metaphysics rationale, shared


@ O meu YHWH Aleluia - porque entendín que un leigo? porque, para min, non dan a mínima as persoas: ir dunha relixión: a outro, ou: se se tornar independente: non: eles seguen ningunha relixión! e unha vez: non sufrir, para estes, unha treta? entón, todo: que: Eu digo sobre: ​​sobre a fe: un pode ter: un valor universal político. Se consideramos o Estado italiano, nacido como: a violenta: Estado maçônica e anticlerical, este debe destacarse / considerar: ata que: a fábrica italiano, viviu en, Christian civilización todo (respectar e protexer símbolos relixiosos) estaba indo ben para el! ata que, a xudía adro 666 FMI, o veleno do Talmud: eles tomaron o control de toda a parte superior? Logo, todo caeu: para o mal, o egoísmo, corrupción, paradoxalmente, non está sendo Maçonaria:! mal absoluto, pero: a perda de secular appropriane: o concepto de civilización cristiá: que é ben o relativismo, está a certo inimigo do humanismoJabullOn 322 @ Freemasons - [contigo, entón, dar para ocultar a senhoriagem bancaria -] cando as persoas, ir ao banco, por que preguntar, un préstamo para pagar os seus impostos? ok! que a xente só pode ser: matou, por medio dunha guerra mundial inminente! xa que a data da revolución civil, que foi xa establecido? debe ser: anticipar, impedido! Eu non regozijar, no entanto, se tornar-se: tan importante e tan respectado, autoritaria e: para ser obedecida no mundo, (.! (Onde están os meus exércitos, lol eu non preciso ser violento)) .. todo isto: non é agradable para min, porén, eu sei, iso é o que Deus quería, porque o meu ministerio: universal, de unius Rei, é só un unius unicum, para salvar o planeta do holocausto nuclear? non hai alternativa: unius Rei! pero, sobre imparcialidade e incorruptibilidade da miña alma? Eu non teño que probar nada a ninguén, porque o Espírito Santo, o mesmo Santo Deus, dá testemuño: de min: a toda criatura[O misterio da unius REI] Xesús dixo: "cando se levantou da terra? (Ou sexa, na cruz)? Vou atraer a min, todo!" - RESPOSTA - Pero, agora, resucitou, e que é, foi levantado para a dereita: o YHWH Pai, é por iso que eu son: unius Rei, e eu attierò: Para min, todas as persoas e pobos, eu atraerei a todos os homes e todas: o meu corazón, porque: os fariseos 666 FMI, e os salafistas: sharia horror? eles destruíron: toda a esperanza: a de que: pode ser no mundo, e é esta: por que, fóra, fóra do meu amor, de unius rei? ninguén pode vivir: neste mundo, porque: este mundo tornouse moi escura 666! todas as persoas van facer a presa: dos demos, que: á esquerda, saíron do Talmud satánico, de 322 FED 666 BCE NON: ou sexa, a axenda de cabala, do FMI!guerra [China-Xapón, ECC ..] @ Xapón - o feito de que ten o dereito internacional de posuír todas as illas ((iso só pode, que ser un acto, de vós: o bullying)), pero, onde É o seu dereito natural? (Que: é a miña metafísica: razoamento, lóxica, de sentido común compartido:? Dicir, unius REI realmente, eu podería actuar como un mediador na disputa) é de ningún uso: para: por tanto, a lei inxusta internacional porque, aínda satanismo FMI 666: é o dereito internacional! Ao final, o dereito internacional simplemente, ratificado, todos aqueles: que: se foi: os valentões, colonial do pasado. Deste xeito: Temos de atopar criterios xeográficos, territoriais e técnico, obxectivo, racional: a división do mar, porque do mar (como a lúa) é de todos, e non só, unha persoa que ten medios para a súa explotación .. deste xeito, eu podería decidir que unha%: porcentaxe: de riqueza, pode ir a un fondo de solidariedade: para axudar a Zambia, ECC .., ECC ..[Misterio de Rei unius] Eu podo dar máis para unha illa no Xapón, ou unha illa en máis a China? O que importa para min? Debo seguir a miña conciencia só! porque hai homes, nada pode dar para min, pero eu, todos, podo dar a eles .. pero eu nunca pode ser danada foi a miña alma, a perder o favor de Deus, porque este meu relación con Deus: YHWH, que vale máis que a miña propia vida.[Misterio da unius REI] calquera home sedento de xustiza e de feito, non podería atopar alguén coma min, mellor de min, é dicir, o seu mellor amigo próximo, que pode se sentir mellor, que, non por min, porque meu instinto non é facer: o vingador, pero para ser capaz de axudar a todos, para permitir que se reconciliar con Deus por que, paixóns humanas (como el di Buda), son o tormento destrutiva da alma


@ 666 322 IMF FED ECB, Sharia, Comiwnyddion, cyfalafwyr, fy holl elynion! --- Hyll, drwg fwystfilod satanic - cyn bo hir, byddaf yn anfon i bob rhan o'r byd, gythreuliaid, ysbrydion ac eneidiau o uffern i ddweud i chi i gyd, yn fuan iawn, fel, hefyd, byddwch yn gyda nhw, i mynd i lawr, chi hefyd, yn hollol anobeithiol, i uffern! wedi gweithio'n dda iawn: y Phariseaid Satanists IMF, FED ECB, SpA, globalists corfforaethau 666, yn y 50 mlynedd diwethaf, maent wedi trawsnewid: ein planed mewn keg powdwr: yn barod i ffrwydro ar unrhyw adeg, ac yn awr? yn unig, gwreichionen sengl, gallu i chwyth: i gyd yn yr awyr! yn gynnar, bydd y blaned hon yn dod yn ymbelydrol! gan, UNIUS rei, brenin Melchisedech, bywyd y byd! Shoah newydd, yn erbyn, fy nheyrnas Israel a Phalesteina, gan, Sataniaeth rhyngwladol, o IMF FED 322: NWO IMF FED: hy, StukaRudel36, gwasanaethau cudd cannibal, CIA Natsïaid, hy, seren Rothschild, chwe phwynt yn esoterig, ar gyfer Satan , ar y faner Israel, y, erioed wedi bod, y seren y Brenin Dafydd, fy mab.@ Fy YHWH - yr wyf wedi bygwth: Satanists, troseddwyr, Seiri Rhyddion, bildenberg, goleuedig, cachu, sharia, arswyd, porno IMF FED ECB NWO, ar y dudalen hon: ac ar yr holl y Byd, hefyd, a hir gan amser yn ôl! cywilydd arnoch chi, hefyd, yn awr! @ Rothschild 666, Bush 322, os, nid wyf yn dod yn y dyn mwyaf pwerus: o hanes y ddynoliaeth gyfan: Yr ydych i gyd yn marw: togheter! [Ond, nid oes unrhyw beth, hynny, gallaf casáu, yn fwy, y pŵer, i mi fy hun!] Lol. Nid oes angen Satan, i wneud yn dda, fy rhyw, Rwyf wrth fy modd, yn unig, fy ngwraig, felly, nid wyf am fynd i mewn i'r uffern, gydag ef! Fi yw'r gaer: Rhif 666: 322 IMF, shits celwyddog troseddol, a bwystfilod, lol. na! oes yr un ohonynt yn erioed: i basio'r llinell groes! Alelwia@ Gyfoethog - os nad ydych wedi bod: trawmateiddio, gwaedlyd, yn sâl, yn ofidus: bryderus, yn drist gorthrymedig: gormod, gan ddigofaint Duw, hefyd? ond efallai Duw Nid oes gan gariad mwy i chi, dyna pam eich bod yn dod yn ddifater, iddo ef, at y pwynt hynny, nid ydych yn deilwng mwy na'i casineb! Yna, Duw JHWH, Nid yw fy ffrind, fel, byddaf yn meddwl am! neu, mae Duw yn penderfynu eich bod i gyd angen i farw, beth bynnag, gan nad yw pob un ohonoch yn haeddu byw anymore! ac roedd meddwl am eich dinistr: yn debyg i gwrthdaro yn fy cael .. oherwydd, fy ngreddf yw bob amser yn gwneud yn dda i chi, hyd nes, i ymladd, yn erbyn, Duw annwyl fy, os oes angen. ond, nid oes un a ddaeth, i mi, i haeddu, fy nghariad, hyd!wedi gweithio'n dda iawn: y Phariseaid Satanists IMF 666, yn y 50 mlynedd diwethaf, maent wedi trawsnewid: ein planed mewn keg powdwr: yn barod i ffrwydro ar unrhyw adeg, ac yn awr? yn unig, gwreichionen sengl, gallu i chwyth: i gyd yn yr awyr! yn gynnar, bydd y blaned hon yn dod yn ymbelydrol! gan rei, bywyd y byd! na! na! Nid oes bosibl fod yn farchnad rydd, gyda crac, maffia, o 40 Iddewon Satanists: Beth yw Goleuedigion: Baal JabullOn: y dylluan: hynny yw, y meistri y IMF, y Gronfa Ariannol Ryngwladol! gan fod hyn yn gyffredinol monopoli, ffug, pob perthynas, gan gynnwys y rhai, rhwng, y gŵr, a'i wraig![Brad y Seiri Rhyddion, IMF 666: bancio seigniorage: ar gyfer y dinistrio dyneiddiaeth] Cysyniad ffug (rhagrithiol, gibddall, hurt, hunan-ddinistriol, anwybodus), hy, gwyro, "cysyniad" o plwraliaeth a goddefgarwch, yn arwain: i guddio: ac yn gwadu mewn mannau cyhoeddus: y symbolau Cristnogol, ein hunaniaeth gymdeithasol, fel, bob amser, yn cael ei bod, ond, maent yn symbolau Cristnogol, yn ddim mwy, yn faes: yn unig, o grefydd, ond, yn rhan: o diwylliannol byd-eang a (gwareiddiad y Gorllewin) y gwareiddiad ehangach seciwlar a Christian lle mae'r anffyddiwr: Benedetto Croce:! dweud, "oherwydd, rydym yn Eidalwyr, peidiwch â rydym yn galw, ein hunain, Cristnogion ni allwn ddweud, o beidio cael eu Pabyddion, hyd nes, y barbariaeth 666 322 IMF FED ECB Sharia, gellir dal i gael eu cynnwys, yn parhau i fod yn: dal, y symbolau sefydlu ein: gwareiddiad yn well![Brad y Seiri Rhyddion, IMF 666: bancio seigniorage: ar gyfer y dinistrio dyneiddiaeth] Hynny yw, mae'r gwerthoedd yr Efengyl: 1. "Heddwch ar y ddaear i bob dyn", hynny yw, y Geni, ac: 2. cariad a roddir i bawb, gan y dyn groeshoelio, sy'n agor ei breichiau ar y groes, fel y, ei goruchaf a yn y pen draw: y weithred fawr o gariad! (Ac, os y cyfan, dim ond stori dylwyth teg fyddai bob amser ac mewn unrhyw achos, y sublimation cymdeithasol uchaf, o sublimation:? O ddrwg: greddf hunanol o ddirywiad), felly, symud yn gyhoeddus, mae'r rhain yn sefydlu symbolau, arwain mantais, dim ond i weledigaeth mwyafsymiol Marcsaidd neu cyfalafol, sy'n gwadu unrhyw werth trosgynnol ac ysbrydol mewn cymdeithas: lleihau dyn i wrthwynebu, neu gymdeithas gêr ddi-nod: hynny yw, y gwadu o urddas dynol![Brad y Seiri Rhyddion, IMF 666: bancio seigniorage: ar gyfer y dinistrio dyneiddiaeth] mewn gwirionedd, mae hyn yn ymagwedd hunan-trechu: yn unig: gwasanaethu i nihilism anarchaidd, hynny yw: y mwyaf anobeithiol, rhwng, anffyddiwr ideoleg (nihiliaeth) yn erbyn unrhyw ffurf werthoedd gynnig, yn erbyn: dyneiddiaeth un fath, waeth sut: 1. y Croeshoeliedig, a'r Crib, Maent yn cynrychioli dim ond: cynnig diwylliannol, o heddwch, cariad: hy, y dystiolaeth o gof hanesyddol: am, Gwladwriaeth seciwlar: a di-enwadol, sydd, a bob amser wedi bod, o'i cychwyn cyntaf: y Wladwriaeth Seiri Rhyddion ac anticlerical Eidaleg![Unbennaeth seciwlar. Masonic 666 IMF: Talmud agenda: yn erbyn Goym] 1. Prynais y calendr Adfent yn y plwyf € 7.90, sydd yn ddim mwy na cardbord presete bach, yr wyf wedi cyflwyno yr un fath, i gynrychiolydd myfyrwyr: fy y Sefydliad, 2. fod: mae wedi agored y symbol o dan y goeden Nadolig: gyda, poster: "Mae heddwch ar y ddaear i bob dyn o ewyllys da." 3. yn awr, aros yr poster, fodd bynnag: ond, y preseb bach wedi cael ei ddwyn! 4. Fodd bynnag, y preseb o gardfwrdd, oedd, hyd y diwrnod nesaf, cerdded i mewn i'r elevator! 5. techneg gweithredwr: bu'n rhaid iddo droi'n ôl, yn cael ei wrthod, gyda, ei amlen, gyda figurines y Nadolig oherwydd ei fod yn dweud oedd: ". rhaid i ni gael parch tuag at bawb amrywiaeth" 6. ond, yn y blynyddoedd diwethaf, ein Sefydliad wedi prynu y geni, efallai, yn ei guddio mewn rhai cardfwrdd? Hidden, gyda'i gilydd, yr holl croesau ein Sefydliad, sydd ddim ar gael?[Unbennaeth seciwlar. Masonic 666 IMF: Talmud agenda: yn erbyn Goym] 7. ond oherwydd y neges y Nadolig, yn canfod gwreiddiau ein gwareiddiad: seciwlar, amryfath, ac, nid yn unig, hy democrataidd. yma yw bod, ar yr esgus o barch at amrywiaeth: gall ond fod yn fath o ymddygiad ymosodol yn erbyn: unrhyw bresenoldeb y dwyfol a'r atropologico dynol yn ein cymdeithas: hynny yw, yn weithred o ymddygiad ymosodol: obscurantist mwyafsymiol: ac mewn gwirionedd yn unbennaeth seciwlar. 8. Felly, roedd hyn yn fy yn trace: ar gyfer fy myfyrwyr y thema y Nadolig: "Mae'r Nadolig yn Iesu, yn wir Dduw a dyn gwir fel neges o frawdoliaeth cyffredinol, gwerthoedd arfaethedig, i ddangos:. gwerthoedd democrataidd uchaf, cynnig diwylliannol yn erbyn y seciwlariaeth mwyafsymiol a obscurantist "
 
