భారత్, ఒరిస్సా, కూడా శరణార్థుల శిబిరాల్లో క్రైస్తవులు ఎటు

[Psalm17 నేను మీరు నా బలం JHWH ప్రేమిస్తున్నాను]: భూమి shook & సముద్రగర్భం కనిపించింది. తన నోటి నుండి మీ ఉగ్రము యొక్క ఆత్మ ఒక devouring అగ్ని వచ్చింది: అతను coals వెళ్లింది. తన బాణాలు వాటిని: వద్ద glared! ఎందుకంటే JHWH భద్రం: లొంగినట్టి ప్రజలు. మీరు తో, నేను ఏ అవరోధం విరిగిపోతాయి. నా దేవుని నేను గోడలు స్కేల్ చేయవచ్చు. చనిపోయిన మృతదేహాలు ఒక వ్యాకోచం, నేను వెనుక వదిలి! (Psalm110). మీరు యుద్ధం కోసం నా చేతులు శిక్షణ చేశారు, నా చేతులు చాచు కు: bronze. ipse venena bibas ఒక విల్లు! నేను క్రాస్ పడిపోయారు ఎవరు అన్ని ఆ నేరస్తులకు తప్పు చేసిన ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL పెరెస్] ♰ పాక్స్ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ద్వారా ♰ "మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి" ★ ReiUnius ♥ కింగ్ ♥ ఇస్రేల్ ♥ Mahdì[Psalm17 నేను మీరు నా బలం JHWH ప్రేమిస్తున్నాను]: మీరు నేషన్స్ విభాగ నాకు నిలబెట్టాయి. తెలియదు ఒక ప్రజలు, వారు నాకు పనిచేసింది. నాకు వినడానికి? వెంటనే నాకు మాట వినవలసి వచ్చింది! విదేశీయుల ప్రయత్నించాడు: నా అనుకూలంగా, విదేశీ పురుషులు paled మరియు వారి దాచడం స్థలాలు బయటకు వణుకుతున్నట్టుగా వస్తాయి. ప్రపంచం చివర ఉన్న వరకు:: ఉండాలని నా స్పిరిట్ వద్ద క్రమంలో: షరియా & యూదుల ఉద్యమం:: టెర్రర్ చీకటి కుమారులు కైవసం చేసుకుంటుంది: అన్నీ మానవజాతి మీద satanists చంపెయ్యాలని జీసస్ యొక్క పేరు. Alleluia! begone satana! ipse venena bibas! నేను క్రాస్ పడిపోయారు ఎవరు అన్ని ఆ నేరస్తులకు తప్పు చేసిన ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL పెరెస్] ♰ పాక్స్ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ద్వారా ♰ "మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి" ★ ReiUnius ♥ కింగ్ ♥ ఇస్రేల్ ♥ Mahdìకోసం బెత్లేహెం యేసు యొక్క విలువైన పేరు & రక్తం: 1. ఇన్నోసెంట్ లాంబ్ యొక్క క్రాస్ పాదాల వద్ద వెళ్ళి, మీరు అన్ని "ప్రకాశించే". 2. begone Satana! నరకం లో వెళ్ళి! 3. మీరు మరియు ప్రతిదానికి మీదే ఉంది: క్యాన్సర్, రక్త కాన్సర్ మరియు నరకం అన్ని వ్యాధులు. ఆమెన్! Alleluia! 4. మీరు మరియు మీదే న ముట్టడి, ముట్టడి, అణచివేతకు. ఆమెన్. Alleluia! 5. దేవుని కోపం మీరు మీద: ఇది ఒక భరించలేక భారం ఉంది. ipse venena bibas! నేను క్రాస్ పడిపోయారు ఎవరు అన్ని ఆ నేరస్తులకు తప్పు చేసిన ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL పెరెస్] ♰ పాక్స్ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ద్వారా ♰ "మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి" ★ ReiUnius ♥ కింగ్ ♥ ఇస్రేల్ ♥ Mahdì
"మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి". నేను లో విరిగింది: యేసు ప్రతి యొక్క పేరు: కోట, రాజ్యం, పవర్, అధికారం, పవర్ క్షుద్ర, రహస్య సమాజాలు, రహస్య సేవలు, బ్యాంకు నాణాల సుంకం, ఫ్రీమాసన్స్, గ్రహాంతరవాసుల, UFO, సాతానిజం, స్పా, IMF, NWO, నికర పని, ఉత్కృష్ట భాష, శృంగార, హర్రర్, begone Satana! మీరు వ్యతిరేకంగా మరియు మీ అన్ని accomplices వ్యతిరేకంగా ఆక్రమణ నరకాన్ని రాక్షసులు: నేను అన్ని యేసు యొక్క పేరు క్రమంలో. ఆమెన్. Alleluia. ipse venena bibas! నేను క్రాస్ పడిపోయారు ఎవరు అన్ని ఆ నేరస్తులకు తప్పు చేసిన ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL పెరెస్] ♰ పాక్స్ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ద్వారా ♰ "మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి" ★ ReiUnius ♥ కింగ్ ♥ ఇస్రేల్ ♥ Mahdì
[సామ్ 67] దేవుడు తనకు ముందు ఆ ఉత్పన్నమయ్యే & అతని శత్రువులను చెల్లాచెదురుగా సాధ్యం మరియు పారిపోవడానికి: అతనికి అసహ్యించుకునే. గా: పొగ వెదజల్లుతుంది? మీరు వాటిని పంచి పెట్టు! మైనం అగ్ని ముందు కరిగి గా? దేవుని ముందు, చెడ్డ నశించు. బదులుగా సంతోషించు న్యాయంగా యొక్క ఉంది: వారు దేవుని ముందు ఆనందించు మరియు ఆనందం కోసం పాడమని. యేసు పేరు, నేను ఇప్పుడు bind కలిగి :: సౌర వ్యవస్థ యొక్క శిలువ పాదాల, అన్ని దేశం,. నేను పోయాలి: యేసు యొక్క రక్త: అన్నీ న "ఇన్నోసెంట్ లాంబ్". ప్రతి చెడు తన తక్షణ punishment.AMEN అందుకుంటారు. Alleluia. ipse venena bibas! నేను క్రాస్ పడిపోయారు ఎవరు అన్ని ఆ నేరస్తులకు తప్పు చేసిన ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL పెరెస్] ♰ పాక్స్ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ద్వారా ♰ "మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి" ★ ReiUnius ♥ కింగ్ ♥ ఇస్రేల్ ♥ Mahdì


మేరీ ఇమ్మాక్యులేట్ తలంపు అన్నారు:, నా పిల్లలు, ప్రార్ధన ఒక స్థిర నిఘా ప్రే. మీ క్రాస్ తీయటానికి అండ్ మీ అనుసరించండి. నేను మీరు హెవెన్ నుంచి న్యాయవాది వినండి ఆ యాచించడం, మీకు క్రయింగ్ మీ భూమి అంతటా ముందుకు వెనుకకు తిరిగాను చేశారు. మరియు నేను మీరు అనేక అన్ని దగాకోరులుగా, సైతాను యొక్క తండ్రి వింటూ ఉంటాయి, మీరు ఈ అంటున్నారు. మీ ప్రపంచాన్ని సైతాను మరియు అతని ఎజెంట్ కోసం ఒక ప్లేగ్రౌండ్ మారింది, పాపం కోసం earth.ipse venena bibas మీద జీవితం ఒక మార్గం మారింది! నేను క్రాస్ పడిపోయారు ఎవరు అన్ని ఆ నేరస్తులకు తప్పు చేసిన ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL పెరెస్] ♰ పాక్స్ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ద్వారా ♰ "మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి" ★ ReiUnius ♥ కింగ్ ♥ ఇస్రేల్ ♥ Mahdì
ఖచ్చితంగా, దేవుని అన్ని అతని పిల్లలు ప్రేమిస్తారు. కానీ మీరు శాతాన్ యొక్క ఒక పిల్లల మరియు మీ నెత్తుటి మరణం తో మీ fucking జీవితం ముగుస్తుందని. ఇది చివరకు మీ కోసం దయ ముగించాలని ఉంటాం. నిజానికి, ల్యూక్ 19,27 లో - జీసస్ చెప్పాడు: మరియు ఇక్కడ వాటిని తీసుకుని, తమ రాజు కోసం నన్ను కోరుకోలేదు ఎవరు గని యొక్క ఆ శత్రువులను, మరియు నాకు "Alleluia ipse venena bibas నేను అన్ని ఆ నేరస్తులకు తప్పు చేసిన వారిని ముందుగా వాటిని చంపు! క్రాస్ పడిపోయారు ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL పెరెస్] ♰ పాక్స్ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ద్వారా ♰ "మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి" ★ ReiUnius ♥ కింగ్ ♥ ఇస్రేల్ ♥ Mahdìలార్డ్ యొక్క చేతిలో: వైన్ మాదకద్రవ్యాలకు అలవాటుపడిన వ్యక్తి నింపిన ఒక కప్పు ఉంది. అతను ప్రవాహాలు! మడ్డి అప్: అవి భూమి యొక్క అన్ని చెడ్డ తో అప్ చాలు తప్పక! ఆమెన్. Alleluia ". రివిలేషన్ 1.5." అవును, ఆమెన్. నేను ఆల్ఫా & ఒమేగా, saith లార్డ్ వద్ద. ", అయిన ఒకటి, మరియు ఆ అవుతుంది: ఆల్మైటీ!" Wooow! ✙ ♥. ♔ నా LIVE లో స్వాగతం! ఆమెన్. Alleluia. ipse venena bibas! నేను క్రాస్ పడిపోయారు ఎవరు అన్ని ఆ నేరస్తులకు తప్పు చేసిన ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL పెరెస్] ♰ పాక్స్ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ద్వారా ♰ "మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి" ★ ReiUnius ♥ కింగ్ ♥ ఇస్రేల్ ♥ Mahdìఅతను చెడు ఉంటే కూడా ప్రాతినిధ్యం ఒక పాత్ర వలె కలిగి ఉంటుంది ఆ కార్నివాల్ యొక్క ఒక రూపం,,, దాని స్వంత బాధ్యత కలిగి ఉంది. కాని ఒక మతపరమైన గుర్తు ఎక్కువ బలంగా ఒక విషయం. మీరు శాతాన్ కోసం ప్రకటనల చేయడం చేస్తున్నాం. మరియు ఇక్కడ,: ఈ ఒక గేమ్ అనుకుంటున్నట్టుగా అనేక పిల్లలు ఉన్నాయి. , ఇది చాలా ప్రమాదకరమైన ఏదో కావచ్చు, అయితే, మీరు మిమ్మల్ని మీరు బాధ్యత చేస్తాయి. కూడా agnostican (కలప) బర్న్. idolatry (గడ్డిని) కాల్చేస్తుందని మాత్రమే. రివిలేషన్ బియ్యం [సూక్ష్మ చిప్] ఒక ధాన్యాన్ని, చెప్పారు? ఉంటే మీరు ఎంటర్ లేదు: ఆకాశంలో! కానీ మీరు rice.ipse venena bibas ఒక ధాన్యం కంటే ఎక్కువ ఉంది! నేను క్రాస్ పడిపోయారు ఎవరు అన్ని ఆ నేరస్తులకు తప్పు చేసిన ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL పెరెస్] ♰ పాక్స్ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ద్వారా ♰ "మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి" ★ ReiUnius ♥ కింగ్ ♥ ఇస్రేల్ ♥ Mahdìసెయింట్ జాన్ యొక్క రివిలేషన్ చెప్పింది: "తీసుకుని వారికి: మార్క్ (666 లేదా సూక్ష్మ చిప్) త్రాగడానికి ఉంటుంది: దేవుని కప్". 1: మేము అని ఏదో గురించి మాట్లాడటం చేస్తున్నాం. రైస్ 2 యొక్క ఒక ధాన్యం పరిమాణం. అది ఉంచాలి ఎందుకంటే అదృశ్య: శరీరం. కానీ మీరు చూడటం, ఒక చూస్తాడు: ఒక మొత్తం నగరం యొక్క కార్నివాల్ యొక్క వినోదం. మీరు మరియు శాతాన్ ఈ జోకర్, మీరు రెండు తీవ్రమైన మానసిక సమస్యలను వాడు లేవు: నేను కలిగి ఉన్నాయి: మీ కోసం కుడి ఔషధం, Sodom యొక్క అగ్ని! ఆమెన్! Alleluia! ipse venena bibas! నేను క్రాస్ పడిపోయారు ఎవరు అన్ని ఆ నేరస్తులకు తప్పు చేసిన ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL పెరెస్] ♰ పాక్స్ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ద్వారా ♰ "మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి" ★ ReiUnius ♥ కింగ్ ♥ ఇస్రేల్ ♥ Mahdìనేను జీసస్ యొక్క పేరు, మీరు దురదృష్టం గురించి prophesied. Alleluia ఆమెన్. ఇప్పుడు మీ జీవితంలోని అని మీ రోత మరణిస్తారు లేదా తొలగించి వెళ్ళండి. I వారికి ప్రేమ మరియు గౌరవం కలిగి ఎందుకు నేను, నా జాబితాలో నాస్తిక స్నేహితులు ఉన్నారు: వారు dignified సానుకూల నిజాయితీ ఉన్నాయి. కానీ మీరు మురికిగా ఉన్నాయి. మీరు, అగ్ని యొక్క పరీక్ష అధిగమించడానికి కాదు ఉంటుంది! మీరు ఇప్పుడు, దైవ ఈ సైట్ తొలగించండి. మీరు 2013 చూడలేరు! మీ జీవితంలోని ప్రమాదంలో. నేను యేసు నామమున ఆదేశం: అన్నీ సాతానిజం నాశనం, షరియా sionism. ipse venena bibas! నేను క్రాస్ పడిపోయారు ఎవరు అన్ని ఆ నేరస్తులకు తప్పు చేసిన ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL పెరెస్] ♰ పాక్స్ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ద్వారా ♰ "మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి" ★ ReiUnius ♥ కింగ్ ♥ ఇస్రేల్ ♥ Mahdìఅంతటా: ప్రపంచం. మీ జాబితాలు అన్ని యొక్క Satanists? : Doctor కాల్ చేస్తున్నారు: వాటిని! సైతాను-ఉంది-మోపు. దేవుని గెలిచిన నాకు ప్రోగ్రామ్ ఉంది.నేను కలిగి ఉన్నాయి: మీ కోసం కుడి ఔషధం, Sodom యొక్క అగ్ని! ఆమెన్! Alleluia! ipse venena bibas! నేను క్రాస్ పడిపోయారు ఎవరు అన్ని ఆ నేరస్తులకు తప్పు చేసిన ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL పెరెస్] ♰ పాక్స్ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ద్వారా ♰ "మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి" ★ ReiUnius ♥ కింగ్ ♥ ఇస్రేల్ ♥ Mahdìsatanist మీరు నాటకీయంగా సంభాషించుట మరియు (విరిగిన రికార్డు) మళ్ళీ మరియు పైగా మరియు పైగా పోగ్రామ్ నకిలీ ఎలక్ట్రానిక్ సంగీతం ద్వారా ప్రేలాపన వాటిని వినేందుకు ఉన్నాము; మరియు మీరు మరియు ఇల్లుమినాటీ ఉపయోగం అదే baphomet సంకేతాలు మరియు అదే lucifier పూజించు. మీరు o కాల్ మీరు కొద్దిగా ఎక్కువ నిజాయితీ ఉండాలి: thers వెర్రి, నేను ముఖ్యంగా మీరు చీకటిలో చేయండి విషయాలను, నిజంగా అర్థం? మరియు మీరు అనుకుంటున్నాను ఉన్నప్పుడు ఎవరూ మీరు చూడగలరు? ఐబెక్స్ కొండ మేక మీరు తప్పు దారి. మీరు స్వయంగా విశ్లేషణలో నిలబడటానికి చేస్తుంది? 2000 సంవత్సరాల క్రితం శిలువ పై satana దయ్యం,: నా తండ్రి దేవుని ఇప్పటికే మీ తండ్రి ఓడించారు చేసింది. మీరు verminous ఆరాధన కనుక నిజమైన ఓటమి. ఆ ఎలా వెర్రి? "మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి". మీరు నాతో కలిసి ప్రార్థన[సమాచారం కోసం, ఉంటే, మీరు నాతో కలిసి ప్రే] హెచ్చరిక కాంతి []: [పెద్ద] బ్యాంకర్లతో ఉన్నాయి: జార్జ్ సోరోస్ వంటి ప్రపంచీకరణ మరియు వారి స్నేహితులు,: పరిశోధించారు మరియు అరెస్టెడ్ చేయాలి ఎవరు IMF-NWO & నాణాల సుంకం బ్యాంకింగ్, యొక్క ప్రకాశించే. మీరు అతని చిన్న తలపై పాము హిట్? అప్పుడు రాజకీయ తోలుబొమ్మలను అన్ని అతని పెద్ద & దీర్ఘ శరీర: వారు వారి అన్ని నియంత్రణ నుండి విముక్తులైన తర్వాత చేయబడుతుంది. త్వరగా, నేను జెరూసలేం లో నా సింహాసనం మీద కూర్చుని వస్తుంది! నిజానికి: అన్నీ ప్రజలు మేము ఒక చిన్న కొండ యొక్క అంచున ఉంటాయి, విల్! [♰ ★] "ఆమెన్" చెప్పబడింది: యేసు పేరు లో. నేను టీ [MENE Techel పెరెస్] CSPBCSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB పడిపోయారు క్రాస్ చేసిన అన్ని ఆ నేరస్తులకు తప్పు చేసాడు "మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి." మీరు అన్ని పోతాయి! "Luke19.27; ద్వారా ★: ReiUnius ♰: కింగ్ ♥: ఇస్రేల్: ♥ Mahdi♰ పాక్స్ ♛ టెర్రర్ స్వాధీనం టుక్: డార్క్నెస్ ఆఫ్ పిల్లలు. ఆమెన్. @ ప్రపంచ: బల్లులు (ప్రకాశించే), మొసళ్ళు (షరియా) స్కార్పియన్స్ (జిఒనిస్ట్స్), పాముల (Satanists ఫ్రీమాసన్లు & పలు కేతగిరీలు), మొదలైనవి: నోహ్ ప్రతి ఒక్కరూ జీవితాలను సేవ్ వంటి నేను రెడీ! + Youtube-> ఆ. అందువలన, గా "రీ unius," నేను రాజకీయ హింస సంఖ్య రూపం వద్ద ఉపయోగించే ఎన్నటికీ రాదు. అయితే, lorenzojhwh గా, ఒక మానవాతీత విధంగా, నేను ఒక బహుమతి వలె, దేవుని నుండి అందింది: 500 మిలియన్ ఖైదీల మరణం: ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని పేద విడిపించేందుకు కు. మీరు IMF-NWO యొక్క సంపూర్ణ నేరం మీ నిశ్శబ్దం తో బాగా తోడుదొంగ కోసం దేవుని వ్యతిరేకంగా ఒక రెబెల్, లేకపోతే: మీరు వేర్వేరు అనుభూతి మొదలైంది ఉంటే అప్పుడు మీరు ఆశ్చర్యపోతారు సాధ్యం లేదు, "ఆమెన్" చెప్పబడింది: యేసు పేరు లో [♰ ★] నేను టీ పడిపోయారు [MENE Techel పెరెస్] CSPBCSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి. మేము మీరు 2013 లో చనిపోయిన ఉంటాం? మీరు చెప్పే 2014 లో సజీవంగా వుండదు పందెం ఆ" క్రాస్ చేసిన అన్ని ఆ నేరస్తులకు తప్పు చేశారు మీరు తప్పు! "CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB మాథ్యూ 3:7 కానీ అతను బాప్టిజం కు అనేక ముంచే వారనీ మరియు Sadducees చూసింది, అతను దెమ్ చెబుతారు, రాబోయే కోపం నుంచి తప్పించుకోవడం కోసం మీరు బోధించాడు ఎవరు పాములు, యొక్క "మీరు సంతానం?CSPB ♰ మీరు చోటు ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB మాథ్యూ 23:13 "కానీ దుఃఖకరమైన విషయము, లేఖకులు మరియు ముంచే వారనీ, hypocrites, మీరు, లేదా ఎంటర్ వారు ఎంటర్ ప్రయత్నిస్తున్న ఆదాయం వీలు సంఖ్య కారణంగా వారు, ప్రజలు ముందు కింగ్డం ఆఫ్ హెవెన్ మూసివేసింది ఎందుకంటే .CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB మాథ్యూ 23:14 [వారు వితంతువులు 'ఇళ్ళు మ్రింగివేయు మరియు ఆఫ్ చూపిస్తున్న కోసం పొడవైన ప్రార్ధనలు తయారు ఎందుకంటే మీరు చోటు, లేఖకులు మరియు ముంచే వారనీ, hypocrites,, నేను మీరు గ్రేటర్ ఖండించారు అందుకుంటారు తెలుసు దుఃఖకరమైన విషయము.]CSPB ♰ ♰ మీరు సముద్ర మరియు ఒక మత మార్పిడి చెందిన వ్యక్తి చేయడానికి స్ధలం ద్వారా ప్రయాణిస్తూ, మరియు ఉన్నప్పుడు మీకు కాబట్టి మీరు చోటు ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB మాథ్యూ 23:15 దుఃఖకరమైన విషయము, లేఖకులు మరియు ముంచే వారనీ, hypocrites,, మీరు రెండుసార్లు చేయండి లేదు నరకాన్ని చిన్నతనంలో మీరు కంటే.CSPB ♰ ♰ మీకు ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB మాథ్యూ 23:16 "దుఃఖకరమైన విషయము, అనని అంధ మార్గదర్శకాలు,: ఒక ఆలయం ద్వారా శపథం చేస్తుంది, అది పట్టింపు లేదు, కానీ మీరు ఆలయ బంగారు ద్వారా ప్రమాణ ఉంటే ఉన్నందువలన ఉంది.CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB మాథ్యూ 23:17 సందర్సకులలో అంధ ఫూల్స్! ఏం, బంగారం లేదా బంగారం sanctifies ఆ ఆలయం గ్రేటర్ ఉంది?CSPB ♰ ఒకటి, మీరు చెప్పే, బలిపీఠం ద్వారా శపథం చేస్తుంది ఉంటే ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB మాథ్యూ 23:18, దానికి పట్టింపు, కానీ పైన దట్ ఈజ్ బహుమతి శపథం చేస్తుంది, అవసరం లేదు.CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB మాథ్యూ 23:19 బ్లైండ్! ఏం గ్రేటర్ ఉంది: బహుమతి లేదా బలిపీఠం ఆ గిఫ్ట్ sanctifies?CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB అందువలన మాథ్యూ 23:20 Whosoever, బలిపీఠం ద్వారా ప్రమాణ అది ద్వారా శపథం చేస్తుంది మరియు పైగా అని అన్ని షల్;CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB మాథ్యూ 23:21 మరియు ఆలయం ద్వారా శపథం చేస్తుంది ఎవరు అతను అది ద్వారా మరియు ఆధారపడింది అతను ద్వారా శపథం చేస్తుంది;CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB మాథ్యూ 23:22 మరియు అతను స్వర్గం ద్వారా శపథం చేస్తుంది ఎవరు, దేవుని యొక్క సింహాసనం ద్వారా మరియు కూర్చుని ఎవరు అతనికి శపథం చేస్తుంది.CSPB ♰ ♰ మీరు చోటు ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB మాథ్యూ 23:23 దుఃఖకరమైన విషయము, మీరు పుదీనా మరియు సొంపు మరియు జీలకర్ర యొక్క దశమ భాగము చెల్లిస్తారు, మరియు చట్టం యొక్క weightier విషయాలను నిర్లక్ష్యం చేసినందున, లేఖకులు మరియు ముంచే వారనీ, hypocrites,: న్యాయం, దయ, మరియు విశ్వాసం. ఈ ఇతరులు నిర్లక్ష్యం లేకుండా, జరుగుతుంది అవసరమైన ఆ విషయాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB మాథ్యూ 23:24 మీరు చిరాకు కలిగించేది అవ్ట్ వక్రీకరించు మరియు ఒక ఒంటె మ్రింగు ఎవరు అంధ మార్గదర్శకాలు,.CSPB ♰ ♰ మీరు చోటు ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB మాథ్యూ 23:25 దుఃఖకరమైన విషయము, లేఖకులు మరియు ముంచే వారనీ, hypocrites, వారు కప్ మరియు డిష్ బయట శుభ్రం, కానీ కారణంగా లోపల అదనపు మరియు దోపిడీ పూర్తి ఉన్నాయి.CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB మాథ్యూ 23:26 నీవు అంధ Pharisee, నేను బయట శుభ్రంగా అవుతుంది ఆ, కప్పు మరియు డిష్ లోపలి మొదటి శుభ్రపరచడానికి.CSPB ♰ ♰ మీరు నిజంగా అందమైన బయట కనిపిస్తాయి, కానీ లోపల చనిపోయిన పురుషుల ఎముకల యొక్క మరియు అన్ని uncleanness పూర్తి ఉన్న ', sepulchres ఎందుకంటే మీరు చోటు ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB మాథ్యూ 23:27 దుఃఖకరమైన విషయము, లేఖకులు మరియు ముంచే వారనీ, hypocrites, whited చోటు మాదిరిగా ఉంటాయి.CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB మాథ్యూ 23:28 అయినప్పటికీ యే బాహాటంగా కూడా పురుషుల కీ న్యాయంగా కనిపించు, కానీ లోపల మీరు వంచన మరియు అధర్మం పూర్తి ఉన్నాయి.CSPB ♰ ♰ మీరు చోటు ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB మాథ్యూ 23:29 దుఃఖకరమైన విషయము, లేఖకులు మరియు ముంచే వారనీ, hypocrites మీరు ప్రవక్తలు కోసం సమాధులు నిర్మించడానికి మరియు న్యాయంగా యొక్క సమాధులు అలంకరించబడిన ఎందుకంటేCSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB మాథ్యూ 23:30 మరియు, సే "మేము మా తండ్రులకి రోజుల నివసించారు, మేము ప్రవక్తలు యొక్క రక్త spilling లో accomplices ఉండదు!"CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB మాథ్యూ 23:31 అందువలన మీరు ప్రవక్తలు చంపబడిన వారిలో పిల్లలు ఉండాలి yourselves ఎగైనెస్ట్ సాక్ష్యాలుగా.CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB మాథ్యూ 23:32 మరియు మీ తండ్రులకి కొలత నిండిన!CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB మాథ్యూ 23:33 సందర్సకులలో సర్పాలు, మీరు ఎలా నరకాన్ని నరకం తప్పించుకునేందుకు పాములు యొక్క సంతానం,?మీ కాపరి మీ పాపాలను క్షమిస్తాడు లేదు, మీరు ఒక తప్పుడు చర్చి చెందినవి. CSPB CSSMLNDSMD ♰ ♰ ♰ జాన్ VRSN SMVS MQLIVB 20,23] మీరు పాపములు క్షమింపబడి మరియు వాటిని మన్నించు లేని మన్నించు ఉంటే, వారు నిలిచిఉన్నారు. "చర్చ్: ఒకటి, హోలీ, కేథలిక్, అపోస్టోలిక్, రోమన్, ఆర్థోడాక్స్, నిరసన, Celeste: lol అన్ని ఇతరులు తప్పుడు ఉన్నాయి.!మీరు క్రీస్తు యొక్క శరీర తిని తన రక్త నిజ త్రాగడానికి లేదు, మీరు ఒక తప్పుడు చర్చి చెందినవి. CSPB CSSMLNDSMD ♰ ♰ ♰ జాన్ VRSN SMVS MQLIVB 6,48 కు 58 యేసు చెప్పాడు:. "Verily, Verily మీరు మాన్ ఆఫ్ సన్ మాంసాన్ని తిని తన రక్తం తాగే తప్ప మీరు జీవితాన్ని కలిగి,, మీరు చోటు చెప్పటానికి [54] ఆయన ఎవరు నా మాంసం మరియు పానీయాలు నా రక్తం శాశ్వత జీవితాన్ని కలిగి ఉంది మరియు నేను చివరి రోజున అతనికి లేవనేత్తుతాము తింటున్న. నా మాంసం కోసం [55] నిజమైన ఆహార మరియు నా రక్తం నిజానికి పానీయం. [56] నా మాంసం మరియు లో పానీయాలు నా రక్తం abides తింటున్న అతను నాకు మరియు అతనిని లో నేను [48] నేను జీవితం యొక్క బ్రెడ్ వద్ద చర్చి:.. వన్, హోలీ, కేథలిక్, అపోస్టోలిక్, రోమన్, ఆర్థోడాక్స్, నిరసన, Celeste: అన్నీ ఇతరులు తప్పుడు ఉన్నాయి!మీ చర్చి ఒంటరిగా బైబిల్ మోక్షానికి తగినంత అని బోధిస్తుంది, మీరు ఒక తప్పుడు Church.2 Thessalonians 2,15] అందువలన, బ్రెథ్రెన్, శీఘ్ర నిలబడటానికి మరియు మీరు కలిగి సంప్రదాయాలు కలిగి, మా అక్షరం గా మా పద ద్వారా నేర్పించేవారు చెందినవి. చర్చి: ఒకటి, హోలీ, కేథలిక్, అపోస్టోలిక్, రోమన్, ఆర్థోడాక్స్, నిరసన, Celeste: అన్నీ ఇతరులు తప్పుడు ఉన్నాయి!మీ చర్చి "అలోన్ ఫెయిత్" చెప్పారు ఉంటే: మోక్షానికి దారి తీస్తుంది, మీరు ఒక తప్పుడు చర్చి చెందినవి. జేమ్స్ 2,24 [20] రచనలు లేకుండా నీవు తెలుసు కానీ విల్ట్, O ఫలించలేదు మనిషి, ఆ విశ్వాసం నిష్ఫలమైన ఉంది? అతను బలిపీఠం [24] మీద ఐజాక్ తన కుమారుడు అందించింది ఉన్నప్పుడు [21] అబ్రహం, మా తండ్రి, బహుశా పనుల ద్వారా సమర్థించుకున్నాడు లేదు మీరు ఆ మనిషి పనులు ద్వారా మరియు మాత్రమే విశ్వాసం ద్వారా న్యాయబద్దతను చూడండి. వన్, హోలీ, కేథలిక్, అపోస్టోలిక్, రోమన్, ఆర్థోడాక్స్, నిరసన, Celeste:: అన్నీ ఇతరులు తప్పుడు ఉన్నాయి [26] ఆత్మ లేకుండా శరీరం చనిపోయిన ఉంది కోసం, అందువలన పనులు లేకుండా విశ్వాసం morta.La చర్చి ఉంది!మీ చర్చి మేరీ కాల్ పోతే: "బ్లెస్డ్" మరియు "దేవుని తల్లి", మీరు ఒక తప్పుడు చర్చి చెందినవి. CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ♰ ♰ ల్యూక్ 1.41-48 [43] ఇది నా ప్రభువు యొక్క తల్లి నాకు వస్తుంది ఎలా ఉంది? [48] ​​తాను కోసం తన handmaiden తక్కువ ఎశ్త్రేట్ భావిస్తారు చేసింది. అపోస్టోలిక్ వన్, హోలీ, కేథలిక్,, రోమన్, ఆర్థోడాక్స్, నిరసన, Celeste:: అన్నీ ఇతరులు తప్పుడు ఉంటాయి ఇప్పుడు అన్ని తరాల నుండి నాకు beata.La చర్చి కాల్ చేస్తుంది!మీ చర్చి మేరీ, విశ్వాసకుల తల్లి కాల్ లేదు, మీరు ఒక తప్పుడు చర్చి చెందినవి. CSPB CSSMLNDSMD ♰ ♰ ♰ జాన్ VRSN SMVS MQLIVB 19,26 [27] ఆ తరువాత ఆయన శిష్యుడు కు చెప్పాడు: ". మీ తల్లి తెలుసుకొను" మరియు ఆ గంట నుండి శిష్యుడు తన ఇంటికి లోకి ఆమె పట్టింది. రివిలేషన్ 12,17] అప్పుడు డ్రాగన్ స్త్రీ తో ఆగ్రహించిన మరియు దేవుని కమాండ్మెంట్స్ ఉంచేందుకు ఆమె బిడ్డలలో, మిగిలిన వ్యతిరేకంగా యుద్ధం చేసేందుకు మరియు యేసు యొక్క సాక్ష్యం పట్టుకోండి వెళ్ళిందిమీ చర్చి బాప్తిసం మోక్షానికి అవసరమైన లేదు అని బోధిస్తుంది, మీరు ఒక తప్పుడు Chiesa.1Pietro 3,21 చెందినవి. చర్చి: ఒకటి, హోలీ, కేథలిక్, అపోస్టోలిక్, రోమన్, ఆర్థోడాక్స్, నిరసన, Celeste: అన్నీ ఇతరులు తప్పుడు ఉన్నాయి!మీ చర్చి మతాధికారులు మరియు బిషప్ సంఖ్య కలిగి ఉంటే, మీరు ఒక తప్పుడు చర్చి చెందినవి. 5.10 రెవ్ టైటస్ 1.7మీ కాపరి క్రీస్తు తనను వ్యక్తి మాట్లాడటం లేదు, మీరు ఒక తప్పుడు చర్చి చెందినవి. CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ల్యూక్ 10,16చర్చి: ఒకటి, హోలీ, కేథలిక్, అపోస్టోలిక్, రోమన్, ఆర్థోడాక్స్, నిరసన, Celeste: అన్నీ ఇతరులు తప్పుడు ఉన్నాయి!మీ చర్చి తప్పుచెయ్యని లేకపోతే, మీరు ఒక తప్పుడు చర్చి చెందినవి.మాథ్యూ 16.18-20మీ చర్చి ఇది మోక్షానికి అవసరం ఎందుకంటే చర్చి యొక్క భూమిపై జరిగే అధికారం కట్టుబడి ఆ తిరస్కరించారు, మీరు ఒక తప్పుడు చర్చి చెందినవి.రోమన్లు ​​13.1-2మీ చర్చి మంచి పనులు మోక్షానికి అవసరమైన లేని బోధించే, మీరు ఒక తప్పుడు చర్చి చెందినవి. మాథ్యూ 25:31-46చర్చి: ఒకటి, హోలీ, కేథలిక్, అపోస్టోలిక్, రోమన్, ఆర్థోడాక్స్, నిరసన, Celeste: అన్నీ ఇతరులు తప్పుడు ఉన్నాయి!మీ చర్చి అన్ని పాపం సమాన, అదే అని బోధిస్తుంది, మీరు ఒక తప్పుడు చర్చి చెందినవి. 1 CSPB CSSMLNDSMD ♰ ♰ ♰ జాన్ VRSN SMVS MQLIVB 5,16ప్రపంచం మొత్తం మీ చర్చి hates, మీరు తప్పు ఒక చర్చి చెందినవి. మాథ్యూ 10.16-25చర్చి: ఒకటి, హోలీ, కేథలిక్, అపోస్టోలిక్, రోమన్, ఆర్థోడాక్స్, నిరసన, Celeste: అన్నీ ఇతరులు తప్పుడు ఉన్నాయి!సాతానిజం యొక్క ఏదైనా రూపం: ఏ పరాన్నజీవి కలుపు చాలా వేగంగా పెరుగుతుంది అని ఉంటుంది, ఆ తరువాత శీఘ్రంగా గడ్డిని వంటి బర్న్. అన్ని త్యాగం, అసాధ్య పోరాటం: మనుగడ కోసం, గత తరాల, వారు అన్ని ఓడించారు చేస్తున్నాం: ఒక Satanist లైఫ్ ఆఫ్ లో, "ఆ అతను వారసులు అతను ఉంది ఆ జీవితం యొక్క విలువైన బహుమతి కోసం బదిలీ లేదు వదిలి వెళ్ళలేదు. సంక్రమణ ఈవిల్:? ప్రతిదీ సాతానిజం ఉంది మూడురోజుల ఉంది భావజాలపరంగా క్రిమినల్ వేట నిరాశ ఒక శాశ్వతత్వం యొక్క మెరుపు ముగుస్తుంది ఏ గడ్డి ఒక తెలివైన విజయం, MENE Techel పెరెస్ ♚] పాక్స్ CSPB CSSMLNDSMD VRSN ♰ ఇస్రేల్ యొక్క ReiUnius Mahdi కింగ్!..AH! AH! AH! AH! AH! AH! AH! శాతాన్ యొక్క నిందించారు పిల్లలు: ఇస్లామిస్ట్లకు Satanistsఫ్రీమాసన్లు మరియు జిఒనిస్ట్స్. నేను వ్యతిరేకంగా పోస్ట్: మీరు నిరాశ ఒక నరకం లోకి చిత్తడినేలలో పెరుగు గడ్డిమొక్క! ఇష్టంఆశ కనుగొనడంలో లేకుండా నిరంతరంగా,: మీరు కదిలించు-వేసి నూనె బర్నింగ్ మండుతున్న ఎలుకలు,మరణం: మీరు ఇప్పటికే డెడ్ ఉన్నాము ఎందుకంటే! ఆమెన్: పాక్స్-:> "! Eius: IN: OBITU: మా: Presentía: MUNIAMUR" [♚ MENE ♛ ♛ Techel పెరెస్ ♚] పాక్స్ ♰ ♰ CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB ♰ "మీరు మీ స్వంత పాయిజన్ త్రాగడానికి ఆహారపుఅలవాట్లు" ఇస్రేల్ యొక్క ♰ ReiUnius కింగ్.CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ల్యూక్ 1:46 మరియు మేరీ చెప్పాడు: "నా ఆత్మ, లార్డ్ magnifiesCSPB ♰ ♰ దేవుడు నా రక్షకుని లో ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ల్యూక్ 1:47 మరియు నా ఆత్మ rejoices,CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ల్యూక్ 1:48 తన handmaiden తక్కువ ఎశ్త్రేట్ భావిస్తారు చేసింది కోసం. ఇప్పుడు అన్ని తరాల నుంచి, నాకు దీవించిన కాల్ చేస్తుందిCSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ల్యూక్ 1:49 నేను గొప్ప విషయాలను మైటీ చేసిన ఎందుకంటే. హోలీ అతని పేరు ఉంది;CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ల్యూక్ 1:50 మరియు అతని దయ అతనిని భయపడుతున్నాయి వారికి న తరం నుండి తరానికి ఉంది.CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ల్యూక్ 1:51 అతను తన చేతిని తో బలం చూపించింది, అతను వారి దర్పం లో గర్వం వారికి చెల్లాచెదురుగా ఉంది;CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ల్యూక్ 1:52 శక్తివంతమైన తొలగించారు, మరియు అణకువ అప్ ఎత్తివేసింది ఉంది;CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ల్యూక్ 1:53 అతను మంచి పనులు తో ఆకలితో నిండి ఉంది, మరియు అతను గొప్ప దూరంగా ఖాళీ పంపారు.CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ల్యూక్ 1:54 అతను ఇస్రేల్ అతని సేవకుడు సహాయం చేసింది, దయ రద్దు చేయడంతో,CSPB ♰ ♰ అతను ఎప్పటికీ అబ్రహం మరియు అతని వారసులు మా తండ్రులను మాట్లాడే చేసింది ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ల్యూక్ 1:55. "CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ల్యూక్ 1:56 మరియు మేరీ మూడు నెలల గురించి ఎలిజబెత్ తో ఉండిపోయింది తర్వాత తన ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళింది.సామ్ 110 (109): 7Lungo మీరు ప్రవాహం నుంచి త్రాగడానికి మార్గంమరియు అతని తల పైకి ఎత్తండి. సామ్ 110 (109): 4The లార్డ్ ప్రమాణ స్వీకారం మరియు లేదు ఉందిపశ్చాత్తాపముతో: "మీరు Melchizedek క్రమాన్ని తర్వాత ఎప్పటికీ ఒక పూజారి ఉన్నాయి." 5The లార్డ్ ఉందిమీ కుడి చేతి తన కోపం రోజు లో రాజులు బ్రద్దలు ఉంటుంది.6. ప్రజలు టు జడ్జ్:శవాలను మధ్యలోఅది విస్తారమైన భూమిని తల కు ఉంటుంది.సామ్ 110 (109): మీ శక్తి 2Lo స్కెప్టర్మీ శత్రువులను మధ్యలో "నియమాన్ని: జియాన్ లార్డ్ ఆఫ్ ఔట్ విస్తరించింది.3. మీ రోజు నుండి ఒక రాకుమారుడుపవిత్ర పర్వతాలు, daystar,బిందు వంటి, నేను మీరు కారణమైన కలిగి ఉంటాయి. "సామ్ 110 (109): 1. డేవిడ్ యొక్క. సామ్.లార్డ్ నా లార్డ్ కు చెప్పారు:నేను మీ శత్రువులు వరకు "నా కుడి సిట్మీ కాళ్ల క్రింద. "CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ల్యూక్ 16:19 "ఊదా మరియు జరిమానా నార ధరించి, మరియు ప్రతి రోజు అతను చక్కగా స్వయంగా రంజింపచేసిన ఒక గొప్ప మనిషి ఉంది;CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ల్యూక్ 16:20 మరియు, అతని తలుపు వద్ద పుళ్ళు పూర్తి ఇది లాజరస్ అనే ఒక బిచ్చగాడు,,, ఉందిCSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ల్యూక్ 16:21 మరియు రిచ్ మాన్ యొక్క పట్టిక నుంచి పడిపోయింది, మరియు కూడా కుక్కలు తన పుళ్ళు నాకు వచ్చింది ఏమి తో మృదువుగా వుంటుంది desiring.CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ల్యూక్ 16:22 ఇది బిచ్చగాడు మరణించారు మరియు అబ్రహం యొక్క ప్రియమైన లోకి దేవదూతల ద్వారా తీసుకెళ్లారు ఆ జరిగింది, గొప్ప మనిషి కూడా మరణించాడు మరియు ఖననం చేశారు.CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ల్యూక్ 16:23 మరియు పాతాలము లో, torment లో వలన, అతను పైకి చూసారు మరియు దూరంగా అబ్రహం చూసింది, మరియు అతని ప్రియమైన లో లాజరస్;CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ల్యూక్ 16:24 చెప్పాడు: ". తండ్రి అబ్రహాం, నేను ఈ జ్వాల లో బాధ అనుభవించిన వద్ద కోసం, నాకు పై జాలి చూపు, మరియు నా నాలుక చల్లబరుస్తుంది నీటిలో తన వేలు యొక్క కొన ముంచుట లాజరస్ పంపు"CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ల్యూక్ 16:25 కానీ అబ్రహాం మాట్లాడుతూ, "సన్, మీ జీవితంలోని మీరు మీ మంచి పనులు అందుకున్న మరియు అలానే లాజరస్ చెడు విషయాలు పొందింది గుర్తుంచుకోవాలి: కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ అతను comforted, మరియు నీవు కళ బాధ అనుభవించిన.CSPB ♰ ♰ మాకు మరియు మీరు అక్కడ ఒక గొప్ప అగాధం ఉంది మధ్య అన్ని ఈ అదనంగా ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ల్యూక్ 16:26,, ఎందుకంటే ఇక్కడ నుండి మీరు కాదు వెళుతుందని, లేదా దశలను దూరంగా మా నుండి ఉన్నాయి ఉన్న. ఆ "CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ల్యూక్ 16:27 మరియు అతను చెప్పాడు: "మీరు నా తండ్రి హౌస్ అతన్ని పంపే ప్లీజ్, అప్పుడు, O తండ్రి,,CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ల్యూక్ 16:28 నేను వారికి ఈ విషయాలు తెలుపుతూ ఐదు సోదరులు, కలిగి, మరియు కూడా torment యొక్క ఈ స్థలం వచ్చిన లేదు కోసం. "CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ల్యూక్ 16:29 అబ్రహం చెప్పాడు: ". వారు మోసెస్ మరియు ప్రవక్తలు కలిగి ఉంటాయి; వాటిని వినడానికి"CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ల్యూక్ 16:30 మరియు అతను: "నో, తండ్రి అబ్రహాం:. మరణం నుండి ఎవరైనా వాటిని వెళ్తాడు ఉంటే కాని, వారు పశ్చాత్తాపాన్ని చేస్తుంది"CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ల్యూక్ 16:31 అబ్రహం సమాధానం చెప్పాడు: ". వారు మోసెస్ మరియు ప్రవక్తలు కాదు వినటానికి ఉంటే ఒక చనిపోయిన లేవనెత్తుతుంది కూడా, వారు ఒప్పించారు కాదు '"2 Thessalonians 2:9 కట్టుబాట్లు లేని ఒక యొక్క వస్తున్న, నకిలీ అద్భుతాలు, చిహ్నాలు మరియు అబద్ధం అద్భుతాలు అన్ని రకాల ప్రదర్శించబడే శాతాన్ పని ఉంటుంది2 Thessalonians 2:10 మరియు వాటిని లో unrighteousness యొక్క వంచన ప్రతి రకం ఆ నశించు తో వారు సత్యం యొక్క ప్రేమ కాదు అందుకున్న మరియు కాబట్టి సేవ్ ఎందుకంటే.2 Thessalonians 2:11 అందువలన దేవుడు వారిని వారు ఒక అబద్ధం నమ్మకం ఉండాలని బలమైన లోపం పంపుతుంది;2 Thessalonians 2:12 తద్వారా అన్ని నిజం నమ్మకం కాని unrighteousness లో ఆనందం కలిగి లేరు వారికి.దేవుడు, లార్డ్ అతని పదం లో అన్నారు:ద్యుటేరోనోమి 29:28 రహస్య విషయాలు లార్డ్ కీ మా దేవుడు చెందినవి, కానిఎప్పటికీ మాకు మరియు మా పిల్లలు వెల్లడి విషయాలను, ఆ మేముఈ చట్టం యొక్క అన్ని పదాల.harrisgila అన్నారు: నేను సృష్టించిన "ప్రవక్త (PBUH) ఆ, అన్నారు అల్లాహ్ నివేదించారు" నాకుడి మతం కాని డెవిల్స్ లో సేవకులు దెమ్ దారితప్పిన వెళ్ళి చేసింది. "ప్రవక్త(PBUH) కూడా అప్పుడు fitrah "అతని తల్లిదండ్రులు" ప్రతి బిడ్డ ఒక రాష్ట్రంలో పుట్టి, "అన్నాడు,అతనికి ఒక యూదుడు, క్రిస్టియన్ లేదా ఒక జొరాస్ట్రియన్, ఒక జంతు ఒక జన్మనిచ్చింది మార్గం తయారుసాధారణ బిడ్డలలో. మీరు మ్యుటిలేతేడ్ జన్మించారు ఏ ఆ గమనించారా? "(ద్వారా సేకరించినఅల్-Bukhaaree మరియు ముస్లిం మతం). -సమాధానం-> ఈ శాతాన్ ఉంది! ఒక చట్టం: శాంతి ముప్పు ఉందిసంపూర్ణ తీవ్రవాద! ఎప్పటికీ:: Only శాతాన్ ఈ సే కాలేదు దేవుడు ఎప్పటికీఈ చెప్పటానికి! ఈ విధంగా, కూడా మోసెస్ లేదా యేసు ఒక భూతం కలిగి ఉంటుంది! మీరు వెర్రి ఉన్నాయి!మీరు చరిత్ర ఏ నిజానికి బయట, చరిత్ర యొక్క అన్ని ఆధారాలు వ్యతిరేకంగా, ఉంటాయి! మీ నమ్మకాలు? మీ కోసం కాదు: మార్పిడి వారికి, ముస్లింలు చంపడానికి ఒక కుడిక్రైస్తవ మతం కు. షరియా యొక్క సైతాను కు, చాలా,, అలాగే మీరు ఉండండి కి: మీరు ఒక murderess ఉంటాయి,అతని చేతులు అమాయక రక్తం తో తడిసిన. మీరు హెల్ లోకి పడిపోయి అవుతుంది: చంపడానికిమీ వంటి దేవుని ఇతర సేవకులు,?Demiahl అన్నారు: శాతాన్, దేవతలు మరియు వివిధ గురించి అనేక మానసిక ఫాంటసీలను తయారు ఆపుదేవతలు ... ఆ తొమ్మిదవ ఉంది. కోసం ప్రజలు మతాలు darken మనస్సులలోసెంచరీలు, కేవలం నిర్మూలించవచ్చు ఒక క్యాన్సర్ ఉన్నాయి. అప్పుడు మాత్రమే శాంతియుతంగా జీవించగలను.- సమాధానం-> 200,000 REAL: శాతాన్ మానవ త్యాగం (నాకు తెలుసు & తెలియజేయవచ్చు)100,000 అధికారిక: శాతాన్ మానవ త్యాగం (మూలం:. FBI)వీరిలో కోసం మరియు ఎందుకు: మీరు ఏమి?శాతాన్ అనేక మానసిక ఫాంటసీలను తయారు ఆపు, మరియు దేవదూతలు: Demiahl సెడ్వివిధ దేవతలను ... ఆ ఒక్కటి ఉంది. మతాలు darkenశతాబ్దాలుగా ప్రజల మనస్సుల్లో, కేవలం నిర్మూలించవచ్చు ఒక క్యాన్సర్ ఉన్నాయి. అప్పుడు మాత్రమే అవుతుందిశాంతియుతంగా జీవించగలను.- సమాధానం-> REAL 200,000: సైతాను మానవ త్యాగము (నేను & అనుకోండి)100,000 అధికారులు: సైతాను మానవ త్యాగము (మూలం:. FBI)ఎందుకు మరియు వీరిలో కోసం: మీరు ఏమి?[ముగింపు గేమ్: యేసు యొక్క పేరు: "మీరు అన్ని పోతాయి!" Luke19.27] Alleluia! కూడా ఒక పిల్లల మీకు చెప్తాను: "మీరు బలమైన వెళ్ళి, ఒక హేయమైన ఆత్మ వంటి!" అన్ని fortresses విరిగిపోయిన జరిగింది! ఇప్పటికీ నిలబడి ఉంటే? ఎందుకంటే వారు ప్రతి కిల్ లేదా అన్ని మానవజాతి యొక్క అన్ని చంపుట తో IMF పతనం నింద కోసం 3rdWWnuclear ఉంది. 666 IMF CIA "satana యొక్క యూదుల" -> అసత్యాలు మరియు అపవాదు మరియు vulgarity మీ తండ్రి శాతాన్ యొక్క భాష ఉన్నాయి! ఈ గ్రహం న, ఎవరూ జీవించి చెయ్యవచ్చు: ఒప్పందం లో అవసరం లేకుండా: సహజ చట్టాల ప్రకారం: నేను అన్ని తెలుసు: దేవుని శత్రువులను మరణిస్తారని! ipse Venena Bibas! నేను టీ ♰ [♚ MENE ★ ★ Techel పెరెస్] పాక్స్ ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ద్వారా "మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి" ★ రీ Unius ♥ కింగ్ ♥ ♥ పడిపోయారు క్రాస్ చేసిన అన్ని ఆ నేరస్తులకు తప్పు చేసిన ఇస్రేల్ Mahdi: ie: రాజ్యంలో పాలస్తీనా. మీరు నాతో కలిసి ప్రార్థన: youtube ప్రేమ ఉంటే: మీ దుమ్ముతో కోసం? అతను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను ఉంటుంది![ముగింపు గేమ్: యేసు యొక్క పేరు: "మీరు అన్ని పోతాయి!" Luke19.27]
 
