gyfer holl ddynolryw, yr enw Iesu

[Am wybodaeth, os, chi weddïo GYDA'N GILYDD I ME] ♰ Pax ♛ Terror cymerodd feddiant: y plant y tywyllwch. AMEN @ rrmbgpym-> I DUW Abraham:.. JHWH ar ei Orsedd: lorenzojhwh yw'r ReiUnius: pŵer ysbrydol a gwleidyddol, awdurdod: metaffiseg Cyffredinol o'r hil ddynol. unrhyw un sy'n gwrthwynebu ei awdurdod? oedd dim wedi gariad at: y gyfraith naturiol, yn cael eu cosbi fel Exodus 20.12 yn dweud: "Bydd ei fywyd yn fyrrach".✙ ♥. ♔ CROESO yn fy BYW ✙ ♥ Mae hyn yn: y fuddugoliaeth sydd wedi goresgyn:!. Y byd; Ein y Ffydd! 1 Giov 5,4 [♚ MENE ★ ★ TECHEL Peres] ♰ Pax ♰ CSPB CSSM LN DSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰ gan ★ Rei Unius ♥ ♥ Brenin Israel ♥ Mahdi
Ar bob rhai sy'n gyfrifol & gynorthwywyr yn y seigniorage banc? sied ar gyfer cael gwaed gwirion, fel sêl ei nerth: lorenzojhwh yn gosod y symbol damn o Cain ar: y llofruddion. Mae hyn yn cael ei dyfarnu yn: enw Iesu ar gyfer: y gwaed Iesu bob cythraul a dyn yn rhwym wrth droed y groes.✙ ♥. ♔ CROESO yn fy BYW ✙ ♥ Mae hyn yn: y fuddugoliaeth sydd wedi goresgyn:!. Y byd; Ein y Ffydd! 1 Giov5, 4 [♚ MENE ★ ★ TECHEL Peres] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰ gan ★ ReiUnius ♥ ♥ Brenin Israel ♥ Mahdi
faint o lawer: Satanists Seiri Rhyddion, bancwyr, gwleidyddion a goleuedig mae'n rhaid i mi ladd cyn cael eu hystyried? i bawb sydd wedi: dwylo eu staenio â gwaed gwirion? Llofruddion! Fel cyd o IMF-NWO? Ar gyfer y gwaed Iesu ar y Groes: y dioddefwr diniwed perffaith, yr wyf yn gorchymyn i chi: pla o swyn drwg! Rwy'n gorchymyn yn enw Iesu: "Mae gennych y marc o Cain melltithio [♚ MENE ★ ★ TECHEL Peres] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰!" Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun "♰ gan ★ ReiUnius ♥ ♥ Brenin Israel ♥ Mahdi
Alelwia ". Alelwia! Bydd gennych pla, yn ddraenen poenus yn eich cnawd damn! AMEN. Alelwia byddwch yn cael eich cosbi cyn bo hir eich bywyd eich hun mewn perygl bellach! Bydd Duw yn gryfach na dim ac mae'n amser i chi? Gennych dod i ben ✙ ♥ ♔ CROESO yn fy BYW ✙ ♥ Mae hyn yn: y fuddugoliaeth sydd wedi goresgyn:.!.! y byd; Ein y Ffydd 1 Giov5, 4 [♚ MENE ★ ★ TECHEL Peres] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰ gan ★ ReiUnius ♥ ♥ Brenin Israel ♥ Mahdi
 
oes pŵer: 1. dynol, 2. goruwchnaturiol, 3. super naturiol, 4. ddwyfol y fy. Rwyf bob amser i ymosod ar y copa! Byddaf yn mynd yn syth i sathru Satan ac felly yn uffern yn cael ei ledaenu: y terfysgol. Felly, bydd yn y byd o ddynion. Dw i'n dysgu i berffeithio fy ffydd yn y dyddiau diwethaf. Fel y gallwch weld: y dioddefwyr ardderchog y byddaf yn ei wneud i chi, fel bod:. Gall y prosiect ein Iddew DEML cael ei gyflymu a Rhwystrau yn cael eu torri! Rwyf wedi gwneud y anghywir i bawb droseddwyr sy'n toppled y groes ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL Peres] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰ gan ★ ReiUnius ♥ ♥ Brenin Israel ♥ Mahdi
Rhwystrau? yn dod yn llwch! yr Arglwydd yn codi ei Torah, yn erbyn Talmud, a phawb sy'n meiddio herio ei awdurdod goruchaf. Yr wyf yn diddymu: yr hawl i Iddewon i roi benthyg arian i wisgo! i unrhyw un! AMEN. Alelwia! Y cyfan sy'n rhaid ei gwneud yn erbyn Iesu? wyneb i waered draws? yn clo i chi! Ni allwch fynd i mewn yn y Deyrnas Duw, ond fel eich bod yn mynd i uffern. Rwyf wedi gwneud y anghywir i bawb droseddwyr sy'n toppled y groes ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL Peres] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰ gan ★ ReiUnius ♥ ♥ Brenin Israel ♥ Mahdi
[Mae hwn yn fygythiad: Nid wyf am weld Satanists, di-chwaeth, drwg, arswyd a youtube porn ar, ac mae hyn yn gorchymyn yn enw Iesu] Peidiwch â chymryd y ddysgeidiaeth yn ysgafn. Os gwelwch yn dda gwybod bod: mae'r rhain ddysgeidiaeth yn yr holl grefyddau1. Nid oes dduwiau eraill cyn YHWH (y Creawdwr); 2. Peidiwch â gwneud, ac a addolant "pethau" fel duwiau; 3. Peidiwch â defnyddio enw Duw yn ofer; 4. Honor y Sabath; 5. Honor y Tad a Mam; 6. Peidiwch â llofruddiaeth;. 7 Peidiwch â odineb; 8. Peidiwch â dwyn9. Peidiwch â dwyn gam dystiolaeth; 10.Don 't chwennych.
[Rhyddid Duw plant]. Rydych chi eisoes yn rhad ac am ddim, os ydych am fod yn rhad ac am ddim: yn y gwir "eich holl ddyledion wedi cael eu talu"!. ni fyddwch yn euog. byddwch yn rhad ac am ddim ac yn hapus? byddwch yn llawn o nerth yr Ysbryd Glân, yn union fel fi y gallwch ei gael allan o'r carchar hwn gallwch dorri pob cadwyn:. Iesu eisoes ar eich ochr. 1 egwyl gyda Iesu. yn fuan iawn bydd eich holl gadwynau disgyn. gen i'r pŵer, o haddewid i chi ar ran Duw na all neb eich brifo.
[Rhyddid Duw plant]. Rwy'n addo yn enw Iesu Byddwch yn cael eu bendithio yn hapus a ddiogelir! mab, dileu eich safle drwg: ar unwaith. ar gyfer y cariad Duw Glân, holl saint, eneidiau da ar gyfer y iachawdwriaeth y ddynoliaeth, sydd bellach yn dinistrio y safle hwn! Rydw i ar y dde i chi tra Iesu ar y chwith. Yn syth ar ddileu'r hunllef a'ch bod yn cael, y rhyddid Duw plant y gallwch ei wneud. bydd eich enghraifft yn cael ei ddilyn gan filiynau o blant! byddwch yn dod yn enwog: er gwell neu er gwaeth? sut y gallwch fynd i gyd i uffern? i filiynau?
Edifarhewch NEU ddifethir. . 1Corinthians 6:9-10 Oni wyddoch chwi: na fydd y anghyfiawn etifeddu: deyrnas Dduw? Na thwyller chwi: ac ni godinebwyr, nac eilunaddolwyr na godinebwyr, na merchetaidd, nac camdrinwyr o: eu hunain gyda dynolryw, Na lladron, nac cybydd, na meddwon, na difenwyr, na chribddeilwyr, bydd etifeddu: deyrnas Dduw. Rwyf wedi gwneud y anghywir i bawb droseddwyr sy'n toppled y groes ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL Peres] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰ gan ★ ReiUnius ♥ ♥ Brenin Israel ♥ Mahdi
Edifarhewch NEU ddifethir. Revalation.22: 15. heb eu cŵn, a hudolion, ac whoremongers, a llofruddion, a eilunaddolwyr, a phwy bynnag sydd yn caru ac yn gwneuthur yn gelwydd. Ceisio Maddeuant a Redemption Trwy Eich Hiachawdwr Iesu Grist Edifarhewch:. Gyfer: Teyrnas Nefoedd wrth law. Rwyf wedi gwneud y anghywir i bawb droseddwyr sy'n toppled y groes ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL Peres] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰ gan ★ ReiUnius ♥ ♥ Brenin Israel ♥ Mahdi
Edifarhewch NEU ddifethir. Galatiaid 6:07. Na thwyller chwi; ni watwarir Duw: canys beth bynnag a hau dyn, rhaid ei fod hefyd yn elwa.♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ ♰ Matthew 10:28. Nid ac yn ofni: rhai sydd yn lladd: y corff, ond nid ydynt yn gallu lladd: yr enaid: ond yn hytrach ofnwch yr hwn a gallu dinistrio enaid a chorff yn uffern. Rwyf wedi gwneud y anghywir i bawb droseddwyr sy'n toppled y groes ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL Peres] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰ gan ★ ReiUnius ♥ ♥ Brenin Israel ♥ Mahdi
Ymchwilio i! byth yn anghofio 9 ✈ 11. Rhoi gwybod i chi eich hun neu aros yn: y tywyllwch neu efallai eich bod yn :: y tywyllwch?! Mae Duw wedi rhaglennu i mi ennill: ♛ ♰ ♛: caerau wedi cael eu torri; uffern yn y rhan fwyaf o anobaith cyfanswm, mae pob Satanists yn cael eu colli! Ar gyfer y sancteiddrwydd: 1. Duw Abraham, 2. Mae ei Orsedd, 3. Ei enw "YHWH", 4. gorau angylaidd. Rwy'n lorenzojhwh: archddyfarniadau, bawb; y melltithion ar bob Satanists a: eu gynorthwywyr, am byth: Yr wyf wedi gwneud y anghywir i bawb droseddwyr sy'n toppled y groes ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL Peres] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰ gan ★ ReiUnius ♥ ♥ Brenin Israel ♥ Mahdi