[Dim trugaredd yn erbyn angenfilod: 666 322 haleliwia IMF] i bob hardd fy ffrindiau: dim ond dynion, --- holl Satanists estroniaid, ysbrydion, yn cael eu bod yn: sathru dan draed, ac yn methu ag anweddu'n ei hun, fel drewdod o garthion, yn unig, os ydych yn yn ddifater, yn erbyn: hyn i gyd cachu,, fel, yr wyf indifferent: agaisnt, y rhai oll! Dyna pam, Duw yn gwahardd, y esotericism yn y Beibl. roedd hyn yn fy agenda: Yeah, eisoes, dair blynedd yn ôl, oherwydd i yn gwybod yn dod Dyna, i mi, y Moment Pan fyddai yr Ysbryd Glân torri ar draws: i mi: bob cyswllt: gyda, troseddwyr cannibals, o Rothschild gyda Satanists, gythreuliaid dynol , plant y tywyllwch, estroniaid, fampirod, canibaliaid, ac ysbrydion, mae hyn yn: fy creulondeb: yn erbyn, y rhai oll, oherwydd, gyda fy difaterwch llwyr, maent yn mynd i mewn:? gyd mewn poen marwol: Dyna pam, Unius rei yw bywyd y Byd : yn Iesu Grist, ein Harglwydd!King of Saudi Arabia - ond, os ydych yn gwneud buddsoddiad, yn y diwylliant: yn hytrach, o fuddsoddi arian mewn terfysgaeth: anoddefgarwch, rhagfarn, anwybodaeth: i wneud merthyron Cristnogion, ym mhob man, ac yn rhy diraddio? , Gallech ganiatáu, yn fy Islam, cael, esblygiad diwinyddol. ac, ni fyddai ydych wedi bod: yn hanes, yr anghenfil o anoddefgarwch, ac oll, y tor-amod mwyaf difrifol: hawliau dynol yn y byd! wnaethoch chi: eich hun, bydd y canser, a fydd, yn fuan yn cael ei ddileu! Ewch i uffern bwystfil! eich bod yn ffwl! yn eich barn chi, bod, wnaethoch chi ei wneud, pob Mwslim, i gyd yn dod, Islamists, yw eich euog? lol, na! ac yn lle hynny: yr oedd y IMF, y Phariseaid, y rhai, wedi eich annog i wneud, hyn i gyd: eithafiaeth, er mwyn gallu, i wneud ddinistrio, rydych i gyd, ac i ddatgan anghyfreithlon: fy sanctaidd Islam: o gwmpas y byd , yma, oherwydd bydd yr holl genhedloedd y byd i gyd fod gyda'i gilydd: yn erbyn: y Cynghrair Arabaidd: eich bai chi ydyw, os, nid yw byth yn ddim, yn fwy, a Islamaidd yn y dyfodol: yn ddynolryw!cyfarwyddwyr gweithredol, Masonic, Satanists, bancwyr gwleidyddion bildenberg: pob accomplice bancio seigniorage - pan fydd y gilotîn y bobl ddechrau gweithio: unwaith eto? all neb ohonoch, cuddio: ei hun! - Rydych yn cloddio yn y cnawd y bobloedd, clwyfau, sy'n rhy ddwfn, yr ydych wedi bradychu hefyd, yn y modd difrifol: y Cyfansoddiad, yn hoffi, gallwch chi feddwl, y, Gall pobl faddau i chwi? Oes, mae rhai pobl yn meddwl hynny, yr wyf yn derfysgwr .. ond, mae hyn yn y gwir, "heb eu bod yn fi, i fod wedi llenwi, o termite. '11 .09, y ddau dwr." Ie, Goleuedig, duw 322 Baal JabullOn: dylluan, i gyd yn Satanists crazy, ond, Eu anghydbwysedd: mae'n gynyddol: mwy amlwgna, dirmygu unrhyw fenyw gwerthfawr .. ond, fi yw'r rôl: Abraham a urdd, fy mod yn rôl y gwr! Nid wyf yn esgeuluso fy nheulu cyffredinol .. teulu, a oedd am I, a hynny, yr wyf wedi creu! "Gan fod yr holl ddynoliaeth, yn fy nheulu, ac, ni fyddaf yn rhoi'r gorau i fy nheulu, i fyned: gan estroniaid, fel IMF 666 Rothschild, Bush a 322: NWO, wnaethon nhw![Gwleidyddol Weinyddiaeth unius rei] Dydw i ddim yn ddi-hid, yn fyrbwyll, anystyriol, oherwydd yr hyn mae'n ei adeiladu mewn 400 mlynedd: ni ellir eu dinistrio: mewn amser byr, ond, fel y Brenin Arthur: rhaid i mi gael: yn fy, llw nwylo o farchogion y "bwrdd crwn", ac y ford gron, yn golygu ein bod i gyd yr un fath, ar yr un bwrdd, Fel hyn, mae hefyd: unius rei, Fi angen ymddiriedaeth, o deyrngarwch: yr holl Cenhedloedd .. ond, nid oes angen grym gwleidyddol, oherwydd nid wyf yn awyddus i gael gweithredu gorfodol: i'w harfer. fy awdurdod, o fewn y bwrdd crwn, sydd o dan fy ngoruchwyliaeth? yw grym: y gwirionedd, cyfiawnder, a darbwyllo, oherwydd allan: bradychu:? y bwrdd crwn, yw datgan, i fod yn elyn y gwirionedd, cyfiawnder, a synnwyr cyffredin .. Ni allwn: i fynd ar drywydd diddordeb pleidiol, oherwydd gall yr hil ddynol gyfan goroesi dim ond os yw'n gallu dangos: i fod yn un yn unig dyneiddiaeth gorff cyfunol sengl: nid angenfilod, ond dynolos, Seiri Rhyddion Eidaleg, radical gwrth-glerigol yn ei hoffi (oeddent, y expropriation: o holl eiddo yr Eglwys, etc ..): Gallai Os oes ganddynt cymryd: i chi'ch hun: mewn modd: yn unig seciwlar: pob Cristion gwerthoedd, mewn cyferbyniad, ar gyfer ymladd: y pŵer clerigol! (Eu camgymeriad yn unig?, Oedd, i adael yn yr Eglwys, y monopoli y Brifysgol diwinyddol)! hynny, mae'r gwerthoedd lleyg nad Cristnogion (a'i holl symbolau) yn fygythiad: 1. gyfer Islam, 2. ar gyfer pob crefydd, 3. ar gyfer pob system ideolegol, 4. gwleidyddol, ac ati .. ond, nhw yw'r unig obaith o oroesi ar gyfer yr hil ddynol! Dyna pam y dywedodd Iesu wrth ei ddisgyblion: "Ti yw goleuni'r byd, a chi yw'r halen y ddaear" .. oherwydd dim ond y gwerthoedd Cristnogol, yn seciwlar allweddol neu agnostig: hwy yw'r unig obaith: i ddynoliaeth, dyma pam: y byd yn cael eu llenwi â angenfilod, ond os ydych chi am osgoi: World War III:? Niwclear, rhaid i mi ddechrau i weithio, yn union, yn anad dim y cenhedloedd un fath heddiw!@ Fy YHWH Alelwia - oherwydd, yr wyf yn deall i fod yn lleygwr? oherwydd, i mi, nid ydynt yn rhoi fuck os yw pobl: yn mynd o un grefydd: i un arall, neu: os ydych yn dod agnostig: ni: maent yn dilyn unrhyw grefydd! ac ers: Nid wyf yn dioddef, ar gyfer y rhain, bullshit? wedyn, i gyd: bod: Yr wyf yn ei ddweud am: am y ffydd: gall gael: a gwerth gwleidyddol cyffredinol. Os, rydym yn ystyried yr Eidal y Wladwriaeth, a anwyd fel: a dreisgar: Wladwriaeth Seiri Rhyddion a anticlerical, rhaid i hyn dynnu sylw at / ystyried: tan o: bod y gwaith maen Eidal, wedi byw i mewn, gwareiddiad Cristnogol (barchu a diogelu symbolau crefyddol) popeth yn mynd yn dda iddo! hyd nes, y lobi Iddewig 666 IMF, gyda'r gwenwyn y Talmud: maent wedi cymryd rheolaeth o'r holl uchaf ar? wedyn yn bod, damwain popeth: i ddrwg,, llygredd hunanoldeb, baradocsaidd, yn cael ei bod yn Seiri Rhyddion:! drwg absoliwt, ond: y golled yn appropriane seciwlar: o'r cysyniad o gwareiddiad Cristnogol: hynny yw ben y perthynolaeth, yn cael ei bod yn gelyn go iawn o dyneiddiaethJabullOn 322 @ Seiri Rhyddion - [ydych wedyn yn ei roi i guddio'r bancio seigniorage -] pan fydd y bobl, yn mynd i'r banc, er mwyn gofyn, benthyciad er mwyn talu ei drethi? iawn! Gall mai dim ond pobl fod yn: lladd, trwy ryfel byd ar fin digwydd! oherwydd bod y dyddiad y chwyldro sifil, a oedd, a sefydlwyd yn barod? rhaid iddo fod: rhagweld, atal! Nid wyf llawenhau, fodd bynnag, os yw wedi dod yn: mor bwysig, ac felly ei barch, awdurdodol ac: rhaid ufuddhau yn y byd, (?.! (Lle mae fy byddinoedd, lol Nid oes angen i mi fod yn dreisgar)) .. hyn i gyd: nid yw'n ddymunol i mi, fodd bynnag, yr wyf yn gwybod: mae hyn yn beth mae Duw eisiau, oherwydd fy ngweinidogaeth: cyffredinol, o unius rei, dim ond UN unius unicum, er mwyn achub y blaned rhag yr Holocost Niwclear? nad oes dewis arall: i Unius rei! ond, am amhleidioldeb a incorruptibility fy enaid? Nid oes gennyf i brofi unrhyw beth i unrhyw un, gan fod yr Ysbryd Glân, yr un Sanctaidd Duw, yn rhoi tystiolaeth: ohonof fi: i bob creadur[Y dirgelwch unius rei], dywedodd Iesu, "pan caf fy nyrchafu oddi ar y ddaear? (Hy, ar y groes)? Byddaf yn denu i mi, popeth!" - ATEB - OND, yn awr, Efe a gyfododd, ac mae hynny, codwyd, i'r dde: ei, YHWH Tad yr hwn sydd pam yr wyf yn: unius rei, ac yr wyf attierò: i mi, yr holl bobl a Phobl, yr wyf Bydd dynnaf bawb a phob: at fy nghalon, oherwydd: y 666 Phariseaid IMF, a'r Salafis: sharia arswyd? dinistrio eu bod: pob gobaith: bod: gallai fod yn y byd, ac mae'n hyn: pam, y tu allan, allan o fy nghariad, o unius rei? ni all unrhyw un fyw: yn y byd hwn, oherwydd: y byd hwn wedi mynd yn rhy dywyll 666! pawb yn mynd i ddod yn ysglyfaeth: y cythreuliaid, bod: y chwith, wedi mynd allan y Talmud satanic, o 322 FED 666 ECB NWO: hy, agenda Kabbalah, yr IMF!rhyfel [CHINA-JAPAN, ECC ..] @ Japan - y ffaith bod gennych y gyfraith ryngwladol i feddu ar yr holl ynysoedd ((gall hyn yn unig, bod, fod, yn weithred, o eiddo: bwlio)), ond, lle Mae gennych chi hawl naturiol? (Hynny: yw, fy metaffiseg: rhesymeg, a rennir, rhesymeg o synnwyr cyffredin:? Hy, Unius rei ddeud y gwir ry'n, efallai y byddwn yn gweithredu fel cyfryngwr yn yr anghydfod) yw o unrhyw ddefnydd: i chi: am hynny y gyfraith ryngwladol annheg oherwydd hyd yn oed Sataniaeth y IMF 666: y mae yn y gyfraith ryngwladol! Wedi'r cyfan, rhyngwladol gyfraith wedi syml, a gadarnhawyd, pawb: sydd: yn cael eu bod yn: bwlis, trefedigaethol y gorffennol. Yn y modd hwn: mae'n rhaid i ni ddod o hyd i feini prawf daearyddol, tiriogaethol a thechnegol, yn wrthrychol rhesymol: ar gyfer yr adran, y môr, oherwydd, y môr (fel y lleuad) o gwbl, ac nid yn unig, o berson, sydd, wedi modd ar gyfer ei ecsbloetio .. yn y modd hwn, efallai y byddwn yn penderfynu bod%: cyfran: o gyfoeth, yn gallu mynd i gronfa undod: er mwyn helpu Zambia, ECC .., ECC ..[MISTERY O UNIUS rei] allaf roi mwy i ynys yn Japan, neu ynys mewn mwy o China? Beth mae hyn yn bwysig i mi? Mae'n rhaid i mi ddilyn fy nghydwybod yn unig! oherwydd, nid yw dynion ddim, fe allwch roi i mi, ond, yr wyf i gyd, gallaf roi iddyn nhw .. ond, ni allaf fod yn ei lygru fy enaid, i golli y ffafr Duw, oherwydd fy berthynas hon â Duw: YHWH, mae'n werth mwy na fy mywyd hun.Nid yw [dirgelwch UNIUS rei] unrhyw ddyn sychedig am gyfiawnder a gwirionedd, gallai byth ddod o hyd i rywun fel fi, yn well i mi, hy, ei ffrind gorau nesaf, y gallwch deimlo'n well, hynny, nid â mi, oherwydd nad yw fy ngreddf yn i wneud: dialydd, ond i fod yn gallu helpu pawb, er mwyn caniatáu iddo gael ei cymodi â Duw Pam, nwydau dynol (fel y dywed Buddha), yw'r artaith dinistriol yr enaid