ఇప్పుడు satanists లేదా నాస్తికులు, అయితే, మీరు = lol "ఆనందాన్ని" మాత్రమే ఈ జీవితం కలవారు నమ్ముతారు. కానీ మీరు ఆనందంగా చూడండి లేదు. lol. కలిసి అన్ని ఒక సామూహిక నిరసన వెళ్ళండి: నాణాల సుంకం బ్యాంకింగ్ వ్యతిరేకంగా. ఈ ఒక అభ్యర్ధన కాదు: మీ మార్పిడి కోసం: no! కానీ, మీరు మళ్ళీ పంది చేయాలని కొనసాగించవచ్చు! సరే? Ipse venena bibas! నేను క్రాస్ పడిపోయారు ఎవరు అన్ని ఆ నేరస్తులకు తప్పు చేసిన ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL పెరెస్] ♰ పాక్స్ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ద్వారా ♰ "మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి" ★ ReiUnius ♥ కింగ్ ♥ ఇస్రేల్ ♥ Mahdìపరిణామ సిద్ధాంతం? డార్విన్ అతను పని కాలేదు మాట్లాడుతూ 150 సంవత్సరాల కథ,, ఎందుకు పరివర్తన శిలాజాల దొరకలేదు చేయబడ్డాయి. కానీ మేధో ఒక సైద్ధాంతిక నేర లో NWO, అంతర్జాతీయ యూదు ఫైనాన్స్, అంటే యొక్క భావజాలం లో రూపాంతరం చేశారు: ఆ, దేవుని lol వ్యతిరేకంగా సాక్ష్యం ఉంది. దేవుని టైంలెస్ ఎందుకంటే అది, తర్కం వ్యతిరేకంగా ఉంది. ipse venena bibas! నేను క్రాస్ పడిపోయారు ఎవరు అన్ని ఆ నేరస్తులకు తప్పు చేసిన ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL పెరెస్] ♰ పాక్స్ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి" ♰ ★ ద్వారా ReiUnius ♥ కింగ్ ♥ ఇస్రేల్ ♥ Mahdì. సమాచారం కోసం, ఉంటే, మీరు నాతో కలిసి ప్రార్థనపరిణామ సిద్ధాంతం? అదే జాతుల లో పరిణామం యొక్క సాక్ష్యం, కాని మేము అని ఒకే శిలాజ లేదు:: ఖచ్చితంగా, మేము కలిగి ఒక జాతి నుండి మరొక ప్రకరణము. అన్ని ఆ చూపిన? తప్పుడు గా వర్ణించారు: తరువాత. మేము కలిగి: "బొగ్గు శిలాజ" లో శుద్ధి లోహశోధన కనుగొన్న విషయాలు; "polistrate శిలాజ"; nephillim, అన్ని ఈ పరీక్షలను నిరూపించామని: 1. వరద. 2. ఆధునిక antediluvian నాగరికత ఉనికి. [, మీరు నాతో కలిసి ప్రార్థన ఉంటే, సమాచారం కోసం] సర్ నికోలస్ II సమయంలో రష్యన్ సైన్యం: మధ్య: కూడా తనిఖీ: సర్వేలు వందల, కొలతలు మౌంట్ Ararat న నోహ్ యొక్క ఆర్క్ పంచుకోండిభారతదేశం. ఒరిస్సా: ట్రైబల్స్ మరియు దళితులను అభివృద్ధి మరియు గౌరవం ఆపడానికి క్రైస్తవులు చంపడం: ఎన్ నిపుణుడు సామాజిక శాస్త్రజ్ఞుడు చర్చలు, కారణాలు, క్రైస్తవ మతం మారటం క్రైస్తవులు వ్యతిరేకంగా దరఖాస్తుదారులు 'హింస, విద్య మరియు విముక్తి బానిసత్వం లో, ట్రైబల్స్ మరియు దళితులను అనుమతిస్తాయి. హిందూ మతం మౌలికమనేది ఎక్కువ న్యాయం కోసం శోధన, మరియు జరుగుతున్న సామాజిక రూపాంతరాలు hinders. ఈ క్రిమినల్స్ నాశనం? మేము మీకు ధన్యవాదాలు. మీరు దయ్యం అన్ని కుమారులు ఉన్నారు, మీరు హెల్ కోసం గమ్యస్థానం ఉంటాయి! [పాక్స్ ♰ ★ ★ ♰] ♰ నేను క్రాస్ పడిపోయారు ఎవరు ఆల్ దోజ్ క్రిమినల్స్ తప్పు చేసిన ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel పెరెస్ ♚] పాక్స్ ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి"ఒరిస్సా: శరణార్థులు మరియు కొత్త బాధితులు, క్రైస్తవులు హత్యాకాండను వేల కొనసాగుతుంది. కనీసం 10 వేల మంది. సహాయం అభ్యర్థిస్తోంది. ఇల్లు లో, చాలా. ఆశ్రయం కోరుకుంటారు. అడవులలో హిందూ మతం సిద్ధాంతవాదులుగా ద్వారా హింస తప్పించుకునేందుకు. ఒక క్రైస్తవ కార్యకర్త ద్వారా సమర్పించబడిన "నమ్మకమైన మూలాల" ప్రకారం, "కనీసం 100 మరణాలు." ఉండొచ్చు ఈ క్రిమినల్స్ నాశనం? మేము మీకు ధన్యవాదాలు. మీరు దయ్యం అన్ని కుమారులు ఉన్నారు, మీరు హెల్ కోసం గమ్యస్థానం ఉంటాయి! [పాక్స్ ♰ ★ ★ ♰] ♰ నేను క్రాస్ పడిపోయారు ఎవరు ఆల్ దోజ్ క్రిమినల్స్ తప్పు చేసిన ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel పెరెస్ ♚] పాక్స్ ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి"భారత్: ఒరిస్సా: కూడా శరణార్థుల శిబిరాల్లో క్రైస్తవులు ఎటువంటి శాంతి. కూడా శిబిరాల్లో, విశ్వాసముగల వాటిని హిందూమతం మార్చడానికి బలవంతం ఎవరు సిద్ధాంతవాదులుగా చూడండి. పూజారులు కూడా బెదిరించారు మరియు వేధింపులకు గురైన. ఒరిస్సా: ఆరు మరింత చర్చిలు, నాశనం గృహాలు వందల చేశారు. పోలీసు నిష్క్రియాత్మంగా ఉండిపోయాడు అయితే మరింత క్రిస్టియన్ గ్రామాలు, దోపిడీ మరియు మంటలు బాధపడుతున్నారు. విశ్వాసముగల మరణం cristianesimo.lol ఆచరణలో ఉంటే బెదిరింపు కలిగి ఉన్నాయి. కానీ, ఒరిస్సా ప్రభుత్వానికి, పరిస్థితి "నియంత్రణలో" ఉంది.ఒరిస్సా: భారతదేశం యొక్క సైతాను పీడకల: తక్కువ తరగతులు & మహిళా న్యూనతను వ్యతిరేకంగా క్రూరమైన జాత్యహంకారం అని హిందూమతం, పునాది ఇది పునర్జన్మ యొక్క ఒక అబద్ధం, న స్థాపించారు. వ్యతిరేక క్రిస్టియన్ భయం (దాని ప్రకాశము తో ఇది అన్ని ఈ అసత్యాలు బలహీనపరుస్తోంది) హిందూ మతం & "VHP" న్యూ ఢిల్లీ లో ప్రభుత్వం ఊదడం. ఈ క్రిమినల్స్ నాశనం? మేము మీకు ధన్యవాదాలు. మీరు దయ్యం అన్ని కుమారులు ఉన్నారు, మీరు హెల్ కోసం గమ్యస్థానం ఉంటాయి! [పాక్స్ ♰ ★ ★ ♰] ♰ నేను క్రాస్ పడిపోయారు ఎవరు ఆల్ దోజ్ క్రిమినల్స్ తప్పు చేసిన ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel పెరెస్ ♚] పాక్స్ ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి" ♰చీకటి పిల్లలు: ♰ పాక్స్ ♛ టెర్రర్ స్వాధీనం పట్టింది. ఆమెన్ @:. హిందువులు & ముస్లింలు & కమ్యూనిస్టులు & ఇస్రేల్->. నేను ఉన్నందుకు మీరు నిందించు: సైద్ధాంతిక & ఆచరణాత్మక నేరస్థులు, మీ ద్వేషం & అసూయ అన్ని చెడు & జాత్యహంకార యొక్క మూలం. మీ హంతకుడు ఈ వేవ్? నేను మీ ద్వేషం, మరియు మీ జాత్యహంకారం తిరస్కరించడానికి: దేవుడు దయతో కూడిన మరియు పవిత్ర పేరు లో. క్రైస్తవులు, చంపడానికి దోచుకుంటున్నారని, కించపరచు అనుమతి: ఎవరు మీరు ఇస్తుంది? మీరు మీ కాళ్ల క్రింద నరకాన్ని నోరు తెరచిన! మీరు దయ్యం అన్ని కుమారులు ఉన్నారు, మీరు హెల్ కోసం గమ్యస్థానం ఉంటాయి! [పాక్స్ ♰ ★ ★ ♰] ♰ నేను క్రాస్ పడిపోయారు ఎవరు ఆల్ దోజ్ క్రిమినల్స్ తప్పు చేసిన ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel పెరెస్ ♚] పాక్స్ ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి" ♰చీకటి పిల్లలు: ♰ పాక్స్ ♛ టెర్రర్ స్వాధీనం పట్టింది. ఆమెన్ @:. హిందువులు & ముస్లింలు & కమ్యూనిస్టులు->. ఈ పీడనకు ముఖం, మాస్ ప్రణాళిక & ప్రభుత్వాలు నిర్వహించబడింది: అమాయక క్రైస్తవులు పణంగా కు. క్రిస్టియన్ అమ్మాయిలు, మొదలైనవి .. యొక్క ఎత్తుకొనిపోవడానికి & అత్యాచారం మేము అధికారం లేని చూడండి, చివరి vestiges నాశనం: ఈ అతని పవిత్రత బెనెడిక్ట్ XVI పదాల ఉండాలి, "మానవత్వం యొక్క ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి కోసం చాలా చేసిన ఇది తూర్పు చర్చి గత అవశేషాలు,,, అకస్మాత్తుగా, లేదు ఒక మీ వాయిస్ పెంచడానికి! "-సమాధానం-> నా ఇస్లాం మతం యొక్క పవిత్రత అపవిత్రం చేసిన ముస్లింలు, ఈ నిందించారు ఒట్టు రాక ముందు, ముస్లింల సాతానిజం ఉంది.[క్రిస్టియన్ బానిస సుడాన్ మరియు సౌదీ అరేబియా మధ్య వాణిజ్యం] సుడాన్ లో, పిల్లలు సౌదీ అరేబియా బానిసలు మారింది క్రిస్టియన్ తల్లిదండ్రులు నిర్మూలించబడ్డాయి చిగురిస్తుంది. ఎక్కడ సుడానీస్ ప్రభుత్వం ద్వారా నిర్వహించబడుతున్నాయి ఆ సిద్ధాంతవాదులుగా,, కార్డినల్ ఆర్చ్ బిషప్ యొక్క ఖార్తూమ్ లో ద్రవ్యరాశి, సమయంలో, హత్య కోరుకున్నాడు ఉన్నాయి: Gebriel Zubeir Wako.You దయ్యం అన్ని కుమారులు ఉన్నారు, మీరు హెల్ కోసం గమ్యస్థానం ఉంటాయి! [★ ♰ పాక్స్ ♰ ★] ♰ నేను క్రాస్ పడిపోయారు ఎవరు అన్ని ఆ నేరస్తులకు తప్పు చేసిన ♰ [♚ MENE ♛ TECHEL ♛ పెరెస్ ♚] ♰ పాక్స్ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి" ♰
SSLeo XIII యొక్క ఎన్సైక్లికల్ "Humanum ప్రజాతి": "ఫ్రీమాసన్రీ, పటిష్టమైన నిర్మాణమై మరియు ఎక్కువగా, విస్తృతంగా నిజానికి, ఇకపై వారి ఉద్దేశాన్ని కప్పిపుచ్చడానికి, వారు ప్రభుత్వ మరియు బహిరంగంగా, వారు నేట్టివెయ్యడానికి కుట్ర ఉంటాయి లో దేవుని యొక్క ఘనత, వ్యతిరేకంగా నిర్భయముగా అప్ పెరుగుతుంది. పవిత్ర చర్చి, depriving కోసం:. సాధ్యమైతే పూర్తిగా,, లాభాలను క్రిస్టియన్ ప్రజల యేసు క్రీస్తు రక్షకుడిగా వెళ్లిన మాకు మూలుగుల, ఈ చెడ్డలు, స్వచ్ఛంద ప్రేరణ మేము,, మేము తరచుగా ఈ విషయంలో దేవుడు ఆధారపడతాయి వస్తుంది : "లుక్, మీ శత్రువులను గొప్ప తీవ్రమైన గందరగోళం తలెత్తింది మరియు వారి తల పెంచాయి అసహ్యించుకునే ఆ. మీ ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా, చెడు ఉద్దేశ్యాలు క్షుణ్ణంగా, మరియు మీ రక్షిత వ్యతిరేకంగా కుట్రపన్నారనే చేశారు. వారు కమ్ మరియు దేశాల వర్గం నుండి ఆమె త్రో "(PS 82.2-4) ', అన్నారు.
. 1/4 [అమెరికా సంయుక్త షరియా]: ఓక్లహోమా నిషేధాలు stonings, దొంగతనం amputations, apostates మరణశిక్ష, ముస్లింలు క్రై "ఇస్లామోఫోబియా". ఓక్లహోమా సిటీ లో ఒక ముస్లిం మతం కార్యకర్త షరియత్, ఖురాన్ మరియు మహమ్మద్ ప్రవక్త యొక్క బోధనలు ఆధారంగా ఇస్లామిక్ మత కోడ్ పరిగణనలోకి నుండి బార్లు ఓక్లహోమా రాష్ట్ర న్యాయమూర్తులు, rulings.You సూత్రీకరణ లో అన్ని కుమారులు అని ఒక ఓటరు-ఆమోదించింది కొలత సవాలు గత గురువారం వ్యాజ్యం దాఖలు చేసింది దయ్యం, మీరు హెల్ కోసం గమ్యస్థానం ఉంటాయి! [★ ♰ పాక్స్ ♰ ★] ♰ నేను క్రాస్ పడిపోయారు ఎవరు అన్ని ఆ నేరస్తులకు తప్పు చేసిన ♰ [♚ MENE ♛ TECHEL ♛ పెరెస్ ♚] ♰ పాక్స్ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి" ♰
. 2/4 [షరియా అమెరికా సంయుక్త]: ఓటు 70% తో చివరి మంగళవారం యిచ్చిన నివసిస్తున్న ప్రశ్న 755,, ఓక్లహోమా కోర్టులకు "ఇతర దేశాలు లేదా సంస్కృతుల చట్టపరమైన ప్రేసెప్త్స్" ఆఫ్-పరిమితులు ప్రకటించాడు. "ముఖ్యంగా, న్యాయస్థానాలు అంతర్జాతీయ చట్టం లేదా షరియా లా పరిగణలోకి తెలియచేస్తుంది," అది చదువుతుంది. Muneer Awad, అమెరికన్-ఇస్లామిక్ సంబంధాల (CAIR) పోస్ట్ కౌన్సిల్ రాష్ట్రంలో అధ్యాయం డైరెక్టర్ వేసిన దావాను,, referendum.You దయ్యం అన్ని కుమారులు ఉన్నారు ధ్రువీకరణాధికారి నుండి అధికారులు నిరోధించేందుకు ఫెడరల్ జిల్లా కోర్టు అడుగుతుంది, మీరు వెళ్లే ఉంటాయి నరకం! [★ ♰ పాక్స్ ♰ ★] ♰ నేను క్రాస్ పడిపోయారు ఎవరు అన్ని ఆ నేరస్తులకు తప్పు చేసిన ♰ [♚ MENE ♛ TECHEL ♛ పెరెస్ ♚] ♰ పాక్స్ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి" ♰
 