 
"AMEN. Haleliwia." Ni ellir cyfrif: farw, afiechyd, salwch, damweiniau, obsesiwn heintiau, eiddo, pryder, iselder, anhwylderau, anhunedd, anobaith, gwallgofrwydd: ". AMEN .. Haleliwia" Rwyf wedi gwneud y anghywir i bawb droseddwyr sy'n toppled y draws ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL Peres] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰ gan ★ ReiUnius ♥ ♥ Brenin Israel ♥ Mahdi
[I bob Satanists] nid os byddaf yn adeiladu teml Iddewig? : Yna yr holl byddwch yn marw oherwydd dyma beth y bancwr Iddew rhyngwladol penderfynodd llawer yn ôl o hyd, fel y gwnaeth: y 11-09. ei bod yn wir: efe yn gwneud gwaith da, er mwyn eich lladd. Ond nid ydych yn paratoi ar gyfer marwolaeth, oherwydd: o gwrs yr ydych yn mynd i uffern o dân ac anobaith. eich cwmni yn hunan-ddinistriol! oherwydd eich bod yn bridio + casineb lledaenu? y pŵer a diogelwch sy'n dod o ofn? yw: 1. dim ond am ychydig; 2. fregus iawn. Rwyf wedi gwneud y anghywir i bawb droseddwyr sy'n toppled y groes ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL Peres] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰ gan ★ ReiUnius ♥ ♥ Brenin Israel ♥ Mahdi
[Sharia & Seioniaeth] Ond, Love, harddwch, nid doethineb, nid ydynt yn ofni gwrthdaro, gwanhau yn is-adran: yn cryfaf! cariad eisoes wedi ennill dros farwolaeth! Os yw pob yn ffermwyr o gariad? oes gennych pwysau! Byddwn yn ddigon - yn unig - i suddo i gyd i chi, yn yr hyn rydych i gyd am ei roi i eraill. ✙ ♥. ♔ CROESO yn fy FYW! LOVE! ✙ Rei ♥. Unius ♔ pob cythraul yn cael ei orfodi i fynd gan ei exorcist? : Yna:! Y goleuedig yn dod i mi, rwyf wedi gwneud y anghywir i bawb droseddwyr sy'n toppled y groes ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL Peres] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰ gan ★ ReiUnius ♥ ♥ Brenin Israel ♥ Mahdi Rydym wrth ein bodd: ydym i gyd yn hafal i frodyr a
Cymerodd ♰ Pax ♛ Terror meddiant: y plant y tywyllwch. AMEN. Gwrthryfelwyr-@>. am ba mor hir: yn dal? syrthio i lawr fel chenllysg i uffern yn: y tân o anobaith anfeidrol: y dydd diddiwedd ddiflino ddi-baid AMEN. CSP CC SSM LNDS MDVRSNSMVSMQLIVB ✙ yfed eich gwenwynau a wnaed gan eich hun. mae hyn yn druenus i chi. nythfa: y ddaear blaned yn gwrthryfela yn erbyn: yn y Deyrnas Dduw, ar gyfer y rhai? Satan? Ond mae ganddo ddim i'w golli! Ond byddwch yn colli eich enaid! Rwyf wedi gwneud y anghywir i bawb droseddwyr sy'n toppled y groes ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL Peres] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰ gan ★ ReiUnius ♥ ♥ Brenin Israel ♥ Mahdi Rydym cariad: ydym i gyd yn hafal i frodyr a
Cymerodd ♰ Pax ♛ Terror meddiant: y plant y tywyllwch. AMEN @ goleuedig -> Mae Rhif Cyfran rhwng:. Ysbrydol y egni i mewn i chwarae! Yn wir mae Duw wedi stanciau gyda Christ ei Hun. Ond Gan fod Crist Atgyfodedig? Yna, popeth eisoes wedi cael ei sefydlu a: yna eich bywyd yn wirioneddol mewn perygl. Mae fy swydd hon ar gyfer Satanists bawb yn: y byd: yn fygythiad gwirioneddol. fel, Nid ydych wedi rhoi cynnig ar: defod Satanic ar mi? ddiwerth! Rwyf wedi gwneud y anghywir i bawb droseddwyr sy'n toppled y groes ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL Peres] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰ gan ★ ReiUnius ♥ ♥ Brenin Israel ♥ Mahdi Rydym cariad: ydym i gyd yn hafal i frodyr a
Cymerodd ♰ Pax ♛ Terror meddiant: y plant y tywyllwch. AMEN. Gwrthryfelwyr-@>. yn awr, Os byddaf Wedi cael agwedd oddefol yn erbyn chi? ni ddylai hyn twyllo chi, gan nad yw'r Ysbryd Glân oes angen fy nghaniatâd, i godi yn erbyn chi! Yr Ysbryd Glân, hynny yw y tu mewn i mi, yn codi i fyny yn erbyn fy ngelynion: ddigymell: Nid yw'r Beibl yn llyfr i'w ddarllen, fel: y Koran: Y Beibl yw Duw: y Gair, doethineb. Hynny yw Crist. AMEN. Nid oes dyfodol i Satan, a i chi. Rwyf wedi gwneud y anghywir i bawb droseddwyr sy'n toppled y groes ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL Peres] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰ gan ★ ReiUnius ♥ ♥ Brenin Israel ♥ Mahdi Rydym cariad: ydym i gyd yn hafal i frodyr a
DYWEDODD Seiri Rhyddion: "uffern ar y ddaear yw, rwy'n gweini fy dedfryd oes, bydd marwolaeth ein gosod ar y ddau yn rhad ac am:! y cadwyni sydd yma i rwymo ni o fod yn rhad ac am ddim ar y ddaear i wybod bywyd a marwolaeth, gall greu bywyd a chymryd i ffwrdd, mae hyn yn gwneud i mi duw? i ofni dim ond fy ngweithredoedd fy hun a beth y byd hwn oer wedi fy ngwneud yn abl i wneud! ond nid ydynt yn casineb i mi, dwi jyst yn adlewyrchiad o chi eich hun! "-ATEB->. na! Rydych yn adlewyrchiad o Satan, ond yr wyf yn adlewyrchiad o Dduw! ei hun Yr ydych yn dweud ei fod yn fethiant, melltigedig, anhapus nawr bod: y pwerau ocwlt yr IMF-NWO, dominyddu'r blaned gyfan, fel yna bydd eich sefyllfa yn anobeithiol i chi, ar ôl marwolaeth
Cymerodd ♰ Pax ♛ Terror meddiant: y plant y tywyllwch. AMEN. @ Seiri Rhyddion-> Mae gennyf y llawenydd, hyd yn oed nawr, hapusrwydd yn fy bod, ond poen yw lliniaru'r anobaith y byd. Penderfynais i dynnu "rhyddhau" o ddŵr a byddwch yn mynd i lawr, yn y draen. rydym wedi cyrraedd camau olaf o Satan anadl: bendithio fy ffrindiau, ond yn fwy curse fy ngelynion, ar gyfer yr wyf invincible.Alleluia: deyrnas Satan yn awr: cwympo yn dadfeilio AMEN. Alelwia fy mod wedi gwneud y anghywir i bawb droseddwyr sy'n toppled y groes ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL Peres] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰ gan ★ ReiUnius ♥ ♥ Brenin Israel ♥ Mahdi Rydym wrth ein bodd: ydym i gyd yn hafal i frodyr a
digon o: Canser yn awr ar gyfer y rhai sydd yn youtube: rhyw anifeiliaid; porn, arswyd, Sataniaeth; cusanau gyda dafod; vulgarity; effaith negyddol addysgol ar gyfer plant. Rwy'n Rei Unius: y Brenin Israel yn enw Iesu wyf yn gorchymyn bod: y peryglus cyntaf a fydd yn glefyd y mae'r, eu ffordd o feddwl yn ei feddwl? hun yn un ddylai gael: clefyd anorchfygol sy'n arwain at farwolaeth: caru: y felltith? Syrthio arno! AMEN. Alelwia fy mod wedi gwneud y anghywir i bawb droseddwyr sy'n toppled y groes ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL Peres] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰ gan ★ ReiUnius ♥ ♥ Brenin Israel ♥ Mahdi Rydym wrth ein bodd: ydym i gyd yn hafal i frodyr a
Cymerodd ♰ Pax ♛ Terror meddiant: y plant y tywyllwch. AMEN @ bechaduriaid -.> Os nad ydych wedi derbyn Iesu Grist fel eich Arglwydd a Gwaredwr wyf yma i ddweud wrthych Bod Iesu caru chi. Mae wrth ei fodd i chi gymaint nes iddo roi ei fywyd i chi. Duw Dad: Mae hefyd yn caru chi. Mae wrth ei fodd i chi gymaint nes iddo roi ei unig Fab i chi drwy anfon iddo: y groes. Ar yr Iesu Groes farw yn eich lle. Cymryd eich holl bechodau ar ei Hun a fy holl bechodau. Mae'n barnwyd dros ein pechodau a thalu: y pris ar gyfer ein holl sins.Alleluia fy mod wedi gwneud y anghywir i bawb droseddwyr sy'n toppled y groes ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL Peres] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun "♰ gan ★ ReiUnius ♥ ♥ Brenin Israel ♥ Mahdi Rydym wrth ein bodd: ydym i gyd yn hafal i frodyr a
Cymerodd ♰ Pax ♛ Terror meddiant: y plant y tywyllwch. AMEN @ bechaduriaid -.> Felly ni fydd ein pechodau ni Held erbyn.. dde i chi Ydych, mae gennych yn awr: y cyfle i wneud: y penderfyniad mwyaf yn eich bywyd. Derbyn: y rhodd yn rhad ac am fywyd tragwyddol trwy wirioneddol gredu Fod Iesu Grist farw i chi. Felly, ble bynnag yr ydych, oedi i ystyried yr hyn: Crist wedi ei wneud i chi ac i ddweud: "Dad, yr wyf yn credu hynny dy Fab, Iesu Grist, wedi ei farw ar y groes: er maddeuant fy sins.Alleluia rwyf wedi gwneud y anghywir i bawb droseddwyr sy'n toppled y groes ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL Peres] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰ gan ★ ReiUnius ♥ ♥ Brenin Israel ♥ Mahdi Rydym wrth ein bodd: rydym yn yn dychwelyd yr holl frodyr a
Cymerodd ♰ Pax ♛ Terror meddiant: y plant y tywyllwch. AMEN @ Foslemaidd o sharia, cymerodd ♰ Pax ♛ Terror meddiant:. Y plant y tywyllwch. AMEN @ Iddew o Talmwd:. Mae'ch amser yn agos, amser i ddangos eich ffyddlondeb eithafol i'ch Satan. Alelwia! AMEN. cynnydd a YHWH ei elynion yn cael ei gwasgaru! fel us gwasgaru gan y gwynt, fel llosgi cwyr felly yw: y rhai annuwiol am Gogoniant o: yr Arglwydd. Meibion ​​tywyllwch "lorenzojhwh", yn dweud yn enw Iesu: "Nawr mae'n rhaid i chi losgi!" STOPIWCH: Calan Gaeaf caethwasiaeth dallineb anghrist balchder Satan begone! Rwyf wedi gwneud y anghywir i bawb droseddwyr sy'n toppled y groes ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL Peres] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰ gan ★ ReiUnius ♥ ♥ Brenin Israel ♥ Mahdi Rydym cariad: ydym i gyd yn hafal i frodyr a
Cymerodd ♰ Pax ♛ Terror meddiant: y plant y tywyllwch. AMEN @ Foslemaidd o sharia, cymerodd ♰ Pax ♛ Terror meddiant:. Y plant y tywyllwch. AMEN @ Iddew o Talmwd:. Gyfer dinistrio eich: Satanic, estron, SpA, Seiri Rhyddion, seigniorage bancio. i chi: bwyd tân yn glefydau Clogyn amharchu niweidiol cywilydd iselder pla obsesiynau o blwm. Gwae chi felltithio. Rwyf wedi gwneud y anghywir i bawb droseddwyr sy'n toppled y groes ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL Peres] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰ gan ★ ReiUnius ♥ ♥ Brenin Israel ♥ Mahdi Rydym cariad: ydym i gyd yn hafal i frodyr a
Cymerodd ♰ Pax ♛ Terror meddiant: y plant y tywyllwch. AMEN @ Foslemaidd o sharia, cymerodd ♰ Pax ♛ Terror meddiant:. Y plant y tywyllwch. AMEN @ Iddew o Talmud, cymerodd ♰ Pax ♛ Terror meddiant:. Y plant y tywyllwch. AMEN @ Comiwnyddion:. Elias yn ôl a bydd angen i chi ddod oddi ar: gyda mi a gydag ef, yn yr afon Cison, lle byddwch yn ei wneud: gyda'ch bos jew goleuedig, yn perthyn i Marduk. gyda hyn seremoni, wnes i daro eich hierarchaeth esgynnol (hyd at: y goleuedig) a disgyn. Yr wyf yn gysylltiedig chi, i droed y groes, er i wybodaeth am eich barn am damnedigaeth. AMEN. Rwyf wedi gwneud y anghywir i bawb droseddwyr sy'n toppled y groes ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL Peres] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰ gan ★ ReiUnius ♥ ♥ Brenin Israel ♥ Mahdi Rydym cariad: ydym i gyd yn hafal i frodyr a
DYWEDODD goleuedig: satanists fwyaf yn cadw at God Moesol. -ATEB->. Rydych yn wallgof! chymeriad unigryw o Satan yw: y torri bob moesoldeb, bod Dyrchefwch: y rhyddid i ddod yn: y eilunaddoliaeth ei hun: a phob yn gorwedd o satanists? Gall byth yn twyllo mi, fod yn exorcist! BOB YSBRYDOL CANSER yw'n fwriad i fod yn anochel ffisegydd! meddygaeth yn unig i ddileu? ei fod, yn ôl mewn cymundeb â Duw yma gyd gyfaddef ffenomenau goruwchnaturiol & Yna, maent yn gwadu Duw neu Satan? Mae hyn yn hurt! Byddaf yn difetha chi & sicr y pŵer i wneud hynny. ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL Peres] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰ gan ★ ReiUnius ♥ ♥ Brenin Israel ♥ Mahdi Rydym wrth ein bodd: ydym i gyd yn hafal i frodyr a
Roedd [Salm 140] o'r graig taflu: eu harweinwyr, fy mod wedi clywed am eiriau melys gan i mi. Fel y craciau yn yr awyr agored o dir, eu hesgyrn eu gwasgaru ar: y geg o uffern. felltith yn melltigedig, yr holl genhedloedd Mwslimaidd, sy'n gwneud niwed i'r Cristnogion diniwed. Bydd y gwaed ac arswyd, eu bod wedi rhoi, yn fuan i ricare ar eu plant, llif y gwaed ac anobaith ar eu holl ffyrdd. Alelwia fy mod wedi gwneud y anghywir i bawb droseddwyr sy'n toppled y groes ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL Peres] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰ gan ★ ReiUnius ♥ ♥ Brenin Israel ♥ Mahdi
[Salm 149] Canwch i'r Arglwydd ganiad newydd, ei ganmoliaeth yn y gwasanaeth y ffyddloniaid, Let Israel lawen yn ei Maker, rhaid iddynt exult yn eu brenin, meibion ​​Seion. maent yn canmol ei enw gyda dawnsio gyda drymiau a thelynau, maent yn canu emynau ato. yr Arglwydd yn caru ei bobl. . Ddylai ef coronau y gostyngedig gyda buddugoliaeth exult: ffyddloniaid mewn gogoniant i yn falch godi o'u gwelyau. clodydd Duw yn: eu genau a dau chleddyf finiog yn eu dwylo, i gynnal dial i wledydd a chosbi pobl: Haleliwia i dynhau'r eu pennau mewn cadwyni, eu pendefigion mewn gefynnau heyrn; i berfformio ar: y ddedfryd Ysgrifennodd eisoes ar eu: Dyma gogoniant am ei holl ffyddlon. ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL Peres] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰ gan ★ ReiUnius ♥ ♥ Brenin Israel ♥ Mahdi
[Wltimatwm i'r Satanists a'u amddiffynwyr: wladweinwyr saer maen arweinydd elitaidd] Duw wedi rhoi mwy o egni ac wrth eu bodd yn creu chi, nad yw i greu bawb: y galaethau a phob: yr angylion. chi yn hytrach ar gyfer diolchgarwch, rydych wedi gwrthdroi: y groes, a dyna pam bod: nid oes meddyginiaeth ar gyfer eich cwymp a'ch anobaith heb unrhyw ryddhad. lorenzojhwh ydych yn rhoi i arwain i lawr i: yr affwys, bydd gennych diwrnod arteithiol ac mae'n rhaid eich bywyd yn ddiflas yn dod i ben yn ddramatig yn 3WW niwclear: cyn ac nid ar ôl. Rwyf wedi gwneud y anghywir i bawb droseddwyr sy'n toppled y groes ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL Peres] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰ gan ★ ReiUnius ♥ ♥ Brenin Israel ♥ Mahdi
[Wltimatwm i'r Satanists a'u amddiffynwyr: wladweinwyr saer maen arweinydd elitaidd] Os ydych wedi gwerthu eich bywyd i Satan i metel,, arswyd porno, ECC. os ydych wedi cael hen safle: mae hyn yn angen i chi wybod, a oedd cyn ohonoch yn marw: Yr wyf yn ei ladd ef, felly yr wyf hefyd yn lladd chi! ✙ ♥. ♔ yw firws marwol AMEN. "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" gorchymyn Rwy'n ✙, yn: enw Iesu: ddinistrio ar unwaith o Satan a phob ei Satanic symbol ✙ Halleluja ✙ MENE ✙ TECHEL ✙ Peres ♰ "Rydych yn cael eu colli i gyd!" Luke19.27 ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB
[Wltimatwm i'r holl genhedloedd Mwslimaidd] ar gyfer: sancteiddrwydd Allah ac Islam: y Sharia yn ddrwg, hiliol satanist troseddwyr hyd yn oed os y Quran Sanctaidd yw gair Duw i 95%, Mohammed, hynny yw proffwyd? Yr wyf yn lorenzojhwh, Imam y Mahdi ac ar gyfer y Sancteiddrwydd Allah, i Abraham bawb: y saint a proffwydi ar gyfer: enw Iesu Grist: y gallaf archebu secularization pob llywodraeth, i ddechrau gan troseddol Saudi Arabia, rwyf wedi gwneud y anghywir i bawb droseddwyr sy'n toppled y groes ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL Peres] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰ gan ★ ReiUnius ♥ ♥ Brenin Israel ♥ Mahdi
[Wltimatwm i'r holl genhedloedd Mwslimaidd] rwyf wedi archebu cael gwared ar hunaniaeth grefyddol, gan ddogfen a phob gwahaniaethu rhwng dinasyddion. i orchymyn i Sant Mihangel: yr Archangel a holl adrannau fy angylaidd: y farwolaeth a dinistr bawb; y gwrthryfelwyr. AMEN.hallelujah! ♚ MENE ♛ TECHEL ♛ Peres ♰ Pax ♛ Terror cymerodd feddiant: y plant y tywyllwch. AMEN., Haleliwia! ♰ Pax CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" MENE ✙ ♚ ♛ TECHEL ♛ Peres ♰ AMEN., Haleliwia!
YHWH Tad yn enw Iesu gyda'i y gwaed, mae gennyf rwymo'r droed: y groes pob dyn a holl gythreuliaid y byd hwn. Pwy sy'n mentro i ddymchwel: y groes, symbol o gariad mwyaf? Rwyf wrth fy modd ei angladd! Rwyf wedi gwneud y anghywir i bawb droseddwyr sy'n toppled y groes ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL Peres] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰ gan ★ ReiUnius ♥ ♥ Brenin Israel ♥ Mahdi
Cymerodd ♰ Pax ♛ Terror meddiant: y plant y tywyllwch. AMEN. @ Cynteddau-> Iddewig. beth:? y Cyfansoddiad penderfynu bod: y bobl oedd i fod yn destun seigniorage bancio? a'i holl sefydliadau o bŵer cudd, megis: Sataniaeth, Seiri Rhyddion, brawychu, llygredd? Oherwydd ideolegau: Kabbalah, Seioniaeth, Sharia, eilunaddoliaeth, dewiniaeth, arswyd porn. Pwy sydd wedi caniatáu llygredd a Calan Gaeaf yn yr holl fyd? Rwyf wedi gwneud y anghywir i bawb droseddwyr sy'n toppled y groes ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL Peres] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰ gan ★ ReiUnius ♥ ♥ Brenin Israel ♥ Mahdi
Cymerodd ♰ Pax ♛ Terror meddiant: y plant y tywyllwch. AMEN. @ Cynteddau-> Iddewig. Pwy dinistrio: y gwareiddiad Gristnogol a osododd y evolutionism? bywyd dynol yn cael ei halogi a dyn yn cael ei ystyried bellach fel anifail. JHWH, cynteddau Iddewig wedi dinistrio: eich urddas yn yr holl dyn. Rwyf wedi gwneud y anghywir i bawb droseddwyr sy'n toppled y groes ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL Peres] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰ gan ★ ReiUnius ♥ ♥ Brenin Israel ♥ Mahdi
Pa wleidydd wedi cyfreithloni y ffieidd-dra? ar gyfer bechaduriaid: pob drwg o ddrwg. ganddynt: y clefyd peryglus gyntaf sydd yn: eu cof: nid yn y flwyddyn hon, gan gyfrif angladd: yr anffodion o bob math: damweiniau,: y cywilydd a gwarth a gaiff ar eu plant: gorthrwm, anobaith, gofid a gorthrymder infestation.I wedi gwneud y anghywir i bawb droseddwyr sy'n toppled y groes ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL Peres] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰ gan ★ ReiUnius ♥ ♥ Brenin Israel ♥ Mahdi
YHWH ti a wnaethpwyd yn ddyn yn eich delwedd, ond Iddew: mab ci: y diafol "goleuedig", yn cael usurpers o bwer gyda: y seigniorage bancio, maent wedi gwneud dyn yn y llun o anifail wyf curse ef gyda phob. ei gynorthwywyr, nid tan: maent yn gweld y dinistrio pob: eu plant gyda: eu llygaid. Rwyf wedi gwneud y anghywir i bawb droseddwyr sy'n toppled y groes ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL Peres] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰ gan ★ ReiUnius ♥ ♥ Brenin Israel ♥ Mahdi
Duw Abraham: ddifa hyn drwg o oleuo gan: yr wyneb ddaear, gallaf weld: eu adfail, bod: gallant gael yr holl: ddyfnderoedd uffern / geenna yn y flwyddyn hon. Rwyf wedi gwneud y anghywir i bawb droseddwyr sy'n toppled y groes ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL Peres] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰ gan ★ ReiUnius ♥ ♥ Brenin Israel ♥ Mahdi
Dyna ddigon! ar gyfer yr holl sawl a oedd yn youtube: 1. 2 rhyw anifeiliaid. Porn 3. arswyd 4. Sataniaeth 5. cusanau â'i dafod 6. vulgarity; 7. effaith negyddol addysgol, nad yw'n addas ar gyfer plant? Rwy'n Rei Unius: y Brenin Israel yn enw Iesu Rwy'n gorchymyn bod: bydd y Che 1eg peryglus glefyd y mae'r: eu meddwl yn ei feddwl? yn ei hun: yr un y dylid derbyn, clefyd anorchfygol sy'n arwain at farwolaeth. Loved: y felltith? Syrthio arno! AMEN, Haleliwia! CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♚ MENE TECHEL Peres ♰ Pax
nargargoole DDYWEDODD ": dwi yn mynd i helpu i wneud eich gêm gryfach .. neu y byddwch yn marw cyn bo hir .. neu rywun agos iawn at y byddwch felly mae hyn yn debyg i:. y Diafol ei wneud i chi .. blaid ei ddysgu:. wedyn ddod yn ôl pan nad ydych mor wan a inputent iawn - ATEB-> Dyna ni allaf wneud mwy tout est sous contrôle:..?! "! Iesu byw" Ni all hyn gael ei weinidogaeth wynebu lorenzojhwh yn enw Iesu! gorchymyn i: i orchmynion ddinistrio holl Sataniaeth sefydliadol: llywodraeth, gwasanaethau cudd, milwrol, crefydd, youtube, estroniaid, gweinyddol, ideolegol Alelwia Begone Satan begone Yfwch eich gwenwynau a wnaed gan eich hun yn ddigon:.!. Canser yn awr: am waed Iesu Grist , yr wyf yn rhwymo pawb Satanists wrth droed y Groes, ar gyfer eu proses ar unwaith ar gyfer eu mewnol, gythreuliaid, ac angylion o'r tu allan:. daro ergyd taro i gyd: nhw tan:. dechrau, bwyta gwallgofrwydd a marwolaeth Loved y felltith? Syrthio ar ddiwedd gêm ef:! "Rydych yn cael eu colli i gyd!" Luke19.27
fi am Rei unius [✙ ♔ ✙] Duw yn ♥. + Duw yn ♥. + Duw yn ♥. [✙ ♔ ✙] ♛ ♛ blaned ddaear? hwn yw fy nheyrnas! Os byddwch yn gadael i Satan y byddwch yn gwneud eto: y profiad o hapusrwydd. bywyd newydd. Ni allaf adael Satan yn fy nheyrnas: Felly, ddylai pob Satanists yn cael eu lladd mewn modd goruwchnaturiol ✙ ♥. ♔ CROESO yn fy FYW! ✙ ♥. ♔ Yr wyf yn: y, metaffiseg drws seciwlar naturiol positif, rhesymegol cyfiawnder, i agor i bob dyn gonest, o gyntaf i anffyddwyr ddiwethaf: y nefoedd yn enw Iesu. AMEN. Rhoddodd Duw Haleliwia ni ddynion i Ein cariad, ein synnwyr cyfiawnder a chydraddoldeb, y gallu cyffredinol i leddfu: poen o ddynion o'r holl frodyr ein holl ddynoliaeth. ✙ ♥. ♔ CROESO yn fy FYW!
benlinio! Ni all welwch chi? tocynnau: yr Arglwydd! AMEN. Alelwia. hyn sy'n cael ei wneud? yn cael ei dderbyn! ydym yn ei chasglu i gyd y byddwn wedi hau! ydych yn gwbl ddiymadferth yn fy erbyn. nad ydych yn gallu amddiffyn eich hun oddi wrthyf, holl uffern â Ni all Satan. eich bod yn colli. byddwch yn mynd i youtube ydych yn chwalu y ffieidd-dra Satan. Rydych yn Eisoes yn: y fynwent Rydych Amdanom i Colli ei synhwyrau Satan yw eich dinistrio! nawr? llosgi! yn enw Iesu: ac yn awr mae'n rhaid i chi losgi! AMEN, Haleliwia! yn enw Iesu: "Nawr mae'n rhaid i chi losgi!" STOPIWCH: Calan Gaeaf caethwasiaeth dallineb anghrist balchder Satan begone! CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ar gyfer eich dinistrio fel yn y fynwent? beth ddiawl ydych yn teimlo ar y uffern? AMEN. Haleliwia! MENE Terror ♰ ♛ TECHEL ♛ Peres ♛ Pax cymerodd feddiant y plant y tywyllwch.
[109 Ps] Duw fy mawl, ni fyddwch yn dawel, fel yn fy erbyn i :: fyddant yn agor: enau y dyn annuwiol ac o dwyll; siarad yn fy erbyn gyda thafod yn gorwedd. maent yn buddsoddi i mi â geiriau cas, maent yn ymladd yn fy erbyn, am ddim rheswm. Yn gyfnewid fy nghariad, byddaf yn symud: y cyhuddiadau, er fy mod mewn gweddi. Gwneud i mi ddrwg dros dda, a chasineb gyda chariad yn gyfnewid. Codi dihiryn yn ei erbyn. 1 cyhuddwr bob amser yw ei hawl. Mae'n cael ei euogfarnu ac mae ei apêl yn cael ei therfynu: wrth ddedfrydu. Ychydig yn ei ddyddiau ac yn ei le fod yn: y fargen arall. Bydd ei ddisgynyddion yn cael ei neilltuo i ddinistrio. anwiredd ei dad a'i fam yn cael ei grybwyll yn barhaus i: yr Arglwydd. Oherwydd ei fod yn gwrthod dangos trugaredd a erlid y tlawd, i ladd y rhai sydd wedi torri-galon. Loved: y felltith? Syrthio arno! AMEN. haleliwia! ♚ MENE TECHEL ♛ ♛ ♛ Peres ♰ Pax CSPBCSSMLNDSMDVRSN SMVS MQLIVB
 
♰ ♔ ♥ lorenzojhwh:. ReiUnius & Brenin Israel, o: orsedd Duw a gyfer: y gogoniant ei orsedd, ac sy'n eistedd: Duw Abraham a Melchisek, Ein patriarchs a broffwydi, sy'n Datgelu er mwyn ei Enw Sanctaidd i Moses: YHWH: enw mawr o: YHWH & i bawb: y, tir eglwysi yr eglwys nefol a purgative: deyrnas Dduw, ar gyfer yr holl eneidiau pur a gweddïau o'r holl saint a chreaduriaid a dwyfol nefol, ar gyfer yr holl ddynolryw ac yn: yr enw Iesu: nerth yr Ysbryd Glân clymu, gyda a thrwy holl greaduriaid: ar gyfer y gwaed Iesu holl wrth droed y groes ac i bawb: y merthyron: Y er mwyn Sant Mihangel: yr Archangel a phob: y symud ar unwaith ar gyfer tân angylaidd: dinistrio Satan a phob Ei Satanic symbol ar y blaned hon ar unwaith ✙ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSM VSMQLIVB ✙ Halleluja ✙ MENETECHELPERES ♰
AMEN.hallelujah! ♚ ♰. Gall Duw gau eich bywyd nawr! Ond ar gyfer yr hyn: yn mynd ar eich bywyd damn? Byddwch yn neidr yn byw am byth o dan: yr olwg o fy Ysbryd. Pan gaf fi weld ti i lawr i'r dibyn? hynny, byddaf yn gadael i chi fynd! cyhuddo chi: yr Ysbryd Glân. Rydych wedi caru: y felltith? Syrthio ar chi! AMEN. Haleliwia! Gymerodd feddiant o Terror: y plant y tywyllwch. Mae'r gorchymyn yn Saint Michael Archangel ac i fy holl adrannau angylaidd i fynd ymlaen i ladd yr holl: y Satanists oll: y byd AMEN. Alelwia. Rydych wedi Loved: Y Curse? Syrthio ar chi! AMEN. Haleliwia! ♚ MENE ♛ ♛ Techel Peres ♰ Pax CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ✙ AMEN. Haleliwia! ♚ MENE Techel ♛ ♛ Peres ♰

eich bod wedi bradychu Duw a'r bobl yr ydych yn bwnc o: y banciwr Iddew a benderfynodd eich lladd: 3 ° WW niwclear: marw! ->. Hyn rydych wedi'i wneud i eraill? Nawr bydd i wneud i chi! 1 Brucia Mene Tekel Peres:.! Y drwg chwyn, yn cael ei losgi â thân: "Mae'n rhaid i chi losgi yn:! Enw Iesu Burn Burn Burn!" AMEN .. Alelwia. 2. Muori Mene Tekel Peres Die:!! Y bradwr yn cael ei ddedfrydu i farwolaeth "Yn:!! Enw Iesu mae'n rhaid i chi farw Nawr Die Die Die!" 3. Grida! rhaid i chi sgrechian! Mene Tekel Peres. Sgrechian gwaedlyd ei anobaith. Mae'n rhaid i chi sgrechian nawr eich anobaith ar fy sianel: crio! crio! crio! AMEN .. Alelwia! CSPBCSSMLNDSMDV RSNSMV SMQL (= IVB yfed eich gwenwynau a wnaed gan eich hun) ♰ ♛ MENE TECHEL Peres
☠ Pax ☠ + + + ☠ Pax ☠ Alelwia AMEN. ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰ fi am oddi wrth Dduw. ii wneud drwg i Satanists drwg a hunanol fel chi mi ladd, a phob: y gynorthwywyr o: yr IMF-NWO: yn unig hy 500 miliwn o bobl ar gyfer yr wyf yn Rei Unius
 
[★ ♰ Pax ♰ ★] byddwch wedi gwastraffu eich bywyd a roddir: gan Dduw ydych wedi cael eu gwrthod: gan Dduw gennych eich etifeddiaeth: anobaith yn ddiddiwedd wyf gorchymyn yn enw Iesu, bod: y gwaed Iesu fod arnoch, a yr holl ddynion a merched o: y byd :: y gwaed Iesu ar bawb. Rydych chi gyd feibion: y diafol, yr ydych yn mynd i ****! ♰ Rwyf wedi gwneud: y anghywir i bawb droseddwyr sy'n toppled: y groes ♰ [♛ MENE ♚ TECHEL ♛ Peres ♰ Pax] ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰
 