@ 666 322 სსფ FED ECB, შარია, კომუნისტები, კაპიტალისტები, ყველა ჩემი მტრები? --- Ugly, ბოროტი მხეცები Satanic - მალე, მე გააგზავნეთ მთელ მსოფლიოში, დემონები, მოჩვენებები და სულის ჯოჯოხეთი ვუთხრათ ყველას, ძალიან მალე, როგორც, ასევე, თქვენ გექნებათ მათთან, რათა დაცემას, თქვენც, სრულიად სასოწარკვეთილი, შევიდა ჯოჯოხეთი? არ მუშაობდა კარგად: Satanists ფარისეველთა IMF, FED ECB, SpA, კორპორაციები globalists 666, ბოლო 50 წლის განმავლობაში, მათ გადასხვაფერდება ჩვენი პლანეტის ფხვნილი keg: მზად აფეთქდეს ნებისმიერ დროს, და ახლა? მხოლოდ, ერთი ნაპერწკალი, შეიძლება შემობრუნებისა: ყველა საჰაერო! ადრე, ამ პლანეტაზე გახდება რადიოაქტიური! მიერ, UNIUS Rei, მეფე Melchisedech, ცხოვრების სამყარო! Shoah ახალი, წინააღმდეგ, ჩემი სამეფოს ისრაელსა და პალესტინას მიერ, სატანიზმი საერთაშორისო, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის FED 322: NWO სსფ FED: ანუ, StukaRudel36, Cannibal სპეცსამსახურები, CIA ნაზი, ანუ ვარსკვლავი Rothschild, ექვსპუნქტიანი ეზოთერულ, ამისთვის სატანა , on დროშა ისრაელის, რომ, არასოდეს ყოფილა, ვარსკვლავი მეფე დავით, ჩემი შვილი.@ ჩემი YHWH - მე არ დაემუქრა: Satanists, კრიმინალები, freemasons, bildenberg, განმანათლებლური, shit, შარია, საშინელებათა, porno სსფ FED ECB NWO, ამ გვერდზე: და ყველა მსოფლიო, ძალიან, ხანგრძლივი მიერ ხნის წინ? გრცხვენოდეს, ასევე, ახლა! @ Rothschild 666, ბუში 322, თუ, მე არ გახდეს ყველაზე ძლიერი კაცი: მთელი კაცობრიობის ისტორიაში?: თქვენ ყველა იღუპება: togheter! [მაგრამ, არაფერია, რომ, შემიძლია სიძულვილი, უფრო, საქართველოს ხელისუფლებაში, თვითონ!] Lol. მე არ გვჭირდება სატანა, კარგად, ჩემი სქესის, მე მიყვარს, მხოლოდ, ჩემი მეუღლე, ამიტომ, მე არ წასვლას ჯოჯოხეთი, მასთან ერთად? მე ვარ ციხე: არ 666: 322 IMF, shits კრიმინალური მატყუარებსა, მხეცები, lol. არა! არცერთი მათგანი ოდესმე: გაიაროს ხაზი ჯვარი! alleluia@ მდიდარი - თუ არ: ტრავმირებული, სისხლიანი, ავადმყოფი, დაჩაგრულია: შეშფოთებულია, სევდიანი ჩაგრული: ძალიან ბევრი, რომელსაც რისხვა ღმრთისა, ძალიან? მაგრამ ალბათ ღმერთი აღარ აქვს სიყვარული, ამიტომ თქვენ გახდეს გულგრილი, თქმით, იმ დონემდე, რომ, თქვენ არ დამსახურების მეტი, ვიდრე მისი სიძულვილი? მაშინ, ღვთის JHWH, ის არ არის ჩემი მეგობარი, როგორც, ჩემი აზრით! ან, ღმერთმა გადაწყვიტა, რომ თქვენ ყველა უნდა მოკვდეს, მაინც, რადგან ყველა თქვენ არ იმსახურებს იცხოვროს უქმნით! და აზროვნების თქვენი განადგურება: ჰგავს კონფლიქტის ჩემი ყოფნა .. რადგან, ჩემი ინსტიქტი ყოველთვის კარგი თქვენ, სანამ, ბრძოლა, წინააღმდეგ, ჩემო ღმერთო, საჭიროების შემთხვევაში. მაგრამ, არავინ მოვიდა ჩემთან, რომ იმსახურებს, ჩემი სიყვარული, მაინც?არ მუშაობდა კარგად: Satanists ფარისეველთა სსფ 666, ბოლო 50 წლის განმავლობაში, მათ გადასხვაფერდება ჩვენი პლანეტის ფხვნილი keg: მზად აფეთქდეს ნებისმიერ დროს, და ახლა? მხოლოდ, ერთი ნაპერწკალი, შეიძლება შემობრუნებისა: ყველა საჰაერო! ადრე, ამ პლანეტაზე გახდება რადიოაქტიური! მიერ Rei, ცხოვრების სამყარო! არა! არა! იქ არ შეიძლება იყოს თავისუფალი ბაზრის, მათ ბზარი, მაფია, 40 ებრაელები Satanists: რა არის Illuminati: ბაალ JabullOn: Owl: რომ არის, ოსტატები IMF, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი? რადგან ეს მონოპოლია საყოველთაო, ცრუ, ყველა ურთიერთობები, მათ შორის, შორის, მეუღლე, და მისი მეუღლე?[Masonic ღალატი, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის 666: საბანკო seigniorage: ამისთვის განადგურების ჰუმანიზმის] ყალბი კონცეფცია (hypocritical, myopic, აბსურდული, თვითმმართველობის დესტრუქციული, ignorant), ანუ diverted, "კონცეფცია" პლურალიზმის და შემწყნარებლობის, მივყავართ: დასამალი: და უარყოფენ საზოგადოებრივ ადგილებში: ქრისტიან სიმბოლიკა, ჩვენი იდენტობის სოციალური, როგორც ყოველთვის, არის ყოფილა, მაგრამ, მათ ქრისტიან სიმბოლიკა, აღარ არის, ნაკრძალია: მხოლოდ, საქართველოში რელიგიის, მაგრამ, არის ნაწილი: საქართველოს კულტურული უნივერსალური (დასავლური ცივილიზაციის) და ფართო საერო და ქრისტიანული ცივილიზაციის სადაც ათეისტი: Benedetto Croce: განაცხადა, "რადგან, ჩვენ იტალიელები, არ მოვუწოდებთ, საკუთარ თავს, ქრისტიანები, ჩვენ ვერ ვიტყვით, საქართველოს არ უნდა კათოლიკეები, სანამ, ბარბაროსობაა 666 322 სსფ FED ECB შარია, მაინც იყოს, კვლავ: კვლავ, სიმბოლიკა დაარსება ჩვენი: უკეთესი ცივილიზაციის?[Masonic ღალატი, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის 666: საბანკო seigniorage: ამისთვის განადგურების ჰუმანიზმის] ანუ, ღირებულებები სახარება: 1. "მშვიდობა დედამიწაზე ყველა მამაკაცი", რომელიც, შობის, და: 2. სიყვარული მიცემული ყოვლისა, ჯვარს ადამიანი, ვინც ხსნის მისი იარაღის ჯვარზე, როგორც, მისი უზენაესი და საბოლოო: დიდი აქტი მიყვარს! (და, თუ ეს ყველაფერი, ეს იყო მხოლოდ ზღაპარი? ყოველთვის და ნებისმიერ შემთხვევაში, ყველაზე მაღალი სოციალური sublimation, საქართველოს sublimation: ცუდი: ეგოისტური ინსტიქტი დეგრადაცია), აქედან გამომდინარე, ამოიღონ საჯაროდ, ეს სიმბოლოები დამფუძნებელი, შეიძლება გამოიწვიოს უპირატესობა, მხოლოდ ხედვა მაქსიმალისტური მარქსისტული ან კაპიტალისტურ, რომელიც უარყოფს transcendent და სულიერი ღირებულების საზოგადოება: შეამციროს კაცი ობიექტი, ან სიჩქარის უმნიშვნელო საზოგადოება: რომ არის, უარი ადამიანის ღირსება![Masonic ღალატი, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის 666: საბანკო seigniorage: ამისთვის განადგურების ჰუმანიზმის] ფაქტობრივად, ეს თვითმმართველობის დაამარცხა მიდგომა: მხოლოდ: ემსახურება anarchic ნიჰილიზმი, რომ არის: საუკეთესო სასოწარკვეთილი, შორის, ათეისტი იდეოლოგია (ნიჰილიზმის) წინააღმდეგ ნებისმიერი ფორმა წინადადება ღირებულებების წინააღმდეგ: იგივე ჰუმანიზმის, მიუხედავად იმისა, თუ როგორ: 1. ჯვარს, და Crib, ისინი წარმოადგენენ მხოლოდ: კულტურული წინადადება, მშვიდობის, სიყვარულისა: ანუ, ჩვენებაში ისტორიული მეხსიერება: შესახებ, საერო სახელმწიფო: და არასამთავრობო denominational, რომელიც, და ყოველთვის, მისი თავიდანვე: სახელმწიფო Masonic და anticlerical იტალიურად![საერო დიქტატურა. Masonic 666 სსფ: თალმუდი დღის წესრიგში: წინააღმდეგ Goym] 1. შევიძინე Advent კალენდარი მრევლს € 7.90, რომელიც სხვა არაფერია თუ არა მცირე presete მუყაო, მე მიწოდება იგივე, რომ სტუდენტი წარმომადგენელი: ჩემი ინსტიტუტის, 2. რომ: ეს გამოამჟღავნა სიმბოლო ქვეშ ნაძვის: ერთად, ვებ, განაცხადა: "მშვიდობა დედამიწაზე ყველა მამაკაცი კეთილი ნების". 3. ახლა, ვებ დარჩა, თუმცა: მაგრამ, მცირე Crib მოიპარა? 4. თუმცა, Crib of მუყაო, იყო, ნაპოვნია მეორე დღეს, დადიოდა შევიდა ლიფტი? 5. ოპერატორის ტექნიკა: ჰქონდა შემობრუნების, რომელიც იქნა უარყოს, ერთად, მისი კონვერტში, რომელზეც figurines საშობაო რადგან მას უთხრეს: "ჩვენ უნდა ჰქონდეს პატივისცემა ყველა მრავალფეროვნებას." 6. მაგრამ, ბოლო წლებში, ჩვენი ინსტიტუტის შეიძინა შობის, ალბათ, ის იყო ჩაფლული რამდენიმე მუყაო? დამალული, ერთად, ყველა ჯვრები ჩვენი ინსტიტუტის, რომ მიუწვდომელია?[საერო დიქტატურა. Masonic 666 სსფ: თალმუდი დღის წესრიგში: წინააღმდეგ Goym] 7. არამედ იმიტომ გაგზავნა საშობაო, განსაზღვრავს ფესვები ჩვენი ცივილიზაციის: საერო, პლურალისტურ და არა ექსკლუზიურ, ანუ დემოკრატიული. აქ არის, რომ საბაბი პატივისცემის მრავალფეროვნება: ეს უნდა იყოს მხოლოდ ფორმით აგრესიის წინააღმდეგ: ნებისმიერი თანდასწრებით ღვთაებრივი და ადამიანური atropologico ჩვენს საზოგადოებაში: რომ არის, აგრესიის აქტი: მაქსიმალისტური obscurantist: და რეალურად არის საერო დიქტატურა. 8. ამიტომ, ეს იყო ჩემი კვალი: ჩემი სტუდენტები თემა საშობაო: "საშობაო იესო, ჭეშმარიტი ღმერთი და ჭეშმარიტი ადამიანი. როგორც გაგზავნა საყოველთაო ძმობის, შემოთავაზებული ღირებულებები, მიუთითოს: უმაღლესი დემოკრატიული ღირებულებების, კულტურული წინადადება წინააღმდეგ სეკულარიზმის მაქსიმალისტური და obscurantist "
 