. 3/4 [అమెరికా సంయుక్త షరియా]: మిస్టర్ Awad కొలత మతం యొక్క "ఉచిత వ్యాయామం" రక్షిస్తుంది మరియు అధికారిక నిరోధించే తొలి సవరణ, ఉల్లంఘించే చెప్పారు "మతం యొక్క స్థాపన." ఒక వినికిడి సోమవారం చేసేందుకు నిర్ణయించారు. ఫిర్యాదు ఓక్లహోమా కోసం ఇస్లాం మతం అవ్ట్ singled చేసింది ఆరోపించింది "లోతైన స్టిగ్మా," అటువంటి మిస్టర్ Awad గా consigning ముస్లింలు "రాజకీయ సమాజంలో ఒక వ్యర్థమయిన స్థానానికి." షరియా చట్టం కొన్ని ముస్లిం మతం దేశాలు పరిపాలించటానికి ఉపయోగిస్తారు మరియు చెడు అన్ని కుమారులు ఉన్నారు ఖురాన్ మరియు ప్రవక్త Muhammad.You యొక్క బోధనలు యొక్క బోధనలు పై ఆధారపడి ఉంటుంది, మీరు హెల్ కోసం గమ్యస్థానం ఉంటాయి! [★ ♰ పాక్స్ ♰ ★] ♰ నేను క్రాస్ పడిపోయారు ఎవరు అన్ని ఆ నేరస్తులకు తప్పు చేసిన ♰ [♚ MENE ♛ TECHEL ♛ పెరెస్ ♚] ♰ పాక్స్ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి" ♰
4/4. [అమెరికా సంయుక్త షరియా] ఈ ప్రాధమిక ఇస్లాం మతం యొక్క నిజమైన ముఖం ఉంది. ఈ అమెరికాలో షరియా లా గంభీరమైన రాడికల్ ఇస్లామిస్ట్ల ఒక ప్రామాణిక కేసు సూచిస్తుంది. షరియా ఇస్లామిక్ దేశం అభ్యసించే ఒక చట్టం. షరియా ముఖ్యంగా అమెరికాలో, పాశ్చాత్య సమాజానికి ఏ చట్టం అనుకూలత లేని ఉంది! NO ... NO .... NO. షరియా కు NO సే. మేము ఇప్పటికే మన రాష్ట్రం లా మరియు రాజ్యాంగం లా ఉన్నాయి. మేము మా న్యాయస్థానాలు విదేశీ పరిచయం అని ఏ ఇతర లా అవసరం లేదు. మేము అమెరికా కోర్టు షరియా అవ్ట్ ఉంచండి! అమెరికా యొక్క అన్ని స్టేట్స్ యునైట్! -సమాధానం-> షరియా satanism.You దయ్యం అన్ని కుమారులు ఉన్నారు ఉంది, మీరు హెల్ కోసం గమ్యస్థానం ఉంటాయి! [★ ♰ పాక్స్ ♰ ★] ♰ నేను క్రాస్ పడిపోయారు ఎవరు అన్ని ఆ నేరస్తులకు తప్పు చేసిన ♰ [♚ MENE ♛ TECHEL ♛ పెరెస్ ♚] ♰ పాక్స్ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి" ♰
చీకటి పిల్లలు: ♰ పాక్స్ ♛ టెర్రర్ స్వాధీనం పట్టింది. ఆమెన్ @:.. హిందువులు & జీసస్ యొక్క పేరు & కమ్యూనిస్టులు & అబ్రహం యొక్క ఇస్రేల్-> దేవుడు, ముస్లింలు, నిందించారు & ప్రభావితం చేయబడతాయి: రాక్షసులు నుండి, అన్ని ఆ దేశాలలో & దేశాలు, ఇది పాటు ఇస్రేల్ తో, నుంచి వారి మతం, జాతీయ గుర్తింపు స్ఫూర్తిని, చేసిన ఈ సందర్భంలో, క్రిస్టియన్ స్వయంచాలకంగా దేశద్రోహి మరియు చంపడం ఒక శత్రువు. దేవుని మరణం మరియు దురదృష్టం కు హిట్, అన్ని దైవదూషణ, షరియా, మరియు ID లో మతపరమైన గుర్తింపు వ్యతిరేకంగా చట్టం ఉంచేందుకు న సమర్ధిస్తాను వారికి. ఈ ఖైదీల విధ్వంసం కోసం? మేము మీకు ధన్యవాదాలు. మీరు దయ్యం అన్ని కుమారులు ఉన్నారు, మీరు హెల్ కోసం గమ్యస్థానం ఉంటాయి! [★ ♰ పాక్స్ ♰ ★] ♰ నేను క్రాస్ పడిపోయారు ఎవరు అన్ని ఆ నేరస్తులకు తప్పు చేసిన ♰ [♚ MENE ♛ TECHEL ♛ పెరెస్ ♚] ♰ పాక్స్ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి" ♰
చీకటి పిల్లలు: ♰ పాక్స్ ♛ టెర్రర్ స్వాధీనం పట్టింది. ఆమెన్ @:. ఇస్రేల్->. యూదులు & క్రైస్తవులు: చాలా, & ఇస్రేల్ లో కట్టుబడి పగ అనేక చర్యలు ఉన్న వ్యతిరేక యూదుల రాజ్య అనుకూలవాది ఎగైనెస్ట్ ఉన్నాయి. ఇస్రేల్ లో ఒక క్రైస్తవ బీయింగ్? ఖచ్చితంగా పీడించబడ్డట్లు చేయాలి అంటే! నేను వ్యతిరేక Semites కు యేసు యొక్క పేరు తిట్టు, మరియు నాణాల సుంకం బ్యాంకింగ్ & IMF యొక్క ప్రకాశించే జిఒనిస్ట్స్ & వ్యక్తులు మాసన్ మతస్తులు అని భయంకరమైన వ్యతిరేక Semites వారిలో ఎక్కువ మంది,: కబ్బాలాహ్ మరియు ధర్మశాస్త్రం యొక్క. ఈ క్రిమినల్స్ నాశనం? మేము మీకు ధన్యవాదాలు. మీరు దయ్యం అన్ని కుమారులు ఉన్నారు, మీరు హెల్ కోసం గమ్యస్థానం ఉంటాయి! [పాక్స్ ♰ ★ ★ ♰] ♰ నేను క్రాస్ పడిపోయారు ఎవరు ఆల్ దోజ్ క్రిమినల్స్ తప్పు చేసిన ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel పెరెస్ ♚] పాక్స్ ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి" ♰
చీకటి పిల్లలు: ♰ పాక్స్ ♛ టెర్రర్ స్వాధీనం పట్టింది. ఆమెన్ @:.. హిందువులు & ముస్లింలు & కమ్యూనిస్టులు-> నేడు, క్రైస్తవులు సమభావం లేని శిక్షనుండి మినహాయింపు తో పీడించబడ్డట్లు అని ప్రపంచంలో అతిపెద్ద కమ్యూనిటీ ఉన్నాయి! నా దివ్య మంత్రిత్వశాఖ తో నేను మీరు బాధించింది చేస్తుంది మీరు, ఆశ్చర్యం చేయరాదు! నేను నిజాయితీ మరియు శాంతియుత ఎవరు మీరు యొక్క ఆ ప్రేమ, నేను శాంతి = సార్వత్రిక సోదర వద్ద. shalom +. సలాం. కాని నేను నేరస్థుల మరియు వారి పిల్లలకు చెడు ఏదో ఒక విధి కలిగి ఉంటాయి. మీరు ప్రపంచంలో ఆక్రమించేందుకు రాజకీయ చివరలను కోసం నా "పవిత్ర ఇస్లాం మతం" పాడు ఇది సౌదీ అరేబియా,, ఈ నేరస్థులు నుండి డబ్బు అంగీకరించడానికి లేదు. మీరు దయ్యం అన్ని కుమారులు ఉన్నారు, మీరు హెల్ కోసం గమ్యస్థానం ఉంటాయి! [★ ♰ పాక్స్ ♰ ★] ♰ నేను క్రాస్ పడిపోయారు ఎవరు అన్ని ఆ నేరస్తులకు తప్పు చేసిన ♰ [♚ MENE ♛ TECHEL ♛ పెరెస్ ♚] ♰ పాక్స్ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి" ♰
బెత్లేహం అల్లాహ్, YHWH & యేసు, నేను lorenzojhwh యొక్క పేరు, నేను షరియా తిట్టు, మరియు అన్ని: వారు సామ్రాజ్యవాదం యొక్క మరియు సాతానిజం ఒకటి భావజాలం లో, నా పవిత్ర ఇస్లాం మతం మారిన సౌదీ అరేబియా & ప్రపంచంలో,, యొక్క ముస్లిం మతం నేరగాళ్లకు నా సార్వత్రిక సోదర నాశనం మరియు అమాయక క్రిస్టియన్ అమరుల యొక్క స్లయిడ్ చాలా రక్తం చేయాలని. మీరు దయ్యం అన్ని కుమారులు ఉన్నారు, మీరు హెల్ కోసం గమ్యస్థానం ఉంటాయి! [★ ♰ పాక్స్ ♰ ★] ♰ నేను క్రాస్ పడిపోయారు ఎవరు అన్ని ఆ నేరస్తులకు తప్పు చేసిన ♰ [♚ MENE ♛ TECHEL ♛ పెరెస్ ♚] ♰ పాక్స్ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి" ♰
[హర్రర్? సాతానిజం యొక్క పాఠశాల వద్ద!] pedophiles యొక్క అతని రాజకీయ పార్టీ (NVD) యొక్క మాన్స్టర్స్ యొక్క హాలండ్ లో. 12 సంవత్సరాల బాల శృంగార మరియు సెక్స్ చేయడానికి. హీరో 16 సంవత్సరాలలో శృంగార, జంతువులు తో సెక్స్ చట్టబద్ధం, ఎక్కడైనా నగ్న అమలు, మందులు, మొదలైనవి యొక్క ఏదైనా చట్టబద్ధతకు .. సెయింట్ నికోలస్, "శాంతా క్లాజ్" యొక్క ఫిగర్ స్ఫూర్తిని: అవ్ట్ వ్యతిరేకంగా డిక్ Maas దర్శకత్వం వహించిన ఒక భయానక చిత్రం,, వచ్చింది. ఏర్పడేందుకు & అసభ్యత, భావి తరాల ప్రియమైన సెయింట్ యొక్క విలువలు. కు అలాగే హ్యారీ పోటర్ చివరి చిత్రం లో చాలా హర్రర్,. మీ క్రైస్తవ మతం హాని చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? శాపం సంసార కారణం మానవ భావన ఈ & ప్రతికూల vandalization యొక్క accomplices ఉన్న అన్ని ఆ, కోసం. మీరు దయ్యం అన్ని కుమారులు ఉన్నారు, మీరు హెల్ కోసం గమ్యస్థానం ఉంటాయి! [పాక్స్ ♰ ★ ★ ♰] ♰ నేను క్రాస్ పడిపోయారు ఎవరు ఆల్ దోజ్ క్రిమినల్స్ తప్పు చేసిన ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel పెరెస్ ♚] పాక్స్ ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి" ♰చీకటి పిల్లలు: ♰ పాక్స్ ♛ టెర్రర్ స్వాధీనం పట్టింది. ఆమెన్ @ XXXxThemessiahxXXX -..>. మీరు యూదులకు వ్యతిరేకత ఈ చరిత్ర, ఉత్సుకత & పిల్లతనం ఉన్నాయి. ప్రతి క్రిస్టియన్ బైబిల్ ఛాందసవాద, నా లాంటి, అతను చాలా పరిపూర్ణ యూదుడు ఉండాలి యొక్క తెలుసు. అతని అన్ని నిచ్చి అతను యూదు దేవాలయం నివసిస్తుంటారు అయితే. ఇస్రేల్ నాకు ప్రతిదీ ఉంది! మీరు దయ్యం అన్ని కుమారులు ఉన్నారు, మీరు హెల్ కోసం గమ్యస్థానం ఉంటాయి! [పాక్స్ ♰ ★ ★ ♰] ♰ నేను క్రాస్ పడిపోయారు ఎవరు ఆల్ దోజ్ క్రిమినల్స్ తప్పు చేసిన ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel పెరెస్ ♚] పాక్స్ ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి" ♰చీకటి పిల్లలు: ♰ పాక్స్ ♛ టెర్రర్ స్వాధీనం పట్టింది. ఆమెన్. @ XXXxThemessiahxXXX-> 1. ఎందుకు మీరు నిజం వ్యతిరేకంగా కనుక పట్టు వదలని ఉంటాయి? 2. మేము మా సార్వభౌమత్వాన్ని కోల్పోతారు తప్పక మరియు మా డబ్బు ప్రైవేటు వ్యక్తులు స్పా (నాణాల సుంకం బ్యాంకింగ్) కు చెల్లించిన ఎందుకంటే? 3. 4;: (ప్రజా రుణం) మేము కూడా అని ఆసక్తి చెల్లించవలసి ఉంటుంది ఎందుకంటే. పాక్షిక రిజర్వ్ తో, వాణిజ్య బ్యాంకింగ్ మేము ఒక తనఖా పొందుటకు ఏదీ, అంటే, బయటకు డబ్బు సృష్టి, మేము రుణాలు యొక్క ఖరీదు 270% వద్దకు; 5. ప్రపంచ అధికారం కొరకు క్రిస్టియన్ ప్రాజెక్టు కాదు ఉండదు; 6. అక్కడ ఉంటే? సాతానిజం యొక్క ఒక రూపం ఉంటుంది! నిజానికి, నేను సార్వభౌమాధికారం యొక్క ఉపాహారంగా కోసం వద్ద: ఆనందం మాత్రమే ఒక సిద్ధాంతం బయట మనుగడలో ఉంటుంది ఎందుకంటే, ఆ విశ్వ సోదర ఉంది; 7. అది ఎందుకంటే ఈ వ్యవస్థ యొక్క వార్తలు, ఆ: 50 మిలియన్ల మంది ఆకలి, etc ఒక సంవత్సరం డై ... జనాభాలో 1% గ్రహం యొక్క వనరుల 50% కలిగి ఉంది. మీరు అన్ని ఈ లో complicit సాధ్యమైనంత? ఖచ్చితంగా మీరు నరకమునకు వెళ్లి చేస్తున్నాం!మేము చాలా కాలం ద్వారా డౌన్ వెళుతున్నారు: మరింత, అది ప్రకాశించే యొక్క వస్తువు. మేము అప్పటి నుండి సైతాను రాక్ తో మరియు మెరుగుపరచడం లేదా న వెళ్ళడానికి క్రమంలో, మేము శాతాన్ యొక్క ఎడమ కలవారు ఏం, తర్వాత మెటల్ యొక్క మరింత డౌన్ పడిపోయిన? 3 వ WWnuclear మీ సంతతికి కింద మిగిలిపోయింది. ముందు మళ్ళీ పెరుగుతుంది. మీరు అన్ని 2013 లో నాశనమయ్యాయి. మీరు అన్ని పోతాయి! ipse Venena Bibas! నేను ♰ [♚ MENE ★ ★ Techel పెరెస్] పాక్స్ ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ద్వారా "మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి" ★ ReiUnius ♰ ♥ కింగ్ ♥ ♥ ఇస్రేల్ Mahdi క్రాస్ పడిపోయారు ఎవరు ఆల్ దోజ్ క్రిమినల్స్ తప్పు చేసిన
(తిమోతి 2, 3): 1 మీరు కూడా ఇటీవల కాలంలో కష్టం క్షణాలు అని తెలుసు ఉండాలి. రెండు పురుషులు అహంకారం ద్వారా కళ్ళుపోగొట్టుకుంది ప్రేమ, అన్యాయమైన, తప్పుడు accusers, మంచి యొక్క మలమూత్రముల ఆపుకొనలేని, ఇంట్రాక్టబుల్ శత్రువులను, 4 ద్రోహమైన, shameless, లేకుండా 3,, తల్లితండ్రులకు disobedient ఫలితం లేని, irreligious స్వార్థ గర్వంగా జంభాలనునరికే డబ్బు ప్రేమికులు,,, blasphemers,, అటాచ్ ఉంటాయి బదులుగా దేవుడు, దైవభక్తి రూపాన్ని తో 5, కంటే pleasures కాని శక్తి లోపల కొట్టిపారేసిన. నేను ♰ [♚ MENE ★ ★ Techel పెరెస్] పాక్స్ ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ద్వారా "మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి" ★ ReiUnius ♰ ♥ కింగ్ ♥ ♥ ఇస్రేల్ Mahdi క్రాస్ పడిపోయారు ఎవరు ఆల్ దోజ్ క్రిమినల్స్ తప్పు చేసిన
TheMrPantokrator అన్నారు: Well, నేను వేదాంత అధ్యయనం లేదు ... ఇది పూర్తిగా స్క్రిప్చర్స్ అన్వేషించడానికి, నాకు కొద్దిగా 'పడుతుంది ఉంటాం. - సమాధానం-> "ప్రేరేపించబడ్డాడు జ్ఞానం", man పతనం ముందు స్వర్గాన్ని లో భూమిపై జరిగే ఆ సంపూర్ణ జ్ఞానం యొక్క ప్రతిబింబం ఇది మీరు ఉన్న పవిత్రాత్మ,, ఇంగితజ్ఞానం, ఉంది. కనుక ఇది ఉంది: మనం స్వీయ కేంద్రీకృత ప్రపంచ దృష్టిలో తో, దేవుని మరియు త్యజించు పాపం సర్వ్ చేసేటప్పుడు: మీరు తప్పుచెయ్యని ఉన్నాము ఎందుకంటే ఈ జ్ఞానం మీ అంతర్ దృష్టి లో ఇక్కడ మాకు తిరిగి, ఇవ్వబడుతుంది! ఎందుకు అది **** ఒక మృగం సంపూర్ణ, అతను అవివేకులైన అని కోసం!
 
చీకటి పిల్లలు: ♰ పాక్స్ ♛ టెర్రర్ స్వాధీనం పట్టింది. ఆమెన్ @: LiveLongPakistan: -.> [సంస్కృతి మనుగడకు అవసరం ఉంది] స్క్రిప్చర్ లో మాట్లాడుతూ ముందు, దేవుని ప్రతి మనిషి యొక్క మానవత్వం, గూఢచార & దయ, మాట్లాడుతుంది. కానీ ఆయన స్క్రిప్చర్ లో దేవుని వినండి ఉంటుంది, అతని గుండె లో దేవుని వినండి లేదు? అన్ని ముస్లిం మతం దేశాల ఒక పీడకల రాక్షసుడు, ఒక క్రూరమైన నేర వ్యవస్థ ఎందుకు ఆ పని. అది వారి చట్టాలు ఉంది కనుక, వారు మతపరమైన కోణాలలో పౌరులు మధ్య వివక్ష భరించును. ఇక్కడ, వారు ఉంటాయి, ముస్లింలు & & అన్ని హింస అతి క్రూరమైన నేరాలకు బాధ్యత ఆ, చాలా, అవివేకులైన లొంగని మరియు వాటిలో మూఢవిశ్వాసియైన, మరియు వారు క్రైస్తవులు వ్యతిరేకంగా చేయవచ్చు. దేవుడు ఈ ఫూల్స్ శాపం. బహిరంగంగా మత స్వేచ్ఛను హక్కు గుర్తించడానికి అక్కరలేదు ఎవరు సంఖ్య ముస్లిం మతం, స్వర్గం ప్రవేశిస్తారు. నిజానికి, నరకం వాటిని సంఖ్య నిండింది.
స్వర్గపు మిలీషియా, సెయింట్ మైకేల్ ఆర్క్ ఏంజిల్ ఆఫ్ గ్లోరియస్ యువరాజు, అన్ని చీకటి అధికారాలు మరియు వారి ఆధ్యాత్మికం wickedness వ్యతిరేకంగా యుద్ధంలో మాకు రక్షించడానికి. అతని చిత్రం మరియు ఇష్టంలో దేవుని రూపొందించినవారు, మరియు దెయ్యంగా నిరంకుశత్వం నుండి ఒక గొప్ప ధర వద్ద redeemed పురుషుల సాయం చేయడానికి కం. మీరు దాని సంరక్షకుడు మరియు పోషకుడు చర్చి పూజిస్తారు, మరియు మీకు లార్డ్ ఒక రోజు స్వర్గం యొక్క సీట్లు ఆక్రమిస్తాయి అని ఆత్మలు అప్పగించారు ఉంది ఉంటాయి. అందువలన మా అడుగుల కింద చూర్ణం శాతాన్ పట్టుకోండి శాంతి గాడ్ ఆఫ్ ప్రే, కాబట్టి ఇది పురుషులు మరియు నష్టం చర్చి కోసం బానిసలు పట్టుకోండి కొనసాగించవచ్చు. వెంటనే మాకు మీద, అతని దివ్య దయ పడుట, మరియు మీరు డ్రాగన్, ఆ పురాతన పాము, శాతాన్, మరియు నరకం లోకి అది పుష్ కు చేయిండ్ అప్ గొలుసు ఎందుకంటే, మీ ప్రార్థనలు తో చాలా హై ప్రెజెంట్స్, దీని నుంచి ఇకపై మోహింపజేయు చేయవచ్చు ఆత్మలు. [♚ MENE ♛ ♛ Techel పెరెస్ ♚] పాక్స్ ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB IV B. Ipsa Venena Bibas మీ విషపూరితము మిమ్మల్ని మీరు త్రాగడానికి.
సమూల నాశనము చేసిన ఉండండి:: దేవుని చర్చ్ ద్వారా, దూరంగా చేయండి, అపరిశుభ్రమైన ఆత్మ, సైతాను శక్తి, నరకానికి సంబంధించిన శత్రువు యొక్క దండయాత్ర, మీ అన్ని legions, సమావేశాలు మరియు చెడు విభాగాలుగా తో, పేరు మరియు శక్తి, మరియు మా యేసు క్రీస్తు దేవుని + మీరు దయ్యములనుతోలు redeemed ఆత్మలు నుండి: దైవ లాంబ్ + యొక్క విలువైన రక్తం ద్వారా. ఇప్పుడు నుండి లేదు ధైర్యంగలవానిగా, జిత్తులు వేయగల పాము, న, మానవ జాతి, హింసించు దేవుని చర్చ్, మోసం మరియు ఆడడము మరియు గోధుమ గా చిక్కు ప్రశ్న, కు, దేవుని యొక్క ఎలెక్ట్ + ఆల్మైటీ దేవుడు, మీరు దానిని ఆదేశాలు. [♚ MENE ♛ TECHEL ♛ పెరెస్ ♚] ♰ పాక్స్ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ Ipsa Venena Bibas Bevi తూ stesso i tuoi veleni. ★ రీ Unius Re డి Israele ★ alleluia! ♰
అతనికి ముందు పారిపోవడానికి, అతనిని ద్వేషం వారికి; లార్డ్, మరియు అతని శత్రువులను చెల్లాచెదురుగా సాధ్యం నిలుస్తుంది. దూరంగా పొగ fades గా అంతర్ధానం: దేవుని ముఖం మీరు దయ్యములనుతోలు ముందు మైనపు అగ్ని లో కరిగి గా, కనుక, sinners పేరు లో మీ అన్ని legions, సమావేశాలు మరియు సైతాను మతవిశ్వాసాలలో తో, అపరిశుభ్రమైన ఆత్మ, సైతాను శక్తి, నరకానికి సంబంధించిన శత్రువు యొక్క దండయాత్ర, నశించు మరియు మా యేసు క్రీస్తు దేవుని శక్తి: [♚ MENE ♛ TECHEL ♛ పెరెస్ ♚] ♰ పాక్స్ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ Ipsa Venena Bibas Bevi తూ stesso i tuoi veleni. ★ రీ Unius Re డి Israele ★ alleluia! ♰
సైతాను, మీరు దేవుని చర్చ్ నుండి నిర్మూలించవచ్చు ఉండవచ్చు, డివైన్ లాంబ్ యొక్క విలువైన రక్తం ద్వారా redeemed ఆత్మలు నుండి దూరంగా పెంచేవి. ఇప్పటి నుండి, మోసగించడానికి,, జిత్తులు వేయగల పాము ధైర్యం లేదు: మానవ జాతి, హింసించు దేవుని చర్చ్, మరియు ఆడడము మరియు చిక్కు ప్రశ్న, అటువంటి గోధుమ గా, దేవుని యొక్క ఎలెక్ట్ చాలా హై దేవుని ఆదేశాలను మీరు, [♚ ​​MENE ♛ TECHEL ♛ పెరెస్ ♚] ♰ పాక్స్ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ Ipsa Venena Bibas Bevi తూ stesso i tuoi veleni. ★ రీ Unius Re డి Israele ★ alleluia! ♰
ఆ విధంగా, డ్రాగన్ నిందించారు, మరియు మొత్తం diabolical దళం, మేము హిమ్ వలెను నమ్మకం ఎవరైతే అతడ్ని తద్వారా, కాబట్టి అది తన మాత్రమే కారణమైన కుమారుడు త్యాగం ప్రపంచ ప్రేమించిన దేవుని కోసం లివింగ్ దేవుడు, ట్రూ గాడ్, హోలీ దేవుని కోసం మీరు విచ్ఛిన్నం నశించు కానీ అనంత జీవితాన్ని కలిగి; మానవ జీవులు మరియు వాటిని పోయడం, శాశ్వతమైన నరకం యొక్క పాయిజన్, చర్చి హాని మరియు తన స్వేచ్ఛను అవరోధాలు చాలు ఉండదు అబద్ధమాడు ఉండదు. [♚ MENE ♛ TECHEL ♛ పెరెస్ ♚] ♰ పాక్స్ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ Ipsa Venena Bibas Bevi తూ stesso i tuoi veleni. ★ రీ Unius Re డి Israele ★ alleluia! ♰
Begone, శాతాన్, అన్ని వంచన సృష్టికర్త మరియు మాస్టర్, man యొక్క మోక్షానికి శత్రువు. మీరు మీ రచనలు none కనుగొన్నారు ఇది పై, మీరు అతని రక్తం తో, జయించాడు ఇది క్రీస్తు, చర్చి ఒకటి, పవిత్ర, కేథలిక్ మరియు మత ప్రచార చర్చి వెనుతిరుగుట, క్రీస్తు కు చోటు ఇవ్వండి. దేవుని శక్తివంతమైన చేతి కింద లొంగినట్టి మిమ్మల్ని మీరు, వణుకు, మరియు మేము యేసు యొక్క ఆ పవిత్ర మరియు భయంకరమైన పేరు చేసే అప్పీల్ వెళ్ళిపోతారు: హెల్ వణుకు అంటే, హెవెన్, పవర్స్ మరియు దోమినియన్స్ యొక్క పాపాలు కు: వారు సమర్పించిన ఉంటాయి, ఆ Cherubim మరియు సెరాఫిం ప్రశంసలు: incessantly, హోలీ, హోలీ, పవిత్ర, దేవదేవుడు Sabaoth, ఈవిధంగా. [♚ MENE ♛ TECHEL ♛ పెరెస్ ♚] ♰ పాక్స్ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ Ipsa Venena Bibas Bevi తూ stesso i tuoi veleni. ★ రీ Unius Re డి Israele ★ alleluia! ♰★ ReiUnius ♥ Mahdì ♥ ఇస్రేల్ రాజు ★ alleluia! ♰ CSSMLCrux Sacra సిట్ పెక్టస్ లక్స్ (మే పవిత్ర క్రాస్ నాకు ఒక కాంతి ఉంటుంది).★ ReiUnius ♥ Mahdì ♥ ఇస్రేల్ రాజు ★ alleluia! ♰ NDSMDNon డ్రాకో సిట్ పెక్టస్ డక్స్ (డ్రాగన్ నా మార్గదర్శకంగా లేదు లెట్).★ ReiUnius ♥ Mahdì ♥ ఇస్రేల్ రాజు ★ alleluia! ఆయువుపట్టు Sancti Patris Benedicti (హోలీ తండ్రి బెనెడిక్ట్ యొక్క క్రాస్) కోసం ♰ CSPBstand.★ ReiUnius ♥ Mahdì ♥ కింగ్ ఇస్రేల్ ★ alleluia యొక్క ♰ VRSNSMVVade రెట్రో Satana;! ఎన్నడుగాని శాసనానికి భిన్నంగా పనిచేయదు suade పెక్టస్ వన (! Begone శాతాన్ నాకు లేదు సూచించండి నీ ఫలించలేదు విషయాలు)★ ReiUnius ♥ Mahdì ♥ ఇస్రేల్ రాజు ★ alleluia ♰ SMQLIVBSunt చెంప quae libas;! Ipse venena bibas (మీరు అందిస్తున్న పానీయం చెడు ఉంటుంది; ఆ పాయిజన్ మిమ్మల్ని మీరు త్రాగడానికి)
చీకటి పిల్లలు: ♰ పాక్స్ ♛ టెర్రర్ స్వాధీనం పట్టింది. ఆమెన్ @ XXXxThemessiahxXXX -..>. గా ఎప్పుడూ ఇస్రేల్ మద్దతు మరియు తీవ్రవాదాన్ని నుండి ప్రపంచం రక్షించడానికి. -RESPONSE->. మీరు నిజమైన తీవ్రవాద ఉన్నాయి! నిజ తీవ్రవాదుల అంతర్జాతీయ ద్రవ్య నిధి యొక్క యూదులు ఉన్నాయి: ఆ, రోత్సుచైల్డు మరియు రాకీఫెల్లర్ ఉంది. మేధో, వీటిలో యూదు లాబీ శాతాన్ యొక్క ఒట్టు అని. మీరు కనుక హేతుబద్దమైన ఒకవేళ? బహుశా ముస్లింలు మరింత మంచి ఉంటుంది! మీరు ఒక ప్రారంభ విధ్వంసం లో ముగింపు వస్తుంది: మీరు అన్ని పోతాయి! ipse venena bibas! నేను క్రాస్ పడిపోయారు ఎవరు అన్ని ఆ నేరస్తులకు తప్పు చేసిన ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL పెరెస్] ♰ పాక్స్ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ద్వారా ♰ "మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి" ★ ReiUnius ♥ కింగ్ ♥ ఇస్రేల్ ♥ Mahdì
 