Maranatha! Dewch Ysbryd Glân, a anfonwyd atom o'r nef pelydryn o oleuni dy, dewch tad y tlawd, yn dod rhoddwr o anrhegion, calonnau golau Dewch, cysur, gwestai melys yr enaid, rhyddhad melys, yn ddiogel yn y gwres, gysur tristwch, drwytho eich heddwch personol, heb eich cryfder? dyn oes dim, dim byd heb rym, lafa hynny yw sordid, yn gynnes yr hyn sy'n oer, halyard hynny yw cam, eich ffyddlon mai dim ond rhoi i chi ymddiried yn eich rhoddion sanctaidd, yn rhoi gwobr i rhinwedd, yn rhoi marwolaeth sant, yn rhoi llawenydd tragwyddol. AMEN. Haleliwia! vieni Spirito Santo, Manda 1 Dal Noi cielo: heb raggio della tua Luce, vieni Padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni Luce dei cuori, consolatore perfetto, Dolce ospite dell'anima, dolcissimo sollievo, nella calura riparo, Nel pianto conforto , infondi nell'intimo cyflymder tua la, la tua senza Forza? nulla è nell'uomo, nulla Forza senza AMEN. Alelwia!
[Mae hyn ar gyfer eich wyrth] YHWH: mae'n rhaid i'r Duw Abraham a Moses bychanu holl elynion o ReiUnius: lorenzojhwh. Diolch i mi, a grëwyd CAEL mi, wedi aberthu eich unig fab Iesu Grist: y Brenin Meseia Israel, i mi! Ar gyfer y Gwaed Iesu ar: y groes, Pa yr wyf yn awr yn eich presenoldeb fel angel! Hwn ar gyfer Clwyfau Corff yr Iesu ar: "!! Satan begone yfed eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" y groes, Pa wyf dinistrio / i archebu fy holl glefydau a fy holl broblemau, Iesu yw: y cig oen a laddwyd diniwed i mi, dyna pam: A allaf Byddwch: hapus, teimlo'n dda, yn fuddugol, Dim â phroblemau ariannol. AMEN. Alelwia. Rwy'n gyhoeddi o'r blaen: angylion, saint i: Y Byd Bod "Iesu yw fy Nuw, fy Arglwydd yn unig a Gwaredwr yn Pam, yr wyf yn Hawl I dderbyn yr holl gyflawnder, Am fy nyled yn cael ei dalu fy mod dwyfol, anfarwol, gweddnewidiwyd ac a gydogoneddir.. Gogoniant i JHWH, yn enw Iesu:! yr Ysbryd Glân Dyma'r wyrth hynny, yr wyf am roi Haleliwia Tystiolaeth Cyhoeddus
"Os ydych yn cyfaddef eich ceg gyda: 'Iesu yn Arglwydd,' ac yn credu yn eich calon fod Duw a godwyd ef o: y meirw, y byddwch yn ei arbed Er ei bod yn gyda'ch calon eich bod yn credu ac yn cyfiawnhau, ac y mae. gyda'ch ceg cyfaddef eich bod yn cael eu cadw ac yn. " Rhufeiniaid 10:9,10 Annwyl Dduw, yr wyf yn sylweddoli fy mod yn pechadur ac y bydd fy mhechod cadw fi o Nefoedd. Yr wyf yn credu dy Fab, yr Arglwydd Iesu Grist, fy nhalu am fy mhechodau trwy farw ar y groes ac y gall ef maddau fy holl bechodau. Rwyf bellach yn ymddiried ynddo ei ben ei hun fel fy ♥. Gwaredwr. Diolch am eich rhodd o gariad ac o ♥ bywyd tragwyddol. Mae rhai Penillion Beibl sy'n dweud> Iesu yw Duw <<< pobl Anffyddiwr honni eu bod yn credu bod Iesu yn broffwyd da, ond, maent yn gwadu bod Iesu yw Duw. Os mai dyna chi, hoffwn eich annog i ystyried rhai adnodau o'r Beibl:
Mae'n rhaid i ni fynd trwy bethau cyn i ni yn cael eu harbed. Fe'i gelwir yn mynd drwy dreialon. Mae'n brawf i weld a allwn ei wneud yn Nes ffurflenni Iesu. Os ydym yn ei wneud yn: yna byddwn yn mynd i fod gydag ef. Cael mewn Eglwys Apostolaidd a chael bedyddio yn: enw Iesu Grist a cewch dderlyn: ysbryd sanctaidd. Darllen Deddfau 02:38, mae'n: y ffordd gywir a: yr unig ffordd hawl i gael eu bedyddio. Objet: Byddwn yn crio am: Dywedodd y skyscraper 3eg a syrthiai'n 11-09 TECKMASSE: "Ydw crio hefyd, ond mae cariad yn ein plant ac mae'n rhaid i ni fod yn gryf i:. Iddynt ... Gwrando plant yn ei ddweud ac ymlaen os gwelwch yn dda" -ATEB->. Rydych hun ar gyfer eich PLANT, BOD RHAID I CHI I DDYSGU TYNNU: bys, bywyd yr holl bobloedd: y byd? mewn perygl eithafol!
 
Cymerodd ♰ Pax ♛ Terror meddiant: y plant y tywyllwch. AMEN @ Rrmbgpym->.. [: Y mwyaf ffiaidd]: y brenin Israel a gododd yr Deml? bob amser wedi bod: yno! Mewn gwirionedd, mae'n: y brenin y byd: NWO. hy, pa reolau: y banc byd: IMF. Fodd bynnag, mae'n anffodus ei fod yn Iddew banciwr goleuo gan Satan. Hynny yw: y llofruddwraig mwyaf a throseddol o hanes yr holl ddynolryw. : Y bachgen da o YHWH? Nid yw'r trosedd yn haeddu! Ers y mae yn ysgrifenedig: "Na ladd Ddim yn dwyn carcharorion yn rhad ac am ddim!!", Yna rhaid i chi ildio 1eg sofraniaeth ariannol i bobl, lleidr o llofruddwraig ac yna gallwch chi adeiladu y Deml! eich bod yn dathlu: buddugoliaeth Sataniaeth? Hanes wedi dysgu dim i chi? bancwyr y rhain yn cael eu paratoi holocost newydd o Iddewon!
Cymerodd ♰ Pax ♛ Terror meddiant: y plant y tywyllwch. AMEN @ Ni all Rrmbgpym-> Iddewon adeiladu teml Iddewig fel:.. Mae: y parth Satanic, o: yr Iddewon Goleuedig sydd wedi creu unbennaeth rhithwir: mae hyn yn corporatocracy / cwmnïau rhyngwladol: seignorage bancio ar weithred gyda: y hunaniaeth yr un unedol Satan yw: yr ymerodraeth mwyaf dirgel lle wedi darostwng i gaethwasiaeth holl bobloedd, eu nod yn unig yw gwneud y mwyaf elw, heb unrhyw barch at yr amgylchedd a phobl. "Ni ddylai neb gael gaeth peri mwy o ofid i'r rhai sy'n credu i fod yn rhydd"-Goethe. Mae hwn yn erbyn yr holl difodi: y bobl sy'n gwneud: Banc y Byd-IMF NWO: Satanic ymerodraeth. Cyn ei bod yn rhy hwyr: i chi godi eich arian o: y banc. Ond, ers colli rydym yn: y "pwrpas: y contract",: y contractwr mwyach i ad-dalu'r benthyciad / morgais i: y banc. felly byddwch yn talu: y morgais [? / gwylio v = CP9-CzBkiIA]
Re: Absenoldeb: DYWEDODD yr hen syniadau sami7002: O Abdullah. Nid yw un duw yn bartner yn: y Brenin a phob: y jinn i gyd yn weision i Dduw. Rwyf wrth fy modd Iesu heddwch arno ef (284): y credu gennad yn yr hyn a ddaeth cael eu datgelu wrtho gan ei Arglwydd, ac (felly) credinwyr. Mae pob un yn credu Allah a'i angylion a Ei ysgrythurau a Ei negeswyr - Rydym yn gwneud unrhyw wahaniaeth rhwng unrhyw un ei negeswyr-a: maent yn dweud: Yr ydym yn clywed, ac rydym yn ufuddhau. (Grant ni) Dy maddeuant, ein Harglwydd. Atat: ti yw:. Yr Teithio (285) --ANSWER-->. gyfaill! Duw yn llawer mwy nag un grefydd a hefyd o bob crefydd ei roi toge: Arall. ei fod bob amser yn fwy! Rwyf wrth fy modd ♥ ♥ ISLAM sanctaidd - Rwyf wrth fy modd CHI:.. Heddwch fod ar CHI! Yr hyn yr ydych wedi'i ddweud yn rhy werthfawr! Islam sanctaidd ar gyfer fy nad yw crefydd, ond mae'n ysbrydolrwydd: lefel uchel o addoliad cyfriniol o: harddwch anfeidrol:..! ♥ ♥ Allah mae yn dal i obeithio yn: y byd :: yna! unrhyw drais ar grefydd: yna!
hyn yw: cost ein harian: [(1)] ☠ 100% banc seigniorage (Euro biliau Doler vs: & Bott CCT) + [(2)] cyhoeddus dyled ☠ 100% (ddiddordeb ofynnol i bil) + [( 3)] ☠ 70% wrth gefn ffracsiynol yn ofynnol pan fydd morgais ofynnir yn: y banc. + [(4)] ☠ chwyddiant. + [(5)] ☠ dirwasgiad. + [(6)] ☠ rarefaction ariannol. + [(7)] ☠ 3 ° WW niwclear anochel ac yn hanfodol fel y nodwyd ": theElectroAllstar": "Dalai Lama heddwch Rhowch gyfle Ond, rhyngom ni:.! Pwy: y fuck yn rhoi gwir heddwch cyfle Rhyfel yw:? Y busnes mwyaf o bob amser. Ac busnes yn rhyfel. Yeah, merched a bonheddig, dyna cyfalafiaeth, croeso i ein byd. + [(8)] ☠ W JEW Satanic x NWO perffaith!-ATEB->. ☠ Mae'r system hon wedi pydru ! mae ar fin cwympo ar chi, dyna pam y byddwch yn marw fel llygod mawr wedi'i falu ☠ Pax ☠ da + 3 ° x WW chi
 
Cymerodd ♰ Pax ♛ Terror meddiant: y plant y tywyllwch. AMEN. @ Goleuedig, beth yw'r peth bod gennych fwy o ofn gorau?yn cael ei IESU Ef yw: Alelwia! 1. Brenin y brenhinoedd; 2. Messiach; 3. Gwaredwr; 4. Arglwydd; 5. Emmanuel 6. Eneiniog 7. Un; 8. Tywysog tangnefedd; 9. Goleuni'r byd; 10. wai, gwirionedd, bywyd; 11. Mab Duw a dyn; 12. y Gair; 13. Mornig seren; 14. Alpha & omega; 15. Enw yn anad dim enw.--- ATEB -> lol. stingy hyll: rhoi'r dwylo yn eu pocedi neu a fydd o gwmpas y byd yn dod yn un Cristnogaeth yn fuan iawn!gan eich ★ Brenin-o-Jerwsalem ★ & Palesteina ♥. ♰ ReiUniusYahushua Meseia bendithia chi hefyd!Yr wyf Brenin Israel a ReiUnius! Duw yn Awesome!buddugoliaeth fawr i'r Arglwydd ein Duw: Yahushua Meseia. Bendithia 'ch!
 
