Židovská roztrhané: představuje: hymen lidstva, které, prolomení, že volný výpotek

01/07/2013 SRI LANKA - SAUDI ARABIA
Rizana Nafeek, execution "imminent" in a Saudi jail
Melani Manel Perera
This was revealed by the Asian Human Rights Commission (AHRC). Appeal from Government of Sri Lanka to renew diplomatic efforts. The young woman on death row since 2007. She can only be released if pardoned by parents who accuse her of murdering their baby.
01/03/2013 INDIA - SAUDI ARABIA
Indian Christian calls on Saudi Arabia to recognise migrants' religious rights
Nirmala Carvalho
Detained and arrested in 2004 on false proselytising charges, Brian O'Connor appeals for openness. In his view, granting religious rights to non-Muslims would be a "positive change" for the country. A study by the Centre for Development Studies indicates that the children of Indian migrants "grow up confused," which may manifest itself "in rebellion, school absenteeism, drop-outs and substance abuse".
01/02/2013 SAUDI ARABIA
Around 500 intellectuals sign petition for blogger opposed to Sharia
Turki al-Hamad was jailed on 24 December, accused of insulting Muhammad and the royal family. On Twitter, the activist compared the monarchy to a Nazi regime that betrayed true Islam.
12/07/2012 MIDDLE EAST
Syria, from the Arab spring to war between Sunnis and Shiites
Samir Khalil Samir
Many players have entered the Syrian conflict: Saudi Arabia, Qatar, Iran, Turkey, Israel, Iraq, Lebanon, Russia, China, USA, Europe. All are dominated by a conflict within Islam. Christians in the most difficult situation: a choice between political dictatorship or Islamic dictatorship. Radical Islam on the rise in Europe, but the West does not seem to care. Part two of the analysis by the great scholar of Islam.
12/06/2012 MIDDLE EAST
Unfinished: the Arab Spring’s Islamic winter
Samir Khalil Samir
Almost two years after the Arab uprising, the Middle East finds itself increasingly Islamist and increasingly violent. Yet the young people had fought for greater dignity and freedom. It is a job half done: freed of dictators, but still without full democracy. The great scholar of Islam Samir Khalil Samir offers his vision (Part One)
12/05/2012 SRI LANKA - SAUDI ARABIA
Sri Lanka's Church and government hope for Rizana Nafeek's release
Melani Manel Perera
The Saudi crown prince announces a pardon for death row inmates as a blessing for the health of his ailing king. The young Muslim woman was sentenced to death in 2007 for allegedly killing an infant. A Catholic nun expresses joy at the news, but urges the government to protect better migrant workers.
11/29/2012 EGYPT
Blitz of the Muslim Brotherhood and Salafists: Sharia is the main source of law
Art. 2 of the new constitution voted in record time, it subordinates the law to the exact dictates of the dictates of the Koran. The House voted despite the boycott of the liberal parties, the Coptic Orthodox Church and other realities of civil society. The session was attended by only 85 members out of 100.
11/27/2012 VATICAN - SAUDI ARABIA
New centre for interfaith dialogue opens in Vienna, some ripples over Saudi sponsor
Named after Saudi King Abdullah bin Abdulaziz, the centre is designed to advance understanding between religions through educational reform and funding as well health campaigns in poor countries. Cardinal Tauran stressed the importance of religious freedom for everyone, everywhere. Saudis are criticised for promoting dialogue abroad and banning other religions at home. The ecumenical patriarch of Constantinople calls for a leap from dialogue to loving one another.
11/22/2012 SAUDI ARABIA
Riyadh, controls on women: husbands receive sms if their wife leaves the country
The service has been active for a few days. It serves to control travels abroad by women, who must always be accompanied by a man. Saudi activist for human rights denounce the condition of women who are prisoners in their own country.
11/16/2012 OMAN
Oman to hold the country's first local elections
Omanis will be able to elect representatives to 11 provincial councils. However, the latter will not exercise legislative powers, but can only make recommendations. Political parties continue to be banned and ordinary citizens are not allowed to interfere in government decisions.

Vysoká: zrada! je trest smrti, kterou revoluční soud] výše:! prezident Spojených států, tam jsou 34: Úrovně: utajení, kolem, projektové cizinci, létající talíře, atd. .... tak, jak satanista farizeus: z 666 MMF, má skutečnou moc: ve Spojených státech? Zedníci jste: a vy politici: budete všichni být odsouzen: k smrti za vysoké: zrada, protože: jste vychvalovaný: mít: držení: politické suverenity: a ražebného bankovní, která je již ve vašem vlastnictví! ok! kde je vagina: to je trůn milosti: z: YHWH, v mém Temple III Jewish? a kde jsou prsa: Prsa: plná mléka, aby požehnal všechny národy, v Jeruzalémě? Rothschild zlý prokletý farizeus hovna: satanista: 666 322, lichvář, lichvář z MMF, že jste ukradl ražebného bankovnictví! jste udělali: všechno to veliké zlo: proti všem národům!

Já jsem král Izraele: tj. král na celém světě, protože jen idiot by nechtěl být: můj šťastný, předmět: ve skutečnosti, moje předměty, neplatí daně, protože jsem si nekoupil moje peníze, od Rothschild Satanic farizeus zloděj 666 IMF! Tj, já jsem říše z Palestiny, tj., první muž, který najdete na ulici? co jsem: obyčejný člověk, protože pokora je pravda, být obyčejný člověk, takže jen Bůh bude poctěn a povýšil: on sám je Král králů a Pán pánů!

Pro aktu lásky božského ženicha Krista:? Matthew 27.51. A aj, opona chrámu (hymen of the Bride: ze všech: celá lidská rasa) byl zničen ": - 1 Pak šel ven, sláva milosti:. Pro žehnat všechny národy, 2 Pak je. pravda, že: není potřeba třetiny židovského chrámu: teoreticky, 3, ale protože zednářská lobby:. farizeové ze sraček: Neturei Karta: Kéž Lucifer .. a jejich satanistické Talmud (všechny ctitelé Baalovi: MMF FED ECB 666 322 New World Order, v tajnosti), že osvícený, že ukradl všechno, od, mého židovského národa, v těchto: poslední: 5000 rok .. (natolik, že byl nucen i král Šalomoun: dodat archu z Covenant, u královny ze Sáby), 4 jsou proto všichni Židé právo na dorovnání, konzuláty, ze všech:. každý z jejich ztrátě!

Pro aktu lásky božského ženicha Krista:? Matthew 27.51. A aj, opona chrámu (hymen of the Bride: ze všech: celá lidská rasa) byl zničen! . "- 5" důvod, proč jsme v království Božím, jsme se rozhodli: dát tuto celkovou obnovu: na židovských osob, 6, a pro jejich lásku i: double vylití Ducha svatého: bude znovu.? se nalije: na celé lidstvo, a tak, 7 ty:., že: měli jakoukoli formu: ztráty, násilí, a deprivace 8 pro mne a lásky:?. mého židovského národa i:? mohou být: všechny odměněn , svěží a konzuláty v mém židovského chrámu:. také jim .. 9 zde je pravý význam slova Jeruzaléma: Já jsem unius REI všichni lidé v Jeruzalémě se utěšoval!

[PROČ: "opona v chrámě" Židovská roztrhané: představuje: panenská blána lidstva, které, drtit to, aby volný výpotek:? GRACE, Ducha svatého, pro žehnat celou lidskou rasu] Protože Ježíš: v jeho nejvyšší akt lásky, nekonečné, dal všechno ze sebe, což je důvod, proč jeho láska vytrhl závoj: z chrámu, a on vytáhl: to je, ze všech národů: Boží svatost, že: byl držen : krytí: v židovském chrámu, stejně, na kříži, který je svatební Kristova láska, Bůh obohatil církev (lidská rasa) Bůh osvobodil: jeho milost, a jeho milost:: v Kristu Ježíši: naše Pane, také ve prospěch všech národů "dobré vůle", pokud není přítomnost Ducha Alláh YHWH Brama: ve vašem životě? pak, tam je: otroctví, a ty jsou: otrokem všech vašich lží! Joel 2:28-32 A, po tomto, bude: co: Já vyleji svého ducha na: všeliké tělo;

[PROČ: "opona v chrámě" Židovská roztrhané: představuje: hymen lidstva, které, prolomení, že volný výpotek:? GRACE, Duch svatý, aby požehnal celou lidskou rasu] A synové vaši a vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny, vaši jinoši vidění. 29. A také na služebníky a na vyleji ducha v těchto dnech. 30. A já vám ukážu zázraky na nebi i na zemi: krev a oheň a sloupy dýmu. 31. Slunce se obrátí v temnotu a měsíc v krev, než přijde na veliký a hrozný Hospodinův den. 32. A bude to, že každý, kdo vzývá jméno Hospodinovo: musí být uloženy: pro: na hoře Sion av Jeruzalémě bude vysvobození, protože: Pán řekl, a mezi: ti, kteří unikli z WW III: že : Pán povolal.
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 secondo fa
  @ Neji Jaber, Satanist, secret service: A.I. artificial intelligence: micro chip, Italy section, Bildenberg, Masonic system of bank seigniorage, 666 institutional, CIA International: IMF-NWO, to destroy Israel, to do, of whole human race, one flock of slaves. the new tower of Babel, that: YHWH: is going to sweep away: destroy, again. - Because when your aliens, read my articles, they expelled, a species of shit out of his mouth and then die? why, aliens are the dead souls, entities such demonic,of the hell, that you: 666 Rothschild: FED ECB, and, 322 Bush NWO, you have given: a body genetically modified(OGM)(GMOs), to make the "aliens abductions"! woe to you all! would have been better: for you that, you had never been born! Alleluia! @ My YHWH -all hate me, but, you know! I never lied, never: I stole, never, and: I have not filled: with, disease, and, I do not: I've never killed: the son, and the nephew of: innocent people.
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  8 ore fa
  PHILIPPINES[@ King of Saudi Arabia - the Satanists have said that today, which is:"Good Friday": I have to be polite "thank you: my love, for the gift of so many Christian martyrs!"] Mindanao: Catholics remember Fr Tentorio during Good Friday celebrations, According to one the slain priest's confreres, Fr John Vettoretto, a missionary in the Arakan Valley, the faithful wanted to pay tribute to "his sacrifice" and "witness of faith." His presence is still "living" and a source of conversions. Throughout the day, people alternatively worshipped and performed the Via Crucis well into the night. Manila (AsiaNews) - "The memory of Fr Tentorio is still alive and well in the community. For this reason, today, on the occasion of Good Friday, the faithful remembered his sacrifice and witness of faith before celebrating the Easter of Resurrection, on Sunday,"
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  8 ore fa
  PHILIPPINES[@ King of Saudi Arabia - the Satanists have said that today, which is:"Good Friday": I have to be polite "thank you: my love, for the gift of so many Christian martyrs!"] said Fr John Vettoretto, a missionary with the Pontifical Institute for Foreign Missions (PIME), who spoke to AsiaNews about his confrere, Fr Fausto Tentorio, who was killed on 17 October 2011. Our Lady of Perpetual Help Parish, where the Italian-born priest worked for many years, paid tribute "to his personal witness of faith", the result of a life spent in the service of the mission. "During Holy Week, especially today Good Friday when we celebrate the death of Jesus on the cross, we wanted to remember Father Tentorio," said Fr Vettoretto. For many, "He is still a living presence," not only in Mindanao, but also in other parishes on the island and across the country, where it is the source of grace and conversions.
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  8 ore fa
  PHILIPPINES[@ King of Saudi Arabia - the Satanists have said that today, which is:"Good Friday": I have to be polite "thank you: my love, for the gift of so many Christian martyrs!"] "People still talk about him with tears in their eyes," he noted. "But at Holy Week, people remember the significance of sacrifice, of the suffering that is redeemed on Easter Sunday." Among the faithful, devotion is such that "even now (evening, Philippines time), people continue to cram the church," Fr Vettoretto said. "Even though villagers usually go home when it gets dark, this is a special time and the flow is constant. Some people are still doing the Stations of the Cross along the building's aisles." "It is a time when the faith is strongly shared, a moment of deep personal experience" of Jesus' passion and death on the cross, helped this year by greater use of technology.
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  8 ore fa
  PHILIPPINES[@ King of Saudi Arabia - the Satanists have said that today, which is:"Good Friday": I have to be polite "thank you: my love, for the gift of so many Christian martyrs!"] "We used power point displays and other means to illustrate" the event, the missionary said. Still, "although technology is now being used," what counts "is participation in the services and the deep connection to ritual ad symbols." Fr Fausto Tentorio was the third PIME missionary killed in the Philippines, on the island of Mindanao. In 1985, private armed guards murdered Fr Tullio Favali in the Diocese of Kidapawan. In 1992, Fr Salvatore Carzedda, who was involved in interfaith dialogue with Muslims, was killed in Zamboanga.
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  8 ore fa
  Other priests were also abducted. Fr Luciano Benedetti was kidnapped by a Muslim group in 1998 but was released after two months. In 2007, Fr Giancarlo Bossi was kidnapped by a splinter group that had broken away from the Moro Islamic Liberation Front (MILF), but he too was released after two months of captivity. الفلبين [@ ملك المملكة العربية السعودية - وعبدة الشيطان وقال أن اليوم، وهو: "الجمعة العظيمة": يجب أن يكون مهذبا "! شكرا: حبي، لهدية من الشهداء المسيحيين الكثير"]
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  9 ore fa
  Neji666Jaber --- GOOD FRIDAY? BUT, YOU ARE NOT YOU, THOSE WHO HAVE REVERSED THE CROSS? and: you're the one who distorts my articles .. therefore, I defend all peoples, and you, however, as: my enemy, then: you are the enemy: of all the peoples, too, and: that just this is your Satan, his name means the opponent! Neji666Jaber --- GOOD FRIDAY? MA, NON SIETE VOI, QUELLI CHE AVETE ROVESCIATO LA CROCE? e non sei tu quello, che, distorce i miei articoli.. quindi, io difendo tutti i popoli, e tu, invece, come il mio nemico, tu quindi sei il nemico di tutti i popoli: anche, e che, proprio questo è il tuo satana: il suo nome significa: l'avversario! --- > vattene criminale!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  9 ore fa
  Do not let our hope be stolen! How many wounds are inflicted upon humanity by evil! Wars, violence, economic conflicts that hit the weakest, greed for money, Love of power, corruption, divisions, crimes against human life and against creation! Our personal sins: our failures in love and respect towards God, towards our neighbour and towards the whole of creation. Jesus on the Cross feels the whole weight of the evil, and with the force of God's love he conquers it, he defeats it with his resurrection. Dear friends, we can all conquer the evil that is in us and in the world, with Christ, with the force of good! Do we feel weak, inadequate, powerless?
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  9 ore fa
  But God is not looking for powerful means, it is through the Cross that he has conquered evil! We must not believe the Evil One when he tells us, you can do nothing to counter violence, corruption, injustice, your sins! We must never grow accustomed to evil! With Christ we can transform ourselves and the world. We must bear the victory of Christ's Cross to everyone everywhere, we must bear this great love of God. And this requires all of us not to be afraid to step outside ourselves, to reach out to others. Pope Francis AsiaNews wishes all of our readers a Happy Easter 2013
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  9 ore fa
  别让我们的希望幻灭!邪恶造成多少伤痕!战争、暴行、经济利益打击弱小、贪婪钱财、 恋栈权力、贪污腐败、分裂、都是破坏人类生活和大自然的罪!我们自己的罪:忽略对天主的爱和尊重,也漠视我们的邻人和整个大自然。耶稣在十字架上感觉到邪 恶的压力,他以天主的爱征服邪恶,他以复活击溃之。亲爱的朋友,我们与基督一起,便有至善的力量,就能够战胜自己和世界的邪恶!我们感到软弱、不足、乏 力? 但天主不是要找强力方法,
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  9 ore fa
  却是通过十字架,祂征服了邪恶!当邪恶诱惑我们时,必须坚持;你拿什么来抵抗暴力、腐败、不公义、你自己的罪! 我们永远不能与邪恶为伍!与基督同行,我们可以改变自己和世界。我们必须承担基督的十字架的胜利,无远弗届,我们必须保守天主伟大的爱。这要求我们不要害怕走出自己来接待他人。教宗方济 《亚洲新闻通讯社》祝愿所有读者 有一个平安、喜乐的复活节!2013年圣周
Unius REI: Universal Král: tj., král Izraele infact ---, její povaha je být: muži více mýty, v celé historii lidstva (jako Mojžíš), ale přesto, 1. teror předchází! a, 2. sakra ho následuje, pro polykat: všechny své nepřátele: lháři, vrazi, zloději, lichváři, rasistické, náboženské maniaci, kapitalistů, komunistů, satanisté, zednáři, patří: šaríe. a všechny zločince, kteří: jejich škodí: mírumilovní lidé: a nevinné: národy, z nějakého důvodu náboženskou nebo ideologickou (všechny kecy: Talmud, a Korán)! Ve skutečnosti, to je zřejmé: všechny posvátné knihy: utrpěli kontaminaci: protože, některé výroky: jsou-li v rozporu s: obecné souvislosti: to je, svatost Boží: nekonečné pocity, což je: jeho nekonečná láska: a milosrdenství jeho: pro všemu stvoření! To je důvod, proč soukromé vlastnictví není absolutní!

