why. Currently my hands are tied.No subscription, no comments, no, Recommendations or anything else ... Nothing. I've informed YouTube and asked for reasons. No person besides me has: access for this channel. Last week I got an account warning (?). To my astonished question I got no reply, Dear subscribers, if it get to it in this way some other user, just let me know. In the past Google and His henchman YouTube actions have made ​​it impossible! Another act in this laughable spectacle? Their exclusion of users who open flap behind the scenes?
 • NoahTheNephilim
  NoahTheNephilim ha pubblicato un commento
  5 ore fa
  @ Friend criminal, 666 synagogue of god owl, Rabbi Rothschild Pharisee, of the IMF: International Monetary Fund - ---> remove the soul to a Satanist? this is their greatest tragedy! because without a soul? they are doomed to become zombie! "here because they are forced to kill everyone: that: they are born: without: a soul!". in this way: when the Satanists, they'll realize that, they no longer have the soul? they are forced to kill yourself, each other, and perhaps, to kill also: the Masons, infact, also: their too are my enemies!
 • NoahTheNephilim
  NoahTheNephilim ha pubblicato un commento
  6 ore fa
  @ Friend criminal, 666, Rothschild, of the IMF: International Monetary Fund -> I do not know what can happen, because in the past, I have never given: the order to steal the soul to someone! But, stealing the soul: too more million people simultaneously? This should help: some case studies about this crazy phenomenon!
 • NoahTheNephilim
  NoahTheNephilim ha pubblicato un commento
  8 ore fa
  VIETNAM & all Muslims Country [all the nations that prevent the freedom of conscience and religion: they are criminals: certainly there will be consequences] 07/31/2012 13:51 VIETNAM Catholic dissident's mother sets herself on fire. Anger and bewilderment of Vietnamese by J.B. An Dang Dang Thi Kim Lieng's self-immolation in front of government offices in the southern province of Bac Lieu. Her daughter Maria Ta Phong Tan, a former policewoman converted to Christianity, is in jail awaiting trial. She faces up to 20 years in prison for propaganda against the state. Human rights activists and bloggers: specious accusations.
 • NoahTheNephilim
  NoahTheNephilim ha pubblicato un commento
  8 ore fa
  VIETNAM & all Muslims Country [all the nations that prevent the freedom of conscience and religion: they are criminals: certainly there will be consequences] Hanoi (AsiaNews) - The Vietnamese Catholic community is in shock over the death of Dang Thi Kim Lieng, mother of Mary Ta Phong Tan (pictured), a famous dissident in jail awaiting trial who faces up to 20 years in prison. The woman set herself on fire in front of government offices in the southern province of Bac Lieu, to protest against abuses by the prison authorities who hold her daughter, depriving her of basic rights. The mother died from severe wounds inflicted by the flames sparking the reaction of many bloggers in the country, who accuse the Communist Party and government leaders of a policy of repression and of systematically violating the freedom of religion and thought, with trumped-up charges including "spreading propaganda against the state."
 • NoahTheNephilim
  NoahTheNephilim ha pubblicato un commento
  8 ore fa
  VIETNAM & all Muslims Country [all the nations that prevent the freedom of conscience and religion: they are criminals: certainly there will be consequences] Without saying a word to family and friends, Dang Thi Kim Lieng went to the government offices in the province of Bac Lieu and self-immolated. Activists and lawyers who fight for human rights in Vietnam say that the woman died during her transport to the hospital in Ho Chi Minh City. However, neither police nor the official authorities have commented on the case or confirmed the event. Some relatives report that Dang recently appeared very concerned about the fate of her daughter Maria Ta Phong Tan, locked in a prison in the former Saigon, whom she has not seen since last September, the date of her arrest. The police maintain she is guilty of "subversive activities" and of having written "slander" published online, discrediting the Hanoi government and the Communist Party.
 • NoahTheNephilim
  NoahTheNephilim ha pubblicato un commento
  8 ore fa
  VIETNAM & all Muslims Country [all the nations that prevent the freedom of conscience and religion: they are criminals: certainly there will be consequences] The hearing in court against Mary Tan, 44, should begin on 7 August and there is a very real possibility she will be sentenced to decades in prison. She is a former police officer well known in Vietnam, because she denounced abuses and distortions of the prison system online (see AsiaNews 17/04/2012 Vietnamese government tries three bloggers for writing about strikes and justice). Her decision to convert to Catholicism also weighs against her, after an adolescence and childhood characterized by continuous "brainwashing" in Communist ideology. However, her encounter with a lawyer and activist for human rights sparked her desire to rediscover the faith that, over time, led her to baptism.
 • NoahTheNephilim
  NoahTheNephilim ha pubblicato un commento
  8 ore fa
  VIETNAM & all Muslims Country [all the nations that prevent the freedom of conscience and religion: they are criminals: certainly there will be consequences] The Vietnamese government has implemented tight control over religious activities, and Catholics are often victims of violence and abuse, both individuals and entire communities. Among the many examples are the Montagnards in the Central Highlands and the Redemptorist Fathers, in Hanoi and Ho Chi Minh City, whose pastoral commitment is choked with systematic regularity. However, this violence did not prevent them from playing a key role in the spread of Catholicism and the teachings of the Church, especially among the poor and the abandoned (see AsiaNews 05/08/2011 Redemptorists teach Church's social doctrine in Ho Chi Minh City).