[Parhau'r melltith ar y dudalen] yn erbyn: Sataniaeth Hiliaeth, i ddod â casineb a vulgarity ar y byd, mae ar gyfer cam-drin o Bod tudalen o YouTube, yn erbyn: Sharia Seioniaeth lladdwyr llwfr ffiaidd yn rhywiol hudolion porn gwaith maen anfoesol eilunaddolwyr arswyd celwyddog arweinwyr lobïo Llywodraeth goleuedig IMF NWO elitaidd Corfforaethau SpA: wedi cymryd am y dudalen hon, y clefyd eu bod yn ofni. Sy'n cael ei sefydlu yn yr enw a gwaed Iesu: amen. Fi yw metaffiseg o'r ddeddf naturiol: brawdoliaeth cyffredinol. Haleliwia. os nad ydych yn atal eich spam yn erbyn pobl? Rwy'n exorcise ym mhob youtube eto, Ond eich marwolaeth? dim ond chi fydd yn gyfrifol ♰ wyf wedi'i wneud o'i le i'r holl rhai troseddwyr Pwy toppled y CSPBCSSML groes NDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ Yr wyf yn Rei Unius a brenin Israel:!.! Alelwia ♰ Begone Satan ♰ Mae eu rhan mewn llyn pigo ar dân a brwmstan , yn fuan iawn fod yn farw! [MENE ★ ★ Techel Peres] ♰ Pax "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun". ♰ amen
[Psalm17 Rwy'n dy garu di JHWH fy nerth] ysgwyd y ddaear yn ymddangos ar wely'r môr. Ar gyfer y ysbryd eich lid o'i enau yn dod i dân ysol: hedfanodd glo. glared arnynt gyda'i saethau! Oherwydd JHWH achub y bobl gostyngedig. Gyda chi allaf dorri unrhyw rwystr. Gyda fy Nuw gallaf raddfa y waliau. ehangder o gyrff meirw i mi adael y tu ôl i fi! (110) Am eich bod wedi hyfforddi fy nwylo i frwydr, fy mreichiau i ymestyn: bwa o efydd. CHI wedi fy rhoi yng ngofal y Cenhedloedd. Nid yw pobl sydd ddim yn gwybod yr wyf wedi'i chyflwyno; i glywed mi? maent yn ufuddhau ar unwaith i mi! Tramorwyr ceisio fy y blaid, paled dynion tramor ac yn dod crynu allan o'u cuddfannau. Yn enw Iesu: gorchymyn yn fy Ysbryd i wneud: hyd ddiwedd y byd: lladd y satanists: Braw yn cymryd meddiant o feibion ​​tywyllwch ar yr holl ddynoliaeth. Alelwia! Ewch satana! "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" MENE CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♚ ♛ TECHEL ♛ Peres ♰ ♛
Cadarn, Duw yn caru ei blant i gyd. Ond ydych yn blentyn o Satan a phryd y bydd gyda chi farw gwaedlyd yn dod i ben eich bywyd ffycin. Bydd yn olaf drugaredd ar eich cyfer yn dod i ben. Yn wir, yn Luc 19.27 - Iesu'n dweud: A'r rhai elynion i mi nad oedd am i mi ar gyfer eu brenin, yn dod â hwy yma a lladd hwynt ger fy mron "! Alelwia Datguddiad Sant Ioan yn dweud:" y rhai sy'n cymryd y marc (666 ficro neu sglodion) yn rhaid i yfed y cwpan Duw "Rydym yn siarad am rywbeth sydd:.... 1 maint gronyn o reis 2 anweledig am ei fod yn cael ei roi i mewn i'r corff Ond edrych arnoch chi, mae rhywun yn gweld y . olygfa o Carnifal dinas gyfan i chi ac mae hyn yn joker Satan, yr ydych yn y ddau whit problemau seicolegol difrifol: gennyf y feddyginiaeth gywir i chi:!? y tân o Sodom Amen Alelwia / gwylio v = HBkTnaP0AWU * / gwylio? v = bct4A70HLC4 * / gwylio? v = VCuTWA9ucy8 * / gwylio? v = Wk_5AxLjX50 * / gwylio? v =-WA7T7yIgSA * / gwylio? v = 41D9hF9lcDc amen
Rwy'n broffwydodd amdanoch chi anffawd, yn enw Iesu, drwy gydol 2010. Amen. Alelwia. Nawr ewch i farw neu gael gwared ar eich budreddi, oddi wrth y byd. Mae gen i lawer o ffrindiau anffyddiwr yn fy restr, gan fod gen i gariad a barch ar eu cyfer: eu bod yn onest gadarnhaol urddasol. chi: frwnt. Ni fyddwch yn gallu goresgyn, y prawf o dân! Chi gael gwared ar y safle hwn gableddus, yn awr? Ni fyddwch yn gweld 2013! Drwy gydol 2012? eich bywyd mewn perygl, rhaid i chi fod yn ofalus ar bob diwrnod od ond yw'r rhai par: sydd am eich lladd: Bydd fod yn fyw yn 2014? Rwy'n gorchymyn yn enw Iesu dinistrio pob Sataniaeth, ledled y byd. Satanists o'ch holl restrau? Mae'r meddyg yn galw nhw! ✙ CSPBC SSMLNDS MDVRS NSMVSMQLIVB honyn cael ei firws marwol - AMEN - Haleliwia "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" http://satan-is-faggot.blogspot.com Duw wedi rhaglennu i mi ennill. / Gwylio? V = HBkTnaP0AWU * / gwylio? V = bct4A70HLC4 * / gwylio? V = VCuTWA9ucy8 * / gwylio? V = Wk_5AxLjX50 * / gwylio? V =-WA7T7yIgSA * / gwylio? V = 41D9hF9lcDc amen
satanist ydych i wrando arnynt arthio a Rave trwy gerddoriaeth electronig wedi'i raglennu ffug drosodd a drosodd a throsodd (cofnod wedi torri), a chi a'r defnydd Goleuedigion yr arwyddion baphomet un ac addoli'r lucifier un. dylech fod ychydig yn fwy gonest pan fyddwch yn ffonio pobl eraill crazy, yr wyf yn golygu mewn gwirionedd, yn enwedig gyda'r pethau rydych yn ei wneud yn y tywyllwch? A phan ydych yn meddwl all neb weld chi? y rhai sydd fwyaf crazy. Nid oes rhaid i chi gael yr holl amddiffynnol tuag at Iesu neu Dduw; cuz yr afr mynydd Ibex byddwch yn gwyrdroi a defnyddio fel gwrthrych cyfarwydd i gynrychioli Satan heb gyfiawnhad neu authorization.You sefyll mewn barn chi ei hun? fel y mae'n ei wneud ar y dudalen hon. Nid caled ei cwestiwn oGall COSA dad guro whos nhad up.CSPBCSSML NDSMDVR SNSMVSMQLIVB fy nhad Duw wedi trechu eisoes eich tad y diafol ar y groes dros 2000 o flynyddoedd yn ôl. ydych yn addoli ferminog felly yn gollwr GO IAWN. Pa mor crazy yw hynny? "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun"
Alelwia Duw wedi rhoi i mi pob hawl Gall hyd yn oed y plentyn yn dweud wrthych:!! "Rydych yn mynd fel enaid felltith!" yr holl caerau wedi'u torri i! os dal i sefyll? oherwydd eu bod yn lladd ei gilydd yn 3ydd WW Niwclear sydd ar gyfer cael y bai am y cwymp IMF a gynlluniwyd lladd yr holl ddynoliaeth. Rwy'n gwybod bob gyfrinach, hyd yn oed eich un chi! Ar y blaned hon, BYDD oes neb yn gallu byw yn ôl deddfau naturiol: felly y bydd yr holl elynion Duw yn marw: ym mhob man! awr yr ydych satanists, boed os ydynt yn anffyddwyr neu'n credu, fodd bynnag, mai dim ond y bywyd hwn i "fwynhau" = lol. allbynnau hynny, yn mynd i ffwrdd o bob gyda'i gilydd mewn màs ar gyfer protest. nid oherwydd bydd hyn yn cael sylw a gall fod yn ateb, i ymestyn y life.this yn eich cais: ar gyfer eich trosi: na! Ond gallwch barhau i wneud hynny y mochyn eto iawn ✙ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQL IVB Yfwch eich gwenwynau a wnaed gan eich hun ✙ MENE TECHEL Peres ddiwedd gêm ✙ yn enw Iesu:!? "! Rydych yn colli pob" Luke19.27
bendithia! yn gyffredinol: y ddamcaniaeth esblygiad wedi trawsnewid ideoleg y, cyllid NWO Iddewig rhyngwladol mewn trosedd ideolegol: hynny yw, brawf yn erbyn Duw lol. er ei bod yn erbyn rhesymeg, gan fod Duw yn dragwyddol. Cadarn, mae gennym dystiolaeth o esblygiad yn yr un rhywogaeth, ond nid oes gennym ffosil unigol sy'n yw'r darn o un rhywogaeth i un arall. Mae pob rhai a ddangosir? Wedi cael eu portreadu fel ffug: ar ôl. Yr ydym ni, canfyddiadau metelegol mireinio yn y "glo" a "ffosil polistrate", y nephillim, pob un o'r profion brofi hynny: 1. Llifogydd. 2. bodolaeth gwareiddiad uwch hen ffasiwn. ymhlith y cannoedd o arolygon, mesuriadau a dod o hyd lluniau o Arch Noa ar Fynydd Ararat: rydym hefyd wedi cael yr arolygiad: fyddin Rwsia ar adeg y Tsar Nicholas II
Cymerodd ♰ Pax ♛ Terror meddiant: y plant y tywyllwch. AMEN @ rrmbgpym-> Am y gogoniant Duw Abraham & ei Orsedd:. Lorenzojhwh yw'r ReiUnius: metaffiseg y pŵer gorau ysbrydol a gwleidyddol a awdurdod Cyffredinol o fath dynol. unrhyw un sy'n gwrthwynebu ei awdurdod? oedd dim wedi gariad at y gyfraith naturiol, hy bydd yn cael ei gosbi fel Exodus 20.12 yn dweud: "Bydd ei fywyd yn fyrrach". Ar bob rhai sy'n gyfrifol am gael sied gwaed gwirion, yr wyf yn rhoi sêl fel fy pŵer y symbol damn o Cain, ar bob llofruddion. Mae hyn yn cael ei dyfarnu yn enw Iesu ar gyfer y gwaed Iesu bob dyn a cythraul yn rhwym wrth droed y groes. ✙ ♥ ♔ CROESO yn fy BYW ✙ ♥ ✙ CSPBC SSMLND SMDV RSN SM VSMQLIVB ✙ MENE TECHEL Peres ✙ AMEN "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ✙ * Dyma'r fuddugoliaeth sydd wedi gorchfygu y byd;! Ein y Ffydd! 1 Giov5, 4
y pŵer a roddwyd i mi gan Dduw? yn awesome, ofnadwy: y cariad! ni ellir ei gynnwys ac ni ellir eu cefnogi mewn unrhyw ffordd gan ddynion. Dw i'n dysgu i ddefnyddio'r pŵer hwn yn y diwrnod. Yn wir, mae'r terfysgol yn cael ei ledaenu ymhlith Satanists, ac ymhlith holl feibion ​​tywyllwch! Rwy'n derbyn yr holl bwerau o gynrychiolaeth Teyrnas Dduw: cyfiawnder, gwirionedd, gostyngeiddrwydd, cariad, maddeuant. Beth ddylwn i ei sefydlu ar y ddaear? Yn cael ei ysgrifennu ar unwaith ac a gadarnhawyd yn y nefoedd! Rwy'n fel gwialen haearn, ac mewn gwirionedd, mae popeth gen gan chwalu? Byddaf yn chwalu! fel y gwahanol o glai. Re: Nid Arabiaid http://www..com/watch?v=KrM0dAFsZ8k yn gwybod bod am ei wneud: y 11-09 oedd y satanist Iddewon yr IMF, o'r enw "goleuedig" neu Seiri i ddinistrio Irac ac i leihau y rhyddid cyfansoddiadol a gwell i niwed:yr hil ddynol gyfan: NWO
Rydych chi eisoes yn rhad ac am ddim, os ydych am fod yn rhad ac am ddim: yn y gwir "eich holl ddyledion wedi cael eu talu" ac ni fyddwch yn euog!. byddwch yn rhad ac am ddim ac yn hapus? byddwch yn llawn o nerth yr Ysbryd Glân, yn union fel fi y gallwch ei gael allan o'r carchar hwn gallwch dorri pob cadwyn:. Iesu eisoes ar eich ochr. 1 torri'r gadwyn gyda Iesu. yn fuan iawn eich holl gadwynau disgyn. Rwyf wedi y pŵer, addo i chi ar ran Duw na all neb eich brifo. Rwy'n addo yn enw Iesu Byddwch yn cael eu bendithio yn hapus a ddiogelir! mab dileu safle hwn ar unwaith. am gariad: saint Duw, eneidiau da ar gyfer y dyfodol y ddynoliaeth ar gyfer eich iachawdwriaeth yn awr, yn awr dinistrio y safle hwn! Rydw i ar y dde i chi tra Iesu ar y chwith. Yn syth ar ddileu'r hunllef ac rydych yn cael y rhyddid i blant Duw y gallwch ei wneud. bydd eich enghraifft yn cael ei ddilyn gan filiynau o blant! byddwch yn dod yn enwog: er gwell neu er gwaeth? sut y gallwch eu cymryd i fynd i gyd i uffern? miliynau o blant?
Edifarhewch NEU ddifethir. 1Corinthians 6:9-10. Oni wyddoch chwi na fydd y anghyfiawn etifeddu teyrnas Dduw? Na thwyller chwi: ac ni godinebwyr, nac eilunaddolwyr na godinebwyr, na merchetaidd, nac sy'n cam-drin eu hunain gyda dynolryw, Na lladron, nac cybydd, na meddwon, na difenwyr, na chribddeilwyr bydd, etifeddu teyrnas Dduw. 22:15 Revalation. Canys heb eu cŵn, a hudolion, ac whoremongers, a llofruddion, a eilunaddolwyr, a phwy bynnag sydd yn caru ac yn gwneuthur yn gelwydd. Galatiaid 6:07. Na thwyller chwi; ni watwarir Duw: canys beth bynnag a hau dyn, rhaid ei fod hefyd yn elwa. ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ ♰ Matthew 10:28. Nid ac yn ofni rhai sydd yn lladd y corff, ond nid ydynt yn gallu lladd yr enaid: ond yn hytrach ofnwch yr hwn a gallu dinistrio enaid a chorff yn uffern. Ceisio Maddeuant a Redemption Trwy Eich Hiachawdwr Iesu Grist Edifarhewch:. Gyfer y Deyrnas o Nefoedd wrth law. (Ledaenu'r neges hon)
Ymchwilio i! byth yn anghofio 9 ✈ 11. Rhoi gwybod i chi eich hun neu aros yn y tywyllwch neu efallai eich bod yn: y tywyllwch?! Mae Duw wedi rhaglennu i mi ennill: ♛ ♰ ♛ y caerau wedi cael eu torri; uffern yn y rhan fwyaf o anobaith cyfanswm, mae pob Satanists yn cael eu colli! Ar gyfer y sancteiddrwydd: 1. Duw Abraham, 2. Mae ei Orsedd, 3. Ei enw "YHWH", 4. gorau angylaidd. lorenzojhwh archddyfarniadau, yr holl melltithion ar bob Satanists a'u gynorthwywyr, am byth: "Amen CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB Haleliwia.." Ni ellir cyfrif: farw, afiechyd, salwch, damweiniau, obsesiwn heintiau, eiddo, pryder, iselder, anhwylderau, anhunedd, anobaith, gwallgofrwydd: ".. Amen Haleliwia" Mene Techel Peres Pax CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB Yfed eich gwenwynau a wnaed gan eich hun! mae hyn yn firws marwol - AMEN - Haleliwia "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun"
[I bob Satanists] nid os byddaf yn adeiladu teml Iddewig? Yna byddwch yn marw bob oherwydd dyma beth y bancwr Iddew rhyngwladol. penderfynu i lawer ohonoch lawer yn ôl hir yn fyr, fel y gwnaeth the11-09.this yn wir: efe yn gwneud gwaith da, er mwyn lladd you.But nad ydych yn barod am farwolaeth, oherwydd: o gwrs yr ydych yn mynd i uffern o tân ac anobaith. eich cwmni yn hunan-ddinistriol! oherwydd eich bod yn bridio + casineb lledaenu? Mae'r pŵer a diogelwch sy'n dod o ofn? yw: 1. dim ond am ychydig; 2. fregus iawn. Ond, nid yw cariad, harddwch, doethineb, yn ofni gwrthdaro, nid gwanhau yn Is-adran: yn cryfaf! cariad eisoes wedi ennill dros farwolaeth! Pe bai pob ffermwr o gariad, nid oedd â phwysau? Byddwn yn ddigon - yn unig - i suddo i chi, yn yr hyn rydych i gyd am ei roi i eraill. ✙ ♥ ♔ CROESO yn fy FYW! LOVE! ✙ Rei ♥ Unius ♔ pob cythraul yn cael ei orfodi i fynd gan ei exorcist? Yna y goleuedig dod ataf fi! ✙ ♥ ♔ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ✙ yfed eich gwenwynau a wnaed gan eich hun. Rydym wrth ein bodd: i gyd yn gyfartal ac yn frodyr
Cymerodd ♰ Pax ♛ Terror meddiant: y plant y tywyllwch. AMEN @ crippledfonz -.> Gennych chi i barhau i symud? am ba mor hir:? dal i syrthio i lawr fel chenllysg i uffern yn y tân o anobaith anfeidrol: y dydd diddiwedd ddiflino ddi-baid orffwys AMEN PDC CC SSM LNDS MDVRSNSMVSMQLIVB ✙ yfed eich gwenwynau a wnaed gan eich hun. mae hyn yn druenus i chi. nythfa: y ddaear blaned yn gwrthryfela yn erbyn y Deyrnas Dduw ohonynt yn? nid oes unrhyw gyfran rhwng yr egni ysbrydol i chwarae! Yn wir mae Duw wedi stanciau ei hun gyda Christ. Ond oherwydd Atgyfododd Crist hynny, popeth eisoes wedi ei sefydlu ac yna eich bywyd yn wirioneddol mewn perygl. Mae fy swydd yw i bob Satanists yn y byd: yn fygythiad gwirioneddol. nad ydych wedi rhoi cynnig ar: defod Satanic ar mi? nawr os wyf wedi cael agwedd oddefol yn eich erbyn? Yr Ysbryd Glân y tu mewn i mi nad oedd hwn ar gyfer codi i fyny yn erbyn fy ngelynion: ddigymell? Nid yw y Beibl yn llyfr i'w ddarllen, gan fod y Koran. y Beibl yw Duw; y Gair; doethineb. Hynny yw Crist. AMEN nad oes dyfodol i Satan, i chi
Re: ✙ yfed eich gwenwynau a wnaed gan eich hun. "HipHopMessiah09" DDYWEDODD:! "Uffern ar y ddaear yn ac rwy'n gweini fy dedfryd oes, bydd marwolaeth ein gosod ar y ddau yn rhad ac am y cadwyni sydd yma i rwymo ni o fod yn rhad ac am ddim ar y ddaear i wybod bywyd a marwolaeth, greu bywyd a ei gymryd i ffwrdd, mae hyn yn gwneud i mi duw? i ofni dim ond fy ngweithredoedd fy hun a beth y byd hwn oer wedi fy ngwneud yn abl i wneud! ond nid ydynt yn casineb i mi, dwi jyst yn adlewyrchiad ohonoch chi eich hun! " -ATEB-> na! Rydych yn adlewyrchiad o Satan, ond yr wyf yn adlewyrchiad o Dduw! ei hun Yr ydych yn dweud ei fod yn fethiant, melltigedig, anhapus gan fod y pwerau ocwlt yr IMF dominyddu'r blaned gyfan, fel yna bydd eich sefyllfa yn anobeithiol i chi, ar ôl marwolaeth. er fy mod ynyn cael y llawenydd, hyd yn oed yn awr. Penderfynais i dynnu "rhyddhau" o ddŵr a ydych yn mynd i lawr. Cymerodd ♰ Pax ♛ Terror meddiant: y plant y tywyllwch. AMEN @ Rrmbgpym-> ydym ar hyn o gamau olaf Satan anadl bendithio fy ffrindiau + Melltithia fy ngelynion ar gyfer yr wyf yn invincible.Alleluia:. Deyrnas Satan yn awr: cwympo yn dadfeilio Alelwia Amen
digon o: Canser. nawr. ar gyfer y rhai. sydd yn: rhyw anifeiliaid; porn, arswyd, Sataniaeth; cusanau gyda dafod; vulgarity; effaith negyddol addysgol ar gyfer plant? Rwy'n Rei Unius y Brenin Israel yn enw Iesu Rwy'n gorchymyn bod: bydd y Che 1eg peryglus glefyd y mae'r eu meddwl yn ei feddwl? hun yn un a ddylai gael: clefyd anorchfygol sy'n arwain at farwolaeth: caru y felltith? Syrthio arno! Yfwch eich gwenwynau a wnaed gan eich hun CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVBMENETECHELPERES ♰ Pax
Os nad ydych erioed wedi derbyn Iesu Grist fel eich Arglwydd a Gwaredwr wyf yma i ddweud wrthych fod Iesu caru chi. Mae wrth ei fodd i chi gymaint nes iddo roi ei fywyd i chi. Duw y Tad hefyd yn caru chi. Mae wrth ei fodd i chi gymaint nes iddo roi ei unig Fab i chi drwy anfon Ef at y groes. Ar yr Iesu Groes farw yn eich lle. Gan gymryd ar ei Hun eich holl bechodau a fy holl bechodau. Cafodd ei barnu am ein pechodau ac wedi talu'r pris am ein pechodau. Felly ni fydd ein pechodau yn cael ei gynnal yn ein herbyn. Hawl ble rydych chi, rydych yn cael y cyfle i wneud y penderfyniad mwyaf yn eich bywyd. Er mwyn derbyn y rhodd yn rhad ac am fywyd tragwyddol trwy wirioneddol gredu y bu farw Iesu Grist i chi. Felly, ble bynnag yr ydych, yn oedi i fyfyrio ar yr hyn Grist wedi ei wneud i chi ac yn dweud wrth y Tad, "Tad, yr wyf yn credu bod dy Fab, Iesu Grist, a fu farw ar y groes er maddeuant pechodau fy."
 
Mae eich amser yn agos, amser i ddangos eich ffyddlondeb eithafol i Satan.Alleluia! + Mene + + Techel Peres + -> Pax. Amen. cynnydd a YHWH ei elynion yn cael ei gwasgaru! fel us gwasgaru gan y gwynt, fel llosgi cwyr felly hefyd y drygionus ar gyfer Gogoniant yr Arglwydd. Sons of Darkness "lorenzojhwh" yn dweud yn enw Iesu: "Nawr mae'n rhaid i chi losgi!" STOPIWCH: Calan Gaeaf caethwasiaeth balchder anghrist Satan dallineb Ewch! CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ar gyfer dinistrio eich: Satanic bancio seigniorage estron SpA Seiri Rhyddion ar eich cyfer chi: bwyd tân yn glefydau Clogyn amharchu niweidiol cywilydd iselder pla obsesiynau o blwm. Gwae chi cursed.Elijah yn ôl a bydd angen i chi ddod oddi ar y Cison afon gydag ef ble y byddwch yn gweithredu: Iddew a'ch pennaeth yn perthyn i Marduk. gyda hyn seremoni, wnes i daro eich hierarchaeth esgynnol (hyd at y goleuedig) a disgyn. Yr wyf yn gysylltiedig chi, i droed y groes, at wybodaeth am eich barn damnation.Amen
 
DDYWEDODD: satanists rhan fwyaf yn cadw at God Moesol-ATEB-> Rydych chi'n crazy! Mae cymeriad unigryw o Satan yw torri bob moesoldeb, y dyrchafaf y rhyddid i ddod yn y eilunaddoliaeth ef ei hun: yr holl chelwyddau satanists? Gall byth yn twyllo mi fod yn exorcist! Dywedodd ond rwy'n yn ôl ar gyfer y geiriau hynod o MrAndocalrisian: "Rydw i wedi eu hangen o hwyl, am fy mod i wedi cael y tiwmor ysbrydol cynyddol y tu mewn i mi Rwy'n meddwl bod y feddyginiaeth yn unig ar gyfer tiwmorau ysbrydol yn hwyl."-ATEB -> POB DATBLYGIAD YSBRYDOL CANSER yw'n fwriad i fod yn anochel ffisegydd! y feddyginiaeth yn unig i ddileu? yn ôl mewn cymundeb â Duw yma gyd gyfaddef ffenomenau goruwchnaturiol ac yna Dduw neu wadu Satan? Mae hyn yn hurt! Yna, os wyf yn dweud: Rwy'n gwybod y ddau "nad ydych yn credu i mi ac yn parhau i gymryd mewn budreddi cymaint i ddifetha y plant byddaf yn difetha chi ac yn sicr y pŵer i wneud hynny??.
 
Roedd [Salm 140] o'r graig taflu eu harweinwyr, fy mod wedi clywed am eiriau melys gan i mi. Fel y craciau yn yr awyr agored o dir, eu hesgyrn eu gwasgaru ar aber uffern. [Salm 149] Canwch i'r Arglwydd ganiad newydd, ei ganmoliaeth yn y gwasanaeth y ffyddloniaid, Let Israel lawen yn ei Maker, rhaid iddynt exult yn eu brenin meibion ​​Seion. Maent yn canmol ei enw gyda dawnsio gyda drymiau a thelynau, maent yn canu emynau ato. Yr Arglwydd a caru ei bobl. . Ddylai ef coronau y gostyngedig gyda buddugoliaeth exult: ffyddloniaid mewn gogoniant i yn falch godi o'u gwelyau. Mae canmol Duw yn ei geg a dau-finiog cleddyf yn eu dwylo, i gynnal dial i wledydd a chosbi pobl: Haleliwia i dynhau'r eu pennau mewn cadwyni, eu pendefigion mewn gefynnau heyrn; i berfformio ar y ddedfryd eisoes Ysgrifennodd ar eu: Dyma gogoniant am ei holl ffyddlon.
 
[Wltimatwm i'r Satanists a'u amddiffynwyr: wladweinwyr saer maen arweinydd elitaidd] Duw wedi rhoi mwy o egni ac wrth eu bodd yn creu chi, nad yw i greu holl galaethau a'r holl angylion. chi yn hytrach ar gyfer diolchgarwch, yr ydych wedi gwrthdroi y groes, a dyna pam nad oes unrhyw ateb ar gyfer eich cwymp a'ch anobaith heb unrhyw ryddhad. lorenzojhwh ydych yn rhoi i arwain i lawr i'r dibyn, bydd gennych diwrnod arteithiol ac mae'n rhaid eich bywyd yn ddiflas yn dod i ben yn ddramatig yn 3WW niwclear: cyn ac nid ar ôl. Os ydych wedi gwerthu eich bywyd i Satan i mewn am arswyd metel, porno,, ECC. os ydych wedi cael hen safle: mae hyn yn angen i chi wybod, a oedd cyn ohonoch yn marw: Yr wyf yn ei ladd ef, felly yr wyf hefyd yn lladd chi! ✙ ♥ ♔ yn firws marwol AMEN "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" gorchymyn Rwy'n ✙, yn enw Iesu: ddinistrio ar unwaith o Satan a phob ei Satanic symbol ✙ Halleluja ✙ MENE ✙ TECHEL ✙ Peres ♰ "Yr ydych i gyd yn goll! "Luke19.27 ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB
 
YHWH Tad yn enw Iesu gyda'i y Gwaed clymu wrth droed y groes pob dyn a holl gythreuliaid y byd hwn. Pwy sy'n mentro i ddymchwel y groes, symbol o gariad mwyaf? Beth y Cyfansoddiad penderfynu bod y bobl oedd i fod yn destun seigniorage banc? a'i holl sefydliadau o bŵer cudd, megis: Sataniaeth, Seiri Rhyddion, brawychu, llygredd? Oherwydd ideolegau: Kabbalah, Seioniaeth, Sharia, eilunaddoliaeth, dewiniaeth, arswyd porn. Pwy sydd wedi caniatáu llygredd a Calan Gaeaf yn yr holl fyd? Pwy sy'n dinistrio y gwareiddiad Gristnogol ac esblygiad a osodwyd? bywyd dynol yn cael ei halogi a dyn yn cael ei ystyried bellach fel anifail. wedi cael ei ddinistrio: eich urddas ynddo ef. Pa wleidydd wedi cyfreithloni y ffieidd-dra? ar gyfer bechaduriaid: pob drwg o ddrwg. Mae ganddynt y clefyd 1eg peryglus sydd yn eu cof: yn y flwyddyn hon, heb roi cyfrif y anffodion o bob math: damweiniau, y cywilydd a gwarth a gaiff ar eu plant: gorthrwm, anobaith, gofid a gorthrymder pla.
 
YHWH ti a wnaethpwyd yn ddyn yn eich delwedd, ond Iddew: mab y diafol "goleuedig" usurpers o bŵer gyda'r seigniorage banc, maent wedi gwneud dyn yn y llun o anifail wyf curse wrtho am beidio â'i holl gynorthwywyr, hyd nes y maent yn ei weld. dinistrio pob eu plant gyda'u llygaid. Duw Abraham ddifa drwg hyn o oleuo gan yr wyneb ddaear, gallaf weld eu adfail, y gallant gael yr holl ddyfnderoedd uffern yn y flwyddyn hon. Dyna ddigon! ar gyfer yr holl sawl a oedd yn: 1. 2 rhyw anifeiliaid. Porn 3. arswyd 4. Sataniaeth 5. cusanau â'i dafod 6. vulgarity; 7. effaith negyddol addysgol, nad yw'n addas ar gyfer plant? Rwy'n Rei Unius y Brenin Israel yn enw Iesu Rwy'n gorchymyn bod: y clefyd ewyllys peryglus cyntaf i mae eu meddwl yn ei feddwl? hun yn un a ddylai gael, clefyd anorchfygol sy'n arwain at farwolaeth. Loved y felltith? Syrthio arno! Amen, Haleliwia! CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♚ MENE TECHEL Peres ♰Pax
 
Re:! Haleliwia Amen DYWEDODD ♚ MENE ♛ TECHEL ♛ Peres ♰ Pax "nargargoole": dwi yn mynd i helpu i wneud eich gêm gryfach .. neu y byddwch yn marw cyn bo hir .. neu rywun agos iawn at y byddwch yn. felly mae hyn yn debyg i'r Diafol ei wneud i chi blaid .. dysgu. wedyn yn dod yn ôl pan nad ydych mor wan a inputent. iawn - ATEB-> Dyna ni? Gallaf wneud mwy! tout est sous contrôle: "! Iesu byw" Ni all hyn gael ei weinidogaeth wynebu! lorenzojhwh yn enw Iesu i orchymyn: i orchmynion ddinistrio holl Sataniaeth sefydliadol: llywodraeth, gwasanaethau cudd, milwrol, crefydd, estroniaid, gweinyddol, ideolegol. Alelwia Begone Satan: mynd! Yfwch eich gwenwynau a wnaed gan eich hun yn ddigon: Canser yn awr: ar gyfer gwaed Iesu Grist, yr wyf yn rhwymo'r holl Satanists wrth droed y Groes, ar gyfer eu proses ar unwaith. ar gyfer eu mewnol eu gythreuliaid, ac angylion o'r tu allan: daro ergyd taro holl hyd nes y dechrau, defnydd gwallgofrwydd a marwolaeth. Loved y felltith? Syrthio arno! ddiwedd gêm: "Rydych yn cael eu colli i gyd!" Luke19.27