[უმოწყალოდ წინააღმდეგ მონსტრები: 666 322 სსფ Hallelujah] ყველა ლამაზი ჩემი მეგობრები: მხოლოდ მამაკაცი, --- ყველა უცხოელთა Satanists, Ghosts, რომლებიც იყო: ფეხქვეშ underfoot და vaporize თავს, როგორიც stench საკანალიზაციო, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ არის გულგრილი, წინააღმდეგ: ეს ყველაფერი, shit, როგორც მე ვარ გულგრილი: agaisnt, ყველა მათგანი! სწორედ ამიტომ, ღმერთი კრძალავს, esotericism ბიბლია. ეს იყო ჩემი დღის წესრიგი: Yeah, უკვე, სამი წლის წინ, რადგან ვიცოდი, მოდიოდა, რომ მე, მომენტი, როცა სულიწმიდის რომ აწყვეტინებს: ჩემთვის: ყოველი კონტაქტი: ერთად, cannibals დამნაშავეები, რა Rothschild ერთად Satanists, ადამიანის დემონები , ბავშვები სიბნელის, უცხოპლანეტელი, ვამპირები, cannibals და აჩრდილებს, ეს არის: ჩემი სისასტიკით: წინააღმდეგ, ყველა მათგანი, რადგან, ჩემი აბსოლუტური გულგრილობა?, მათ შემოსვლა: ყველა მოკვდავი აგონიაშია: ამიტომ, Unius Rei არის ცხოვრების მსოფლიო : იესო ქრისტეს, ჩვენი უფლის!მეფე საუდის არაბეთის - მაგრამ, თუ აკეთებდნენ საინვესტიციო, კულტურის: ნაცვლად, საქართველოში ფულის ჩადება ტერორიზმის: შეუწყნარებლობა, bigotry, უცოდინრობის: გავაკეთოთ მოწამე ქრისტიანები, ყველგან, და ძალიან დეგრადაცია? , თქვენ შეიძლება დაუშვას, ჩემი ისლამი, ჰქონდეს, სასულიერო ევოლუცია. და, თქვენ არ იქნებოდა: ისტორიაში, მონსტრის შეუწყნარებლობის, და ყველა, ყველაზე სერიოზული დარღვევაა: ადამიანის უფლებათა მსოფლიოში! გააკეთეთ თქვენ: საკუთარი, კიბოს, რომელიც მალე აღმოიფხვრა? გადავიდეთ ჯოჯოხეთში მხეცი! თქვენ სულელია! ფიქრობთ, რომ, გააკეთეთ თქვენ არ, ყველა მუსულმანები, ყველა გახდეს, ისლამისტები, არის თქვენი დამნაშავე? lol, არა! და ნაცვლად: ეს იყო საერთაშორისო სავალუტო ფონდის, ფარისეველი, რომელიც, რომელმაც აიძულა თქვენ, ამის გაკეთება, ეს ყველაფერი: ექსტრემიზმის, ამისთვის უნდა შეეძლოს, უნდა გავაკეთოთ განადგურება, თქვენ ყველა, და განაცხადოს უკანონო: ჩემი წმიდა ისლამი: მსოფლიოს გარშემო აქ, რადგან ყველა ხალხთა მსოფლიოს ყველა ერთად ვიქნებით: წინააღმდეგ: არაბთა ლიგა: ეს თქვენი ბრალია, თუ არ არსებობს, არასდროს მეტი, მომავალი ისლამური: წელს კაცობრიობა?აღმასრულებელი დირექტორები, Masonic, satanists, ბანკირების პოლიტიკოსები bildenberg: ყველა თანამონაწილე საბანკო seigniorage - როდესაც guillotine ხალხის დაიწყება მუშაობა: ერთხელ? არცერთი თქვენგანი, შეგიძლიათ სრულად დაფაროთ: თავად? - თქვენ თხრა ხორციელი ხალხთა, ჭრილობები, რომ ძალიან ღრმა, თქვენ არ უღალატა ძალიან, წელს რეჟიმში მძიმე: კონსტიტუცია, გნებავთ, ვფიქრობ, რომ ადამიანებმა შეიძლება პატიება თქვენ? დიახ, ზოგიერთ ადამიანს ჰგონია, რომ მე ვარ ტერორისტული .. მაგრამ, ეს არის სიმართლე ", არ ყოფილა ჩემთვის, რომ არ შევსების, საქართველოს termite. '11 .09, საქართველოს ტყუპი კოშკების". დიახ, განმანათლებლური, ღმერთი ბაალ 322 JabullOn: owl, ყველა გიჟები Satanists, მაგრამ, მათი დისბალანსი: ეს სულ უფრო და უფრო: უფრო ნათლადარა, despise ნებისმიერი ქალის ძვირფასი .. მაგრამ, მე ვარ როლი: აბრაამისა და Melchizedek, რომ მე ვარ ქმრის როლი? მე არ უგულებელყოფა ჩემი ოჯახი საყოველთაო .. ოჯახის, რომ მინდოდა, და რომ, მე შევქმენი! "რადგან ყველა კაცობრიობის, უფრო ჩემი ოჯახი, და, მე არ მიატოვებს ჩემს ოჯახს, ამისთვის წასვლა: მიერ უცხოპლანეტელი, როგორც საერთაშორისო სავალუტო ფონდის 666 Rothschild, ბუშმა და 322: NWO, მათ ეს გააკეთეს?[პოლიტიკური სამინისტროს unius Rei] მე არ ვარ უგუნური, იმპულსური, უგუნური, რადგან რასაც ის აშენებულია 400 წლის: არ შეიძლება გაანადგურა: მოკლე დროში, მაგრამ, როგორც მეფე არტური: უნდა ჰქონდეს: ჩემი ხელები, ფიცის საქართველოს რაინდები of "მრგვალი მაგიდა", და მრგვალ მაგიდას, იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ყველანი ერთი და იგივე, ერთი და იგივე მაგიდაზე, ამდენად, ასევე: unius Rei, მე უნდა ნდობა, ერთგულების: ყველა ერების .. მაგრამ, მე არ გვჭირდება პოლიტიკური ძალა, რადგან არ მინდა, რომ გვქონდეს იძულებით ზომებს: უნდა განხორციელდეს. ჩემი უფლებამოსილების ფარგლებში მრგვალი მაგიდა, რომელსაც ჩემი ზედამხედველობის? არის ძალა: სიმართლის, სამართლიანობისა და დარწმუნების, რადგან გარეთ: ღალატი: მრგვალი მაგიდა?, არის განაცხადოს, რომ იყოს მტერი სიმართლე, სამართლიანობა და საღი აზრი .. ჩვენ არ შეგვიძლია: აყვანას პარტიზანული ინტერესი, რადგან მთელი ადამიანის რასის ვერ შენარჩუნდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეს შეუძლია დემონსტრირება: იყოს ერთი მხოლოდ ერთჯერადი ორგანოს კოლექტიური ჰუმანიზმის: არ მონსტრები მაგრამ ადამიანისთუ, იტალიური Freemasonry, რადიკალური ანტი-სასულიერო როგორც ეს (გააკეთეს, ექსპროპრიაციის: ყველა ქონების ეკლესია, და ა.შ. ..): თუ მათ აქვთ შეეძლო: საკუთარი: წელს რეჟიმი: მხოლოდ საერო: ყველა ქრისტიანი ღირებულებებს, განსხვავებით, ბრძოლის: სასულიერო ძალა! (მათი მხოლოდ შეცდომა?, ის იყო, რომ, დატოვონ დროს ეკლესია, მონოპოლია სასულიერო უნივერსიტეტი)? მაშინ, ღირებულებების წამოაყენონ ქრისტიანები (და ყველა მისი სიმბოლიკა) არ არის საშიშროება: 1. ამისთვის ისლამი, 2. ყველა რელიგიის, 3. ყველა იდეოლოგიური სისტემა, 4. პოლიტიკური და ა.შ. .. მაგრამ, ისინი მხოლოდ იმედი გადარჩენის ადამიანის რასის! ამიტომ იესომ უთხრა თავის მოწაფეებს: "თქვენ ხართ ნათელი სოფლისა, თქვენ მარილი დედამიწის" .. რადგან მხოლოდ ქრისტიანული ღირებულებების, ძირითად საერო ან აგნოსტიკი: ისინი ერთადერთი იმედი: კაცობრიობის, აქ ამიტომ: მსოფლიოში იქნა შევსებული მონსტრები, მაგრამ თუ გსურთ, რათა თავიდან ავიცილოთ: მესამე მსოფლიო ომი: ბირთვული?, მე უნდა დაიწყოს მუშაობა, მაშინვე, უპირველეს ყოვლისა ერების დღეს იგივე?@ ჩემი YHWH Alleluia - იმიტომ, მივხვდი, რომ იყოს ერისკაცად წარმოგვიდგება? რადგან, მე, არ აძლევს Fuck თუ ადამიანი: აქედან ერთი სარწმუნოება: სხვა, ან: თუ თქვენ აგნოსტიკი: არ: მათ მოჰყვება არ რელიგია? და რადგან მე არ განიცდიან, ამ, bullshit? მაშინ, ყველა: რომ: მე ვიტყვი შესახებ: დაახლოებით რწმენა: იგი შეიძლება ჰქონდეს: ღირებულება პოლიტიკური უნივერსალური. თუ გავითვალისწინებთ, სახელმწიფო იტალიური, დაბადებული როგორც: ძალადობრივი: Masonic და anticlerical სახელმწიფო, ეს უნდა ითვალისწინებდეს / განიხილოს: სანამ იმ: იტალიის ქვისა, ცხოვრობდა შევიდა, ქრისტიან ცივილიზაციის (პატივისცემის და დაცვის რელიგიური სიმბოლოების) ყველაფერი კარგად მისთვის? სანამ, ებრაული ლობის 666 IMF, ერთად შხამი of თალმუდი: მათ აქვთ აღებული კონტროლი ყველა ზედა on? შემდეგ, რომ ყველაფერი შეეჯახა: შევიდა ბოროტი, selfishness, კორუფციის,, პარადოქსულია, არ ყოფილა Freemasonry: აბსოლუტური ბოროტება, მაგრამ: ზარალი appropriane საერო: ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის ქრისტიანული ცივილიზაციის: რომ არის ბენ relativism, რომელიც იყო რეალური მტერი ჰუმანიზმისJabullOn 322 @ Freemasons - [მაშინ მისცეს დასამალი seigniorage საბანკო -] როდესაც ადამიანი, წასვლა ბანკი, ამისთვის ვთხოვო, სესხი, რათა გადაიხადოს თავისი გადასახადების? OK? რომ ხალხი უნდა იყოს მხოლოდ: მოკლული მეშვეობით მსოფლიო ომის გარდაუვალი! რადგან თარიღი სამოქალაქო რევოლუცია, რომელიც იყო, უკვე ჩამოყალიბდა? ეს უნდა იყოს: გავუსწრო, ხელი შეუშალა? მე არ rejoice, თუმცა, თუ არ გახდეს: ასეთი მნიშვნელოვანი და ა.შ. პატივცემული, ავტორიტეტული და: უნდა დაემორჩილა მსოფლიოში, ((სად არიან ჩემი ჯარები?, ჯობია. მე არ უნდა იყოს ძალადობრივი!)) .. ყველა ამ: ეს არ არის სასიამოვნო ჩემთვის, თუმცა, ვიცი: ეს არის ის, რაც ღმერთს უნდოდა, იმიტომ, რომ ჩემი სამინისტროს: უნივერსალური, საქართველოს unius Rei, არის მხოლოდ ერთი unius unicum, ამისთვის გადარჩენა პლანეტის საწყისი ბირთვული ჰოლოკოსტის? ალტერნატივა არ გააჩნია: უნდა Unius Rei! მაგრამ, დაახლოებით მიუკერძოებლობის და incorruptibility ჩემი სულის? მე არ მაქვს იმის დასამტკიცებლად არაფერი ვინმეს, რადგან სულიწმიდის, იგივე წმიდა ღმერთი, ჩვენებას აძლევს: ჩემთვის: ყველა ქმნილება[საიდუმლო unius Rei] იესომ თქვა: "როდესაც მე გააუქმა მდე დედამიწაზე? (ანუ ჯვარზე)? მე მოიზიდავს ჩემთან, ყველაფერი!" - პასუხი - მაგრამ, ახლა, იგი აღდგა და რომ არის, დაისვა, მარჯვნივ: მისი მამა YHWH, რის გამოც მე ვარ: unius Rei და მე attierò: ჩემთვის, ყველა ადამიანი და ხალხი, მე მოჰყვება ყველა მამაკაცი და ყველა: ჩემს გულს, რადგან: ფარისეველთა 666 სსფ და Salafis: საშინელებათა შარია? დაანგრიეს: იმედი: რომ: შეიძლება მსოფლიოში, და ეს არის ამ: რატომ, გარეთ, გარეთ ჩემი სიყვარული, საქართველოს unius Rei? ვერავინ ცხოვრობს: ამ სამყაროში, რადგან: ამ სამყაროში გახდა ძალიან მუქი 666! ყველა ადამიანი უნდა გახდეს მტაცებელი: საქართველოს დემონებს, რომ: მარცხენა, არ გავიდნენ Satanic თალმუდი, საქართველოში 322 FED 666 ECB NWO: ანუ, დღის წესრიგში kabbalah, საქართველოში სსფ!ომი [CHINA-იაპონია, ECC ..] @ იაპონია - ის ფაქტი, რომ თქვენ გაქვთ საერთაშორისო სამართლის ფლობს ყველა კუნძულები ((ეს მხოლოდ, რომ, იყოს, აქტი, საქართველოს შენია: დაშინების)), მაგრამ, სადაც თქვენი ბუნებრივი უფლება? (რომ: არის, ჩემი metaphysics: ლოგიკა, საერთო, ლოგიკა საღი აზრი: ანუ, Unius Rei? Infact, მე შეიძლება იმოქმედოს, როგორც შუამავლის დავის) არის არ გამოყენება: თქვენთვის: ამიტომ უსამართლო საერთაშორისო სამართლის იმიტომ კი სატანიზმი 666 სსფ: ეს არის საერთაშორისო სამართლის? ყოველივე ამის შემდეგ, საერთაშორისო სამართლის უბრალოდ, რატიფიცირება, ყველა იმ: ვინ: იქნა: bullies, კოლონიური წარსულის. ამ გზით: ჩვენ უნდა მოვძებნოთ გეოგრაფიული კრიტერიუმები, ტერიტორიული და ტექნიკური, ობიექტური რაციონალური: ამისთვის განყოფილება, ზღვის, რადგან, ზღვის (როგორც მთვარე) არის ყველა, და არა მხოლოდ, პირის, რომელიც, აქვს საშუალებით მისი ექსპლუატაციის .. ამ გზით, მე შეიძლება გადაწყვიტოს, რომ%: პროპორცია: სიმდიდრე, შეუძლია სოლიდარობის ფონდი: ამისთვის, რათა დაეხმაროს ზამბია, ECC .., ECC ..[MISTERY OF UNIUS Rei] მე შეუძლია უფრო კუნძულ დროს იაპონიაში, ან კუნძულის უფრო ჩინეთში? რა აქვს ასეთი მნიშვნელობა ჩემთვის? მე უნდა დაიცვას ჩემი სინდისის მხოლოდ! რადგან, არაფერია მამაკაცი, შეუძლია ჩემთვის, მაგრამ, მე ყველა, მე შეუძლია ეს მათ .. მაგრამ, მე არ შეიძლება იყო კორუმპირებული ჩემი სული, დასაკარგი სასარგებლოდ ღმერთი, რადგან ეს ჩემი ურთიერთობა ღმერთთან: YHWH, ღირს უფრო მეტი, ვიდრე ჩემი საკუთარი ცხოვრება.[საიდუმლო UNIUS Rei] ნებისმიერი ადამიანი, მწყურვალი სიმართლისა და სამართლის, არ შეიძლება ოდესმე მოვძებნოთ ვინმე ჩემნაირი, უკეთესი ჩემთვის, ანუ, მისი მომდევნო საუკეთესო მეგობრის, რომელიც შეგიძლიათ თავს კარგად გრძნობენ, რომ, ჩემი არ არის, იმიტომ, რომ ჩემი ინსტიქტი არ არის გავაკეთოთ: Avenger, არამედ შეძლებს დაეხმაროს ყველას, მისი დაშვება უნდა reconciled ღმერთთან რატომ, ადამიანის ვნებებს (როგორც ამბობს Buddha), რომლებიც დესტრუქციული ტანჯვა სულის