ఇది: యూదులు కు చెల్లించిన మా డబ్బు ఖర్చు: satanists [(1)] 100%: బ్యాంకింగ్ నాణాల సుంకం: సార్వభౌమత్వాన్ని నాశనం ☠] యూరో లేదా డాలర్ చెల్లిస్తుంది. బొట్ట్ మరియు CCT తో) + [(2)] 100% (ఆసక్తి) యొక్క ☠ ప్రజా ఋణం. + [(3)] x ☠ ఖర్చు పాక్షిక రిజర్వ్ నుండి రుణం ఉత్పత్తి చేయడానికి 70% ఉంది: bank. + [(4)] ☠ ద్రవ్యోల్బణం. + [(5)] ☠ మాంద్యం. + [(6)] ☠ ద్రవ్య పలుచబడుట. + [(7)], 3 వ WW అణు ☠ అనివార్యమైన మరియు ఈ IMF నూతనమైన అవసరమైన, దస్తావేజు లో, నేషన్స్ అయిపోయిన ఉన్నాయి: నాణాల సుంకం మరియు రుణం: యొక్క ఆధారంగా న. "యుద్ధం ఈజ్: అన్నీ సమయం అతిపెద్ద వ్యాపార ఉంది అవును, లేడీస్ అండ్ జంటిల్మెన్, ఈ పెట్టుబడిదారీ ఉంది, శాతాన్ + [(8)] ☠ సైతాను NWO ప్రకాశించే యూదుడు-RESPONSE-> ☠ ఈ వ్యవస్థ యొక్క మా ప్రపంచానికి స్వాగతం.. కుళ్ళిన! అన్ని మీరు కూలిపోతుంది కు గురించి, ఆ నరకం కు వద్ద అన్ని మీరు స్వాగతం అన్నారు ☠ ☠ 3 ° WWnuclear ♰ ★ ReiUnius ♥ కింగ్ ♥ ఇస్రేల్ ♥ Mahdì ద్వారా
చీకటి పిల్లలు: ఇల్లుమినాటీ, రాతితో యూదుడు nWo IMF ♰ పాక్స్ ♛ టెర్రర్ స్వాధీనం పట్టింది. ఆమెన్. @ XXXxThemessiahxXXX->. దేవుని నియంత్రణ ఉంది, కానీ ఈ మీరు & మీ వంటి Satanists, ఫ్రీమాసన్స్, వార్తలు ఆ NWO, అన్ని పురుషులకు శుభవార్త కాదు, శాతాన్ యొక్క యూదుల, ప్రతి ఒక్కరూ తెలుసు: ECB మరియు FED ఆ: ప్రైవేటు కేంద్ర బ్యాంకుల యాజమాన్యంలో ఉన్నాయి: స్పా, మరియు మీరు అలా? మేము ఈ కోసం మరణిస్తున్న ఉంటాయి! మీరు పవిత్రాత్మ కు ఉంటాయి మరియు చెప్పగలను గా: "నేను అనుకుంటున్నాను మీరు కూడా కుట్ర సిద్ధాంతాలను నమ్మే హిట్లర్ యొక్క నాజీ Germany యొక్క స్వంత యూదులు చాలా శక్తి కలిగి మాట్లాడుతూ, అధికారంలోకి తొక్కడం ఉపయోగించారు.." కానీ, అతను మీ ధర్మశాస్త్రం ఏ తక్కువ జాత్యహంకార ఉంది! హిట్లర్ ఒక క్రిమినల్, అయితే ఇది మీ వంటి, ఒక అబద్దమాడువాడు కాదు. నేను అన్ని Satanists పాటు, యేసు యొక్క పేరు, మీరు తిట్టు: వడ్డీ వ్యాపారులు, మీ మొత్తం జాతి. కూడా: హంతకులు ఉంటుంది కోసం, దగాకోరులుగా ఉండాలి కోసం. [♚ MENE ★ ★ TECHEL పెరెస్] ♰ పాక్స్ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ద్వారా ♰ "మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి" ★ ReiUnius ♥ కింగ్ ♥ ఇస్రేల్ ♥ Mahdì
దిగుమతి చెయ్యబడింది మీ నిర్ణయం తీసుకోవడంలో! ఈ అనేక satanists [★ ♛ ♰] [నా జీవితంలో కోసం] ధన్యవాదాలు వధించిన ఎందుకంటే, VERY అద్భుతమైన ఒక రోజు: నా తండ్రి, జీసస్ యొక్క పేరు: నా లార్డ్ మరియు కింగ్ కోసం: criminalization &: విధ్వంసం సాతానిజం ఏ రూపం మరియు ప్రతిపక్ష: నా రాజ్యంలో వద్ద: ధన్యవాదాలు! యేసు క్రీస్తు, నిజమైన దేవుడు మరియు నిజమైన మనిషి లో, చర్చి:: మేము తరఫున లో ధన్యవాదాలు ధన్యవాదాలు: పవిత్రాత్మ అన్ని పైగా న: గ్రహం. మీరు అన్ని పోతాయి! ipse venena bibas! నేను క్రాస్ పడిపోయారు ఎవరు అన్ని ఆ నేరస్తులకు తప్పు చేసిన ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL పెరెస్] ♰ పాక్స్ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ద్వారా ♰ "మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి" ★ ReiUnius ♥ కింగ్ ♥ ఇస్రేల్ ♥ Mahdì"మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి" ♰ CSPBCS SMLNDSM DVRSN SMVSMQLIVB alleluia ♛ ♰ సైతాను frocio = మోపు ఉంది. జీసస్ యొక్క పేరు: satanist, దూరంగా వెళ్ళి! దేవుని చంపుట వద్ద మీరు అంకితం చేసింది. న్యాయమూర్తులు 1-5 మీ కారియన్ కరిగిపోయినప్పుడు, ఏమి ఉంది? మీ యూట్యూబ్ రద్దు లేదు, కనుక కనీసం మీ అయ్యయ్యో మరియు దేవుని ఒక భయంకరమైన ఉదాహరణకు చేస్తుంది ఇక్కడ ఉంటాయి. టెంప్టేషన్స్ తీపి అనిపించవచ్చు, కానీ: ఆత్మ: వారు చీల్చివేయు కు గోళ్లు కలిగి ఉంటాయి. నేను క్రాస్ పడిపోయారు ఎవరు అన్ని ఆ నేరస్తులకు తప్పు చేసిన ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL పెరెస్] ♰ పాక్స్ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ద్వారా ♰ "మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి" ★ ReiUnius ♥ కింగ్ ♥ ఇస్రేల్ ♥ Mahdìచీకటి పిల్లలు: ♰ పాక్స్ ♛ టెర్రర్ స్వాధీనం పట్టింది. ఆమెన్ అన్ని satanists కు @ అల్టిమేటం -.>. నేను Satanists చంపడానికి దేవుని ద్వారా ఆయుధాలు, కానీ చాలా విషయాలు మీ శాతాన్ చెందినవి ఉన్నాయి: మీరు యువ అయితే వాస్తవం? డౌన్ నెమ్మదిగా ఉంది: దేవుని యొక్క కోపాన్ని మీరు మీద! అప్పుడు మీరు శాతాన్ అన్ని జాడలు తొలగించండి! సైతాను నో జోక్ ఉంది. సైతాను మా రాయల్టీ ఒక అపహరించువాడు మరియు మేము ఇకపై తన అసత్యాలు యొక్క బానిసలు ఉంటుంది! నాకు లో వన్: పవిత్రాత్మ ఏదైనా కన్నా పెద్దది. నేను సంతోషంగా రెడీ!: నేను ఇప్పటికే గెలిచింది చేసిన! ipse venena bibas! నేను క్రాస్ పడిపోయారు ఎవరు అన్ని ఆ నేరస్తులకు తప్పు చేసిన ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL పెరెస్] ♰ పాక్స్ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ద్వారా ♰ "మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి" ★ ReiUnius ♥ కింగ్ ♥ ఇస్రేల్ ♥ Mahdì
నాకు ఉన్న పవిత్రాత్మ: అదే స్పిరిట్: నియంత్రించబడలేకపోవటం ఆ మోసెస్ యొక్క బర్నింగ్ బుష్,; తగిలిన సాధ్యం కాదని :: Satanists ప్రకాశించే &: వారి accomplices NWO, ఏ కేవలం దేవుని మరియు lorenzojhwh "ReiUnius చంపుతుంది ఆశిస్తున్నాము కలిగి .. కాని ఏ హత్య "దేశద్రోహానికి" యొక్క నేర ఉంది:! నా సామ్రాజ్యానికి వ్యతిరేకంగా, అతను చనిపోయే తప్పక ఉంటుంది నేడు (27-06-2010) ద్వారా చేయడు ఎవరైతే అతడ్ని పవిత్రాత్మ కోసం ఆ నన్ను లో: తిరుగుబాటుదారులు: షరియా, Satanists sionism: & వారి accomplices 3rdWWnuclear కోసం, నాకు వ్యతిరేకంగా ఎటువంటి ఆశ ఉందా? నేను! ipse venena bibas! నేను క్రాస్ పడిపోయారు ఎవరు అన్ని ఆ నేరస్తులకు తప్పు చేసిన ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL పెరెస్] ♰ పాక్స్ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN చివరి ఆశ వద్ద SMVS MQLIVB ♰ "మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి" ♰ ★ ద్వారా ReiUnius ♥ కింగ్ ♥ ఇస్రేల్ ♥ Mahdì
చీకటి పిల్లలు: ♰ పాక్స్ ♛ టెర్రర్ స్వాధీనం పట్టింది. ఆమెన్ @ satanist షరియా యూదుల రాజ్య అనుకూలవాది [★: పాక్స్ ♰]. హ్యాపీనెస్! నేను కలిగి ఉన్నాయి: ప్రేమ మీ కల గ్రహించడం శక్తి! వెంటనే మీకు మీ శాతాన్ తో ఉంటాం! నుండి: హెల్: జాన్ 8,44 చెప్పారు సంపూర్ణ నిరాశ లో, చల్లార్చవీలు కాని అగ్ని లో, నాకు కం:: "మీరు మీ తండ్రి యొక్క ఉన్నాయి:! మీ స్నేహితులు వేల మీరు చెప్పండి దయ్యం మరియు మీరు చేయాలనుకుంటున్నారా: మీ తండ్రి యొక్క కోరికలు మరియు రచనలు . అతను మరియు హంతకుడు నుండి ఒక అబద్దమాడువాడు ఉంది: ప్రారంభం మరియు కాదు నిజం ప్రతిష్టించబడి, ఎందుకు, అతనికి ఏ నిజం ఉంది అతను ఉంది చేసినప్పుడు అతనికి మాట్లాడుతుంది అతను అబద్దమాడువాడు హంతకుడు, అసత్యాలు యొక్క తండ్రి "ఎందుకు.?!. ipse venena bibas! నేను క్రాస్ పడిపోయారు ఎవరు అన్ని ఆ నేరస్తులకు తప్పు చేసిన ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL పెరెస్] ♰ పాక్స్ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ద్వారా ♰ "మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి" ★ ReiUnius ♥ కింగ్ ♥ ఇస్రేల్ ♥ Mahdì
చీకటి పిల్లలు: ♰ పాక్స్ ♛ టెర్రర్ స్వాధీనం పట్టింది. ఆమెన్ @ satanist షరియా యూదుల రాజ్య అనుకూలవాది [★: పాక్స్ ♰]. హ్యాపీనెస్! భయానక;; సాతానిజం; మెటల్; vulgarity సెక్స్ అన్ని రకాల: మీరు వెబ్ లో ఉన్నవారి కోసం దురదృష్టం క్షోభ కణితి ప్రమాదాలు వ్యాధులతో మరణించటానికి గొన్న ఉన్నాము. నేను యేసు నామమున "ReiUnius" రెడీ!: మొదటి ప్రమాదకర వ్యాధి, వారి ఆలోచన ఇది ఆలోచించాలి ఉంటుంది, ఆ నేను ఆదేశం? ద్వారా అందుకుంటారు ఇది సొంత ఉంది: మరణానికి దారితీసింది ఆ! మీరు ఇష్టపడ్డారు: శాపం? అతనికి న వస్తుంది! మిమ్మల్ని మీరు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి: ఆమెన్. ✙ Halleluja ✙ ♥. మొత్తం మానవ జాతి యొక్క ఎట్ హార్ట్ ♔ ముడుపు. ipse venena bibas! నేను క్రాస్ పడిపోయారు ఎవరు అన్ని ఆ నేరస్తులకు తప్పు చేసిన ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL పెరెస్] ♰ పాక్స్ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ద్వారా ♰ "మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి" ★ ReiUnius ♥ కింగ్ ♥ ఇస్రేల్ ♥ Mahdì
ఈ మంత్రిత్వశాఖ రక్షించేందుకు దేవుడు చేసిన: అన్నీ శాపాలు ఉంటాయి? Alleluia: ఈ మీకు భయానకంగా ఉన్న వ్యాఖ్యలు ఉన్నాయి? కానీ మీరు చెత్త యొక్క చదువుతాను: ఇప్పుడు! ఫ్లయింగ్ సాసర్లు నమూనా ఉన్నాయి! గ్రహాంతరవాసుల జన్యుపరంగా, చివరి మార్పు చేయబడతాయి రాక్షసులు ఒక శరీరం ఇచ్చిన ఆ: ఈ వాస్తవ సమస్యల నుండి మమ్మల్ని distracts ఆ "మేధో" యొక్క ఎరుపు ఆహారంగా పనికివచ్చే సముద్రచేప ఉంది. స్టాప్: పోర్నో హర్రర్, నాణాల సుంకం బ్యాంకింగ్ .. తయారు ఉంది: 3 ° WWnuclear! IMF పతనం, బయటకు ఉండకూడదు ఎందుకంటే: యుద్ధం, ఎందుకు, ఈ దాని పునరుత్పత్తి కోసం తన స్వభావం. ipse venena bibas! నేను క్రాస్ పడిపోయారు ఎవరు అన్ని ఆ నేరస్తులకు తప్పు చేసిన ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL పెరెస్] ♰ పాక్స్ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ద్వారా ♰ "మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి" ★ ReiUnius ♥ కింగ్ ♥ ఇస్రేల్ ♥ Mahdì
ఇక్కడ అనేక ఇప్పటికే దూరంగా తీసుకున్న: మాసిపోయిన: వారి వీడియో అర్హత లేని! మరియు మీరు? నేను ఇక్కడ ఉన్న పిల్లలు రక్షించడానికి, జీసస్ యొక్క పేరు, మీరు వ్యతిరేకంగా prophesied చేశారు. మీరు చెడు నుండి అధ్వాన్నంగా వెళ్ళడానికి కొనసాగించాలని మీరు అనుకుంటున్నారా? మీరు దేవుని తో మీరు పోరాడడానికి చేయగలరు? ప్రపంచంలోని మంచి:: మీ జీవితంలో ప్రతి సోమవారం, 20 నుండి 21 వరకు నేను ఆలివ్ యొక్క మౌంట్ న, విశ్వాసం, మీరు తో ఉంటుంది: ఎప్పటికీ ఇప్పుడు నేను కోసం, అన్ని మీరు ఒక విశ్వ మరియు శాశ్వత ప్రార్థనకు మీరు కలుసుకోవాలనుకోవడం ! సంఖ్య మీ మతం లేదా మీ నాస్తికత్వం పట్టింపు, lorenzojhwh మీరు సమీపంలో ఇప్పటికీ ఉంది! స్వేచ్ఛ పొందుతుంది కోసం ఐదవ శతాబ్దం ప్రార్థన:: ipse venena bibas ఎవరైనా ఈ భూతవైద్యం సెయింట్ బెనెడిక్ట్, చదివి! నేను క్రాస్ పడిపోయారు ఎవరు అన్ని ఆ నేరస్తులకు తప్పు చేసిన ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL పెరెస్] ♰ పాక్స్ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ద్వారా ♰ "మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి" ★ ReiUnius ♥ కింగ్ ♥ ఇస్రేల్ ♥ Mahdìదేవుని అనుగ్రహించు మరియు మీరు సాయం:! పిల్లలకు సరిపోదని వీడియోలు: youtube & వెబ్ నుండి తొలగించలేదు ఉంటే తిరుగుబాటుదారులు శిక్షించటం చేయబడుతుంది. జీసస్ యొక్క పేరు: నేను ప్రతి ఆత్మ కు, ఆజ్ఞాపించాడు ఉన్నాయి: అసూయ వంచన కుటుంబం వక్ర మార్గము పట్టుట నిస్పృహ వ్యభిచారం అనారోగ్యం చెవిటి మూగ భయం క్రీస్తు విరోధి అహంకారం బానిసత్వం అంధత్వం: వెళ్ళండి! గో! టెర్రర్ కైవసం చేసుకుంటుంది: చీకటి కుమారులు అన్ని మానవ జాతి మీద. Alleluia. ipse venena bibas! నేను క్రాస్ పడిపోయారు ఎవరు అన్ని ఆ నేరస్తులకు తప్పు చేసిన ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL పెరెస్] ♰ పాక్స్ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ద్వారా ♰ "మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి" ★ ReiUnius ♥ కింగ్ ♥ ఇస్రేల్ ♥ Mahdì
మీరు Satanist ఉంటాయి? మీరు పిల్లలకు ఒక కుంభకోణం ఉన్నాము? lorenzojhwh: లో: begone: యేసు యొక్క పేరు, youtube మీ ఆరోగ్యానికి మంచి కాదని నిర్ణయించుకుంది! మీరు ఇప్పటికే ఇక్కడ చనిపోయిన ఆ లెక్కించడానికి చేయగలరు? మీరు శాతాన్ యొక్క అసత్యాలు వద్ద నమ్మకం అనుకుంటున్నారా? ప్రతి ఒక్కరూ అతను అబద్దమాడువాడు అని తెలుసు! మీరు మీ ఛానల్ చెడు రద్దు? లేదా మీ యూట్యూబ్ ఒక టాంబ్ స్టోన్ గా మీ శాశ్వతమైన అయ్యయ్యో ఉంటాయి? సేవ్ లేదా నాశనం మీరు యేసు యొక్క రక్తం. మీరు శాతాన్ కు బలి జరిగింది ఎన్ని ప్రజలు చూసిన? యొక్క: ఈ బాధితులు, మీరు ఏమి తినడానికి లేదు ipse venena bibas?! నేను క్రాస్ పడిపోయారు ఎవరు అన్ని ఆ నేరస్తులకు తప్పు చేసిన ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL పెరెస్] ♰ పాక్స్ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ద్వారా ♰ "మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి" ★ ReiUnius ♥ కింగ్ ♥ ఇస్రేల్ ♥ Mahdì
జీసస్ యొక్క పేరు: నేను పురమాయించారు: చెడు వీడియోలు నాశనం, youtube & అన్ని వెబ్ లో .. తిరుగుబాటుదారులు? వారు నాశనం లోబడి ఉంటుంది. ipse venena bibas! నేను క్రాస్ పడిపోయారు ఎవరు అన్ని ఆ నేరస్తులకు తప్పు చేసిన ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL పెరెస్] ♰ పాక్స్ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ద్వారా ♰ "మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి" ★ ReiUnius ♥ కింగ్ ♥ ఇస్రేల్ ♥ Mahdì
[హెల్: Mt.18.8; 5,22; 5,30,]: దేవుని ప్రేమ తప్పనిసరిగా, నరకం ఒక స్వార్ధం లో స్వయంగా అప్ shuts మరియు తిరస్కరిస్తుంది ఉన్నప్పుడు భూమి, న ప్రారంభమైంది ఉంది. దాని స్వీయ నాశనం ప్రక్రియ:: అపరాధం అనే అర్థంలో: ద్వేషం, హింస, అవమానాలను తద్వారా మొదలవుతుంది ఉంది. మీరు ఇతరులు బాధ పెట్టాలని, & మతం యొక్క వారి స్వేచ్ఛను ఉల్లంఘించినందుకు ఉండదని. హెల్ మానవ స్వేచ్ఛ ఒక తీవ్రమైన అవకాశం ఉంది, అది ఏ & అన్ని, తన జీవులు ఒకటి సేవ్ దేవుడు చేసిన ప్రయత్నాలు నాశనం చేస్తాడు. lol. మానవజాతి యొక్క 2/3? నరకం లో ముగించాలి ఉన్నాయి! alleluia! [♚ MENE ★ ★ TECHEL పెరెస్] ♰ పాక్స్ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ద్వారా ♰ "మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి" ★ ReiUnius ♥ కింగ్ ♥ ఇస్రేల్ ♥ Mahdì
[హెల్: Mt.18.8; 5,22; 5,30,] శాతాన్ లాఫ్స్ మరియు ధన్యవాదాలు. ఆ చిన్న తెలుసుకోవడం జీవన ద్వారా ఇప్పటికీ అతనికి ఉంది. సైతాను 11-09 కోసం ఇప్పటికీ నవ్వుతున్నారు ఆ,, కూడా IMF యొక్క బ్యాంకర్ యూదుడు ఉంది! వారు ఇప్పటికీ మీరు సరదాగా కలిగి ఉన్నారు. ఎందుకు, మీరు బ్యాంకు నాణాల సుంకం మరణించే ఉంటాయి! JHWH "భూమి మీద మరియు అన్ని నేషన్స్ మధ్య పిలుస్తారు, మా కళ్ళు ముందు:. మీ సేవకులు రక్తం కోసం మీ పగ చివరిగా మీరు వరకు పెరుగుతుంది: JHWH: మీ చేతి యొక్క శక్తి తో, ఖైదీలను groans ఆల్మైటీ:. మీరు సేవ్ మరణిస్తారని నిర్ణయించి ఉంటాయి వారికి! "✙ ♥. ♔ నా LIVE లో స్వాగతం! ♥. ♔ [♚ MENE ★ ★ TECHEL పెరెస్] ♰ పాక్స్ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ద్వారా ♰ "మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి" ★ ReiUnius ♥ కింగ్ ♥ ఇస్రేల్ ♥ Mahdì
ఎలా Satanists ఫ్రీమాసన్లు, బ్యాంకర్లను, రాజకీయవేత్తలు మరియు నేను పరిశీలించబడుతున్నాయి ముందు, మళ్ళీ చంపడానికి తప్పక ప్రకాశించే? [అన్ని మానవజాతి కోసం]. కలిగి ఉన్న అన్ని వారికి: వారి చేతులను అమాయక రక్తం తో తడిసిన? మీరు "accomplices" గా, హంతకులు ఉంటాయి? అమాయక బాధితుడు మీరు పరిపూర్ణ, నేను ఆర్డర్:: చెడు స్పెల్ ఒక ప్లేగు: "! మీరు కైన్ యొక్క చిహ్నం కలిగి, మీ శరీరం లోకి & మీ ఆత్మ లో నిందించారు" క్రాస్ న యేసు యొక్క రక్తం కోసం నిజానికి, మీ ఆత్మ మీ ఆత్మ లో కుప్ప, మరణించాడా. Alleluia! మీరు ఒక verminous ప్లేగు, మీ మాంసాన్ని తిట్టు ఒక బాధాకరమైన ముల్లు ఉంటుంది! మీరు ఒక శవం వుండదు వరకు. ఆమెన్. Alleluia CSPB CSSMLNDSMDVR SNSMVSMQLIVBpax "" మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి


[♚ MENE ♛ ♛ Techel పెరెస్ ♚] ★ ★ జెనెసిస్ 2:7 మరియు దేవదేవుడు గ్రౌండ్ యొక్క దుమ్ము ఆఫ్ ద మ్యాచ్ ఏర్పడతాయి, జీవితం మరియు మనిషి యొక్క శ్వాస ఒక దేశం ఆత్మ మారింది అతని నాసికా రంధ్రాల శ్వాసించబడుతుంది.CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB జాన్ 18:36 యేసు సమాధానం చెప్పాడు: నా రాజ్యంలో ఈ ప్రపంచం కాదు ": నా రాజ్యంలో ఈ ప్రపంచంలో ఒకవేళ నేను యూదులు చేతుల్లోకి ఇచ్చిన లేదు ఎందుకంటే, నా సేవకులు, ఫైట్ ఉంటుంది: కాని ఇప్పుడు నా రాజ్యంలో లేదు ఇక్కడ నుండి. "CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB 1 కోరింతియన్స్ 6:9 అధర్మమైన దేవుని రాజ్యంలో వారసత్వంగా తెలియచేస్తుంది యే కాదు తెలుసుకోండి? కాదు v'illudete లేదా fornicators, లేదా విగ్రహారాధన చేసే వారే కాని, లేదా adulterers, లేదా స్వలింగ సంపర్కులు, లేదా sodomites,CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB 1 కోరింతియన్స్ 6:10 లేదా దొంగలు, లేదా covetous, లేదా drunkards, లేదా revilers, లేదా దొంగలు దేవుని రాజ్యంలో సంక్రమణకుCSPB ♰ ♰ 1 కోరింతియన్స్ 6:11 మరియు ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB మీరు ఉన్నారు: కానీ యే కొట్టుకుపోయిన, మీరు sanctified చేయబడ్డాయి, మీరు యేసు క్రీస్తు దేవుని పేరు లో మరియు మా దేవుని ఆత్మ ద్వారా సమర్థించుకున్నాడు చేశారుCSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB 1Corinthians 15:50 ఇప్పుడు ఈ నేను మాంసం మరియు రక్తాన్ని దేవుని రాజ్యంలో వారసత్వంగా కాదు ఆ, బ్రెథ్రెన్, సే, లేదా సంస్థలు, క్రుళ్లిపోవు నాశనం చేయుటకు వీలు లేని వారసత్వంగా.CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB 1 కోరింతియన్స్ 15:51 గమనించు, నేను మీకు ఒక రహస్య shew: అన్ని నిద్ర, కాని అన్ని మార్చబడింది ఉండాలి,CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB చివరి ట్రంపెట్ వద్ద ఒక క్షణం లో 15:52 1 కోరింతియన్స్, ఒక కన్ను యొక్క బ్లింక్ లో,. ట్రంపెట్ కోసం ధ్వనిస్తుంది, మరియు మరణించిన నశించని లేవనెత్తిన ఉండాలి, మరియు మేము మార్చబడింది నిర్ణయించబడతాయి.CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ఈ corruptible కోసం 15:53 ​​1 కోరింతియన్స్ incorruption మరియు ఈ మృత అమరత్వాన్ని న చాలు తప్పక న చాలు ఉండాలి.CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB 1 కోరింతియన్స్ 15:54 సో ఈ corruptible incorruption న చాలు ఉండాలి మరియు ఈ మృత అమరత్వాన్ని న చాలు ఉండాలి ఉన్నప్పుడు, అప్పుడు వ్రాసిన అని నానుడి ఈ విధంగా గురించి వస్తాయి:CSPB ♰ ♰ "నీ బాధని ఇంకా ఇక్కడ O మరణం, నీ విజయం ఎక్కడ ఉంది? O మరణం,?" ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB 1 కోరింతియన్స్ 15:55CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB 1 కోరింతియన్స్ 15:56 ఇప్పుడు మరణ స్టింగ్ పాపం, మరియు పాపం యొక్క బలం చట్టం ఉంది;CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB 1 కోరింతియన్స్ 15:57 కానీ ధన్యవాదాలు మా లార్డ్ జీసస్ క్రీస్తు ద్వారా విజయం giveth ఇది దేవుని, కు ఉంటుంది.CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB 1 కోరింతియన్స్ 15:58 అందువలన, నా ప్రియమైన బ్రెథ్రెన్, ఎల్లప్పుడూ మీ కృషి లార్డ్ ఫలించలేదు కాదని తెలుసుకోవడం, లార్డ్ పని లో abounding, అచంచలమైన, ధృడమైన ఉంటుంది.Re: సీక్రెట్ డాక్యుమెంట్ "barbaralee15"నా బ్లాగుకు గో .. snippits మరియు slappits మరియు మీ మాట్లాడటం విషయాల గురించి చెప్పేది విషయాలు చదవండి. నేను అన్ని గురించి వ్రాసారు. అక్కడ నాకు తెలీదు ఇక్కడ ఒక విషయం కాదు మరియు గురించి వ్రాయలేదు.యూదు అంతర్ ప్రబోధం OF మాజికల్ చిహ్నాలను అనుసరించండిB'nai Brith యూదులు ప్రాతినిధ్యం వహించదు5 (3 ఇంకా పూర్తి) కు b'nai Brith పార్ట్శ్ 1 ఆవిష్కరణలలోయమ HaShoah, 2009, నిజం ఇన్వెస్టిగేషన్ చింతించాల్సిన లేదు(సుమారు హోలోకాస్ట్)తీవ్ర ఉద్యమం స్వలింగసంపర్క యూదులు ద్వారా నడుపబడేhttp://snippits-and-slappits.blogspot.comఇస్రేల్, ACTION IN ధర్మశాస్త్రంసైతాను'S LEFT బిహైండ్ బహిర్గతంADL గురించి వాస్తవంసామూహిక మరియు ఇస్రాయెల్జుడాయిజం ఎవరూ'S ఫ్రెండాఇస్రేల్ దాని సత్యం ప్రచారం బిగిన్స్ఇస్రేల్ పాలస్తీనా పౌరులు TARGET లేదుజియాన్ OF ప్రోటోకాల్లు ఒక ప్రైమర్ ~~~Vhttp://snippits-and-slappits.blogspot.com[టు మాసన్] ♰ పాక్స్ ♛ టెర్రర్ స్వాధీనం టుక్: చీకటి పిల్లలు .. వడ్డీ వ్యాపారులు ఎగైనెస్ట్ యూదుల న్యాయ విచారణ & ఉందిSatanists! అది దెమ్ నవ్వు లేదు మేడ్, కానీ వారికి మాత్రమే మరిన్ని నిర్ణయింపబడిన చేసింది: లోనిజానికి, వారు ఫ్రీమాసన్రీ మరియు ఈ ద్వారా తున్నారు: అవి కూడా రూపొందించినవారు కలవారుప్రజాస్వామ్యం మరియు కమ్యూనిజం. గా స్పష్టం: మాత్రమే రాచరికం మరియు కేథలిక్ చర్చి:వారు డబ్బు, మీడియా మరియు కుట్ర వారి అనంతమైన అధికారంలోకి ఒక అడ్డంకి వర్.మేధో గెలుచుకున్న, కానీ మీరు చాలా నవ్వు లేదు. మీరు ఒక గా మరణిస్తారని: ఎందుకంటేరాబోయే 3 RD & ప్లాన్ చెయ్యబడింది లో దేవుడు మరియు ప్రజలు వ్యతిరేకంగా దేశద్రోహి, వ్యతిరేకంగాWWnuclear: [పాక్స్ ♰ ★ ★ ♰] ♰ నేను ఎవరు నేరస్థులు ఆల్ దోజ్ తప్పు చేసినక్రాస్ పడిపోయారు ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel పెరెస్ ♚] పాక్స్ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVSMQLIVB మీరు అన్ని పోతాయి "" మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి "!" Luke19.27; ★ ద్వారా:ReiUnius ♰: ♥ కింగ్: ఇస్రేల్: ♥ Mahdiరీ విడిపోవడం unius గో ఉంది: హోల్ యొక్క ఏకత్వాన్ని వద్దనిజానికి, నేను సార్వత్రిక తమ్ముళ్ళు నన్ను లో అగ్ని కలిగినేను అన్ని ప్రజలు ప్రేమిస్తున్నాను. కాని నేను సైతాను ప్రేమ లేదు.[పాక్స్ ♰ ★ ★ ♰] ♰ నేను క్రిమినల్స్ పడిపోయారు ఎవరు ఆల్ దోజ్ తప్పు చేసినక్రాస్ ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel పెరెస్ ♚] పాక్స్ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB"మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి" "మీరు అన్ని పోతాయి!" Luke19.27; ★ ద్వారా:ReiUnius ♰: ♥ కింగ్: ఇస్రేల్: ♥ Mahdi♰ పాక్స్ ♛ టెర్రర్ స్వాధీనం టుక్: డార్క్నెస్ ఆఫ్ పిల్లలు. ఆమెన్. ArabianRhythm @ - న్యాయం మరియు శాంతి ఇస్తుంది ఆ> ఇస్లాం మతం మతం!? బహుశా, కానీ నేడు ప్రతి రోజు గా 400 అమాయక క్రైస్తవులు, మరణం ఉంది! మీరు మత స్వేచ్ఛను గౌరవిస్తాము చేయకపోవటంతో మీరు, నిజమైన నేరస్తులను ఉన్నాయి. మీరు ప్రపంచంలో ఒక క్యాన్సర్ ఉన్నాయి. గత 2 సంవత్సరాల, నేను ముస్లింలు సమర్థిస్తూ ఉన్నాయి: ఈ డాక్యుమెంట్ ఉంది. నేను ఏమి పొందాయి? ఏవీ లేవు! అమాయక క్రైస్తవులు, అన్ని ముస్లిం మతం దేశాల హత్య చేయడానికి, ఇంకా, కొనసాగుతుంది. మీరు దాని కోసం నిందించారు ఉంటాయి! నేను గతంలో చేసిన విధంగా నేను, చాలా జిఒనిస్ట్స్ ద్వారా ముస్లిం మతం రక్షించుకోడానికే నిర్ణయించింది. మీరు అన్ని రాబోయే 3 RD WWnuclear [పాక్స్ ♰ ★ ★ ♰] ♰ నేను క్రాస్ పడిపోయారు ఎవరు ఆల్ దోజ్ క్రిమినల్స్ తప్పు చేసిన ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel పెరెస్ ♚] పాక్స్ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN కోసం, శీఘ్రంగా నరకమునకు వెళుతున్నారు SMVS MQLIVB మీరు అన్ని పోతాయి "" మీ విషపూరితము మిమ్మల్ని మీరు చేసిన త్రాగడానికి "!" Luke19.27; ద్వారా ★: ReiUnius ♰: ♥ కింగ్: ఇస్రేల్: ♥ Mahdi
♰ పాక్స్ ♛ టెర్రర్ స్వాధీనం టుక్: డార్క్నెస్ ఆఫ్ పిల్లలు. ఆమెన్. యూదు లాబీ @>. Bastards: కుక్కలు యొక్క కుమారులు ప్రకాశించే! ఒక సంవత్సరం క్రితం నేను ఒక వ్యాసం వ్రాస్తూ: [ఇస్లామిక్ iperialismo]:? "సౌదీ అరేబియా రాజు యొక్క మాత్రమే ఇడియట్, ఒక NWO ఉంది అని తెలుసుకోవటం కాదు - జవాబు-> మేధో, నాణాల సుంకం బ్యాంకింగ్ తో, ప్రజలు దరిద్రమైన మరియు లిబియా, సౌదీ అరేబియా, మొదలైనవి .. 1. ఇస్లామిక్ మార్పిడులు కొనుగోలు డబ్బు ఇస్తాయి. 2. భారతదేశం లో, అత్యంత ధనిక హిందూ మతం యొక్క అమ్మాయిలు seducing కోసం, ముస్లిం మతం శక్తివంతమైన మోటార్ సైకిళ్ళు యొక్క ఉద్యమం ఇవ్వాలని, & వారు క్యాష్ బహుమతులను అందుకోండి. మొదలైనవి .. . ఈ world.ecc లో ఉంది. ఈ యూదు లాబీ యొక్క లక్ష్యం ఏమిటి? క్రైస్తవ మతం ఇస్లాం మతం వ్యాప్తి నాశనం? [పాక్స్ ♰ ★ ★ ♰] ♰ నేను క్రాస్ పడిపోయారు ఎవరు ఆల్ దోజ్ క్రిమినల్స్ తప్పు చేసిన ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel పెరెస్ ♚] పాక్స్ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "మీరు అన్ని పోతాయి" Luke19.27 "మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి"; ★ ద్వారా: ReiUnius ♰: ♥ కింగ్: ఇస్రేల్: ♥ Mahdi
నా లార్డ్ మరియు నా దేవుని భూమి యొక్క మొత్తం ముఖం మీద, జంతువులు, మీ అన్ని శత్రువులను వంటి నిరాశకు గురికావడం: Alleluia ఆమెన్ యేసు పేరు లో మీకు ధన్యవాదాలుకాబట్టి ఎప్పుడూ యేసు పేరు తథాస్తు alleluia లో అన్ని శాశ్వతత్వం ధన్యవాదాలు. మీరు హెల్ కోసం గమ్యస్థానం ఉన్నాయి! [పాక్స్ ♰ ★ ★ ♰] ♰ నేను క్రాస్ పడిపోయారు ఎవరు ఆల్ దోజ్ క్రిమినల్స్ తప్పు చేసిన ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel పెరెస్ ♚] పాక్స్ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి" "మీరు అన్ని లాస్ట్ "Luke19.27; ద్వారా ★: ReiUnius ♰: ♥ కింగ్: ఇస్రేల్: ♥ Mahdi
మోసం మరియు సాతానిజం యొక్క నేరం హేయమైన యూదు లాబీ మీరు మడ్డి YHWH యొక్క కోపం యొక్క కప్ యేసు పేరు తథాస్తు alleluia లో ఇప్పుడు ఇప్పుడు కాల్చడం త్రాగడానికి ఉండాలి. మీరు హెల్ కోసం గమ్యస్థానం ఉన్నాయి! [పాక్స్ ♰ ★ ★ ♰] ♰ నేను క్రాస్ పడిపోయారు ఎవరు ఆల్ దోజ్ క్రిమినల్స్ తప్పు చేసిన ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel పెరెస్ ♚] పాక్స్ ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి" "మీరు అన్ని పోతాయి "Luke19.27; ★ ద్వారా: ReiUnius ♰: ♥ కింగ్: ఇస్రేల్: ♥ Mahdi
♰ పాక్స్ ♛ టెర్రర్ స్వాధీనం టుక్: డార్క్నెస్ ఆఫ్ పిల్లలు. ఆమెన్. @ యూదు లాబీ ->. Bastards: కుక్కలు యొక్క కుమారులు ప్రకాశించే! మీరు స్వలింగ సంపర్కుల 4, వాటికన్ లో ఇప్పుడు హిం వారికి ఉంటాయి వారు, క్రైస్తవ మతం నుండి రక్షించడానికి లేకపోతే, "మానవ స్వభావం అనుకూలంగా ఉంటుంది." ఆధునికవాదులు బైబిల్ శాపం మరియు క్రైస్తవ మతం యొక్క 1900 సంవత్సరాలు (మసోనిక్ మీ ఇతర కళాఖండాలుగా ఒకటి) తెలుసు ఆ. వెల్, కోర్సు, మీరు చాలా ఒక ముస్లింలు అవుతుంది: కూడా! అది మీరు పనిచేసిన ఆ కోసం కాదు? మీరు హెల్ కోసం గమ్యస్థానం ఉన్నాయి! [పాక్స్ ♰ ★ ★ ♰] ♰ నేను క్రాస్ పడిపోయారు ఎవరు ఆల్ దోజ్ క్రిమినల్స్ తప్పు చేసిన ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel పెరెస్ ♚] పాక్స్ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి" "మీరు అన్ని లాస్ట్ "Luke19.27; ద్వారా ★: ReiUnius ♰: ♥ కింగ్: ఇస్రేల్: ♥ Mahdi♰ పాక్స్ ♛ టెర్రర్ స్వాధీనం టుక్: డార్క్నెస్ ఆఫ్ పిల్లలు. ఆమెన్. @ యూదు లాబీ ->. ఒక విజయం: సాతానిజం మీరు గెలుచుకున్న చేయాలని ప్లాన్ చెయ్యబడింది చేశారు, కాదు. దేవుని మీ దుష్ట ప్రపంచం ఆధిపత్యం నిరోధించేందుకు / ఆపడానికి నిర్ణయించుకుంది ఎందుకంటే. ఇస్లాం మతం గెలుచుకుంటారో: మీరు cover.You కోసం శీఘ్ర అమలు చేయకపోతే అయితే, దయ్యం అన్ని కుమారులు ఉన్నారు, మీరు హెల్ కోసం గమ్యస్థానం ఉంటాయి! మీరు హెల్ కోసం గమ్యస్థానం ఉన్నాయి! [పాక్స్ ♰ ★ ★ ♰] ♰ నేను క్రాస్ పడిపోయారు ఎవరు ఆల్ దోజ్ క్రిమినల్స్ తప్పు చేసిన ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel పెరెస్ ♚] పాక్స్ ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి" "మీరు అన్ని పోతాయి "Luke19.27; ★ ద్వారా: ReiUnius ♰: ♥ కింగ్: ఇస్రేల్: ♥ Mahdi
♰ పాక్స్ ♛ టెర్రర్ స్వాధీనం టుక్: డార్క్నెస్ ఆఫ్ పిల్లలు. ఆమెన్. @ యూదు లాబీ ->. మీరు / నన్ను మీరు పాడైన ఉన్న నిజమైన క్రైస్తవ మతం, ఇవ్వకూడదని కాదు ఉంటే తిరిగి! మరియు నేను మీరు నిజమైన జుడాయిజం తిరిగి ఇవ్వాలని: ఆధునిక కాలంలో కోసం ఉద్భవించింది ఆ! 50 సంవత్సరాల మధ్య? మేము అన్ని ముస్లింలు ఉంటుంది! మీరు హెల్ కోసం గమ్యస్థానం ఉన్నాయి! [పాక్స్ ♰ ★ ★ ♰] ♰ నేను క్రాస్ పడిపోయారు ఎవరు ఆల్ దోజ్ క్రిమినల్స్ తప్పు చేసిన ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel పెరెస్ ♚] పాక్స్ ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి" "మీరు అన్ని పోతాయి "Luke19.27; ★ ద్వారా: ReiUnius ♰: ♥ కింగ్: ఇస్రేల్: ♥ Mahdi
ఇడియట్ 123serio "చెప్పాడు:. Life.-రెస్పాన్స్!?? ప్రతి ఒక్కరూ మీరు ఓటమి hates మరియు ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరూ తక్కువ మీ మతం hates నేను కేవలం చదువురాని వారి వద్ద, నేను, ఏ మతం బైబిల్ ఇస్రేల్ బైబిల్ ఇస్రేల్ అర్ధంలో అన్ని విషయాల ఉంటుంది ఇస్రేల్ చేస్తుంది! నివసించడానికి తన రాష్ట్రం, లేదు:.! [యూదుడు ఆలయం మరింత బలమైన ఉంది] మీరు హెల్ కోసం గమ్యస్థానం ఉన్నాయి [పాక్స్ ♰ ★ ★ ♰] ♰ నేను క్రాస్ పడిపోయారు ఎవరు ఆల్ దోజ్ క్రిమినల్స్ తప్పు చేసిన ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel పెరెస్ ♚] పాక్స్ ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి" "మీరు అన్ని పోతాయి" Luke19.27; ద్వారా ★: ReiUnius ♰: ♥ కింగ్: ఇస్రేల్: ♥ Mahdi♰ పాక్స్ ♛ టెర్రర్ స్వాధీనం టుక్: డార్క్నెస్ ఆఫ్ పిల్లలు. ఆమెన్. @ యూదు లాబీ ->. నా న్యాయం తో సోదరులు, మరియు ప్రేమ, నేను మోసెస్ యొక్క అసలైన మతం వద్ద, అన్ని యూదులు దారి తీస్తుంది:: కానీ అది నా యూదు ప్రజలు అంటే YHWH యొక్క ఇస్రేల్, మరియు నేను యొక్క shalom నిజమైన వద్ద, అన్ని యూదులు తెస్తుంది మోసెస్: నేను ప్రపంచంలోని అన్ని ప్రజల మీద తెస్తుంది ఆ దేవుని గ్లోరీ,, ఆ మానవజాతి చరిత్రలో ఒక precedents లేదు ఉన్నాయి: మీరు హెల్ కోసం గమ్యస్థానం ఉంటాయి! [పాక్స్ ♰ ★ ★ ♰] ♰ నేను క్రాస్ పడిపోయారు ఎవరు ఆల్ దోజ్ క్రిమినల్స్ తప్పు చేసిన ♰ [♚ MENE Techel పెరెస్ ♚] పాక్స్ ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి" "మీరు అన్ని లాస్ట్ "Luke19.27; ద్వారా ★: ReiUnius ♰: ♥ కింగ్: ఇస్రేల్: ♥ Mahdi
♰ పాక్స్ ♛ టెర్రర్ స్వాధీనం టుక్: డార్క్నెస్ ఆఫ్ పిల్లలు. ఆమెన్. @ యూదు లాబీ ->. నేను యూనివర్సల్ బ్రదర్ ReiUnius వద్ద. నేను అవి Decalogue, సహజ న్యాయ వద్ద. మీరు హెల్ కోసం గమ్యస్థానం ఉన్నాయి! [పాక్స్ ♰ ★ ★ ♰] ♰ నేను క్రాస్ పడిపోయారు ఎవరు ఆల్ దోజ్ క్రిమినల్స్ తప్పు చేసిన ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel పెరెస్ ♚] పాక్స్ ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి" "మీరు అన్ని పోతాయి "Luke19.27; ★ ద్వారా: ReiUnius ♰: ♥ కింగ్: ఇస్రేల్: ♥ Mahdi♰ పాక్స్ ♛ టెర్రర్ స్వాధీనం టుక్: డార్క్నెస్ ఆఫ్ పిల్లలు. ఆమెన్. @ చేసేందుకు-ప్రపంచ [తెగించిన కాల్]: యూదు లాబీ డబ్బు మరియు కట్టడము తో, తెలివైన-ఉంది అవినీతి క్రిస్టియన్ మతం ఉంది, మరియు క్రైస్తవ సంఘాలు నియంత్రణను తీసుకోవాలని: మంచి! ఇప్పుడు, ఇప్పుడు: ఇస్లాం మతం అన్స్టాపబుల్ ఉంది! యూదులు? మీరు అన్ని చనిపోయినపుడు! మీరు ఇస్రేల్ రాజు అనగా ReiUnius, ద్వారా, ఒక కొత్త పాశ్చాత్య నైతికత స్థాపించిన లేకపోతే? మీరు, చాలా యూదులు, అన్ని ముస్లింలు కోర్సు యొక్క మాకు అన్ని వంటి, కూడా మీరు అవుతుంది! ఇస్లాం మతం విజయాలు ఆ భూమి? ఎప్పటికీ స్వాధీనం ఉంది! మీరు హెల్ కోసం గమ్యస్థానం ఉన్నాయి! [పాక్స్ ♰ ★ ★ ♰] ♰ నేను క్రాస్ పడిపోయారు ఎవరు ఆల్ దోజ్ క్రిమినల్స్ తప్పు చేసిన ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel పెరెస్ ♚] పాక్స్ ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి" "మీరు అన్ని పోతాయి "Luke19.27; ★ ద్వారా!:ReiUnius ♰: ♥ కింగ్: ఇస్రేల్: ♥ Mahdi♰ పాక్స్ ♛ టెర్రర్ స్వాధీనం టుక్: డార్క్నెస్ ఆఫ్ పిల్లలు. ఆమెన్. @ యూదు లాబీ ->. ఆమెన్, నేను ఈ ఏమీలేదు 3 వ WWnuclear యొక్క శిక్ష పలాయన హామీ ఇస్తున్నారు, మీకు సే .. NO శాంతి మరియు రక్షణ దేర్ ఈజ్ ఉండదు WHEN శాంతి, శాంతి మరియు రక్షణ, క్రై ఒప్పుకోరు. NO MAN నిర్మించేందుకు వారంటీని,: శాంతి అతని గాడ్ లేకుండా. మీరు హెల్ కోసం గమ్యస్థానం ఉంటాయి! [పాక్స్ ♰ ★] నేను ♰ [♚ MENE Techel పెరెస్] ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ReiUnius ఇస్రేల్ రాజు, Mahdi ద్వారా "మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి" "మీరు అన్ని క్రాస్ పడిపోయారు ఎవరు ఆల్ దోజ్ క్రిమినల్స్ తప్పు చేసిన లాస్ట్ "Luke19.27; ద్వారా ★: ReiUnius ♰: ♥ కింగ్: ఇస్రేల్: ♥ Mahdi♰ పాక్స్ ♛ టెర్రర్ స్వాధీనం టుక్: డార్క్నెస్ ఆఫ్ పిల్లలు. ఆమెన్. @ యూదు లాబీ ->. అది శాతాన్ ఆ మానవ బలి ప్రతి సంవత్సరం 100,000 ఉంటాయి చెప్పటానికి, CIA (నిజ Satanists) ఉంది. నియంత్రించడానికి మరియు, సంస్థలు మరియు మతాలు ఆధిపత్యాన్ని. కానీ, నా మేధస్సు ఊహాజనిత అధిభౌతికశాస్త్రం తో: నాకు తెలుసు, ఎవరు, శాతాన్ మానవ త్యాగం ప్రతి సంవత్సరం 200,000 ఉన్నాయి. ప్రభుత్వానికి చెల్లించే రుసుము బ్యాంకింగ్ గా సాతానిజం, రాతితో? మా పాశ్చాత్య సంస్థలు పునాది (దాచిన), ఉన్నాయి. మీరు హెల్ కోసం గమ్యస్థానం ఉంటాయి! [పాక్స్ ♰ ★] నేను క్రాస్ పడిపోయారు ఎవరు ఆల్ దోజ్ క్రిమినల్స్ తప్పు చేసిన ♰ [MENE Techel పెరెస్] ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ఇస్రేల్ యొక్క ReiUnius కింగ్ ద్వారా "మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి", Mahdi "మీరు అన్ని పోతాయి ! "Luke19.27; ద్వారా ★: ReiUnius ♰: ♥ కింగ్: ఇస్రేల్: ♥ Mahdiఅది నాణాల సుంకం యొక్క నేర నిజమైన ఉంటే? అప్పుడు అన్ని మిగిలిన, వాస్తవం! మీరు హెల్ కోసం గమ్యస్థానం ఉన్నాయి! [పాక్స్ ♰ ★ ★ ♰] ♰ నేను క్రాస్ పడిపోయారు ఎవరు ఆల్ దోజ్ క్రిమినల్స్ తప్పు చేసిన ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel పెరెస్ ♚] పాక్స్ ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి" "మీరు అన్ని పోతాయి "Luke19.27; ★ ద్వారా: ReiUnius ♰: ♥ కింగ్: ఇస్రేల్: ♥ Mahdi♰ పాక్స్ ♛ టెర్రర్ స్వాధీనం టుక్: డార్క్నెస్ ఆఫ్ పిల్లలు. ఆమెన్. @ యూదు లాబీ ->. Bastards: కుక్కలు యొక్క కుమారులు ప్రకాశించే! మీరు స్వలింగ సంపర్కుల 4, వాటికన్ లో ఇప్పుడు హిం వారికి ఉంటాయి వారు, క్రైస్తవ మతం నుండి రక్షించడానికి లేకపోతే, "మానవ స్వభావం అనుకూలంగా ఉంటుంది." ఆధునికవాదులు బైబిల్ శాపం మరియు క్రైస్తవ మతం యొక్క 1900 సంవత్సరాలు (మసోనిక్ మీ ఇతర కళాఖండాలుగా ఒకటి) తెలుసు ఆ. వెల్, కోర్సు, మీరు చాలా ఒక ముస్లింలు అవుతుంది: కూడా! అది మీరు పనిచేసిన ఆ కోసం కాదు? మీరు దయ్యం అన్ని కుమారులు ఉన్నారు, మీరు హెల్ కోసం గమ్యస్థానం ఉంటాయి! [పాక్స్ ♰ ★ ★ ♰] ♰ నేను క్రాస్ పడిపోయారు ఎవరు ఆల్ దోజ్ క్రిమినల్స్ తప్పు చేసిన ♰ [♚ MENE ♛ Techel పెరెస్ ♚] పాక్స్ ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి"MrLEONEXIII అన్నారు: రహస్య:: కూడా చేపడతారు మసోనిక్-సైతాను,, నేడు, మానవ బలి కర్మ, ఒక మూలకం గా నిశ్శబ్దం యొక్క పూర్తి కుట్ర నిర్వహించడానికి సంస్థలు ఆధారాలు లేవు ఉందా? - సమాధానం->. అది శాతాన్ ఆ మానవ బలి ప్రతి సంవత్సరం 100,000 ఉంటాయి చెప్పటానికి, CIA (నిజ Satanists) ఉంది. నియంత్రించడానికి మరియు, సంస్థలు మరియు మతాలు ఆధిపత్యాన్ని. కానీ, నా మేధస్సు ఊహాజనిత అధిభౌతికశాస్త్రం తో: నాకు తెలుసు, ఎవరు, శాతాన్ మానవ త్యాగం ప్రతి సంవత్సరం 200,000 ఉన్నాయి. ప్రభుత్వానికి చెల్లించే రుసుము బ్యాంకింగ్ గా సాతానిజం, రాతితో? మా పాశ్చాత్య సంస్థలు పునాది (దాచిన), ఉన్నాయి. అది నాణాల సుంకం యొక్క నేర నిజమైన ఉంటే? అప్పుడు అన్ని మిగిలిన, వాస్తవం! మీరు హెల్ కోసం గమ్యస్థానం ఉన్నాయి! [పాక్స్ ♰ ★ ★ ♰] ♰ నేను క్రాస్ పడిపోయారు ఎవరు ఆల్ దోజ్ క్రిమినల్స్ తప్పు చేసిన ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel పెరెస్ ♚] పాక్స్ ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి"♰ పాక్స్ ♛ టెర్రర్ స్వాధీనం టుక్: డార్క్నెస్ ఆఫ్ పిల్లలు. ఆమెన్. @ యూదు లాబీ ->. Bastards: కుక్కలు యొక్క కుమారులు ప్రకాశించే! ఒక విజయం: సాతానిజం మీరు గెలుచుకున్న చేయాలని ప్లాన్ చెయ్యబడింది చేశారు, కాదు. దేవుని మీ దుష్ట ప్రపంచం ఆధిపత్యం నిరోధించేందుకు / ఆపడానికి నిర్ణయించుకుంది ఎందుకంటే. ఇస్లాం మతం గెలుచుకుంటారో: మీరు cover.You కోసం శీఘ్ర అమలు చేయకపోతే అయితే, దయ్యం అన్ని కుమారులు ఉన్నారు, మీరు హెల్ కోసం గమ్యస్థానం ఉంటాయి! [పాక్స్ ♰ ★ ★ ♰] ♰ నేను క్రాస్ పడిపోయారు ఎవరు ఆల్ దోజ్ క్రిమినల్స్ తప్పు చేసిన ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel పెరెస్ ♚] పాక్స్ ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి"♰ పాక్స్ ♛ టెర్రర్ స్వాధీనం టుక్: డార్క్నెస్ ఆఫ్ పిల్లలు. ఆమెన్. @ యూదు లాబీ ->. Bastards: కుక్కలు యొక్క కుమారులు ప్రకాశించే! మీరు మీరు పాడైన చేశారు, / నాకు నిజమైన క్రైస్తవ మతం ఇవ్వకూడదని తిరిగి లేదు Yif! మరియు నేను మీరు నిజమైన జుడాయిజం తిరిగి ఇవ్వాలని: ఆధునిక కాలంలో కోసం ఉద్భవించింది ఆ! 50 సంవత్సరాల మధ్య? మేము అన్ని ముస్లింలు ఉంటుంది! మీరు దయ్యం అన్ని కుమారులు ఉన్నారు, మీరు హెల్ కోసం గమ్యస్థానం ఉంటాయి! [పాక్స్ ♰ ★ ★ ♰] ♰ నేను క్రాస్ పడిపోయారు ఎవరు ఆల్ దోజ్ క్రిమినల్స్ తప్పు చేసిన ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel పెరెస్ ♚] పాక్స్ ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి"ఇడియట్ 123serio "చెప్పాడు: ప్రతి ఒక్కరూ మీరు ఓటమి hates మరియు ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరూ తక్కువ మీ మతం life.-రెస్పాన్స్-> నేను కేవలం చదువురాని వారి వద్ద, నేను, ఏ మతం బైబిల్ ఇస్రేల్ బైబిల్ ఇస్రేల్ అర్ధంలో అన్ని విషయాల ఉంటుంది ఇస్రేల్ hates.!??! కోసం జీవించడానికి, అతని నివసిస్తున్న అవసరం లేదు: [యూదుడు ఆలయం మరింత బలమైన ఉంది] కానీ అది నా యూదు ప్రజలు అంటే YHWH యొక్క ఇస్రేల్, ఉంది:. నా న్యాయం తో సోదరులు, మరియు ప్రేమ, నేను వద్ద, అన్ని యూదులు దారి తీస్తుంది నిజమైన మోసెస్ యొక్క మతం: నేను మోసెస్ యొక్క shalom నిజమైన వద్ద, అన్ని యూదులు తెస్తుంది: మానవజాతి చరిత్రలో ఒక precedents లేని నేను ప్రపంచంలోని అన్ని ప్రజల మీద తెస్తుంది ఆ దేవుని గ్లోరీ,,: నేను ReiUnius:.. [?! ఎవరైనా Google Translator plagiarize పోతే నేను కూడా మంచి వ్రాయడానికి కాలేదు] యూనివర్సల్ బ్రదర్ నేను అవి Decalogue, సహజ న్యాయ వద్ద మీరు దయ్యం అన్ని కుమారులు ఉన్నారు, మీరు హెల్ కోసం గమ్యస్థానం ఉన్నాయి [పాక్స్ ♰! ★ ★ ♰] ♰ నేను క్రాస్ పడిపోయారు ఎవరు ఆల్ దోజ్ క్రిమినల్స్ తప్పు చేసిన ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel పెరెస్ ♚] పాక్స్ ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి"
♰ పాక్స్ ♛ టెర్రర్ స్వాధీనం టుక్: డార్క్నెస్ ఆఫ్ పిల్లలు. ఆమెన్. @ ప్రపంచ-> [తెగించిన కాల్]: యూదు లాబీ డబ్బు తో, తెలివైన-ఉంది మరియు కట్టడము క్రిస్టియన్ సంఘాలు నియంత్రణను తీసుకోవాలని అవినీతి క్రిస్టియన్ మతం, మరియు ఉన్నాయి: మంచి! ఇప్పుడు, ఇప్పుడు: ఇస్లాం మతం అన్స్టాపబుల్ ఉంది! యూదులు? మీరు అన్ని చనిపోయినపుడు! మీరు ఇస్రేల్ రాజు అనగా ReiUnius, ద్వారా, ఒక కొత్త పాశ్చాత్య నైతికత స్థాపించిన లేకపోతే? మీరు, చాలా యూదులు, అన్ని ముస్లింలు కోర్సు యొక్క మాకు అన్ని వంటి, కూడా మీరు అవుతుంది! ఇస్లాం మతం విజయాలు ఆ భూమి? ఎప్పటికీ స్వాధీనం ఉంది! మీరు దయ్యం అన్ని కుమారులు ఉన్నారు, మీరు హెల్ కోసం గమ్యస్థానం ఉంటాయి! [పాక్స్ ♰ ★ ★ ♰] ♰ నేను క్రాస్ పడిపోయారు ఎవరు ఆల్ దోజ్ క్రిమినల్స్ తప్పు చేసిన ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel పెరెస్ ♚] పాక్స్ ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి"
ఆమెన్, ఆమెన్, నేను మీకు సే, ఈ ఏమీలేదు 3 వ WWnuclear యొక్క శిక్ష పలాయన హామీ ఇస్తున్నారు .. NO శాంతి మరియు రక్షణ దేర్ ఈజ్ ఉండదు WHEN శాంతి, శాంతి మరియు రక్షణ, క్రై ఒప్పుకోరు. NO MAN నిర్మించేందుకు వారంటీని,: శాంతి అతని గాడ్ లేకుండా. మీరు హెల్ కోసం గమ్యస్థానం ఉంటాయి! [పాక్స్ ♰ ★] నేను క్రాస్ పడిపోయారు ఎవరు ఆల్ దోజ్ క్రిమినల్స్ తప్పు చేసిన ♰ [♚ MENE Techel పెరెస్] ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ఇస్రేల్ యొక్క ReiUnius కింగ్, Mahdi ద్వారా "మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి"ToaArgon94 సెడ్: అన్నీ Satanists, నాస్తికులు, హంతకులు, దొంగలు, దగాకోరులుగా, adulterers, విగ్రహారాధన చేసే వారే కాని, స్వలింగ సంపర్కులు, bisexuals, మరియు transsexuals అన్ని శాశ్వతత్వం తప్ప వారు వగచుచు కోసం నరకం లో బర్న్ అవుతుంది. ఆమెన్! మీరు హెల్ వెళ్లే ఉన్నాయి! [పాక్స్ ♰ ★] నేను క్రాస్ పడిపోయారు ఎవరు ఆల్ దోజ్ క్రిమినల్స్ తప్పు చేసిన ♰ [♚ MENE Techel పెరెస్] ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ఇస్రేల్ యొక్క ReiUnius కింగ్ ద్వారా "మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి": Mahdi♰ పాక్స్ ♛ టెర్రర్ స్వాధీనం టుక్: డార్క్నెస్ ఆఫ్ పిల్లలు. ఆమెన్. @ కొరియా ఇరాన్ సౌదీ అరేబియా సోమాలియా యెమెన్ మౌరిటానియా ఆఫ్గనిస్తాన్ భూటాన్ మాల్దీవులు పాకిస్తాన్ తుర్క్మెనిస్తాన్ ఉజ్బెకిస్తాన్ చైనా లావోస్ ఎరిట్రియా కొమొరోస్ Chechnya ఇరాక్ కతర్ అల్జీరియా ఈజిప్ట్ లిబియా నైజీరియా Azerbairgian భారతదేశం మయాన్మార్ వియత్నాం బ్రూనై కువైట్ ఒమాన్ సుడాన్ టాజీకిస్తాన్ టాంజానియా టర్కీ యునైటెడ్ అరబ్ మొరాక్కో క్యూబా జిబౌటి జోర్డాన్ శ్రీలంక సిరియా ట్యునీషియా Biellorussia ఇథియోపియా ఇండోనేషియా Bangladesh కెన్యా బహరేన్ కిర్గిజ్ పాలస్తీనియన్లు: మీరు యొక్క అనని క్రిస్టియన్ అమరుల, పీడించబడ్డట్లు "సార్వత్రిక సోదర: ప్రేమ సమానత్వం" ఈ విధంగా, మీరు శాతాన్ ఉండాలి అంగీకరిస్తున్నారు. ఈ మంత్రిత్వశాఖ యొక్క రాజకీయ ReiUnius? మీరు బాధించింది ఉంటుంది! ఆమెన్! మీరు హెల్ వెళ్లే ఉన్నాయి! [పాక్స్ ♰ ★] నేను క్రాస్ పడిపోయారు ఎవరు ఆల్ దోజ్ క్రిమినల్స్ తప్పు చేసిన ♰ [♚ MENE Techel పెరెస్] ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ఇస్రేల్ యొక్క ReiUnius కింగ్ ద్వారా "మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి": Mahdi
నేను రీ unius వద్ద. Unius కాని రే అనగా ప్రతి అధికారం యొక్క చట్టబద్ధత ఉంది: రాజకీయ మరియు ఆధ్యాత్మిక రెండు ఆ. నేను 500 మిలియన్ ప్రజలు చంపడానికి ప్రారంభించారు: ఎందుకు ఈ ఉంది! ఈ నా బాధితులు: భూమి మీద నా రాజ్యము యొక్క మొత్తం వ్యవధి సమయంలో. ఈ నేరస్థులు మాత్రమే చట్టవిరుద్ధంగా, నుండి చట్టవిరుద్ధంగా ఉన్నాయి, వారు రాజకీయ లేదా ఆధ్యాత్మిక శక్తి టుక్ కలవారు. వారు నా భావాలు బయట ఉన్నాయి: రీ unius:: వారు చట్టవిరుద్ధంగా అంటే ఉంటాయి సార్వత్రిక సోదర ఉంటుంది; రీ unius: మెటాఫిజిక్స్ personalistic మానవత్వ ఉంది: రీ unius: ఉంది సహజ న్యాయ, దేవుని యొక్క చిత్రం మరియు ఇష్టంలో అంటే: మాన్, రీ unius: చెడు ప్రజలు అపరాధం మరియు పిచ్చి దారితీస్తుంది, మరియు మరణం వద్ద చేయవచ్చు. ఆమెన్! మీరు హెల్ కోసం గమ్యస్థానం ఉన్నాయి! [పాక్స్ ♰ ★ ★ ♰] ♰ నేను క్రాస్ పడిపోయారు ఎవరు ఆల్ దోజ్ క్రిమినల్స్ తప్పు చేసిన ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel పెరెస్ ♚] పాక్స్ ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి"
ఉత్తర కొరియా, ఇరాన్, సౌదీ అరేబియా సోమాలియా యెమెన్ మౌరిటానియా మాల్దీవులు ఆఫ్గనిస్తాన్ ఎరిట్రియా Buthan లావోస్ ఉజ్బెకిస్తాన్ చైనా పాకిస్తాన్ తుర్క్మెనిస్తాన్ కొమొరోస్ ఇరాక్ Quatar వియత్నాం Chechnya ఈజిప్ట్ లిబియా అల్జీరియా మయాన్మార్ భారతదేశం Azerbairgian బ్రూనై నైజీరియా ఒమాన్ సుడాన్ కువైట్ యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ టాజీకిస్తాన్ టాంజానియా జిబౌటి మొరాక్కో, టర్కీ, జోర్డాన్, శ్రీలంక, సిరియా, క్యూబా Biellorussia పాలస్తీనియన్లు బహరేన్ Bangladesh ఇండోనేషియా ఇథియోపియా ట్యునీషియా కెన్యా కిర్గిజ్స్తాన్. ఆమెన్! మీరు హెల్ కోసం గమ్యస్థానం ఉన్నాయి! [పాక్స్ ♰ ★ ★ ♰] ♰ నేను క్రాస్ పడిపోయారు ఎవరు ఆల్ దోజ్ క్రిమినల్స్ తప్పు చేసిన ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel పెరెస్ ♚] పాక్స్ ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి"
[ప్రతి సంవత్సరం 160,000 మంది క్రైస్తవులు క్రీస్తు కోసం ద్వేషం బయటకు హత్య బలి చేస్తారు]: 1: ఈ ప్రపంచంలో 50 అత్యంత క్రిమినల్స్ నేషన్ ఉన్నాయి. ఉత్తర కొరియా, 2. ఇరాన్, 3. సౌదీ అరేబియా 4. సోమాలియా; 5. యెమెన్ 6. మాల్దీవులు 7. మౌరిటానియా, 8. ఆఫ్గనిస్తాన్ 9. భూటాన్, 10. చైనా, 11. లావోస్, 12. ఉజ్బెకిస్తాన్, 13. పాకిస్తాన్, 14. తుర్క్మెనిస్తాన్, 15. ఎరిట్రియా, 16. కొమొరోస్, 17. Chechnya, 18. ఇరాక్; 19. కతర్ 20. ఈజిప్ట్, 21. అల్జీరియా, 22. Azerbairgian 23. భారతదేశం; 24. మయాన్మార్, 25. లిబియా, 26. నైజీరియా, 27. ఒమాన్ 28. కువైట్, 29. బ్రూనై, 30. సుడాన్, 31. టాజీకిస్తాన్, 32. టాంజానియా, 33. టర్కీ, 34. యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్, 35. మొరాకో, 36. క్యూబా, 37. జిబౌటి, 38. జోర్డాన్, 39. శ్రీలంక 40. సిరియా, 41. ట్యునీషియా, 42. Biellorussia; 43. పాలస్తీనియన్లు; 44. బహరేన్, 45. బాంగ్లాదేశ్, 46. ఇథియోపియా, 47. ఇండోనేషియా, 48. కిర్గిజ్స్తాన్, 49. కెన్యా, 50. వియత్నాం. నేను దేశం దేవుని ద్వారా ప్రమాణ: యేసు నామమున: అమరుల యొక్క రక్త మీరు ఊపిరి ఆడకుండా ఉంటుంది. నేను మీ ఆత్మ కొద్ది మొత్తము చేయాలని: "మీరు వెంటనే నరకమునకు డౌన్ ఉంటారు!" "మీరు అన్ని పోతాయి!" Luke19.27; ద్వారా ★: ReiUnius ♰: ♥ కింగ్: ఇస్రేల్: ♥ Mahdi
XXXxThemessiahxXXX అన్నారు: మీరు మత జాతి నిర్మూలనకు ప్రోత్సహించడం ఒక నాజీ ఉన్నాయి. -సమాధానం-> మీరు ఏమి లో కొన్ని నిజం ఉంది, నిజానికి, నా స్నేహితురాలు "discepolobenedetto", ఒక చర్చి ప్రారంభించి మరియు చనిపోయిన పెంచడానికి అప్ gearing చేయబడుతుంది. అతను ఇది చెయ్యటానికి విశ్వాసం కలిగి ఉంది. నేను రోజు చేయవచ్చు అని నా సమస్య, ఉంది: IMF NWO, వ్యక్తులు మాసన్ మతస్తులు, ప్రకాశించే, సైతాను, యూదుల రాజ్య అనుకూలవాది షరియా:: అన్నీ జాత్యహంకార క్రిమినల్స్, కలిగినవారిని యొక్క 500 మిలియన్. కానీ, నేను మంచి యూదులు, అనేక మరింత భావించేవారు: నేను అన్ని ప్రజలు మంచి నమ్మారు, నేను కేవలం నేతలు వంచించారు భావిస్తున్నారు. అక్కడ అన్ని ప్రజలు లో దుష్ట ఉంది? ఉంటే మాత్రమే అక్కడ అది కొన్ని ఉపాధ్యాయులు మీ వంటి తప్పుగా ఉంది! ఎందుకంటే మీరు: ప్రకాశించే, అందదు: మీ నేర మాయలు, జిఒనిస్ట్స్ తో యూదులు గందరగోళం కు! ప్రభుత్వానికి చెల్లించే రుసుము మరియు అమెరికన్ బ్యాంకింగ్ సంస్థల:: మీరు ఇప్పటికే చాలా ఖచ్చితమైన, నేర మొత్తం మానవ జాతి కి హాని చేసిన నేను ఇప్పుడు మీరు ఒక సూచన కలవారు "నా బంతుల్లో బయటకు వెళ్ళడానికి పొందుటకు!"♰ పాక్స్ ♛ టెర్రర్ స్వాధీనం టుక్: డార్క్నెస్ ఆఫ్ పిల్లలు. ఆమెన్. ముస్లింలు @ -> వారు నాతో మాట్లాడరు ఎలా? అది కేవలం మహమ్మద్ మోసంచెయ్యి మొదటి కారణంగా ముస్లింలు అన్ని, ఇస్లాం మతం యొక్క పవిత్రత వంచించారు చేశారు. షరియా చట్టం ఇప్పుడు ఎప్పుడూ మానవత్వం ఎగైనెస్ట్ నేరం. నిజానికి, ఈ మతంలో ప్రపంచ ఆక్రమించేందుకు, ఒక ఐడియాలజీ రూపాంతరం పంపించబడింది, ఆ నియమం ఉంది? కానీ ఈ సాతానిజం ఉంది. నేర ఉండాలి: ఒక నియంతృత్వాన్ని: అది ఒక హింసాత్మక ప్రణాళిక సమర్పణ ఉంది. తిట్టు, హంతకులు, దొంగలు, జాత్యహంకార మరియు అన్యాయ, అవివేకులైన fanatics గాడిదలను. శాపం మీరు మీద ఉంది: మరియు మీ పిల్లలకు, చెడు వెళ్ళిపోతారు ఎప్పటికీ: మీ నుండి: అది మీ విధి.
♰ పాక్స్ ♛ టెర్రర్ స్వాధీనం టుక్: డార్క్నెస్ ఆఫ్ పిల్లలు. ఆమెన్. @-యూదులు>. మీ మతం-చెయ్యబడింది ధర్మశాస్త్రం తో బాబిలోన్ నుండి వచ్చిన లేఖకులు & ముంచే వారనీ, ద్వారా, పూర్తిగా, పాడైన, అది మార్డుక్ ద్వారా ప్రమాణ రహస్య లో మీ తండ్రులయ్యారు ఏ ఆ యొక్క అదృశ్య చిహ్నాలు గణాంకాలను దాచి పెట్టుతుంది: Satanists ఉండాలి, ఈ ఉంది, రాజకీయ ముఠా మరియు గోలెం ప్రాసెస్ బీన్:. దెమ్ ప్రకాశించే, ఒక శరీరం ఇచ్చిన, రాక్షసులు గ్రహాంతరవాసుల, మీదే మానవ జాతి యొక్క డొమైన్ కోసం, చెత్త జాత్యహంకారం & సాతానిజం ఉంది. మీరు muslmani కంటే అధ్వాన్నంగా ఉంటాయి. మీ సాతానిజం ఖచ్చితంగా ఉంది, మించిపోయింది సాధ్యం కాదు, మీరు ఎల్లప్పుడూ మీరు ఎగైనెస్ట్ పరిరక్షణా చర్యలను తీసుకోవాలని ఒత్తిడి, వీరు క్రిస్టియన్ ప్రజల కు, చెడు చేసిన. హంతకులు, extortionists, రుణ సొరచేపలు బ్యాంకు నాణాల సుంకం. మీరు నరకాన్ని మొదటి గది లోకి ఈ గ్రహం మారిన
♰ పాక్స్ ♛ టెర్రర్ స్వాధీనం టుక్: డార్క్నెస్ ఆఫ్ పిల్లలు. ఆమెన్. @ క్రిస్టియన్->. ప్రొటెస్టంట్-పాక్స్ ♰ ♛ టెర్రర్ స్వాధీనం టుక్: డార్క్నెస్ ఆఫ్ పిల్లలు. ఆమెన్. @>. బైబిల్ లేదా చర్చి యొక్క పరీక్ష వివరణ లేదు ఎవరైతే అతడ్ని అనుకొనే ఒక అసహాయం, ఉంది, అతను మతభ్రష్టురాలిగా ఉండటానికి ఉంటుంది. యేసు గుర్తించు ఎవరు ఆల్ దోజ్: నిజమైన మనిషి, అది కూడా నిజమైన దేవుడు, వారు తమని తాము క్రైస్తవులు కాల్ మరియు విగ్రహారాధన చేసే వారే కాని ఆరోపణలు చేయడం లేదు హక్కు హక్కు ఉంటుంది. వారు వారు కుడుచు ఆ, క్రైస్తవులు ఎందుకంటే ప్రపంచంలో, విలువ ఉంది. వారి ఇడియలాజికల్ మరియు ఆచరణ సాతానిజం, IMF-వరల్డ్ ఆర్డర్ తో, ఫ్రీమాసన్స్ మరియు యూదు లాబీ అనుమతి వారు, వెస్ట్ నియంత్రణ టుక్. కాంతి చీకటి, మరియు ఉప్పు, లేదు మరింత రుచి ఉంటే అది మా తెగించిన పరిస్థితి కాదు?
♰ పాక్స్ ♛ టెర్రర్ స్వాధీనం టుక్: డార్క్నెస్ ఆఫ్ పిల్లలు. ఆమెన్. @ ToWorld: -> యూనివర్సల్ ప్రకటన: నోట్స్ తీసుకొని: మానవజాతి యొక్క చరిత్ర. నిర్దేశించు: మేము & పవిత్రాత్మ - అన్ని ప్రపంచ-1 న. మతం (మతము) అంకితం సంఖ్య మనిషి ఇప్పుడు రాజకీయాల్లో చేరి షుడ్ చెయ్యవచ్చు: ఎప్పుడూ! 2. అనుబంధించబడం వ్యక్తులు మాసన్ మతస్తులు లేదా ఇతర రహస్య చెందిన కాదు ద మ్యాచ్: వెంటనే & ప్రభుత్వ కార్యాలయంలో పుచ్చిన పదవి నుంచి నేర ప్రక్రియ కింద ఉంది. 3. మేము అన్ని రహస్య సమాజాలు నిషేధించాయి. ఈ ఉత్తర్వు అన్ని మానవ జాతి మీద, వెంటనే ప్రభావం కలిగి ఉంది: వారు దెబ్బతిన్న & కాల్చి కావచ్చు, వారు మాకు అన్ని నేరస్థులు ఉన్నాయి: ఈ ✙ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQL IVB ✙ MENE Techel పెరెస్ జీసస్ యొక్క పేరు ✙ ముగింపు గేమ్ "మీరు ఉంటాయి మిమ్మల్ని మీరు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి అన్ని కోల్పోయింది "Luke19.27; ★ ReiUnius ద్వారా: ♰ ♥ ♥ కింగ్ ఇస్రేల్: Mahdi &
సామ్ 11: 14 నా మీద దయ కలవారు, O లార్డ్, మీరు నా పిసినారితనం చూడండి, నా శత్రువులను పని, మీరు మరణం యొక్క తలుపు, 15 నుండి నాకు కూల్చివేసి. వారు జియాన్ నగరం వెలుపల మీ మోక్షానికి లో సంతోషించు, మీ ప్రశంసలు ప్రకటించారు ఉండవచ్చు. 16 ప్రజలు వారు నెట్వర్క్లు వారి అడుగు ఆకర్షించింది కావాలి విస్తరించి చేశారు, తవ్విన ఏ పిట్ లోకి ప్లంగే. ✙ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQL IVB ✙ MENE Techel పెరెస్ జీసస్ యొక్క పేరు ✙ ముగింపు గేమ్ మిమ్మల్ని మీరు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి: "! మీరు అన్ని పోతాయి" Luke19.27; ReiUnius ★ ద్వారా ♰ ♥ ♥ ♥ కింగ్ ఇస్రేల్ Mahdi
సామ్ 11:17. లార్డ్ యొక్క ఉనికిని, చెడ్డ న్యాయం నెట్ లోకి పడిపోయింది లేదు, అతని చేతులు పని. 18. అన్ని దేశాలు దేవుని మర్చిపోతే ఆ, నరకం లో చెడ్డ తిరిగి. 19. పేద మర్చిపోయి కోసం, బాధించబడిన దృష్టిలో ఉంచుకుని నిరాశ కాదు. ✙ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQL IVB ✙ MENE Techel పెరెస్ జీసస్ యొక్క పేరు ✙ ముగింపు గేమ్ మిమ్మల్ని మీరు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి: "! మీరు అన్ని పోతాయి" Luke19.27; ReiUnius ★ ద్వారా ♰ ♥ ♥ ♥ కింగ్ ఇస్రేల్ Mahdiసామ్ 11: 20 ఎదురవుతాయి, O లార్డ్, man వ్యాప్తి చెందడం లేదు: మీరు ముందు ప్రజలు చేసుకునేది ఉంటాయి. 21. O లార్డ్, భయం తో దెమ్ పూరించండి, ఘోరమైన వ్యక్తులు నాకు తెలుసు. ✙ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQL IVB ✙ MENE Techel పెరెస్ జీసస్ యొక్క పేరు ✙ ముగింపు గేమ్ మిమ్మల్ని మీరు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి: "! మీరు అన్ని పోతాయి" Luke19.27; ReiUnius ★ ద్వారా ♰ ♥ ♥ ♥ కింగ్ ఇస్రేల్ Mahdiభారత్: మదర్ తెరెసా యొక్క సోదరీమణులు పోరాటాన్ని నిలిపివేయాలని భారత పోలీసు బలగాలు. వారు పిల్లల ఎత్తుకొనిపోవడానికి మరియు మార్పిడి ఆరోపణలు కావలి. ఆరోపణలు తప్పు అని నిరూపించు, పిల్లలు సన్యాసినులు తిరిగి వర్. సంఘ్ Parivar సన్యాసినులు మరియు వారి "బాల రవాణా" లో ప్రదర్శన రేపు ఎగైనెస్ట్ క్రమపరుస్తుంది. Documents.For ఈ క్రిమినల్స్ నాశనం మంచి ప్రమాణ అయితే అభద్రత కూడా కర్ణాటక సైన్ కొన్ని పెంటెకోస్టల్ చర్చిలు, మూసుకుపోయి ఎక్కడ? మేము మీకు ధన్యవాదాలు. మీరు దయ్యం అన్ని కుమారులు ఉన్నారు, మీరు హెల్ కోసం గమ్యస్థానం ఉంటాయి! [పాక్స్ ♰ ★ ★ ♰] ♰ నేను క్రాస్ పడిపోయారు ఎవరు ఆల్ దోజ్ క్రిమినల్స్ తప్పు చేసిన ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel పెరెస్ ♚] పాక్స్ ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "మీకు చేసిన మీ విషపూరితము త్రాగడానికి"[శాతాన్ & దైవదూషణ చట్టం ఎగైనెస్ట్ ముస్లింలు నాటికి]. పాకిస్తాన్: ఆసియా బిబి మరణశిక్షను కోసం ప్రపంచవ్యాప్తంగా నిరసనలు. ఆలీ దయన్ హసన్ Exclaimed - ఇది ముఖ్యంగా వివక్ష బాధపడుతున్న అసహాయ సమూహాలు ఎగైనెస్ట్ ఉపయోగిస్తారు: సాంఘిక మరియు విధానం. "సాదిక్ Masih, కుటుంబం యొక్క సాపేక్ష, ప్రకారం:" ఆసియా అమాయక ఉంది. గ్రామస్తులు వ్యక్తిగత వి నిర్వర్తిస్తున్నాయి. "అసహనానికి, మహిళలపై హింస, మరియు గౌరవం లేకపోవడం, మానవ హక్కుల ప్రపంచంలో అర్ధం, పలు ఇలాంటి సందర్భాల్లో, ఇరానియన్ ఉన్నాయి ఆ Sakineh. దైవదూషణ కోసం ఉరి ద్వారా మరణ శిక్ష విధించబడిన 37 ఏళ్ల పాకిస్తానీ ఆసియా బిబి, కథ , అతని ఇరానియన్ కౌంటర్, దీని ఫేవర్ లో ప్రపంచం సమీకరించబడిన ప్రజల సంఖ్య విభిన్నమైన లేదు.SSLeo XIII యొక్క ఎన్సైక్లికల్ "Humanum ప్రజాతి": వర్సెస్ ఫ్రీమాసన్రీ -> మానవ జాతి, లూసిఫెర్ యొక్క అసూయ కు, తరువాత మానవాతీత విషయాల, దేవుని నుండి ఘోరంగా, దూరంగా సృష్టికర్త మరియు దాత వెళ్ళిపోయాడు ఆ, రెండు వేర్వేరు రంగాలలో లోకి మరియు వారి శత్రువులను మధ్య విడిపోయినట్లు ; వారిలో, మిగిలిన లేకుండా పోరాడటానికి: విర్ట్యూ మరియు నిజం విరుద్ధంగా ఈజ్ ఆల్ దట్ కోసం: నిజం మరియు మంచితనం, ఇతర యొక్క గెలుపు. మొదటి భూమిపై దేవుని రాజ్యంలో ఉంది ... ఇతర, దాని డొమైన్ కింద, శాతాన్ రాజ్యం మరియు అద్భుతమైన ప్రజలు ... శాశ్వతమైన మరియు దైవ శాసనం పాటించటానికి తిరస్కరించవచ్చు మరియు ప్రత్యర్థి చట్టాలు తో, రెండు నగరాల్లో వంటి, తరచుగా ఈ రెండు రంగంలోకి ఎగైనెస్ట్ సంబంధం లేకుండా దేవుని మరియు దేవుని, వారి లక్ష్యాలను సంపాదిస్తుంది చేసేందుకు ప్రయత్నించండి, మార్షల్, వైపుల, [పాక్స్ ♰ ★ ★ ♰] ♰ నేను కలిగి తప్పు క్రాస్ ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel పెరెస్ ♚] పాక్స్ ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB క్రిమినల్స్ పడిపోయారు ఎవరు ఆల్ దోజ్ కు పూర్తి "పానీయం మీ విషపూరితము మిమ్మల్ని మీరు చేసిన"YouTube