=======================
YouTube

YouTube

561571 iscritti
68429159 visualizzazioni video

 • UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 secondo fa
  @666 CIA IMF Cain --> where is the Christian German girl: " MarlAMArleen "
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  4 minuti fa
  @666 --> Obviously, the dogs only: in case: is for their survival, may eat: the other dogs, but the Satanists can drink human blood at any time .. here's why: objectively: Satanists are worse: not only of the dogs, but also, of any other: the beast! ovviamente, i cani: soltanto: in caso: di sopravvivenza, possono mangiare: gli altri cani, ma, i satanisti possono bere il sangue umano in qualsiasi momento.. ecco perché: oggettivamente: i satanisti sono peggiori: non soltanto dei cani, ma, anche di ogni altra: bestia!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  13 minuti fa
  @666 --> and everyone knows that "without love? sex is not enough!", is why, dogs when they have sex? they are better than you!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 secondo fa
  @666 --> you are envious: only! because your female? like bitches, are whores!
  • @666 --> Obviously, the dogs only: in case: is for their survival, may eat: the other dogs, but the Satanists can drink human blood at any time .. here's why: objectively: Satanists are worse: not only of the dogs, but also, of any other: the beast!  @666 --> and everyone knows that "without love? sex is not enough!", is why, dogs when they have sex? they are better than you!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  7 minuti fa
  @666 Obama, Hillary NWO IMF 322 --> I have been here for three years and you do not understand anything! of which human encouragement: depends my ministry? Idiot! I am King of Israel! you have done wrong, a good German girl, to no avail! only, because you are such fags, that: you do not have the courage to face me! io sono qui da tre anni e voi non avete capito niente! da quale umano incoraggiamento dipende il mio ministero? voi avete fatto del male, ad una brava ragazza tedesca, inutilmente! soltanto, perché, voi siete quei froci: che: voi non avete il coraggio di affrontare me!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  14 minuti fa
  youHateyourselfONLY ---> you said you have 370 years! but, anyway? the medicines of the aliens? did not help the cells of your brain!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  16 minuti fa
  yes, i comment on page of "MarlAMarleen"
 • IHateNEWLAYOUT
  IHateNEWLAYOUT ha pubblicato un commento
  16 minuti fa
  What you SAID UniusRei3 i am Angry I got power close is page not synnek1 ME!!! 1 day is channel be close by me
 • IHateNEWLAYOUT
  IHateNEWLAYOUT ha pubblicato un commento
  23 minuti fa
  COMMENT MY SWORD VIDEO
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  26 minuti fa
  ♰ "drink your poisons made ​​by yourself" Amen ♰ ☠ pax ☠ ☠ hallelujah amen The worst thing is not the 3 rd WW with 5 billion dead, in which the IMF will be dropped. A Satanist: has told me: lorenzojhwh: "You have captured the evolution of mankind!" 1. Who gave these monsters, the aim of winning, the whole human race? 2. Who gave a body to the demons, aliens and flying saucers carrying? Only the enlightened: of Kabbalah: Enlightened: of IMF: only this Jews could commit this monstrosity! 1. This message is for 10,000 addresses; 2. THIS is the shame of all: Jews, Freemasons, politicians around the world. But I have news for them all: "terror", in fact, the leaders of Satanism have learned to block me:
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  45 minuti fa
  synnek1 has the power to close this page, but he can not do none, if the Pharisee Rabbi Rothschild: the super Satanist: of IMF, he not says, "you can close: this page!" because synnek1: he is a slave: like you, and like every other Satanist: of this: big cock in the ass: that: is the United States: one of many: of the false democracy of the Masonic bank seigniorage! If you believe that my ministry depends on this page? you are stupid! synnek1 ha il potere di chiudere questa pagina, ma, lui non può fare, se Rothscild il fariseo rabbino: il super satanista: del FMI, lui non dice: "tu puoi chiudere: questa pagina!", perché synnek1: è uno schiavo: come te, e come ogni altro satanista: di questo grande cazzo nel culo: che: sono gli USA: la falsa democrazia massonica del signoraggio bancario! se tu credi che il mio ministero dipende da questa pagina? tu sei scemo!
 • lodaydc
  lodaydc ha pubblicato un commento
  54 minuti fa
  taken with a real dad
 • Kain Darothic
  Kain Darothic ha pubblicato un commento
  59 minuti fa
  If youtube were smart they would disable the comments on this channel.
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  MarlaMarleen -- "My sister in Christ" --> when you said that: [translation. google] translates the words so blatantly opposite to its meaning: and that you should never trust of his translation? However, you can not know, such as, the errors in this translation are too smart: to be accidental! if it were merely a technology: intelligence artificial? not only to mistake, so glaring: only, in certain circumstances! can not be ruled out the hypothesis that the server google and youtube may also be under the control of aliens: so the horror of Satanists: are not the worst side of a great nation that was occupied by the IMF: International Monetary Fund: that is the synagogue the owl god: the Bohemian Grove: ie, system masonic of banking seigniorage: for kill hope of Israel
 • IHateNEWLAYOUT
  IHateNEWLAYOUT ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  Holy Fuck Spam King
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  @666 USA CIA IMF--> NOT ONLY, YOU HAVE: 1. Intimidated, 2. Insulted as: 3. SO VULGAR: 4. CALUNIATO: TO BE A NAZI, BUT YOU ALSO HAVE: 5. HIT THE GERMAN GIRL, block his channel: to: "MarlaMarleen", and now she is being hunted by you: because the U.S. has become a dictatorship: of CIA 666: a Masonic queens (322) and satanic: for IMF pharisee: of banking seigniorage: for destroy Israel! as you can hope of: to talk to me now? when you has committed the mortal sin? collapses the spirit: in the soul: Therefore, that person will go to hell! but if the soul is taken away: as I have done to millions of my enemies? this is something that: can be very dangerous for the very lives, because it is as damaging: the source of his life!
====================
YouTube

YouTube

561183 iscritti
68423629 visualizzazioni video
@666 USA CIA IMF--> NOT ONLY, YOU HAVE: 1. Intimidated, 2. Insulted as: 3. SO VULGAR: 4. maligned: slander: TO BE A NAZI, BUT YOU ALSO HAVE: 5. HIT THE GERMAN GIRL, block his channel: to: "MarlaMarleen", and now she is being hunted by you: because the U.S. has become a dictatorship: of CIA 666: a Masonic queens (322) and satanic: for IMF pharisee: of banking seigniorage: for destroy Israel! as you can hope of: to talk to me now? when you has committed the mortal sin? collapses the spirit: in the soul: Therefore, that person will go to hell! but if the soul is taken away: as I have done to millions of my enemies? this is something that: can be very dangerous for the very lives, because it is as damaging: the source of his life!
synnek1 has the power to close this page, but he can not do none, if the Pharisee Rabbi Rothschild: the super Satanist: of IMF, he not says, "you can close: this page!" because synnek1: he is a slave: like you, and like every other Satanist: of this: big cock in the ass: that: is the United States: one of many: of the false democracy of the Masonic bank seigniorage! If you believe that my ministry depends on this page? you are stupid!  
@666 Obama, Hillary NWO IMF 322 --> I have been here for three years and you do not understand anything! of which human encouragement: depends my ministry? Idiot! I am King of Israel! you have done wrong, a good German girl, to no avail! only, because you are such fags, that: you do not have the courage to face me!
♰ "drink your poisons made ​​by yourself" Amen ♰ ☠ pax ☠ ☠ hallelujah amen The worst thing is not the 3 rd WW with 5 billion dead, in which the IMF will be dropped. A Satanist: has told me: lorenzojhwh: "You have captured the evolution of mankind!" 1. Who gave these monsters, the aim of winning, the whole human race? 2. Who gave a body to the demons, aliens and flying saucers carrying? Only the enlightened: of Kabbalah: Enlightened: of IMF: only this Jews could commit this monstrosity! 1. This message is for 10,000 addresses; 2. THIS is the shame of all: Jews, Freemasons, politicians around the world. But I have news for them all: "terror", in fact, the leaders of Satanism have learned to block me: 
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 secondo fa
  [Syria: "human rights" trampled in the name of "human rights": large Satan big (IMF) and little Satan (Sharia)? on a collision course!] Sunday 27 May 2012, Posted by syrianfreepress All Articles in +, Al Qaeda, Conspiracies, Conspiracy, Conspiracy, Crimes Against Humanity, Crimes against, humanity, Christians, Syrian-Italian Delegation, Human Rights, Gregorios III Laham, Homs, Human Rights, jihadists, martyrs , Massacre, Mother Agnes the de-Mariam, Croix, Mercenaries, NOUVELLES DES chrétiens, Patriarch Gregorios III Laham of Antioch and All The East, Patriarch Laham, Terror Agents, Gangs Terrorists, War Strategy. Tags:. al-Qaeda, Saudi Arabia, Damascus, Damascus, human rights, homs, Middle East, Patriarch Gregorios III Laham, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Syria, SyrianFreePress, SyrianFreePressNewtwork, Gangs Terrorists
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  25 secondi fa
  [Syria: "human rights" trampled in the name of "human rights" !] Passed an image, once to the, Syrian TV: an, of the family: Baba Amro - the center of: fierce fighting in recent weeks - at tea, dinner table, endless. Everyone, children, uncles, relatives. On the wall, the killers have written with the blood of the victims: "We have come from Misurata (Libya) for liberla." The complaint:. The complaint comes from Dr. Nadia Khost, Syrian, author of: many of the works on conservation, cultural heritage of Arab civilization. Now that: the, the Syrian regime to infer the latest hits to the 'resistance', and: those arrested to begin: confess, leaving an: very framework of: to the Western media narrative. People forced to witness the execution of: an: unknown young man, brought in an alloy, the public square to: Douma suburb of Damascus. also: arrested, Ayman Fahd et Arbini, told of: shooting an: RPG of the Christian church:
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  46 secondi fa
  [Syria: "human rights" trampled in the name of "human rights"!] Arbin, another suburb of Damascus, "by order of: Zaher Qweider of Al Qaeda," an: this came from ' Iraq. The rebels had lists of: The people to be eliminated. On the basis of: these lists, they killed the Aleppo, champion of: boxing Ghiath Tayfur, Homs and seized: the disappeared, political Mosbar Al Chaar, the, number of less famous is eliminated: still uncertain. "They have killed and businessmen: university professors. Now we know that: each of: we can die in case of: attack of the, if the armed gangs, his name appears on those lists, "says Nadia Khost. Now that: on the ground, the situation turns more and more, to: the benefit of, and arrangements: of the HIS: armed forces, the 'narrative' of the media becomes more and more, unbelievable. It follows that: the army of: Assad has responded to: serious provocation, and is: often intervened to protect the, population.
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 minuto fa
  [Syria: "human rights" trampled in the name of "human rights": large Satan big (IMF) and little Satan (Sharia)? on a collision course!] Gradually, that: the, ordinary people are freed from the nightmare of the "liberators," he says as he was the life in the territories "liberated": "In neighborhoods that: controlled, armed gangs have prevented the Children of: go to: school, have killed workers that: they went to work, have banned the farmers of: go to: seeding and on their own land: the power of: supplies, ambulances were stolen, were seized of: vehicles of: and private: of tea, municipalities. They destroyed the life wherever they are installed. " AD Homs, a citizen told as an: sniper has taken in the, terror n: number of roads, that: controlled by an, terrace among the slain, an: of child: 11 years of name El Malek Akta. One of the arrested rebels to: Baba Amra admitted, without batting an eyelid, he had murdered at least fifty people and: raped tens of: women.
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 minuto fa
  [Syria: "human rights" trampled in the name of "human rights": large Satan big (IMF) and little Satan (Sharia)? on a collision course!] It is considered an: good Muslim, why, (says the, Khost), "the sheik Wahhabis of Saudi Arabia, as well as the sheik of Al-Jazeera Kardawi, of the utter, fatwah that: legalize the murder of: Alawites, Christians, Druze, Sunni pro-government besides the "Syrian. "The Syrian bands that: perform these fatwah receiving funds from the Katar and from Saudi Arabia, along with drugs, that: the regular armed Syrian confiscation amounts together with arms." The armament found the rebels defeated deserves an: Chapter to: the "howitzers, machine guns of: all sorts, sound bombs, howitzers, anti-armor, night vision, bulletproof vests, material of: transmitting sophisticated," together to: "Western and currencies: Israel, passport number." Among these, an: remarkable "the passport to paradise," issued by the Saudi sheiks.
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 minuto fa
  [Syria: "human rights" trampled in the name of "human rights": large Satan big (IMF) and little Satan (Sharia)? on a collision course!] "These sheikhs not: know the, the recommendation made at the beginning of Islam, the Caliph Omar bin el Khattab: 'Do not kill women or children or old, not: cut trees, and: let the monks in their monasteries." In that: the project is part of this violence: indiscriminate mass, this terrorism from abroad and paid: that: it is true of: foreign fighters, who is: guilty of: these crimes? why, not this: is: an, strategy of "liberation" of: n: oppressed people, but, of "conquest" and: of: scorched earth. "The goal of: this terrorism," writes Nadia Khost, "is the smashing, Syrian society, inflicting losses to the army, to do: the pieces, Syria, the cripple, agricultural, industrial, craft. destroy the texture of the State. " (Qui est responsable des en Syrie crimes?) The alarm that: by month launches the Mother Agnes de-Mariam, Croix
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 minuto fa
  [Syria: "human rights" trampled in the name of "human rights": large Satan big (IMF) and little Satan (Sharia)? on a collision course!] Analysis is that: coincides with: the alarm that: for months spear-Mariam Mother Agnes de the, Cross, a Carmelite, superior of the convent of San Giacomo the intercepted, all media, especially French Catholics, unheard . the, same-Mother Agnes told the researchers of Mariam: an, the French commission (we'll) that: the day of the horrible, December 6, Homs "free", more, of one hundred people "were killed in fighting Interfaith ... we were terrible scenes, women raped, cut off her breasts, and people massacred: truncated to: pieces. an: Dealer is: was killed for having something to sell: an: polizotto. an: young husband Christian is: why was murdered, of refusing: to show: side of the insurgents. " -Mariam Mother Agnes de tea, Croix
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  2 minuti fa
  [ Satan big (IMF) and little Satan (Sharia)? on a collision course!] Mother Agnes the de-Mariam, Croix. Easy to hold them isolated voices of: minorities that: they have every interest to the, of the stability, the Syrian regime, which are protected and: guaranteed, or to: of the propaganda, the regime. but, it should be noted that: three experienced journalists of Al Jazeera, virtually everyone in the office of Beirut, have resigned alleging forgery by the issuer on the tragedy of the Syrian, the, censor their reportages that: documenting what that: not: was documented, and: the pressures endured by the owner, the emir of the, Katar. not: often in the West that: three big names will licenzino, fighting for the, and career: the, of prestige: to work for an, international chain, for the defense, and truth: the, professional dignity. is: strange that: their colleagues in the West not: they have given to the survey, their decision, or rather have it hidden.
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  2 minuti fa
  [Syria: "human rights" trampled in the name of "human rights": large Satan big (IMF) and little Satan (Sharia)? on a collision course!] Let's at least the names: Ali Gashem, special envoy to Beirut in Syria, the, of: Rector office Hassan Shaaban, and: the, producer, why the latter in protest, Al Jazeera "has totally ignored the, the referendum in Syria to the, constitutional reform, that: he saw the turnout, 57% of those eligible, and: the, 90% of the votes to: support of the, change. " (Al Jazeera Exodus: Channel losing staff over 'bias') Allegations of: false and reportages: Video "manufactured" on Syria, in order of: to discredit the, scheme came from blackberries, shares, not: only against, Al Jazeera, but, against, the, CNN and: the, BBC . Many scenes of: The bombing of the city-martyr of Homs by the Syrian army has been questioned by investigative journalist Rafik Lotf, that: he looked at the video: in many cases,
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  2 minuti fa
  [Syria: "human rights" trampled in the name of "human rights": large Satan big (IMF) and little Satan (Sharia)? on a collision course!] the clouds of: black smoke that: rise from the buildings would be burned tires on the terraces ... (Wag the Dog: How to cook-up Syrian drama) | (Hollywood Homs and Idlib?) News media also criticized Western leaders of the three, block anti-Assad, the Syrian National Council, or, if they left slamming the, door. It is of: Haitham al-Maleh, and Kamal al-Labwani: the civil rights activist, the, Christian-Catherine to Telli. Labwani has explained that: "we do not want to be accomplices of the, of the massacre, people siariano," accusing the, Council of: "to be linked to: foreign projects that: aim to: extend the, battle pending that: the, country be dragged into civil war. "
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  3 minuti fa
  [ Satan big (IMF) and little Satan (Sharia)? on a collision course!] The Arab League, Saudi and hegemony: from Katar, he knows how quickly the condemned, the Syrian regime, of asking: to accept the inspection of the field: an, of the Commission: Arab observers in Damascus has accepted - probably against, the hopes of the Saudis, that: the refusal to have taken of other topics: anti-Syrian propaganda - and: the Commission, an, once on the ground, had to listen to the, cry of: The pain of the Syrians that: denouncing the atrocities of the rebels. in the, report, therefore, has reported of: those of the atrocities, armed gangs, and hidden from the media: from Western capitals and ignored: the retrograde Arab monarchies. Result: the Arab League has thrown away the, relationship and demanded the resignation of the, the Head of Mission, Sudan Mohaed General Ahmed Mustafa Al-Dabi, guilty of: having the troubled, "narrative" current.
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  3 minuti fa
  [ large Satan big (IMF) and little Satan (Sharia)? on a collision course!] Finally, an, the source of suspicion, "Centre Français de Recherche sur le Renseignement 'an: group set up by private intelligence of old: rigenti of tea, DST, together with the Centre International de Recherche et d'Etudes sur le terrorisme & the Aide aux Victimes du terrorisme, "led an, investigation on the ground. the, of the title, their relationship: "Syria, an, Lebanonization artificial," says a lot of already: that that: they have been discharged. but, the text deserves an, integral reading. You can find here: cf2r . org . Sparing no criticism of the Syrian regime and: to the, his handling of the crisis, not: without the stress, of social crisis: an: where the country, youth unemployment is: very high (and tea, 75% of the population has less of: 24 years) and: the, life is: rincarata tragically last year (conditions common to the other "Arab spring")
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  4 minuti fa
  [Syria: "human rights" trampled in the name of "human rights": large Satan big (IMF) and little Satan (Sharia)? on a collision course!] tea, French report denounced "the falsification of orchestrated events, the playing of foreign actors that: pursuing, through the, their support to opponents of goals: foreign policy that: nothing to have: that: seeing with: tea, the internal situation of the, country. " The former intelligence agents of Paris the frame, facing the new U.S. policy in Middle East policy that: Been is: baptized as "constructive instability". This strategy, they say, "rests on three principles: create and: to manage conflict: low intensity - and promote the political fragmentation: spatial, and: to promote the, bigotry, if not: the, ethnic and sectarian cleansing." The concept and: the, technique of "constructive instability" have been processed, the French say, the neoconservative American centers.
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  4 minuti fa
  [Syria: "human rights" trampled in the name of "human rights": large Satan big (IMF) and little Satan (Sharia)? on a collision course!] and: to mention about an, analysis conducted by Robert Satloff, the director of the Jewish, WINEP, the Washington Institute for Near East Policy (an arm of the influential Israeli lobby), dated March 15, 2005. Where Satloff wrote that: "Americans not: to have the interest, of the survival, of regime: Assad minority regime that: is based on intimidation 'in the, 2005, on the contrary, even the, President Bush jr. deemed it necessary to prop up the, scheme, to: the avoidance of: uncontrolled explosions in the area. Robert Satloff, But Satloff, provident, already advised of three types: Action: 1). collect an: much of the information on the dynamics internal to the social and ethnic, Syria; 2). Shake an, campaign on issues such as tea, democracy and human rights: the state of: right;
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  4 minuti fa
  [Syria: "human rights" trampled in the name of "human rights": large Satan big (IMF) and little Satan (Sharia)? on a collision course!] 3). "Not an offer to the Syrian regime alc, output of: safety, to: less than that: the, President Bashar Assad not: be willing to go to Israel in the, context of: an, an initiative of: peace or expelled from Syrian territory all anti-Israeli organizations, and: to give up tea, violent "armed struggle and national resistance, such as tea, local jargon." This American policy (call it American), French agents say, "was largely influenced by an, of Directive: Oded Yinon, a senior official of the, the Israeli Foreign Ministry, dated February 1982, where the outlines, geo-strategic project of: fragmenting the whole Middle East in units of blackberries, tiny as possible until decommissioning and pure: simple neighboring States to Israel. "
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  5 minuti fa
  [Syria: "human rights" trampled in the name of "human rights": large Satan big (IMF) and little Satan (Sharia)? on a collision course!] This article appeared on the Jewish magazine "Kivunim 'printed by the Propaganda Department of the World Zionist Organization, that: our readers already know. tea, French report cites an: step: "The decomposition of the, Lebanon into five provinces prefigures the, fate that: waiting for the entire Arab world including Egypt, Syria, and Iraq: the, ... the Arabian Peninsula, and disintegration of Syria: Iraq into provinces homogeneous point of: ethnic and religious, is: the overriding objective of Israel to: long term to: short, the goal is: the, dissolution of the military: these states. tea, Syria will be divided into more, according to the line of States: fracture of the, ethnic communities, so that the coast will become a Shiite Alawite State,
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  5 minuti fa
  [Syria: "human rights" trampled in the name of "human rights": large Satan big (IMF) and little Satan (Sharia)? on a collision course!] the region of Aleppo, a Sunni state, to Damascus, an: other State Sunni hostile to his neighbor (...). The Druze constitute the, your country, that: we will extend our Golan: this will ensure the State, and Peace: the, security of the region (...). is: n: to the goal as of now, our reach. " For now, the, floor had an, setback. The gangs were defeated, and: with: they their international manipulators. Iran has effectively supported the, the Syrian regime (1). Russia and China have said with: clarity that: consider an: outside military intervention against, Damascus also, to the threat, its national security. The specification even if fragile "unity" of the, country, unique in the, of the framework, the Middle East - expressed in the phrase "we are all Syrians, whatever the, our religion" - held, and the atrocities committed by the rebels:
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  6 minuti fa
  [Syria: "human rights" trampled in the name of "human rights": large Satan big (IMF) and little Satan (Sharia)? on a collision course!] the Islamist terrorist gangs just to excite and religious clashes: sectarian, have produced an, That revulsion of the silent majority, if not: the support, the regime, even more, the fears, Lebanonization, or tea, reduce the chaos of Syria and Libya: Iraq. tea, 40% of the population belongs to: some minority has, therefore, only to lose by the radicalization excited from outside. "There is more, and tolerance: religious freedom in Syria that: in any other Arab country," says the, Melkite Patriarch Gregorios III. The constitution approved by 90% of Syrians - called to vote in that situation - prohibits parties based on ethnic and: religious, and: the guarantees, the respect of, personal freedoms. Been is: the subject of: an: extensive national debate in universities, on TV, in cultural centers.
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  6 minuti fa
  [Syria: "human rights" trampled in the name of "human rights": ] That that: they want to destroy, says Nadia Khost, is: "a country that: stands for an: the social fabric where religions, confessions and: the ethnic mix in an, national unity. an: Country that: translating the works of world literature, that: the listener, and classical music: the, local music, and: where the women to participate, and productive life: public. " Nothing will be more, as before, however, say they know many other items. Even the, Lebanon was an: of model: living together before that: "the security of Israel" became the, priority to: where everything has to sacrifice human life, civilization, truth. Because of course, the, of the strategy, terror continues. tea, 16 March, two car bombs placed in front of the offices and Syrian air force intelligence: Police to Damascus have died and 27: 97 injured, immediately after, an, is bomb: an exploded: buses that: leading members of dell'Armata:
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  7 minuti fa
  [Syria: "human rights" trampled in the name of "human rights": large Satan big (IMF) and little Satan (Sharia)? on a collision course!] Palestinian Liberation, an, of entities: pro-Iranian Palestinians, in the suburb of Al Yarmouk Damascus. Massacres-attacks "such as Al Qaeda" in which even the, Jewish site Debka Files indicates the hand "of Saudi Arabia and: of the, to revive the Katar, facing anti-Assad, after that: the, the regime has crushed 'last armed rebellion to Idlib. " the, cowardly act of: anger schemes where not: translate books of world literature, and: where women not: is: nobody: allowed to drive the car - and: of the benefit, however, for the White House as the promoters' Democracy. " (At least 27 dead in bombings Damascus. Russians as Syrian Air Defenses) 1) According to Debka Files, Tehran has even put in place an: air bridge, "the more, great that: Iran has ever organized",
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  7 minuti fa
  [Syria: "human rights" trampled in the name of "human rights": large Satan big (IMF) and little Satan (Sharia)? on a collision course!] to get weapons, ammunition and military experts to Assad. the bridge plane is: Been made possible "by permission of Baghdad to the Iranian people of: fly over Iraq directly. the, President Barack Obama sought of: intercede with: tea, Iraqi Prime Minister Nuri Al Maliki, only to receive an: rejection. " Moscow also gave an: direct support, providing the batteries of: anti-air interception 50 Pantsyr S1, almost certainly made by Russian technicians. is: to: these batteries, according to Debka, that: it must be the admission of the, General Martin Dempsey, USA Chief of Staff, that: "the Syrian air defense is: five times more, of sophisticated: one that: c 'was in Libya, making air strikes blackberries, and risky: more, complicated':
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  7 minuti fa
  [Syria: "human rights" trampled in the name of "human rights": large Satan big (IMF) and little Satan (Sharia)? on a collision course!] in short, humanitarian intervention is: postponed. In short, this phase of the, conflict marks an, clear defeat of the powers which the Westerners - is: documented - their part of the items were shipped, Special Forces and French: English to: the side of the rebels terrorists. Action is: the case of: remember, to the contrary, international law. --ANSWER--> I'M SORRY FOR IRAN: BUT, I AM NOT A FRIEND OF THOSE WHO DO NOT UNDERSTAND THE FREEDOM OF RELIGION!
@ Saudi Arabia, Qatar and Turkey (the little Satan) for Al Quaeda salafis of sharia -> attacking another nation through terrorism? is the most infamous crime: that only, "the great Satan" of the IMF ((International Monetary Fund)) the U.S. 666. could afford to you! I promise to you, by the living God of my Patriarchs: Abraham, Isaac, Jacob, and Jesus Christ: "you'll pay all your many crimes: to have changed: your religion in a project for the imperialist conquest of the world!"
Saudis are buying nuclear-capable missiles from China DEBKAfile Exclusive Report July 4, 2012, 9:48 AM (GMT+02:00) Tags: Saudi Arabia China missiles nuclear bomb Iran Pakistan US Israel Video debkafile's military sources report that Saudi Arabia has set its feet on the path to a nuclear weapon capability and is negotiating in Beijng the purchase of Chinese nuclear-capable Dong-Fen 21 ((NATO-codenamed CSS-5) ballistic missile. China, which has agreed to the transaction in principle, would also build a base of operations near Riyadh for the new Saudi purchases. As we reported last year, Saudi Arabia has struck a deal with Pakistan for the availability on demand of a nuclear warhead from Islamabad's arsenal for fitting onto a ballistic missile.
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 secondo fa
  [is an imperialist war of occupation!] Saudi Arabia, Qatar and Turkey are supporting: with: money and weapons to terrorist groups armed: that: they commit crimes: against: innocent civilians in Aleppo and Damascus. Foreign Minister Sirianao writes: Ban Ki-moon. The "armed terrorist groups" committed "horrible crimes" against civilians "innocent" in Aleppo, etc.. "A large number of mercenaries belonging to these terrorist groups - the letter says - they use civilians as human shields, killing those who disagree with their criminal strategy ..". The Syrian authorities, then, "invite all members of the Security Council to ask these terrorist groups armed to withdraw from the Syrian cities attached, to stop acts of terrorism and support the six-point plan of Kofi Annan" for a solution to political crisis. Meanwhile, Iran warned the West: "We will not allow the enemy to advance" in Syria.
Damascus to Ban Ki Moon: "Saudi Arabia, Qatar and Turkey maintain armed terrorist groups". but, United States and Turkey "will coordinate efforts to accelerate the political transition in Syria "and that the transition" should include the departure of Bashar al-Assad and meet the legitimate aspirations of the Syrian people (ok! but which peoples.? Christians must die here too?) ". OBAMA criminal too IMF @ 322 -> [ This is bullying : of Satanists of your CIA : 666 who have occupied youtube and google : for ruin this company !] 
 