08/24/2009 MALAYSIA
Caning of women suspended as act of "mercy" for Ramadan
The woman had been sentenced to six lashes for having drunk beer in a nightclub. The sentence will be carried out at the end of the holy month of fasting and prayer. Malaysian majority and opposition keep silent on the matter so as not to lose the support of fundamentalist wing.
08/19/2009 MALAYSIA
Malaysian model punished for drinking beer, caned in accordance with Sharia
The 32-year-old woman accepts sentence and will not appeal. Drinking alcoholic beverages is banned under Islamic law. Prosecutor claims the verdict is “educational” in purpose. In her case the cane to flog her will be “lighter” than for men.
08/01/2009 VATICAN
Pope calls for prayers for refugees and persecuted Christians
This is Benedict XVI’s prayer intention for the month of August. The pope hopes that " public opinion more is informed by the problem of millions of displaced persons and refugees" and calls for "equality" and "religious freedom" for "those Christians who are discriminated against and persecuted in many countries in the name of Christ" .
07/29/2009 PAKISTAN
Sharia is still the law of reference in the districts of North-West Frontier
Fareed Khan
Peshawar High Court reiterates that Islamic law remains operational in the districts of Malakand, Chitral, Upper Dir and Shangla in accordance with the agreement between the government and the Taliban. Meanwhile, on July 26 police arrested the head of the integralist movement Tehreek-e-Nafaz-e-Shariat-e-Muhammad.
07/28/2009 PAKISTAN
Hindus and Sikhs threatened by the Taliban and Sharia
Fareed Khan
Members of minority groups must either pay ‘jizya’ for protection or leave. All women, even the elderly, cannot go out alone and have to wear a burqa. Men must wear a beard and a head cap. Hundreds of Sikh and Hindu families have already emigrated.
07/20/2009 INDONESIA
Jakarta bombings: Muslim leader reveals the name of one of the attackers
Benteng Reges
Nur Hadi, aka Nurhasbi, “entered and registered himself as guest” in the days before the attack. He was recruited by the deputy-in-command in the Jemaah Islamiyah cells under the leadership of Noordin Moh Top. An expert suggests the attack might represent a break in Jemaah Islamiyah ranks.
07/20/2009 IRAN
Iran’s power struggle: Ahmadinejad’s vice-presidential nominee resigns after three days
Hardliners reject Esfandiar Rahim Mashaie’s appointment. Named on Thursday he calls it quits on Sunday. Iran’s Atomic Energy Organisation also loses its chief, no explanation given; whilst the army’s political ideology section gets a new head.
07/16/2009 IRAN
Mousavi and Rafsanjani together for Friday prayer
Opposition leaders meet for the first time since last month’s elections which ended in demonstrations and violent repression. The mosque of Tehran University could become the scene of clashes and provocation.
07/16/2009 INDONESIA
Christians in Sumatra: jilbab norm, an excuse to introduce the Shariah
Mathias Hariyadi
The Mayor of Pekanbaru has issued a directive requiring students to wear traditional Muslim clothing. The Islands’ Christians stress that the law is unconstitutional and an "abuse of power." Criticism from women: a burden on family budgets.
07/14/2009 LEBANON
Leading Muslim cleric promoter of Islamic-Christian dialogue quits
Fady Noun
Shaykh Mohammed Nokkari, who first launched the idea of a joint celebration in the name of Mary, gets in a verbal tiff with Lebanon’s Grand Mufti who is against the project. Despite his resignation he wants to continue working for inter-faith dialogue.
  
war [CHINA-JAPAN, ecc..] @ Japan - the fact that you have the international law to possess all the islands ((this can only, that, be, an act, of yours: bullying)), but ,where is your natural right ? (that: is, my metaphysics: rationale, shared, logic of common sense: ie, Unius REI? infact, I might act as a mediator in the dispute) is of no use: for you: therefore the unfair international law because even Satanism the 666 IMF: it is in international law! After all, international law has simply, ratified, all those: who: were been: the bullies, colonial of the past. In this way: we have to find geographical criteria, territorial and technical, objective rational: for the division, of the sea, because, the sea (like the moon) is of all, and not only, of a person, who, has means for its exploitation .. in this way, I might decide that a%: proportion: of wealth, can go to a solidarity fund: for to help Zambia, ecc.., ecc..

[MISTERY OF UNIUS REI] I can give more to an island at Japan, or an island in more at China? What does it matter to me? I must follow my conscience only! because, there is nothing men, can give to me, but, I all, I can give it to them .. but, I can never be was corrupted my soul, to lose the favor of God, because this my relationship with God: YHWH, it is worth more than my own life.
[mystery of UNIUS REI ] any man thirsty for justice and truth, not could ever find someone like me, better of me, ie, his next best friend, which you can feel better, that, not with me, because my instinct is not to do: the avenger, but to be able to help everyone, to allow him to be reconciled with God Why, human passions (as he says Buddha), are the destructive torment of the soul

=============
[This is my church, but, she is not on this earth! his name is Jerusalem].AH! AH! AH! AH! AH! AH! AH! cursed children of Satan: Islamists Satanists Freemasons and Zionists. I AM AGAINST: you rush into a hell of despair! Like rats fiery, burning you stir-fry of oil: continuously, without finding the hope of death: because you're already dead! Amen: pax -:★: REI Unius [MANE THECEL . PHARES] "EIUS:IN:OBITU:NOSTRO:PRESENTIA:MUNIAMUR!" ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰"Drink your poisons made by yourself"♰ my JHWH-♚MENE♛TECHEL♛PERES♚] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN. SMVS MQLIVB ♰"Bevi i tuoi stessi veleni" ♰ Rei Unius Re di Israele.

[I do not have a problem, against, USA] only the IMF is the culprit! all the accomplices; 666 322 IMF FED ECB freemasonry Bilbenberg. as, will fall: in my hands? I'll be forced to kill: all of them! here, because it is your interest to make you, the first step toward me! Israel and Islam?, They are coming to me,quickly: because they do not have the vocation to martyrdom! Your Satanists 666 322 IMF FED ECB: they occupied all power! are not the USA, the problem! IMF 666 322 are the problem! imf 666 CIA FED.RAZZISTA, MURDERESS. CIA 666 322 IMF ECB FED NWO - ARE NAZI anti-Semitic, RACIST KKK CANNIBAL, CIA IMF 666 SYNNEK1, ie, STUKARUDEL36, NAZI IS SUKILIKS. the world, and all its religions, and all its institutions? i was too damaged: by Enlightened of IMF 666: 322 for banking seigniorage! if, I do not do a backup: Quickly? all will be consumed by fire Atomic!


   [ Creation is scienze Real ]

UniusRei3
    Omniscientus said: " What is the meaning of this. Most of this is slander and lies and I do not take well to it. -- ANSWER --> how you can be a child of the devil? to slander and lies against me? if you can prove anything against me? you can always do it publicly on the page of youtube

 ============
noi la Teocrazia laica: 1. Unius REI king Israel; said a 2. King SAUDI ARABIA, ex-shariah ] se tu non mi ammazzavi milioni di persone innocenti di ogni popolo, e di ogni religione per fare il tuo Califfato shariah wordwide? io non ti avrei mai detto nessuna parola cattiva.. ora, tu aiuta Benjamin Netanyahu, a realizzare il regno per le 12 Tribù di Israele che lui, come tutti i politici occidentali è soltanto un povero miserabile.. Perché tu non puoi neanche immaginare quello che io ti posso fare, se, tu non ubbidisci al profeta Gesù, che ha detto in Luca 2,47-48: " che il perdono, salvezza e la conversione, per tutto il genere umano possono iniziare soltanto da Gerusalemme" se, tu non hai la brillante e migliore idea di farti questa guerra mondiale nucleare.

noi la Teocrazia laica: 1. Unius REI king Israel; said a 2. King SAUDI ARABIA, ex-shariah ] come noi possiamo mandare dei killer, ad uccidere tutti gli ebrei che, loro non vogliono diventare israeliani, se, non c'è fisicamente uno spazio di: 400.000 kmq per fare il Regno di Israele? e come, noi possiamo dire che gli israeliani non sono normali, dopo che, tu hai fatto subire loro 66 anni di terrorismo, ed impedisci a loro di avere una Patria normale? TU NON AVRESTI MAI DOVUTO INVENTARE IL POPOLO DEI PALESTINESI, PEDOFILIA POLIGAMIA, PER FARE LA BOMBA DEMOGRAFICA E SOFFOCARE IL GENERE UMANO.. perché, è proprio vero che, il tuo Allah ha detto: "dove si trova un qualsiasi musulmano? anche quello è diventato un "muslim country", quindi, genocidio e shariah a tutti!" AMEN

noi la Teocrazia laica: 1. Unius REI king Israel; said a suo fratello: 2. King SAUDI ARABIA, ex-shariah ] cosa? tra un disgraziato che si fa la eroina nelle vene, ed Obama abominazione GENDER? La parola del disgraziato eroinomane, vale molto di più della parola di Obama.. anche perché, lo sanno tutti che, lui è un attore di Hollywood, non è lui il vero Presidente degli USA! ma è Rothschild e il suo scherano Bush la Babilonia troia Spa meretrice, che, lei, è il demonio lilit astarte, che, è sempre stata ebbra del sangue di tutti i martiri innocenti che vengono uccisi nel mondo... COSì, TU AFFIDERESTI LA TUA SORTE NELLE MANI DEI SATANISTI, INVECE CHE FIDARTI DI ME?

Spa FMI, shariah NWO Califfato ]] però è una bella soddisfazione, per te, quella di sapere che stai per morire come una disperata anima all'inferno

questo è il declino della civiltà ebraico-cristiana ( in all tuo fuck: in toto: la civiltà dei diritti umani ) sotto ONU la puttana islamica del GENDER, l'anticristo MERKEL, di un Islam shariah e dei suoi satanisti massoni del Fondo Monetario Spa: i farisei del talmud: entrambi i commercianti degli schiavi! Dalla dhimmitudine, alla jihad, del genocidio: del Califfato mondiale, e del suo Nuovo Ordine Mondiale: Bush, infatti ha detto: "noi vinceremo 322 cazzi bollenti nel culo, di emorroidi infette!".. Ecco cosa succede a calpestare il CROCIFISSO, si finisce sempre nella Merda di un manicomio criminale!

Putin è un bravo ragazzo e Obama puzza di zolfo! ] lol. [ Vladimir Putin: Conceda un'intervista alla rete italiana
https://www.change.org/p/vladimir-putin-conceda-un-intervista-alla-rete-italiana

lorenzoALLAH ha detto alla LEGA ARABA ] certo che la mia è soltanto una posizione di fede [ ma, INFATTI SIETE VOI CHE AFFERMATE DI AVERE FEDE IN DIO ] però se voi avete mentito? [ in realtà la fede non è necessaria per coloro che possono usare bene le armi!

lorenzoALLAH ha detto alla LEGA ARABA ] HOLY ALLAH, LUI VI AMA TROPPO ANCORA? .. si ma, non è ancora per molto! certo, ma, lo sanno tutti la pazienza non è una mia migliore attitudine.. fate presto!

lorenzoALLAH ha detto alla LEGA ARABA ] certo, che IO vi ammazzErei tutti molto volentieri.. ma, QUESTA è LA VERITà, HOLY ALLAH, LUI VI AMA TROPPO ANCORA!

lorenzoALLAH ha detto alla LEGA ARABA ] chi non vuole morire come un disperato sul campo di battaglia, poi, lui deve essere disponibile a cambiare in meglio, anche perché nessuno di voi potrebbe avere uno schiavo di goym dalit dhimmi, che, è IL SUO Re Unius REI.. quindi questa dimmitudine deve sparire! [ lo Stato Laico è una standard che sarà imposto su tutto il pianeta: contro ideologie, e contro geopolitiche ]]] SOLTANTO IN QUESTO MODO, NOI POTREMMO ESSERE COSTRETTI A FARE UNA GUERRA GIUSTA, CONTRO LA KOREA DEL NORD, PER ESEMPIO

lorenzoALLAH ha detto alla LEGA ARABA ] 1... se, voi venite da me, io vi benedirò tutti con pace e prosperità economiche, che, non possono essere immaginate! ED IO SONO UN RE UNIVERSALE, IO NON SONO UN POLITICO CHE DICE LE BUGIE, in campagna elettorale: ecco perché io sono la sovranità monetaria dei popoli liberi ed indipendenti! ]
2... se, voi venite da me, POI QUESTA GUERRA MONDIALE SE LA FANNO, tra di loro soltanto: BUSH 322, CONTRO ROTHSCHILD 666

lorenzoALLAH ha detto alla LEGA ARABA ] io do per scontato, che, come voi dite: voi siete i Ministri Santi di Dio, voi dovete stare con me Unius REI, e non con le lucertole Spa di Babilonia Meretrice Bush Obama GENDER, dei suoi Illuminati farisei anglo-americani il GUFO!

ROTHSCHILD TI HA DETTO NESSUNO CHE HAI ROTTO LE PALLE? ] tu smetti di mettere questa merda nella mia posta, inviata da un indirizzo privato che è stato ackerato [ Un 27enne di Roma ha guadagnato €3000 a settimana lavorando da casa! Intervistiamo Giuseppe Marino per scoprire come è riuscito a combattere la recessione

Benjamin Netanyahu ] si è vero, gridano forte le URLATRICI scimmie EVULUTE di Satana BESTIA MASSONE IL SUPER UOMO [ ma, questa è la verità: quando diranno: "chi DI VOI: si fa avanti a sfidare Unius REI?" POI, VEDRAI NON SI FARà AVANTI NESSUNO!

Benjamin Netanyahu ] LOL. oh NO, NON TI PREOCCUPARE .. è tutto sotto controllo [ il fatto è che, quando, tutte le volte, io calpesto Satana? c'è sempre qualcuno (gli idolatri), i suoi schiavi, in tutti i popoli, ed in tutte le religioni, che si bruciano insieme a lui!