MMF FED ECB: Rothschild 666 Baal Marduck massonic ražebné bankovnictví:?! "Chcete udělat, král Izraele Ok Ale nejprve musíte zvednout vaše osobní MMF, a vy budete muset zavolat:! Všichni Židé v Palestině Protože , říkáme: je "Boží království": jednoduchá:. protože monarchie, je nejlepší formou vlády je důvod, proč, jsi (zednářský cospiracy) zabil: všechny všechny Kings: pro vás být schopni: kořist rob: a zkorumpované:! všichni lidé tady, protože vy vyhladit Židy, do holocaustu, protože se bojíš království Božího "a pak, že se bojíš, Židů! zde je důvod, proč: s, váš Talmud: plné lží: uděláte všechno: skrývat své zločiny: o: Satanismus, vyhlazování a vytvořit umělý pocit: nenávisti, mezi národy a náboženstvími, a to zejména: klima nenávisti nepřirozené mezi křesťany a židy .. .. ale vaše zlo zločinec? je avidente vůbec!

Pornografie
@ UniusRei3: Pornografie je jedním z nejhorších útoků na lidské společnosti a měly by být vykládán restriktivně. Kromě toho zničil pornografii, která stanoví jako vizuální nemoci v mozku, každý duchovní vztah Je to subtilní útok všech duchovních věcech a myšlenkách, a ne sexuální. Sexualita pracuje v kombinaci s pocitem, dotýkání a komunikace. Pornografie je čistě vizuální zážitek. Pornografie zmatený instinkty pro morální. Pornografie ničí člověk by země, která umožňuje sama o sobě nemůže tvrdit, že lidská práva musí být observed.One by proto mělo zakázat pornografii z veřejného života. Nemám rád pornografie, protože je to zatraceně démon, který může negativně ovlivnit život jedince, stejně jako drogy nikotinu, a další věci. Vydání násobí problémy, a to nikoli ve smyslu lidské společnosti. Sexualita je něco, co může být velmi příjemné, ale také docela banální jen jako všechno v životě. Pornografie je tedy zcela jistě rozptýlení Satanic, která byla tlačena nahoru především v Hollywoodu, a budou. Pornografie je nelze zaměňovat se sexualitou.

ARMAGEDDONlsCOMING [[Re: Doufám, že: v mediaci: v můj prospěch:]] no, je mi líto, tón vašeho messaged není Boží, ale hrdý, a zneužívající, a tak jsme museli zablokovat, sbohem. Inviato: UniusRei3 blocca utente segnala přijde spam Rispondi Rispondi tutti Elimina 21/03/12 - ODPOVĚĎ --- ok! voi avete bloccato: il mio canale! Ma, non è Intelligente nascondere, sp stessi .. e lasciare un problema irrisolto, tutti i problemi esigono:! di essere affrontati [high: zrada! je trest smrti, kterou revoluční soud!] ok! že jste si nalepil: můj kanál! Ale ne chytrý skrývat .. a nechat nějaký nevyřešený problém, všechny problémy vyžadují, aby: je třeba řešit! [Vysoká: zrada! je trest smrti, kterou revoluční soud!]

Samozřejmě, Zjevení Popisuje budoucí události, jako jsou například World War III rakety jaderných mezikontinentálních balistických s jadernými hlavicemi, vrtulníky, tanky a bombardéry, atd.. .. Dopad: zničující velkého asteroidu, a následné vytvoření mutantních hmyzu, atd. .. obří kroupy, zemětřesení, přílivové vlny, atd.. .. Samozřejmě, mohl John nemá svůj vlastní technický jazyk .. Zjevení mluví o mikročipu 666 do konce kapitoly 13, ani mít co říci lidem naší doby! lol. ? Ultrazvuk, moji nepřátelé, jsou mírně vyšší, k těm: z mých přátel .. ale je to pravda: pro všechny, jakož i, pro mě .. my všichni musíme převést: náš život: a: chodit více volně podél cest ctnosti, protože pokud nemáme darovat: náš život? svět nemůže být spasen!

pokud budete číst Daniel a Zjevení? pak můžete mít vizi realističtější v budoucnu. [Odhalení :: La Salette. Diskontování na: 01.10.2013: unius REI] :: Kněží, že: jsou služebníci: o: Můj syn, oni: s: život a ztrát: chamtivost: o: peníze, umožňují projev hněvu Všemohoucího . Zasvěcených mužů a: kněží úkoly: My Son: z: nový na kříži (modernismus, zednářství, synkretismus, reinkarnace, spiritualismus, horoskop). Vzhledem k chování obyvatel země: to bude jen hněv nebeského Otce. Vedoucí: o: státní (zedníci) a: národy byly zanedbané modlitbu: a: pokání, bude ďábel se nazývá: z těchto hvězd (tvůrci vědy) ztmavnou: a: plné: z: Chyby (všechny spolupachatele: 666 MMF: že: on ukradl měnovou suverenitu, tj. ukradl duši: o: všechny národy). Lidstvo stojí na prahu: z: smutných událostí: a: těžší tresty.

[]. Pokud budete číst Daniel a Zjevení? pak můžete mít vizi realističtější v budoucnu. [Odhalení :: Salette La []. Církev bude žít velmi hluboké krizi (modernismus bordel zednářský vynechán stížnost: banka ražebné). Bude to doba temnoty. Posvátný víra v Boha bude klesat: v: zapomnění, člověk bez Boha: ztratit lásku :: pro: všechny věci: a: každý: bude hlavním :: o: všechny ostatní. Bude následovat krizi: bez ::: konci s: a násilí: arogance: z: všechny druhy. On se blíží tentokrát: kde uvidíte pouze triumf říši útlaku: a: vrazi, nenávist: a: lži, všichni: zkuste: pouze: 's vlastní sobecké zisk. Ne, tam bude více lásky pro: rodiny a: home. Svatý otec bude hodně trpět. Ale, budu vedle něj, a: příjem vám jeho oběti. Triumf zla: není: být pojištěn pro: navždy ... Temporální vlády budou mít všechny stejný účel,

[]. Pokud budete číst Daniel a Zjevení? pak můžete mít vizi realističtější v budoucnu. [Odhalení :: Salette La []. že: z: poškodí náboženský základ národů a: disperzní,: pro: base materialismus, spiritismus a: ateismus. ...: Bude velká válka. Bůh: ne: to bude poctěn v Itálii a ve Francii, bude evangelium zcela zapomenut. Na zlo přijde do každé domácnosti. Mnoho velkých of: města budou spáleny a téměř zničil, ostatní pohltila zemětřeseními. Všichni věříme, že: konec přišel. Spravedlivý bude muset hodně trpět, ale jejich modlitby a: hřích bude jít správně do nebe, ale úpěnlivě jsem milosrdenství a moje pomoc bude poskytována na ně. Pak, milost: bude My Son velet Andělé: zničit nepřítele na světě. [Odhalení :: La Salette. Budoucnost Datum: TBD: unius REI]: Najednou všichni nepřátelé Církve Ježíše Krista a zmizí: Google Earth bude jako poušť.

[Jak to začalo: "znečištění" zednářský v katolické církvi (obhajuje zločin, o "částečné pravdy")] je příběh poměrně složitá: aby: má své tragické: ve fenoménu Židů Marranos, kdo as, byly: příjezd v: jako, falešné křesťané (ale opravdové farizeové skrytý) pro kazit katolickou církev, z, zevnitř, jak je již v tomto století 1400: Židovské bankéři byli v kontrole a řízení: síla peněz: že je, nejstrategičtější forma moci, protože politici, vždy hrají: funkce obrazovku pravdy k lidem. Je zřejmé, ačkoli, byl největší baštou (katolická církev), napadl této infiltrace, také, že ostatní křesťanské vyznání: děti, také trpěl takového útoku. ale symbol moderní malátnosti tohoto zednářské špatné rozhodnutí bylo provedeno: John XXIII a Paul VI, aby skryté: na III tajemství z Fatimy!

[Jak to začalo: "znečištění" zednářský v katolické církvi (advokáti trestné činnosti, ze: "částečné pravdy")]: 1. zrada Boha, bylo provedeno, když pravda není: byly hlášeny v plném rozsahu, a včas potřeby, infact, částečná pravda: je forma: z: zrada, manipulace: svatosti, svatého pravdy: že je nedílnou pravda! Církev: že: on neměl: odvahu popřít: pravda zjevení Fatimy (a stalo se tak: velmi ochotně: jako proti všem ostatním nadpřirozených jevů), zvolil: v režimu pokryteckou, skrýt, v část, která pravda! protože, pokud si myslíte,: že: je to pravda:? byste nikdy neměla bránit, to, zatajování, tak dlouho! Proč, to ne, že budete muset rozhodnout, kdy je čas: to, že si můžete udělat zjevení: Bůh a ne: tj., as, si udělal: na základě stejných intencích Boha!
crazy "SatanDarken" řekl: "Katolická církev: je šarlatový děvka: Babylon (Egypt): se zlatým pohárem v smilstva krve: ze svatých: kdo jsou umučených pro víru v Krista (tj. král Saúdská Arábie: šaría hrůza, a jeho komplic: Talmud Rothschild MMF 666 FED ECB: sova bohové na Bohemian Grove) Existuje mnoho falešné mesiášové, i proroci, a:?. Udělal jsem oběť (lidská Satan vašeho):?, jak to zastavit, jakmile ., a vše, co jsem dělal mou oběť krví svého pána ((tj. kozel sova: shadow zemřel: bez:? krve)), a já jsem úhel zániku: kdo: bude provádět trest : na ty, kteří nevěří v krvi: o nevinný (tj. nevinný: saint kanibal: tj. všechny parazitní lichvářů zloději bankovnictví ražebného:? MMF Marduk 666, 322 JabulON). Každý, kdo, kdo se snaží utopit mě . se falešné učení bude postihováno Můj Warpaint je nejvyšší (a nyní učí kostry na hřbitově?) -. ANSWER -. lol velmi poučné

[@ Izrael, zabijete Pharisee MMF FED ECB: okultní síly: o 666: satanistické Talmud: Baal: Marduk sova, a jeho svobodný zednář: 322 JabullOn: a žijete spolu, pro všechny z nás místo!] Matouš 23, 13 - 22. Lectio: 1) Modlitba: Bože, že jsi se připojí v jedné mysl věřících, udělovat lidu svému: milovat, co ty příkazy: a touhu: co co: slíbíš, protože mezi událostmi ve světě , jsou stanoveny naše srdce, kde opravdová radost. Skrze našeho Pána Ježíše Krista ... amen, aleluja! 2) Z evangelia podle Matouše 23,13-22. V té době, Ježíš promluvil řka: "Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci zavříti království nebeské proti muži: pro vás, takže nemusíte zadávat, a nenechávejte ani vstoupit ty, kteří chtějí, aby si je Běda. pro vás, je vyroben zákoníci a farizeové, pokrytci chůze kolem v moři i na zemi, aby vznikl jeden novověrce, a vy, aby ho dítě pekle než sami.