@Obama - shame on you, These are your Satanists of the CIA, who occupied youtube and google for you and your criminal satanic IMF. @ MarlaMarleen uniusrei3@gmail.com. Posted to: MarlaMarleen. @ Friend criminal, 666 synagogue of god owl, Pharisee Rabbi Rothschild, of the IMF: International Monetary Fund --- remove the soul to a Satanist? Their greatest tragedy this is! Because without a soul? They are doomed to become zombies! "Because here They are forced to kill everyone: that: They are born: without: a soul." in this way: when the Satanists, they'll Realize That, They No Longer have the soul? They are forced to kill yourself, Each Other, and Perhaps, to kill also: the Masons, infact, also: Their are my enemies too! I do not know what can happen, @ my YHWH ---> I have stolen the soul of all my enemies! 
 • MarlaMarleen
  MarlaMarleen ha pubblicato un commento
  1 giorno fa
  Good morning UniusRei3. I can't comment on certain videos. But not always Yesterday, YouTube hasn't approved 7-8 comments of mine. It was no spam, but originals :-) I use the translator rare. He often disfigures the sense. I don't know what I'll think of all. The thing with the real names disturbs. Not personally by myself. But it's a incredible interference with private life. YouTube is a stooges of Google. But who's in fact behind Google? Now I must to work.

  Informazioni su "Your thoughts are the architects of your destiny"

  All my functions are disabled. Suddenly and unexpectedly. Don't know why. Currently my hands are tied.No subscription, no comments, no
  recommendations or anything else... Nothing. I've informed YouTube and asked for reasons. No person besides me has
  access for this channel. Last week I got an account warning (?). To my astonished question I got no reply
  Dear subscribers,
  if it fared in this way some other user, just let me know. In the past Google and
  his henchman YouTube have made impossible actions!!! Another act in this laughable spectacle? Exclusion of users who open their flap behind the scenes?
 • Hey, buddy! WE NEED YOU! Join [US]! >;-)
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 sett. fa
  [the stench of sulfur] 666 CIA youtube IMF 322: Synnek1(MrPeteBlood: is youtube master IMF CIA ): has published a comment: 1 hour ago: " WE WILL NEVER FORGET motherfucker! " -- ANSWER --> Yes, I KNOW, "YOU ARE AN LEGION of demons" of failed! because if you: (satanists freemasonry) were something of true value? you would have conquered the planet, already too long ago! but, that's the truth: "You are the eternal losers!" what I feel? is just a terrible stench of dead bodies and burnt human flesh: because only for your: big broken ass: they may think: that, the favor of Satan can be durable! and now? You have this whole page to show once again: when you're an asshole! YOUTUBE SHIT , DIRTY imf 666 ---> YOU ARE VULGAR? It is BECAUSE YOU ARE LOSING! you're a loser because you're gross!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 sett. fa
  Synnek1 ha pubblicato un commento: 14 minuti fa: IN "JESUS" NAME U WILL PAY! -- ANSWER--> @666 IMF CIA Sharia, FED ECB --> I'll burn the world: again! because there could not be another solution: as it was for Sodom? so it was in the days of Noah! criminal murderers of the Pharisees of the IMF 666: children of the devil! hell is the your size! is too fast the end of the cicadas! we all people in the Kingdom of GOD? we are waiting for your time! LOL. yes! lol. Jesus is came for your Rothshit 666 IMF lal... @HALLELUJAH -- I AM UNIUS REI --> you are afraid! why, everything collapses: in the NWO! mice that remain in the boat: ie, the synagogue of Satan, the IMF? drown! I'm on the bandwagon: the one who won!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  12 minuti fa
  @ OBAMA 322 IWF -> [Dies ist Mobbing: der Satanisten Ihrer CIA: 666, die YouTube und Google beschäftigt haben: um diese Firma zu ruinieren! ] MarlaMarleen veröffentlicht: Alle meine Funktionen sind deaktiviert. Plötzlich und unerwartet. Ich weiß nicht warum. Derzeit meine Hände gebunden sind. Kein Abo, keine Kommentare, keine Empfehlungen oder irgendetwas anderes ... Nichts. Ich habe YouTube informiert und fragte nach Gründen. Niemand außer mir hat Zugriff für diesen Kanal. Letzte Woche habe ich ein Konto Warnung (?). Auf meine erstaunte Frage, bekam ich keine Antwort: Miniatur, [11 hours ago: MarlaMarleen veröffentlicht]: Sehr geehrter Teilnehmer, wenn sie es auf diese Weise einige andere Benutzer zu bekommen, lass es mich wissen. In der Vergangenheit Google und sein Handlanger YouTube Aktionen haben es unmöglich gemacht! Ein weiterer Akt in diesem lächerlichen Schauspiel?
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  12 minuti fa
  @ 322 OBAMA FMI -> [Esta es la intimidación: de los satanistas de la CIA: 666 que han ocupado YouTube y Google: para arruinar esta empresa! ] MarlaMarleen publicada: Todos mis funciones están deshabilitadas. De repente e inesperadamente. No sé por qué. Actualmente tengo las manos atadas. Sin suscripciones ni los comentarios, no hay recomendaciones o cualquier otra cosa ... Nada. He informado a YouTube y pidieron razones. Ninguna persona, aparte de mí tiene acceso a este canal. La semana pasada recibí un aviso de cuenta (?). A mi pregunta atónito, no tengo la respuesta: en miniatura, [11 horas: MarlaMarleen publicado]: Estimados abonados, si es que llegar a ella de esta manera algún otro usuario, sólo házmelo saber. En el pasado, Google y sus acciones esbirro de YouTube han hecho imposible! Otro acto de este espectáculo risible?
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  12 minuti fa
  @ 322 OBAMA FMI -> [Ceci est l'intimidation: des satanistes de votre CIA: 666 qui ont occupé youtube et google: à la ruine de cette entreprise! ] MarlaMarleen publié: Tous mes fonctions sont désactivées. Tout à coup, et de façon inattendue. Je ne sais pas pourquoi. Actuellement mes mains sont liées. Pas d'abonnement, aucun commentaire, aucune recommandation ou toute autre chose ... Rien. J'ai informé YouTube et a demandé pour des raisons. Nul autre que moi a accès à ce canal. La semaine dernière, j'ai reçu un avertissement de compte (?). A ma question étonnée, je n'ai obtenu aucune réponse: miniature, [il ya 11 heures: MarlaMarleen publié]: Chers abonnés, si elle y accéder de cette manière un autre utilisateur, faites le moi savoir. Dans le passé, Google et son acolyte actions YouTube ont rendu impossible! Un autre acte de ce spectacle risible?
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  13 minuti fa
  @OBAMA 322 IMF --> [This is bullying: of the Satanists of your CIA who have occupied youtube and google: to ruin this company! ] Their exclusion of users who open flap behind the scenes? About Your thoughts are the architects of your destiny, All my functions are disabled. Suddenly and unexpectedly. Do not know why. Currently my hands are tied.No subscription, no comments, no, Recommendations or anything else ... Nothing. I've informed YouTube and asked for reasons. No person besides me has: access for this channel. Last week I got an account warning (?). To my astonished question I got no reply, Dear subscribers, if it get to it in this way some other user, just let me know. In the past Google and His henchman YouTube actions have made ​​it impossible! Another act in this laughable spectacle? Their exclusion of users who open flap behind the scenes?
 • NoahTheNephilim
  NoahTheNephilim ha pubblicato un commento
  6 ore fa
  VIETNAM & all Muslims Country [all the nations that prevent the freedom of conscience and religion: they are criminals: certainly there will be consequences] 07/31/2012 13:51 VIETNAM Catholic dissident's mother sets herself on fire. Anger and bewilderment of Vietnamese by J.B. An Dang Dang Thi Kim Lieng's self-immolation in front of government offices in the southern province of Bac Lieu. Her daughter Maria Ta Phong Tan, a former policewoman converted to Christianity, is in jail awaiting trial. She faces up to 20 years in prison for propaganda against the state. Human rights activists and bloggers: specious accusations.
 • VIETNAM & all Muslims Country [all the nations that prevent the freedom of conscience and religion: they are criminals: certainly there will be consequences] Hanoi (AsiaNews) - The Vietnamese Catholic community is in shock over the death of Dang Thi Kim Lieng, mother of Mary Ta Phong Tan (pictured), a famous dissident in jail awaiting trial who faces up to 20 years in prison. The woman set herself on fire in front of government offices in the southern province of Bac Lieu, to protest against abuses by the prison authorities who hold her daughter, depriving her of basic rights. The mother died from severe wounds inflicted by the flames sparking the reaction of many bloggers in the country, who accuse the Communist Party and government leaders of a policy of repression and of systematically violating the freedom of religion and thought, with trumped-up charges including "spreading propaganda against the state."
 • VIETNAM & all Muslims Country [all the nations that prevent the freedom of conscience and religion: they are criminals: certainly there will be consequences] Without saying a word to family and friends, Dang Thi Kim Lieng went to the government offices in the province of Bac Lieu and self-immolated. Activists and lawyers who fight for human rights in Vietnam say that the woman died during her transport to the hospital in Ho Chi Minh City. However, neither police nor the official authorities have commented on the case or confirmed the event. Some relatives report that Dang recently appeared very concerned about the fate of her daughter Maria Ta Phong Tan, locked in a prison in the former Saigon, whom she has not seen since last September, the date of her arrest. The police maintain she is guilty of "subversive activities" and of having written "slander" published online, discrediting the Hanoi government and the Communist Party.
 • NoahTheNephilim
  NoahTheNephilim ha pubblicato un commento
  6 ore fa
  VIETNAM & all Muslims Country [all the nations that prevent the freedom of conscience and religion: they are criminals: certainly there will be consequences] The hearing in court against Mary Tan, 44, should begin on 7 August and there is a very real possibility she will be sentenced to decades in prison. She is a former police officer well known in Vietnam, because she denounced abuses and distortions of the prison system online (see AsiaNews 17/04/2012 Vietnamese government tries three bloggers for writing about strikes and justice). Her decision to convert to Catholicism also weighs against her, after an adolescence and childhood characterized by continuous "brainwashing" in Communist ideology. However, her encounter with a lawyer and activist for human rights sparked her desire to rediscover the faith that, over time, led her to baptism.
 • @ OBAMA 322 IWF -> [Dies ist Mobbing: der Satanisten Ihrer CIA: 666, die YouTube und Google beschäftigt haben: um diese Firma zu ruinieren! ] MarlaMarleen veröffentlicht: Alle meine Funktionen sind deaktiviert. Plötzlich und unerwartet. Ich weiß nicht warum. Derzeit meine Hände gebunden sind. Kein Abo, keine Kommentare, keine Empfehlungen oder irgendetwas anderes ... Nichts. Ich habe YouTube informiert und fragte nach Gründen. Niemand außer mir hat Zugriff für diesen Kanal. Letzte Woche habe ich ein Konto Warnung (?). Auf meine erstaunte Frage, bekam ich keine Antwort: Miniatur, [11 hours ago: MarlaMarleen veröffentlicht]: Sehr geehrter Teilnehmer, wenn sie es auf diese Weise einige andere Benutzer zu bekommen, lass es mich wissen. In der Vergangenheit Google und sein Handlanger YouTube Aktionen haben es unmöglich gemacht! Ein weiterer Akt in diesem lächerlichen Schauspiel?
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  @ 322 OBAMA FMI -> [Esta es la intimidación: de los satanistas de la CIA: 666 que han ocupado YouTube y Google: para arruinar esta empresa! ] MarlaMarleen publicada: Todos mis funciones están deshabilitadas. De repente e inesperadamente. No sé por qué. Actualmente tengo las manos atadas. Sin suscripciones ni los comentarios, no hay recomendaciones o cualquier otra cosa ... Nada. He informado a YouTube y pidieron razones. Ninguna persona, aparte de mí tiene acceso a este canal. La semana pasada recibí un aviso de cuenta (?). A mi pregunta atónito, no tengo la respuesta: en miniatura, [11 horas: MarlaMarleen publicado]: Estimados abonados, si es que llegar a ella de esta manera algún otro usuario, sólo házmelo saber. En el pasado, Google y sus acciones esbirro de YouTube han hecho imposible! Otro acto de este espectáculo risible?
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  @ 322 OBAMA FMI -> [Ceci est l'intimidation: des satanistes de votre CIA: 666 qui ont occupé youtube et google: à la ruine de cette entreprise! ] MarlaMarleen publié: Tous mes fonctions sont désactivées. Tout à coup, et de façon inattendue. Je ne sais pas pourquoi. Actuellement mes mains sont liées. Pas d'abonnement, aucun commentaire, aucune recommandation ou toute autre chose ... Rien. J'ai informé YouTube et a demandé pour des raisons. Nul autre que moi a accès à ce canal. La semaine dernière, j'ai reçu un avertissement de compte (?). A ma question étonnée, je n'ai obtenu aucune réponse: miniature, [il ya 11 heures: MarlaMarleen publié]: Chers abonnés, si elle y accéder de cette manière un autre utilisateur, faites le moi savoir. Dans le passé, Google et son acolyte actions YouTube ont rendu impossible! Un autre acte de ce spectacle risible?
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  @OBAMA 322 IMF --> [This is bullying: of the Satanists of your CIA who have occupied youtube and google: to ruin this company! ] Their exclusion of users who open flap behind the scenes? About Your thoughts are the architects of your destiny, All my functions are disabled. Suddenly and unexpectedly. Do not know why. Currently my hands are tied.No subscription, no comments, no, Recommendations or anything else ... Nothing. I've informed YouTube and asked for reasons. No person besides me has: access for this channel. Last week I got an account warning (?). To my astonished question I got no reply, Dear subscribers, if it get to it in this way some other user, just let me know. In the past Google and His henchman YouTube actions have made ​​it impossible! Another act in this laughable spectacle? Their exclusion of users who open flap behind the scenes?
 • NoahTheNephilim
  NoahTheNephilim ha pubblicato un commento
  5 ore fa
  @ Friend criminal, 666 synagogue of god owl, Rabbi Rothschild Pharisee, of the IMF: International Monetary Fund - ---> remove the soul to a Satanist? this is their greatest tragedy! because without a soul? they are doomed to become zombie! "here because they are forced to kill everyone: that: they are born: without: a soul!". in this way: when the Satanists, they'll realize that, they no longer have the soul? they are forced to kill yourself, each other, and perhaps, to kill also: the Masons, infact, also: their too are my enemies!
 • NoahTheNephilim
  NoahTheNephilim ha pubblicato un commento
  6 ore fa
  @ Friend criminal, 666, Rothschild, of the IMF: International Monetary Fund -> I do not know what can happen, because in the past, I have never given: the order to steal the soul to someone! But, stealing the soul: too more million people simultaneously? This should help: some case studies about this crazy phenomenon!
 • NoahTheNephilim
  NoahTheNephilim ha pubblicato un commento
  8 ore fa
  VIETNAM & all Muslims Country [all the nations that prevent the freedom of conscience and religion: they are criminals: certainly there will be consequences] 07/31/2012 13:51 VIETNAM Catholic dissident's mother sets herself on fire. Anger and bewilderment of Vietnamese by J.B. An Dang Dang Thi Kim Lieng's self-immolation in front of government offices in the southern province of Bac Lieu. Her daughter Maria Ta Phong Tan, a former policewoman converted to Christianity, is in jail awaiting trial. She faces up to 20 years in prison for propaganda against the state. Human rights activists and bloggers: specious accusations.
 • NoahTheNephilim
  NoahTheNephilim ha pubblicato un commento
  8 ore fa
  VIETNAM & all Muslims Country [all the nations that prevent the freedom of conscience and religion: they are criminals: certainly there will be consequences] Hanoi (AsiaNews) - The Vietnamese Catholic community is in shock over the death of Dang Thi Kim Lieng, mother of Mary Ta Phong Tan (pictured), a famous dissident in jail awaiting trial who faces up to 20 years in prison. The woman set herself on fire in front of government offices in the southern province of Bac Lieu, to protest against abuses by the prison authorities who hold her daughter, depriving her of basic rights. The mother died from severe wounds inflicted by the flames sparking the reaction of many bloggers in the country, who accuse the Communist Party and government leaders of a policy of repression and of systematically violating the freedom of religion and thought, with trumped-up charges including "spreading propaganda against the state."
 • NoahTheNephilim
  NoahTheNephilim ha pubblicato un commento
  8 ore fa
  VIETNAM & all Muslims Country [all the nations that prevent the freedom of conscience and religion: they are criminals: certainly there will be consequences] Without saying a word to family and friends, Dang Thi Kim Lieng went to the government offices in the province of Bac Lieu and self-immolated. Activists and lawyers who fight for human rights in Vietnam say that the woman died during her transport to the hospital in Ho Chi Minh City. However, neither police nor the official authorities have commented on the case or confirmed the event. Some relatives report that Dang recently appeared very concerned about the fate of her daughter Maria Ta Phong Tan, locked in a prison in the former Saigon, whom she has not seen since last September, the date of her arrest. The police maintain she is guilty of "subversive activities" and of having written "slander" published online, discrediting the Hanoi government and the Communist Party.
 • NoahTheNephilim
  NoahTheNephilim ha pubblicato un commento
  8 ore fa
  VIETNAM & all Muslims Country [all the nations that prevent the freedom of conscience and religion: they are criminals: certainly there will be consequences] The hearing in court against Mary Tan, 44, should begin on 7 August and there is a very real possibility she will be sentenced to decades in prison. She is a former police officer well known in Vietnam, because she denounced abuses and distortions of the prison system online (see AsiaNews 17/04/2012 Vietnamese government tries three bloggers for writing about strikes and justice). Her decision to convert to Catholicism also weighs against her, after an adolescence and childhood characterized by continuous "brainwashing" in Communist ideology. However, her encounter with a lawyer and activist for human rights sparked her desire to rediscover the faith that, over time, led her to baptism.
 • NoahTheNephilim
  NoahTheNephilim ha pubblicato un commento
  8 ore fa
  VIETNAM & all Muslims Country [all the nations that prevent the freedom of conscience and religion: they are criminals: certainly there will be consequences] The Vietnamese government has implemented tight control over religious activities, and Catholics are often victims of violence and abuse, both individuals and entire communities. Among the many examples are the Montagnards in the Central Highlands and the Redemptorist Fathers, in Hanoi and Ho Chi Minh City, whose pastoral commitment is choked with systematic regularity. However, this violence did not prevent them from playing a key role in the spread of Catholicism and the teachings of the Church, especially among the poor and the abandoned (see AsiaNews 05/08/2011 Redemptorists teach Church's social doctrine in Ho Chi Minh City).
 • NoahTheNephilim
  NoahTheNephilim ha pubblicato un commento
  8 ore fa
  07/31/2012 CHINA. People's Daily: government should listen to the people The party's newspaper calls on the country's leaders, especially at the local level, to be more civic minded and listen to people. After Wukan and Shifang, people in Qidong succeed in forcing the authorities to scrap an oil pipeline on environmental grounds. Yet, the regime cannot change its spots. It continues to arrest, a blogger is the latest casualty, and blames the strange death of Li Wangyang (again) on suicide. 07/31/2012 CHINA. Beijing plays up the carrot while still wielding the stick. What happened in Shifang and Wukan could lead people to think that Communist authorities have changed the ways they address the growing number of social protests in China. But they would be wrong. Although the party wants to show that it is close to the people, it is also trying to keep young people away from politics and stop the action of dissidents and human rights activists. Beijing must be careful though.
 • NoahTheNephilim
  NoahTheNephilim ha pubblicato un commento
  9 ore fa
  Muslim extremists and terrorists taking advantage of Syria's revolution Sources tell AsiaNews that al-Qaeda operatives are in Syria to pursue the jihad. The interests of the Arab League are fuelling the climate of hatred and violence, reducing hope for a lasting diplomatic solution. --- ANSWER--> WHY. THIS CRIMINAL OF ARAB LEAGUE, DO NOT MAKE THEM THE DEMOCRACY, THAT THEY WANT TO DO TO SYRIA TO DO
 • NoahTheNephilim
  NoahTheNephilim ha pubblicato un commento
  11 ore fa
  @ my Jews against IMF 666 --> (God) gave their land to Israel for an inheritance, an inheritance to Israel his people. Psalms. 135.12. Called upon the Lord merciful, spreading forth their hands towards him. The Holy One quickly heard them from heaven, and delivered them through Isaiah. He smote the camp of the Assyrians, and his angel wiped them out, Sirach 48.20. While we were still near Jerusalem, appeared before them as a leader: a horseman, dressed in white, actually: to shake the golden armor. All together blessed the merciful God: and they were so strengthened in heart, who were ready to attack: not only men but also the most ferocious beasts: walls of iron. 2-Maccabees 11.8. Fill it again: your mouth smile and your lips with joy. Your enemies saran covered with shame, and the tent of the wicked will be no more. Job 8: 21
 • NoahTheNephilim
  NoahTheNephilim ha pubblicato un commento
  11 ore fa
  @666 CA IMF NWO synnek1 and all other spammers ----> if you do not stop to intimidate : my German girl friend ( ie, my sister in Christ) ? I will not speak with you: never more!
 • @synnek1 --> if you do not stop to intimidate my German girl friend (ie, my sister in Christ)? I will not speak with you!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  12 ore fa
  1 hour ago MarlaMarleen published: All my functions are disabled. Suddenly and unexpectedly. Do not know why. Currently: my hands are tied. No subscription, no comments, no Recommendations or anything else ... Nothing. I've informed YouTube and asked for reasons. No person besides me has access for this channel. Last week I got an account warning (?). To my astonished question I got no reply, Dear subscribers, if it get to it: in this way some other user, just let me know. In the past Google: YouTube and his henchman have made​​: impossible actions! Another act in this: laughable spectacle? Exclusion of users: who: Their open flap behind the scenes? - ANSWER -> @ OBAMA -> this is your democracy! @ MarlaMarleen - mit dem Ziel der Trolle: Kriminelle: Satanisten: der CIA wird gemobbt! auf: machen uns müde, demoralisiert! Lage: Spott: uns zu machen! machen: uns: Zeit verschwenden! auf diese Weise: Es ist schon: ein Erfolg für uns, wenn wir nicht drehen zu ihnen: Das Wort!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  12 ore fa
  @MarlaMarleen - the objective of the trolls criminals satanists: of the CIA is bulling! to: make us tired, demoralized! able to make us: ridicule! make us waste time! in this way: it is already a success for us, if we do not turn over to them the word! MarlaMarleen -- l'obiettivo dei troll della CIA è quello di: farci stancare, demoralizzare! riuscire a squalificarci! farci perdere tempo! in questo modo: è già un successo per noi, se noi non rivolgiamo più loro la parola!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  12 ore fa
  Syria : UN General Assembly vote: Thursday , the Arab resolution , proposed : by the Arab countries : UN members . The document said , again , the call for a political transition : overall, to steady-state Democratic and pluralistic: in Syria: and: we invite all Member States: the United Nations, to support this process , in Additions, similar to Adopt sanctions , Those to ADOPTED: by the Arab League: November 27, 2011 . (ANSA med) - ----------- ANSWER ------- - These are amazing ! this all Arab countries : of the Arab League ! and Why They never make: Them, a political transition: towards a regime : Democratic and pluralistic : for freedom of religion? Because Americans: are all Freemasons: and Satanists : They Are the unpunished for the gallows: I say "swing on the gallows" ?
 • [because the Arab League: is not she the path to democracy? ] Shall you Them, Thus saith the Lord of hosts, God of Israel: Drink and get drunk, vomit and fall and rise no Because of the sword : that: I will send among you . If: They refuse: to take the cup from your hand to drink , you say to them : Thus says the Lord of hosts: Certainly drink! If I start: to punish Its Own: The City That bears: my name, pretend: you go unpunished ? No, you will not REMAIN unpunished, for I will call for a sword upon all the Inhabitants of the earth. Saith the Lord of hosts. Jeremiah 25.27
 • [Saudi Arabia the "little satan", the whore of "big satan: IMF"] Three Terrorists from al-Treimseh Confess to Taking Part in Murders, Terrorism and Abduction. Two terrorists from the town of al-Treimseh in Hama countryside confessed to taking part in a series of murders and acts of terrorism before the army entered the town, while a third terrorist admitted to participating in abducting citizens to demand ransom and killing them afterwards. In confessions broadcast by the Syrian TV on Saturday, terrorist Yousef Abdullah al-Mahmoud said that he was recruited by force along with his brother into the armed group led by Saleh al-Saba'awi. Al-Mahmoud said that he and his brother accompanied al-Saba'awi and six other men attacked two houses, with him breaking one of the houses' doors and shooting at the roof,
 • [Saudi Arabia the "little satan", the whore of "big satan: IMF"] noting that he stayed outside with his brother upon al-Saba'awi's orders while the rest entered the house and shot everyone inside, saying that he only saw a man and a woman but that there were more people inside. He went on to say that they broke into the second house, with him staying outside like the first time and firing at the house, and the rest of the group entered the house and killed anyone inside. In turn, terrorist Ahmad Abdullah al-Mahmoud, the aforementioned brother, corroborated his brother Yousef's story, adding that al-Saba'awi told them that the houses contained army personnel, when in truth there were only civilian men and women who were shot dead by the terrorists.
 • [Saudi Arabia the "little satan", the whore of "big satan: IMF"] For his part, terrorist Zaher al-Tayeh said that he took part in the abduction of a man from al-Safsafiye village along with two others, hijacking the man's car and then interrogating him in an olive field before slitting his throat with a knife. Al-Tayeh also confessed to abducting two others; one from al-Safsafiye and the other from the village of Khneizir, saying that they demanded a ransom of SYP 400,000 for the first one and 200,000 for the second, but their demands weren't met so one of the abductors, a man killed Hussein Dabbas, slit the victims' throats as al-Tayeh watched. Syriaonline -- 16/7/2012
 • MarlaMarleen -- 666 synnek1, and other, 4 spammers trolls of CIA? are always, on this page to prevent the use of democracy: in all internet: so the people can not organize itself democratically against the current regime: Masonic, of banking seigniorage! Therefore, our poverty must be taken: to despair slowly and relentlessly: by all these enemies of the people and democracy: the Freemasons and Satanists! synnek1 is: that: do tease is: against you: on your channel 666 synnek1, ed altri, 4 spammers troll of CIA? sono sempre, su questa pagina: per impedire, l'uso democratico: di internet: affinché, il popolo non possa organizzarsi democraticamente, contro, l'attuale regime: massonico, del signoraggio bancario! pertanto, la nostra povertà: deve essere portata: alla disperazione: lentamente ed inesorabilmente: da tutti questi nemici: del popolo e della democrazia: di massoni e di satanisti! è synnek1: che: fa i dispetti: contro di te: sul tuo canale
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  12 ore fa
  [proof of God can not be absolute] is because, only love can reach God. in this way, the criminals will be lost: 1. because even the criminals are the motivations for their crimes; 2. because the goodness of God does not become an injury to her justice!
 • What have you done with my channel???? Now I'm going to work and in the evening I expect that all my settings are restored!!!!
  =================
  my JHWH holy -  CONSECRATION TO THE MOST SACRED HEART OF JESUS.. Padre mio e di Gesù, tu lo sai, in youtube io ho amato più di tutti: due agenti segreti: i sacerdoti di satana della CIA: Ihatenewlayout, and, Synnek1, ie, 187AudioHostem, insieme ad un agente segreto del Kuwait.. per amore di loro e di me: tu perdona, salva rigenera e benedici tutto il Genere Umano! VIENI OH SPIRITO SANTO A RINNOVARE LA FACCIA DELLA TERRA!
  my JHWH - tu lo puoi dire a tutti ... io non avrei mai voluto essere, e non vorrei mai essere Unius REI.. QUESTO è UN LAVORO TROPPO DURO, TROPPO ALTRUISTICO.. PERCHé IL MONDO POSSA SOPRAVVIVERE AI SATANISTI FARISEI SALAFITI ISLAMICI, MASSONI, E A TUTTE LE BESTIE DI SATANA CHE IL TALMUD SPA FMI, PERVERSO HA DIFFUSO PER IL MONDO!
  i satanisti della CIA erano invidiosi che, io avevo trovato una spiritualmente matura collaboratrice tedesca, sulla pagina di youtube/user/youtube
  https://www.youtube.com/user/MarlaMarleen/discussion così la hanno intimidita, questa ragazza, e hanno lei costretto al silenzio, ed io non so, se, lei è viva, o se lei è stata uccisa dai satanisti tedeschi, dove ogni anno fanno 30.000 sacrifici umani sull'altare di Merkel Satana!