Benjamin Netanyahu ] NON puoi usare la democrazia, per combattere il nazismo della Shariah, ecco perché, tu sei un bamboccione, che non merita la stima di nessuno.. questo è il destino per chi è troppo buono ed onesto come te: "essere disprezzato e calpestato da tutti, ecco perché, sei tu che uccidi gli israeliani ogni giorno!" TU PRENDI QUEI 12 MUSULMANI, CHE HANNO BUTTATO IN MARE, I 12 CRISTIANI MARTIRI INNOCENTI FACENDOLI AFFOGARE, NELLA ATTRAVERSATA DALLA LIBIA ALL'ITALIA? adesso, tu dai loro da mangiare gratis, in carcere per tutta la loro vita ergastolo.. ma, per morti di fame shariah come loro? questa è una benedizione! [ ecco perché, i massoni faranno annettere AFRICA ED Europa alla LEGA ARABA.. ma, questo è già qualcosa che è stato detto dagli islamici tanto tempo fa,: "attraverso le vostre leggi, noi vi domineremo"

 sempre, NELLA STORIA: i turchi hanno fatto il genocidio DI QUALCUNO DEI POPOLI CRISTIANI: LE LORO MALVAGITà, LA LORO MANCANZA DI ONORE, HA DETTO: "Marcantonio Bragadin: uomo di rare virtù e coraggio," LA INFAMIA DEGLI ISLAMICI TURCHI? SONO LEGGENDARIE! è tutta colpa loro la Prima Crociata perché massacrarono i pellegrini che andavano a Gerusalemme, loro hanno fatto i martiri di Otranto, ed hanno fatto il Genocidio dei Bizantini! L'elenco dei loro crimini ripercorre tutta la staria maledetta del maledetto profeta Maometto shariah, morte agli infedeli.. ormai la questione tra LEGA ARABA e Genere Umano è una questione di vita o di morte!
http://www.storiainrete.com/3316/rinascimento/martirio-marcantonio-bragadin/

Benjamin Netanyahu ] 1. LE LUCERTOLE DELLA CIA, mi corrompono il testo, ADDIRITTURA, quando esso, è presente nella RAM, per fare, il mio copia-incolla! 2. infatti, se i miei articoli finissero con il punto interrogativo (?) IO NON POTREI MAI ESSERE UNIUS REI! 3. Inoltre, circa l'articolo del agente segreto di un Paese Comunista, loro hanno associato (a questo articolo) il nome del mio amico musulmano del Kuwait! 4. OK, bamboccione, ADESSO GUARDATI NELLE PALLE DEGLI OCCHI, CON I TUOI ILLUMINATI MASSONI DI MERDA ROTHSCHILD SPA, PERCHé, SE, NON RIUNIRò IO, a ricomporre, le 12 TRIBù DI ISRAELE? QUESTE NON SARANNO PIù RIUNITE FINO AL GIORNO DEL GIUDIZIO UNIVERSALE! 5. e dato che, ci sei, puoi dire a google 666, di togliere i filtri dai miei blog? perché, io ho deciso di metterli tutti a rendimento pubblicitario!

lorenzoJHWH King Universal Brotherhood 
Hitler 322 Mussolini ] io ho visto una stretta poderosa di mani, prese di slancio con il pollice, sguardo intenso, e bandiere incrociate.. dietro RENZI (Mussolini) la bandiera USA, e dietro Obama (Hitler) la bandiera Italiana [[ ora, quanti cadaveri vale questa foto durante la TERZA Guerra Mondiale? SE UNA NAZIONE fatta, da 1.000.000 di TURCHI shariah nazismo, volesse conquistare una Nazione di Italiani, con 60.000.000 di italiani? CI RIUSCIREBBE!

lorenzoJHWH King Universal Brotherhood

lega araba ]] SE VOI CAPIVATE, CHE CON IL VOSTRO SHARIAH TERRORISMO [[  voi state soltanto a fortificate il NWO 666, Spa 322 Regime massonico? e, così voi state minacciando, seriamente, la stessa sopravvivenza del vostro ISLAM merda, e del mio ISLAM santo: su tutto il pianeta? voi non avreste mai sentito quell'asino di un caprone salafita iraniano Ruhollah Mosavi Khomeini, shariah califfato, del King AdbUllah Saudi Arabia, le bestie indemoniate dai spiriti guida di Maometto!

lorenzoJHWH King Universal Brotherhood

satana Obama Gender ] se, tu avevi paura dei Bush 322 ROthschild cannibali Usurai 666 Spa? [ poi, tu non avresti mai dovuto dire: "io posso fare il Presidente degli Stati Uniti" ]] PERCHé, DI QUESTO IO SONO SICURO: "NON è STANDO NASCOSTO, COME UN VIGLIACCO, DIETRO AL TUO COMPUTER, E DIETRO ALLE SPALLE DEI TUOI SATANISTI CIA, CHE TU POTRAI SALVARTI DALLE MIE MANI!"

lorenzoJHWH King Universal Brotherhood

satana Obama Gender ] per colpa tua [ quando oggi, si dice, in tutto il mondo, che, qualcuno, lui è un vero uomo? SI DICE: "STUPRATORE PEDOFILO CANNIBALE MAOMETTO satanista DELLA CIA: Mossad 11-09!" quelli si, che, tutti loro sono i veri uomini Obama Merkel GENDER shariah!

lorenzoJHWH King Universal Brotherhood

perché papa francesco non ti ha sputato in un occhio [[ anche questo blog è stato punito dal Nwo Spa Fmi regime massonico Bildenberg ]] infatti è un articolo trovato totalmente vuoto... ovviamente, io mi riferivo alla visita di Obama dal Papa... hanno fatto tanto casino, per la foto di Giovanni Paolo II insieme, al generale Augusto Pinoche? EPPURE OBAMA E 100.000 VOLTE TERRORISTA jihADISTA, ED ISTIGATORE DI GOLPE CECCHINI CIA IN UCRAINA più di lui!

http://uniusreixkingdom.blogspot.com/2014/03/perche-papa-francesco-non-ti-ha-sputato.html

lorenzoJHWH King Universal Brotherhood

#Lega #Araba [ come? ] la conversione di satanisti massoni Bildenberg Farisei Merkel Obama, sinagoga di satana sarebbe una finta conversione? MA, QUESTO NON è UN MIO PROBLEMA! IO NON SONO UN UOMO DELLA RELIGIONE PER DECIDERE CIRCA LE VERE CONVERSIONI! i veri cristiani sono quelli che uccidi tu! Tutti gli altri, iniziando da me? NOI SIAMO tutti: I PEZZI DI MERDA! infatti, noi non siamo i martiri!

lorenzoJHWH King Universal Brotherhood

#Lega #Araba e secondo voi, io devo fare del male ai miei miei figli, tutti satanisti massoni Bildenberg Farisei Merkel Obama, che vengono da me piangendo, pentiti e convertiti di essere stati la sinagoga di satana ... oppure, io devo fare del male a voi, i fautori di ogni terrorismo islamico, dei maniaci religiosi senza speranza, che voi siete il nazismo della shariah, che è 1000 volte peggiore del nazismo di Hitler?

lorenzoJHWH King Universal Brotherhood

#IL CAIRO, La #Lega #Araba ha rifiutato di riconoscere categoricamente Israele, come Stato ebraico ] [ quindi, noi disconosceremo la LEGA ARABA che, sorge sopra il genocidio shariah, pedofilia, blasfemia, apostasia, poligamia, di tutti i popoli cristiani precedenti, che, hanno subito il genocidio di: ISIS Shariah! QUESTI MAOMETTATI NON SANNO CHE, TUTTI I MIEI FIGLI: I SATANISTI Farisei MASSONI CANNIBALI, LORO IMPIEGHERANNO, SOLTANTO DUE ORE PER RITORNARE AD ESSERE DI NUOVO I CRISTIANI, ogli ebrei della Torah! lo sanno tutti: "i vigliacchi codardi, si piegano rapidamente, alla legge del più forte, ed i mondialiasti usurai? loro sono i vigliacchi per antonomasia! Quindi si piegherranno e strisceranno tutti ai piedi di Unius REI!

lorenzoJHWH King Universal Brotherhood

Lega Araba Shariah ] chi di voi ha fermato un solo jihadista alla frontiera? Voi siete il vaso di creta, in mezzo ai vasi di ferro! Certo non vi proteggerà la vostra shariah merda maomettana! è normale che Erdogan non ha pagato nessun riscatto, per liberare i suoi prigionieri tutti, quasi tutti gli jihadisti shariah sono costretti a passare dalla Turchia shariah

a tutti i Governi del mondo! ] i miei figli: tutte le bestie di satana di farisei anglo-americani Illuminati dal cazzo morto di satana? loro non darebbero mai a me nessun dispiacere! INFATTI IO SONO IL RE DI ISRAELE! VOI STAMPATE IL DENARO DI CUI AVETE BISOGNO, E DITE A QUEI DEPRAVATI, RINNEGATI, FIGLI DI GEZABELE, CHE IO: UNIUS REI, IO VI HO DATO IL PERMESSO!

ROTHSCHILD LUI DEI SOLDI NON SA CHE FARSENE, tra debito pubblico e signoraggio bancario, lui deteniene, da solo, il 50% di tutta la massa monetaria mondiale (falso in bilancio, di ammiragliato dell'oceano del cazzo truffa) .. ma per stampare denaro pubblicamente? non è stato mai abolito l'ordine esecutivo 11110 di Kennedy, per il cui motivo, lui è stato ucciso! .. ed ora per noi, il suo supremo sacrificio non deve essere avvenuto inutilmente, come è inutile il sangue dei martiri, per quel islamista shariah traditore di Obama il massone coglione Bildenberg! IN CONCLUSIONE OGNI STATO DEL MONDO PUò STAMPARE LEGALMENTE, e gratuitamente, del DENARO ATTRAVERSO l'ordine esecutivo 11110 di Kennedy

è MOLTO SEMPLICE! ] [ UNIUS REI autorizza tutti i Governi del mondo a stampare, gratuitamente, in regime di sovranità monetaria, tutta la carta moneta, di cui loro hanno bisogno, per pagare i loro debiti con le amministrazioni e i loro debiti con le imprese! "GLI USURAI NON HANNO UNA COSCIENZA", DISSE NAPOLEONE!

stop you porn tube satan, FARISEI SALAFITI, TALMUD CORANO MERDA, stop Sodoma halloween, Gomorrah, 666 Califfato shariah ummah nazism Erdogan, ONU OIC 332, NWO Spa Fmi, Obama GENDER Bildenberg: SISTEMA MASSONICO, TRUFFA USUROCRAZIA MODNIALE! ]]]] ASSASSINI [[[[ TUTTO è BUONO PER DEI DEMONI COME VOI, PUR DI CONTINUARE AD UCCIDERE PACIFICI ED INNOCENTI MARTIRI CRISTIANI IN TUTTO IL MONDO! alleluia

666 Califfato shariah Erdogan 332 NWO Spa Fmi Obama GENDER Bildenberg, la ENTITà del cazzo di Maometto  ] cosa io sto pensanado adesso? [ che, se tu fossi veramente intelligente? non mi penseresti stupido! ]
MA, QUESTA è LA VERITà: "tu sei un perdente!"
lorenzoJHWH King Israel

e perché, VOI pensavate che, voi potevate continuare a pugnalare i popoli alle spalle, NASCOSTI NELL'OMBRA: COSì, impunemente, per sempre? ANCORA ED ANCORA? [[ open letter to SAUDI ARABIA ]] [[ open letter to 666 Nwo 322 Fmi ]] MA STA PER GIUNGERE VELOCEMENTE LA VOSTRA RETRIBUZIONE!

lorenzoJHWH King Israel

open letter to SAUDI ARABIA ]] i 666 Nwo 322 Fmi? LORO hanno il Gufo pietra al Bohemian Grove, ed invece, tu hai l'Idolo abominevole lunare pietra alla Mecca SHARIAH UMMAH .. si è vero, VOI così diversi, eppure, VOI così uniti ed affini: VOI SIETE LA SINAGOGA TALMUD CORANO,  dello IMPERIALISMO, di tutti gli ASSASSINI SERIALI della storia di Maometto il falso profeta, LA ABOMINAZIONE DELL'INFERNO, PER LA SCHIAVITù UNIVERSALE! Voi avete aperto la porta dell'inferno.. e da questo momento, proprio voi dovete vivere nel terrore!

lorenzoJHWH King Israel

open letter to SAUDI ARABIA ]] e perché, quella tua strega voodoo di Erdogan, lei ha fatto un palazzo presidenziale, di: 1000 stanze ed una notte puttana? Perché, lui farà l'impero ottomano "new", molto più ricco e potente di quello che c'era prima.. e lui ha l'esercito di: 20milioni di soldati per poterlo fare: (lui lo ha detto: "una moschea in ogni scuola per fare la conquista della Europa Egitto, Israele, Iran ecc..).. così ObamA Gender, ha la "Casa Bianca", mentre, Rothschild NWO e Bush sono Illuminati invisibili, e lui Erdogan, il cane.. lui ha la "Casa Verde", mentre, la Arabia Saudita sono i suoi Illuminati invisibili Mecca shariah, idolo lunare! OVVIAMENTE, CINA E RUSSIA? LORO SARANNO GIà STATI UCCISI E CONQUISTATI!

lorenzoJHWH King Israel

open letter to SAUDI ARABIA ]] il caprone Bush 666, il super sacerdote di satana JabullOn Spa Fmi, al gufo Baal Bohemian Grove, lui ti sa montare bene, per come tu sei la sua troia shariah strega puttana, messa a 90° alla pecorica Erdogan: magia voodoo, per uccidere, in questo modo, tutto il genere umano: Ummah Califfato galassia shariah jihadista! eppure, c'è un proverbio che dice: "non ride sempre la moglie puttana del ladro assassino!" perché il marito è morto.. un giorno di questi!

lorenzoJHWH King Israel

Rothschild 322 Satana shariah 666 Bush Maometto ]] mi dispice! in nessun modo, io ti permetterò, di tenere due popoli, in queste condizioni! [[ Firebombs Hurled at Jerusalem Councilman's Home. Click here to watch: Firebombs Hurled at Jerusalem Councilman Aryeh King's Home. Two Molotov cocktails were hurled at Jerusalem councilman Aryeh King's house in Ma'ale ha-Zeitim this week. The firebombs thrown set laundry hung to dry in the porch on fire, but no one was hurt. The incident was documented by security cameras. The footage shows two masked men running from the direction of Silwan towards the house, throwing the Molotov cocktails and then running away.
Watch Here. King's wife, who was home during the incident, called the police. According to King, "since August last year there have been 49 attacks on the house - these are the ones reported to police. It doesn't include times we came home, like during Passover, and saw stones on the porch. Despite all of that, we do not know of one suspect brought in front of a judge." King, who was a short distance away from the house when the attack occurred, chased the perpetrators but failed to catch the two men. In addition to the firebombs, flares were fired at houses in the neighborhood from the direction of Arab neighborhood Ras al-Amud. Source: Ynet

lorenzoJHWH King Israel

my Israel, quando io vedo quei troioni, dei massoni Bildenbeg, mettere la desta di cazzo lucertola, dentro le 12 stelle, della bandiera europea: di Baal JabullOn, per fingere loro, di fare la [ madonna immacolata di satana ] ??? ok, è allora, io vengo preso, dal disgusto e dall'ira, messi insieme!