Běda vám, slepí, které říkají, Kdož by koli přísahají chrámu, to není: pravda, ale kdo, přísahá při zlato chrámové, je povinen mu. Blázni a slepci co je větší, zlato, nebo chrám, který posvěcuje zlata? A říkáte, že každý, kdož se nedají dopustit na oltáři, to není: pravda, ale kdo by přísahal při daru, který je na něm, je povinen mu. Blind! Co je větší, dar nebo oltář, který posvěcuje daru? No, kdo přísahá při oltáři, přísahá při oltáři a všechno na něm, a ten, kdo přísahá při chrámu, přísahá při chrámu, a tím, kdo přebývá v něm. A kdo přísahá při nebi, přísahá při trůnu Božím, a toho, jenž sedí na něm. "3) Reflexe: • Během příštích tří dnů meditovat na řeč Ježíšova kritizující učitele zákona a farizeů, volat je pokrytci.

[@ Izrael, zabijete Pharisee MMF FED ECB: okultní síly: o 666: satanistické Talmud: Baal: Marduk sova, a jeho svobodný zednář: 322 JabullOn:! A žijete spolu, pro všechny z nás místo] V evangeliu dnes (Mt 23,13-22), Ježíš vyslovuje proti nim čtyřikrát výraz "Běda vám ..." (Mt 23,23-26), a v evangeliu pozítří, výslovnost ještě dvakrát (Mt 23: 27-32). Jsou výrazy, proti náboženským vůdcům své doby a jsou velmi tvrdá slova. V meditaci, myslím, že nejen lékaři a farizeové z Ježíšově době, ale také pokrytecké, že je ve mně, v nás, v naší rodině, v komunitě, v naší církvi, v dnešní společnosti. Podívejte se do zrcadla textu, aby zjistil, co je špatného na sebe. • Matthew 23.13: první "Běda vám ..." proti těm, kteří zavřete dveře království, tak nebudete zadávat, a ne ti, kteří chtějí, aby i vstoupit do ní.

[@ Izrael, zabijete Pharisee MMF FED ECB: okultní síly: o 666: satanistické Talmud: Baal: Marduk sova, a jeho svobodný zednář: 322 JabullOn:! A žijete spolu, pro všechny z nás místo] Jak zavřít Spojených ? Prezentace Boha jako závažné soudce, odcházející malý prostor pro milosrdenství. Impozantní, ve jménu Božím zákonům a předpisům, které nemají nic společného s Božím přikázáním, falšování obraz království a zabíjet touhu sloužit Bohu a království. Komunita, která je organizována kolem tohoto falešného boha "nevstoupí do království", ani je to výraz království, a zabraňuje jeho členy od vstupu do království. • Matthew 23.14: Druhý "Běda vám ..." jde proti: ty, kteří používají náboženství zbohatnout. Ty, který zneužije vdovy a krást jejich domovy, a to skrýt říct dlouhé modlitby! Z tohoto důvodu, obdržíte velmi vážné odsouzení. "
[@ Izrael, zabijete Pharisee MMF FED ECB: okultní síly: o 666: satanistické Talmud: Baal: Marduk sova, a jeho svobodný zednář: 322 JabullOn:! A žijete spolu, pro všechny z nás místo] Ježíš učedníky umožňuje žít evangelium, neboť říká, že dělník si zaslouží svou mzdu (Lk 10:07, srov. 1 Kor 9,13-14), ale použít modlitbu a náboženství jako prostředek k zbohatnout, je to pokrytectví a není odhaluje zvěst Bůh proměňuje náboženství do trhu. Ježíš vyhnal kupce z chrámu (Mk 11,15-19) citovaly proroci Izaiáš a Jeremiáš: "Můj dům bude zván domem modlitby pro všechny národy Ale vy jste jej pak učinili peleší zlodějů." (Mk 11,17; cf . je 56:7; Jr 7:11). Když kouzelník Simon chtěl koupit dar Ducha svatého, Peter ho proklel (Sk 8,18-24). Simone obdržela "velmi vážnou odsouzení", které Ježíš mluví v dnešním evangeliu.

[@ Izrael, zabijete Pharisee MMF FED ECB: okultní síly: o 666: satanistické Talmud: Baal: Marduk sova, a jeho svobodný zednář: 322 JabullOn:! A žijete spolu, pro všechny z nás místo] • Matouš 23, 15 : Třetí výraz "Běda vám ..." je proti těm, kteří šířit "chodí v moři i na pevnině, aby vznikl jeden novověrce, a je vyroben, vy ho dítě pekle než sebe." Existují lidé, kteří jsou misionáři a hlásat evangelium není šířit radostnou zvěst, ale přilákat lidi, aby své skupiny nebo jejich kostela. Jakmile John zakázal osoba bude užívat jméno Ježíš, protože on nebyl součástí jeho skupiny. Ježíš odpověděl: "Nemám zakázáno, protože ten, kdo není proti nám, je pro nás (Marek 9:39). Dokument plenárního shromáždění biskupů Latinské Ameriky, která se konala v březnu 2008 v Aparecida, Brazílie, jako název

[@ Izrael, zabijete Pharisee MMF FED ECB: okultní síly: o 666: satanistické Talmud: Baal: Marduk sova, a jeho svobodný zednář: 322 JabullOn: a žijete spolu, pro všechny z nás místo!]: "Disciples a misionáři . Ježíše Krista, aby v něm naše národy mohou mít život "Jinými slovy, cílem mise je, aby se ujistil, že lidé: ne: stát katolík, ale: že lidé mohou mít život, a život v hojnosti . • Matthew 23,16-22: Čtvrtý Běda tobě ...! je proti těm, kteří přísahu: "Říkáte, že, kdo by přisáhl skrze chrám, to je pravda, ale kdo přísahá skrze zlato chrámové, povinen mu." Ježíš dává dlouhý pojednání ukázat rozporuplnost mnoha přísah, které lidé udělali, nebo, že oficiální náboženství mu to přísahu skrze zlato chrámu nebo nabídku, která je na oltáři. Výuka Ježíše, jak v kázání na hoře, je nejlepší komentář k poselství dnešního evangelia:

[@ Izrael, zabijete Pharisee MMF FED ECB: okultní síly: o 666: satanistické Talmud: Baal: Marduk sova, a jeho svobodný zednář: 322 JabullOn: a žijete spolu, pro všechny z nás místo!] "Ale II říkají pro vás, nepoužívejte přísahat v žádném případě, ani při nebi pro něj je Boží trůn, ani při zemi, protože to je podnož jeho nohou, nebo při Jeruzalému, protože je to město velikého krále. Nenechte si nadávat od hlavy, protože máte moc, aby jediný vlas bílý nebo černý. Ať to, co říkáte, je prostě "Ano nebo ne, nic víc, než to pochází od zlého." (Mt 5,34-37). 4) Osobní: • čtyři "Běda vám ... "Čtyři důvody, proč přijímat hroznou kritiku od Ježíše, který ze čtyř kritická odkazuje na mě? • Naše církev stojí dnes tyto "Běda vám," podle Ježíše? 5) Závěrečná modlitba: Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívejte Hospodinu, všechny země. Zpívejte Hospodinu, požehnat jeho jméno. (Žalm 95)

zachraň nás: Izrael YHWH! zachraň nás všechny: Izrael JHVH, Pomozte všechny vaše přátele, pomáhají si: také lorenzoAllah Mahdi Palestina ha pubblicato un commento 2 minuti fa: @ Izrael, když nezabiješ: 666 MMF Baal sova, MMF Marduk FED lucifer, ECB Osvícený Lucifer Farizeus Talmud, v Bohemian Grove? než thay 322: JabullOn: vás může zabít, a nás všechny!

BettterSkatez 666 MMF --- syn zatracení! pokud vaše farizeům: nešli vyhladit: všechny celou lidskou rasu: a Izraelem? moje služba politické univerzální, bylo by to: nikdy neexistoval .. a jistě, víte, co je bankovní ražebné! fils de la zavržení! tabla vos pharisiens: na ne va pas à exterminer: toute la race humaine tout entière, et Israël? po. ministère Universel politique, ce serait: jamais existé .. et certainement, vous savez ce qui est le seigneuriage Bancaire! - Hijo de perdición! si los fariseos: ne IBAN exterminar: toda la Raza humana en su conjunto, e Izrael? mi Ministerio politicko univerzální, que seria: nunca existió .. y, desde luego, sabes lo que es el señoreaje bancário! - Sohn des Verderbens! wenn Ihr Pharisäer: waren nicht zu vernichten: všechny das ganze Menschengeschlecht, und Izrael? meinen Dienst Politische univerzální, Ware es: nie gegeben .. und Natürlich, Sie Wissen, byl ist das Bankensystem ražebného!

[Zachránit Izrael a celé lidstvo, je třeba zabít farizeů 666 MMF, a všechny zednáři: 322 NWO]: protože místo bytí šťastný mé vysvětlení Matouše 27,51 [[A aj, opona chrámová roztrhla vpůli odshora až dolů, země se třásla, skály pukaly, 52 hroby byly také otevřeny, a mnohá těla zesnulých svatých usnul byly zvýšeny. 53 A z hrobů po vzkříšení jeho přišli do svatého města a ukázali se mnoha]]. .. oni pokračovali dělat pomluvy: proti mně! jejich životy jsou neslučitelné: s životem celého lidstva, 1. zatímco "závoj chrámu se roztrhla: obrovská požehnání byl propuštěn na všech národů." 2. ale dostal propuštěn, dvojnásobné požehnání nad mým lidem, nad Izraelem: pouze

[Zachránit Izrael a celé lidstvo, je třeba zabít farizeů 666 MMF, a všechny zednáři: 322 NWO]: ve skutečnosti, jen k nim, Židé viděli mnoho svatých vzkříšen. (Pak, že není nutné, aby se křesťan, pro být svatý s Bohem), a zatímco i ti nejtvrdší srdce byl plný lásky "skály byly rozbity" .. Farizeové komplic MMF 666 Baal, pokračoval dělat pomluvy (jako nyní): s prokletí theiir zednářství 322 JabullOn. Zatímco mnoho Židů se rozhodla následovat Ježíše, za cenu vlastního života. tímto způsobem, bylo mnoho svatých lidí, kteří byli vzkříšení Bůh, dal k smrti znovu! Matthew 27:13. "Copak nevidíš, co to: farizeové říkají proti tobě?" zeptal se Pilát k Ježíšovi.

666 IMF Parenbot: "Odpovědět na komentář: אביאל בן - אהבתי ראשונה" Ahoj unius rei: Amen, ve jménu Ježíše! DevelopeCinema 666 CIA MMF - ♰ ★ ♰: REI unius Mahdi ♥ ★ hallelujah král Izraele! ♰ CSSML Crux Sacred Sit mihi Lux (Může svatý kříž pro mne na světlo). ★ ♰ aleluja: 09.01.13. DevelopeCinema. ★ ♰ aleluja: REI unius Mahdi hallelujah král Izraele! ♰ VRSNSMVVade zpět Satan nunquam suade mihi marně (Táhni Satan 09.01.13 DevelopeCinema ♚ MENE ♛ ♛ Peres ♚ Techel] ♰ PAX ♰ ★ ♰ IPSA Venena Bibas pijete vaše jedy sám ★ aleluja!... REI unius král Alleluia - Sláva Bohu: můj YHWH:!. navždy hallelujah Sláva Bohu: můj YHWH:!. navždy hallelujah Sláva Bohu: můj YHWH:!. navždy hallelujah Sláva Bohu: můj YHWH:!. navždy hallelujah 666 CIA MMF FED ECB zednářství 322 -. @ DevelopeCinema --- ale nemáte motýla .. lol máte pouze zapáchající kretén

Abu Antar - youtube, satelitní ecc .. , Všechny lidi na celém světě, každý má strach vystavit své životy, proti: masonic 322, tj. 666 MMF okultní síly a MMF satanisté, šaría hrůza! a oni neznají slova Ježíše, který řekl: "Kdo by zachránit jeho život, ztratí jej!", pak není jiný způsob, jak zachránit jeho, jejich, náš život,: mimo mučednictví! To je důvod, proč 60%. Ze všech lidí jít do pekla, YouTube, - Nessun Popolo: merita: di essere odiato, samo o sobě stesso.