 • NoahTheNephilim
  NoahTheNephilim ha pubblicato un commento
  8 ore fa
  07/31/2012 CHINA. People's Daily: government should listen to the people The party's newspaper calls on the country's leaders, especially at the local level, to be more civic minded and listen to people. After Wukan and Shifang, people in Qidong succeed in forcing the authorities to scrap an oil pipeline on environmental grounds. Yet, the regime cannot change its spots. It continues to arrest, a blogger is the latest casualty, and blames the strange death of Li Wangyang (again) on suicide. 07/31/2012 CHINA. Beijing plays up the carrot while still wielding the stick. What happened in Shifang and Wukan could lead people to think that Communist authorities have changed the ways they address the growing number of social protests in China. But they would be wrong. Although the party wants to show that it is close to the people, it is also trying to keep young people away from politics and stop the action of dissidents and human rights activists. Beijing must be careful though.
 • NoahTheNephilim
  NoahTheNephilim ha pubblicato un commento
  8 ore fa
  07/31/2012 CHINA Liu Peng: Chinese have "lost faith" in Party ideals:The authoritative Liu Peng, Academic of Social Sciences in Beijing, illustrates the fragility interwoven within the Chinese state, whose ideology is not shared by the majority of the population. To avoid the country's collapse, leaders must pay attention to the beliefs and religions of their subjects. Liu Peng affirms in a masterly way that faith (such as a religious belief, ideology, science) is an essential dimension of each individual, the very foundation that gives us motivation to live . For this reason faith must be free of constraints. Part II of the article "The Achilles heel of Chinese power: religion." 07/31/2012
 • NoahTheNephilim
  NoahTheNephilim ha pubblicato un commento
  9 ore fa
  Muslim extremists and terrorists taking advantage of Syria's revolution Sources tell AsiaNews that al-Qaeda operatives are in Syria to pursue the jihad. The interests of the Arab League are fuelling the climate of hatred and violence, reducing hope for a lasting diplomatic solution. --- ANSWER--> WHY. THIS CRIMINAL OF ARAB LEAGUE, DO NOT MAKE THEM THE DEMOCRACY, THAT THEY WANT TO DO TO SYRIA TO DO
 • NoahTheNephilim
  NoahTheNephilim ha pubblicato un commento
  11 ore fa
  @ my Jews against IMF 666 --> (God) gave their land to Israel for an inheritance, an inheritance to Israel his people. Psalms. 135.12. Called upon the Lord merciful, spreading forth their hands towards him. The Holy One quickly heard them from heaven, and delivered them through Isaiah. He smote the camp of the Assyrians, and his angel wiped them out, Sirach 48.20. While we were still near Jerusalem, appeared before them as a leader: a horseman, dressed in white, actually: to shake the golden armor. All together blessed the merciful God: and they were so strengthened in heart, who were ready to attack: not only men but also the most ferocious beasts: walls of iron. 2-Maccabees 11.8. Fill it again: your mouth smile and your lips with joy. Your enemies saran covered with shame, and the tent of the wicked will be no more. Job 8: 21
 • NoahTheNephilim
  NoahTheNephilim ha pubblicato un commento
  11 ore fa
  @666 CA IMF NWO synnek1 and all other spammers ----> if you do not stop to intimidate : my German girl friend ( ie, my sister in Christ) ? I will not speak with you: never more!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  11 ore fa
  @synnek1 --> if you do not stop to intimidate my German girl friend (ie, my sister in Christ)? I will not speak with you!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  12 ore fa
  1 hour ago MarlaMarleen published: All my functions are disabled. Suddenly and unexpectedly. Do not know why. Currently: my hands are tied. No subscription, no comments, no Recommendations or anything else ... Nothing. I've informed YouTube and asked for reasons. No person besides me has access for this channel. Last week I got an account warning (?). To my astonished question I got no reply, Dear subscribers, if it get to it: in this way some other user, just let me know. In the past Google: YouTube and his henchman have made​​: impossible actions! Another act in this: laughable spectacle? Exclusion of users: who: Their open flap behind the scenes? - ANSWER -> @ OBAMA -> this is your democracy! @ MarlaMarleen - mit dem Ziel der Trolle: Kriminelle: Satanisten: der CIA wird gemobbt! auf: machen uns müde, demoralisiert! Lage: Spott: uns zu machen! machen: uns: Zeit verschwenden! auf diese Weise: Es ist schon: ein Erfolg für uns, wenn wir nicht drehen zu ihnen: Das Wort!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  12 ore fa
  @MarlaMarleen - the objective of the trolls criminals satanists: of the CIA is bulling! to: make us tired, demoralized! able to make us: ridicule! make us waste time! in this way: it is already a success for us, if we do not turn over to them the word! MarlaMarleen -- l'obiettivo dei troll della CIA è quello di: farci stancare, demoralizzare! riuscire a squalificarci! farci perdere tempo! in questo modo: è già un successo per noi, se noi non rivolgiamo più loro la parola!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  12 ore fa
  Syria : UN General Assembly vote: Thursday , the Arab resolution , proposed : by the Arab countries : UN members . The document said , again , the call for a political transition : overall, to steady-state Democratic and pluralistic: in Syria: and: we invite all Member States: the United Nations, to support this process , in Additions, similar to Adopt sanctions , Those to ADOPTED: by the Arab League: November 27, 2011 . (ANSA med) - ----------- ANSWER ------- - These are amazing ! this all Arab countries : of the Arab League ! and Why They never make: Them, a political transition: towards a regime : Democratic and pluralistic : for freedom of religion? Because Americans: are all Freemasons: and Satanists : They Are the unpunished for the gallows: I say "swing on the gallows" ?