YouTube

561183 iscritti
68423629 visualizzazioni video
@ Saudi Arabia, Qatar and Turkey (the little Satan) for Al Quaeda salafis of sharia -> attacking another nation through terrorism? is the most infamous crime: that only, "the great Satan" of the IMF ((International Monetary Fund)) the U.S. 666. could afford to you! I promise to you, by the living God of my Patriarchs: Abraham, Isaac, Jacob, and Jesus Christ: "you'll pay all your many crimes: to have changed: your religion in a project for the imperialist conquest of the world!"
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 secondo fa
  [is an imperialist war of occupation!] Saudi Arabia, Qatar and Turkey are supporting: with: money and weapons to terrorist groups armed: that: they commit crimes: against: innocent civilians in Aleppo and Damascus. Foreign Minister Sirianao writes: Ban Ki-moon. The "armed terrorist groups" committed "horrible crimes" against civilians "innocent" in Aleppo, etc.. "A large number of mercenaries belonging to these terrorist groups - the letter says - they use civilians as human shields, killing those who disagree with their criminal strategy ..". The Syrian authorities, then, "invite all members of the Security Council to ask these terrorist groups armed to withdraw from the Syrian cities attached, to stop acts of terrorism and support the six-point plan of Kofi Annan" for a solution to political crisis. Meanwhile, Iran warned the West: "We will not allow the enemy to advance" in Syria.
Damascus to Ban Ki Moon: "Saudi Arabia, Qatar and Turkey maintain armed terrorist groups". but, United States and Turkey "will coordinate efforts to accelerate the political transition in Syria "and that the transition" should include the departure of Bashar al-Assad and meet the legitimate aspirations of the Syrian people (ok! but which peoples.? Christians must die here too?) ". OBAMA criminal too IMF @ 322 -> [ This is bullying : of Satanists of your CIA : 666 who have occupied youtube and google : for ruin this company !] 
 
@Obama - shame on you, These are your Satanists of the CIA, who occupied youtube and google for you and your criminal satanic IMF. @ MarlaMarleen uniusrei3@gmail.com. Posted to: MarlaMarleen. @ Friend criminal, 666 synagogue of god owl, Pharisee Rabbi Rothschild, of the IMF: International Monetary Fund --- remove the soul to a Satanist? Their greatest tragedy this is! Because without a soul? They are doomed to become zombies! "Because here They are forced to kill everyone: that: They are born: without: a soul." in this way: when the Satanists, they'll Realize That, They No Longer have the soul? They are forced to kill yourself, Each Other, and Perhaps, to kill also: the Masons, infact, also: Their are my enemies too! I do not know what can happen, @ my YHWH ---> I have stolen the soul of all my enemies! 
 • MarlaMarleen
  MarlaMarleen ha pubblicato un commento
  1 giorno fa
  Good morning UniusRei3. I can't comment on certain videos. But not always Yesterday, YouTube hasn't approved 7-8 comments of mine. It was no spam, but originals :-) I use the translator rare. He often disfigures the sense. I don't know what I'll think of all. The thing with the real names disturbs. Not personally by myself. But it's a incredible interference with private life. YouTube is a stooges of Google. But who's in fact behind Google? Now I must to work.

  Informazioni su "Your thoughts are the architects of your destiny"