[King: Unius REI, může nést slávu JHWH: v židovském chrámu] Izajáš 42,1-4. 1. Aj, služebník můj, kterého jsem potvrdit, můj vyvolený, v tobě zalíbení. Dal jsem svého ducha na něj: on porodí spravedlnost národům. 2. Nebude plakat nebo se zvednout hlas, nebo se to slyšet na ulici jeho hlas, 3. nezlomí se nalomenou třtinu nebo hasit a tlumeně hořící knot. Vyhlaste zákon pevně 4. Nebude selhat nebo se odradit, dokud zřídila spravedlnost v zemi, a pro jeho práva ostrovy bude čekat.

můj židovský národ nebyl nikdy proklet Bohem, [Matouš 27,51-56] 51. A aj, opona chrámová roztrhla vpůli odshora až dolů, země se třásla, skály pukaly, 52. hroby byly také otevřeny, a mnohá těla zesnulých svatých usnul byly zvýšeny. 53. A z hrobů po svém vzkříšení vstoupili do svatého města a ukázali se mnoha. - Odpověď - kdo požehnal víře: Enoch (který nebyl křesťan) (hebrejsky: חֲנוֹךְ, Moderní Hanok Hanokh Tiberian; arabsky: إدريس Idris) je postava, která se objeví v knize Genesis a na obrázcích v generací Adam.

můj židovský národ nebyl nikdy proklet Bohem, [Matouš 27,51-56] Enoch je popsána na greatx4 jako vnuk Adama (přes Sethovi) (Genesis 5:3-18), nikdy umřel, on nikdy dělal, zkušenosti z smrt - odpověď - protože do této doby, "opona v chrámě roztrhla se" smrt je již technicky:! nepostradatelný nutné, aby zničení závoj chrámu, nezničil požehnání (jak se říká katastrofální Farizeové), ale ve skutečnosti, vyšel z židovského chrámu, neboť pro šíření: svatý sám: po celém světě, to je důvod, proč můj židovský národ nebyl nikdy proklet Bohem, jsou jen farizeové (Enlightened 666 lichváři otrokáři ), který ho proklel, a oni dělali kletbu: od druhé
zla, které se farizeové Neturei Karta, oni k židovským lidem a celé lidstvo: to je zlo, které nelze kvantifikovat! ] Matthew 27,51-56 .. říká. 51. A aj, opona chrámová roztrhla: (sealed Ježíš jako prorok) vpůli odshora až dolů (on dělal "exkomunikaci" pouze k farizeům: budou vyrábět o zničení Izraele, o 40 let později, takže zničení Izraele, nemůže být umístěn ve vztahu k Ježíšově smrti, ale pouze s satanismu z farizeů, a všechny jejich lží), země se třásla, skály (tvrzené srdce) byla rozdělena 52. hroby byly také otevřeny (aleluja: že štěstí): a mnohá těla svatých, kteří padli: vzkřísil (to je privilegium, že židovští lidé měli: teprve pak Bůh JHVH, nebyl uražen proti jeho lidu, ale byl urazil jen proti farizeům). 53. A z hrobů po vzkříšení jeho přišli do svatého města (pak město je vždy Svatý) a zdálo se, mnoho.

[Návrat na mé židovské bratry, chybí: po celém světě] já shromáždím vás všechny ve jménu Svatého, Boha Izraele: moje a naše: YHWH .. protože: 1. Boží zaslíbení jsou bez pokání, a, 2. aliance jsou neměnné! [(A) Prorok Ježíš zemřel: žehnat i své nepřátele, (tj. všechny kající hříšníky), ale lidé z Židů, nikdy nebyl nepřítelem Ježíše, skutečně, přivítal ho vítězoslavně: Jeruzalém: protože dělat ho zdraví: byly: pouze: farizeové a jejich chientele (to znamená, že se mocní muži, a ve skutečnosti, že lidé nemají žádný hlas i dnes) a to je pro tento důvod, že vládce tohoto světa temnoty, Lucifer: JabullOn Baal, Marduk sova 322 666 IMF, pomohl: farizeové se stát mistry světa, tj.: pány MMF-NWO 666: definitavente zničit lidských práv na celém světě], proč krást seigniorage bankovní, je nejzávažnější čin satanismu, v celé historii lidstva

[Omlouváme se, ale jsem přijmout Ježíše v Betlémě jako Mesiáše Boží syn Boží] Matthew 10,40 Ten, kdo přijímá vás, přijímá mne, a kdo přijímá mne vítá ten, který mě poslal. 41. Kdo přijme proroka jako proroka bude mít odměnu proroka, a kdo přijímá spravedlivého člověka, protože je čestný bude mít odměnu spravedlivého. 42. A každý, kdo poskytne: i šálek studené vody: k jednomu z těchto maličkých, protože je to můj učedník, amen, pravím vám, neztrať ji, jeho odměnou. "- ODPOVĚĎ -?! Tak ti, kteří přijali Ježíše jako proroka bude, Bohem, odměna za přijetí proroka teď, to není možné přijmout Ježíše jako proroka, a pak, ublížit křesťany, kteří jsou v jeho jméno. protože ti, kdo činí zlo, nevinné lidi, nebo ty, kteří nenávidí Ježíše (dokonalá láska) je z Božího království!

[Všechny politické strany: instituce, náboženství, vlády, kteří nemají nárok na měnovou suverenitu, ovládat: Rothschild jménem farizeovi, a proto, že jsou protiústavní]. Bílý dům pokračuje: kontrolu zbraní: místo, postupovat na cestě cenzury a kontroly satanismu a všechny její projevy, které jsou v současné době působí v každé oblasti komunikace] viceprezident Biden bude splňovat všechny asociace: (AP) - NEW YORK, 8. ledna - práce, aby se dospělo k opatření: větší kontrolu střelných zbraní v Americe pokračuje, zdůraznil: na mluvčí Bílého domu Jay Carney,. Prezident Barack Obama, řekl, je znepokojen násilím. Viceprezident Joe Biden, který bude vytvářet doporučení: téma, přijala v programu: několik setkání: se všemi skupinami a sdruženími, od National Rifle Association (NRA),

[Všechny politické strany: instituce, náboženství, vlády, kteří nemají nárok na měnovou suverenitu, ovládat: Rothschild jménem farizeovi, a proto, že jsou protiústavní]. silnou lobby, střelných zbraní v Americe ... Vědí také: American bankéři: MMF FED ECB 666 322, že: uložit odříkání: pro všechny lidi, protože udušení, náklady na našich vlastních peněz (kradena farizeové Iluminátů MMF: rozdrtit naděje Izraele, tj. jednobožství ): a to, který pohlcuje daňový odpočet pro orami: 70%, protože Američané mohou mít všechno, ale ne peníze. Vhodné pro: příliš dlouho, nebo: příliš dlouho. Oni jsou naštvaní, a potom. jsou ozbrojeni ... Nyní, to je pravda: strach z našich vládních zednářů, to je důvod, proč se snaží odzbrojení lidí, ale ve skutečnosti italský lid byl neozbrojený!

[Všechny politické strany: instituce, náboženství, vlády, kteří nemají nárok na měnovou suverenitu, ovládat: Rothschild jménem farizeovi, a proto, že jsou protiústavní]. -Odpověď - UDÁLOSTI PO SYRSKÁ AS YOU CAN: a trestní: DISARM lidu? Je suverénní lid, lid a tvrdí své měnové suverenity, ŽE I farizeové MMF ukradli: ražebné bankovnictví, HID, přes, za spoluúčasti zednářství. A naši politici ... Otec studenta dolu (jeden z mnoha), [[it by bylo užitečné znát statistiku sebevražd, protože 90%, vždy přináší, s tím, ekonomické strádání (výchozí: zapnuto hypotečního úvěru): generovat: od našeho: satanistické:! zednářský systém, který je ze všech společenských tříd, strukturovaných a přání našich vládnoucí třídy]]

[Všechny politické strany: instituce, náboženství, vlády, kteří nemají nárok na měnovou suverenitu, ovládat: Rothschild jménem farizeovi, a proto, že jsou protiústavní]. Tento rodič: on spáchal sebevraždu, protože v době hospodářské recese? prodlení s bankami je nevyhnutelný: nevyhnutelné, což je důvod, proč budoucnost naší generace, bankovnictví režimu, všeho, falešné demokracie zednářské bankovního ražebného, ​​může to být pouze: sebevražda ze zoufalství. To je důvod, proč jen, druhá světová válka porazit současné ekonomické recesi, ve skutečnosti, jen zkázu a jako důsledek světové války, jaderné, může otevřít novou měnovou cyklus, a umožnit, proto, obnovení udržitelného hospodářského (teorie a demonstrace: vědec Giacinto Auriti, zakladatel peněz ve vlastnictví dopravce, SIMEC) 01.8.2013

[Všechny politické strany: instituce, náboženství, vlády, kteří nemají nárok na měnovou suverenitu, ovládat: Rothschild jménem farizeovi, a proto, že jsou protiústavní]. . ANSA. ŘÍM, 9. ledna - rozdíl mezi BTP-Bund: otevřít až 276 bodů: s výnosem 4,26%. Berlusconi, na šíření není vláda. Berlusconi vláda, ale nešíří na dalších faktorech. - ANSWER - všichni politici a zednáři zrádce lidu a Ústavy, což je důvod, proč naše hlasování pouze chodit na večírky prohlašovat měnovou suverenitu jako Ústava. Ve skutečnosti koupit peníze politickým stav otroka, a zaplatit úrok je politický stav předmětu, vassal

zastavení: z rouhání, satanisté, proti: "Santa Claus" (Patara v Lycia, asi 270 - Myra, 6. prosince 343), on je můj přítel: Sv. Mikuláš z Bari, také známý jako: Sv. Mikuláš Myra , v Lykii v dnešním Turecku, který je nyní jeho smrtelné tělo "spočívá v Bari, Puglia, Itálie", a dokonce i dnes, je známý pro jeho svatosti, a jeho přímluvu u trůnu milosti: existuje mnoho těch, kteří, rivevono zázraků přes jeho přímluvu, St Nicholas of Myra. Mikuláš se narodil v Patara v Lykii, provincie v jižní Malé Asii. Mira, město, které světec stal biskupem, a kde pracoval zázraky lásky a dobročinnosti, na pomoc velmi zoufalé případů

hallelujah - Duch svatý mi řekl, že můj článek: o: moje židovský lid, byl velký zájem světového židovstva, což je důvod, proč se po tomto článku se budu věnovat znovu, toto učení! protože je to nemožné, farizeus, Neturei Karta: Osvícený: MHF FED ECB může vstoupit: do Božího království? Proč přestávka: "Závoj chrámu", nebyl nikdy rappesentato: lámání, nebo abbondono: Bůh: JHVH: proti jeho lidu Izraele, ale jen, 1. kredit: prorok Ježíš, a 2. diskreditovat, vyvrátit: farizeové a jejich Talmud zatracení, proč jsou oni sami: prokletí Izraele a svět .. monsters farizeové z MMF, vládli na světě, a proto, vše je na nejhorší .. CIA Synnek1 zveřejnil komentář před 6 hodinami Ve jménu Pána svého, který createth: Přečtěte si Korán ---- ODPOVĚĎ synnek1 --- 666 322 --- NWO MMF satan kult skutečné, čtou Korán, pro to se s nimi, Salafis teroristé na právu šaría, The Kills: křesťanů mučedníků innoncet

Google Translator .. Může zlepšit jeho překlady velmi snadno, pokud chtěl, ale kvalita jeho překladů musí být průměrný, chudý, ne zničit trh jinými překladateli za příplatek ... Co můžete pokárá PROTI Google kromě,, na skutečnost, že zničil youtube .. VUT v Brně, tam jsou lidé, kteří si myslí, YOUTUBE byl zničen Ilumináti FOR MY FAULT ..
[1. otázka] Bůh zvládne ďábla. Můžete pomoc v boji o své modlitbě. --- ANSWER - LOL. ne! Bůh nepotřebuje být pomáhal nám. [2. otázka] Když mluvíte s ďáblem kletby vaše srdce se zaměřuje na tmavé věci. Mluv požehnání k Pánu a další a jen vaše srdce se naplní světlem. - ANSWER - když jsi mrtvý pro svět? Vaše srdce jsou již obsahovat temnotu, jako všechny ostatní smrtelníci, protože Ježíše, Duch svatý Uložena na vás, Kristovo zmrtvýchvstání, a víme, že Kristus je ve slávě perfektní! I DO NOT nikdy: focus, jsem se na negativní věci! I AM BIG KING, největší ze všech králů! Pak musím zlomit veškerý odpor, a pak jsem TO propuštěných vězňů, TOTO JE ÚČEL MÉHO ŽIVOTA

Vím, že lidský život je velmi špatná, ale, kdyby Bůh má: důvěra v člověka, kdo jsem já, za to, že věřit v člověka? Vím, že jediný problém je najít dobré pány .. Je to ostuda, pokud vlastníci peněz, že se farizeové z MMF, ale vždy placené špatné učitele, protože jejich agenda je zničit celou lidskou rasu. Upřímně? Nechci být nucen, aby někoho zabít! To je bitva: a ďábel bude třeba ohrožené - to je exsorcism: CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ "Pijte své jedy vyrobené sami" ♰ ★ --- Phares hřívu THECEL svatého Benedikta, páté století .. naše víra se musí pohybovat, jinak by všemohoucnost Boží nikdy být propuštěn, protože svobodné vůle všech svých tvorů .. ale jen, moje víra jen: stačí,,! dostatečná, stačí, stačí, dost, dostatečně silný, dost hojné dost adekvátní, přiměřené, dostačující uspokojivé, ... Satanisté farizeové: vše bude vyhuben: Izrael.