lorenzoJHWH King Israel

Israele ] ora l'articolo completamente svuotato, privato dei suoi contenuti originali? è ritornato, è ricomparso!
http://uniusreixkingdom.blogspot.com/2014/06/uniusrei-deporta-palestinesi.html
ovviamente, io gli ho applicato, incollato, i miei commenti più recenti, adesso

lorenzoJHWH King Israel

anche Erdogan sa, che lui è un criminale internazionale, STERMINATORE DI POPOLI, TERRORISTA ISIS PIANIFICATORE, e che tu sei come un Santo di Dio ] ma, qualcuno che è vicino a te, lui non crede nella esistenza del diavolo, eppure, lui pensa di essere più potente dei satanisti della CIA, magia nera voodoo, NWO 322 cannibali, LUI NON CREDE IN TUTTO QUESTO.. quindi loro non sono riusciti a fermare: Uniuss REI, mentre lui potrebbe, invece! [ ok! questo è sufficiente per te, per la tua intelligenza! ] .. perché tutti sanno che, io non ho nessuna capacità di poter controllare la potenza del mio ministero.. tanto che, se, io vivo, o se io muoio? Questo evento non ha nessuna importanza: per i compiti politici e metafisici della mia sovranità giurisdizione! IL MIO MINISTERO POLITICO UNIVERSALE ED ETERNO: è IL REGNO DI DIO, CHE è anche, la ricostituzione: delle 12 Tribù di ISRAELE? questo Regno NON PUò AMMETTERE NESSUNA FORMA DI OPPOSIZIONE!

lorenzoJHWH King Israel

BUSH 322 SHARIAH ] BRUTTA BESTIA DI SATANA NWO [ ti manderò tanti i quei tumori in mezzo alle palle, che ti faccio diventare una troia puttana!
BUSH 322 SHARIAH ] coglione cancerogeno di satana [ l'unico dogma della mia vita? è CHE UNIUS REI NON PUò MAI MENTIRE

lorenzoJHWH King Israel

BUSH 322 SHARIAH ] coglione cancerogeno di satana [ l'unico dogma della mia vita? è CHE UNIUS REI NON PUò MAI MENTIRE!

lorenzoJHWH King Israel alleluia

ISRAELE ] ATTENTO [ a pagina 5 del mio blog, (ogni pagina ha 50 articoli) c'era l'articolo /post "deportare i palestinesi" poco fa l'ho trovato vuoto, poi, l'ho Cercato e lo hanno fatto sparire, SOTTO I MIEI OCCHI! i satanisti della CIA, a.i. GMOS AGENDA? si stanno divertendo contro di me! ... POI, IO POTREI DIMENTICARMI DI ESSERE UN BRAVO RAGAZZO!

lorenzoJHWH King Israel alleluia

Cina Russia India ] non potute fare nulla, per impedire la Guerra Mondiale! e, non potete sperare in un "miracolo" Unius REI, perché, i sauditi sono totalmente criminali, sempre assetati del sangue di innocenti martiri cristiani, per realizzare il nazismo califfato shariah!! [ TUTTAVIA, NON SARANNO GLI USA A VINCERE QUESTA GUERRA, PER CONTINUARE A SCRIVERE LE LORO MENZOGNE SUI LIBRI DI STORIA! ] in conclusione [ RaDERE AL SUOLO la ARABIA SAUDITA, in modo preventivo, non soltanto sarebbe una mossa strategica, ma, addirittura, potrebbe scongiurare la tanto devastante guerra mondiale!

lorenzoJHWH King Israel

Cina Russia India ] non potute fare nulla, per impedire la Guerra Mondiale! e, non potete sperare in un "miracolo" Unius REI, perché, i sauditi sono totalmente criminali, sempre assetati del sangue di innocenti martiri cristiani, per realizzare il nazismo califfato shariah!! [ TUTTAVIA, NON SARANNO GLI USA A VINCERE QUESTA GUERRA, PER CONTINUARE A SCRIVERE LE LORO MENZOGNE SUI LIBRI DI STORIA! ] in conclusione [ REDERE AL SUOLO la ARABIA SAUDITA, in modo preventivo, non soltanto sarebbe una mossa strategica, ma, addirittura, potrebbe scongiurare la tanto devastante guerra mondiale!

lorenzoJHWH King Israel

Israel ] anche questo articolo io ho trovato completamente vuoto... [
http://uniusreixkingdom.blogspot.com/2014/06/corruttibile-impero-romano.html  ] se io faccio distruggere la ARABIA SAUDITA, tutti i satanisti 322 massoni maomettani shariah 666? Tu tieniti fuori.

lorenzoJHWH King Israel

Israel ] guarda che, questo è il terzo articolo spedito con gmail a tutti, che, io ho trovato completamente vuoto: senza contenuti! voi controllare su sugli altri siti, circa questo mio articolo, se anche altrove, è giunto vuoto, senza contenuti?
http://uniusreixkingdom.blogspot.com/2014/07/topo-allah-his-arab-league.html

lorenzoJHWH King Israel

open LETTER SAUDI ARABIA ] tutti i giornali, dei massoni, 322 usurai, regime BILDENBERG, i traditori 666 el NWO NATO CIA UE ONU USA FMI Spa, a proposito dei 12 cristiani innocenti martiri tutti uccisi, dai tuoi musulmani assassini shariah, perché, fatti affogare: buttati in mare, [ tutti loro soltanto, compagni di sventura, nella loro disperata traversata dalla Libia in Italia, dimostrando, i tuoi musulmani, tutta la tua attitudine diabolica ideologica satanica, del tuo Maometto, il falso profeta, ipocrita, pieno di peccati e di ogni crimine! ] ... i giornali massonici hanno scritto: "guerra di religione" "guerra santa".. ma, dove esiste nel mondo intero, una guerra di cristiani contro i musulmani nel mondo? Se le truppe di USA fossero i cristiani.. non sarebbero mai gli alleati di un assassino, nazista, seriale, criminale, violatore di tutti i diritti umani, come te! QUESTo è UN GENOCIDIO SHARIAH, pianificato, CHE TU STAI ORGANIZZANDO ed attuando: CON LA TUA GALASSIA JIHADISTA, IN TUTTO IL MONDO, QUESTO è IL TUO CALIFFATO MONDIALE! [concludendo] ad eccezione della malvagità, DI CRIMINI INDIVIDUALI, fatti e realizzati della avidità umana, TU STAI DIMOSTRANDO, CHE, ideologicamente: LA RADICE DELLO ISLAM è MALIGNA, COME, ideologicamente: LA RADICE DEL CRISTIANESIMO è BENIGNA! tu stai facendo condannare senza appello l'ISLAM dal giudizio della storia.. poi? l'unica tua speranza? sarà soltanto, in quello che le tue armi potranno fare per te!
lorenzoJHWH King Israel alleluia

open LETTER SAUDI ARABIA ] noi siamo omuncoli, senza sovranità monetaria, tutti figli di una società morente, corrotta e marcia! noi siamo cartoni animati, perché è Rothschild, che, rubando la sovranità monetaria ai popoli ha rubato , anche, il futuro, la storia e la speranza.. noi siamo tutti diventati virtuali sotto il potente sortilegio della sua magia cabalistica.. perché, i farisei sono i sacerdoti di satana, ed il Talmud è la vera bibbia di satana! [ è chiaro io ho soltanto la parola, e sono costretto a parlare per esasperazioni, ma, io sono un uomo mite, io odio ogni forma di violenza ] NOI STIAMO VIVENDO UN INCUBO DA CUI POSSIAMO SVEGLIACI.. MA, A TUTTI I MIEI RICHIAMI DI AMORE? TU NON HAI MAI RISPOSTO! .. ANZI, TU FAI MORIRE CON LA SHARIAH, ORMAI A MIGLIAIA CRISTIANI MARTIRI, OGNI GIORNO!

lorenzoJHWH King Israel

Erdogan shariah è un boia! ] i camion del contrabbando possono passare, jihadisti shariah possono entrare ed uscire liberamente, ma, i cristiani vengono respinti alla frontiera perché nessuno di loro si deve salvare, ed infatti ISIS shariah li ha uccisi tutti.. dopotutto i turchi, lo sanno tutti, sono specializzati in genocidio! Ma, questa LEGA ARABA di nazisti assassini shariah, senza reciprocità, e senza diritti umani, non è qualcosa, che, i farisei anglo-american Spa Banca Mondiale, riusciranno a fare ingoiare a tutti i popoli, per molto tempo ancora!


king Unius Rei

dal Golpe di Maidan voluto dai cecchini della CIA? TUTTO è STATO SEMPRE BESTIALE IN UCRAINA che la NATO ha annesso! ]  Il noto giornalista ucraino Oles Buzina e' stato ucciso nei pressi della sua abitazione a Kiev oggi attorno a mezzogiorno. Lo riportano le agenzie russe e ucraine. Buzina si era da poco dimesso da direttore del quotidiano Segodnia, di cui e' proprietario l'oligarca Rinat Akhmetov.
L'uccisione a Kiev del giornalista ucraino Oles Buzina è di matrice politica. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nella sua 'Linea diretta' Buzina era noto per le sue simpatie filorusse e anti Maidan

king Unius Rei

ARABIA SAUDITA E LA SUA CORROTTA RELIGIONE è RESPONSABILE, DI QUESTA TRAGEDIA UMANITARIA, QUINDI, TUTTI I Migranti, DEVONO ESSERE PORTATI IN ARABIA SAUDITA! ] COSì ADESSO GLI JIHADISTI DELL'ISIS SHARIAH, DANNO LE ISTRUZIONI AI MUSULMANI, SU COME SOFFOCARE I CRISTIANI DURANTE LA TRAVERSATA! [ Migranti, 12 cristiani gettati in mare. Naufragio nel Canale di Sicilia: 40 morti. Quindici immigrati sono stati sottoposti a fermo di polizia giudiziaria dalla Squadra mobile di Palermo la notte scorsa con l'accusa di aver gettato in mare durante la traversata del Canale di Sicilia dodici loro compagni di religione cristiana. I fermati sono tutti musulmani e tra loro c'è anche un minorenne. Secondo quanto ricostruito in base alle testimonianze di altri profughi, sul barcone sarebbe scoppiata una rissa per motivi religiosi e i musulmani hanno sopraffatto i cristiani e li hanno scaraventati fuori bordo. La polizia avrebbe raccolto "dichiarazioni coerenti", si apprende da fonti giudiziarie, e ci sarebbero anche riconoscimenti fotografici di alcuni degli indagati. Un rapporto è stato consegnato stamattina al procuratore aggiunto Maurizio Scalia. La Procura ha adesso 48 ore di tempo per chiedere la convalida dell'arresto. I 15 fermati fanno parte di uno dei tre gruppi di profughi sbarcati ieri a Palermo con tre diversi navi che li avevano soccorsi nel Canale di Sicilia. I fermati sono di nazionalità ivoriana, malese e senegalese, e sono accusati di omicidio plurimo, aggravato dall'odio religioso. Le indagini della Squadra Mobile palermitana sono cominciate dopo le testimonianze di una decina di naufraghi nigeriani e ghanesi, sbarcati al porto di Palermo, a bordo della nave 'Ellensborg', ieri. I testimoni, piangendo, hanno raccontato di essere superstiti di uno scontro religioso scaturito dall'odio di un gruppo di musulmani verso i cristiani.
I migranti hanno raccontato di essersi imbarcati il 14 aprile su un gommone, partito dalle coste libiche con 105 persone, in prevalenza senegalesi ed ivoriani. Durante la traversata, nigeriani e ghanesi, in minoranza, sarebbero stati minacciati di essere abbandonati in acqua perché cristiani, da una quindicina di passeggeri, di nazionalità ivoriana, senegalese, maliana e della Guinea Bissau. Dalle minacce i musulmani sarebbero passati all'azione gettando in acqua dodici tra nigeriani e ghanesi. I superstiti si sarebbero salvati soltanto perché oppostisi strenuamente al tentativo di annegamento, in alcune casi formando anche una vera e propria catena umana.
Immediata la polemica politica con Ignazio La Russa che accusa il governo Renzi di favorire il terrorismo e chiede una relazione in aula. "La politica sconsiderata del governo Renzi non solo sta mettendo in ginocchio la tenuta sociale delle nostre città ma come dimostrano i fatti, consente l'ingresso sul suolo italiano di
terroristi fondamentalisti. Il governo spieghi immediatamente
questa vicenda". "Gli scafisti utilizzano le operazioni di soccorso come veri e propri traghetti a chiamata. Unica soluzione è il blocco delle partenze" dice Roberto Calderoli della Lega.
Un altro naufragio con 40 vittime sarebbe avvenuto nei giorni scorsi nel Canale di Sicilia.

king Unius Rei

Hillary Clinton è UNA DONNA COERENTE, perché, lei il culo rugoso pieno di cellulite? lo ha già condivio con i gay, e tutti possono vederne la fotografia! e questo non è grave.. QUELLO CHE è VERAMENTE GRAVE è LA SUA MANCANZA DI RAZIONALITà: COME LEI PUò garantire AI GAYgli stessi diritti costituzionali, SE NON SONO IDONEI AD ASSUMERSI GLI STESSI DOVERI costituzionali? INFATTI, NOI TUTTI SIAMO NATI DA UN UOMO E DA UNA DONNA, se, noi vogliamo comprendere che, anche i bambini hanno i loro sacri diritti! ] quello che noi temiamo di questa ideologia del GENDER è la trasformazione in SODOMA a tutti, che è una ulteriore deriva di degradazione morale della nostra corrotta società, di cui Hillary Clinton è una degna rappresentante! [ NEW YORK, 16 APR - Primo cambio di posizione di Hillary Clinton. La candidata democratica fa un passo avanti sui matrimoni gay appoggiando una legge a livello nazionale, piuttosto che stato per stato come aveva sostenuto in precedenza. "Hillary Clinton - ha detto Adrienne Elrod, portavoce di 'Hillary for America' - sostiene l'uguaglianza del matrimonio e spera che la Corte Suprema deliberi a favore delle coppie dello stesso sesso in modo da garantire loro gli stessi diritti costituzionali delle coppie etero"

king Unius Rei

in questo, nessuno che, lui sia onesto intellettualmente, potrebbe dare torto a Putin! il linciaggio punitivo, che i massoni farisei stanno facendo contro la Russia? è perché loro i massoni farisei nazisti 322 Spa IMF USA, non riconoscono un popolo sovrano che vota, ma, riconosce golpe, attentati, abbattimento di aerei, terrorismo shariah jihadisti in tutto il mondo, e così sia ] QUELLO DEGLI USA è VOLGARE BULLISMO! [ MOSCA, 16 APR - "Mi pare che le sanzioni occidentali non siano più legate direttamente agli eventi ucraini, dato che ora occorre realizzare gli accordi di Minsk, cosa che noi stiamo facendo, mentre Kiev non si affretta a farlo. Le sanzioni ora hanno un carattere politico": lo ha detto Vladimir Putin nella sua 'linea diretta' con il Paese.