  All my functions are disabled. Suddenly and unexpectedly. Don't know why. Currently my hands are tied.No subscription, no comments, no
  recommendations or anything else... Nothing. I've informed YouTube and asked for reasons. No person besides me has
  access for this channel. Last week I got an account warning (?). To my astonished question I got no reply
  Dear subscribers,
  if it fared in this way some other user, just let me know. In the past Google and
  his henchman YouTube have made impossible actions!!! Another act in this laughable spectacle? Exclusion of users who open their flap behind the scenes?
 • Synnek1
  Synnek1 ha pubblicato un commento
  6 giorni fa
  Hey, buddy! WE NEED YOU! Join [US]! >;-)
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 sett. fa
  [the stench of sulfur] 666 CIA youtube IMF 322: Synnek1(MrPeteBlood: is youtube master IMF CIA ): has published a comment: 1 hour ago: " WE WILL NEVER FORGET motherfucker! " -- ANSWER --> Yes, I KNOW, "YOU ARE AN LEGION of demons" of failed! because if you: (satanists freemasonry) were something of true value? you would have conquered the planet, already too long ago! but, that's the truth: "You are the eternal losers!" what I feel? is just a terrible stench of dead bodies and burnt human flesh: because only for your: big broken ass: they may think: that, the favor of Satan can be durable! and now? You have this whole page to show once again: when you're an asshole! YOUTUBE SHIT , DIRTY imf 666 ---> YOU ARE VULGAR? It is BECAUSE YOU ARE LOSING! you're a loser because you're gross!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 sett. fa
  Synnek1 ha pubblicato un commento: 14 minuti fa: IN "JESUS" NAME U WILL PAY! -- ANSWER--> @666 IMF CIA Sharia, FED ECB --> I'll burn the world: again! because there could not be another solution: as it was for Sodom? so it was in the days of Noah! criminal murderers of the Pharisees of the IMF 666: children of the devil! hell is the your size! is too fast the end of the cicadas! we all people in the Kingdom of GOD? we are waiting for your time! LOL. yes! lol. Jesus is came for your Rothshit 666 IMF lal... @HALLELUJAH -- I AM UNIUS REI --> you are afraid! why, everything collapses: in the NWO! mice that remain in the boat: ie, the synagogue of Satan, the IMF? drown! I'm on the bandwagon: the one who won!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  12 minuti fa
  @ OBAMA 322 IWF -> [Dies ist Mobbing: der Satanisten Ihrer CIA: 666, die YouTube und Google beschäftigt haben: um diese Firma zu ruinieren! ] MarlaMarleen veröffentlicht: Alle meine Funktionen sind deaktiviert. Plötzlich und unerwartet. Ich weiß nicht warum. Derzeit meine Hände gebunden sind. Kein Abo, keine Kommentare, keine Empfehlungen oder irgendetwas anderes ... Nichts. Ich habe YouTube informiert und fragte nach Gründen. Niemand außer mir hat Zugriff für diesen Kanal. Letzte Woche habe ich ein Konto Warnung (?). Auf meine erstaunte Frage, bekam ich keine Antwort: Miniatur, [11 hours ago: MarlaMarleen veröffentlicht]: Sehr geehrter Teilnehmer, wenn sie es auf diese Weise einige andere Benutzer zu bekommen, lass es mich wissen. In der Vergangenheit Google und sein Handlanger YouTube Aktionen haben es unmöglich gemacht! Ein weiterer Akt in diesem lächerlichen Schauspiel?
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  12 minuti fa
  @ 322 OBAMA FMI -> [Esta es la intimidación: de los satanistas de la CIA: 666 que han ocupado YouTube y Google: para arruinar esta empresa! ] MarlaMarleen publicada: Todos mis funciones están deshabilitadas. De repente e inesperadamente. No sé por qué. Actualmente tengo las manos atadas. Sin suscripciones ni los comentarios, no hay recomendaciones o cualquier otra cosa ... Nada. He informado a YouTube y pidieron razones. Ninguna persona, aparte de mí tiene acceso a este canal. La semana pasada recibí un aviso de cuenta (?). A mi pregunta atónito, no tengo la respuesta: en miniatura, [11 horas: MarlaMarleen publicado]: Estimados abonados, si es que llegar a ella de esta manera algún otro usuario, sólo házmelo saber. En el pasado, Google y sus acciones esbirro de YouTube han hecho imposible! Otro acto de este espectáculo risible?
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  12 minuti fa
  @ 322 OBAMA FMI -> [Ceci est l'intimidation: des satanistes de votre CIA: 666 qui ont occupé youtube et google: à la ruine de cette entreprise! ] MarlaMarleen publié: Tous mes fonctions sont désactivées. Tout à coup, et de façon inattendue. Je ne sais pas pourquoi. Actuellement mes mains sont liées. Pas d'abonnement, aucun commentaire, aucune recommandation ou toute autre chose ... Rien. J'ai informé YouTube et a demandé pour des raisons. Nul autre que moi a accès à ce canal. La semaine dernière, j'ai reçu un avertissement de compte (?). A ma question étonnée, je n'ai obtenu aucune réponse: miniature, [il ya 11 heures: MarlaMarleen publié]: Chers abonnés, si elle y accéder de cette manière un autre utilisateur, faites le moi savoir. Dans le passé, Google et son acolyte actions YouTube ont rendu impossible! Un autre acte de ce spectacle risible?
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  13 minuti fa
  @OBAMA 322 IMF --> [This is bullying: of the Satanists of your CIA who have occupied youtube and google: to ruin this company! ] Their exclusion of users who open flap behind the scenes? About Your thoughts are the architects of your destiny, All my functions are disabled. Suddenly and unexpectedly. Do not know why. Currently my hands are tied.No subscription, no comments, no, Recommendations or anything else ... Nothing. I've informed YouTube and asked for reasons. No person besides me has: access for this channel. Last week I got an account warning (?). To my astonished question I got no reply, Dear subscribers, if it get to it in this way some other user, just let me know. In the past Google and His henchman YouTube actions have made ​​it impossible! Another act in this laughable spectacle? Their exclusion of users who open flap behind the scenes?
 • NoahTheNephilim
  NoahTheNephilim ha pubblicato un commento
  6 ore fa
  VIETNAM & all Muslims Country [all the nations that prevent the freedom of conscience and religion: they are criminals: certainly there will be consequences] 07/31/2012 13:51 VIETNAM Catholic dissident's mother sets herself on fire. Anger and bewilderment of Vietnamese by J.B. An Dang Dang Thi Kim Lieng's self-immolation in front of government offices in the southern province of Bac Lieu. Her daughter Maria Ta Phong Tan, a former policewoman converted to Christianity, is in jail awaiting trial. She faces up to 20 years in prison for propaganda against the state. Human rights activists and bloggers: specious accusations.
 • NoahTheNephilim
  NoahTheNephilim ha pubblicato un commento
  6 ore fa
  VIETNAM & all Muslims Country [all the nations that prevent the freedom of conscience and religion: they are criminals: certainly there will be consequences] Hanoi (AsiaNews) - The Vietnamese Catholic community is in shock over the death of Dang Thi Kim Lieng, mother of Mary Ta Phong Tan (pictured), a famous dissident in jail awaiting trial who faces up to 20 years in prison. The woman set herself on fire in front of government offices in the southern province of Bac Lieu, to protest against abuses by the prison authorities who hold her daughter, depriving her of basic rights. The mother died from severe wounds inflicted by the flames sparking the reaction of many bloggers in the country, who accuse the Communist Party and government leaders of a policy of repression and of systematically violating the freedom of religion and thought, with trumped-up charges including "spreading propaganda against the state."
 • NoahTheNephilim
  NoahTheNephilim ha pubblicato un commento
  6 ore fa
  VIETNAM & all Muslims Country [all the nations that prevent the freedom of conscience and religion: they are criminals: certainly there will be consequences] Without saying a word to family and friends, Dang Thi Kim Lieng went to the government offices in the province of Bac Lieu and self-immolated. Activists and lawyers who fight for human rights in Vietnam say that the woman died during her transport to the hospital in Ho Chi Minh City. However, neither police nor the official authorities have commented on the case or confirmed the event. Some relatives report that Dang recently appeared very concerned about the fate of her daughter Maria Ta Phong Tan, locked in a prison in the former Saigon, whom she has not seen since last September, the date of her arrest. The police maintain she is guilty of "subversive activities" and of having written "slander" published online, discrediting the Hanoi government and the Communist Party.
 • NoahTheNephilim
  NoahTheNephilim ha pubblicato un commento
  6 ore fa
  VIETNAM & all Muslims Country [all the nations that prevent the freedom of conscience and religion: they are criminals: certainly there will be consequences] The hearing in court against Mary Tan, 44, should begin on 7 August and there is a very real possibility she will be sentenced to decades in prison. She is a former police officer well known in Vietnam, because she denounced abuses and distortions of the prison system online (see AsiaNews 17/04/2012 Vietnamese government tries three bloggers for writing about strikes and justice). Her decision to convert to Catholicism also weighs against her, after an adolescence and childhood characterized by continuous "brainwashing" in Communist ideology. However, her encounter with a lawyer and activist for human rights sparked her desire to rediscover the faith that, over time, led her to baptism.
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  @ OBAMA 322 IWF -> [Dies ist Mobbing: der Satanisten Ihrer CIA: 666, die YouTube und Google beschäftigt haben: um diese Firma zu ruinieren! ] MarlaMarleen veröffentlicht: Alle meine Funktionen sind deaktiviert. Plötzlich und unerwartet. Ich weiß nicht warum. Derzeit meine Hände gebunden sind. Kein Abo, keine Kommentare, keine Empfehlungen oder irgendetwas anderes ... Nichts. Ich habe YouTube informiert und fragte nach Gründen. Niemand außer mir hat Zugriff für diesen Kanal. Letzte Woche habe ich ein Konto Warnung (?). Auf meine erstaunte Frage, bekam ich keine Antwort: Miniatur, [11 hours ago: MarlaMarleen veröffentlicht]: Sehr geehrter Teilnehmer, wenn sie es auf diese Weise einige andere Benutzer zu bekommen, lass es mich wissen. In der Vergangenheit Google und sein Handlanger YouTube Aktionen haben es unmöglich gemacht! Ein weiterer Akt in diesem lächerlichen Schauspiel?
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  @ 322 OBAMA FMI -> [Esta es la intimidación: de los satanistas de la CIA: 666 que han ocupado YouTube y Google: para arruinar esta empresa! ] MarlaMarleen publicada: Todos mis funciones están deshabilitadas. De repente e inesperadamente. No sé por qué. Actualmente tengo las manos atadas. Sin suscripciones ni los comentarios, no hay recomendaciones o cualquier otra cosa ... Nada. He informado a YouTube y pidieron razones. Ninguna persona, aparte de mí tiene acceso a este canal. La semana pasada recibí un aviso de cuenta (?). A mi pregunta atónito, no tengo la respuesta: en miniatura, [11 horas: MarlaMarleen publicado]: Estimados abonados, si es que llegar a ella de esta manera algún otro usuario, sólo házmelo saber. En el pasado, Google y sus acciones esbirro de YouTube han hecho imposible! Otro acto de este espectáculo risible?
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  @ 322 OBAMA FMI -> [Ceci est l'intimidation: des satanistes de votre CIA: 666 qui ont occupé youtube et google: à la ruine de cette entreprise! ] MarlaMarleen publié: Tous mes fonctions sont désactivées. Tout à coup, et de façon inattendue. Je ne sais pas pourquoi. Actuellement mes mains sont liées. Pas d'abonnement, aucun commentaire, aucune recommandation ou toute autre chose ... Rien. J'ai informé YouTube et a demandé pour des raisons. Nul autre que moi a accès à ce canal. La semaine dernière, j'ai reçu un avertissement de compte (?). A ma question étonnée, je n'ai obtenu aucune réponse: miniature, [il ya 11 heures: MarlaMarleen publié]: Chers abonnés, si elle y accéder de cette manière un autre utilisateur, faites le moi savoir. Dans le passé, Google et son acolyte actions YouTube ont rendu impossible! Un autre acte de ce spectacle risible?
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  @OBAMA 322 IMF --> [This is bullying: of the Satanists of your CIA who have occupied youtube and google: to ruin this company! ] Their exclusion of users who open flap behind the scenes? About Your thoughts are the architects of your destiny, All my functions are disabled. Suddenly and unexpectedly. Do not know why. Currently my hands are tied.No subscription, no comments, no, Recommendations or anything else ... Nothing. I've informed YouTube and asked for reasons. No person besides me has: access for this channel. Last week I got an account warning (?). To my astonished question I got no reply, Dear subscribers, if it get to it in this way some other user, just let me know. In the past Google and His henchman YouTube actions have made ​​it impossible! Another act in this laughable spectacle? Their exclusion of users who open flap behind the scenes?
 • NoahTheNephilim
  NoahTheNephilim ha pubblicato un commento
  5 ore fa
  @ Friend criminal, 666 synagogue of god owl, Rabbi Rothschild Pharisee, of the IMF: International Monetary Fund - ---> remove the soul to a Satanist? this is their greatest tragedy! because without a soul? they are doomed to become zombie! "here because they are forced to kill everyone: that: they are born: without: a soul!". in this way: when the Satanists, they'll realize that, they no longer have the soul? they are forced to kill yourself, each other, and perhaps, to kill also: the Masons, infact, also: their too are my enemies!
 • NoahTheNephilim
  NoahTheNephilim ha pubblicato un commento
  6 ore fa
  @ Friend criminal, 666, Rothschild, of the IMF: International Monetary Fund -> I do not know what can happen, because in the past, I have never given: the order to steal the soul to someone! But, stealing the soul: too more million people simultaneously? This should help: some case studies about this crazy phenomenon!
 • NoahTheNephilim
  NoahTheNephilim ha pubblicato un commento
  8 ore fa
  VIETNAM & all Muslims Country [all the nations that prevent the freedom of conscience and religion: they are criminals: certainly there will be consequences] 07/31/2012 13:51 VIETNAM Catholic dissident's mother sets herself on fire. Anger and bewilderment of Vietnamese by J.B. An Dang Dang Thi Kim Lieng's self-immolation in front of government offices in the southern province of Bac Lieu. Her daughter Maria Ta Phong Tan, a former policewoman converted to Christianity, is in jail awaiting trial. She faces up to 20 years in prison for propaganda against the state. Human rights activists and bloggers: specious accusations.
 • NoahTheNephilim
  NoahTheNephilim ha pubblicato un commento
  8 ore fa
  VIETNAM & all Muslims Country [all the nations that prevent the freedom of conscience and religion: they are criminals: certainly there will be consequences] Hanoi (AsiaNews) - The Vietnamese Catholic community is in shock over the death of Dang Thi Kim Lieng, mother of Mary Ta Phong Tan (pictured), a famous dissident in jail awaiting trial who faces up to 20 years in prison. The woman set herself on fire in front of government offices in the southern province of Bac Lieu, to protest against abuses by the prison authorities who hold her daughter, depriving her of basic rights. The mother died from severe wounds inflicted by the flames sparking the reaction of many bloggers in the country, who accuse the Communist Party and government leaders of a policy of repression and of systematically violating the freedom of religion and thought, with trumped-up charges including "spreading propaganda against the state."
 • NoahTheNephilim
  NoahTheNephilim ha pubblicato un commento
  8 ore fa
  VIETNAM & all Muslims Country [all the nations that prevent the freedom of conscience and religion: they are criminals: certainly there will be consequences] Without saying a word to family and friends, Dang Thi Kim Lieng went to the government offices in the province of Bac Lieu and self-immolated. Activists and lawyers who fight for human rights in Vietnam say that the woman died during her transport to the hospital in Ho Chi Minh City. However, neither police nor the official authorities have commented on the case or confirmed the event. Some relatives report that Dang recently appeared very concerned about the fate of her daughter Maria Ta Phong Tan, locked in a prison in the former Saigon, whom she has not seen since last September, the date of her arrest. The police maintain she is guilty of "subversive activities" and of having written "slander" published online, discrediting the Hanoi government and the Communist Party.
 • NoahTheNephilim
  NoahTheNephilim ha pubblicato un commento
  8 ore fa
  VIETNAM & all Muslims Country [all the nations that prevent the freedom of conscience and religion: they are criminals: certainly there will be consequences] The hearing in court against Mary Tan, 44, should begin on 7 August and there is a very real possibility she will be sentenced to decades in prison. She is a former police officer well known in Vietnam, because she denounced abuses and distortions of the prison system online (see AsiaNews 17/04/2012 Vietnamese government tries three bloggers for writing about strikes and justice). Her decision to convert to Catholicism also weighs against her, after an adolescence and childhood characterized by continuous "brainwashing" in Communist ideology. However, her encounter with a lawyer and activist for human rights sparked her desire to rediscover the faith that, over time, led her to baptism.
 • NoahTheNephilim
  NoahTheNephilim ha pubblicato un commento
  8 ore fa
  VIETNAM & all Muslims Country [all the nations that prevent the freedom of conscience and religion: they are criminals: certainly there will be consequences] The Vietnamese government has implemented tight control over religious activities, and Catholics are often victims of violence and abuse, both individuals and entire communities. Among the many examples are the Montagnards in the Central Highlands and the Redemptorist Fathers, in Hanoi and Ho Chi Minh City, whose pastoral commitment is choked with systematic regularity. However, this violence did not prevent them from playing a key role in the spread of Catholicism and the teachings of the Church, especially among the poor and the abandoned (see AsiaNews 05/08/2011 Redemptorists teach Church's social doctrine in Ho Chi Minh City).
 • NoahTheNephilim
  NoahTheNephilim ha pubblicato un commento
  8 ore fa
  07/31/2012 CHINA. People's Daily: government should listen to the people The party's newspaper calls on the country's leaders, especially at the local level, to be more civic minded and listen to people. After Wukan and Shifang, people in Qidong succeed in forcing the authorities to scrap an oil pipeline on environmental grounds. Yet, the regime cannot change its spots. It continues to arrest, a blogger is the latest casualty, and blames the strange death of Li Wangyang (again) on suicide. 07/31/2012 CHINA. Beijing plays up the carrot while still wielding the stick. What happened in Shifang and Wukan could lead people to think that Communist authorities have changed the ways they address the growing number of social protests in China. But they would be wrong. Although the party wants to show that it is close to the people, it is also trying to keep young people away from politics and stop the action of dissidents and human rights activists. Beijing must be careful though.
 • NoahTheNephilim
  NoahTheNephilim ha pubblicato un commento
  8 ore fa
  07/31/2012 CHINA Liu Peng: Chinese have "lost faith" in Party ideals:The authoritative Liu Peng, Academic of Social Sciences in Beijing, illustrates the fragility interwoven within the Chinese state, whose ideology is not shared by the majority of the population. To avoid the country's collapse, leaders must pay attention to the beliefs and religions of their subjects. Liu Peng affirms in a masterly way that faith (such as a religious belief, ideology, science) is an essential dimension of each individual, the very foundation that gives us motivation to live . For this reason faith must be free of constraints. Part II of the article "The Achilles heel of Chinese power: religion." 07/31/2012
 • NoahTheNephilim
  NoahTheNephilim ha pubblicato un commento
  9 ore fa
  Muslim extremists and terrorists taking advantage of Syria's revolution Sources tell AsiaNews that al-Qaeda operatives are in Syria to pursue the jihad. The interests of the Arab League are fuelling the climate of hatred and violence, reducing hope for a lasting diplomatic solution. --- ANSWER--> WHY. THIS CRIMINAL OF ARAB LEAGUE, DO NOT MAKE THEM THE DEMOCRACY, THAT THEY WANT TO DO TO SYRIA TO DO
 • NoahTheNephilim
  NoahTheNephilim ha pubblicato un commento
  11 ore fa
  @ my Jews against IMF 666 --> (God) gave their land to Israel for an inheritance, an inheritance to Israel his people. Psalms. 135.12. Called upon the Lord merciful, spreading forth their hands towards him. The Holy One quickly heard them from heaven, and delivered them through Isaiah. He smote the camp of the Assyrians, and his angel wiped them out, Sirach 48.20. While we were still near Jerusalem, appeared before them as a leader: a horseman, dressed in white, actually: to shake the golden armor. All together blessed the merciful God: and they were so strengthened in heart, who were ready to attack: not only men but also the most ferocious beasts: walls of iron. 2-Maccabees 11.8. Fill it again: your mouth smile and your lips with joy. Your enemies saran covered with shame, and the tent of the wicked will be no more. Job 8: 21
 • NoahTheNephilim
  NoahTheNephilim ha pubblicato un commento
  11 ore fa
  @666 CA IMF NWO synnek1 and all other spammers ----> if you do not stop to intimidate : my German girl friend ( ie, my sister in Christ) ? I will not speak with you: never more!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  11 ore fa
  @synnek1 --> if you do not stop to intimidate my German girl friend (ie, my sister in Christ)? I will not speak with you!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  12 ore fa
  1 hour ago MarlaMarleen published: All my functions are disabled. Suddenly and unexpectedly. Do not know why. Currently: my hands are tied. No subscription, no comments, no Recommendations or anything else ... Nothing. I've informed YouTube and asked for reasons. No person besides me has access for this channel. Last week I got an account warning (?). To my astonished question I got no reply, Dear subscribers, if it get to it: in this way some other user, just let me know. In the past Google: YouTube and his henchman have made​​: impossible actions! Another act in this: laughable spectacle? Exclusion of users: who: Their open flap behind the scenes? - ANSWER -> @ OBAMA -> this is your democracy! @ MarlaMarleen - mit dem Ziel der Trolle: Kriminelle: Satanisten: der CIA wird gemobbt! auf: machen uns müde, demoralisiert! Lage: Spott: uns zu machen! machen: uns: Zeit verschwenden! auf diese Weise: Es ist schon: ein Erfolg für uns, wenn wir nicht drehen zu ihnen: Das Wort!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  12 ore fa
  @MarlaMarleen - the objective of the trolls criminals satanists: of the CIA is bulling! to: make us tired, demoralized! able to make us: ridicule! make us waste time! in this way: it is already a success for us, if we do not turn over to them the word! MarlaMarleen -- l'obiettivo dei troll della CIA è quello di: farci stancare, demoralizzare! riuscire a squalificarci! farci perdere tempo! in questo modo: è già un successo per noi, se noi non rivolgiamo più loro la parola!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  12 ore fa
  Syria : UN General Assembly vote: Thursday , the Arab resolution , proposed : by the Arab countries : UN members . The document said , again , the call for a political transition : overall, to steady-state Democratic and pluralistic: in Syria: and: we invite all Member States: the United Nations, to support this process , in Additions, similar to Adopt sanctions , Those to ADOPTED: by the Arab League: November 27, 2011 . (ANSA med) - ----------- ANSWER ------- - These are amazing ! this all Arab countries : of the Arab League ! and Why They never make: Them, a political transition: towards a regime : Democratic and pluralistic : for freedom of religion? Because Americans: are all Freemasons: and Satanists : They Are the unpunished for the gallows: I say "swing on the gallows" ?
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  12 ore fa
  [because the Arab League: is not she the path to democracy? ] Shall you Them, Thus saith the Lord of hosts, God of Israel: Drink and get drunk, vomit and fall and rise no Because of the sword : that: I will send among you . If: They refuse: to take the cup from your hand to drink , you say to them : Thus says the Lord of hosts: Certainly drink! If I start: to punish Its Own: The City That bears: my name, pretend: you go unpunished ? No, you will not REMAIN unpunished, for I will call for a sword upon all the Inhabitants of the earth. Saith the Lord of hosts. Jeremiah 25.27
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  12 ore fa
  [Saudi Arabia the "little satan", the whore of "big satan: IMF"] Three Terrorists from al-Treimseh Confess to Taking Part in Murders, Terrorism and Abduction. Two terrorists from the town of al-Treimseh in Hama countryside confessed to taking part in a series of murders and acts of terrorism before the army entered the town, while a third terrorist admitted to participating in abducting citizens to demand ransom and killing them afterwards. In confessions broadcast by the Syrian TV on Saturday, terrorist Yousef Abdullah al-Mahmoud said that he was recruited by force along with his brother into the armed group led by Saleh al-Saba'awi. Al-Mahmoud said that he and his brother accompanied al-Saba'awi and six other men attacked two houses, with him breaking one of the houses' doors and shooting at the roof,
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  12 ore fa
  [Saudi Arabia the "little satan", the whore of "big satan: IMF"] noting that he stayed outside with his brother upon al-Saba'awi's orders while the rest entered the house and shot everyone inside, saying that he only saw a man and a woman but that there were more people inside. He went on to say that they broke into the second house, with him staying outside like the first time and firing at the house, and the rest of the group entered the house and killed anyone inside. In turn, terrorist Ahmad Abdullah al-Mahmoud, the aforementioned brother, corroborated his brother Yousef's story, adding that al-Saba'awi told them that the houses contained army personnel, when in truth there were only civilian men and women who were shot dead by the terrorists.
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  12 ore fa
  [Saudi Arabia the "little satan", the whore of "big satan: IMF"] For his part, terrorist Zaher al-Tayeh said that he took part in the abduction of a man from al-Safsafiye village along with two others, hijacking the man's car and then interrogating him in an olive field before slitting his throat with a knife. Al-Tayeh also confessed to abducting two others; one from al-Safsafiye and the other from the village of Khneizir, saying that they demanded a ransom of SYP 400,000 for the first one and 200,000 for the second, but their demands weren't met so one of the abductors, a man killed Hussein Dabbas, slit the victims' throats as al-Tayeh watched. Syriaonline -- 16/7/2012
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  12 ore fa
  MarlaMarleen -- 666 synnek1, and other, 4 spammers trolls of CIA? are always, on this page to prevent the use of democracy: in all internet: so the people can not organize itself democratically against the current regime: Masonic, of banking seigniorage! Therefore, our poverty must be taken: to despair slowly and relentlessly: by all these enemies of the people and democracy: the Freemasons and Satanists! synnek1 is: that: do tease is: against you: on your channel 666 synnek1, ed altri, 4 spammers troll of CIA? sono sempre, su questa pagina: per impedire, l'uso democratico: di internet: affinché, il popolo non possa organizzarsi democraticamente, contro, l'attuale regime: massonico, del signoraggio bancario! pertanto, la nostra povertà: deve essere portata: alla disperazione: lentamente ed inesorabilmente: da tutti questi nemici: del popolo e della democrazia: di massoni e di satanisti! è synnek1: che: fa i dispetti: contro di te: sul tuo canale
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  12 ore fa
  [proof of God can not be absolute] is because, only love can reach God. in this way, the criminals will be lost: 1. because even the criminals are the motivations for their crimes; 2. because the goodness of God does not become an injury to her justice! [la prova di Dio: non può essere assoluta] è perché, solo l'amore, può raggiungere Dio.. in questo modo, i criminali andranno perduti: 1. perché, anche i criminali trovano le motivazioni ai loro crimini; 2. perché la bontà di Dio: non diventi una offesa alla sua giustizia!
 • MarlaMarleen
  MarlaMarleen ha pubblicato un commento
  13 ore fa
  What have you done with my channel???? Now I'm going to work and in the evening I expect that all my settings are restored!!!!

[Psalm17 Ich liebe dich JHWH meine Stärke]: die Erde bebte und erschien dem Meeresboden. Denn der Geist Ihrer Wut aus seinem Mund kam ein verzehrendes Feuer: er flog Kohlen. funkelte: sie mit seinen Pfeilen! Weil JHWH sparen die demütigen Menschen. Mit dir kann ich keine Barriere durchbrechen. Mit meinem Gott kann ich skalieren die Wände. eine Ausdehnung von Leichen, lasse ich hinter mir! (Psalm110). Sie haben die meine Hände für den Kampf trainiert, bis meine Arme strecken: einen Bogen von bronze.ipse venena Bibas! Ich habe die falsche für all jene Kriminellen, die das Kreuz gestürzt getan ♰ [♚ MENE ★ ★ Techel PERES] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "Trinken Sie Ihren Gifte selbst gemacht" von ♰ ★ ReiUnius ♥ ♥ König Israels ♥ Mahdi[Psalm17 Ich liebe dich JHWH meine Stärke]: Sie haben mir die Verantwortung der Nationen gestellt. Ein Volk, die nicht wussten, haben sie mir serviert. für mich hören? sofort gehorcht mir! Ausländer versuchten: die zu meinen Gunsten, verblasste ausländischen Männern und kommen zitternd aus ihren Verstecken. Im Namen von Jesus: Um zu meinen Geist zu sein: bis zum Ende der Welt: Schlachtung der Satanisten: Scharia und Zionismus: Terror ergreift Besitz von den Söhnen der Finsternis: auf die gesamte Menschheit. Halleluja! begone Satana! ipse venena Bibas! Ich habe die falsche für all jene Kriminellen, die das Kreuz gestürzt getan ♰ [♚ MENE ★ ★ Techel PERES] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "Trinken Sie Ihren Gifte selbst gemacht" von ♰ ★ ReiUnius ♥ ♥ König Israels ♥ Mahdifür die kostbaren Namen & Blood of Jesus von Bethlehem: 1. gehen am Fuße des Kreuzes des Unschuldslamm, ihr alle "erleuchtet". 2. begone Satana! gehen in der Hölle! 3. auf Sie und auf alles ist euer: Krebs, Leukämie und alle Krankheiten der Hölle. AMEN! Halleluja! 4. Heimsuchung, Besessenheit, Unterdrückung auf Dich und die Deinen. AMEN. Halleluja! 5. Gottes Zorn ist über euch: Es ist eine unerträgliche Last. ipse venena Bibas! Ich habe die falsche für all jene Kriminellen, die das Kreuz gestürzt getan ♰ [♚ MENE ★ ★ Techel PERES] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "Trinken Sie Ihren Gifte selbst gemacht" von ♰ ★ ReiUnius ♥ ♥ König Israels ♥ Mahdi
"Trinken Sie Ihren Gifte selbst gemacht". Ich brach in: den Namen Jesu sich alle: Fortress, Fürstentum, Macht, Herrschaft, Macht Okkultismus, Geheimbünde, Geheimdienste, Bank Seigniorage, Freimaurer, Aliens, UFOs, Satanismus, SpA, IWF, NWO, Netzwerktechnik, unterschwellige Sprache, Porno-, Horror-, fort Satana! Ich im Namen Jesu zu bestellen, um alle: die Dämonen der Hölle, um Aggressionen gegen Sie und gegen alle Ihre Komplizen. AMEN. Halleluja. ipse venena Bibas! Ich habe die falsche für all jene Kriminellen, die das Kreuz gestürzt getan ♰ [♚ MENE ★ ★ Techel PERES] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "Trinken Sie Ihren Gifte selbst gemacht" von ♰ ★ ReiUnius ♥ ♥ König Israels ♥ Mahdi
[Psalm 67] Gott ergeben und seine Feinde zerstreut werden und vor ihm fliehen diejenigen:, die ihn hassen. Da: der Rauch verflüchtigt? Sie zerstreuen! Als Wachs schmilzt vor dem Feuer? So umkommen die Gottlosen vor Gott. die sich freuen, statt der Gerechten ist: sie jubeln vor Gott und singen vor Freude. In Jesu Namen, ich habe jetzt bind :: den Fuß des Kreuzes, die alle die Lebenden, des Sonnensystems. Ich gieße: das Blut von Jesus: "Unschuldslamm" auf alle. Jedes Übel, erhalten seine sofortige punishment.AMEN. Halleluja. ipse venena Bibas! Ich habe die falsche für all jene Kriminellen, die das Kreuz gestürzt getan ♰ [♚ MENE ★ ★ Techel PERES] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "Trinken Sie Ihren Gifte selbst gemacht" von ♰ ★ ReiUnius ♥ ♥ König Israels ♥ Mahdi