[1. otázka] Bůh zvládne ďábla. Můžete pomoc v boji o své modlitbě. --- ANSWER - LOL. ne! Bůh nepotřebuje být pomáhal nám. [2. otázka] Když mluvíte s ďáblem kletby vaše srdce se zaměřuje na tmavé věci. Mluv požehnání k Pánu a další a jen vaše srdce se naplní světlem. - ANSWER - když jsi mrtvý pro svět? Vaše srdce jsou již obsahovat temnotu, jako všechny ostatní smrtelníci, protože Ježíše, Duch svatý Uložena na vás, Kristovo zmrtvýchvstání, a víme, že Kristus je ve slávě perfektní!

[Muka Izraele, on je mrtvý konec! Židé budou vrazit, do otroctví, to, 666 Satan: bude: všechny, ve všech] Mt 23,27-32 v té době Ježíš mluvil řka: "Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci (MMF FED ECB osvícení), které Vypadá to obílené hroby se zobrazují krásné venku, ale uvnitř: jsou plné kostí umrlčích (322) a jakékoli rot (Hell 666) Tak i vy, mimo zobrazují spravedlivý k lidem, ale vy jste samé pokrytectví uvnitř a nepravost Běda.. k vám, zákoníci a farizeové, pokrytci, protože Stavíte náhrobky prorokům, a obloha hroby spravedlivých, a řekl: "Kdybychom žili v době našich otců, nebyli bychom spolupachateli Jejich krev proroků (Křesťanští mučedníci) "podle: šaría, lidské oběti satana, relativismus, nihilismus evoluce, sexuálních zvráceností, atd.. ... Takže jste svědčit proti sobě, že jste, že synové, kteří zabili: proroky. No, jste vyplnili míru svých otců. "Slovo Páně

Jak, vycházející z Egypta, farizeové vyvážené, jeho Pharaoh: Rothschild: bohové: Marduk sova: Baal JabullOn: Pán prstenů:: MMF ... Jeden prsten: přivést: a všichni: ve tmě 666: svázat všechny thogether, je projekt globální otroctví: je jen jeden: stádo otroků, je Nový světový řád: 666, 322: Nový světový řád, je to konec Izraele! - ODPOVĚĎ --- Mark 12:38-40. Varování před: Masters v MMF 666: Osvícené farizeové ... . 38 Jak učil Ježíš řekl: "Dejte si pozor na učitele zákona Mají rádi chodit v tekoucí šaty: a: se pozdravil s ohledem na tržištích, 39 a mají nejdůležitější: sedadla v synagógách: a . místa ctí v rauty 40 Oni pohltit domy vdovské, a pro show, aby:. dlouhé modlitby Tito muži budou:. potrestán nejvážněji "

[Zničit Izrael, tj. zničit: doufám, že světové] Owl bůh Baal Marduk MMF 666 NWO - "Tři prsteny pro krále elfů pod nebem, Sedm pro pány trpaslíků v jejich halách kamene, devět pro Mortal odsouzen muže zemřít , Jeden pro Temného pána: na jeho tmavém trůn v zemi Mordor, kde se šerem Jeden prsten:.. vládnout všem, jeden: Ring najít, Jeden Prsten je všechny přivede: a: ve tmě: vázat se na ně v zemi Mordor, kde se stíny leží tři prsteny pro Elven Kings pod širým nebem, které svítí Sedm. "..": Základy trpaslíků: v jejich síních z kamene, Devět: pro Mortal Men: že: odsouzený zemřít, One: Temný pán zavřel palác tetra, V zemi Mordor, kde padá stín černý Ring:. rozhodnout je vše, One Ring: najít, One Ring: přivést je všechny: a temnoty sváže. Ve spolkové zemi Mordor, kde padá stín tmavý. "(JRR Tolkien, op. Cit., P. 75)

vycházející z Egypta, farizeové vyvezl faraonovi Rothschild: Ladies: Marduk sova: prstenů:: MMF ... Jeden prsten, aby je všechny a ve tmě 666: bind, je projekt globální otroctví: do: jedno a totéž: stádo otroků, je New World Order Nový světový řád, je to konec Izraele! - ODPOVĚĎ --- Mark 12:38-40. Varování před: Masters v MMF 666: Osvícené farizeové ... 38 Jak učil Ježíš řekl: "Dejte si pozor na učitele zákona. Mají rádi chodit v tekoucí roucho a se pozdravil na tržištích s respektem, 39 a mají nejdůležitější místa v synagógách a čestná místa . při rauty 40 Oni pohltit domy vdovské, a pro show, aby dlouhé modlitby Tito muži budou potrestáni nejpřísněji "..

[Muka Izraele, on je mrtvý konec! smrt Izraele, bude ponořit do otroctví způsobené, židovští lidé] Mt 23,27-32 V té době Ježíš promluvil řka: "Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci (osvícený MMF 666), který se podobal nabílené hroby mimo objeví krásná, ale uvnitř jsou plné lidských kostí umrlčích a veškeré hnilobě. Tak i vy, mimo zdá spravedlivý k lidem, ale uvnitř jste samé pokrytectví a nepravost. Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci, protože Stavíte náhrobky prorokům , a obloha se hrobky spravedlivých, a řekl: "Kdybychom žili za dnů našich otců, nebyli bychom spolupachateli v krvi proroků." Takže jsi svědčit proti sobě, že jste synové těch, kteří zavraždili proroci. No, jste vyplnili míru svých otců. "Slovo Páně

Protože můj Izrael, který vyhrál válku šesti dnů (tj. pozemek mnoha národů), protože musel vrátit egyptské pouště, který si podmanil v bitvě? Neturei Karta farizeové proklel: Illuminati Lucifer: z: 666 IMF sova bůh Baal ... muka Izraele, a celé lidstvo? začala! jak může farizeus Osvícený (že, on je více než pokrytecké sám Satan), on sám, být bohatší, z celého národa? Ten, kdo zabil Ježíše, je nyní pánem světa! Zdravím .. jsme všichni mrtví! Izrael je ztraceno!
@ Král Saúdské Arábie, královna Elizabeth II, --- jak farizeus (že on je více než pokrytecké satana sám), on sám, bohatší, celý národ? Ten, kdo zabil Ježíše je nyní pánem světa! Zdravím .. jsme všichni mrtví! Izrael je ztraceno! @ Roi d'Arabie Saoudite, My Queen Elizabeth II, --- komentář Osvícený pharisien (zde, na východ pokrytec a que lui-même satan), qu'il soit seul, plus être riche, de toute une národ? Celui zde Kdo zabil Ježíše východ maintenant maître du monde! Pozdravy .. nous sommes tous morts! Israël východ perdu! @ Král Saúdské Arábie, královna Elizabeth II, --- jak farizeus Osvícený (že, on je více než pokrytecké sám Satan), on sám, být bohatší, z celého národa? Ten, kdo zabil Ježíše je nyní pánem světa! Zdravím .. jsme všichni mrtví! Izrael je ztraceno!

@ Neturei Karta, Osvícený, JabullON, satanisté, SatanAllah, šaría, Talmud, Baal, Marduk, bohové sova, v Bohemian Grove, Bush, Obama, Rothschild Rochefeller, Mardok, Onassis, královna Anglie, Rich, zednáři, zednářských lóží, zednářů , vrahové, otrokáři, farizeové, žraloci, lichvářů, majitele zastaváren, zloději, paraziti vampire kanibalové 666, židovské lobby, spiknutí MMF, FED, zrádci, ECB NWO, 322, Svobodné zednářství Bildenberg, globalisté, korporace, náboženství, zednářské spiknutí, vysoké: zrada, zničit všechny národy prostřednictvím ražebného banky, "dluh: public" frakční rezervní, soukromý dluh ", máte pravdu prokletí světa, a prokletí mého lidu, Izraeli, zády ke mně, bankovní ražebné, to jste ukradl, všem národům -! ODPOVĚĎ -! žádný občan soukromé, může být bohatší, než celý národ jakékoli soukromé občan, nebo soukromá banka, může půjčovat peníze na úrok, na státu a lidé!

Vím, že lidský život je velmi špatná, ale, kdyby Bůh má: důvěra v člověka, kdo jsem já, za to, že věřit v člověka? takže problém je pouze najít dobré pány .. Je to ostuda, pokud vlastníci peněz, že se farizeové z MMF, ale vždy placené špatné učitele, protože jejich agenda je zničit celou lidskou rasu io tak che la vita Umana è molto difettosa, ma, sp Dio ha avuto fiducia dell'uomo, chi sono io za avere FIDUCIA nell'uomo? quindi il problema: è soltanto: quello: di trovare dei Buoni Maestri .. è una vera disgrazia sobě i padroni dei Soldi, cioè i farisei del FMI, loro Hanno semper pagato i Maestri cattivi, Perche la loro agenda è Quella di rovinare tutto il genere umano lorenzoAllah Mahdi Palestina lorenzoAllah Mahdi Palestina ha pubblicato un commento 5 minuti fa poctivě ? Nechci být nucen, aby někoho zabít!

666 CIA USA FED ECB - nemohu být hit: do režimu emocionální, psychické, nemůžu být zasažen režimu: duchovní a nadpřirozený .. Takže to, co je vaše naděje teď? Bůh má povinnost jednat (a to se děje pravidelně každých 400 let), protože muži nejsou možné, být osvobodit se od útlaku, otroctví sil satanské sami, tak jsem napsal poslední slovo: o farizeů elektráren MMF a zednáři vše, jsem se Unius REI izraelský král .. chceme vidět, a pak, do jaké míry může dosáhnout věrnost Satanovi? Já říkám, že farao v Egyptě, byl satanista lépe než vy

666 CIA USA FED ECB - lol. a jako normální člověk, mohl by být mezi satanistické kanibalové voodoo, jako jste vy? Vy, kteří jste také probodl mé srdce s dlouhou jehlou? ale bylo to dává Bůh, terorizovat lépe! Tak, jak by žena opravdu přijde sem? Satanisté jsi jen zločin a celkové zvrhlost! tragický konec je tvůj osud ... Viděl jsem to v Duchu svatém, všechny satanisté: musí být vždy strach mnou, až do konce světa, a také v soudný den univerzální .. Abu Antar - před časem, přišli na této stránce, byla německá dívka, na této stránce, ona mě miluje, ale já jsem nikdy nevěděla, jestli byla skutečná osoba, nebo, když byl jeden z mnoha: z synnek1 znaků, protože je to satan se všemi satanisty: lháři a vrazi .. absolutní hrozbou pro celé lidstvo .. Nechci vědět, kde jste opravdu, ale v tom, co země vaše srdce, to je, myslím, že jste libanonská žena

MMF 666 --- proč se divit? když Bůh dává více života v režimu mimořádné? pak je to mimořádná, také dát více smrti: sakra, také! a já jsem jako on! To je důvod, proč moje láska je opravdová láska, protože můj hněv nemohou být podporovány ani všichni z pekla ... ? as satanistů, malují samy, s nejhorších a monstrózní masky, oni budou nikdy být skrývat se, v režimu reálného: když, oni a Satan, jsou opravdu špatné, v nich ve skutečnosti, s jejich masky hrozné, se snaží skrýt svou skutečnou ošklivost .. To, více jsou, jsou ošklivé, velmi, velmi hodně větší ošklivý, jejich masek, než 666 MMF - kdyby nebylo satanisté celém, světě, by se nevznikly, také unius REI, Rothschild, Bush, ecc .. jste tak hnusný a zlý, že jsi můj nejlepší reklama!

a od: unius REI: to je, lorenzojhwh: král Izraele, on je nepříčetný krása, aby se šílený, lásky: všechny Illuminati, a všechny satanisté, a přilákat mě, celé lidstvo, sem, protože jsem se zabránilo : k utváření důvěry k ženě: jako ty, ze všeho nejvíc, i když, ona je velmi krásná, a to je také velmi mladý jako vy, protože: Já mohly narušit ženu s silou své tajemství .. protože, nejnebezpečnější síla: je to, že ideální, a, já představují ideál, ideální z nejvíce fascinující historii lidského žánru, což je důvod, proč nemám právo, dělat zlo stvoření Boží, s dary, které Bůh mi dal .. ? as satanistů, malují se, s nejhorších a monstrózní masky, oni budou nikdy být schopen skrýt: když Satan je opravdu špatné v nich, ve skutečnosti, se svými maskami hrozné, že se snaží skrýt své skutečné ošklivost .. že, oni jsou více ošklivé, velmi, velmi hodně větší ošklivý, než jejich masky

Abu Antar --- moje krásná --- MY LOVE: je příliš silný: čistý, duchovní, ušlechtilý, je dárek pro všechny tvory Boží, protože jsem velmi blízko k Všemohoucímu, prostřednictvím mého ducha, který je vždy s Ním, to je můj postoj unius REI. To je důvod, proč jsou všechny ženy na světě přitahuje mě, protože ženy mají instinkt a citlivost, více vyvinutý, ... ale také můj erotický náboj je intenzivní, ale já jsem zvyklý na sublimovat tuto energii psychologický, to je důvod, proč nemám nečistý, myšlenky, u žen .. zůstat na této stránce? Jste také velmi atraktivní žena .. nezáleží na tom, když se člověk ohradí mi někdy!