king Unius Rei

questo è vero, non possiamo chiedere al codardo Putin di affrontare la questione dei diritti umani con la LEGA ARABA shariah il nazismo.. per tutte le armi atomiche, che, i satanisti massoni USA hanno dato ai sunniti, lui, al loro confronto, è come un santo con gli sciiti! ] [ 16 APR - La revoca russa all'embargo dei missili S-300 all'Iran "è dovuta alla sua flessibilità e al suo desiderio di raggiungere un compromesso" sul proprio programma nucleare: cosi' Putin nella sua 'linea diretta', ricordando che questo tipo di armi non rientrano nella lista della sanzioni Onu e che nel 2010 la fornitura era stata sospesa volontariamente e unilateralmente. Putin ha ribadito che gli S-300 non minacciano Israele, anzi rappresentano un fattore di deterrenza nella regione.

king Unius Rei

Putin è un ignorante, si è un bravo ragazzo, è vero, ma è un ignorante.. e questo è molto pericoloso! ] [ Non si possono mettere sullo stesso piano nazismo e comunismo perché, nonostante "le deformità e le repressioni", lo stalinismo, al contrario del nazismo, "non si è mai posto l'obiettivo di eliminare dei popoli". Lo ha detto Putin riferendosi alla recente decisione del governo di Kiev di vietare simboli e propaganda sia comunisti che nazisti. ] Putin non riuscirà mai a fondare una identità russa ad di fuori del cristianesimo laico, le vere radici della Russia, che, il suo comunismo ha tentato di uccidere totalmente [ se, poi, dobbiamo guardare i 100 milioni di morti civili, in tempo di pace, che, il comunismo ha fatto, noi dobbiamo ammettere, che il Comunismo è stato: 1000 volte peggio del Nazismo ] Ovviamente, il comunismo è così merda fallita, che si è ucciso da solo, perché, anche in Corea del Nord porta le persone a morire di fame, alla paranoia.. alla distruzione del valore intrinseco alla vita umana, esendo una schizofrenia della materia.. quindi, è una ideologia satanica, come tutte, ma, con la aggravante, che, non funzionale, efficace, come il nazismo che è la vera ideologia dei Rothschild 666, Spa, FMI, Bildenberg 322 Bush, cioè, il capitalismo occidentale! Soltanto l'umanesimo biblico ebraico cristiano, da un vero valore universale alla sacralità della vita umana!
Quindi, se volete vivere felici, questa è la mia proposta a religioni ideologie, ecc.. tutti vi dovete lasciare ispirare, umanizzare dai contenuti spirituali della Bibbia!

king Unius Rei

Egitto, si possono espellere gli stranieri gay [ il si possono, non significa che si devono espellere necessariamente! certo se uno si presenta sculettando con le calze a rete.. poi, lui non può essere giustificato! tutti in ogni angolo del Pianeta, tutti dobbiamo avere un maggiore senso del pudore.. e chi Zapatero ha portato l'Occidente nella MERDA? lui si dovrebbe vergognare! PERCHé QUESTO è UN DANNO INESCUSABILE! ] La polizia egiziana ha il diritto di impedire il loro ingresso nel Paese. Lo riferisce il sito del quotidiano egiziano Al Ahram riferendo sull'esito di un ricorso.

king Unius Rei

Rothschild, piattola zecca, verme solitario di un usuraio parassita, sanguisuga, tu preferisci fare la guerra mondiale, piuttosto che, fidarti di me? lo dirò al mio amico #Benjamin #Netanyahu,

è da tre ore che io sto combattendo contro questo maledetto virus: "ProtectSvc.exe ProtectService" nella cartella [[ XTAB ]] della xtab system: Giner TECh INC .. lol. ma forse lui non è un virus! .. e che io in infomatica? io sono un asino totale!  ... lol.  e tutto questo casino soltanto perché non riesco a copiare i file audio della Bibbia sul mio Samsung GT-19070
=================
Obama 666 IMF Masons Spa ]] [[ perché, voi non provate a mettere il dito in bocca a me? ] [ Iran marks Army Day with cries of ‘Death to Israel, US’ [[ CALIFFO IMAM OBAMA GENDER IDEOLOGIA, LUI NON SI è MAI SBAGLIATO, PERCHé LA SUA INTENZIONE è QUELLA DI UCCIDERE ISRAELE! ANCHE PERCHé BUSH 322 ROTHSCHILD HA DETTO A LUI: "NOI DOBBIAMO FARE IL NOSTRO CALIFFATO NUOVO ORDINE MONDIALE!" SHARIAH A TUTTI I GOYM.. AMEN ]] [ IRAN ] [ in nessuna parte del mondo, si fa una parata militare e, POI, si dice: "morte a Israele" o "morte a qualcuno", non lo fanno neanche in Cora del Nord che, LORO sono tutti pazzi!
#CIA 322 #Fmi, #SPA GMOS #USA #NATO 666 #NWO #SHARIAH #CALIFFATO ] io lo so [ voi vi state approfittando degli israeliani perché loro sono "troppo buoni", la carne giusta per ingrassare il cannone!
Obama 666 IMF Masons Spa ]] tanto per incominciare  [[ BISOGNA SUBITO CONDANNARE ONU PER ISTIGAZIONE AL NAZISMO GENOCIDIO SHARIAH!
Click here to watch: Iran marks Army Day with cries of ‘Death to Israel, US’
Iran on Saturday marked Army Day with a military parade featuring new weapons systems, as well as a truck carrying a massive banner reading “Death to Israel.” A televised broadcast of the parade was punctuated by repeated cries of “Death to America” and “Death to Israel.” “If Israel makes a mistake,” the announcer on Iran television said during the broadcast, as heavy trucks carrying armored personnel carriers rolled past, “those in Tel Aviv and Haifa will not sleep at night, not one person.” Broadcast on national television, military brass and political leaders, foremost President Hassan Rouhani, attended the procession south of the capital Tehran, which showcased the country’s military technologies. Among the weapons systems paraded past dignitaries was a domestically produced version of the Russian S-300 anti-aircraft missile, the Bavar 373.
Watch Here  Iran marks Army Day with a joint military parade
https://www.youtube.com/watch?v=tthwKnx8xIg
Iran on Friday accused the United States of creating the murderous Islamic State, Boko Haram and al-Nusrah terrorist groups. The commander of Iran’s ground forces, Brigadier General Ahmad Reza Pourdastan, said the US had established these terror groups to harm Islam and bolster Israel’s security. “The ISIL (another name for Islamic State), Boko Haram and al-Nusrah have been created in line with the US strategy of religion against religion, which seeks to impair the divine face of Islam,” Pourdastan said, according to the Iranian Fars news agency. “The American and European people’s high tendency towards Islam and (the necessity for) protection of the Zionist regime’s security have caused the US to create the terrorist groups,” he added, in an address at Tehran University. A senior adviser to Iran’s supreme leader issued similar accusations earlier in the week. Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei’s top adviser for international affairs, Ali Akbar Velayati, called extremist groups including Islamic State “the protégés of the Americans.” Khamenei himself routinely calls for “Death to America,” even as the US leads world powers in negotiations with Iran on its nuclear program. Talks aimed at reaching a final deal by June 30 are set to resume next week. President Barack Obama on Friday left the door open to meeting Iran’s demand for all sanctions to be lifted on the day the deal takes effect, although the US has hitherto stated that a framework agreement reached in Lausanne earlier this month provides only for phased relief of sanctions as Iran complies with elements of the deal. The Lausanne talks went ahead as a senior Iranian military commander declared that Israel’s destruction was “nonnegotiable.”
Source: Times of Israel
Michael Douglas Isn’t Taking Anti-Semitism Sitting Down..
Iran segna giorno esercito al grido di «morte a Israele, noi
Fai clic qui per guardare: Iran segna giorno esercito al grido di «morte a Israele, noi
Iran sabato contrassegnato esercito giorno con un militare parata con nuovi sistemi di armi, così come un camion che trasportano un enorme banner leggendo "Morte a Israele". Una trasmissione televisiva della sfilata è stata scandita da ripetute grida di "Morte all'America" e "Morte a Israele". "Se Israele commette un errore," il presentatore in televisione l'Iran ha detto durante la trasmissione, come i mezzi pesanti che trasportano truppe blindato rotolato passato, "quelli di Tel Aviv e Haifa non dormire di notte, non una persona." Trasmesso dalla televisione nazionale, ottone militari e leader politici, primo Presidente Hassan Rouhani, ha partecipato alla processione a sud della capitale Teheran, che in mostra tecnologie militari del paese. Tra i sistemi di armi sfilati passato dignitari era una versione fabbricata del missile antiaereo russo S-300, il 373 bavara.
Guarda qui l'Iran celebra la giornata dell'esercito con una parata militare congiunta
https://www.youtube.com/watch?v=tthwKnx8xIg
Iran venerdì ha accusato gli Stati Uniti di creare i gruppi terroristici stato islamico, Boko Haram e al-Terry omicidi. Il comandante delle forze terrestri dell'Iran, brigadiere generale Ahmad Reza Pourdastan, ha detto che gli Stati Uniti avevano stabilito questi gruppi terroristici per danneggiare l'Islam e rafforzare la sicurezza di Israele. "L'ISIL (un altro nome per stato islamico), Boko Haram al-Terry sono stati creati e in linea con la strategia americana della religione contro la religione, che cerca di mettere in pericolo il volto divino dell'Islam," ha detto Pourdastan, secondo l'agenzia di stampa iraniana Fars. "Alta tendenza del popolo americano ed europeo Islam e (la necessità) protezione di sicurezza del regime sionista hanno provocato negli Stati Uniti per creare i gruppi terroristici," ha aggiunto, in un discorso all'Università di Teheran. Un consulente senior per la guida suprema dell'Iran ha emesso accuse simili nel corso della settimana precedente. Il consigliere superiore su iraniana guida suprema Ayatollah Ali Khamenei per gli affari internazionali, Ali Akbar Velayati, chiamati gruppi estremisti, tra cui stato islamico "i pupilli degli americani". Khamenei si chiama ordinariamente per "Morte all'America," anche come gli Stati Uniti conduce potenze mondiali nei negoziati con l'Iran sul suo programma nucleare. Colloqui finalizzati al raggiungimento di un accordo finale entro il 30 giugno sono impostati per riprendere la prossima settimana. Presidente Barack Obama venerdì lasciato la porta aperta a soddisfare la richiesta dell'Iran per tutte le sanzioni da sollevare il giorno che l'accordo entra in vigore, anche se gli Stati Uniti ha dichiarato finora raggiunto un accordo quadro a Losanna all'inizio di questo mese prevede solo sollievo graduale delle sanzioni come Iran è conforme con gli elementi dell'accordo. I colloqui di Lausanne è andato avanti come un alto comandante militare iraniano ha dichiarato che la distruzione di Israele è stata "non negoziabili".
Fonte: Tempi di Israele
Michael Douglas non è prendendo antisemitismo seduta

#gender #pedofilia #poligamia #shariah, #bestialismo #Bush 322 #Angela Dorothea Kasner Merkel, #Bildenberg: "voi in quale bidone di acido solforico, voi avete sciolto la mia amica tedesca MarlaMarlen?"

rimuovi
no! I Said That the Bible is God Himself Made flesh that is, a real Person! Therefore, if you will remain IN THE cards in the middle OF dogmas: etc. .. Standards Requirements THE HOLY SPIRIT IN etc. .. damn you go IN THE HELL! Why: The purpose of your life: and HAVE to report LOVE, in Holy Spirit, ie, true Justice truth, and love, With same Person of Jesus Risen: THAT IS ONE only PERSON true that is, with God Himself, IE LIVING PERSON and not: Of DEATH Sacred Cards, OR DEATH SACRED BOOKS!

shariah LEGA ARABA ] non avete un denaro virtuale Spa come tutti, anche voi? quindi anche voi siete un video di cartone animato, nel video di youtube, che Rothschild può cancellare, in qualsiasi momento! [ IN REALTà, TUTTO IL GENERE UMANO è GIà MORTO!C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!


C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!


C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!Funkstaedter1992
Ti ha menzionato, ha commentato:  where is L G, Marla MarlaMarleen now? https://www.youtube.com/user/MarlaMarleen/discussion
 where is L G, Marla MarlaMarleen now? 

Funkstaedter1992
16 apr 2015
 I don't know. I'f no contact since one year.

UniusRei3
16 apr 2015
grazie

UniusRei3
16 apr 2015
you have the exact date, and what is the reason why it is gone MarlaMarleen?
 +UniusRei3
No, sorry i can't answer you question. The last contact ist over one year. She has written on my Youtubecannel. Not more. Sorry dude. :(
 about L G, Marla MarlaMarleen ] [friend, a person who has three names? you might know somehow, to you, whether she was murdered or not?
Please, you do a survey, and tells me some clue. Thank you
 · 

Funkstaedter1992
Ieri alle ore 23:05
+UniusRei3
i don't think that she was killed. o,O

UniusRei3
why? 666 youtube have intimidate her, block her channel, ecc..
as, you know that she alive?
she was my big frind on youtube/user/youtube/discussion 
satanist 
CIA MERKEL have killed her
 UniusRei3 01/04/13 about comment precedent: said: in http://www.youtube.com/user/theyearinreview or http://www.youtube.com/user/youtube said:
@ YOUTUBE 666 google - I demand the destruction of all that, that belongs to the Satanists! because they are criminals, because they have violated so many times this channel of MarlaMarleen, ie, my christian women perfect, then lizard CIA cannibal NATO, intimidated her to death, and to this point, this my German friend, that she does not want to talk to me! pretend that any management of youtube, is subtracted from the Satanists, today!
[ I swear, I will kill you all, ugly beasts of Satan, that you have betrayed your Creator! ] MarlaMarleen posted a comment, @KainD. I do not authorize your comment on my channel. I do not speak Irish nor Galician. But, I can guess what it is. Behave yourself and all is well. Thank you @YouTube: since few days, I can not send private notices. Many thanks, to UniusRei3. The Lord: is with us. @Kain: God loves you, too. Be: thankful for this great gift. [ I swear, I will kill you all, ugly beasts of Satan, that you have betrayed your Creator! ]

If she gave me her address, mail?
She would be alive today, because I am the political project of the King of Israel: Unius REI, the universal brotherhood!

se lei dava a me il suo indirizzo, mail?
lei oggi sarebbe ancora viva, perché io sono il progetto politico del Re di Israele: Unius REI, la fratellanza universale!
        MyJHWH [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by UniusRei3]