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  12 ore fa
  [because the Arab League: is not she the path to democracy? ] Shall you Them, Thus saith the Lord of hosts, God of Israel: Drink and get drunk, vomit and fall and rise no Because of the sword : that: I will send among you . If: They refuse: to take the cup from your hand to drink , you say to them : Thus says the Lord of hosts: Certainly drink! If I start: to punish Its Own: The City That bears: my name, pretend: you go unpunished ? No, you will not REMAIN unpunished, for I will call for a sword upon all the Inhabitants of the earth. Saith the Lord of hosts. Jeremiah 25.27
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  12 ore fa
  [Saudi Arabia the "little satan", the whore of "big satan: IMF"] Three Terrorists from al-Treimseh Confess to Taking Part in Murders, Terrorism and Abduction. Two terrorists from the town of al-Treimseh in Hama countryside confessed to taking part in a series of murders and acts of terrorism before the army entered the town, while a third terrorist admitted to participating in abducting citizens to demand ransom and killing them afterwards. In confessions broadcast by the Syrian TV on Saturday, terrorist Yousef Abdullah al-Mahmoud said that he was recruited by force along with his brother into the armed group led by Saleh al-Saba'awi. Al-Mahmoud said that he and his brother accompanied al-Saba'awi and six other men attacked two houses, with him breaking one of the houses' doors and shooting at the roof,
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  12 ore fa
  [Saudi Arabia the "little satan", the whore of "big satan: IMF"] noting that he stayed outside with his brother upon al-Saba'awi's orders while the rest entered the house and shot everyone inside, saying that he only saw a man and a woman but that there were more people inside. He went on to say that they broke into the second house, with him staying outside like the first time and firing at the house, and the rest of the group entered the house and killed anyone inside. In turn, terrorist Ahmad Abdullah al-Mahmoud, the aforementioned brother, corroborated his brother Yousef's story, adding that al-Saba'awi told them that the houses contained army personnel, when in truth there were only civilian men and women who were shot dead by the terrorists.
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  12 ore fa
  [Saudi Arabia the "little satan", the whore of "big satan: IMF"] For his part, terrorist Zaher al-Tayeh said that he took part in the abduction of a man from al-Safsafiye village along with two others, hijacking the man's car and then interrogating him in an olive field before slitting his throat with a knife. Al-Tayeh also confessed to abducting two others; one from al-Safsafiye and the other from the village of Khneizir, saying that they demanded a ransom of SYP 400,000 for the first one and 200,000 for the second, but their demands weren't met so one of the abductors, a man killed Hussein Dabbas, slit the victims' throats as al-Tayeh watched. Syriaonline -- 16/7/2012
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  12 ore fa
  MarlaMarleen -- 666 synnek1, and other, 4 spammers trolls of CIA? are always, on this page to prevent the use of democracy: in all internet: so the people can not organize itself democratically against the current regime: Masonic, of banking seigniorage! Therefore, our poverty must be taken: to despair slowly and relentlessly: by all these enemies of the people and democracy: the Freemasons and Satanists! synnek1 is: that: do tease is: against you: on your channel 666 synnek1, ed altri, 4 spammers troll of CIA? sono sempre, su questa pagina: per impedire, l'uso democratico: di internet: affinché, il popolo non possa organizzarsi democraticamente, contro, l'attuale regime: massonico, del signoraggio bancario! pertanto, la nostra povertà: deve essere portata: alla disperazione: lentamente ed inesorabilmente: da tutti questi nemici: del popolo e della democrazia: di massoni e di satanisti! è synnek1: che: fa i dispetti: contro di te: sul tuo canale
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  12 ore fa
  [proof of God can not be absolute] is because, only love can reach God. in this way, the criminals will be lost: 1. because even the criminals are the motivations for their crimes; 2. because the goodness of God does not become an injury to her justice! [la prova di Dio: non può essere assoluta] è perché, solo l'amore, può raggiungere Dio.. in questo modo, i criminali andranno perduti: 1. perché, anche i criminali trovano le motivazioni ai loro crimini; 2. perché la bontà di Dio: non diventi una offesa alla sua giustizia!
 • MarlaMarleen
  MarlaMarleen ha pubblicato un commento
  13 ore fa
  What have you done with my channel???? Now I'm going to work and in the evening I expect that all my settings are restored!!!!