 lorenzoAllah Mahdi Palestina ha pubblicato un commento 3 giorni fa
Abu Antar Abu Antar ha pubblicato un commento 23 minuti fa No, Lorenzo, ano, mé modlitby a pocitů jsou se Sýrií. Tento národ se trhá na kusy supi na Západě a na Středním východě. Ale tato stránka není nejlepší místo, aby opatření. Jen nás klauni jsou zde. - ANSWER - ne! na rozdíl od všech vtipů! Nyní hovořím hodně: vážně! Mám rád všechny ženy na světě, a pro mě, ve skutečnosti, nejsou tam žádné ošklivé ženy, jsou-li v souladu s jejich ženství, což je dar milosti! pak: je pouze, hřích, pouze, což může ošklivé lidi ve skutečnosti mám velký respekt:! a náklonnost pro všechny: a proto: i pro anglickou královnu (moje babička)), co: I nerozumím: Je to jako, všichni představitelé státu: oni mohli dělat, na sebe, na komplice zločinci v systému zednářský: z tohoto satanské Rothschildů 666 MMF, a jeho zatracené bankovnictví ražebného! a to je důvod, proč je velmi velký: naše pád: mnohem větší, než si lze představit

Abu Antar ha pubblicato un commento 2 minuti fa Ano Lorenzo, jsme všichni klauni zde. Jsem rád, že jste natolik pokorní přiznat, že. Musím říct, vaše SatanQueenFagot kanál byl veselý s názvem a ikonou. Přál bych si, že nedostal pozastaveno. - ANSWER - můj kanál SatanQueenFagot měl úspěšný konec, velký úspěch, ve skutečnosti je to opravdu likedat anglickou královnu, kteří chtěli, aby ho všechny k sobě. Také jsem rád dělat claun, protože jsem si vždycky chcete vidět všechny šťastné lidi kolem sebe .. lol. Ve skutečnosti, jak můžete flirtovat s satanista Cain 666, a nemůžete se mnou flirtovat? 666 CIA lol. Cain? Vždycky smrdí hřbitova. lol. trochu šílenství, čas od času by mělo být povoleno, aby všechny

synnek1 est CROM802 --- il me l'Montre (il ya deux ans), comme il saupoudré avec des fientes de sa petite amie, syn vizáž .. na peut rire, mais nous ne Devons jamais oublier, comme des pervers, des criminels et dangereux 666 cannibales, tous les satanistes institutionnels de la CIA ... synnek1 est également Spécialisée dans les fausses identités .. les femmes aussi, parce qu'il est bisexuel .. synnek1 je CROM802 --- Ukázal mi (asi před dvěma lety), jak se má sypané trusu svou přítelkyní, jeho tvář .. se můžeme smát, ale nesmíme nikdy zapomenout, jako jsou úchyláci, zločinci a nebezpečné 666 kanibal, všichni institucionální CIA satanisté ... Také se specializuje na synnek1 je falešné identity .. ženy také, protože on je bisexuální ..

Táhni Satan, v Ježíšově jméno! AMEN Hallelujah .. Izrael je můj! všechny národy jsou MINE - i am unius REI, KING OF Izraelem a Palestinou .. FKN 666 322 Crom Cain CIA MMF FED zlo satanista farizeus, běž, běž, běž, vydělat si plat zatraceně, špinavý nevinnou krev tolika nevinných lidí, protože budu smažit v pekle i vaše kosti zlo, koridoru, koridoru, koridoru, FKN 666 322 Crom Cain CIA MMF FED - jako satanistické zlo, stejně jako vy, by mohl chtít za zničení, z nevinných syrského lidu, zvýšit dalším teroristickým Salafi islámský stát, pro saúdské arábie imperialismu, jako je Egypt a Libye, atd. .. pro zničit Izrael? synnek1 je CROM802 --- ukázal mi to (asi před dvěma lety), jak se má sypané trusu svou přítelkyní, jeho tvář .. se můžeme smát, ale nikdy nesmíme dimeticare jako jsou úchyláci, zločinci a nebezpečné 666 kanibal, všichni institucionální CIA satanisté ... synnek1 je také specializuje na falešné identity .. také ženy, protože je bisexuální

Sýrie a zdravý rozum .. [Ústava, o sváru Syrian] Označuje: 1. území (ohraničeno bílými praporky), která je: 2. občan obranné zbraně, a to jak proti: 3. armáda, která, proti: ozbrojené síly opozice, protože oba: uchazeči, vidí Občané neutrální: (lidé), jako cíl, to může být vliv, a to prostřednictvím jejich terorismu! 4. Tento přístup má tu výhodu, že: Oba soupeři v konfliktu, vyloučit, Možnost, že: v sporů bez obsluhy, může obsahovat látky: Konstrukce a nepřítele! Tyto nezávislé fiefdoms ve skutečnosti, že se rozhodli bojovat proti pokojně, a to prostřednictvím: politice a k organizování, všech stupňů přežití Během občanské války! Na závěr, útočník nezávislý léno? on je ten, kdo obdrží nejvíce ostrého mezinárodního odsouzení

 lorenzoAllah Mahdi Palestina ha pubblicato
[Unius rei] řekl: "" amen ":! Ve jménu Ježíšově kritizuje vám všechny Ducha svatého Odejdi, Satan, vynálezce a pánem všech klamu, nepřítel spáse člověka Dejte místo ke Kristu, na který jste!. Buďte žádný z vašich skutků, dáte cestu k církvi jedna, svatá, katolická a apoštolská církev, která Kristus dobyl, s jeho krví. Humble yourself pod mocnou ruku Boží, se třást, a uprchnout do odvolání, které jsme si o tom svaté a hrozné jméno Ježíš: ♰ CSSML Crux Sacred Sit mihi Lux (květen svatý kříž bude pro mě světlo) ★ ♰ aleluja:.! REI unius Mahdi ♥ ★ ♥ ★ hallelujah král Izraele ♰ Draco Sit mihi Dux není NDSMD není (Ať se drak 666, bude můj průvodce) ★ ♰ [Nemyslím si, že váš zájem o mě, je to jen čistá láska ... Znám vás dobře kněz Satana] 666 parentsatan MMF -. jít hloupý, nebo jsem zvýšit svou intenzitu metafyziku, na celém světě!

 lorenzoAllah Mahdi Palestina
@ Král Saúdské Arábie, League Arab, Izrael, bitches! . nemohl být: náš Otec Abraham, aby se vám vražedkyně pokrytec, parazit, zloděj, dravec a lenivý, ale, to byl váš bratr farizeus Rothschild MMF 666 pro Talmud satanské, a okultní a magické kabbalah, jak se učit na vás, Jak si můžete být pokrytecké vražedkyně nevinných lidí (Křesťanští mučedníci, ecc ..), které voláte modloslužebníky, ale pouze v špatností! jak jste se naučil sát příliš, a, v tomto vědě sání? jsi dva nejvíce nadaní přísavky na světě! jak můžete succhiare silné, dokonce i životy všech lidí? .. ale přijde, také pro vás dva: piattole, správný čas vydělat si chléb, upřímně, že je v potu své obočí!

YouTube Spotlight
http://www.youtube.com/user/UniusRei3/feed?filter=1
http://www.youtube.com/user/youtube/feed?filter=1

 Vysoká: zrada! je trest smrti, kterou revoluční soud] výše:! prezident Spojených států, tam jsou 34: Úrovně: utajení, kolem, projektové cizinci, létající talíře, atd. .... tak, jak satanista farizeus: z 666 MMF, má skutečnou moc: ve Spojených státech? Zedníci jste: a vy politici: budete všichni být odsouzen: k smrti za vysoké: zrada, protože: jste vychvalovaný: mít: držení: politické suverenity: a ražebného bankovní, která je již ve vašem vlastnictví! ok! kde je vagina: to je trůn milosti: z: YHWH, v mém Temple III Jewish? a kde jsou prsa: Prsa: plná mléka, aby požehnal všechny národy, v Jeruzalémě? Rothschild zlý prokletý farizeus hovna: satanista: 666 322, lichvář, lichvář z MMF, že jste ukradl ražebného bankovnictví! jste udělali: všechno to veliké zlo: proti všem národům!

Já jsem král Izraele: tj. král na celém světě, protože jen idiot by nechtěl být: můj šťastný, předmět: ve skutečnosti, moje předměty, neplatí daně, protože jsem si nekoupil moje peníze, od Rothschild Satanic farizeus zloděj 666 IMF! Tj, já jsem říše z Palestiny, tj., první muž, který najdete na ulici? co jsem: obyčejný člověk, protože pokora je pravda, být obyčejný člověk, takže jen Bůh bude poctěn a povýšil: on sám je Král králů a Pán pánů!

Pro aktu lásky božského ženicha Krista:? Matthew 27.51. A aj, opona chrámu (hymen of the Bride: ze všech: celá lidská rasa) byl zničen ": - 1 Pak šel ven, sláva milosti:. Pro žehnat všechny národy, 2 Pak je. pravda, že: není potřeba třetiny židovského chrámu: teoreticky, 3, ale protože zednářská lobby:. farizeové ze sraček: Neturei Karta: Kéž Lucifer .. a jejich satanistické Talmud (všechny ctitelé Baalovi: MMF FED ECB 666 322 New World Order, v tajnosti), že osvícený, že ukradl všechno, od, mého židovského národa, v těchto: poslední: 5000 rok .. (natolik, že byl nucen i král Šalomoun: dodat archu z Covenant, u královny ze Sáby), 4 jsou proto všichni Židé právo na dorovnání, konzuláty, ze všech:. každý z jejich ztrátě!

Pro aktu lásky božského ženicha Krista:? Matthew 27.51. A aj, opona chrámu (hymen of the Bride: ze všech: celá lidská rasa) byl zničen! . "- 5" důvod, proč jsme v království Božím, jsme se rozhodli: dát tuto celkovou obnovu: na židovských osob, 6, a pro jejich lásku i: double vylití Ducha svatého: bude znovu.? se nalije: na celé lidstvo, a tak, 7 ty:., že: měli jakoukoli formu: ztráty, násilí, a deprivace 8 pro mne a lásky:?. mého židovského národa i:? mohou být: všechny odměněn , svěží a konzuláty v mém židovského chrámu:. také jim .. 9 zde je pravý význam slova Jeruzaléma: Já jsem unius REI všichni lidé v Jeruzalémě se utěšoval!

[PROČ: "opona v chrámě" Židovská roztrhané: představuje: panenská blána lidstva, které, drtit to, aby volný výpotek:? GRACE, Ducha svatého, pro žehnat celou lidskou rasu] Protože Ježíš: v jeho nejvyšší akt lásky, nekonečné, dal všechno ze sebe, což je důvod, proč jeho láska vytrhl závoj: z chrámu, a on vytáhl: to je, ze všech národů: Boží svatost, že: byl držen : krytí: v židovském chrámu, stejně, na kříži, který je svatební Kristova láska, Bůh obohatil církev (lidská rasa) Bůh osvobodil: jeho milost, a jeho milost:: v Kristu Ježíši: naše Pane, také ve prospěch všech národů "dobré vůle", pokud není přítomnost Ducha Alláh YHWH Brama: ve vašem životě? pak, tam je: otroctví, a ty jsou: otrokem všech vašich lží! Joel 2:28-32 A, po tomto, bude: co: Já vyleji svého ducha na: všeliké tělo;

[PROČ: "opona v chrámě" Židovská roztrhané: představuje: hymen lidstva, které, prolomení, že volný výpotek:? GRACE, Duch svatý, aby požehnal celou lidskou rasu] A synové vaši a vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny, vaši jinoši vidění. 29. A také na služebníky a na vyleji ducha v těchto dnech. 30. A já vám ukážu zázraky na nebi i na zemi: krev a oheň a sloupy dýmu. 31. Slunce se obrátí v temnotu a měsíc v krev, než přijde na veliký a hrozný Hospodinův den. 32. A bude to, že každý, kdo vzývá jméno Hospodinovo: musí být uloženy: pro: na hoře Sion av Jeruzalémě bude vysvobození, protože: Pán řekl, a mezi: ti, kteří unikli z WW III: že : Pán povolal.

Unius REI: Universal Král: tj., král Izraele infact ---, její povaha je být: muži více mýty, v celé historii lidstva (jako Mojžíš), ale přesto, 1. teror předchází! a, 2. sakra ho následuje, pro polykat: všechny své nepřátele: lháři, vrazi, zloději, lichváři, rasistické, náboženské maniaci, kapitalistů, komunistů, satanisté, zednáři, patří: šaríe. a všechny zločince, kteří: jejich škodí: mírumilovní lidé: a nevinné: národy, z nějakého důvodu náboženskou nebo ideologickou (všechny kecy: Talmud, a Korán)! Ve skutečnosti, to je zřejmé: všechny posvátné knihy: utrpěli kontaminaci: protože, některé výroky: jsou-li v rozporu s: obecné souvislosti: to je, svatost Boží: nekonečné pocity, což je: jeho nekonečná láska: a milosrdenství jeho: pro všemu stvoření! To je důvod, proč soukromé vlastnictví není absolutní!