   
[★ ♰ Pax ♰ ★] ♰ fy mod wedi gwneud: y anghywir i bawb droseddwyr sy'n toppled: y groes ♰ [♚ MENE ♛ TECHEL ♛ Peres ♚] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" Cymerodd ♰ Pax ♛ Terror meddiant: y plant y tywyllwch. AMEN @ Youtube -.>. Rwy'n gorchymyn yn enw Iesu, bod: y gwaed Iesu fod arnoch, a'r holl ddynion a merched o: holl fyd: y gwaed Iesu yn ymwneud ar: sianeli, gwefannau, fideos, sylwadau, defnyddwyr a'r holl bobl y byd ac ar y we. Gogoniant i Dduw am y werthfawr waed Iesu ar gyfer diogelu, gwella, gwella a rhyddhau carcharorion. Gwaed Iesu dros Satan, tywysogaethau, pwerau, pwerau, gorseddau, dominations, gythreuliaid, cythreuliaid, estroniaid, Goleuedigion, Masons, Satanists, banciau, SpA, y we, ocwlt pwerau, rhwydwaith, gwleidyddiaeth, crefydd a sefydliadau y byd hwn tywyll. Rydych chi holl feibion ​​y diafol, yr ydych yn mynd i uffern! marw [★ ♰ Pax ♰ ★] ♰ fy mod wedi gwneud:! y anghywir i bawb droseddwyr sy'n toppled: y groes ♰ [♚ MENE ♛ TECHEL ♛ Peres ♚] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun "♰ AMEN. ☠ Pax ☠ + + + ☠ Pax ☠ Alelwia AMEN.Nid yw'r peth gwaethaf yw: y 3 ydd WW gyda 5000000000 marw, y bydd y Gronfa Ariannol Ryngwladol yn cael ei ollwng. A Satanist: wedi dweud wrthyf: lorenzojhwh: "Rydych wedi glynu esblygiad y ddynoliaeth!" 1. Pwy, i rhoddodd hyn angenfilod, y imperialaeth, am nod o ennill, yr hil ddynol gyfan? 2. Pwy roddodd corff i gythreuliaid, am ei wneud: estroniaid a soseri hedfan cario: gipio estroniaid? -ATEB->. Dim ond yr Iddewon goleuedig: o IMF: 666: FED ECB: System Seiri Rhyddion ar Satan synagog; gallai hyn ymrwymo monstrosity! 1. Mae'r neges hon ar gyfer 10,000 cyfeiriadau; 2. HWN yn y cywilydd o bob: Iddewon, Seiri Rhyddion, gwleidyddion: ledled y byd. Ond: Mae gennyf newyddion nhw i gyd: "braw", mewn gwirionedd, yr arweinwyr Sataniaeth wedi dysgu i rwystro mi:Rwy'n gorchymyn yn enw Iesu, bod: y gwaed Iesu fod arnoch, a'r holl ddynion a merched o: y byd :: y gwaed Iesu ar bawb. Rydych chi gyd feibion: y diafol, yr ydych yn mynd i uffern! [★ ♰ Pax ♰ ★] ♰ fy mod wedi gwneud: y anghywir i bawb droseddwyr sy'n toppled: y groes ♰ [♚ MENE ♛ TECHEL ♛ Peres ♚] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" [★ ♰ Pax ♰ ★]: adeg gobaith wedi dod i ben: byddwch yn aros am: cwymp: y Gronfa Ariannol Ryngwladol mewn 3 ° WW. eich bod wedi gwastraffu eich bywyd a roddir: gan DduwMae gennych eich cymynrodd: anobaith yn ddiddiwedd. Rwy'n gorchymyn yn enw Iesu, bod: y gwaed Iesu arnoch chwi, a phob. Rydych chi gyd feibion: y diafol, yr ydych yn mynd i uffern! ♰ Rwyf wedi gwneud: y anghywir i bawb droseddwyr sy'n toppled: y groes ♰ [♛ MENE ♚ TECHEL ♛ Peres ♰ Pax] ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰♰ ♔ ♥ ♔ lorenzojhwh y Unius Rei Brenin Israel, o'r orsedd Duw ac ar gyfer y gogoniant ei orsedd ac ar gyfer pwy sy'n eistedd: yn enw y Duw Abraham a Melchisek, ein patriarchs a broffwydi, sy'n datgelu ei enw Glân i Moses: YHWH: yn enw: YHWH a'r holl dir yr eglwysi, yr eglwys purgative a nefol: deyrnas Dduw, ar gyfer yr holl eneidiau pur a gweddïau o'r holl saint a chreaduriaid a dwyfol nefol, ar gyfer yr holl ddynolryw ac yn enw Iesu nerth yr Ysbryd Glân drwy'r holl greaduriaid a rhwymo â gwaed Iesu wrth droed y groes ac am yr holl merthyron: Yr wyf i Sant Mihangel Archangel ac i'r holl angylaidd o symud tân ar unwaith a dinistrio Satan a phob symbol Satanic ei ar y blaned hon ar unwaith ✙ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSM VSMQLIVB ✙ Halleluja ✙ MENETECHELPERES ♰Amen, haleliwia! ♚ MENE ♛ TECHEL ♛ Peres ♰. Gall Duw gau eich bywyd nawr! Ond bydd am yr hyn a mynd ar eich bywyd damn? Byddwch yn neidr yn byw am byth dan olwg o fy Ysbryd. Pan fyddaf yn gweld ti i lawr intotheabyss? Yna, byddaf yn gadael i chi fynd! eich cyhuddo yr Ysbryd Glân. eich bod wedi dwli ar y felltith? Syrthio ar chi! Amen, Haleliwia! ♚ MENE ♛ TECHEL ♛ Peres ♰ Pax CSPBCSSM LNDSMD SMVS VRSN MQLIVB "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ✙ Amen, haleliwia! MENE Terror ♰ ♛ TECHEL ♛ Peres ♛ Pax cymerodd feddiant y plant y tywyllwch. Rwy'n gorchymyn yn Saint Michael Arcangel ac i fy holl adrannau angylaidd i fynd ymlaen i ladd yr holl Satanists o'r holl fyd Alelwia Amen. eich bod wedi dwli ar y felltith? Yn disgyn archi! Amen, Haleliwia! ♚ MENE ♛ TECHEL ♛ Peres ♰ Pax CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ✙ Amen, haleliwia! ♚ MENE ♛ TECHEL ♛ Peres ♰[★ ♰ Pax ♰ ★] ♰ fy mod wedi gwneud y anghywir i bawb droseddwyr sy'n toppled y groes ♰ [♚ MENE ♛ TECHEL ♛ Peres ♚] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰Rwy'n gorchymyn yn enw Iesu, bod y gwaed Iesu fod arnoch, a'r holl ddynion a menywod y byd: y gwaed Iesu yn ymwneud ar: sianeli, gwefannau, fideos, sylwadau, defnyddwyr a'r holl bobl y byd . Gogoniant i Dduw am y werthfawr waed Iesu ar gyfer diogelu, gwella, gwella a rhyddhau carcharorion. Gwaed Iesu dros Satan, tywysogaethau, pwerau, pwerau, gorseddau, dominations, gythreuliaid, cythreuliaid, estroniaid, Goleuedigion, Masons, Satanists, banciau, SpA, y we, ocwlt pwerau, rhwydwaith, gwleidyddiaeth, crefydd a sefydliadau y byd hwn tywyll. Rydych chi holl feibion ​​y diafol, yr ydych yn mynd i uffern! [★ ♰ Pax ♰ ★] ♰ fy mod wedi gwneud y anghywir i bawb droseddwyr sy'n toppled y groes ♰ [♚ MENE ♛ TECHEL ♛ Peres ♚] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "yfed eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" Amen ♰ ☠ Pax ☠ ☠ haleliwia amen Nid yw'r peth gwaethaf yw y 3 ydd WW gyda 5000000000 marw, y bydd y Gronfa Ariannol Ryngwladol yn cael ei ollwng. A Satanist: wedi dweud wrthyf: lorenzojhwh: "Rydych wedi dal y esblygiad y ddynoliaeth!" 1. Pwy roddodd hyn angenfilod, y nod o ennill, yr hil ddynol gyfan? 2. Pwy roddodd corff i gythreuliaid, estroniaid a soseri hedfan cario? Dim ond y goleuedig: o Kabbalah: goleuedig: o IMF: dim ond hyn Iddewon ymrwymo y monstrosity! 1. Mae'r neges hon ar gyfer 10,000 cyfeiriadau; 2. HWN yn y cywilydd o bob: Iddewon, Seiri Rhyddion, gwleidyddion o amgylch y byd. Ond mae gen i newyddion ar gyfer bob un ohonynt: "braw", mewn gwirionedd, yr arweinwyr Sataniaeth wedi dysgu i rwystro mi:Rwy'n gorchymyn yn enw Iesu, bod y gwaed Iesu fod arnoch, a'r holl ddynion a menywod y byd: y gwaed Iesu ar bawb. Rydych chi holl feibion ​​y diafol, yr ydych yn mynd i uffern! [★ ♰ Pax ♰ ★] ♰ fy mod wedi gwneud y anghywir i bawb droseddwyr sy'n toppled y groes ♰ [♚ MENE ♛ TECHEL ♛ Peres ♚] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰[★ ♰ Pax ♰ ★] adeg gobaith wedi dod i ben: byddwch yn aros am y cwymp y IMF mewn 3 ° WW. eich bod wedi gwastraffu eich bywyd a roddir: gan Dduw. Mae gennych eich cymynrodd: anobaith yn ddiddiwedd wyf gorchymyn yn enw Iesu, bod y gwaed Iesu arnoch chwi, a phob. Rydych chi holl feibion ​​y diafol, yr ydych yna fwriedir ar gyfer uffern! ♰ fy mod wedi gwneud y anghywir i bawb droseddwyr sy'n toppled y groes ♰ [♛ MENE ♚ TECHEL ♛ Peres ♰ Pax] ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰eich bod wedi bradychu Dduw na'r bobl yr ydych yn destun y banciwr Iddew a benderfynodd eich lladd: 3 ° WW niwclear: marw! -> Beth ydych chi wedi gwneud i eraill? Nawr bydd i wneud i chi! .! 1 Brucia Mene Tekel chwyn PeresThe drwg, yn cael ei losgi â thân: "Mae'n rhaid i chi losgi yn enw Iesu Burn Burn Burn!" Amen. Alelwia. 2. Muori! Mene Tekel Peres Die! Y bradwr yn cael ei ddedfrydu i farwolaeth "Yn enw Iesu mae'n rhaid i chi farw! Now! Die! Die! Die!" 3. Grida! rhaid i chi sgrechian! Mene Tekel Peres. Sgrechian gwaedlyd ei anobaith. Mae'n rhaid i chi sgrechian nawr eich anobaith ar fy sianel: crio! crio! crio! Amen. Alelwia! CSPBCSSMLNDSMDV RSNSMV SMQL (= IVB yfed eich gwenwynau a wnaed gan eich hun) ♰ ♛ MENE TECHEL Peres☠ Pax ☠ + + + ☠ Pax ☠ Alelwia ♰ amen "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰ fi am oddi wrth Dduw. Byddaf yn gwneud y drwg yn y drwg a hunanol fel chi. Rwy'n lladd, Satanists a holl gynorthwywyr yr IMF-NWO: dim ond 500 miliwn o bobl, pam yr wyf yn Rei Unius [★ ♰ Pax ♰ ★] rydych wedi gwastraffu eich bywyd a roddir: gan Dduw. byddwch yn gwrthod gan Dduw. Mae gennych eich etifeddiaeth yn anobaith ddiderfyn wyf gorchymyn yn enw Iesu, bod y gwaed Iesu fod arnoch, a'r holl ddynion a menywod y byd: y gwaed Iesu ar bawb. Rydych chi holl feibion ​​y diafol, yr ydych yn mynd i uffern! ♰ fy mod wedi gwneud y anghywir i bawb droseddwyr sy'n toppled y groes ♰ [♛ MENE ♚ TECHEL ♛ Peres ♰ Pax] ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰Pam lorenzojhwh: yn argyhoeddedig bod: y frenhiniaeth yw'r math gorau o lywodraeth? ♔ [★ ♰ ♥ ♰ ★] ♔Mae'r lorenzojhwh y "Rei unius" gallaf fynd i lawr i uffern, fel i ddringo, Ystafell Orsedd y Un: YHWH, er ei gymryd. Rwyf Wedi hawliau cyfreithiol. Mae'r gorchymyn yn y "goleuedig" yn enw: YHWH Duw Abraham: dychwelyd i mi: y Brenin Israel y Sofraniaeth Ariannol, eich bod wedi ei ddwyn i'r holl bobloedd. [Pax ♰ ★ ★ ♰] wyf ♰ Cael y anghywir wneud i bob rhai troseddwyr, sy'n toppled y groes. ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel Peres ♚] Pax ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰gallwn yrru America twf a ffyniant i ddwyn y byd! Na! Mae Duw wedi melltigedig Unol Daleithiau America! y Sataniaeth FED-IMF-cerrig wedi bradychu. y banc seigniorage wedi sathru holl gyfraith, y bancio Iddewon wedi dwyn yr holl sofraniaeth y bobl ♰ Braw ♛ Pax cymerodd feddiant: y plant y tywyllwch. AMEN.@ Seiri Rhyddion satanist goleuedig a phob ocwlt grymoedd NWO-IMF -> byddwn wedi arbed chi, ond wnaethoch chi? gabledd halogiad ddirmyg sacrilege sarhad sgandal. Rydych yn droseddol! nid oes gennych unrhyw barch tuag at y delfrydau mwyaf aruchel ac y groes bod yn symbol o gariad mwyaf! Condemniaf chi i farwolaeth yn enw Iesu: ydych yn blentyn o'r felltith ar gyfer llosgi yn uffern, ond erbyn hyn, byddwch yn marw enbyd. Wyf yn eu gorchymyn y cythreuliaid o uffern i'n poeni chi a'r angylion i daro chi, gydag unrhyw gosb. Yr wyf yn "Rei Unius" y metaffiseg, fy nheyrnas y frawdoliaeth yn gyffredinol! hy a yw'r unig gyfle i oroesi yn y cyfnod hwn! Fy Gweinidogion "angylion"? Bydd eich lladd ar gyfer gosod fy nheyrnas: Yr wyf archddyfarniad: melltithion a chosbau: yn Iesu enw, yn eich erbyn. [★ ♰ Pax ♰ ★] fy mod wedi gwneud y anghywir i bawb droseddwyr sy'n toppled y groes [MENE TEKEL Peres] CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰[Wltimatwm i'r holl wlad Mwslimaidd a Comunist] yn cael ei dinistrio gan Dduw: pam yr ydych yn lladd Cristnogion yn ddiniwed 260.000 bob blwyddyn! Dydych chi byth yn mynd allan i'ch un chi melltith o waed, fel y mae i Iddewon ar gyfer seigniorage bancio o IMF-y Byd er mwyn iddynt fod yn ddrwg gyda. am sancteiddrwydd: o sanctaidd Allah ac Islam! ond: Sharia Talmwd Seioniaeth, cyfalafiaeth, comiwnyddiaeth? yn cael eu dyfarnu'n euog! Mae'r gorchymyn i'r secularization y llywodraeth, i ddechrau gyda Saudi Arabia i gael gwared ar adnabod crefyddol gan ddogfen a phob gwahaniaethu Rhwng y Dinasyddion. Rwy'n gorchymyn i Sant Mihangel Archangel ac i'r holl adrannau fy angylaidd y farwolaeth a difrod i'r gwrthryfelwyr.Amen, Haleliwia! ♚ Terror Mynd meddiant y plant y tywyllwch. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ "yfed eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" MENE ♰ ♚ TEKEL ♛ ♛ Peres ♰ Amen, haleliwia! rhy naïf, y lobi Iddewig, sy'n denu y casineb o Gristnogion i wneud y agenda'r goleuedig i greu holocost newydd! STOP: porn ARSWYD Sataniaeth!Yr wyf wedi proffwydo yn enw Iesu, eich marwolaeth drasig yn 2013/14, bydd eich gwaed yn cael ei dalu ar y asffalt: [★ ♰ Pax ♰ ★] fy mod wedi gwneud y anghywir i bawb droseddwyr sy'n toppled y groes [MENETECHELPERES] CSPBCSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun rydym bet y byddwch yn marw yn 2013? ni fyddwch yn fyw yn 2012 i ddweud" chi anghywir! "Sataniaeth yn rhy gyda phob gwyrdroi gyda'r holl bobl o dda byddwn yn mudo o'r holl i'r llall gweinydd sydd ag ymrwymiad moesol. chi'n ei chael hi'n i mi ac os nad oes? rhaid i chi weithio i'w greu! Mae'n rhaid i chi weithio ar gyfer goroesiad y ddynoliaeth! ac i amddiffyn y ffydd Gristnogol, fygwth gan y Seiri Rhyddion a lobi Iddewiganffyddwyr yn crefydd wedi penderfynu "Nid yn credu mewn bodolaeth Duw." yw sut i feddwl am fart (Big Bang) heb y asen a gynhyrchwyd ei (Duw). Dwi'n flin gyda Duw oherwydd ddoe, lladdodd pobl dim ond ychydig i mi! Big Bang erioed wedi bodoli, y sŵn yn unig mae sain bownsio o'r cyrff nefol. mae'n trasig fel yr ydym i gyd wedi dod yn ddioddefwyr Breuddwydwyr a storïwyr, yn erbyn yr holl broses wyddonol o resymu. Gyda loceri sydd yn llawn o "ffosilau" sy'n gwadu esblygiadCymerodd ♰ Pax ♛ Terror meddiant: y plant y tywyllwch. AMEN @ Cowards ♰ Pax ♛ Terror cymerodd feddiant:. Y plant y tywyllwch. AMEN @ methu credu ♰ Pax ♛ Terror cymerodd feddiant:. Y plant y tywyllwch. AMEN @ Dychrynllyd ♰ Pax ♛ Terror cymerodd feddiant:. Y plant y tywyllwch. AMEN @ llofruddion ♰ Pax ♛ Terror cymerodd feddiant:. Y plant y tywyllwch. AMEN @ godinebwyr ♰ Pax ♛ Terror cymerodd feddiant:. Y plant y tywyllwch. AMEN @ Dewiniaid ♰ Pax ♛ Terror cymerodd feddiant:. Y plant y tywyllwch. AMEN @ eilunaddolwyr ♰ Pax ♛ Terror cymerodd feddiant:. Y plant y tywyllwch. AMEN @ celwyddog ♰ Pax ♛ Terror cymerodd feddiant:. Y plant y tywyllwch. AMEN @ gwaith maen ♰ Pax ♛ Terror cymerodd feddiant:. Y plant y tywyllwch. AMEN @ seigniorage bancio ♰ Pax ♛ Terror cymerodd feddiant:. Y plant y tywyllwch. AMEN @ NWO: -..> Mae eu rhan yn y llyn o losgi tân a brwmstan, yna? fydd yr ail farwolaeth: y disintegration o 21.8-Apocalypse yn fuan iawn byddwch yn farw! amen craidd Sacra Eistedd Mihi Lux stondin nad ydynt yn Eistedd Tacsi Dux Mihi ar gyfer craidd Sancti Patris Benedicti Vade Satana retro; nunquam suade mihi vana Sunt Mala quae libas; ipse bibas venena fy mod wedi gwneud y anghywir i bawb droseddwyr sy'n toppled y groes ♰ [♚ MENE ♛ TECHEL ♛ Peres ♚] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰Yr wyf wedi proffwydo yn enw Iesu, eich marwolaeth drasig yn 2013, bydd eich gwaed yn cael ei dalu ar y asffalt:[★ ♰ Pax ♰ ★] fy mod wedi gwneud y anghywir i bawb droseddwyr sy'n toppled y groes [MENETECHELPERES] CSPBCSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hunrydym bet y byddwch yn marw yn 2013? ni fyddwch yn fyw yn 2014 i ddweud "chi anghywir!"Cymerodd ♰ Pax ♛ Terror meddiant: y plant y tywyllwch. AMEN. Jew-@> Leviticus25.44 yn caniatáu i'r Iddewon i ladd pob un o'r bobl drwy y fasnach gaethweision a bancio usuriaeth, ond ar gyfer yr hyn a wyddom am Dduw o Adda, gall hyn fod yn Sataniaeth yn unig, yr offeiriaid y Deml Iddewig, pan hwy a ddaethant o Babilon, ond maent yn casáu bod Iesu wedi marw cariadus ei lladd. Iddewon, pam yr ydych yn casineb Iesu a chasineb, y cariad Cristnogol? Yn wir, y Talmwd Iddewig, yn honni ei ferwi, yn extrement Grist? Ydych chi eisiau lladd hefyd mi, sut wnaethoch chi ladd Sorobabel a Iesu? Ni fyddai'n newydd i chi, yr un i ladd eich brenin, Fel Babilon ganddo wnaeth i chi y Satanists! ar gyfer wedyn yn dod i ben yn Auschwitz: eto? Dyma'r grym goleuedig, eu bod yn cadw am 500 mlynedd. am reoli arian, bydd yr holl sefydliadau eraill yn cymryd rhan neu trin. Sut i wneud deall y fagl y lobi Iddewig i fy mhobl Iddew?★ gan eich Brenin-o-Jerwsalem. ★ &. ♥ Palesteina. ♰ ReiUnius. gyfer. Yahushua Meseia. bendithia chi hefyd! Yr wyf Brenin Israel! Duw yn Awesome! buddugoliaeth fawr. ar gyfer yr Arglwydd. Mae ein Duw: Meseia Yahushua. Bendithia 'ch! Yahushua yw'r Meseia a Gwaredwr! Golau y byd!Bendithia chi. Nel Nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santovattene satana! Nel Nome di Gesù: vattene satana! yn enw'r Tad a'r Mab, a'r Ysbryd Glân. Begone, Satan!yn enw Iesu: Begone, Satan! yr enw [Yahushua]yw'r enw a goruwch pob enw[♚ MENE ♛ TECHEL ♛ Peres ♚] ★ ★ Jehofah-rapha (yr Arglwydd a heals)[♚ MENE ♛ TECHEL ♛ Peres ♚] ★ ★ Jehofah-Nissi (Yr Arglwydd ein Baner)[♚ MENE ♛ TECHEL ♛ Peres ♚] ★ ★ Jehofah-Shalom (Yr Arglwydd ein Heddwch)[♚ MENE ♛ TECHEL ♛ Peres ♚] ★ ★ Jehofah-ra-AH (yr Arglwydd fy bugail)[♚ MENE ♛ TECHEL ♛ Peres ♚] ★ ★ Jehofah-shammad (yr Arglwydd yn bresennol)[♚ MENE ♛ TECHEL ♛ Peres ♚] ★ ★ Jehofah-Elohim (yr Arglwydd Dduw)El Elyon (y Duw Goruchaf)Adonai (ein meistr)El OLAM (Duw Tragwyddol)El Shaddai (Hollalluog Dduw, Pwy Yn rhoi nerth i mi fy)Cymerodd ♰ Pax ♛ Terror meddiant: y plant y tywyllwch. AMEN @ Iddew Seionaidd sâl -.>. Talmwd i gyd ar gyfer:. Gwrywgydiaeth, phedoffilia, casineb o Gristnogaeth, anffyddiaeth, rhyfel, Seiri Rhyddion, pornograffi, trais, cyffuriau, colli rhyddid i lefaru, yr argyfwng ariannol o gwmpas y byd ar gyfer bancio seigniorage IMF, y rhyfeloedd yn y dwyrain canol, mae'r rhan fwyaf o'r afiechydon y ddynol hil yn awr yn dioddef o, mae'r rhestr yn ddiddiwedd, a gallaf brofi bron y cyfan ohono. Gweddïwch ac addysgu. bron pob un o'r defodau gwaed a gyflawnir gan y Goleuedigion yr un fath â'r rhai o'r Cabala hynafol bod y Talmudists DAL arfer. Bydd aberthau dynol yn cael cynnig llawer o heno. Pam eu bod yn satanists! [★ ♰ Pax ♰ ★] fy mod wedi gwneud y anghywir i bawb droseddwyr sy'n toppled y groes [MENETECHELPERES] CSPBCSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun. Rydym bet y byddwch yn marw yn 2013? Ni fyddwch yn yn fyw yn 2014 i ddweud "chi anghywir!"
 