Mary Immaculate Conception SAID: Betet, meine Kinder, eine ständige Wachsamkeit des Gebets. Nehmen Sie Ihre Kreuz und folge mir. Ich habe hin und her wanderten über eure Erde weint um dich, betteln, dass Sie auf den Rat vom Himmel hören. Und das sage ich Ihnen, für viele von euch sind mit dem Vater aller Lügner, Satan hören. Ihre Welt ist ein Spielplatz für Satan und seinen Agenten, für die Sünde hat sich zu einem Weg des Lebens auf earth.ipse venena Bibas! Ich habe die falsche für all jene Kriminellen, die das Kreuz gestürzt getan ♰ [♚ MENE ★ ★ Techel PERES] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "Trinken Sie Ihren Gifte selbst gemacht" von ♰ ★ ReiUnius ♥ ♥ König Israels ♥ Mahdi
Sicher, Gott liebt alle seine Kinder. Aber du bist ein Kind des Satans, und wenn mit Ihrer blutigen Tod wird dein verdammtes Leben zu beenden. Es wird endlich Erbarmen für dich enden wird. In der Tat, in Lukas 19,27 - Jesus sagt: Und diese meine Feinde, die nicht wollten, dass ich für ihren König, bringt sie her, und macht sie vor mir "Alleluia ipse venena Bibas Ich habe die falsche all jenen, die Verbrecher getan! stürzte das Kreuz ♰ [♚ MENE ★ ★ Techel PERES] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "Trinken Sie Ihren Gifte selbst gemacht" von ♰ ★ ReiUnius ♥ ♥ König Israels ♥ MahdiIn der Hand des Herrn: ein Kelch mit Wein gefüllt Junkie. Er gießt! bis zur Neige: sie müssen in Aufmachungen mit all der Gottlosen auf Erden! AMEN. Halleluja ". Offenbarung 1,5." Ja, Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr. "Wer war es, und das wird: der Allmächtige!" Wooow! ✙ ♥. ♔ Willkommen in meinem LIVE! AMEN. Halleluja. ipse venena Bibas! Ich habe die falsche für all jene Kriminellen, die das Kreuz gestürzt getan ♰ [♚ MENE ★ ★ Techel PERES] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "Trinken Sie Ihren Gifte selbst gemacht" von ♰ ★ ReiUnius ♥ ♥ König Israels ♥ Mahdiauch eine Form des Karnevals, die als Zeichen zu repräsentieren umfassen wird, hat seine eigene Verantwortung, wenn er schlecht ist. sondern ein religiöses Symbol ist etwas, was viel stärker. Du machst Werbung für Satan. und hier: es gibt viele Kinder, das ist ein Spiel denken. Weile, es ist etwas sehr gefährlich werden kann, von denen, machen Sie sich selbst verantwortlich. auch agnostican (Holz) zu brennen. brennt nicht nur den Götzendienst (Stroh). Wenn die Offenbarung sagt, der ein Reiskorn [Mikrochip]? Sie werden nicht in Kraft: der Himmel! aber man muss viel mehr als nur ein Körnchen rice.ipse venena Bibas! Ich habe die falsche für all jene Kriminellen, die das Kreuz gestürzt getan ♰ [♚ MENE ★ ★ Techel PERES] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "Trinken Sie Ihren Gifte selbst gemacht" von ♰ ★ ReiUnius ♥ ♥ König Israels ♥ MahdiOffenbarung des Johannes sagt: "Diejenigen, die zu nehmen: die Marke (666 oder Mikrochip) muss, um zu trinken: die Tasse Gottes". 1: Wir sprechen über etwas, das ist zu sprechen. Größe einem Reiskorn 2. unsichtbar, weil es in gesetzt wird: der Körper. Aber looking at you, man sieht: das Schauspiel der Karneval von einer ganzen Stadt. Du und dieser Witzbold des Satans, Sie sind beide Whit schwere psychische Probleme: Ich habe: die richtige Medizin für Sie, das Feuer von Sodom! AMEN! Halleluja! ipse venena Bibas! Ich habe die falsche für all jene Kriminellen, die das Kreuz gestürzt getan ♰ [♚ MENE ★ ★ Techel PERES] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "Trinken Sie Ihren Gifte selbst gemacht" von ♰ ★ ReiUnius ♥ ♥ König Israels ♥ MahdiIch prophezeite Unglück über dich, im Namen von Jesus. AMEN Halleluja. Jetzt gehen Sie zu sterben oder zu entfernen, die Ihren Dreck in deinem Leben ist. Ich habe in meiner atheistischen Freunde-Listen, warum ich Liebe und Wertschätzung für sie haben: sie sind würdige positive ehrlich. aber Sie sind schmutzig. Sie werden nicht überwinden können, den Test des Feuers! Sie entfernen diese Seite blasphemisch, jetzt. Sie werden nicht sehen, die 2013! Ihr Leben ist in Gefahr. Ich Befehl in Jesu Namen: die Zerstörung aller Satanismus, Scharia pressionismus. ipse venena Bibas! Ich habe die falsche für all jene Kriminellen, die das Kreuz gestürzt getan ♰ [♚ MENE ★ ★ Techel PERES] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "Trinken Sie Ihren Gifte selbst gemacht" von ♰ ★ ReiUnius ♥ ♥ König Israels ♥ Mahdiganz: der Welt. Satanisten aller Ihrer Liste? : Der Arzt ruft: sie! Satan-is-Schwuchtel. Gott hat mir programmiert, um zu gewinnen.Ich habe: die richtige Medizin für Sie, das Feuer von Sodom! AMEN! Halleluja! ipse venena Bibas! Ich habe die falsche für all jene Kriminellen, die das Kreuz gestürzt getan ♰ [♚ MENE ★ ★ Techel PERES] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "Trinken Sie Ihren Gifte selbst gemacht" von ♰ ★ ReiUnius ♥ ♥ König Israels ♥ MahdiSatanist bist du auf sie hören wettern durch programmierten gefälschte elektronische Musik immer und immer und immer wieder (kaputte Schallplatte), und Sie und die Illuminati benutzen die gleichen Zeichen und Baphomet beten den gleichen lucifier. Sie sollten ein bisschen mehr ehrlich, wenn Sie o anrufen: thers verrückt, ich meine wirklich, vor allem mit dem, was Sie tun, in der Dunkelheit? Und wenn du denkst, niemand kann dich sehen? Steinbock Steinbock Sie pervertieren. Sie werden im Urteil von Ihnen selbst stehen? Satana Teufel, am Kreuz vor über 2000 Jahren: mein Vater hat Gott schon dein Vater besiegt. Sie Ungeziefer Gottesdienst so ein echter Verlierer. Wie verrückt ist das denn? "Trinken Sie Ihren Gifte selbst gemacht". Sie beten zusammen, um mich[Weitere Informationen, wenn, beten Sie zusammen, um mich] Warnlampe []: sind die [groß] Banker: erleuchtet von IWF-NWO & Seigniorage-Banking, die untersucht und sollte verhaftet werden: Globalist und ihre Freunde, wie George Soros. Du triffst die Schlange zu seinem kleinen Kopf? dann werden alle seine großen und langen Körper von politischen Marionetten: Sie werden aus ihren aller Steuer befreit werden. Schnell, werde ich auf meinem Thron in Jerusalem zu sitzen! in der Tat: alle Menschen werden verstehen, dass wir auf dem Rand einer Klippe sind! [♰ ★] "Amen" gesagt wurde: im Namen Jesu. Ich habe die falsche für all jene Kriminellen, die Tee Gestürzte [MENE Techel PERES] CSPBCSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB Kreuz getan hat "trinken Sie Ihren Gifte selbst gemacht." Sie sind alle verloren! "Luke19.27; durch ★: ReiUnius ♰: King ♥: Israel: ♥ Mahdi♰ PAX ♛ Took Besitz des Terrors: Die Kinder der Finsternis. AMEN. @ World: Eidechsen (erleuchtet), Krokodile (Scharia) Skorpione (Zionisten), Schlangen (verschiedene Kategorien von Satanisten Freimaurer &), etc.: + Youtube-> dass ich mich wie Noah das Leben gerettet bin jedermann. Also, während, wie "Rei unius," Ich werde nie an keiner Form von politischer Gewalt zu nutzen. Doch wie lorenzojhwh, auf übernatürliche Weise habe ich von Gott empfangen, wie in einem Geschenk: den Tod von 500 Millionen Verbrecher: an alle die Armen auf der ganzen Welt zu befreien. Wenn Sie ein Rebell gegen Gott für gut Komplize, mit dem Schweigen der absolute Verbrechen des IWF-NWO sind: dann nicht wundern, wenn Sie anders zu fühlen begann, wurde "Amen" gesagt: im Namen Jesu [♰ ★] I getan hat, die falsche für all jene Kriminellen, die Tee Gestürzte [MENE Techel PERES] CSPBCSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "trinken Sie Ihren Gifte selbst gemacht. Dass wir wetten, dass Sie im Jahre 2013 tot? Sie nicht in der im Jahr 2014 am Leben zu sagen" überqueren Sie falsch! "CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB Matthäus 3:7 Als er aber viele Pharisäer und Sadduzäer sah zu seiner Taufe, sagte er zu ihnen: "Ihr Schlangenbrut, wer du gelehrt hat, den Zorn entrinnen zu kommen?CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB Matthäus 23.13 "Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, weil sie das Reich der Himmel vor den Leuten geschlossen, Weil du keine Einnahmen, noch lassen Diejenigen, geben Sie versuchen, geben Sie .CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB Matthäus 23.14 [Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, weil sie die Häuser der Witwen verschlingen und lange Gebete für Angeberei, ich weiß, Sie werden ein schwereres Gericht empfangen.]CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB Matthäus 23:15 Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, da Sie von Meer und Land, um einen Proselyten zu machen unterwegs sind, und wann du hast, machen Sie es zweimal als Kind der Hölle als Sie.CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB Matthäus 23.16 "Weh euch, ihr blinden Führer, die sagen: Wenn man bei dem Tempel schwört, es spielt keine Rolle, aber wenn Sie schwören auf das Gold des Tempels ist verpflichtet.CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB Mt 23,17 Ihr Narren und Blinden! Was ist größer, das Gold oder der Tempel, der das Gold heiligt?CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB Matthäus 23.18 Und wenn man, sagen Sie, schwört bei dem Altar, es spielt keine Rolle, aber schwört bei dem Opfer, das droben ist, ist nicht erforderlich.CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB Matthäus 23.19 Blind! Was ist größer: das Opfer oder der Altar heiligt die Gabe, die?CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB Deshalb Matthäus 23.20 Wer nun bei dem Altar schwört, schwört bei ihm und alles, was vorbei ist;CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB Matthäus 23.21 und wer bei dem Tempel schwört, schwört bei ihm und von ihm wohnt;CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB Matthäus 23.22 und wer schwört bei dem Himmel, der schwört bei dem Thron Gottes und zu Ihm, der auf sitzt.CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB Matthäus 23:23 Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, weil Sie den Zehnten von Minze, Dill und Kümmel zu zahlen, und vernachlässigt die wichtigeren Dinge des Gesetzes: Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und den Glauben. Das sind die Dinge, die getan, ohne dabei die anderen werden musste.CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB Matthäus 23.24 Ihr blinden Führer, die ihr Stamm eine Mücke und Kamele verschlucken.CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB Matthäus 23.25 Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, weil sie sauber das Äußere des Bechers und Gericht, aber innen sind sie voller überschüssiger und Erpressung.CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB Matthäus 23.26 Du blinder Pharisäer, reinige erstes die Innenseite der Tasse und Teller, da werde ich die außen sauber zu werden.CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB Matthäus 23.27 Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer sind, ihr Heuchler, wie übertünchten Because You, Gräber ", die hübsch aussehen, aber innen sind voll von Totengebeine und aller Unreinheit.CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB Matthäus 23.28 Also auch ihr äußerlich erscheinen auch gerecht vor den Menschen, aber innen seid ihr voller Heuchelei und Untugend.CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB Matthäus 23.29 Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, weil Ihr baut der Propheten Gräber und schmückten die Gräber der GerechtenCSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB Matthäus 23.30 und sagen: "Wenn wir in den Tagen unserer Väter gelebt, wir würden nicht Komplizen sein in verschütten das Blut der Propheten!"CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB Matthäus 23.31 Damit Sie gegen euch selbst Zeugnis, um Kinder von denen, die die Propheten ermordet zu werden.CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB Matthäus 23.32 Und auch erfüllte das Maß eurer Väter voll!CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB Matthäus 23.33 Sie Schlangen, du Schlangenbrut, wie der höllischen Verdammnis entrinnen?Wenn Ihr Pfarrer nicht vergibt eure Sünden, du gehörst zu einer falschen Kirche. CSPB CSSMLNDSMD ♰ ♰ ♰ John VRSN SMVS MQLIVB 20,23] Wenn du die Sünden vergeben sind und wer nicht, vergib ihnen verzeihen, denen sind sie behalten. "Die Kirche: eine, heilige, katholische, apostolische, römische, Orthodoxe, Demonstration, Celeste: lol alle anderen sind falsch.!Wenn Sie nicht essen den Leib Christi und sein Blut trinkt real, gehören Sie zu einer falschen Kirche. CSPB CSSMLNDSMD ♰ ♰ ♰ John VRSN SMVS MQLIVB 6,48 bis 58 Jesus sagte:. "Wahrlich, wahrlich ich sage euch: Wenn ihr das Fleisch des Sohnes des Menschen essen und trinken sein Blut, haben Sie das Leben in euch [54] Er, der mein Fleisch ißt und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn am letzten Tag zu erhöhen. [55] Denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wirklich ein Trank. [56] Wer mein Fleisch und mein Blut trinkt, der bleibt in isst mir und ich in ihm [48] Ich bin das Brot des Lebens der Kirche:.. eine, heilige, katholische, apostolische, römische, Orthodoxe, Demonstration, Celeste: alle anderen sind falsch!Wenn Ihre Kirche lehrt, dass die Bibel allein ausreicht, denn das Heil kommt, gehören Sie zu einer falschen Church.2 Thess 2,15] Darum, liebe Brüder, schnell stehen und halten die Traditionen, die Sie haben, wurden von unserem Wort wie unser Schreiben gelehrt. Die Kirche: eine, heilige, katholische, apostolische, römische, Orthodoxe, Demonstration, Celeste: alle anderen sind falsch!Wenn Ihre Kirche sagt: "Glaube allein": zur Erlösung führt, gehören Sie zu einer falschen Kirche. James 2,24 [20] Willst du aber erkennen, du eitler Mensch, daß der Glaube ohne Werke ist nutzlos? [21] Abraham, unser Vater, war vielleicht nicht durch die Werke gerecht, als er seinen Sohn Isaak dargebracht auf dem Altar [24] Sie sehen, dass der Mensch durch Werke und nicht durch Glauben allein gerechtfertigt ist. [26] Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so der Glaube ohne Werke ist morta.La Kirche: eine, heilige, katholische, apostolische, römische, Orthodoxe, Demonstration, Celeste: alle anderen sind falsch!Wenn Ihre Kirche nicht aufruft Maria: "Selig" und "Mutter Gottes", gehören Sie zu einer falschen Kirche. CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ♰ ♰ Lukas 1,41-48 [43] Wie kommt es, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? [48] ​​Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Ab sofort können alle werden mich beata.La Kirche: eine, heilige, katholische, apostolische, römische, Orthodoxe, Demonstration, Celeste: alle anderen sind falsch!Wenn Ihre Kirche nicht aufruft Maria, Mutter der Gläubigen, du gehörst zu einer falschen Kirche. CSPB CSSMLNDSMD ♰ ♰ ♰ John VRSN SMVS MQLIVB 19,26 [27] Dann sagte er zu dem Jünger: ". Siehe, deine Mutter" Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich nach Hause. Offenbarung 12,17] Und der Drache wurde zornig über die Frau und zog in den Krieg gegen die Übrigen von ihrem Geschlecht, welche die Gebote Gottes halten und halten, um das Zeugnis von JesusWenn Ihre Kirche lehrt, dass die Taufe nicht wesentlich ist, zum Heil, du gehörst zu einer falschen Chiesa.1Pietro 3,21. Die Kirche: eine, heilige, katholische, apostolische, römische, Orthodoxe, Demonstration, Celeste: alle anderen sind falsch!Wenn Ihre Kirche hat keine Priester und Bischöfe, gehören Sie zu einer falschen Kirche. Rev. 5,10 Titus 1,7Wenn Ihr Pfarrer nicht in der Person Christi selbst zu sprechen, gehören Sie zu einer falschen Kirche. CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB Lukas 10,16Die Kirche: eine, heilige, katholische, apostolische, römische, Orthodoxe, Demonstration, Celeste: alle anderen sind falsch!Wenn Ihre Kirche ist nicht unfehlbar, gehören Sie zu einer falschen Kirche.Matthäus 16,18-20Wenn Ihre Kirche bestreitet, dass gehorchen irdische Autorität der Kirche, weil sie zum Heil notwendig ist, gehören Sie zu einer falschen Kirche.Römer 13,1-2Wenn Ihre Kirche lehrt, dass gute Werke nicht notwendig sind für die Erlösung, gehören Sie zu einer falschen Kirche. Matthäus 25:31-46Die Kirche: eine, heilige, katholische, apostolische, römische, Orthodoxe, Demonstration, Celeste: alle anderen sind falsch!Wenn Ihre Kirche lehrt, dass alle Sünde gleich, gleich ist, gehören Sie zu einer falschen Kirche. 1 CSPB CSSMLNDSMD ♰ ♰ ♰ John VRSN SMVS MQLIVB 5,16Wenn die ganze Welt hasst, Ihre Kirche, gehören Sie zu einer Kirche falsch. Matthäus 10,16-25Die Kirche: eine, heilige, katholische, apostolische, römische, Orthodoxe, Demonstration, Celeste: alle anderen sind falsch!Jede Form des Satanismus: Welches ist als das parasitäre Unkraut zu schnell wächst, und dann schnell wie Stroh zu verbrennen. Alle Opfer, die verzweifelten Kampf: für das Überleben, früherer Generationen, sind sie alle besiegt: in dem Leben eines Satanisten ", dass er hat keinen Nachkommen werden nicht für das kostbare Geschenk des Lebens, die er gehabt hat zu übertragen. Infection Evil:? alles ist im Satanismus ist vergänglich ideologisch verbrecherischen Raub ein brillanter Erfolg von Stroh, das in der Flamme endet, von einer Ewigkeit der Verzweiflung MENE Techel PERES ♚] PAX CSPB CSSMLNDSMD VRSN ♰ ReiUnius Mahdi König von Israel!!..AH! AH! AH! AH! AH! AH! AH! verfluchten Kinder des Satans: Islamisten SatanistenFreimaurer und Zionisten. Ich bin dagegen: Sie stürzen in eine Hölle der Verzweiflung! WieRatten feurigen, das Verbrennen von Öl unter Rühren braten Sie: kontinuierlich, ohne Suche nach der Hoffnungdes Todes: Da Sie bereits bist tot! Amen: pax-:> "! Eius: IN: OBITU: UNSERE: Presentia: MUNIAMUR" [♚ MENE ♛ ♛ Techel PERES ♚] PAX ♰ ♰ CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB ♰ "Trinken Sie Ihren eigenen Gift" ♰ ReiUnius König von Israel.CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB Lukas 1:46 Und Maria sprach: "Meine Seele erhebt den Herrn,CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB Lukas 01.47 und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter,CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB Lukas 01.48 denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Ab sofort werden alle Generationen werden mich selig preisen,CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB Lk 1,49, weil ich getan habe große Dinge die Mighty. Sein Name ist heilig;CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB Lukas 01.50 Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten.CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB Lukas 01.51 Er vollbringt mit seinem Arm, er hat denen, die im Herzen voll Hochmut sind verstreut;CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB Lukas 1.52 hat die mächtige entthront, und hat sich erhöht die Niedrigen;CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB Lukas 1.53 hat er die Hungrigen mit Gütern gefüllt, und er hat geschickt die Reichen leer ausgehen.CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB Lukas 01.54 Er hat dazu beigetragen, Israels, seines Knechtes, eingedenk der Barmherzigkeit,CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB Lukas 1.55 er zu unseren Vätern gesprochen hatte, zu Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. "CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB Lukas 1.56 Und Maria blieb bei Elisabeth etwa drei Monate und ging dann zurück zu seinem Haus.Psalm 110 (109): 7Lungo so, wie Sie trinken aus dem Bachund heben Sie den Kopf. Psalm 110 (109): 4Der Herr hat geschworen und wird nichtBuße: "Du bist Priester auf ewig nach der Ordnung des Melchisedek." 5Die Herr istIhre rechte Hand wird zerschmettern die Könige am Tage seines Zorns.6. Beurteilen Sie die Menschen:inmitten von Leichensie wird den Kopf zertreten des riesigen Landes.Psalm 110 (109): 2LO Zepter deiner Machterstreckt sich der Herr aus Zion: "Herrsche inmitten deiner Feinde.3. Ein Prinz aus dem Tag derdie heiligen Berge, die Daystar,wie der Tau, habe ich dich gezeugt. "Psalm 110 (109): 1. Von David. Psalm.Der Herr sagt zu meinem Herrn:"Zu meiner Rechten sitzen, bis ich deine Feinde zu machenunter Ihren Füßen. "CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB Lukas 16:19 "Es war ein reicher Mann, der in Purpur und feines Leinen gekleidet, und er jeden Tag amüsierte sich prächtig;CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB Lukas 16.20 und da war ein Bettler, mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voller Geschwüre,CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB Lukas 16.21 und dem Wunsch, mit dem, was fiel von des Reichen Tisch, und auch die Hunde kamen, um seine Wunden zu lecken zugeführt werden.CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB Lukas 16,22 Es geschah, daß der Bettler starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen, aber auch der Reiche starb und wurde begraben.CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB Lukas 16:23 Und im Hades in seiner Qual., blickte er auf und sah Abraham von ferne und Lazarus in seinem Schoß;CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB Lukas 16:24 und sagte: ". Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, die Spitze seines Fingers ins Wasser, um meine Zunge kühles Bad, denn ich Pein in dieser Flamme bin"CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB Lukas 16.25 Abraham aber sprach: "Sohn, erinnere mich, dass Sie in Ihrem Leben Sie Ihren guten Dinge erhalten und Lazarus Böses empfangen; nun aber hier wird er getröstet, und du wirst gepeinigt.CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB Lukas 16.26 Zusätzlich zu all dem, zwischen uns und euch gibt es eine große Kluft, weil diejenigen, die von hier aus kann man nicht passieren würde, noch gibt es Schritte von uns entfernt. "CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB Lukas 16.27 Und er sagte: "Bitte, dann, o Vater, die Sie senden ihn an das Haus meines Vaters,CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB Lukas 16.28 denn ich habe fünf Brüder, so besagt diese Dinge zu ihnen, und nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. "CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB Lukas 16.29 Abraham sagte: ". Sie haben Mose und die Propheten; ihnen zuhören"CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB Lukas 16.30 Und er: "Nein, Vater Abraham:. Aber wenn jemand von den Toten zu ihnen geht, werden sie umkehren"CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB Lukas 16.31 Abraham antwortete: ". Wenn sie nicht Mose und die Propheten hören, werden sie nicht davon überzeugt, auch wenn man die Toten auferweckt werden '"2. Thessalonicher 2.09 Das Kommen des Gesetzlosen wird das Werk des Satans in allen Arten von gefälschten Wunder, Zeichen und Wundern der Lüge dargestellt werden,2. Thessalonicher 2:10 und mit jeder Art von Betrug der Ungerechtigkeit unter denen, die verloren gehen, weil sie erhielten nicht die Liebe zur Wahrheit und so gerettet werden.2. Thessalonicher 2.11 Deshalb sendet ihnen Gott starke Fehler, dass sie der Lüge glauben;2. Thessalonicher 2.12, so dass alle diejenigen, die nicht der Wahrheit geglaubt haben, sondern Lust hatten an der Ungerechtigkeit.Gott, sagte der Herr in seinem Wort:Deuteronomium 29:28 Das Verborgene steht der Herr, unser Gott, aber dieDinge, die uns und unseren Kindern ergab, sind für immer, dass wiralle Worte dieses Gesetzes.harrisgila sagte: "Der Prophet (Friede sei mit ihm) berichtete Allah, dass sagte:" Ich habe meineDiener in die richtige Religion, sondern Teufel machte sie verloren gehen. "Der Prophet(Sas) sagte auch: fitrah "Seine Eltern" Jedes Kind in einem Zustand der geboren wird ", dannmachen ihn zu einem Jude, Christ oder ein Zoroastrier, die Art und Weise ein Tier gebiert einnormale Nachkommen. Haben Sie bemerkt, dass Wurden alle schadhaften geboren? "(Zusammengestellt vonAl-Buchari und Muslim). -Antwort-> das ist Satan! ist eine Bedrohung für den Frieden: ein Aktder absolute Terror! Nur Satan konnte sagen: würde nie: Gott würde niedas sage! Auf diese Weise würde auch Moses oder Jesus einen Dämon! Du bist verrückt!Sie sind, entgegen aller Beweise der Geschichte, außerhalb jeder Tatsache der Geschichte! DieseIhre Überzeugungen? sind nicht für Sie: ein Recht, jene Muslime, die konvertiert haben zu tötenzum Christentum. To Be, auch dich auch, dem Satan der Scharia: Sie sind eine Mörderin,Seine Hände mit unschuldigem Blut befleckt. Sie werden in die Hölle gestürzt werden: zum Tötendie anderen Diener Gottes, wie Sie?Demiahl SAID: Stoppen Sie machen viele psychische Phantasien über Satan, Engel und VariousGötter ... Es ist das neunte davon. Religionen verdunkeln den Köpfen der Menschen fürJahrhunderte, sind nur ein Krebs ausgerottet werden. Erst dann kann in Frieden leben.- Antwort-> 200,000 REAL: Menschenopfer zu Satan (ich weiß, und erzählen)100,000 OFFIZIELLE: Menschenopfer zu Satan (Quelle:. FBI)Für wen und warum: Sie tun Sie?Demiahl SAID: Stoppen Sie machen viele psychische Phantasien von Satan und Engelverschiedenen Gottheiten ... Es gibt nichts davon. Religionen verdunkelnden Köpfen der Menschen seit Jahrhunderten, sind nur ein Krebs ausgerottet werden. Nur dann wirdfriedlich leben können.- Antwort-> 200.000 REAL: Human Sacrifice zu Satan (ich sage so &)100.000 OFFIZIERE: Human Sacrifice zu Satan (Quelle:. FBI)warum und für wen: Sie tun Sie?[Ende des Spiels: der Name Jesus: "Sie sind alle verloren!" Luke19.27] Halleluja! Selbst ein Kind kann Ihnen sagen: "Du gehst stark, wie eine verdammte Seele!" Alle Festungen waren gebrochen! wenn noch stehen? Da ist sie sich gegenseitig umbringen oder sich in 3rdWWnuclear Schuld für den Zusammenbruch der IWF mit all der Schlachtung der gesamten Menschheit. 666 IWF-CIA "Synagoge des Satana" -> Lügen und Verleumdungen und Vulgarität sind die Sprache deines Vaters Satan! Auf diesem Planeten, kann niemand leben: ohne sich einig: nach den Naturgesetzen: Ich weiß alles: die Feinde Gottes werden sterben! ipse Venena Bibas! Ich habe Unrecht getan, um den All diese Verbrecher, die Tee Gestürzte ♰ [♚ MENE ★ ★ Techel PERES] PAX ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "trinken Sie Ihren Gifte selbst gemacht" von ♰ ★ Rei unius ♥ ♥ ♥ König überqueren Israel Mahdi: dh: Königreich Palästina. Sie beten zusammen, um mich: wenn youtube hat die Liebe: für Ihre Schmutz? Er wird dich lieben![Ende des Spiels: der Name Jesus: "Sie sind alle verloren!" Luke19.27]
 
jetzt Satanisten oder Atheisten, glauben Sie jedoch nur dieses Leben zu "genießen" lol = Haben. aber du siehst nicht glücklich aus. lol. alles zusammen in einem Massenprotest gehen: gegen Seigniorage Banking. dies ist kein Wunsch: für Ihre Conversion: Nein! Aber, können Sie weiterhin das Schwein wieder tun! Ok? Ipse venena Bibas! Ich habe die falsche für all jene Kriminellen, die das Kreuz gestürzt getan ♰ [♚ MENE ★ ★ Techel PERES] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "Trinken Sie Ihren Gifte selbst gemacht" von ♰ ★ ReiUnius ♥ ♥ König Israels ♥ MahdiTheorie der Evolution? eine Geschichte von 150 Jahren, die Darwin sagte, er könne nicht funktionieren, warum wurden nicht von Übergangsfossilien gefunden. sondern haben in aufgeklärten Ideologie der NWO, internationalen jüdischen Finanz-, dh in einem ideologischen Verbrechens verwandelt: das heißt, Beweis gegen Gott lol. während es gegen die Logik, denn Gott ist zeitlos. ipse venena Bibas! Ich habe die falsche für all jene Kriminellen, die das Kreuz gestürzt getan ♰ [♚ MENE ★ ★ Techel PERES] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "Trinken Sie Ihren Gifte selbst gemacht" von ♰ ★ ReiUnius ♥ ♥ König Israels ♥ Mahdi. für Informationen, wenn, beten Sie zusammen, um michTheorie der Evolution? Sicher, wir haben: den Beweis für die Evolution in der gleichen Art, aber wir haben nicht ein einziges Fossil, das ist: der Übergang von einer Spezies zur anderen. Alle, die gezeigt? Haben als falsch dargestellt worden: nach. Wir haben: raffinierte metallurgische Erkenntnisse in der "fossilen Kohle"; "polistrate Fossil", das nephillim beweisen alle diese Tests: 1. Flood. 2. Existenz von fortgeschrittenen vorsintflutlichen Zivilisation. unter: den Hunderten von Untersuchungen, Messungen Teile der Arche Noah auf dem Berg Ararat: auch die Inspektion: russische Armee zur Zeit des Zaren Nikolaus II. [für Informationen, wenn, SIE ZUSAMMEN zu mir beten]INDIEN. Orissa: Töten von Christen für die Entwicklung und Würde der Tribals und Dalits zu stoppen: ein Experte Soziologe spricht über die Gründe der Kläger Gewalt gegen Christen zum Christentum konvertierten, damit Bildung und Emanzipation Tribals und Dalits, in Sklaverei. Hindu-Fundamentalismus behindert die Suche nach mehr Gerechtigkeit und sozialen Veränderungen stattfinden. Für die Zerstörung dieser Verbrecher? wir danken Ihnen. Ihr alle seid Söhne des Teufels, werden Sie für die Hölle bestimmt! [PAX ♰ ★ ★ ♰] ♰ ich falsch gemacht habe, um den All diese Verbrecher Wer das Kreuz Gestürzte ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel PERES ♚] PAX ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "Trinken Sie Ihren Gifte selbst gemacht"Orissa: Tausende Flüchtlinge und neue Opfer, Massaker an Christen weiter. Mindestens 10 Tausend Menschen. Amtshilfeersuchen. in Notunterkünften, auch. Zuflucht zu suchen. in den Wäldern, um die Gewalt von Hindu-Fundamentalisten zu entkommen. Laut "zuverlässigen Quellen" von einem christlichen Aktivisten vorgestellt, gäbe es "mindestens 100 Todesfälle." Für die Zerstörung dieser Verbrecher? wir danken Ihnen. Ihr alle seid Söhne des Teufels, werden Sie für die Hölle bestimmt! [PAX ♰ ★ ★ ♰] ♰ ich falsch gemacht habe, um den All diese Verbrecher Wer das Kreuz Gestürzte ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel PERES ♚] PAX ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "Trinken Sie Ihren Gifte selbst gemacht"INDIEN: Orissa: kein Frieden für Christen noch in Flüchtlingslagern. Selbst in den Lagern, finden die Gläubigen Fundamentalisten, die sie zum Hinduismus konvertieren zu erzwingen. Priester auch bedroht und missbraucht. Orissa: sechs weitere Kirchen verbrannt, Hunderte von Häusern zerstört. Immer mehr christliche Dörfer leiden unter Plünderungen und Brände, während die Polizei untätig geblieben. Die Gläubigen sind mit dem Tod, wenn cristianesimo.lol Praxis bedroht. aber, für die Regierung von Orissa, war die Situation "unter Kontrolle". Orissa: satanische Alptraum von Indien: gegründet auf einer Lüge der Reinkarnation, die die Grundlage des Hinduismus, die rücksichtslos gegen Rassismus den unteren Klassen und weibliche Unterlegenheit ist. Der anti-christliche Phobie (die mit ihrer Pracht untergräbt alle diese Lügen) orchestriert von der Regierung in Neu Delhi von Hindu & "VHP". Für die Zerstörung dieser Verbrecher? wir danken Ihnen. Ihr alle seid Söhne des Teufels, werden Sie für die Hölle bestimmt! [PAX ♰ ★ ★ ♰] ♰ ich falsch gemacht habe, um den All diese Verbrecher Wer das Kreuz Gestürzte ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel PERES ♚] PAX ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "Trinken Sie Ihren Gifte selbst gemacht" ♰...

 smettiamo di fare battaglie ideologiche-religiose [cazzo! quale è la verità? dimostratela! ] Atlante della creazione (Novità editoriale)
di Harun Yahya - 15/12/2007
Fonte: harunyahya, Circa 150 anni fa, il naturalista inglese Charles Darwin propose una teoria basata su diverse osservazioni compiute durante i suoi viaggi, ma che non ha potuto avere il supporto di alcuna scoperta scientifica successiva. In sintesi, la sua teoria dell'evoluzione consisteva di vari scenari, supposizioni e congetture che Darwin stesso inventò con la sua immaginazione.
Secondo tale scenario dell'evoluzione, le sostanze inorganiche si combinarono per caso, dando vita alla prima cellula vivente. Non v'è dubbio che questa affermazione fosse enormemente imprecisa, e che non potesse essere corroborata da alcuna prova o alcun dato scientifico. Ancora secondo questa leggenda, tale forma di vita unicellulare - sempre per caso - si mutò nella prima specie vivente di microbo - in altre parole, si evolse. Secondo l'errore evoluzionista, tutte le forme di vita sulla Terra, dai batteri fino agli esseri umani, comparvero come risultato di questo stesso processo immaginario.
Le affermazioni di Darwin naturalmente non erano basate alcuna prova o scoperta scientifica. Ma poiché la comprensione scientifica e i mezzi tecnologici disponibili a quel tempo erano ad un livello decisamente primitivo, la natura ridicola e irrealistica di questa asserzione non emerse alla luce del sole in tutta la sua completezza. In tale clima, gli scenari di Darwin ricevettero una generale accettazione da un gran numero di ambienti.
Il microscopio a una sola lente che Darwin usava è indicativo dei mezzi tecnologicamente sottosviluppati di quel tempo.
Il fondamento della teoria dell'evoluzione di Darwin era il materialismo. Quindi, non ci volle molto perché questa teoria fosse adottata dai materialisti. Poiché gli ambienti materialisti negavano la realtà della creazione, si aggrapparono ciecamente alla teoria dell'evoluzione, e dichiararono anche che presumibilmente era questa la base scientifica della loro visione del mondo.
Svolgendo una gran quantità di ricerche e indagini, e ricreando ambienti artificiali in laboratorio, riuscirono ad arrivare a scoperte che avrebbero dovuto corroborare la teoria di Darwin. Tuttavia, ogni campo della ricerca, ogni nuova scoperta cui giungevano, costituiva soltanto una prova che negava l'evoluzionismo piuttosto che confermarlo. La scienza e la tecnologia avevano intanto fatto rapidi progressi dall'inizio del ventesimo secolo, e negavano la teoria dell'evoluzione. Tutti i rami della scienza interessati dall'argomento - microbiologia, bio-matematica, biologia cellulare, biochimica, genetica, anatomia, fisiologia, antropologia e paleontologia - rivelarono innumerevoli prove che sconfessavano completamente la teoria dell'evoluzione.
I reperti fossili sono forse la prova più importante per demolire le affermazioni della teoria dell'evoluzione. I fossili rivelano che le forme di vita sulla Terra non hanno avuto il benché minimo cambiamento e non si sono mai sviluppate l'una dall'altra. Esaminando i reperti fossili, vediamo che gli esseri viventi sono oggi esattamente gli stessi che erano centinaia di milioni d'anni fa - in altre parole, non hanno mai subito alcuna evoluzione. Anche durante le ere più antiche, le forme di vita emersero all'improvviso con tutte le proprie strutture complesse - con le caratteristiche perfette superiori, proprio come i loro corrispondenti odierni.
Ciò dimostra un fatto indiscutibile: gli esseri viventi non sono venuti in essere attraverso i processi immaginari dell'evoluzione. Ogni essere vivente mai esistito sulla terra è stato creato da Dio. Questa realtà della creazione è ancora una volta rivelata nelle tracce che i perfetti esseri viventi hanno lasciato dietro di sé.
Una delle scoperte più importanti che invalida la teoria dell'evoluzione è quella dei reperti fossili che rivelano che la struttura delle specie viventi è rimasta invariata da decine di milioni di anni. Nell'immagine c'è un insetto che vive ai nostri giorni e il suo fossile di 50 milioni di anni fa. Questa specie, che è rimasta invariata dopo 50 milioni di anni, confuta l'evoluzione.
Una salamandra fossile di 125 milioni e il suo omologo odierno.
Le felci hanno conservato la stessa struttura dal giorno in cui furono create. Le felci, che sono rimaste le stesse da circa 300 milioni di anni, sono una delle prove che verifica la non validità della teoria dell'evoluzione.
Questo libro offre al lettore non solo queste informazioni su ciò che i fossili sono, e dove e come sono stati trovati, ma anche un esame più ravvicinato di una gran varietà di esemplari fossili, vecchi di milioni di anni, che ancora oggi sono in grado di rivelare: "Non abbiamo mai subito l'evoluzione; siamo stati creati". I fossili discussi e illustrati in questo libro non sono che pochi esempi delle centinaia di milioni di esemplari che provano il fatto della creazione. E anche questi pochi sono sufficienti per provare che la teoria dell'evoluzione è una grande mistificazione e un inganno nella storia della scienza.
Tante altre notizie su www.ariannaeditrice.it
[ se, il darwinismo" è "un abito mentale" poi, è una religione, quindi non è la verità, quella che voi cercate, tra voi e la Lega Araba, c'è lo stesso metodo scientifico-religioso. ]
"I ragazzi faticheranno a comprendere l'origine comune della vita e avranno meno attenzione per l'ambiente che li circonda" lamenta Roberto Della Seta, presidente di Legambiente. "E' la seconda volta che riceviamo un ceffone da questo ministero - lamenta un amareggiato Gilberto Corbellini, docente di Storia della medicina alla Sapienza di Roma e determinato alfiere della causa pro-Darwin sul Sole 24 Ore - la prima volta con il licenziamento dello scienziato di fama mondiale Lucio Luzzatto dall'Istituto tumori di Genova. E il secondo con la cancellazione dell'evoluzione dalle scuole medie. La verità è che di ciò che pensa la comunità scientifica italiana al ministero non importa niente".
(24 aprile 2004)
Ma la risposta non è del tutto pertinente con l'appello: nessuno infatti ha lamentato il fatto che Darwin non venga insegnato alle scuole superiori. E' nella scuola dell'obbligo che la lacuna pesa, e molto. Perché, come sottolinea l'oncologo Umberto Veronesi nell'articolo pubblicato oggi su Repubblica, "il darwinismo" è "un abito mentale" e come tale "è fondamentale" acquisirlo "il più precocemente possibile". Perché "a 13-14 anni i ragazzi stanno sviluppando, o già hanno sviluppato, un loro modo di pensare e di vivere".
http://www.repubblica.it/2004/d/sezioni/cronaca/darwin/morarepli/morarepli.html


[perché, gli scienziati evoluzionisti, hanno il terrore di confrontarsi pubblicamente con gli scienziati creazionisti!] E' il 2004, quando il Ministro dell’Istruzione Letizia Moratti cancella l’insegnamento della teoria dell’evoluzione dai programmi scolastici delle scuole medie. I programmi pubblicati nel decreto legislativo del 19 febbraio 2004, n. 59 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione)  non contengono né traccia della storia antica, né tanto meno il darwinismo. Il dibattito riprende nel 2004, quando il distretto scolastico di Dover, un paese a sud di Harrisburg (Pennsylvania) stabilisce che le lezioni di biologia, in cui immancabilmente si espone la teoria dell'evoluzione, devono essere precedute dalla lettura in aula della seguente frase: "Poiché la teoria di Darwin è una teoria, continua ad essere in discussione. La teoria non è un fatto", invitando così gli studenti a prendere in considerazione  il disegno intelligente e il libro che ne sostiene le motivazioni Of Pandas and People.
Più di dieci famiglie citano in giudizio gli amministratori scolastici di Dover basandosi sulla sentenza del 1987: quella che vieta di impartire insegnamenti motivati in senso religioso o che hanno come effetto quello di diffondere una fede.
Il gioco si complica, i creazionisti hanno evidentemente imparato dalle passate sconfitte. Si, il Creazionismo è stato messo al bando come insegnamento scolastico, ma i sostenitori dell'intelligent design (come il potente Seattle Discovery Institute) sono stati abilmente cauti nel non dare nessun nome alla creatura intelligente che ha messo ordine nell'universo.
Il nome di Dio non viene mai pronunciato, rendendo lecita qualsiasi speculazione.
È in questo contesto che il presidente degli Stati Uniti D’America sottolinea la necessità di conoscere tutte le teorie, mettere sullo stesso piano di educazione scientifica scolastica la teoria evoluzionistica con l'idea, la suggestione, o il plagio, creazionista.
Il libro della Genesi, accanto a Darwin e al suo On the Origin of Species.
 Chi ricorda ancora le recenti dichiarazioni del presidente USA Gorge W. Bush circa l’insegnamento del Creazionismo accanto alla teoria di Charles Darwin nelle scuole statunitensi? "Compito dell'educazione è esporre le persone alle differenti scuole di pensiero affinché si facciano un’idea".
Così rivelava Bush in una improvvisata conferenza stampa il 5 agosto 2005, di fronte a sette giornalisti texani, aderendo alla campagna lanciata da gruppi religiosi conservatori. Affermazione che si scontrava con il capogruppo al Senato del Partito Repubblicano Bill Frist che, parallelamente, si schierava a favore della ricerca sulle cellule staminali embrionali.