MMF FED ECB: Rothschild 666 Baal Marduck massonic ražebné bankovnictví:?! "Chcete udělat, král Izraele Ok Ale nejprve musíte zvednout vaše osobní MMF, a vy budete muset zavolat:! Všichni Židé v Palestině Protože , říkáme: je "Boží království": jednoduchá:. protože monarchie, je nejlepší formou vlády je důvod, proč, jsi (zednářský cospiracy) zabil: všechny všechny Kings: pro vás být schopni: kořist rob: a zkorumpované:! všichni lidé tady, protože vy vyhladit Židy, do holocaustu, protože se bojíš království Božího "a pak, že se bojíš, Židů! zde je důvod, proč: s, váš Talmud: plné lží: uděláte všechno: skrývat své zločiny: o: Satanismus, vyhlazování a vytvořit umělý pocit: nenávisti, mezi národy a náboženstvími, a to zejména: klima nenávisti nepřirozené mezi křesťany a židy .. .. ale vaše zlo zločinec? je avidente vůbec!

Pornografie
@ UniusRei3: Pornografie je jedním z nejhorších útoků na lidské společnosti a měly by být vykládán restriktivně. Kromě toho zničil pornografii, která stanoví jako vizuální nemoci v mozku, každý duchovní vztah Je to subtilní útok všech duchovních věcech a myšlenkách, a ne sexuální. Sexualita pracuje v kombinaci s pocitem, dotýkání a komunikace. Pornografie je čistě vizuální zážitek. Pornografie zmatený instinkty pro morální. Pornografie ničí člověk by země, která umožňuje sama o sobě nemůže tvrdit, že lidská práva musí být observed.One by proto mělo zakázat pornografii z veřejného života. Nemám rád pornografie, protože je to zatraceně démon, který může negativně ovlivnit život jedince, stejně jako drogy nikotinu, a další věci. Vydání násobí problémy, a to nikoli ve smyslu lidské společnosti. Sexualita je něco, co může být velmi příjemné, ale také docela banální jen jako všechno v životě. Pornografie je tedy zcela jistě rozptýlení Satanic, která byla tlačena nahoru především v Hollywoodu, a budou. Pornografie je nelze zaměňovat se sexualitou.

ARMAGEDDONlsCOMING [[Re: Doufám, že: v mediaci: v můj prospěch:]] no, je mi líto, tón vašeho messaged není Boží, ale hrdý, a zneužívající, a tak jsme museli zablokovat, sbohem. Inviato: UniusRei3 blocca utente segnala přijde spam Rispondi Rispondi tutti Elimina 21/03/12 - ODPOVĚĎ --- ok! voi avete bloccato: il mio canale! Ma, non è Intelligente nascondere, sp stessi .. e lasciare un problema irrisolto, tutti i problemi esigono:! di essere affrontati [high: zrada! je trest smrti, kterou revoluční soud!] ok! že jste si nalepil: můj kanál! Ale ne chytrý skrývat .. a nechat nějaký nevyřešený problém, všechny problémy vyžadují, aby: je třeba řešit! [Vysoká: zrada! je trest smrti, kterou revoluční soud!]

Samozřejmě, Zjevení Popisuje budoucí události, jako jsou například World War III rakety jaderných mezikontinentálních balistických s jadernými hlavicemi, vrtulníky, tanky a bombardéry, atd.. .. Dopad: zničující velkého asteroidu, a následné vytvoření mutantních hmyzu, atd. .. obří kroupy, zemětřesení, přílivové vlny, atd.. .. Samozřejmě, mohl John nemá svůj vlastní technický jazyk .. Zjevení mluví o mikročipu 666 do konce kapitoly 13, ani mít co říci lidem naší doby! lol. ? Ultrazvuk, moji nepřátelé, jsou mírně vyšší, k těm: z mých přátel .. ale je to pravda: pro všechny, jakož i, pro mě .. my všichni musíme převést: náš život: a: chodit více volně podél cest ctnosti, protože pokud nemáme darovat: náš život? svět nemůže být spasen!

pokud budete číst Daniel a Zjevení? pak můžete mít vizi realističtější v budoucnu. [Odhalení :: La Salette. Diskontování na: 01.10.2013: unius REI] :: Kněží, že: jsou služebníci: o: Můj syn, oni: s: život a ztrát: chamtivost: o: peníze, umožňují projev hněvu Všemohoucího . Zasvěcených mužů a: kněží úkoly: My Son: z: nový na kříži (modernismus, zednářství, synkretismus, reinkarnace, spiritualismus, horoskop). Vzhledem k chování obyvatel země: to bude jen hněv nebeského Otce. Vedoucí: o: státní (zedníci) a: národy byly zanedbané modlitbu: a: pokání, bude ďábel se nazývá: z těchto hvězd (tvůrci vědy) ztmavnou: a: plné: z: Chyby (všechny spolupachatele: 666 MMF: že: on ukradl měnovou suverenitu, tj. ukradl duši: o: všechny národy). Lidstvo stojí na prahu: z: smutných událostí: a: těžší tresty.

[]. Pokud budete číst Daniel a Zjevení? pak můžete mít vizi realističtější v budoucnu. [Odhalení :: Salette La []. Církev bude žít velmi hluboké krizi (modernismus bordel zednářský vynechán stížnost: banka ražebné). Bude to doba temnoty. Posvátný víra v Boha bude klesat: v: zapomnění, člověk bez Boha: ztratit lásku :: pro: všechny věci: a: každý: bude hlavním :: o: všechny ostatní. Bude následovat krizi: bez ::: konci s: a násilí: arogance: z: všechny druhy. On se blíží tentokrát: kde uvidíte pouze triumf říši útlaku: a: vrazi, nenávist: a: lži, všichni: zkuste: pouze: 's vlastní sobecké zisk. Ne, tam bude více lásky pro: rodiny a: home. Svatý otec bude hodně trpět. Ale, budu vedle něj, a: příjem vám jeho oběti. Triumf zla: není: být pojištěn pro: navždy ... Temporální vlády budou mít všechny stejný účel,

[]. Pokud budete číst Daniel a Zjevení? pak můžete mít vizi realističtější v budoucnu. [Odhalení :: Salette La []. že: z: poškodí náboženský základ národů a: disperzní,: pro: base materialismus, spiritismus a: ateismus. ...: Bude velká válka. Bůh: ne: to bude poctěn v Itálii a ve Francii, bude evangelium zcela zapomenut. Na zlo přijde do každé domácnosti. Mnoho velkých of: města budou spáleny a téměř zničil, ostatní pohltila zemětřeseními. Všichni věříme, že: konec přišel. Spravedlivý bude muset hodně trpět, ale jejich modlitby a: hřích bude jít správně do nebe, ale úpěnlivě jsem milosrdenství a moje pomoc bude poskytována na ně. Pak, milost: bude My Son velet Andělé: zničit nepřítele na světě. [Odhalení :: La Salette. Budoucnost Datum: TBD: unius REI]: Najednou všichni nepřátelé Církve Ježíše Krista a zmizí: Google Earth bude jako poušť.

[Jak to začalo: "znečištění" zednářský v katolické církvi (obhajuje zločin, o "částečné pravdy")] je příběh poměrně složitá: aby: má své tragické: ve fenoménu Židů Marranos, kdo as, byly: příjezd v: jako, falešné křesťané (ale opravdové farizeové skrytý) pro kazit katolickou církev, z, zevnitř, jak je již v tomto století 1400: Židovské bankéři byli v kontrole a řízení: síla peněz: že je, nejstrategičtější forma moci, protože politici, vždy hrají: funkce obrazovku pravdy k lidem. Je zřejmé, ačkoli, byl největší baštou (katolická církev), napadl této infiltrace, také, že ostatní křesťanské vyznání: děti, také trpěl takového útoku. ale symbol moderní malátnosti tohoto zednářské špatné rozhodnutí bylo provedeno: John XXIII a Paul VI, aby skryté: na III tajemství z Fatimy!

[Jak to začalo: "znečištění" zednářský v katolické církvi (advokáti trestné činnosti, ze: "částečné pravdy")]: 1. zrada Boha, bylo provedeno, když pravda není: byly hlášeny v plném rozsahu, a včas potřeby, infact, částečná pravda: je forma: z: zrada, manipulace: svatosti, svatého pravdy: že je nedílnou pravda! Církev: že: on neměl: odvahu popřít: pravda zjevení Fatimy (a stalo se tak: velmi ochotně: jako proti všem ostatním nadpřirozených jevů), zvolil: v režimu pokryteckou, skrýt, v část, která pravda! protože, pokud si myslíte,: že: je to pravda:? byste nikdy neměla bránit, to, zatajování, tak dlouho! Proč, to ne, že budete muset rozhodnout, kdy je čas: to, že si můžete udělat zjevení: Bůh a ne: tj., as, si udělal: na základě stejných intencích Boha!
crazy "SatanDarken" řekl: "Katolická církev: je šarlatový děvka: Babylon (Egypt): se zlatým pohárem v smilstva krve: ze svatých: kdo jsou umučených pro víru v Krista (tj. král Saúdská Arábie: šaría hrůza, a jeho komplic: Talmud Rothschild MMF 666 FED ECB: sova bohové na Bohemian Grove) Existuje mnoho falešné mesiášové, i proroci, a:?. Udělal jsem oběť (lidská Satan vašeho):?, jak to zastavit, jakmile ., a vše, co jsem dělal mou oběť krví svého pána ((tj. kozel sova: shadow zemřel: bez:? krve)), a já jsem úhel zániku: kdo: bude provádět trest : na ty, kteří nevěří v krvi: o nevinný (tj. nevinný: saint kanibal: tj. všechny parazitní lichvářů zloději bankovnictví ražebného:? MMF Marduk 666, 322 JabulON). Každý, kdo, kdo se snaží utopit mě . se falešné učení bude postihováno Můj Warpaint je nejvyšší (a nyní učí kostry na hřbitově?) -. ANSWER -. lol velmi poučné

[@ Izrael, zabijete Pharisee MMF FED ECB: okultní síly: o 666: satanistické Talmud: Baal: Marduk sova, a jeho svobodný zednář: 322 JabullOn: a žijete spolu, pro všechny z nás místo!] Matouš 23, 13 - 22. Lectio: 1) Modlitba: Bože, že jsi se připojí v jedné mysl věřících, udělovat lidu svému: milovat, co ty příkazy: a touhu: co co: slíbíš, protože mezi událostmi ve světě , jsou stanoveny naše srdce, kde opravdová radost. Skrze našeho Pána Ježíše Krista ... amen, aleluja! 2) Z evangelia podle Matouše 23,13-22. V té době, Ježíš promluvil řka: "Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci zavříti království nebeské proti muži: pro vás, takže nemusíte zadávat, a nenechávejte ani vstoupit ty, kteří chtějí, aby si je Běda. pro vás, je vyroben zákoníci a farizeové, pokrytci chůze kolem v moři i na zemi, aby vznikl jeden novověrce, a vy, aby ho dítě pekle než sami.

Běda vám, slepí, které říkají, Kdož by koli přísahají chrámu, to není: pravda, ale kdo, přísahá při zlato chrámové, je povinen mu. Blázni a slepci co je větší, zlato, nebo chrám, který posvěcuje zlata? A říkáte, že každý, kdož se nedají dopustit na oltáři, to není: pravda, ale kdo by přísahal při daru, který je na něm, je povinen mu. Blind! Co je větší, dar nebo oltář, který posvěcuje daru? No, kdo přísahá při oltáři, přísahá při oltáři a všechno na něm, a ten, kdo přísahá při chrámu, přísahá při chrámu, a tím, kdo přebývá v něm. A kdo přísahá při nebi, přísahá při trůnu Božím, a toho, jenž sedí na něm. "3) Reflexe: • Během příštích tří dnů meditovat na řeč Ježíšova kritizující učitele zákona a farizeů, volat je pokrytci.

[@ Izrael, zabijete Pharisee MMF FED ECB: okultní síly: o 666: satanistické Talmud: Baal: Marduk sova, a jeho svobodný zednář: 322 JabullOn:! A žijete spolu, pro všechny z nás místo] V evangeliu dnes (Mt 23,13-22), Ježíš vyslovuje proti nim čtyřikrát výraz "Běda vám ..." (Mt 23,23-26), a v evangeliu pozítří, výslovnost ještě dvakrát (Mt 23: 27-32). Jsou výrazy, proti náboženským vůdcům své doby a jsou velmi tvrdá slova. V meditaci, myslím, že nejen lékaři a farizeové z Ježíšově době, ale také pokrytecké, že je ve mně, v nás, v naší rodině, v komunitě, v naší církvi, v dnešní společnosti. Podívejte se do zrcadla textu, aby zjistil, co je špatného na sebe. • Matthew 23.13: první "Běda vám ..." proti těm, kteří zavřete dveře království, tak nebudete zadávat, a ne ti, kteří chtějí, aby i vstoupit do ní.