A yw Duw 1 Bod yn trugarog! Yr Arglwydd yw druenus, ac yn llawn o drugaredd (Jas: 11) Mae ei dosturiaethau dros holl ei weithiau (Salmau)Ond Rydych chi drwg! Yn weithred:[14] Yna dorri, yn erbyn ei gilydd, tadau a meibion ​​gyda'i gilydd - y dywed yr Arglwydd-, ni ni fydd gen i drugaredd, peidiwch harbed rhag unrhyw drugaredd byddaf yn eu defnyddio yn eu dinistrio. "(Jer 13:14)Nid oes drueni ar Nhw, Ond lladd y ddau ddyn a menyw, babanod a sugno (Sam 15:02) fi am Rei Unius [✙ ♔ ✙] Dio è + ♥ ♥ Dio è è + Dio ♥ [✙ ♔ ✙] ♛ ♰ ♛ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQL (= IVB yfed eich gwenwynau a wnaed gan eich hun) Pax ♛ ♰ ♛ MENE TECHEL Peres ReiUnius ♥ x brenin Israel ♔ ♛ ♰ ♛ blaned ddaear? hwn yw fy nheyrnas! Os byddwch yn gadael i Satan byddwch yn ei wneud eto y profiad o hapusrwydd .. Ni all life.I newydd adael i Satan yn fy nheyrnas: Felly, mae'r hollDylai Satanists gael eu lladd mewn modd goruwchnaturiol ✙ ♥ ♔ CROESO yn fy FYW! ✙ ♥ ♔ fi yw'r, metaffiseg drws seciwlar cadarnhaol naturiol, cyfiawnder rhesymol, i agor i bob dyn gonest, o gyntaf i anffyddwyr ddiwethaf: y nefoedd yn enw Iesu. Rhoddodd Amen Alelwia Duw ni ddynion at ein cariad, ein hymdeimlad o cyfiawnder a chydraddoldeb, y gallu cyffredinol i leddfu'r boen o ddynion o'r holl frodyr ein holl ddynoliaeth. ✙ ♥ ♔ CROESO yn fy FYW!benlinio! Ni all welwch chi? pasio yr Arglwydd! amen Alelwia + + cariad Shalom + Salam .. beth mae wedi'i wneud? yn cael ei dderbyn! ydym yn ei chasglu i gyd y byddwn wedi hau! vas 1 que se destruir abominación de Satanás gennyf newyddion i chi: amen "Ef sydd ynof fi yn gryfach nag ef:? Satan sydd yn y byd pob uffern yn ddi-rym yn fy erbyn.?!" eich bod yn gwbl ddiymadferth yn fy erbyn. nad ydych yn gallu amddiffyn eich hun oddi wrthyf, holl uffern â Ni all Satan. eich bod yn colli. byddwch yn mynd i chi ddinistrio hwn o ffieidd-dra Satan. Rydych chi eisoes yn y fynwent Rydych yn Amdanom i Colli ei synhwyrau Satan yw eich dinistrio! nawr? llosgi! yn enw Iesu: ac yn awr mae'n rhaid i chi losgi! Amen, Haleliwia! yn enw Iesu: "Nawr mae'n rhaid i chi losgi!"STOPIWCH:! Calan Gaeaf caethwasiaeth dallineb anghrist balchder Satan Go CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ar gyfer eich ddinistrio: felly hefyd y fynwent? beth ddiawl ydych yn teimlo ar y uffern? Amen, Haleliwia! MENE Terror ♰ ♛ TECHEL ♛ Peres ♛ Pax cymerodd feddiant y plant y tywyllwch.1/2 [109 Ps] Duw fy mawl, ni fyddwch yn dawel, fel yn fy erbyn i: maent yn agor y geg y dyn annuwiol ac o dwyll; siarad yn fy erbyn gyda thafod yn gorwedd. Maent yn buddsoddi i mi â geiriau cas, maent yn ymladd yn fy erbyn, am ddim rheswm. Yn gyfnewid fy nghariad, cynigiaf y cyhuddiadau, er fy mod mewn gweddi. Gwneud i mi ddrwg dros dda, a chasineb gyda chariad yn gyfnewid. Codi dihiryn yn ei erbyn. 1 cyhuddwr bob amser yw ei hawl. Mae'n cael ei euogfarnu ac mae ei apêl yn cael ei therfynu: wrth ddedfrydu. Ychydig yn ei ddyddiau ac yn ei le yn y fargen arall. Bydd ei ddisgynyddion yn cael ei neilltuo i ddinistrio. Mae'r anwiredd ei dad a'i fam yn cael ei grybwyll yn barhaus ar yr Arglwydd. Oherwydd ei fod yn gwrthod dangos trugaredd a erlid y tlawd, i ladd y rhai sydd wedi torri-galon. Loved y felltith? Syrthio arno! Amen, haleliwia! ♚ MENE TECHEL Peres ♰ Pax CSPBCSSMLNDSMDVRSN SMVS MQLIVBAMEN. ☠ Pax ☠ + + ♰ ☠ Pax ☠ Alelwia AMEN.dweud wrthyf beth ydych yn ei wybod: [am wybodaeth, os, chi weddïo GYDA'N GILYDD I ME]Gli antichi giganti uomini, descritti Dalla Bibbia, esistettero.Gli uomini giganti (descritti Dalla Bibbia) esistettero.[♚ MENE ♛ TECHEL ♛ Peres ♚] ★ ★ Genesi 06:04; Deuteronomio 01:28, Deuteronomio 2:10-11,20-21; Deuteronomio 09:02, Deuteronomio 03:11, Numeri 13:33; 1Cronache11: 23 : 1 Samuele 17:04; ECC. [Am wybodaeth, os, chi weddïo GYDA'N GILYDD I ME]