[@ Izrael, zabijete Pharisee MMF FED ECB: okultní síly: o 666: satanistické Talmud: Baal: Marduk sova, a jeho svobodný zednář: 322 JabullOn:! A žijete spolu, pro všechny z nás místo] Jak zavřít Spojených ? Prezentace Boha jako závažné soudce, odcházející malý prostor pro milosrdenství. Impozantní, ve jménu Božím zákonům a předpisům, které nemají nic společného s Božím přikázáním, falšování obraz království a zabíjet touhu sloužit Bohu a království. Komunita, která je organizována kolem tohoto falešného boha "nevstoupí do království", ani je to výraz království, a zabraňuje jeho členy od vstupu do království. • Matthew 23.14: Druhý "Běda vám ..." jde proti: ty, kteří používají náboženství zbohatnout. Ty, který zneužije vdovy a krást jejich domovy, a to skrýt říct dlouhé modlitby! Z tohoto důvodu, obdržíte velmi vážné odsouzení. "
[@ Izrael, zabijete Pharisee MMF FED ECB: okultní síly: o 666: satanistické Talmud: Baal: Marduk sova, a jeho svobodný zednář: 322 JabullOn:! A žijete spolu, pro všechny z nás místo] Ježíš učedníky umožňuje žít evangelium, neboť říká, že dělník si zaslouží svou mzdu (Lk 10:07, srov. 1 Kor 9,13-14), ale použít modlitbu a náboženství jako prostředek k zbohatnout, je to pokrytectví a není odhaluje zvěst Bůh proměňuje náboženství do trhu. Ježíš vyhnal kupce z chrámu (Mk 11,15-19) citovaly proroci Izaiáš a Jeremiáš: "Můj dům bude zván domem modlitby pro všechny národy Ale vy jste jej pak učinili peleší zlodějů." (Mk 11,17; cf . je 56:7; Jr 7:11). Když kouzelník Simon chtěl koupit dar Ducha svatého, Peter ho proklel (Sk 8,18-24). Simone obdržela "velmi vážnou odsouzení", které Ježíš mluví v dnešním evangeliu.

[@ Izrael, zabijete Pharisee MMF FED ECB: okultní síly: o 666: satanistické Talmud: Baal: Marduk sova, a jeho svobodný zednář: 322 JabullOn:! A žijete spolu, pro všechny z nás místo] • Matouš 23, 15 : Třetí výraz "Běda vám ..." je proti těm, kteří šířit "chodí v moři i na pevnině, aby vznikl jeden novověrce, a je vyroben, vy ho dítě pekle než sebe." Existují lidé, kteří jsou misionáři a hlásat evangelium není šířit radostnou zvěst, ale přilákat lidi, aby své skupiny nebo jejich kostela. Jakmile John zakázal osoba bude užívat jméno Ježíš, protože on nebyl součástí jeho skupiny. Ježíš odpověděl: "Nemám zakázáno, protože ten, kdo není proti nám, je pro nás (Marek 9:39). Dokument plenárního shromáždění biskupů Latinské Ameriky, která se konala v březnu 2008 v Aparecida, Brazílie, jako název

[@ Izrael, zabijete Pharisee MMF FED ECB: okultní síly: o 666: satanistické Talmud: Baal: Marduk sova, a jeho svobodný zednář: 322 JabullOn: a žijete spolu, pro všechny z nás místo!]: "Disciples a misionáři . Ježíše Krista, aby v něm naše národy mohou mít život "Jinými slovy, cílem mise je, aby se ujistil, že lidé: ne: stát katolík, ale: že lidé mohou mít život, a život v hojnosti . • Matthew 23,16-22: Čtvrtý Běda tobě ...! je proti těm, kteří přísahu: "Říkáte, že, kdo by přisáhl skrze chrám, to je pravda, ale kdo přísahá skrze zlato chrámové, povinen mu." Ježíš dává dlouhý pojednání ukázat rozporuplnost mnoha přísah, které lidé udělali, nebo, že oficiální náboženství mu to přísahu skrze zlato chrámu nebo nabídku, která je na oltáři. Výuka Ježíše, jak v kázání na hoře, je nejlepší komentář k poselství dnešního evangelia:

[@ Izrael, zabijete Pharisee MMF FED ECB: okultní síly: o 666: satanistické Talmud: Baal: Marduk sova, a jeho svobodný zednář: 322 JabullOn: a žijete spolu, pro všechny z nás místo!] "Ale II říkají pro vás, nepoužívejte přísahat v žádném případě, ani při nebi pro něj je Boží trůn, ani při zemi, protože to je podnož jeho nohou, nebo při Jeruzalému, protože je to město velikého krále. Nenechte si nadávat od hlavy, protože máte moc, aby jediný vlas bílý nebo černý. Ať to, co říkáte, je prostě "Ano nebo ne, nic víc, než to pochází od zlého." (Mt 5,34-37). 4) Osobní: • čtyři "Běda vám ... "Čtyři důvody, proč přijímat hroznou kritiku od Ježíše, který ze čtyř kritická odkazuje na mě? • Naše církev stojí dnes tyto "Běda vám," podle Ježíše? 5) Závěrečná modlitba: Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívejte Hospodinu, všechny země. Zpívejte Hospodinu, požehnat jeho jméno. (Žalm 95)

zachraň nás: Izrael YHWH! zachraň nás všechny: Izrael JHVH, Pomozte všechny vaše přátele, pomáhají si: také lorenzoAllah Mahdi Palestina ha pubblicato un commento 2 minuti fa: @ Izrael, když nezabiješ: 666 MMF Baal sova, MMF Marduk FED lucifer, ECB Osvícený Lucifer Farizeus Talmud, v Bohemian Grove? než thay 322: JabullOn: vás může zabít, a nás všechny!

BettterSkatez 666 MMF --- syn zatracení! pokud vaše farizeům: nešli vyhladit: všechny celou lidskou rasu: a Izraelem? moje služba politické univerzální, bylo by to: nikdy neexistoval .. a jistě, víte, co je bankovní ražebné! fils de la zavržení! tabla vos pharisiens: na ne va pas à exterminer: toute la race humaine tout entière, et Israël? po. ministère Universel politique, ce serait: jamais existé .. et certainement, vous savez ce qui est le seigneuriage Bancaire! - Hijo de perdición! si los fariseos: ne IBAN exterminar: toda la Raza humana en su conjunto, e Izrael? mi Ministerio politicko univerzální, que seria: nunca existió .. y, desde luego, sabes lo que es el señoreaje bancário! - Sohn des Verderbens! wenn Ihr Pharisäer: waren nicht zu vernichten: všechny das ganze Menschengeschlecht, und Izrael? meinen Dienst Politische univerzální, Ware es: nie gegeben .. und Natürlich, Sie Wissen, byl ist das Bankensystem ražebného!

[Zachránit Izrael a celé lidstvo, je třeba zabít farizeů 666 MMF, a všechny zednáři: 322 NWO]: protože místo bytí šťastný mé vysvětlení Matouše 27,51 [[A aj, opona chrámová roztrhla vpůli odshora až dolů, země se třásla, skály pukaly, 52 hroby byly také otevřeny, a mnohá těla zesnulých svatých usnul byly zvýšeny. 53 A z hrobů po vzkříšení jeho přišli do svatého města a ukázali se mnoha]]. .. oni pokračovali dělat pomluvy: proti mně! jejich životy jsou neslučitelné: s životem celého lidstva, 1. zatímco "závoj chrámu se roztrhla: obrovská požehnání byl propuštěn na všech národů." 2. ale dostal propuštěn, dvojnásobné požehnání nad mým lidem, nad Izraelem: pouze

[Zachránit Izrael a celé lidstvo, je třeba zabít farizeů 666 MMF, a všechny zednáři: 322 NWO]: ve skutečnosti, jen k nim, Židé viděli mnoho svatých vzkříšen. (Pak, že není nutné, aby se křesťan, pro být svatý s Bohem), a zatímco i ti nejtvrdší srdce byl plný lásky "skály byly rozbity" .. Farizeové komplic MMF 666 Baal, pokračoval dělat pomluvy (jako nyní): s prokletí theiir zednářství 322 JabullOn. Zatímco mnoho Židů se rozhodla následovat Ježíše, za cenu vlastního života. tímto způsobem, bylo mnoho svatých lidí, kteří byli vzkříšení Bůh, dal k smrti znovu! Matthew 27:13. "Copak nevidíš, co to: farizeové říkají proti tobě?" zeptal se Pilát k Ježíšovi.

666 IMF Parenbot: "Odpovědět na komentář: אביאל בן - אהבתי ראשונה" Ahoj unius rei: Amen, ve jménu Ježíše! DevelopeCinema 666 CIA MMF - ♰ ★ ♰: REI unius Mahdi ♥ ★ hallelujah král Izraele! ♰ CSSML Crux Sacred Sit mihi Lux (Může svatý kříž pro mne na světlo). ★ ♰ aleluja: 09.01.13. DevelopeCinema. ★ ♰ aleluja: REI unius Mahdi hallelujah král Izraele! ♰ VRSNSMVVade zpět Satan nunquam suade mihi marně (Táhni Satan 09.01.13 DevelopeCinema ♚ MENE ♛ ♛ Peres ♚ Techel] ♰ PAX ♰ ★ ♰ IPSA Venena Bibas pijete vaše jedy sám ★ aleluja!... REI unius král Alleluia - Sláva Bohu: můj YHWH:!. navždy hallelujah Sláva Bohu: můj YHWH:!. navždy hallelujah Sláva Bohu: můj YHWH:!. navždy hallelujah Sláva Bohu: můj YHWH:!. navždy hallelujah 666 CIA MMF FED ECB zednářství 322 -. @ DevelopeCinema --- ale nemáte motýla .. lol máte pouze zapáchající kretén

Abu Antar - youtube, satelitní ecc .. , Všechny lidi na celém světě, každý má strach vystavit své životy, proti: masonic 322, tj. 666 MMF okultní síly a MMF satanisté, šaría hrůza! a oni neznají slova Ježíše, který řekl: "Kdo by zachránit jeho život, ztratí jej!", pak není jiný způsob, jak zachránit jeho, jejich, náš život,: mimo mučednictví! To je důvod, proč 60%. Ze všech lidí jít do pekla, YouTube, - Nessun Popolo: merita: di essere odiato, samo o sobě stesso.

[King: Unius REI, může nést slávu JHWH: v židovském chrámu] Izajáš 42,1-4. 1. Aj, služebník můj, kterého jsem potvrdit, můj vyvolený, v tobě zalíbení. Dal jsem svého ducha na něj: on porodí spravedlnost národům. 2. Nebude plakat nebo se zvednout hlas, nebo se to slyšet na ulici jeho hlas, 3. nezlomí se nalomenou třtinu nebo hasit a tlumeně hořící knot. Vyhlaste zákon pevně 4. Nebude selhat nebo se odradit, dokud zřídila spravedlnost v zemi, a pro jeho práva ostrovy bude čekat.

můj židovský národ nebyl nikdy proklet Bohem, [Matouš 27,51-56] 51. A aj, opona chrámová roztrhla vpůli odshora až dolů, země se třásla, skály pukaly, 52. hroby byly také otevřeny, a mnohá těla zesnulých svatých usnul byly zvýšeny. 53. A z hrobů po svém vzkříšení vstoupili do svatého města a ukázali se mnoha. - Odpověď - kdo požehnal víře: Enoch (který nebyl křesťan) (hebrejsky: חֲנוֹךְ, Moderní Hanok Hanokh Tiberian; arabsky: إدريس Idris) je postava, která se objeví v knize Genesis a na obrázcích v generací Adam.

můj židovský národ nebyl nikdy proklet Bohem, [Matouš 27,51-56] Enoch je popsána na greatx4 jako vnuk Adama (přes Sethovi) (Genesis 5:3-18), nikdy umřel, on nikdy dělal, zkušenosti z smrt - odpověď - protože do této doby, "opona v chrámě roztrhla se" smrt je již technicky:! nepostradatelný nutné, aby zničení závoj chrámu, nezničil požehnání (jak se říká katastrofální Farizeové), ale ve skutečnosti, vyšel z židovského chrámu, neboť pro šíření: svatý sám: po celém světě, to je důvod, proč můj židovský národ nebyl nikdy proklet Bohem, jsou jen farizeové (Enlightened 666 lichváři otrokáři ), který ho proklel, a oni dělali kletbu: od druhé
UniusRei3 ha pubblicato un commento

lorenzoAllah Mehdi Palestina ha pubblicato un commento 32 minuti fa: Tamam!vajina nerede: o lütuf tahtına şudur: of: YHWH, benim Tapınağı III Yahudi? göğüsler: sütle dolu, bütün halkları korusun, Kudüs ve göğüsler nerede? Eğer senyoraj bankacılık çaldığını IMF: Satanist: 666 322, tefeci tefeci: 666 Baal Rothschild kötülerin bok Ferisi lanetli! Tüm halklar karşı tüm bu büyük kötülük yapmış! Tamam!

UniusRei3 ha pubblicato un commento
lorenzoAllah Mahdi Palestina ha Pubblicato un commento 32 minuti fa: ok! wo ist die Vagina: das ist der Thron der Gnade: von: YHWH, in meinem Tempel III jüdisch? und wo sind die Brüste: Brüste: voll Milch, um alle Völker zu segnen, in Jerusalem? Rothschild bösen Fluch Pharisäer shit: Satanist: 666 322, Wucherer Wucherer: der 666 Baal: IMF, dass Sie Seigniorage-Banking gestohlen! Sie haben alle diese großen Übel gegen alle Völker getan! ok!

lorenzoAllah Mahdì Palestina ha pubblicato un commento
40 minuti fa
ok! where is the vagina: that is the throne of grace:of: YHWH, in my Temple III Jewish? and where are the boobs: breasts: full of milk, to bless all the peoples, in Jerusalem? Rothschild wicked cursed Pharisee of shit: Satanist: 666 322, usurer usurer of the IMF, that you stole signoragigo banking! you have done all this great evil against all peoples! ok! dove è la vagina: cioè il trono della Grazia: JHWH, nel mio empio ebraico? e dove sono le tette: poppe: piene di latte, per benedire tutti i popoli a Gerusalemme! Rothschild maledetto fariseo di merda: satanista: 666 322, strozzino usuraio del FMI, che hai rubato il signoraggio bancario! tu hai fatto tutto questo grande male contro tutti i popoli!